RSS

Tag Archives: ν.3869/10

Μοναδική απόφαση υπερχρεωμένα

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου μας:

Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά κάνει δεκτή την αίτηση νεαρής πρώην υπαλλήλου της πιστώτριας τράπεζας, αποδεχόμενη τις αποταμιεύσεις της, διασώζοντας την κύρια κατοικία της, αλλά και τα άλλα δικαιώματά της επί ακινήτων, όπως άλλωστε και το αυτοκίνητό της, δίνοντας της επιπλέον και τριετή περίοδο χάριτος, και μειώνοντας τη δόση της κατά το ήμισυ!

 

Η αιτούσα, ηλικίας 35 ετών, ήταν υπάλληλος σε κατάστημα της πιστώτριας τράπεζας, με μισθό που είχε ανέλθει σε 1.450 ευρώ, ενώ παράλληλα εισέπραττε και ενοίκιο 140 ευρώ από τη μίσθωση ακινήτου της. Ενώ ήταν σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση, έλαβε στεγαστικό δάνειο για την αγορά της κύριας κατοικίας της, ποσού 125.000 ευρώ, με δόση 360 ευρώ το μήνα, τα οποία κατέβαλλε με συνέπεια όσο εργαζόταν, από το μισθό της. Λόγω σοβαρών λόγων υγείας και με συστάσεις των ιατρών της, όμως, σε συνδυασμό με τις πιεστικές συνθήκες εργασίας της, εξωθήθηκε σε παραίτηση – εθελουσία έξοδο από την εργασία της. Η παραίτησή της αυτή σήμαινε και απώλεια του κύριου εισοδήματός της, καθώς και απώλεια του προνομιακού της επιτοκίου, ως υπαλλήλου του ιδίου πιστωτικού ιδρύματος, με αποτέλεσμα η δόση να ανέλθει σε 525 ευρώ το μήνα. Και η ρύθμιση στην οποία προέβη, όμως, δεν μπόρεσε να ευοδωθεί, αφού έπαψε να λαμβάνει και το ενοίκιο και δεν μπόρεσε να το μισθώσει ξανά.

Λόγω παραίτησης δεν δικαιούνταν κάποια αποζημίωση από την εργοδότρια τράπεζά της, όμως, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, της χορηγήθηκε ποσό περί τις 16.000 ευρώ, εν είδει αποζημίωσης, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει οικονομικά. Από το ποσό αυτό, καθώς και όσες αποταμιεύσεις είχε η ίδια, καλούνταν να επιβιώσει για τα επόμενα έτη, καθώς, σύμφωνα με ιατρική γνωμάτευση, η ίδια θα έπρεπε να απέχει από εργασία (κι άρα θα έμενε άνευ εισοδήματος) μέχρι το 2018! Αποδείξαμε ενώπιον του δικαστηρίου την οικονομική της δυσχέρεια, καθώς και το υψηλό κόστος διαβίωσής της, το οποίο επέβαλαν οι λόγοι υγείας της και ότι ο μόνος τρόπος για να τα καλύψει ήταν οι αποταμιεύσεις της, τα οποία γεγονότα, όπως μαρτυρεί το σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 4812/2017 απόφασης αναγνωρίστηκαν κι έγιναν αποδεκτά. Επιπροσθέτως, η απόφαση δεν ορίζει επανασυζήτηση  διερευνώντας το πότε η δανειολήπτρια θα μπορούσε να εργαστεί ξανά, αλλά την υπαγάγει οριστικά στα προστατευτικά πλαίσια του νόμου 3869/2010, ορίζοντας μάλιστα μηνιαία δόση μόλις 250 ευρώ, δηλαδή το μισό της δόσης της, όπως είχε διαμορφωθεί μέχρι τώρα! Κι αυτό, κατόπιν παρέλευσης τριετούς περιόδου χάριτος, κατά την οποία δεν θα υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαίες δόσεις!

Η απόφαση, αναγνωρίζοντας το νεαρό της ηλικίας της αιτούσας, προβαίνει σε ρύθμιση βάθους 30 ετών (κατόπιν της περιόδου χάριτος), ενώ παράλληλα διασώζει όχι μόνο την κύρια κατοικία της, αλλά και δικαίωμα ψιλής κυριότητάς της σε διαμέρισμα, καθώς και δικαίωμα κυριότητας σε ιδανικό μερίδιο τρίτου διαμερίσματος, όπως επίσης και το αυτοκίνητό της!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Advertisements
 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Άρειος Πάγος-δόλος οφειλέτη

Ο δόλος μη πληρωμής χρεών των υπερχρεωμένων οφειλετών-Νόμος Κατσέλη  

Ο Άρειος Πάγος, με την πρόσφατη και υπ’ αριθμ. 153/2017 απόφαση του Δ΄ Πολιτικού Τμήματός του, διευκρινίζει το ζήτημα της έννοιας της «δόλιας περιέλευσης» του υπερχρεωμένου οφειλέτη σε αδυναμία πληρωμών, στα πλαίσια του Ν. 3869/2010, ευρύτερα γνωστού ως «Νόμου Κατσέλη», όσον αφορά δηλαδή τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά.

Η παρούσα απόφαση του Αρείου Πάγου, λοιπόν, ξεκινώντας από τη διατύπωση της παρ. 1, εδ. α΄ του αρθρ. 1 του ως άνω νόμου, κρίνει ότι το στοιχείο του δόλου αφορά την περιέλευση του οφειλέτη σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμών, επομένως, είναι δυνατό να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο ανάληψης της οφειλής, όσο και κατά τον μετέπειτα χρόνο. Είναι, με άλλα λόγια, δυνατό ο δόλος να είναι αρχικός ή επιγενόμενος. Κρίσιμο, επομένως, δεν αναδεικνύεται το ζήτημα του χρόνου εμφάνισης του δόλου, αλλά το περιεχόμενό του, ήτοι οι ενέργειες του οφειλέτη να αποσκοπούν στην αδυναμία των πληρωμών του ή να είναι σε θέση ο ίδιος να προβλέψει την αδυναμία αυτή, αλλά, ενώ αποδέχεται το αποτέλεσμα αυτό, αρνείται να αλλάξει τη συμπεριφορά του και να αποφύγει την επικείμενη αδυναμία πληρωμών του. Πρόκειται, εδώ, για τον οφειλέτη ο οποίος επιδιώκει να καρπωθεί τα οφέλη από τη δημιουργία χρεών, τα οποία γνώριζε είτε εκ των προτέρων ότι δεν θα ήταν σε θέση να αποπληρώσει είτε κατόπιν, από δική του συμπεριφορά και υπαιτιότητα, κατέστη αμφίβολη η αποπληρωμή αυτή.

Ζήτημα ενδεχόμενου δόλου μπορεί να τεθεί όταν ο οφειλέτης συνάπτει με μεγάλο αριθμό τραπεζικών ιδρυμάτων συμβάσεις για απόκτηση πλήθους τραπεζικών προϊόντων, κι ενώ όμως προέβλεπε την αδυναμία του να ανταποκριθεί στον υπερδανεισμό του, είτε βάσει των παροντικών του οικονομικών δυνατοτήτων είτε με βάση τις ευλόγως αναμενόμενες μελλοντικές, αποδέχτηκε το αποτέλεσμα αυτό.

Για τη συγκρότηση του δόλου δεν είναι απαραίτητη η απόδειξη εξαπάτησης του πιστωτικού ιδρύματος από τον οφειλέτη ως προς την οικονομική κατάστασή του κατά την ανάληψη του δανείου, όπως και η παράλειψη της υποχρέωσης έρευνας κι ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη εκ μέρους του πιστωτικού ιδρύματος. Αυτές οι αντικειμενικές συνθήκες δεν ανταποκρίνονται, κατά τον Άρειο Πάγο, στο πνεύμα του νόμου, ο οποίος αναφέρεται μόνον στην πρόθεση του οφειλέτη, δηλαδή σε ένα υποκειμενικό στοιχείο.

Τέλος, όπως προκύπτει από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του αρθρ. 1 του Νόμου 3869/2010, την ύπαρξη του δόλου την προτείνει και πρέπει να αποδείξει ο ίδιος ο πιστωτής, καθώς η διάταξη αυτή έχει τεθεί προς το δικό του συμφέρον. Καθώς, λοιπόν, οι πιστωτές είναι αυτοί που θα έχουν όφελος από τη δολιότητα του οφειλέτη, οι ίδιοι θα πρέπει να προβούν και στην απόδειξή της.

Το δικαστήριο, εάν η δολιότητα δεν προταθεί από τους πιστωτές, δεν θα προβεί σε αυτεπάγγελτο έλεγχο αυτής, αλλά θα επιληφθεί αυτής μόνον κατόπιν σχετικού ισχυρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Υπερχρεωμένα: Σύζυγοι με μεγάλο εισόδημα-διάσωση δύο κατοικιών με κούρεμα 85%.

Αποφάσεις Υπερχρεωμένων του Γραφείου μας:

Αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Βόλου για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά κάνουν δεκτές τις αιτήσεις ζεύγους δανειοληπτών, με ικανό μάλιστα εισόδημα -περί τις 2.300 ευρώ-, διασώζοντας δε και την ακίνητη περιουσία του καθενός ξεχωριστά, ως δύο «πρώτες κατοικίες», ενώ προβαίνουν και σε «κούρεμα» του δανεισμού τους κατά 50% για τον αιτούντα και κατά 85% για την αιτούσα!

Οι δύο αιτούντες, συνταξιούχοι πλέον και γονείς δύο ενηλίκων τέκνων, με τις αποφάσεις 172/2017 και 173/2017 του Ειρηνοδικείου Βόλου, υπάγονται οριστικά στα προστατευτικά πλαίσια του Νόμου Κατσέλη, για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά. Η ιδιαιτερότητα της περίπτωσης αυτής ήταν ότι οι δανειολήπτες είχαν πάντοτε ικανό εισόδημα, όμως, όπως καταφέραμε να αποδείξουμε στο δικαστήριο, η υπερχρέωσή τους δεν ήταν αναιτιολόγητη, κι άρα όχι δόλια, αλλά πλήρως αιτιολογημένη με βάση τις συνθήκες. Συγκεκριμένα, αποδείξαμε ότι τα δάνεια λήφθηκαν αφ’ ενός λόγω των πολυέξοδων αναγκών που προέκυψαν λόγω παλαιότερου ατυχήματος του αιτούντος, που οδήγησε σε σοβαρό του τραυματισμό και αναπηρία, η οποία μέχρι και σήμερα απαιτεί υπέρογκα ιατρικά έξοδα, κι αφ’ ετέρου για την υποστήριξη της εκπαίδευσης των τέκνων τους. Ενόψει τούτων, οι αποφάσεις αναγνωρίζουν κι ένα αρκετά υψηλό κόστος διαβίωσης, το οποίο, μαζί με τις δόσεις για τα δάνεια, δεν μπορούσε να καλυφθεί από το μηνιαίο τους εισόδημα.

Το ύψος του δανεισμού για τον σύζυγο υπερβαίνει τα 270.000 ευρώ, ενώ για τη σύζυγο πάνω από 300.000 ευρώ. Παρά ταύτα, ο πρώτος αιτών θα κληθεί να αποπληρώσει περί τα 135.000 ευρώ, δηλαδή το ήμισυ της οφειλής του, ενώ η αιτούσα μόλις 45.000 ευρώ, ήτοι το κούρεμα υπερβαίνει το 84% του δανεισμού της! Παράλληλα, η ακίνητη περιουσία και των δύο διασώζεται, και μάλιστα ως κύρια κατοικία του καθενός ξεχωριστά.

Οι αποφάσεις, επίσης, έχουν και μεγάλη αξία κι από δικονομικής απόψεως, καθώς προβαίνουν σε μία προς μία κατάρριψη των ενστάσεων που προβλήθηκαν από τις τράπεζες. Συγκεκριμένα:

α) απορρίφθηκε η ένσταση του «Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» ότι οι απαιτήσεις του έναντι της ενάγουσας θα έπρεπε να εξαιρεθούν, καθώς δεν εμπίπτουν στο ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, καθώς, όπως εξηγεί η απόφαση, ο νόμος αυτός αφορά μία καθολική, συνολική διευθέτηση των οφειλών, με σκοπό την ελάφρυνση της θέσης του δανειολήπτη,

β) απορρίφθηκε η περί δολιότητας ένσταση των πιστωτικών ιδρυμάτων, στη βάση ότι ο δανεισμός δεν έγινε για να διάγουν οι ενάγοντες πολυτελή βίο, ότι μόνο η ανάληψη της δανειακής υποχρέωσης δεν επάγεται δολιότητα και μάλιστα ότι τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνταν να προβούν σε εξειδίκευση των ενεργειών των αιτούντων με τις οποίες δήθεν προκάλεσαν άγνοια στους δανειστές για την οικονομική τους κατάσταση, αποκρύπτοντας την από αυτούς. Οι τράπεζες, συνεχίζει η απόφαση, όχι μόνον έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν και διακριβώσουν την οικονομική κατάσταση των αιτούντων μέσω των ηλεκτρονικών τους συστημάτων, αλλά και υποχρεούνται να το πράξουν,

γ) απέρριψαν την ένσταση περί  ακυρότητας της αίτησης γιατί δεν συνυπογραφόταν από δικηγόρο και

δ) απέρριψαν την ένσταση καταχρηστικότητας που βασίζεται στην πρόταση σχεδίου διευθέτησης των οφειλών με βάση τα συμφέροντα του αιτούντος, καθώς πρόκειται για δικονομικό κι όχι ουσιαστικό δικαίωμα του αιτούντος να προτείνει σχέδιο διευθέτησης και σε κάθε περίπτωση το Δικαστήριο θα κρίνει κατά πόσο είναι ή όχι εύλογο.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κινητής -ακίνητης περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ασφαλιστικά μέτρα-μέσα άμυνας για πλειστηριασμούς

Με την παύση της αποχής των Συμβολαιογράφων, η διαδικασία των πλειστηριασμών, η οποία επί οκτώ μήνες δεν πραγματοποιούνταν, επανέρχεται σε κανονικούς ρυθμούς, επιτρέποντας έτσι τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της αναγκαστικής εκτέλεσης. Με την προστασία των οφειλετών να καθίσταται εξαιρετικά επίκαιρη, είναι σκόπιμο να καταγραφούν τα μέσα με τα οποία μπορεί κανείς να αντικρούσει τη διαδικασία της εις βάρος του εκτέλεσης, προτού φτάσει στο στάδιο του πλειστηριασμού.

Η πρώτη νομική άμυνα που χορηγείται στους οφειλέτες είναι η ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, μετά της επιταγής πληρωμής. Όταν επιδίδεται, δηλαδή, διαταγή πληρωμής στον οφειλέτη, αυτός είναι σε θέση, εντός διαστήματος 15 ημερών, να ασκήσει ανακοπή κατά αυτής, με την οποία θα προβάλλει τις ενστάσεις του κατά του τίτλου που έχει εκδοθεί σε βάρος του, οι οποίοι μπορεί να είναι τόσο ουσιαστικοί (να προσβάλει δηλαδή τη βάση στην οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής) ή και τυπικοί (να έχει κάποιο τυπικό σφάλμα η διαταγή πληρωμής). Μετά την –ενδεχόμενη- άπρακτη παρέλευση των 15 ημερών, ο δανειστής υποχρεούται να επιδώσει δεύτερη φορά στον οφειλέτη, οπότε τίθεται εκ νέου ένα διάστημα 15 ημερών, οπότε και ο οφειλέτης, εάν επιθυμεί να προσβάλει τη διαταγή για ουσιαστικό λόγο, θα πρέπει οπωσδήποτε να ασκήσει την ανακοπή του.

Δεδομένου ότι η ανακοπή από μόνη της δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, δηλαδή η διαδικασία της εκτέλεσης δεν κωλύεται μέχρι την έκδοση απόφασης επί της διαταγής πληρωμής, είθισται ο οφειλέτης να ασκεί, παράλληλα με την ανακοπή, κι ασφαλιστικά μέτρα – αίτηση αναστολής, ούτως ώστε οι διαδικασίες της εκτέλεσης να «παγώσουν», μέχρι να βγει απόφαση επί της ανακοπής. Για την πληρότητα δε της προστασίας του οφειλέτη από κάθε πράξη εκτέλεσης, είναι απαραίτητη η αίτηση προσωρινής διαταγής για την αίτηση αναστολής, ούτως ώστε άμεσα να παύσουν όλες οι πράξεις που σχετίζονται με την εκτέλεση σε βάρος του, μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης αναστολής.

Αν μέχρι αυτό το σημείο ο οφειλέτης δεν έχει ενεργήσει νομικά κατά της διαταγής πληρωμής ή οι προσπάθειές του απέβησαν δεν ευοδώθηκαν, τότε η επόμενη νομική κίνηση στην οποία μπορεί να προβεί είναι να κινηθεί εναντίον της επόμενης πράξης εκτέλεσης, δηλαδή της  κατασχετήριας έκθεσης. Εν προκειμένω όμως τίθεται ένας περιορισμός, καθότι ο οφειλέτης πλέον δεν μπορεί να προσβάλει τη διαταγή πληρωμής και γενικά ο,τιδήποτε αφορά στην απαίτηση. Αντικείμενο πλέον της εν λόγω ανακοπής είναι τα τυπικά στοιχεία και το περιεχόμενο της έκθεσης κατάσχεσης. Λόγοι που μπορούν να προβληθούν σε αυτό στάδιο είναι για παράδειγμα η έλλειψη ουσιωδών στοιχείων που πρέπει οπωσδήποτε να περιέχονται στην έκθεση κατάσχεσης (τυπικοί λόγοι) ή η ενδεχομένως εσφαλμένη τιμή που έχει ορισθεί ως τιμή πρώτης προσφοράς του ακινήτου στον ορισθέν πλειστηριασμό. Και πάλι η άσκηση ανακοπής σε αυτό το στάδιο δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, συνεπώς πρέπει και πάλι να ζητηθεί αναστολή μετά της σχετικής αιτήσεως. Σημειωτέον ότι και η άσκηση ανακοπής κατά της έκθεσης κατάσχεσης έχει σχετική προθεσμία.

Εάν ο οφειλέτης αφήσει και την προθεσμία αυτή να παρέλθει άπρακτη, τότε η τελευταία πράξη η οποία μπορεί να προσβληθεί είναι η έκθεση κατακύρωσης μετά την ολοκλήρωση του πλειστηριασμού. Και πάλι όμως, για τυπικά ελαττώματα, χωρίς να μπορεί να προσβληθεί με κάποιο τρόπο η απαίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού για αποφυγή πλειστηριασμών και διάσωση κατοικίας – ακινήτων καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Υπερχρεωμένα κούρεμα 60%-δόση 100 ευρώ

Απόφαση Υπερχρεωμένων του Γραφείου μας:

Απόφαση του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κάνει δεκτή την αίτηση ζεύγους δανειοληπτών, διασώζει την κύρια κατοικία τους και κάνει δεκτή την πρόταση για τις καταβολές τους! Η απόφαση, μάλιστα, προβαίνει και σε «κούρεμα» δανείου κατά 60%!

Με την υπ’ αριθμ. 140/2017 απόφαση  Ειρηνοδικείου Μαραθώνος διατάσσεται η οριστική υπαγωγή του ζεύγους των αιτούντων, γονέων δύο ανηλίκων τέκνων, στα προστατευτικά πλαίσια του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ο σύζυγος, αφ’ ενός, εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος σε εταιρεία, οι αποδοχές του, όμως, λόγω μειώσεων, υποδιπλασιάστηκαν ουσιαστικά, η δε σύζυγος, επίσης ιδιωτικός υπάλληλος, έχει παρουσιάσει μείωση στο μισθό της. Παράλληλα με το κατά πολύ μειωμένο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, σοβαροί λόγοι υγείας του συζύγου, αλλά και του πατέρα του, οδήγησαν σε έκτακτες κι αυξημένες δαπάνες, οι οποίες και συνέβαλαν στην περιέλευση του ζεύγους σε κατάσταση οικονομικής δυσπραγίας.

Το δε ποσό της οφειλής ανέρχεται σήμερα περίπου στα 126.000€. Καταφέραμε όμως να μην τους αποδοθεί δόλος περί μη αποπληρωμής του δανείου που θα οδηγούσε σε απόρριψη της αίτησής τους, με ρητή αναφορά στο σώμα της απόφασης για το γεγονός ότι μόνη η ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων, η εξυπηρέτηση των οποίων είναι επισφαλής, δεν αποδεικνύει δόλο. Το δικαστήριο δε προχωράει στη διαπίστωση ότι όχι μόνο δεν ήταν δόλιοι οι δανειολήπτες αλλά οι τράπεζες είχαν τη δυνατότητα να ελέγξουν την πιστοληπτική ικανότητα των αιτούντων οι ίδιες, μέσω των διατραπεζικών συστημάτων και της μηχανογραφικής τους επικοινωνίας.

Έχοντας αποδείξει επομένως τα ανωτέρω, όπως έγιναν δεκτά από το δικαστήριο, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 140/2017 απόφαση από το Ειρηνοδικείο, η οποία όχι απλώς υπάγει το ζεύγος των δανειοληπτών στα προστατευτικά πλαίσια του Ν. 3869/2010, ήτοι του νόμου για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, αλλά δέχεται την καταβολή του ποσού που ζητούσαν οι ίδιοι οι αιτούντες, δηλαδή του ποσού των 100€, διασώζει εν συνεχεία την κύρια κατοικία τους και προβαίνει, τελικώς, σε κούρεμα της οφειλής κατά 60%!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ελεύθερη η διενέργεια πλειστηριασμών

Πλειστηριασμοί – παύση αποχής συμβολαιογράφων

Μετά από την οκτάμηνη αποχή τους, αποφασίστηκε σήμερα 23.6.17 από τα Συλλογικά Όργανα των Συμβολαιογράφων να παύσουν την αποχή από πλειστηριασμούς επιτρέποντας έτσι τον πλειστηριασμό κάθε ακινήτου και για κάθε οφειλή.

Αναφορικά με τη διενέργεια των πλειστηριασμών, αλλά και το γενικότερο καθεστώς υπερχρέωσης, υπάρχει μία εκτεταμένη άγνοια στο ευρύ κοινό, ενώ παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να υφίστανται εσφαλμένες νομικά πεποιθήσεις που οδηγούν, κατά συνέπεια, σε επικίνδυνες για τους οφειλέτες συμπεριφορές. Το γεγονός είναι ότι το καθεστώς που διέπει την υπερχρέωση και κυρίως τους μηχανισμούς της αντιμετώπισής τους, είναι εξαιρετικά περίπλοκο από νομικής απόψεως, με αποτέλεσμα να απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και από το νομικό ώστε να αντιληφθεί, ερμηνεύσει ακόμη κι έπειτα εκθέσει το πώς είναι δυνατό να εφαρμοστεί ο νόμος, ώστε να προστατευθεί ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος.

Παγιωμένη σχεδόν στον κοινό νου πεποίθηση είναι, επί παραδείγματι, ότι η πρώτη, κύρια κατοικία, προστατεύεται ούτως ή άλλως, με αποτέλεσμα οι οφειλέτες να επαφίενται σε αυτήν (την πεποίθηση) και να μη λαμβάνουν εγκαίρως μέτρα για την εξεύρεση τρόπου εξασφάλισης και προστασίας της κατοικίας τους. Το γεγονός είναι ότι η κύρια κατοικία δεν προστατεύεται αυτοτελώς, αλλά μπορεί επίσης να εκπλειστηριαστεί, κι εφόσον πλέον οι συμβολαιογράφοι επανέρχονται πλήρως στα καθήκοντά τους, δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο, νομικό ή συγκυριακό για να εμποδίσει τους πλειστηριασμούς σε ακίνητα που αποτελούν ακριβώς πρώτη κατοικία.

 Συχνό άλλωστε φαινόμενο είναι οι οφειλέτες να αγνοούν την αλληλογραφία της τράπεζας, πιστεύοντας ή ελπίζοντας ότι η κατάσταση δεν θα φτάσει μέχρι την αναγκαστική εκτέλεση, ίσως και πεπλανημένοι από το φρένο που είχε τεθεί μέχρι σήμερα  στους πλειστηριασμούς. Αντιθέτως, οι οφειλέτες είναι πολύ σημαντικό να μην αγνοούν τέτοιου είδους αλληλογραφία αλλά να ανταποκρίνονται εγκαίρως σε αυτή, προσφεύγοντας παράλληλα και αναζητώντας νομική συνδρομή το συντομότερο δυνατόν, ώστε να είναι σε θέση να μετέλθουν κάθε νομικό, προστατευτικό μέσον που μπορούν να αξιοποιήσουν. Μία μη έγκαιρη κινητοποίηση μπορεί να στερήσει από το νομικό τους «οπλοστάσιο» τις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους προσβολής της αναγκαστικής εκτέλεσης και προστασίας των ακινήτων τους, αφήνοντάς τους ευάλωτους έναντι των πιστωτών τους.

Μία πλέον ενδεδειγμένη λύση για τους υπερχρεωμένους οφειλέτες είναι η υπαγωγή τους στο νόμο Κατσέλη, η οποία οδηγεί σε αναστολή των διώξεων εκ μέρους των πιστωτών και ρύθμιση των οφειλών κατά τρόπο που ο οφειλέτης μπορεί να ανταπεξέλθει, με παράλληλη διασφάλιση της εξαίρεσης της κύριας κατοικίας. Βεβαίως, οι όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής ενός οφειλέτη στα προστατευτικά πλαίσια του νόμου για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά είναι πλέον αρκετά αυστηροί, οπότε η συνεργασία με νομικό εξειδικευμένο στο αντικείμενο μπορεί να αποδειχθεί η μόνη πρόσφορη λύση για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης, αλλά και τη διάσωση της κύριας κατοικίας με ανακοπές και λοιπά ασφαλιστικά μέτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού για αποφυγή πλειστηριασμών και διάσωση κατοικίας – ακινήτων καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , ,

Υπερχρεωμένα λήξη 2018

Με την οικονομική κρίση να βαθαίνει κάθε μέρα και περισσότερο, είναι σημαντικό να γίνει μία υπόμνηση σε όλους τους δανειολήπτες όσον αφορά το Νόμο 3869/2010, γνωστό και ως Νόμο για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά ή και Νόμο Κατσέλη. Η δυνατότητα υπαγωγής στα προστατευτικά του πλαίσια, εντός των οποίων έχουν ήδη τεθεί κι ευνοηθεί χιλιάδες δανειολήπτες συμπολίτες μας, ώστε να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, και συχνά να τις «κουρέψουν» σε μεγάλο βαθμό, οδεύει σιγά-σιγά προς το τέλος της.

Η ισχύς του νόμου και, επομένως, η δυνατότητα υπαγωγής των δανειοληπτών σε αυτόν θα διαρκέσει μέχρι το Δεκέμβριο του 2018, τελική προθεσμία υποβολής αίτησης. Παράλληλα, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάποια μνεία ως προς ενδεχόμενη παράταση της ισχύος του, γεγονός το οποίο ήδη έχει αρχίσει να δείχνει τις συνέπειές του. Το πρόβλημα που τίθεται είναι ότι μέχρι τώρα, οι επιλογές κατόπιν της απόρριψης ήταν δύο, χωρίς να υπολογίζεται η επιλογή της απραγίας: η έφεση ή η επάνοδος με νέα αίτηση, κατόπιν παρέλευσης ενός έτους. Με δεδομένη όμως την παύση ισχύος του νόμου στο τέλος του επόμενου έτους, μία ενδεχόμενη απόρριψη θα σημαίνει πλέον κατ’ ανάγκη κι ασφυκτικά πλαίσια για επάνοδο, ενώ αν η τελεσιδικία της απόφασης, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη του έτους που πρέπει να παρέλθει, υπερβαίνει το παραπάνω όριο ή το πλησιάζει επικίνδυνα, μπορεί να σημαίνει παντελώς αποκλεισμό της δυνατότητας επανόδου με νέα αίτηση.

Κι ενώ ο νόμος οδεύει προς την παύση ισχύος του, ο αριθμός των συμπολιτών μας που βρίσκονται στην ανάγκη του δεν έχει μειωθεί. Μάλιστα, οι πρόσφατες μελέτες δείχνουν αύξηση κι όχι σταθεροποίηση των κόκκινων δανείων, γεγονός με σημαντικές επιπτώσεις και στην οικονομική (κι όχι μόνον) ζωή της χώρας. Παράλληλα, οι ίδιες οι τράπεζες αποδέχονται ότι περί το ένα τρίτο των δανειοληπτών βρίσκονται σε παντελή αδυναμία να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, ενώ λιγότεροι από τους μισούς είναι ενήμεροι, με πολλούς από αυτούς όμως να βρίσκονται στο όριο της αδυναμίας πληρωμών. Μία τέτοια εκτίμηση μας επιτρέπει να αντιληφθούμε τη δεινή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι δανειολήπτες σήμερα, με την οικονομική κρίση και την κατ’ επέκταση κατακόρυφη αύξηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων και αύξηση της ανεργίας να έχουν τα πρωτεία ως προς την εξήγηση του φαινομένου αυτού, καθώς και τις μειωμένες προοπτικές βελτίωσης της κατάστασης.

Μεγάλο βοήθημα στην προσπάθεια αυτή των δανειοληπτών να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους και να βρουν έναν τρόπο να ανταποκριθούν σε αυτές, χωρίς όμως να διακινδυνεύουν τη διαβίωσή τους, ή και των παιδιών τους, αποτελεί ο νόμος για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, ο οποίος έχει δώσει ήδη «ανάσα» σε πολλά νοικοκυριά, σε μερικές δε περιπτώσεις «απελευθέρωσε» δανειολήπτες πλήρως από τις υποχρεώσεις τους. Η παραδοχή ότι πλέον η αποδοχή των αιτήσεων υπαγωγής είναι συγκριτικά δυσκολότερη απ’ ότι παλαιότερα δεν είναι απαγορευτική για τους δανειολήπτες, απλώς η συνεργασία με έναν πεπειραμένο δικηγόρο, με εξειδίκευση στο αντικείμενο, είναι μονόδρομος για την επιτυχή έκβαση της αίτησης, πολύ περισσότερο αν αναλογιστεί κανείς ότι οι αιτήσεις που θα κατατεθούν στο άμεσο μέλλον είναι πολύ πιθανό να μην έχουν καν την ευκαιρία να επανεισαχθούν με νέα αίτηση, αφού η πάροδος του έτους που απαιτείται θα σημαίνει και πάροδο της προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων υπαγωγής, γενικώς.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , ,