RSS

Tag Archives: ν 4161/13

Υπερχρεωμένα: Σύζυγοι με μεγάλο εισόδημα-διάσωση δύο κατοικιών με κούρεμα 85%.

Αποφάσεις Υπερχρεωμένων του Γραφείου μας:

Αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Βόλου για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά κάνουν δεκτές τις αιτήσεις ζεύγους δανειοληπτών, με ικανό μάλιστα εισόδημα -περί τις 2.300 ευρώ-, διασώζοντας δε και την ακίνητη περιουσία του καθενός ξεχωριστά, ως δύο «πρώτες κατοικίες», ενώ προβαίνουν και σε «κούρεμα» του δανεισμού τους κατά 50% για τον αιτούντα και κατά 85% για την αιτούσα!

Οι δύο αιτούντες, συνταξιούχοι πλέον και γονείς δύο ενηλίκων τέκνων, με τις αποφάσεις 172/2017 και 173/2017 του Ειρηνοδικείου Βόλου, υπάγονται οριστικά στα προστατευτικά πλαίσια του Νόμου Κατσέλη, για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά. Η ιδιαιτερότητα της περίπτωσης αυτής ήταν ότι οι δανειολήπτες είχαν πάντοτε ικανό εισόδημα, όμως, όπως καταφέραμε να αποδείξουμε στο δικαστήριο, η υπερχρέωσή τους δεν ήταν αναιτιολόγητη, κι άρα όχι δόλια, αλλά πλήρως αιτιολογημένη με βάση τις συνθήκες. Συγκεκριμένα, αποδείξαμε ότι τα δάνεια λήφθηκαν αφ’ ενός λόγω των πολυέξοδων αναγκών που προέκυψαν λόγω παλαιότερου ατυχήματος του αιτούντος, που οδήγησε σε σοβαρό του τραυματισμό και αναπηρία, η οποία μέχρι και σήμερα απαιτεί υπέρογκα ιατρικά έξοδα, κι αφ’ ετέρου για την υποστήριξη της εκπαίδευσης των τέκνων τους. Ενόψει τούτων, οι αποφάσεις αναγνωρίζουν κι ένα αρκετά υψηλό κόστος διαβίωσης, το οποίο, μαζί με τις δόσεις για τα δάνεια, δεν μπορούσε να καλυφθεί από το μηνιαίο τους εισόδημα.

Το ύψος του δανεισμού για τον σύζυγο υπερβαίνει τα 270.000 ευρώ, ενώ για τη σύζυγο πάνω από 300.000 ευρώ. Παρά ταύτα, ο πρώτος αιτών θα κληθεί να αποπληρώσει περί τα 135.000 ευρώ, δηλαδή το ήμισυ της οφειλής του, ενώ η αιτούσα μόλις 45.000 ευρώ, ήτοι το κούρεμα υπερβαίνει το 84% του δανεισμού της! Παράλληλα, η ακίνητη περιουσία και των δύο διασώζεται, και μάλιστα ως κύρια κατοικία του καθενός ξεχωριστά.

Οι αποφάσεις, επίσης, έχουν και μεγάλη αξία κι από δικονομικής απόψεως, καθώς προβαίνουν σε μία προς μία κατάρριψη των ενστάσεων που προβλήθηκαν από τις τράπεζες. Συγκεκριμένα:

α) απορρίφθηκε η ένσταση του «Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» ότι οι απαιτήσεις του έναντι της ενάγουσας θα έπρεπε να εξαιρεθούν, καθώς δεν εμπίπτουν στο ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, καθώς, όπως εξηγεί η απόφαση, ο νόμος αυτός αφορά μία καθολική, συνολική διευθέτηση των οφειλών, με σκοπό την ελάφρυνση της θέσης του δανειολήπτη,

β) απορρίφθηκε η περί δολιότητας ένσταση των πιστωτικών ιδρυμάτων, στη βάση ότι ο δανεισμός δεν έγινε για να διάγουν οι ενάγοντες πολυτελή βίο, ότι μόνο η ανάληψη της δανειακής υποχρέωσης δεν επάγεται δολιότητα και μάλιστα ότι τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνταν να προβούν σε εξειδίκευση των ενεργειών των αιτούντων με τις οποίες δήθεν προκάλεσαν άγνοια στους δανειστές για την οικονομική τους κατάσταση, αποκρύπτοντας την από αυτούς. Οι τράπεζες, συνεχίζει η απόφαση, όχι μόνον έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν και διακριβώσουν την οικονομική κατάσταση των αιτούντων μέσω των ηλεκτρονικών τους συστημάτων, αλλά και υποχρεούνται να το πράξουν,

γ) απέρριψαν την ένσταση περί  ακυρότητας της αίτησης γιατί δεν συνυπογραφόταν από δικηγόρο και

δ) απέρριψαν την ένσταση καταχρηστικότητας που βασίζεται στην πρόταση σχεδίου διευθέτησης των οφειλών με βάση τα συμφέροντα του αιτούντος, καθώς πρόκειται για δικονομικό κι όχι ουσιαστικό δικαίωμα του αιτούντος να προτείνει σχέδιο διευθέτησης και σε κάθε περίπτωση το Δικαστήριο θα κρίνει κατά πόσο είναι ή όχι εύλογο.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κινητής -ακίνητης περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Εξαιρετική απόφαση υπερχρεωμένα

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου:

Υπ’ αρ. 22/2016 Ειρηνοδικείου Μαραθώνα

Εξαίρεση διώροφης οικοδομής με δύο ξεχωριστές κατοικίες από τη ρευστοποίηση καθώς και όλης της υπόλοιπης ακίνητης και κινητής περιουσίας της αιτούσας. Διατηρήθηκε στο ακέραιο και η αποζημίωση απόλυσης 58.000 ευρώ. Δόση 50 € το μήνα!

Η αιτούσα, 47 ετών, διαζευγμένη και μητέρα ενός ανήλικου τέκνου,   άνεργη με περιστασιακές εργασίες και λαμβάνει διατροφή από τον πρώην σύζυγο. Πήρε και αποζημίωση απόλυσης 58.000 ευρώ. Ζητήσαμε να διασωθεί όλη η ακίνητη περιουσία της, δηλαδή το 50% σε δύο κατοικίες  -ενώ το υπόλοιπο 50% να το διασώσει ο σύζυγος- και άλλα μικρότερα ακίνητα και να καταβάλλει μόνο 50 ευρώ μηνιαίως για τις οφειλές της, ποσό το οποίο δέχθηκε η δικαστική απόφαση μέχρι να επανασυζητηθεί, για να κριθεί εάν έχει μεσολαβήσει βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της αιτούσας.

Κύριος όγκος της δανειακής οφειλής, συνολικού ύψους 234.000 ευρώ, είναι τα τρία στεγαστικά δάνεια που έλαβε από κοινού με τον πρώην σύζυγο για αγορά και επισκευή μιας διώροφης οικοδομής στο Μαραθώνα Αττικής, στην οποία καθένας έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% εξ αδιαιρέτου.

Παρότι η αιτούσα κατοικεί στον πρώτο όροφο και αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία της, ενώ στο ισόγειο κατοικεί ο πρώην σύζυγος, αιτηθήκαμε και πετύχαμε την εξαίρεση ολόκληρης της διώροφης οικοδομής. Ομοίως, πετύχαμε την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων της (ποσοστό 12,5% σε αγροτεμάχια και οικόπεδα στο Λουτράκι, ποσοστό 12,5% σε διαμέρισμα στο Γαλάτσι, 100% κυριότητα σε Ι.Χ. αυτοκίνητο) ως απρόσφορα προς εκποίηση.

Αντίστοιχα, η αποζημίωση που έλαβε από την τελευταία εργασία της ποσού 58.000 ευρώ περίπου δεν αναζητήθηκε από το Δικαστήριο προς ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτριών, καθώς λόγω ανεργίας της δικαιολογήσαμε ότι αναλώθηκε στην κάλυψη καθημερινών αναγκών και προβλημάτων υγείας οικείων της.

Τέλος, η σχετική ένσταση της πιστώτριας τράπεζας που παραστάθηκε στη δίκη περί δήθεν δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών κρίθηκε απορριπτέα, διότι θεωρήθηκε ότι η υποχρέωση για «υπεύθυνο δανεισμό» βαρύνει εξίσου τα πιστωτικά ιδρύματα και τους δανειολήπτες, ενώ οι δανειολήπτες έχουν δόλο μόνον αν εξαπάτησαν (προσκομίζοντας πλαστά έγγραφα ή αποσιωπώντας στοιχεία) τους αρμόδιους υπαλλήλους των τραπεζών και όχι απλώς με την ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων, ειδικά όταν τα εισοδήματα επέτρεπαν την εξυπηρέτηση των πληρωμών, όπως της αιτούσας, κατά το χρόνο δανειοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Υπερχρεωμένα: Μηδενικές δόσεις – διάσωση Β΄ κατοικίας

Διαγραφή 100% χρέους με μηδενικές καταβολές και διάσωση δευτερεύουσας κατοικίας.

Απόφαση- σταθμό στην νομολογία που αφορά τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (ν. 3869/2010- Νόμος Κατσέλη) και απόδειξη ότι υπάρχουν δικαστές που βλέπουν τις πραγματικές διαστάσεις της κατάστασης που αντιμετωπίζουν αρκετοί συνάνθρωποί μας σήμερα, αποτελεί η υπ’ αρ. 2285/2016 του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης που προέβη σε διαγραφή 100% του χρέους υπερχρεωμένου  ζευγαριού ηλικιωμένων από την Κάρπαθο που έχει μετοικήσει στη Θεσσαλονίκη, σε αναζήτηση καλύτερης τύχης.

Ο δικαστής όρισε για την πρώτη πενταετία μηδενικές δόσεις, χωρίς να ζητά επανασυζήτηση μετά από κάποιο διάστημα- όπως συνήθως συμβαίνει-, και προχώρησε μάλιστα στη διάσωση ολόκληρης της ακίνητης περιουσίας του ζεύγους (δύο ακίνητα) χωρίς να θέτει τον όρο καταβολής από μέρους τους δόσεων για τα επόμενα (της πενταετίας) έτη. Ο δικαστής βασίστηκε κυρίως στην «φούσκα» των ακινήτων, δηλαδή στην απόκλιση που είχε η αξία των ακινήτων, όπως προσδιοριζόταν αρχικώς από τους μηχανικούς των τραπεζών για την χορήγηση των υψηλότατων δανείων και στην τελική αγοραστική αξία που έχουν κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης που έχει εδραιωθεί τώρα και έχει καθηλώσει την αγορά ακινήτων.

Επιπλέον, για πρώτη φορά το λογικό επιχείρημα του «ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος» έτυχε αποδοχής καθώς κατά το δικαστή «υποχρέωση καταβολών μηνιαίων δόσεων οδηγεί σε εξαθλίωση τον οφειλέτη». Τέλος, δε το δεύτερο ακίνητο των αιτούντων διασώθηκε από τη ρευστοποίηση ως δυνητική (δεύτερη) κατοικία, αλλά και δεδομένου ότι λόγω χαμηλής εμπορικής αξίας δεν θα υπάρξει αγοραστικό ενδιαφέρον.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Μηδενικές καταβολές-διάσωση διαμερισμάτων

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά – Διάσωση συνόλου περιουσίας με μηδενικές καταβολές μέχρι την οριστική συζήτηση!

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου μας:

Προσωρινή Διαταγή αίτησης υπερχρεωμένων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών:

Δεκτό έγινε το αίτημα προσωρινής διαταγής και μάλιστα με μηδενικές καταβολές για νεαρό ζευγάρι αιτούντων με δύο ανήλικα τέκνα.

Ο αιτών 37 ετών, είναι άνεργος και μόνον η αιτούσα σύζυγός του, ηλικίας 39 ετών, έχει εισόδημα 700 ευρώ περίπου από την εργασία της ως πωλήτρια. Με το ποσό αυτό προσπαθούν να συντηρηθούν οι ίδιοι και τα δύο ανήλικα τέκνα τους, ηλικίας 13 και 10 ετών, καθώς το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ που λάμβανε μέχρι πρότινος ο αιτών έχει παύσει.

Οι αιτούντες έχουν μια κοινή οφειλή που αφορά το στεγαστικό δάνειο για την αγορά της πρώτης κατοικίας τους με δόση 526 ευρώ, επιπλέον δε ο καθένας έχει δικές του μερικότερες οφειλές σε μικρά καταναλωτικά προϊόντα με αποτέλεσμα οι δόσεις για τα δάνεια να ανέρχονται συνολικά σε ποσό 596 ευρώ. Συνεπώς, συνολικά κάθε μήνα πρέπει να καταβάλλουν 600 ευρώ για να καλύπτουν μόνον τις δανειακές υποχρεώσεις τους και να προσπαθήσουν να ζήσουν αυτοί και τα δύο ανήλικα τέκνα τους με μόλις 100!!!  Σημειωτέον δε ότι ο αιτών έχει και ένα υπόγειο διαμέρισμα, το οποίο όμως δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί ή να το αξιοποιήσει.

Εκθέσαμε και επιμείναμε στο ότι βάσει της παρούσας οικονομικής κατάστασης των αιτούντων δεν είναι δυνατόν αυτοί να προβούν σε καταβολές για τις δανειακές οφειλές τους, με την ελπίδα ωστόσο ότι μελλοντικά, λόγω του νεαρού της ηλικίας των αιτούντων, ο αιτών θα βρει εργασία και θα βελτιωθούν τα εισοδήματά τους. Το αίτημά μας για διάσωση περιουσίας (κινητής και ακίνητης) έγινε δεκτό και μάλιστα με μηδενικές καταβολές μέχρι την οριστική συζήτηση της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Μείωση δόσης σχεδόν 50%. Επαναληπτική συζήτηση υπερχρεωμένων

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά – Μείωση της μηνιαίας δόσης σε επανασυζήτηση προσωρινής διαταγής!

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου μας:

Επανασυζήτηση 30.6.16 Προσωρινής Διαταγής αίτησης υπερχρεωμένων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου:

Δεκτό έγινε το αίτημα επανασυζήτησης προσωρινής διαταγής και μάλιστα με μείωση της μηνιαίας δόσης από 550 € στα 300€.

Συγκεκριμένα, η αιτούσα εργάζεται ως δημόσιος υπάλληλος στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία και λαμβάνει μηνιαίως ως μισθό το καθαρό ποσό των 1.336,37 ευρώ. Οι οφειλές της είναι στεγαστικής και καταναλωτικής φύσεως και ανέρχονται στις 138.134,17 ευρώ. Κατά την εκδίκαση της προσωρινής διαταγής τον Ιούνιο του 2014, ορίστηκε η καταβολή του ποσού των 550 ευρώ συμμέτρως προς τις πιστώτριες, υπό τον όρο επανασυζήτησης σε μία διετία, καθώς αναμενόταν μείωση του μισθού της περί  τα  200  ευρώ περίπου. Ωστόσο, κατά την ημέρα της επανασυζήτησης της προσωρινής διαταγής τον Ιούνιο του 2016, ο μισθός της αιτούσας ήταν μειωμένος κατά 50 ευρώ και όχι κατά 200 ευρώ, όπως της είχε ανακοινωθεί ανέμενε.

Παρόλα αυτά,  εκθέσαμε τα στοιχεία αυτά στην Ειρηνοδίκη και κυρίως το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης του μισθού της και μείωσε την αρχικώς προσωρινώς ορισθείσα  δόση των 550 ευρώ σε 300 ευρώ μέχρι την οριστική εκδίκαση της αιτήσεώς της. Εδώ βέβαια αποδίδονται έπαινοι στη δικ. λειτουργό!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Υπερχρεωμένα: Δόση 100 ευρώ από 1.315 !!!

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου μας:

Η από 3.6.2016 Προσωρινή Διαταγή αίτησης υπερχρεωμένων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών:

Δεκτό έγινε το αίτημά μας για χορήγηση προσωρινής διαταγής και ο ορισμός καταβολών ποσού 100 ευρώ, την στιγμή που μόνον το 10% του συνόλου των δόσεων της αιτούσας ήταν 131,50 ευρώ!!

Η δανειολήπτρια είναι 60 ετών και είναι κομμώτρια με δική της επιχείρηση σε μισθωμένο χώρο. Τονίσαμε δε ότι δεν υφίσταται εμπορική ιδιότητα, απλώς μικρεμπορία, αφού εργάζεται μόνη της με μικρές εξαιρέσεις που απασχόλησε προσωπικό  και οι καθημερινές απολαβές της είναι η ανταμοιβή για τον προσωπικό και σωματικό της κάματο.

Η λειτουργία του κομμωτηρίου στην ουσία συνεχίζεται για να παραμένει η αιτούσα ασφαλισμένη και να μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί σε λίγα χρόνια, καθώς το κομμωτήριο δεν παρουσιάζει πια κέρδη. Ο συνταξιούχος σύζυγος, με εισόδημα περίπου 1.000 ευρώ, συντηρεί την οικογένεια και μπορεί να δίνει, δεδομένων και των ιατρικών αναγκών τους, στην αιτούσα τα 100 ευρώ για την ικανοποίηση των οφειλών της.

Ο προσδιορισμός μηνιαίων καταβολών ποσού 100 ευρώ σήμερα αποτελεί θετική έκβαση για μια υπόθεση που θα φτάσει να συζητηθεί το έτος 2022, όταν στο μεταξύ η συνολική δόση των οφειλών θα έχει ξεπεράσει το ποσό των 1.315 ευρώ που είναι σήμερα! Εκτός δε του ν Κατσέλη με τους τόκους που επικρατούν το κεφάλαιο θα είχε υπερδιπλασιαστεί μέχρι τότε, ενώ, για όσους εντάσσονται στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, το κεφάλαιο παραμένει άτοκο!! Και «κουρεύεται»!!!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Μηδενικές καταβολές- υπερχρεωμένα-προσωρινή διαταγή

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά – Μηδενικές καταβολές μέχρι την οριστική συζήτηση!

 

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου μας:

Προσωρινή Διαταγή αίτησης υπερχρεωμένων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας:

Δεκτό έγινε το αίτημα προσωρινής διαταγής και μάλιστα με μηδενικές καταβολές αν και ο αιτών έχει 1.300 ευρώ εισόδημα!

Συγκεκριμένα, ο αιτών είναι άγαμος κι εργάζεται ως ηλεκτρολόγος μηχανικός σε εταιρεία μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και λαμβάνει μηνιαίως ως μισθό το καθαρό ποσό των 1.300  ευρώ περίπου. Από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι και τον Απρίλιο του 2016 ήταν άνεργος, ενώ από το Μάρτιο του 2016 άρχισε να εργάζεται στην ως άνω εταιρεία με σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία λήγει τον Σεπτέμβριο του 2016. Οι οφειλές του είναι καταναλωτικής φύσεως και ανέρχονται στις 47.862,90 ευρώ. Ο αιτών αδυνατεί να καλύψει τις ως άνω δανειακές του υποχρεώσεις, καθώς καλείται κάθε μήνα να καταβάλλει και μία μικρή δόση προς το ασφαλιστικό του ταμείο καθώς και να επιστρέφει μέρος των δανεικών που από  φιλικά του πρόσωπα είχε λάβει κατά το διάστημα της ανεργίας του.

Εκθέσαμε τα στοιχεία αυτά στην Ειρηνοδίκη και κυρίως το αβέβαιο εργασιακό του μέλλον λόγω της λήξης της σύμβασης εργασίας του και έγινε δεκτό το αίτημά μας για διάσωση κατοικίας και χορήγηση μηδενικών καταβολών μέχρι την οριστική συζήτηση της αίτησής του.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Κούρεμα χρέους-δόσης, διάσωσης δύο ορόφων κατοικίας 300 τμ και υπόλοιπης περιουσίας.

Απόφαση του Δικηγορικού μας Γραφείου από το Ειρηνοδικείο Χίου:

ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ και ΚΟΥΡΕΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΟΣΗΣ ΣΤΟ 1/6! – ΔΙΑΣΩΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ και ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

Ιδιαιτέρως ευνοϊκή ήταν η απόφαση του εν λόγω Δικαστηρίου για ζευγάρι αιτούντων με δύο ανήλικα τέκνα- μαθητές Γυμνασίου, που η μοναδική κοινή οφειλή τους αφορά στεγαστικό δάνειο ποσού 110.000 ευρώ από το ΤΠΚΔ για την ανέγερση διώροφης οικοδομής, με δύο ανεξάρτητους κατοικήσιμους χώρους, που αποτελεί την κύρια κατοικία τους, έκτασης περίπου 300 τμ.

Το ζευγάρι των αιτούντων, 38 και 37 ετών, ασχολείται με την αλιεία και τη γεωργία. Η δόση για το στεγαστικό δάνειο ανέρχεται σε 600 ευρώ περίπου, ποσό που λόγω μείωσης των εισοδημάτων τους αδυνατούν να πληρώσουν.

Αφού παρουσιάσαμε το σύνολο της περιουσιακής και οικονομικής κατάστασης των δανειοληπτών, το Δικαστήριο έκρινε και όρισε για την πρώτη πενταετία από τη δημοσίευση της απόφασης και προς τον σκοπό ρύθμισης της μοναδικής οφειλής τους ποσό δόσης 100 ευρώ, δηλαδή μείωσε τη μηνιαία δόση μόλις στο 1/6 του αρχικού ποσού αυτής!!

Ακολούθως, επιτεύχθηκε και η διάσωση όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας των δανειοληπτών, δηλαδή και η διώροφη οικοδομή και όλα τα αγροτεμάχια, καθώς επίσης και το αλιευτικό σκάφος και το ΙΧ αυτοκίνητό τους, με μόνη υποχρέωση εκ μέρους τους την καταβολή, μετά το πέρας της πρώτης πενταετίας και για 20 χρόνια, ποσού 340 ευρώ.

Σημειωτέον δε ότι με το νόμο αυτό υπάρχει η ασφάλεια για το μέλλον, δηλαδή όταν μειωθούν κι άλλο τα εισοδήματα ή αυξηθούν τα έξοδα ζητάμε νέα μείωση της δόσης!!!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , ,

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Απόφαση του Δικηγορικού μας Γραφείου:

Υπ’ αρ. 158/2016 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιά

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ- ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΌ ΣΧΕΔΟΝ 60 %!!

Η αιτούσα είναι ιδιωτική υπάλληλος με μισθό 900 ευρώ, μητέρα δύο ενήλικων τέκνων που είναι φοιτήτριες και διαζευγμένη, ενώ ο πρώην σύζυγος δεν καταβάλλει τη διατροφή που είχε συμφωνηθεί για τα τέκνα του. Λόγω της ανεργίας που κατά καιρούς είχε αντιμετωπίσει η αιτούσα και λόγω των αυξημένων αναγκών της ίδιας και κυρίως των τέκνων της, βρίσκεται σε αδυναμία πληρωμής των δανειακών οφειλών που πλέον ανέρχονται σε ποσό που ξεπερνά τις 150.000 ευρώ.

Τονίζοντας με την αίτησή μας και τις προτάσεις μας ότι η δανειολήπτρια αδυνατεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της, μεταξύ άλλων και τη δόση των δανείων της συνολικού ποσού 720 ευρώ από το μισθό της, πετύχαμε τον ορισμό μηδενικών καταβολών. Μετά δε την πάροδο τετραετίας από σήμερα η αιτούσα θα αρχίσει να καταβάλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, ποσό 270 ευρώ για είκοσι χρόνια. Συνεπώς, η δανειολήπτρια θα πληρώσει συνολικά ποσό σχεδόν 65.000 ευρώ αντί για το οφειλόμενο ποσό των 150.000 ευρώ και πλέον!  

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , ,

Επικαιροποίηση ν Κατσέλη

Η προθεσμία για την επικαιροποίηση των εγγράφων όσων έχουν υπαχθεί στο ν Κατσέλη και δεν έχουν εκδικαστεί ακόμα οι υποθέσεις τους παρατάθηκε επισήμως έως 4.5.2016.

Λόγω του ότι η ημερομηνία αυτή πέφτει ακριβώς μετά το Πάσχα καλύτερα να προλάβετε πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα γιατί θα κλείνουν οι γραμματείες και δεν θα τα δέχονται ενώ την τελευταία μέρα οι ουρές θα φτάνουν μέχρι το δρόμο σε κάθε Ειρηνοδικείο και οι δικηγόροι δεν θα προλαβαίνουμε….

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932 455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , ,