RSS

Tag Archives: ρυθμιση χρεών

Δόλος-Υπερχρεωμένα-Έφεση-Αναίρεση

Απόρριψη για δόλο Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών

Όπως σας είχαμε ενημερώσει σε προηγούμενα άρθρα μας, ο νόμος 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Nοικοκυριά και για όσους θέλουν να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους, έλαβε παράταση δύο μηνών και πρόκειται να τερματιστεί η ισχύς του την 28η Φεβρουαρίου 2019.

Για όσες αιτήσεις ήδη έχουν δικαστεί έχει παρατηρηθεί ροπή προς την αυστηρότητα των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων με αποτέλεσμα   τα δικαστήρια να απορρίπτουν τις αιτήσεις με πολύ μεγαλύτερη ευκολία απ’ ότι τα πρώτα χρόνια ισχύος του νόμου,  με σκοπό να εμποδίσουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές να ενταχθούν στο νόμο.

Δεν είναι λίγες οι φορές όπου τα πρωτοβάθμια δικαστήρια  έχουν διάθεση απόρριψης των αιτήσεων, κρίνοντας ότι υπάρχει δόλος κατά την ανάληψη των δανείων. Ειδικότερα, θεωρούν ότι ο οφειλέτης κατά το χρόνο του δανεισμού του από τις τράπεζες δεν είχε εξασφαλίσει επαρκή εισοδήματα με τα οποία θα μπορούσε στη συνέχεια να αποπληρώνει τις δανειακές του υποχρεώσεις. Γνωρίζοντας δηλαδή ότι είναι πιθανό να μην είναι συνεπής ως προς την καταβολή των δόσεών του προς την τράπεζα, ο δανειολήπτης πήρε δάνεια, οπότε τα δικαστήρια θεωρούν ότι αυτός εσκεμμένα προχώρησε σε δανεισμό προκαλώντας ο ίδιος την υπερχρέωσή του. Παραγνωρίζουν βεβαίως οι αποφάσεις αυτές ότι υπήρχαν πηγές εισοδήματος που δεν δηλώνονταν ή ότι υπήρχαν και βοήθειες από γονείς προς τα παιδιά.

Συνήθως πρόκειται για ενδεχόμενο δόλο των οφειλετών. Αυτό   συμβαίνει όταν η απόφαση κρίνει ότι ο οφειλέτης συμφώνησε στη λήψη μεγάλου αριθμού τραπεζικών προϊόντων (πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια) προβλέποντας ως ενδεχόμενο ότι ο υπερδανεισμός του με βάση τις υφιστάμενες οικονομικές του δυνατότητες ή και τις ευλόγως αναμενόμενες, θα τον οδηγούσε, πιθανότατα, σε αδυναμία πληρωμών αλλά παρ’ όλα αυτά αποδέχθηκε το αποτέλεσμα.

 Κατά τέτοιων απορριπτικών αποφάσεων, οι οποίες παρουσιάζουν ορισμένα σφάλματα, είναι δυνατόν να ασκηθεί έφεση. Με την έφεση  εκθέτουμε στο ανώτερο δικαστήριο τα σφάλματα και τις πλημμέλειες της πρωτόδικης απόφασης και με τον τρόπο αυτό να ανατρέπουμε την απορριπτική απόφαση.  Το Εφετείο κρίνει με μεγαλύτερη ωριμότητα λόγω μεγαλύτερης εμπειρίας των δικαστών. 

 Στην περίπτωση όμως σφαλμάτων και της απόφασης αυτής απευθυνόμαστε  με αναίρεση στον Άρειο Πάγο.

Το γραφείο μας έχει αναλάβει πολλές υποθέσεις όπου   με την άσκηση της έφεσης ή και αναίρεσης και την τεκμηριωμένη απαρίθμηση των εσφαλμένων κρίσεων του δικαστή, καταφέραμε να ανατρέψουμε το αποτέλεσμα και να επιτύχουμε την υπαγωγή του υπερχρεωμένου πελάτη μας στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Δάνεια ΟΕΚ

Δάνεια ΟΕΚ –  Στις 25 Απριλίου 2019 λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση αποπληρωμής των οφειλών.

Σύμφωνα με την 29845/2423 ΥΑ για όσους δικαιούχους εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του Ο.Ε.Κ., έχουν ληξιπρόθεσμες και μη οφειλές θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης έως και τις 25 Απριλίου του 2019.

Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει για : 1) Δικαιούχους με Οριστικά Παραχωρητήρια που είναι σε ισχύ ο προβλεπόμενος σε αυτά χρόνος αποπληρωμής ή έχουν εξοφλήσει κάνοντας χρήση της έκπτωσης του 40% και 2) Δικαιούχους κατόχους Οριστικών Παραχωρητηρίων που ο προβλεπόμενος χρόνος αποπληρωμής έχει ολοκληρωθεί και υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Κύρια προϋπόθεση για την ένταξη στην ρύθμιση αυτή είναι η ιδιοκατοίκηση της κατοικίας ή έστω η χρησιμοποίηση αυτής από συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου.

Σημειωτέον ότι, εάν δεν γίνει σωστά η αίτηση απορρίπτεται, επομένως θα πρέπει να γίνεται από ειδικό για τα οικονομικά δικηγόρο –διαπραγματευτή- διαμεσολαβητή. Το γραφείο μας αναλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις με μεγάλη επιτυχία έχοντας πείρα ετών στη δικαστική κι εξωδικαστική τακτοποίηση οικονομικών ζητημάτων καθώς και στον εξωδικαστικό μηχανισμό και στη διευθέτηση όλων των δανείων λόγω εμπειρίας διαμεσολάβησης – συντονισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες  για διαγραφή δανείων και αποφυγή πλειστηριασμών  καλέστε στο δικηγορικό γραφείο για ραντεβού και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο-διαμεσολαβητή-συντονιστή στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , ,

Αλλαγές σε εξωδικαστικό

Με νέα της εξαγγελία, καθώς όπως όλα δείχνουν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, η κυβέρνηση έκανε γνωστό ότι θα προβεί σε νέες τροποποιήσεις σχετικά με τον θεσμό του Εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ – Αύξηση του ανωτάτου ορίου οφειλών έως και 300.000 ευρώ!!!

Ειδικότερα, γνωστοποίησε ότι πρόκειται να αυξήσει το όριο των συνολικών οφειλών σε Δημόσιο κι ΕΦΚΑ που θα επιτρέπει στους οφειλέτες επαγγελματίες να ρυθμίζουν, από 50.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ.

Σημειωτέον για τις επιχειρήσεις κι εμπόρους,  ότι για να μπορέσει ένας οφειλέτης να ενταχθεί στο προστατευτικό πλαίσιο του εξωδικαστικού θα πρέπει πρωτίστως να κριθεί επιλέξιμος και βιώσιμος, ήτοι αφενός να έχει λειτουργική κερδοφορία κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης και αφετέρου το σύνολο των οφειλών του –όπως αυτές θα διαμορφώνονται μετά την αφαίρεση: των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, του 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από φορολογικά πρόστιμα και του 85% των απαιτήσεων Δημοσίου και ασφαλιστικών ταμείων από προσαυξήσεις και πρόστιμα– είναι έως οκτώ φορές μεγαλύτερο από το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.

Το ακόμη πιο κρίσιμο σημείο της ανακοίνωσης που εξέδωσε η κυβέρνηση αφορά τις επιχειρήσεις κι εμπόρους που έχουν παράλληλα χρέη προς Τράπεζες, Δημόσιο και ΕΦΚΑ. Λόγω του ότι είχε παρατηρηθεί στην πράξη να ματαιώνεται ολόκληρη η διαδικασία του εξωδικαστικού στην περίπτωση που δεν συναινούσαν μόνο οι τράπεζες, κάτι που ήταν εξαιρετικά ασύμφορο για τον οφειλέτη, δίνεται πλέον η δυνατότητα να μπορούν να προχωρούν σε διμερή διαπραγμάτευση με το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, ακόμα και όταν οι τράπεζες αρνούνται να συμμετάσχουν!! Η διμερής ρύθμιση θα γίνεται με τους όρους που ισχύουν σήμερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Περαιτέρω, επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά ότι η λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού θα πάρει παράταση για ακόμη ένα έτος, ήτοι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2019.

Τέλος, υπάρχει σκέψη ο εξωδικαστικός μηχανισμός να αποτελέσει το διάδοχο  του νόμου Κατσέλη, όσον αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας επαγγελματιών. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση επιθυμεί να παρέχεται η δυνατότητα προστασίας από τους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας επαγγελματιών, σε περίπτωση που η κατοικία έχει τεθεί ως εμπράγματη ασφάλεια για τη λήψη επιχειρηματικού δανείου.

Για περισσότερες πληροφορίες και προσωπικό ραντεβού με εξειδικευμένο δικηγόρο με σκοπό τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων, εμπόρων, κι επαγγελματιών και την αποφυγή κατασχέσεων, πλειστηριασμών και πτωχεύσεων επικοινωνήστε στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , ,

Sky News – Φοροδιαφυγή

Συνέντευξη της δικηγόρου-συντονίστριας Άνθιας Κορέλα στο Sky News για την Φοροδιαφυγή.

 

Ετικέτες: , , , , , , , ,

Αποφάσεις μηδενικών καταβολών για δάνειο ΟΕΚ και άλλα….

Αν και σπάνια δημοσιεύω αποφάσεις αυτές αξίζει να γίνουν γνωστές για να ανακουφιστούν πολλοί δανειολήπτες!!!

Το Ειρηνοδικείο ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ με προσωρινή διαταγή διέσωσε σπίτι και αγροτεμάχια οικογένειας με μηδενικές καταβολές ακόμα και για δάνειο του ΟΕΚ!!!.

Βέβαια πάντα αξίζει να αποδίδουμε τα δέοντα και στους δικαστές που εκδίδουν αυτές τις αποφάσεις ανθρωπιάς!

Παραθέτω ολόκληρο το κείμενο των αποφάσεων και για τυχόν απορίες και περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

ΠΡΟΣΩ.ΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΡΙΘΜΟΣ:  102/ 2014

Η  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

Αριθμός έκθεσης κατάθεσης της αίτησης 102/ 2013.

Αιτών……………………:

Ελασσόνας,   ο   οποίος   παρέστη   δια   της   πληρεξουσίας   του   δικηγόρου · Χρυσάνθης  Κορέλα, του Δικηγορικού  Συλλόγου Αθηνών.

Καθ’ ων η αiτηση: 1) Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), ο οποίος δεν παρέστη, αν και κλήθηκε (υπ’ αριθμ. 55418/ 8-11-2013 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αγγελικής Ματσάγκου και 2) Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παρέστη αν και κλήθηκε (σχ. η υπ’ αριθμ. 55358/ 8-11-2013 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αγγελικήs  Ματσάγκου. ··

Κοινοποιήθηκε στον εγγυητή δυνάμει της υπ’ αριθμ. 13618/ 12- 11-2013 έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Λάρισας Δημητρίου Γκουντρουμπή.

Καταβλήθηκαν τα νόμιμα τέλη της συζήτησης.

  • Αφού έλαβε υπόψη τη με αριθμ. 102/ 2013 αίτηση ρύθμισης των οφειλών του .αιτούντα επί της ο:Ποίας ορίστηκε δικάσιμος η 19/ 5/ 2014, τις διατάξεις ων ,άρθρων 4 παρ. 3, 5 παρ. 2 του  3869 / 2010, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 4161/ 2013, τις διατάξεις του άρθρου 781 ΚΠολΔ, όσα εκτέθηκαν προφορικά από την πληρεξούσια δικηγόρο του  αιτούντα  κατά   την συζήτηση  και  τα  αποδεικτικά   μέσα   που

προσκομίστηκαν. Αφού διαπιστώθηκε · ότι απέτυχε ο προδικαστικός συμβιβασμός επί της παραπάνω κρινόμενης αίτησης, . ο  οποίος προβλέπεται  στην_ παρ.  3 του  άρθρου  4  του  ν.  3869 / 2010,  όπως  αυτό

.                                                                             .

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12  του ν. 4161/ 2013, στη συνέχεια η Ειρηνοδίκης προέβη στη συζήτηση της προσωρινής διαταγής, η οποία προβλέπεται στην παραπάνω διάταξη και στην παρ.  2  του  άρθρου  5, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του παραπάνω τελευταίου νόμου. Επειδή  διαπιστώθηκε  ότι  συντρέχουν  στο πρόσωπο  του  αιτούντα οι προϋποθέσεις ένταξής του στις ρυθμίσεις του νόμου 3869 / 2010, τα δε αναφερόμενα στην αίτηση  χρέη  του  δεν  περιλαμβάνονται  στα εξαιρούμενα της ρύθμισης του νόμου,  ότι  έχει  ανεπαρκές  εισόδημα  για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του, διαμένει προσωρινά στην Γερμανία όπου εργάζεται εποχικά σε καθεστώς ημιαπασχόλησης προκειμένου να ανταπεξέλθει στις αυξημένες οικογενειακές του ανάγκες, είναι πολύτεκνος και τα τρία εκ των · τέκνων του είναι σπουδαστές, αντιμετωπίζει . δε ο ίδιος σοβαρά προβλήματα υγείας, παράλληλα δε συντρέχει  επείγουσα  περίπτωση  και   κίνδυνος   ανεπανόρθωτης   βλάβης στα συμφέροντά του, αποφάσισε ότι:

ΔΕΧΕΤΑΙ τηv αιτηθείσα προσωρινή διαταγή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ προσωρινά μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας αίτησης., την ‘ αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του αιτούντα και την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης συμπεριλαμβανομένης και της αναγκαστικής εκτέλεσης των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση από τις καθών χωρίς  την  υποχρέωση μηνιαίων  καταβολών  στις  πιστώτριες  τράπεζες, διότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις  του  άρθρου  8  ηαρ.5  του  Ν. 3869 / 2010 (άρθρο 5 παρ.2 εδ. 4 του Ν . 3869 / 2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του άρθρου 5 με το άρθρο 13 του Ν. 4161/ 2013).

Ελασσόνα i4-1-2014

Ή   Ειρηνοδίκης

—–

…. ·

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΡΙΘΜΟΣ:       / 2014

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

Αριθμός έκθεσης κατάθεσης της αίτησης 103/ 2013.

Αιτούσα…………………:

,  κάτοικος                     ,  η  οποία  παρέστη   δια  της πληρεξουσίας της δικηγόρου ·.Χρυσάνθης Κορέλα, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Καθ’ ων   η  αίτηση:     1)  Οργανισμός  Απασχόλησης          Εργατικού Δυναμικού  (ΟΑΕΔ)  που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, ως  καθολικός  διάδοχος  του  καταργηθέντος  Ν.Π.Δ.Δ.  με την  επωνυμία Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) , ο οποίος δεν παρέστη, αν και κλήθηκε  (υπ’ αριθμ .  55408/ 8-11-2013  έκθεση  επίδοσης  της  δικαστικής επιμελήτριας                     στο Πρωτοδικείο .   Αθηνών                       Αγγελικής      Ματσάγκου,     2) Ανώνυμη     Τραπεζική     Εταιρία με την                     επωνυμία (ΑΛΦΑ        ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ) και τον διακριτικό . τίτλο «ALPHA ΒΑΝΚ» που

εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παρέστη δια της

  • πληρεξουσίας της . · δικηγόρου  Ευαγγελίας  Νικολάου,  3)  Ανώνυμη Τραπεζική           Εταιρεία με την επωνυμία ((ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε>) που εδρεύει στην Αθήνα και  εκπροσωπείται  νόμιμα,   η οποία δεν παρέστη αν και κλήθηκε (σχ. η υπ’ αριθμ. 55368/ 8-11-2013 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αγγελικής    Ματσάγκου και 4) Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με  την επωνυμία ((ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε .)> που εδρεύει στην Αθήνα  και  εκπροσωπείται  νόμιμα ,  η  οποία  δεν  παρέστη  αν  και  κλήθηκε
    • (σχ. η υπ’ αριθμ. 55388/ 8-11-2013 έκθεση επίδοσης της δικαστικής

.επιμελήτριας     στο    Πρωτοδικείο     Αθηνών     Αγγελικής     Ματσάγκου.

  • Καταβλήθηκε  τα  νόμιμα  τέλη  της  συζήτησης ..

οφειλών της αιτούσας επί της οποίας ορίστηκε δικάσιμος η 19/ 5/ 2014, τις διατάξεις: των άρθρων 4 παρ.  3, 5 παρ.  2 του 3869/ 2010, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 4161/ 2013, τις διατάξεις του άρθρου 781 ΚΠολΔ, όσα εκτέθηκαν προφορικά από την πληρεξούσια δικηγόρο της αιτούσας και από την πληρεξούσια δικηγόρο της μετέχουσας πιστώτριας που παραστάθηκε κατά την συζήτηση και τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίστηκαν.       Αφού             διαπιστώθηκε                            ότι  απέτυχε  ο  προδικαστικός συμβιβασμός                            επί    της    παραπάνω    κρινόμενης    αίτησης ,                            ο    οποίος προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3869 / 2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τό άρθρο 12 του ν. 4161/ 2013, στη συνέχεια η Ειρηνοδίκης προέβη στη συζήτηση της προσωρινής διαταγής, η οποία προβλέπεται στην παραπάνω διάταξη και στην παρ. 2 του άρθρου 5, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του παραπάνω τελευταίου νόμου. Επειδή διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις ένταξής της στις ρυθμίσεις του νόμου ·3869/ 2010, _ τα δε αναφερόμενα      στην    αίτηση     χρέη     της     δεν     περιλαμβάνονται               σταεξαιρούμενα  της  ρύθμισης  του  νόμοu,  ότι  έχει ανεπαρκές  εισόδημα  για  την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών της, διαμένει προσωρινά στην Γερμανία όπου εργάζεται εποχικά σε ‘ καθεστώς ημιαπασχόλησης προκειμένου να ανταπεξέλθει στις αυξημένες οικογενειακέ ; της  ανάγκες, είναι πολύτεκνη και τα τρία εκ των τέκνων της είναι σπουδαστές, ο σύζυγός της αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, παράλληλα δε συντρέχει  επείγουσα  περίπτωση  και  κίνδυνος   ανεπανόρθωτης   βλάβης στα συμφέροντά της, αποφάσισε ότι:

ΔΕΧΕΤΑΙ την αιτηθείσα προσωρινή διαταγή .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ προσωρινά . μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας αίτησης, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της αιτούσας και την διατήρηση της πραγματική; και νομικής κατάστασης συμπεριλαμβανομένnς και της αναγκαστικής εκτέλεσης των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση από τις καθών χωρίς την υποχρέωση μηνιαίων καταβολών στις πιστώτριες τράπεζες, διότι      αιτούσα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ .5 του Ν .

 3869 / 2010  άρθρο 5 παρ.2 εδ. 4 τοv Ν . 3869 / 2010, όπως ισχύει μετά

      την  αντικατάσταση  του  άρθρου  5 με το άρθρο  13 του  Ν. 4161/ 2013) .

Ελασσόνα 14-1-2014

Η Ειρηνοδίκης

Ι   Ω Α Ν Ν Α

.. ·,·   ‘ .

.    .

.   ,.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , ,