RSS

Tag Archives: attorney

Ιθαγένεια για αλλοδαπούς- Nationality

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ  ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

 Ύστερα από το πάγωμα του ν. 3838/2010, γνωστού και ως νόμου Ραγκούση, η κυβέρνηση με μια ενθαρρυντική πρωτοβουλία παρουσίασε το νέο νομοσχέδιο για την χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας σε παιδιά μεταναστών.

Τα κυριότερα σημεία του νέου νομοσχεδίου που ψηφίστηκε επί της αρχής την 12.6.2015 στη Βουλή είναι τα εξής:

– Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης και φοίτησης στην Ελλάδα. Αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και οι ειδικότερες προϋποθέσεις είναι i) να έχουν εγγραφεί τουλάχιστον στην α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου και να εξακολουθούν την παρακολούθηση, ii) ένας τουλάχιστον γονέας να διέμενε νόμιμα στην Ελλάδα το λιγότερο 5 χρόνια πριν την γέννηση του παιδιού, iii) νόμιμη διαμονή αμφοτέρων των γονέων κατά την υποβολή της αίτησης, ενώ ο ένας τουλάχιστον πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένη κατηγορία άδειας διαμονής (πχ. να είναι ομογενής ή να έχει άδεια επί μακρόν διαμένοντος ή αόριστη ή άδεια δεκαετούς διάρκειας ή να κατέχει δελτίο πολιτικού πρόσφυγα).

– Απόκτηση ιθαγένειας λόγω φοίτησης στην Ελλάδα. Αφορά τα παιδιά που μπορεί και να μην γεννήθηκαν στη χώρα, αλλά έχουν ολοκληρώσει 9 τάξεις ελληνικού σχολείου ή το Γυμνάσιο και το Λύκειο (6 τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), εφόσον έχουν νόμιμη παραμονή.

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας λόγω αποφοίτησης από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αφορά παιδιά που έχουν αποφοιτήσει από ΑΕΙ ή ΤΕΙ και έχουν απολυτήριο ελληνικού Λυκείου, εφόσον παραμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Χρειάζονται πολλές διατυπώσεις βέβαια για να αποκτηθεί η ιθαγένεια,  η γραφειοκρατία εξακολουθεί να διέπει τη σχετική διαδικασία καθώς παρ’ όλες τις καινοτομίες στο νομικό πλαίσιο δεν διαφαίνεται η προοπτική διευκόλυνσης της απονομής της ιθαγένειας, δεδομένης και της υποστελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών.

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478

 
 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , ,

GRANT OF VISA (Type D)

GRANT OF VISA (Type D)

          For the issuance of the 5 year residence permit due to purchase/lease of real estate in Greece, valued over 250.000 euro, it is required as a prerequisite that the person concerned has been granted a visa for entering the country.

Type D visa provides the most benefits since the beneficiary is awarded the right to multiple entrances and free movement inside and between the member states of the Schengen Treaty being, while its effective duration extends up to one year. Nonetheless, the right to obtain a residence permit is also awarded to people with a different type of visa or those seeking asylum.

Conditions and required documents

The competent authorities for the provision of type D visa are the Greek Consulates of the state of residence of the applicant. The person who wishes to be granted a type D long term national visa needs to appear in person before the Consulate, submit the required documents, declare the purpose for entering and staying in the country and lastly, pay the required fees.

The required documents are as follow:

 1. Filled out and singed application for the grant of long term visa, along with a recent color picture.
 2. Valid passport of other official travel document. The document has to have been issued during the past decade, have at least two blank pages and its period of validity has to extend for at least three months after the date of departure from the state of destination.

iii. Certificate of criminal record from the authorities of the state of origin of the applicants certifying their criminal status. In cases where a court decision has been issued against the applicant, the competent consulate authority evaluates ad hoc whether or not he/she should be considered a threat for the national safety of Greece.

 1. Medical Certificate issued by a certified public or private institution certifying that the applicant doesn’t suffer from any contagious diseases and in general isn’t a threat for national public health.
 2. Documents of travel insurance with a period of validity equal to the provided visa duration, covering the expenses that may occur under certain circumstances during the applicant’s stay at the country of destination.

The competent consulate authority in some cases and in order to evaluate and ensure the fulfillment of every condition for granting type D visa may request from the applicant some additional of the above documents.

For specific additional information and counseling you can contact our Law Firm and speak with a qualified attorney at 0030 210 8811903, 0030 210 8251894 (fax) or via email at akorela@gmail.com

 

 

Ετικέτες: , , , , , , ,

TERMS AND PROCEDURE FOR THE ISSUANCE OF RESIDENCE PERMIT

TERMS AND PROCEDURE

FOR THE ISSUANCE OF RESIDENCE PERMIT

 1. Beneficiaries

The right to obtain the 5 year residence permit under law 4146/2013 is awarded to the following:

 1. Citizens of third countries owning real estate property in Greece, the value of which is amounts to at least 250.000 euro. This requirement is also met in cases of ownership of multiple estates of lesser value, provided that their total value supersedes 250.000 euro. The residence permit is also issued in cases where the paid amount of purchase was less than 250.000 euro but the current value of the property exceeds that limit. The right to obtain a residence permit is also awarded to those who became owners of real estate by donation or parental grant. In cases of co-ownership where the total value of the estate exceeds 250.000 euro but the value of the partial ownership right of each owner doesn’t, the residence permit is awarded only in cases of spouses with undivided ownership. In any other case the right of residence is awarded only if each individual co-owner has paid an amount of at least 250.000 euro. Lastly, the right for a residence permit is also awarded to third country citizens who have bought a piece of land inside of which they have constructed a building if the total value of the land purchase along with the construction cost exceeds 250.000 euro.
 2. In cases where the purchase of real estate valued at least 250.000 euro has been realized through a legal entity, the right to acquire a residence permit is awarded to the shareholder or partner as long as he possesses the entirety of shares/stakes/holdings.
 3. Citizens of third countries who have shown a proven interest in acquiring real estate in Greece valued at least 250.000 euro. Their intention is presumed through documents proving their financial status and ability (e.g. A Class Bank certificate or other official financial organization) in order to confirm the existence of bank accounts or other financial securities, e.g. shares or bonds, amounting to at least 250.000 euro. Furthermore their intention for purchase also needs to be proven by providing a relevant contract agreement with a real estate agency or law firm.
 4. Citizens of third countries who have signed a timeshare lease or lease of hotel facilities – furnished residences in tourist complexes for at least 10 years, provided that the minimum amount of the lease amounts 250.000 euro. In cases of lease of hotel facilities – furnished tourist residences, the lump sum payment of the above amount needs to be referenced in the relevant lease contract.
 5. The family members of the above third countries citizens (i.e. the spouses and their underage unmarried children. If the children belong to only one of the spouses it is required that said parent has their custody). For the children of third countries citizens who have been accepted in Greece, a separate residence permit is awarded after they turn 18 which is renewed on a yearly basis until they reach the age of 21.
 6. II. Required documents

General Documents

 1. Application
 2. Three color photographs (recent)
 3. Health Certificate by a Greek hospital or Health Institute confirming that the applicant does not suffer by a disease which endangers public health (in cases where the applicant has been awarded a type D visa he can alternatively use the health certificate he submitted before the Consulate)
 4. Certificate by an insurance institution for the cover of potential hospitalization/medical expenses.

Specific documents

Furthermore and depending on the case the following documents are additionally required:

– In cases of residence permit applications due to real estate ownership

 1. A copy of the purchase contract or the notary act of donation or parental grant for the estate.
 2. Notary affirmation that the terms of article 6 par. 2 of law 4146/2013 are met.

iii. Proof of registration of the estate to the respective Land Registry.

 1. In cases where the amount of 250.000 euro is covered in total by both the purchase of the land along with the cost of the building construction it is additionally required to submit: the contractor agreement, the building permit and the invoices of the contractor for the respective payments.
 2. In cases where the application is submitted by the shareholder/partner of a legal entity through which the real estate has been purchased, a copy of the articles of association is also required to be submitted, confirming that the applicant shareholder/partner owns the totality of the shares/stakes/holdings.
 • In cases of residence permit applications due to 10year leases (either timesharing or of hotel/tourist establishments)
 1. A copy of the agreement or a notary lease document where either the yearly rental cost (for timeshare leases) or the lump sum payment of the total lease cost (for hotel/tourist establishments leases) is recorded. For the latter cases, a reference in the contract is also required stating that the Greek Organization of Tourism has approved the operation of the establishment.
 2. Proof of registration of the estate to the respective Land Registry.

iii. In cases of timeshare leases a certificate by the Greek Organization of Tourism must also be submitted stating that it has received knowledge of said lease agreement.

 

 • In cases of residence permit applications by the family members of the owner/leaseholder beneficiary.

A recent Family Status Certificate by the state of origin proving the relevant family relationship.

For specific additional information and counseling you can contact our Law Firm and speak with a qualified attorney at 0030 210 8811903, 0030 210 8251894 (fax) or via email at akorela@gmail.com

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , ,