RSS

Tag Archives: τόκος

Υπερχρεωμένα: Άτοκες δόσεις για διάσωση κατοικίας

Εξαιρετική Δικαστική Απόφαση, Δικαιώνει οφειλέτρια για χρέη σε Τράπεζες!!!!!

            Πρόσφατη απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών δικαιώνει δανειολήπτρια, διασώζοντας την κύρια κατοικία της!

            Πιο συγκεκριμένα, το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 1736/2019 απόφασή του έκανε δεκτή την αίτηση της δανειολήπτριας, σε μία εξαιρετική περίπτωση ρύθμισης χρέους. Η αιτούσα, εργαζόμενη στο δημόσιο-υψηλόμισθη, ηλικίας 63 ετών, με ανάπηρο σύζυγο άνω του 67%, είχε οφειλές περί τις 60.000 ευρώ σε καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Το Δικαστήριο δέχτηκε την αίτηση ρύθμισης οφειλών της αιτούσας και ανέστειλε όλα τα καταδιωκτικά μέτρα των πιστωτών κατά της πελάτισσάς μας και εξαίρεσε από την εκποίηση την κύρια κατοικία της!

Το Δικαστήριο όρισε για τρία   έτη ως ποσό δόσης τα 300 ευρώ, και μετά την πάροδο 36 μηνών την πληρωμή δόσης ύψους 370,50 ευρώ, ΧΩΡΙΣ ΤΟΚΙΣΜΟ, αφού αποδείξαμε την κακή κατάσταση της υγείας της, του συζύγου της και την δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει! Παράλληλα, οι προσπάθειες της αιτούσας να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις παρά τις οικονομικές αντιξοότητες αποδεικνύεται από τις σημαντικές περικοπές των καθημερινών εξόδων, που την είχαν αποκλείσει από την αξιοπρεπή διαβίωση.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Διαταγή πληρωμής-πιστωτική κάρτα-υπέρογκοι τόκοι-ακύρωση

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου μας:

Με την υπ’ αριθμ. 1155/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, έγινε δεκτή η ανακοπή μας κατά διαταγής πληρωμής, η οποία βασίστηκε σε οφειλή από πιστωτική κάρτα. Η απόφαση έκρινε ότι η απαίτηση είναι μη εκκαθαρισμένη, αφού η οφειλή υπολογίστηκε βάσει επιτοκίου το οποίο, υπερβαίνοντας το οριζόμενο από το νόμο όριο, κρίθηκε καταχρηστικό.

Όπως όλοι ξέρουμε οι τόκοι που επιβάλλονται για τις πιστωτικές κάρτες είναι υπέρογκοι.  Καταχρηστικοί. Παράνομοι καθώς θα έπρεπε να είναι κατώτεροι των εξωτραπεζικών που ρυθμίζονται με νόμο ενώ στην πράξη είναι κατά πολύ υψηλότεροι!

Η οφειλή του κατόχου πιστωτικής κάρτας προέκυψε από τη σύμβαση με την τράπεζα και τους συμβατικούς τόκους αυτής. Κατά το σκεπτικό, όμως, της απόφασης, το ύψος του επιτοκίου, βάσει του οποίου υπολογίστηκε ο τόκος αυτός από την τράπεζα, υπερβαίνει τον εξωτραπεζικό τόκο, τον οποίο ρυθμίζει ο νομοθέτης. Η επέμβαση του νομοθέτη, συνεχίζει η απόφαση, διατηρεί την κοινωνικοοικονομική ισχύ της, με την έννοια ότι επιτρέπεται μεν η ελεύθερη διαμόρφωση των τραπεζικών επιτοκίων, όμως πάντοτε κάτω από τα όρια που θέτει ο νόμος.

Επομένως,  εφόσον το επιτόκιο υπερβαίνει το όρια του νόμου είναι  καταχρηστικό. Η δε ρύθμιση του υψηλού αυτού επιτοκίου έγινε και γίνεται μονομερώς από την τράπεζα, χωρίς κάποιο περιορισμό ή κριτήριο που να καθορίστηκε εκ των προτέρων και να είναι εύλογο για τον πελάτη. Δεδομένου ότι ο όρος αυτός της σύμβασης που επιτρέπει την μονομερή διαμόρφωση του επιτοκίου από την τράπεζα, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του εξωτραπεζικού (δικαιοπρακτικού) επιτοκίου, είναι και Γενικός Όρος Συναλλαγών, μπορεί να κριθεί ως καταχρηστικός κι, ως εκ τούτου, άκυρος.

Αποτέλεσμα αυτών είναι η οφειλή να έχει υπολογιστεί με βάση παράνομους και καταχρηστικούς όρους –άκυρους-, κι άρα να θεωρείται από το Δικαστήριο και το νόμο ως μη εκκαθαρισμένη, οπότε και μη απαιτητή και μάλιστα όχι μόνο ως προς το μέρος που υπερβαίνεται το δικαιοπρακτικό επιτόκιο, αλλά στο σύνολό της. Έτσι, επιτύχαμε την ακύρωση της διαταγής πληρωμής από το Δικαστήριο, ώστε η οφειλή να υπολογιστεί ξανά, με βάση τα εξωτραπεζικά επιτόκια που ίσχυαν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διαταγές πληρωμής και πλειστηριασμούς στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,