RSS

Tag Archives: κατοικια

Διάδοχος ν. Κατσέλη-υπερχρεωμένα και για εμπόρους

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ν. 4605/2019

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

 • Φυσικό πρόσωπο µε ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα δικαιούται να ζητήσει τη ρύθµιση των οφειλών από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και οφειλές του από στεγαστικό δάνειο προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον για τις οφειλές αυτές έχει εγγράψει, πριν την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής, υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης σε ακίνητο, που χρησιµοποιείται ως κύρια κατοικία του, και οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ηµερών κατά την 31η Δεκεµβρίου 2018.
 • Τρίτος, ιδιοκτήτης ακινήτου,  µπορεί να ρυθµίσει οφειλές άλλων ενοχικά υπόχρεων φυσικών προσώπων από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά ιδρύµατα ή από στεγαστικό δάνειο προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τις οποίες έχει παραχωρηθεί υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης στη δική του κύρια κατοικία, εφόσον οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ηµερών κατά την 31η Δεκεµβρίου 2018.
 • Το αιτούν φυσικό πρόσωπο έχει εµπράγµατο δικαίωµα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό µερίδιο, κυριότητας, πλήρους ή ψιλής, ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα.
 • Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση, που απέρριψε αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) λόγω δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναµία πληρωµής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας του αιτούντος ή που δέχθηκε την αίτηση, ακόµα κι αν ο οφειλέτης εξέπεσε κατά την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3869/2010 ή το σχέδιο διευθέτησης οφειλών καταγγέλθηκε κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010. Αν εκδόθηκε τέτοια απόφαση, το φυσικό πρόσωπο µπορεί να ασκήσει την αίτηση του άρθρου 72 µόνο αν πριν την άσκηση της αίτησής του και πριν την πάροδο της προθεσµίας της παραγράφου 1 του άρθρου 72 η απόφαση εξαφανίστηκε ή αναιρέθηκε ύστερα από παραδοχή ένδικου µέσου.
 • Η αντικειμενική αξία της προστατευόµενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72, δεν υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές της παραγράφου 2 περιλαµβάνονται επιχειρηµατικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.
 • Το οικογενειακό εισόδηµα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για τον σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώµενο µέλος και µέχρι τα τρία εξαρτώµενα µέλη.
 • Αν το σύνολο των οφειλών προς πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και οι οφειλές από στεγαστικό δάνειο προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπερβαίνουν τα 20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του/της συζύγου του και των εξαρτώµενων µελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα µεταφορικά µέσα του αιτούντα και του/της συζύγου του, πρέπει να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
 • Οι καταθέσεις, τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιµα µέταλλα, σε νοµίσµατα ή ράβδους, του αιτούντος και του/της συζύγου και των εξαρτώµενων µελών έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
 • Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιηµένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης των οφειλών κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, δεν υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή ή τις 100.000 ανά πιστωτή αν στις οφειλές αυτές περιλαµβάνονται επιχειρηµατικά δάνεια. Αν η οφειλή έχει συνοµολογηθεί σε άλλο, πλην ευρώ, νόµισµα, τότε για τον καθορισµό του µέγιστου ορίου των 130.000 ευρώ ή των 100.000 ευρώ, αντίστοιχα, λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία αλλοδαπού νοµίσµατος και ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
 • Δεν ρυθμίζονται με το παρόν μέρος οφειλές φυσικών προσώπων, για τις οποίες υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Δεν ρυθμίζονται με τον παρόν μέρος οφειλές, που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72, έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 153), τα άρθρα 61 έως 67 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246) ή το ν. 4469/2017 (Α΄ 62), ή για τις οποίες υπάρχει εκκρεμής αίτηση ρύθμισης κατά τις διατάξεις αυτές.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 • Για να κριθεί η επιλεξιμότητα του αιτούντος ως αξία του ακινήτου, αν αυτό βρίσκεται στην Ελλάδα, λογίζεται η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σύμφωνα με τον ν. 4223/2013 (Α΄ 287), όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου.
 • Για τον προσδιορισμό του καταβλητέου ποσού ως αξία της κύριας κατοικίας λογίζεται η εμπορική της αξία όπως είχε καταχωρισθεί στα βιβλία του πιστωτικού ιδρύματος κατά την 31η Δεκεμβρίου του τελευταίου έτους, πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Εάν η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί μέχρι την 30η Απριλίου λαμβάνεται υπόψη η αξία της 31ης Δεκεμβρίου του προτελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Ο αιτών μπορεί να αποδείξει ότι η εμπορική αξία της κύριας κατοικίας του είναι διαφορετική από την καταχωρισμένη στα βιβλία των πιστωτών, οπότε το ποσό καταβολής για την προστασία της κύριας κατοικίας καθορίζεται με βάση την αποδεικνυόμενη εμπορική αξία.
 • Για την προστασία της κύριας κατοικίας του, ο αιτών καταβάλλει το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας αυτής σε μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά δύο τοις εκατό (2%). Αν το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας της κύριας κατοικίας υπερβαίνει το σύνολο των οφειλών που περιλαμβάνονται στην αίτηση, τότε καταβάλλεται το σύνολο των οφειλών σε αντίστοιχες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
 • Το ποσό της παραγράφου 1 καταβάλλεται σε χρονικό διάστημα εικοσιπέντε (25) ετών, το οποίο όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80ο έτος της ηλικίας του αιτούντος, εκτός εάν συμβληθεί εγγυητής, αποδοχής των πιστωτών, ευθυνόμενος ως αυτοφειλέτης.
 • Αν ρυθμίζονται περισσότεροι από ένας πιστωτές, τότε η μηνιαία δόση, που προκύπτει κατά τις παραγράφους 1 και 2, επιμερίζεται μεταξύ των ρυθμιζόμενων πιστωτών, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους σε πλειστηρίασμα που θα προέκυπτε, αν η κύρια κατοικία πλειστηριαζόταν χωρίς έξοδα εκτέλεσης και χωρίς κατάταξη λοιπών πιστωτών, που δεν αναφέρονται στην αίτηση. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου: α) η προσημείωση υποθήκης εξομοιώνεται με την υποθήκη και κατατάσσεται με βάση τη χρονική της προτεραιότητα, β) αν απαίτηση πιστωτή με ειδικό προνόμιο δεν ικανοποιείται στο σύνολό της ως τέτοια, τότε για το απομένον τμήμα της συμμετέχει στην υποθετική κατάταξη, κατά περίπτωση ως απαίτηση με γενικό προνόμιο ή ως μη προνομιούχος απαίτηση.
 • ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ο δανειστής ανακτά το δικαίωμα για επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τώρα μπορείτε με την καθοδήγηση του Δικηγορικού μας γραφείου να προετοιμαστείτε κατάλληλα ώστε να έχετε άμεσα την δυνατότητα υπαγωγής στις ως άνω ρυθμίσεις!!!  

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894 και 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , ,

Προστασία πρώτης κατοικίας-Φρένο στους πλειστηριασμούς

Όσοι ενταχθούν άμεσα στο νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας του Νόμου 4605/2019 και έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, το Δημόσιο υποχρεούται να μην εκδώσει ούτε να πραγματοποιήσει πρόγραμμα Πλειστηριασμού.

Μολονότι στο πλαίσιο προστασίας του Νόμου 4605/2019 για την πρώτη κατοικία ρυθμίζονται οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια καθώς και τα στεγαστικά δάνεια προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ενώ  δεν ρυθμίζονται οφειλές στην εφορία.

Εάν όμως ο οφειλέτης λάβει προέγκριση σύμφωνα με το άρθρο 78 ν 4605/19 περί προσωρινής προστασίας, τότε  το Δημόσιο υποχρεούται αποκλειστικά στη μη έκδοση του προγράμματος πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας ή εφόσον αυτό έχει εκδοθεί, στη μη πραγματοποίησή του.

Επιπρόσθετα η συνεισφορά του Δημοσίου για τη μηνιαία επιδότηση όσων έχουν υπαχθεί στο νέο καθεστώς προστασίας της  πρώτης  κατοικίας  θα  καταβάλλεται σε ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό με δικαιούχο τον οφειλέτη και δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται. Τέλος, για την έγκριση και καταβολή της συνεισφοράς δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα του οφειλέτη.

Τέλος, για την έγκριση και καταβολή της συνεισφοράς δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα του οφειλέτη.

Για περισσότερες πληροφορίες και προσωπικό ραντεβού με εξειδικευμένο δικηγόρο με σκοπό τη ρύθμιση δανείων, την προστασίας της ακίνητης περιουσίας και την αποφυγή πλειστηριασμών επικοινωνήστε στα τηλ 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , ,

Δάνεια ΟΕΚ

Δάνεια ΟΕΚ –  Στις 25 Απριλίου 2019 λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση αποπληρωμής των οφειλών.

Σύμφωνα με την 29845/2423 ΥΑ για όσους δικαιούχους εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του Ο.Ε.Κ., έχουν ληξιπρόθεσμες και μη οφειλές θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους για την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης έως και τις 25 Απριλίου του 2019.

Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει για : 1) Δικαιούχους με Οριστικά Παραχωρητήρια που είναι σε ισχύ ο προβλεπόμενος σε αυτά χρόνος αποπληρωμής ή έχουν εξοφλήσει κάνοντας χρήση της έκπτωσης του 40% και 2) Δικαιούχους κατόχους Οριστικών Παραχωρητηρίων που ο προβλεπόμενος χρόνος αποπληρωμής έχει ολοκληρωθεί και υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Κύρια προϋπόθεση για την ένταξη στην ρύθμιση αυτή είναι η ιδιοκατοίκηση της κατοικίας ή έστω η χρησιμοποίηση αυτής από συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου.

Σημειωτέον ότι, εάν δεν γίνει σωστά η αίτηση απορρίπτεται, επομένως θα πρέπει να γίνεται από ειδικό για τα οικονομικά δικηγόρο –διαπραγματευτή- διαμεσολαβητή. Το γραφείο μας αναλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις με μεγάλη επιτυχία έχοντας πείρα ετών στη δικαστική κι εξωδικαστική τακτοποίηση οικονομικών ζητημάτων καθώς και στον εξωδικαστικό μηχανισμό και στη διευθέτηση όλων των δανείων λόγω εμπειρίας διαμεσολάβησης – συντονισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες  για διαγραφή δανείων και αποφυγή πλειστηριασμών  καλέστε στο δικηγορικό γραφείο για ραντεβού και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο-διαμεσολαβητή-συντονιστή στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , ,

Μοναδική απόφαση υπερχρεωμένα

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου μας:

Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά κάνει δεκτή την αίτηση νεαρής πρώην υπαλλήλου της πιστώτριας τράπεζας, αποδεχόμενη τις αποταμιεύσεις της, διασώζοντας την κύρια κατοικία της, αλλά και τα άλλα δικαιώματά της επί ακινήτων, όπως άλλωστε και το αυτοκίνητό της, δίνοντας της επιπλέον και τριετή περίοδο χάριτος, και μειώνοντας τη δόση της κατά το ήμισυ!

 

Η αιτούσα, ηλικίας 35 ετών, ήταν υπάλληλος σε κατάστημα της πιστώτριας τράπεζας, με μισθό που είχε ανέλθει σε 1.450 ευρώ, ενώ παράλληλα εισέπραττε και ενοίκιο 140 ευρώ από τη μίσθωση ακινήτου της. Ενώ ήταν σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση, έλαβε στεγαστικό δάνειο για την αγορά της κύριας κατοικίας της, ποσού 125.000 ευρώ, με δόση 360 ευρώ το μήνα, τα οποία κατέβαλλε με συνέπεια όσο εργαζόταν, από το μισθό της. Λόγω σοβαρών λόγων υγείας και με συστάσεις των ιατρών της, όμως, σε συνδυασμό με τις πιεστικές συνθήκες εργασίας της, εξωθήθηκε σε παραίτηση – εθελουσία έξοδο από την εργασία της. Η παραίτησή της αυτή σήμαινε και απώλεια του κύριου εισοδήματός της, καθώς και απώλεια του προνομιακού της επιτοκίου, ως υπαλλήλου του ιδίου πιστωτικού ιδρύματος, με αποτέλεσμα η δόση να ανέλθει σε 525 ευρώ το μήνα. Και η ρύθμιση στην οποία προέβη, όμως, δεν μπόρεσε να ευοδωθεί, αφού έπαψε να λαμβάνει και το ενοίκιο και δεν μπόρεσε να το μισθώσει ξανά.

Λόγω παραίτησης δεν δικαιούνταν κάποια αποζημίωση από την εργοδότρια τράπεζά της, όμως, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, της χορηγήθηκε ποσό περί τις 16.000 ευρώ, εν είδει αποζημίωσης, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει οικονομικά. Από το ποσό αυτό, καθώς και όσες αποταμιεύσεις είχε η ίδια, καλούνταν να επιβιώσει για τα επόμενα έτη, καθώς, σύμφωνα με ιατρική γνωμάτευση, η ίδια θα έπρεπε να απέχει από εργασία (κι άρα θα έμενε άνευ εισοδήματος) μέχρι το 2018! Αποδείξαμε ενώπιον του δικαστηρίου την οικονομική της δυσχέρεια, καθώς και το υψηλό κόστος διαβίωσής της, το οποίο επέβαλαν οι λόγοι υγείας της και ότι ο μόνος τρόπος για να τα καλύψει ήταν οι αποταμιεύσεις της, τα οποία γεγονότα, όπως μαρτυρεί το σκεπτικό της υπ’ αριθμ. 4812/2017 απόφασης αναγνωρίστηκαν κι έγιναν αποδεκτά. Επιπροσθέτως, η απόφαση δεν ορίζει επανασυζήτηση  διερευνώντας το πότε η δανειολήπτρια θα μπορούσε να εργαστεί ξανά, αλλά την υπαγάγει οριστικά στα προστατευτικά πλαίσια του νόμου 3869/2010, ορίζοντας μάλιστα μηνιαία δόση μόλις 250 ευρώ, δηλαδή το μισό της δόσης της, όπως είχε διαμορφωθεί μέχρι τώρα! Κι αυτό, κατόπιν παρέλευσης τριετούς περιόδου χάριτος, κατά την οποία δεν θα υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαίες δόσεις!

Η απόφαση, αναγνωρίζοντας το νεαρό της ηλικίας της αιτούσας, προβαίνει σε ρύθμιση βάθους 30 ετών (κατόπιν της περιόδου χάριτος), ενώ παράλληλα διασώζει όχι μόνο την κύρια κατοικία της, αλλά και δικαίωμα ψιλής κυριότητάς της σε διαμέρισμα, καθώς και δικαίωμα κυριότητας σε ιδανικό μερίδιο τρίτου διαμερίσματος, όπως επίσης και το αυτοκίνητό της!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , ,