RSS

Tag Archives: προσβολή προσωπικότητας

Σχόλια κι αναρτήσεις στο facebook και στις κλειστές ομάδες

Στη γνωστή σε όλους μας πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, πέρα από τα προσωπικά προφίλ των ατόμων, υπάρχουν διάφορες «ομάδες», στις οποίες πραγματοποιούνται συζητήσεις. Ορισμένες από αυτές τις ομάδες είναι «κλειστές», τουτέστιν, αν κάποιος θέλει να γίνει μέλος και να έχει πρόσβαση στις αναρτήσεις ή να σχολιάσει / ξεκινήσει μια συζήτηση, θα πρέπει να αιτηθεί την εισαγωγή του στους λεγόμενους «διαχειριστές» εκάστης ομάδας.

 Ένα ζήτημα που τίθεται, είναι αν οι αναρτήσεις σε αυτές τις κλειστές ομάδες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο απόδειξης ενώπιον Δικαστηρίου (δηλαδή να χρησιμοποιηθούν εναντίον κάποιων) και υπό ποιες προϋποθέσεις ενώ εύλογα προκύπτει και το ερώτημα αν υπάρχει ευθύνη των διαχειριστών.

Το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 2116/2020 απόφασή του, έδωσε απαντήσεις στα ζητήματα αυτά. Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά σε αγωγή ενός γιατρού, ο οποίος στράφηκε κατά των διαχειριστών μίας τέτοιας κλειστής ομάδας και ενός ακόμη ατόμου, το οποίο, ως μέλος της παραπάνω ομάδας, προέβη σε συκοφαντικά και ψευδή σχόλια με σκοπό την προσβολή της τιμής και της υπόληψης του ενάγοντος, τόσο ως ανθρώπου όσο και ως ιατρού , όπως στη δίκη αποδείχθηκε.

Τα εν λόγω σχόλια έγιναν στα πλαίσια συζήτησης στην ενότητα «forum» της ομάδας, και κατά τους ισχυρισμούς του ενάγοντος, οι διαχειριστές παρότι μπορούσαν είτε να μην επιτρέψουν καθόλου την ανάρτησή τους είτε να τα «κατεβάσουν» μόλις αντιλήφθηκαν το περιεχόμενό τους, εκείνοι, από υστεροβουλία, δεν έπραξαν τίποτα από τα δύο.

Η αγωγή πρωτοδίκως έγινε εν μέρει δεκτή μόνο ως προς το τρίτο άτομο – μέλος της ομάδας, το οποίο υποχρεώθηκε να καταβάλει ως αποζημίωση ηθικής βλάβης στον ενάγοντα το ποσό των 5.000 ευρώ και να δημοσιεύσει, με δικά του έξοδα, το διατακτικό της απόφασης εντός της ομάδας αυτής, ενώ απορρίφθηκε ως αόριστη ως προς το μέρος που αφορούσε τους διαχειριστές.

Το Εφετείο, λοιπόν, αρχικά ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται προσβολή της ιδιωτικότητας ή του απορρήτου από την προσκόμιση ενώπιον του δικαστηρίου των επίμαχων αναρτήσεων, λόγω του γεγονότος ότι η ομάδα ήταν «κλειστή» και αυτό διότι όπως εκφράζεται στη σκέψη του Δικαστηρίου «το ιστολόγιο αυτό μπορεί να ήταν κλειστό πλην όμως ήταν παντελώς ελεύθερο ως προς την εισαγωγή νέων μελών, ο αριθμός των οποίων δεν μπορούσε εκ των προτέρων να προσδιοριστεί (απροσδιόριστος) και πάντως δεν ήταν πεπερασμένος και επομένως ουδόλως μπορούσε να χαρακτηριστεί ως στενός. …..Μη συντρεχόντων επομένως των όρων ύπαρξης επικοινωνίας μεταξύ πεπερασμένου και περιορισμένου (στενού) κύκλου προσώπων (ήδη επρόκειτο για ομάδα 337 ατόμων με δυνατότητα αυτή να αυξηθεί σε απροσδιόριστο εκ των προτέρων αριθμό προσώπων) και άρα επικοινωνίας σε καθεστώς οικειότητας και εμπιστευτικότητας, δεν τίθεται, με τη χρήση και αξιοποίηση των εν λόγω αναρτήσεων, θέμα προσβολής της ιδιωτικής ζωής και του δικαιώματος απορρήτου του τρίτου εναγομένου».

Επίσης, το Δικαστήριο έκρινε πως ουδεμία παραβίαση προσωπικών δεδομένων υφίσταται από την προσκόμιση των αναρτήσεων, καθώς «η επεξεργασία των αναρτήσεών από τον ενάγοντα, συνιστάμενης τούτης στη δημοσιοποίησή και προσκόμισή τους ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος του προς παροχή δικαστικής προστασίας από την προσβολή που υπέστη, ικανοποίηση που επιδιώκει με την παρούσα δίκη και το οποίο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων του τρίτου εναγομένου στον οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, ενόψει του ότι τα ως άνω στοιχεία είναι τα μοναδικά άμεσα αποδεικτικά μέσα που αποδεικνύουν την προσβολή σ΄ όλη την έκτασή της, υφίσταται δε αδυναμία απόδειξης, λόγω της μοναδικότητας, με άλλα ηπιότερα μέσα.».

Τέλος, αναφορικά με τους διαχειριστές και την ευθύνη αυτών ως ενδιαμέσων, το Εφετείο έκρινε πως η αγωγή είναι ορισμένη προς τα πρόσωπά τους, ωστόσο την απέρριψε ως ουσία αβάσιμη, δεχόμενο τον ισχυρισμό των εναγομένων ότι  «έχοντας χαλαρή εποπτεία στο ως άνω ιστολόγιο, δεν γνώριζαν τα γεγονότα και τις περιστάσεις από τα οποία προέκυπτε ότι οι ένδικες αναρτήσεις αφορούσαν ψευδή γεγονότα και είχαν δυσφημιστικό περιεχόμενο».

Υπόψιν ότι για τις αναρτήσεις αυτές επιφυλάσσεται και ποινική καταδίκη για  δυσφήμιση, εξύβριση ή και συκοφαντική δυσφήμιση ανάλογα με τις περιστάσεις.

Το δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται με όλο το φάσμα του δικαίου και φροντίζει να ακολουθεί τις εξελίξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο  – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903 και 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΕΚΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ

            Πλήθος νέων ζευγαριών, που είτε λόγω επιλογών ή ακόμα και λόγω των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν, αδυνατούν να προβούν σε τέλεση γάμου ή σύναψη συμφώνου συμβίωσης, μπορούν με μια απλή κίνηση να κατοχυρώσουν τα δικαιώματα πατρότητας του τέκνου τους, του οποίου επίκειται η γέννηση.

Εάν πρόκειται για τέκνο, λοιπόν, εκτός γάμου, η πατρότητα αυτού μπορεί να αναγνωριστεί με ιδιωτικό συμφωνητικό, πριν ή μετά τη γέννηση, το περιεχόμενο του οποίου αποτυπώνεται σε συμβολαιογραφικό έγγραφο, που κατατίθεται στο αρμόδιο Ληξιαρχείο. Ταυτόχρονα, δε, μπορεί να κατατεθεί και αγωγή από τον πατέρα, για την επιμέλεια του τέκνου και τη γονική μέριμνα, επειδή σε περίπτωση γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων και άνευ σχετικής συμφωνίας, η γονική μέριμνα ανήκει αποκλειστικά στην μητέρα.

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, το δικαστήριο θα κρίνει με βάση το συμφέρον του τέκνου.  Για αυτόν τον λόγο, επιβάλλεται η συμβουλή εξειδικευμένου δικηγόρου για τα εν λόγω ζητήματα, ώστε να είναι δυνατή η νομική κάλυψη του ζευγαριού στον μέγιστο βαθμό και να μπορεί να δοθεί ένα «πολύ – επίπεδο πακέτο βοήθειας», για να τελεσφορήσει θετικά και γρήγορα για το ζευγάρι η διαδικασία αναγνώρισης τέκνου εκτός γάμου.

Επίσης και πολύ σημαντικό: Τέκνο γεννημένο από έγγαμη τεκμαίρεται ότι είναι παιδί του συζύγου της,  επομένως ακόμα κι αν άλλος αναγνωρίσει με συμβολαιογραφικό έγγραφο το παιδί ως δικό του ΜΟΝΟ δικαστικά μπορεί να δοθεί άδεια να εγγραφεί ως τέκνο του άλλου αυτού και μετά από εξέταση dna.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για ζητήματα που αφορούν αναγνώριση τέκνου εκτός γάμου στα τηλ: 210 8811903 και 6932455478.

 
 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ίντερνετ-δημοσιεύσεις-Αποζημίωση

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Προσβολή Προσωπικότητας

 

Η υπ’ αριθμ. 963/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών έφερε στο προσκήνιο μία υπόθεση που είχε απασχολήσει πριν από μερικά χρόνια την ελληνική Δικαιοσύνη, θίγοντας ζητήματα προσβολής της προσωπικότητας και τη σχέση που μπορεί να έχουν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Το πραγματικό της υπόθεσης αφορούσε μία Αστυνομικό, η οποία τηρούσε λογαριασμό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με ψευδώνυμο, όπου υπήρχαν ανηρτημένες φωτογραφίες της, στις οποίες φερόταν με ντύσιμο και συμπεριφορά που παραπέμπει στη goth κουλτούρα. Εν προκειμένω, δημοσιογράφοι δημοσίευσαν σε εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας τις φωτογραφίες αυτές, οι οποίες πλαισιώνονταν από υποτιμητικά σχόλια σε λεζάντες. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε κρίνει ότι πράγματι αποτέλεσε η πράξη αυτή των δημοσιογράφων προσβολή της προσωπικότητας της αστυνομικού.

Στο δεύτερο βαθμό, η πρωτοβάθμια απόφαση δικαιώθηκε. Κρίθηκε, λοιπόν, ότι η δημοσίευση των φωτογραφιών της ενάγουσας χωρίς τη συγκατάθεσή της και χωρίς αμοιβή για την ίδια, αποτελεί πράγματι προσβολή της προσωπικότητάς της, δεδομένου ότι η ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης δεν σημαίνει την αναίρεση του δικαιώματός της στην εικόνα της. Άλλωστε, οι προσβλητικές λεζάντες και τα υποτιμητικά σχόλια έθιξαν άμεσα την προσωπικότητά της. Παράλληλα, ως αποτέλεσμα των δημοσιευμάτων, λόγω της ευρύτητας της κυκλοφορίας τους, η ίδια αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το αστυνομικό σώμα, μολονότι η Ε.Δ.Ε. που διενεργήθηκε τη δικαίωσε, κρίνοντας η τελευταία ότι η συμπεριφορά της στον προσωπικό χρόνο και ζωή της δεν αφορά το Σώμα.

Το γεγονός είναι ότι η δημοσιογραφική πρακτική προσέβαλε το άτομό της άμεσα και μάλιστα ποικιλοτρόπως, τόσο μέσω των υποτιμητικών σχολίων όσο και λόγω της χρήσης των φωτογραφιών της χωρίς την άδεια της και χωρίς, φυσικά, αμοιβή για τη χρήση αυτή. Η παραδοχή ότι οι φωτογραφίες ήταν ελεύθερα προσβάσιμες μέσω του λογαριασμού της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δεν σημαίνει και παραδοχή της ελεύθερης χρήσης τους από τρίτους, η οποία χρήση προσβάλει την εικόνα της ενάγουσας. Ως εκ τούτου, η έφεση των δημοσιογράφων απορρίφθηκε και επιδικάστηκε εξαιρετικά υψηλή αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης.

Η απόφαση αυτή έχει σημαντική αξία για το νομικό κόσμο, αφού υπενθυμίζει τα όρια της δραστηριοποίησης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης όσον αφορά την προσωπική ζωή και γενικώς τα δικαιώματα στην προσωπικότητα των πολιτών, ενώ μπορεί να λειτουργήσει προς επίρρωση αντίστοιχων υποθέσεων άλλων συμπολιτών μας, ακόμη και να πείσει όσους έχουν υποστεί τέτοιου είδους προσβολή να κινηθούν νομικά και να διεκδικήσουν αποζημίωση πραγματικά ανάλογη της ηθικής τους βλάβης, ειδικά όπως εν προκειμένω, όπου προκλήθηκε άμεση προσβολή στην προσωπικότητα, στην εικόνα της ενάγουσας, ενώ το περιστατικό λειτούργησε ως αιτία να εξωθηθεί η ίδια σε παραίτηση από τη δουλειά της, λόγω του κοινωνικού στιγματισμού της.

Επίσης, κατόπιν αυτής της απόφασης, και οποιοσδήποτε έχει υποστεί παρόμοια προσβολή μπορεί να εισπράξει μεγάλη αποζημίωση από τα δημοσιογραφικά μέσα εφόσον το επιδιώξει και χωρίς να δαπανήσει τόσο χρόνο σε δικαστικούς αγώνες.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , ,