RSS

Tag Archives: τράπεζα

Αποζημιώσεις σε δανειολήπτες από τράπεζες

Εισπρακτικές-δικηγορικά γραφεία και αποζημιώσεις σε οφειλέτες.

Με το ποσοστό των λεγόμενων «κόκκινων» ή μη εξυπηρετούμενων δανείων να πλησιάζουν το 50% των συνολικών δανείων, οι τράπεζες αναθέτουν την «ενημέρωση» των οφειλετών τους για το ληξιπρόθεσμο των οφειλών τους σε τρίτους, συνήθως σε εισπρακτικές εταιρείες ή και σε δικηγορικές, που λειτουργούν εν είδει εισπρακτικών. Η «ανάγκη» των τραπεζών   να επιτύχουν την εξόφληση των οφειλομένων από δάνεια οδηγεί σε υιοθέτηση πρακτικών που πολύ συχνά καταλήγουν να υπερβαίνουν το αρμόζον μέτρο και να προσβάλουν τους οφειλέτες με πλείονες τρόπους.

Οι κλήσεις με μεγάλη συχνότητα, συνήθως σε ακατάλληλες ώρες, το υποτιμητικό κι αγενές ύφος που αξιοποιείται για να πεισθεί ο οφειλέτης να προχωρήσει στην εξόφληση του δανείου του, η ενημέρωση τρίτων ατόμων, είτε εντός του οικογενειακού του περιβάλλοντος είτε ακόμη και του επαγγελματικού του, με τις ανάλογες συνέπειες για τον οφειλέτη, αποτελούν τακτικές που αξιοποιούν οι εισπρακτικές και που καταδεικνύουν τον πρόδηλα καταχρηστικό χαρακτήρα των πρακτικών αυτών. Καθίσταται αναγκαία η απαίτηση για ένα «φρένο» στις συμπεριφορές αυτές από τις εισπρακτικές, η οποία ήδη έχει εισακουστεί από το νομοθέτη, με αποτέλεσμα να προετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο με την πρόθεση να θέσει κάποια όρια, με παράλληλη θέσπιση ποινών για όσους τα παραβαίνουν.

Μέχρι όμως να γίνει αυτή η νομοθετική ρύθμιση καθεστώς, όλοι οι συμπολίτες μας που βάλλονται καθημερινά από τηλεφωνήματα εκ μέρους εισπρακτικών, οι οποίοι θίγονται και προσβάλλονται από τον τρόπο και τις συμπεριφορές των τελευταίων, δεν μένουν απροστάτευτοι. Έχουν ήδη βγει οι πρώτες αποφάσεις που ορίζουν υψηλές αποζημιώσεις από τις εισπρακτικές στους οφειλέτες, στη βάση ακριβώς ότι λόγω της καταχρηστικής συμπεριφοράς τους, έχουν ζημιώσει τους οφειλέτες κι έχουν προσβάλει την προσωπικότητά τους. Συχνά μάλιστα, η ζημία αυτή μπορεί να γίνει πολύ πιο αισθητή, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι εισπρακτικές δεν διστάζουν να ενημερώσουν και το εργασιακό περιβάλλον του οφειλέτη για την οικονομική του κατάσταση, χωρίς να ενδιαφέρονται για τις επιπτώσεις που μπορεί αυτό να έχει για τον ίδιο.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι αποφάσεις των δικαστηρίων που αφορούν τις αποζημιώσεις από τις εισπρακτικές ανέρχονται σε ποσά περί των 6.000€. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι συνήθως οι οφειλέτες που οχλούνται από τις εισπρακτικές, λόγω της αδυναμίας τους να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους, ενδιαφέρονται να υπαχθούν στις προστατευτικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη.

Αυτή, επομένως, η αποζημίωση που μπορεί να επιτευχθεί είναι δυνατό να αποτελέσει σημαντική «ανάσα» για τον οφειλέτη, καθώς και στήριγμα για την εκκίνηση των προπαρασκευαστικών διαδικασιών και την κάλυψη των δικαστικών εξόδων για την ένταξη στο νόμο Κατσέλη.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Προστασία δανειοληπτών από αυθαιρεσίες τραπεζών

Ευνοϊκές μεταρρυθμίσεις και προστασία στους μελλοντικούς δανειολήπτες κυρίως δανείων σε ξένο νόμισμα (συνήθως ελβετικό φράγκο).

Με κάποια καθυστέρηση, τελικά θα ενσωματωθεί το επόμενο διάστημα και στην ελληνική νομοθεσία η κοινοτική οδηγία 2014/17/ΕΕ, που τώρα ακόμα βρίσκεται σε μορφή σχεδίου νόμου, με σκοπό να δώσει ανάσα στους δανειολήπτες, παρέχοντάς τους προστασία από τις αυθαιρεσίες των τραπεζικών ιδρυμάτων, που συχνά εγκλωβίζουν τους δανειολήπτες σε δυσβάσταχτες οικονομικές καταστάσεις, φθάνοντας ακόμα και σε απώλεια των περιουσιακών στοιχείων τους σε περίπτωση υπερχρέωσης και αδυναμίας πληρωμής.

Αναφορικά με συμβάσεις πίστωσης που αφορούν στην αγορά ή και την ανέγερση κατοικιών (στεγαστικά δάνεια) που και μεγάλη διάρκεια έχουν και αφορούν σε μεγάλα ποσά, με εμπράγματη εξασφάλιση, θα παρέχεται πια μεγαλύτερη προστασία ως εξής:

  1. Πριν την χορήγηση πιστώσεων θα πρέπει να ενημερώνονται επακριβώς οι δανειολήπτες από «μεσίτες πιστώσεων» ή τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα για τις δυνατότητες στην τραπεζική αγορά, προκειμένου να επιλεγεί το κατάλληλο πιστωτικό προϊόν που να ανταποκρίνεται στο αντίστοιχο προφίλ του δανειολήπτη, και με απόλυτη παράθεση και γνωστοποίηση των κινδύνων και των δανειακών επιπτώσεων.
  2. Ακολούθως θα πρέπει να ελέγχεται η πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη και να αξιολογείται αυτή με κριτήρια που αφορούν στα εισοδήματά του και τις βιοτικές δαπάνες, ώστε να προκύπτει η δυνατότητά του να καλύπτει το δάνειό του. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά τον ίδιο βαθμό- όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα- η αξία (παρούσα και μελλοντική) της ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη.
  3. Θα επαναξιολογείται η πιστοληπτική ικανότητα, πριν κάθε σημαντική αύξηση της πίστωσης, και δεν θα καταγγέλλεται η πιστωτική σύμβαση αν έχουν προσκομιστεί ελλιπή στοιχεία από τον δανειολήπτη κατά την σύναψη, αλλά θα μπορεί να γίνει αυτό αν αυτά έχουν παραποιηθεί και είναι ψευδή ή έχουν αποσιωποιηθεί τα αληθή στοιχεία.
  4. Ως προς τα δάνεια σε ξένο νόμισμα πχ ελβετικό φράγκο, η προστασία που θα παρέχεται έγκειται στα εξής: α) το πιστωτικό ίδρυμα είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει για την διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας όταν αυτή ξεπερνά το 20%, ώστε ο δανειολήπτης να μπορεί να αιτηθεί- εάν το επιθυμεί- την μετατροπή της πίστωσης σε εναλλακτικό νόμισμα, β) η υποχρέωση του πιστωτικού ιδρύματος να παρουσιάζει και να παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου το πλέον πρόσφορο χρηματοπιστωτικό μέσο αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου.

Οφείλει δε άμεσα ο πιστωτικός φορέας να ενημερώνει τον άπειρο και μέσο καταναλωτή- δανειολήπτη για τη διακύμανση της δόσης που ξεπερνά το 20%, σε σχέση με τη δόση που ίσχυε κατά τον χρόνο σύναψης της πιστωτικής σύμβασης.

  1. Τέλος, οι πιστωτικοί φορείς θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί κάποια λύση, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμών εκ μέρους του δανειολήπτη, προτού καταγγελθεί η σύμβαση και κινηθούν διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης (κατάσχεση κλπ.).   

Βέβαια  αυτά πρόκειται να ισχύσουν για το μέλλον, ενώ οι μέχρι  σήμερα δανειολήπτες δικαιούνται να προσφύγουν με αγωγές στα δικαστήρια για την ακύρωση των ρητρών σε ξένο νόμισμα καθώς και άλλων καταχρηστικών και παράνομων όρων.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , ,