RSS

Tag Archives: επιχειρηματικά δάνεια

Ρύθμιση χρεών για επαγγελματίες

Η διαδικασία ρύθμισης χρεών των οφειλών ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, γνωστή και ως ρύθμιση των «120 δόσεων» είναι με διαφορά ευκολότερη και ταχύτερη από την προβλεπόμενη για τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του κ. Φώτη Κουρμούση, ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, είναι «90% απλούστερη διαδικασία». Η παραδοχή αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι η διαδικασία δεν απαιτεί μελέτη βιωσιμότητας, χρειάζονται λιγότερα δικαιολογητικά, ενώ το γεγονός ότι οι πιστωτές είναι μόνο δημόσιοι, διευκολύνει σημαντικά την πρόοδο της ρύθμισης.

Ο πρώτος περιορισμός που τίθεται είναι ότι οι οφειλές που επιθυμεί ο οφειλέτης να υπαγάγει στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ προς την ΑΑΔΕ κι επιπρόσθετα τις 50.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, χωρίς όμως να αποκλείεται από την ΕΓΔΙΧ μεταγενέστερη άρση του περιορισμού αυτού στους προσεχείς μήνες. Περαιτέρω, ο αιτών ελεύθερος επαγγελματίας θα πρέπει, i. σε ένα τουλάχιστον από τα τρία τελευταία έτη πριν την υποβολή της αίτησής του να έχει παρουσιάσει κέρδος (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων), ακόμη κι εντός του φορολογικού έτους 2017, ii. η οφειλή μετά το κούρεμα των προστίμων και των προσαυξήσεων να είναι έως 8 φορές μεγαλύτερη από το ετήσιο εισόδημα του οφειλέτη και iii. η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη να μην είναι μεγαλύτερη από το 25πλάσιο της οφειλής.

Εφ’ όσον πληρούνται τα κριτήρια αυτά, η διαμόρφωση των δόσεων τυποποιείται σημαντικά, ώστε να αποφευχθεί η μακρά διαδικασία διαπραγματεύσεων μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών. Συγκεκριμένα: 1. Εάν η οφειλή δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, προσφέρονται έως 36 δόσεις, 2. Εάν η οφειλή υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, όχι όμως και τα 20.000 ευρώ, προσφέρονται έως 120 δόσεις, αφού πρώτα «κουρευτούν» το 85% των τόκων και των προσαυξήσεων, 3. Εάν η οφειλή υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, όχι όμως και τα 50.000 ευρώ, προσφέρονται έως 120 δόσεις, αφού πρώτα «κουρευτούν» το 95% των προστίμων και το 85% των τόκων και των προσαυξήσεων. Ο προσδιορισμός των δόσεων βασίζεται στην αρχή ότι το άθροισμά τους σε ετήσια βάση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα τρίτο του καθαρού εισοδήματος, προσαυξημένου με το μέσο όρο τριετίας των εσόδων από άλλες πηγές (πχ. τα ενοίκια).

Είναι προφανές από τα ανωτέρω ότι η διαδικασία για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι πράγματι απλούστερη, όπως δήλωσε και ο κ. Κουρμούσης, ενώ τα (λιγότερα) δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι ευκολότερα προσβάσιμα, λόγω και της ηλεκτρονικής μορφής των εγγράφων που τηρούνται κατά κανόνα από τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η υποβολή αίτησης για ρύθμιση είναι δυνατή μέχρι το τέλος του 2018, οπότε και λήγει η ισχύς του νόμου. Πρόκειται για μία σημαντική ευκαιρία ρύθμισης, η οποία όμως έχει σύντομη ημερομηνία λήξης κι ως εκ τούτου, η άμεση κι έγκαιρη κινητοποίηση των οφειλετών, ελεύθερων επαγγελματιών είναι απαραίτητη, για να μην περάσει ανεκμετάλλευτη αυτή η δυνατότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες και προσωπικό ραντεβού με εξειδικευμένο δικηγόρο με σκοπό τη ρύθμιση οφειλών και την αποφυγή κατασχέσεων, πλειστηριασμών και πτωχεύσεων επικοινωνήστε στα τηλ 210 8811903, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , ,

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης επιχειρηματικών δανείων-λάθη

Σύμφωνα με τα ισχύοντα δεδομένα, το τέλος του 2018 θα σημάνει και την παύση της ισχύος του νόμου για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών και της δυνατότητας των οφειλετριών επιχειρήσεων να υπαχθούν στα προστατευτικά του πλαίσια. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι βεβιασμένες κινήσεις είναι μονόδρομος, πολύ περισσότερο τέτοιου είδους κινήσεις είναι ο λόγος για τον οποίο ο θεσμός του Εξωδικαστικού Μηχανισμού όχι απλώς δεν έχει χρησιμοποιηθεί όσο έπρεπε μέχρι σήμερα, αλλά, αντίθετα, έχει «δαιμονοποιηθεί».

Για την ακρίβεια, ήδη από τις πρώτες ημέρες θέσης του Εξωδικαστικού σε ισχύ, πολλοί επιχειρηματίες έσπευσαν, χωρίς να έχουν κάνει την απαραίτητη προεργασία και να έχουν συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να αιτηθούν την υπαγωγή τους. Αποτέλεσμα ήταν μία σειρά απορρίψεων επί αιτήσεων για τυπικούς όμως λόγους, η οποία δημιούργησε τον αστικό μύθο ότι η ρύθμιση μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού ήταν πρακτικά ακατόρθωτη. Το δυστυχές είναι ότι αυτή η παραπληροφόρηση έχει εμποδίσει σειρά επιχειρηματιών να στραφούν σε ένα λειτουργικό μέσο ρύθμισης οφειλών, αφήνοντάς το να περιέλθει σε αχρησία, ανεκμετάλλευτο και αναξιοποίητο.

Στην πραγματικότητα, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός, μολονότι διέπεται από ένα σύνθετο και πολύπλοκο πλέγμα κανόνων νομικών και λογιστικών, για τους γνώστες του αντικειμένου είναι εύκολα διαχειρίσιμος. Η άμεση κινητοποίηση των οφειλετών ώστε να προλάβουν να ευνοηθούν από τις ευεργετικές ρυθμίσεις του Μηχανισμού αφορά την ενεργοποίησή τους, τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την επαφή τους με γνώστες του αντικειμένου, εξειδικευμένους επαγγελματίες στον συγκεκριμένο τομέα, οι οποίοι έχουν μάλιστα λάβει και την κατάλληλη κι αρμόδια κατάρτιση και είναι σε θέση να καθοδηγήσουν τον εκάστοτε οφειλέτη, ανάλογα με τις ανάγκες της περίπτωσής του, αποτελεσματικά τόσο στο στάδιο της υποβολής της αίτησης, όσο και στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Η επίτευξη ενός ευνοϊκού αποτελέσματος μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού είναι ένας ρεαλιστικό στόχος, με προϋπόθεση όμως την αντιμετώπιση της πλατφόρμας με υπευθυνότητα και ειδική γνώση. Η εξ αρχής συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, χωρίς αποκρύψεις ή εξαιρέσεις, είναι το πρώτο βήμα, καθώς, ως γνωστόν, η ακόμη και για τυπικούς λόγους απόρριψη των εγγράφων σημαίνει την απώλεια της ευκαιρίας υπαγωγής, διότι δεύτερη ευκαιρία δεν παρέχεται. Η προθεσμία που τίθεται για το τέλος του 2018 δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν βεβιασμένες κινήσεις: αντίθετα, υπάρχει αρκετός χρόνος για την οργάνωση της αίτησης και την υποβολή της, αλλά απαιτείται οπωσδήποτε η άμεση ενεργοποίηση των οφειλετών για την έναρξη της διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και προσωπικό ραντεβού με εξειδικευμένο δικηγόρο με σκοπό τη ρύθμιση οφειλών και την αποφυγή κατασχέσεων, πλειστηριασμών και πτωχεύσεων επικοινωνήστε στα τηλ 210 8811903, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ρύθμιση οφειλών εμπόρων κι ιδιωτών

Έως τέλη 2018 οι ρυθμίσεις

Μολονότι η πληθώρα των θεσμοθετημένων από την Πολιτεία μηχανισμών διευθέτησης οφειλών (Νόμος Κατσέλη, Εξωδικαστικός Μηχανισμός, ρύθμιση των 120 δόσεων) ανοίγει τη δυνατότητα ρύθμισης σε όλους τους οφειλέτες (ιδιωτών κι επιχειρηματιών) και μάλιστα για κάθε είδος οφειλής, είτε προς ιδιώτες είτε προς το Δημόσιο, η χρονική συγκυρία αποδεικνύεται πιεστική, καθώς στο τέλος του 2018 θα παύσει η ισχύς όλων. Επομένως, οι οφειλέτες ενθαρρύνονται να ενεργοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν, ώστε να απευθυνθούν σε εξειδικευμένους στο αντικείμενο επαγγελματίες και να καταστρώσουν την καταλληλότερη στρατηγική, η οποία θα τους επιφέρει την ευνοϊκότερη δυνατή λύση.

Παράλληλα, δεδομένων των πιέσεων που ασκούνται στα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα για τη διευθέτηση των κόκκινων δανείων, αυτά είναι πρόθυμα να διαπραγματευτούν απευθείας με τους οφειλέτες τους μία ρεαλιστική και (αμοιβαία) επωφελή ρύθμιση. Η συμβολή ενός Διαμεσολαβητή εν προκειμένω μπορεί να αποδειχθεί καταλυτική.

Για περισσότερες πληροφορίες και προσωπικό ραντεβού με εξειδικευμένο δικηγόρο με σκοπό τη ρύθμιση οφειλών και την αποφυγή κατασχέσεων, πλειστηριασμών και πτωχεύσεων επικοινωνήστε στα τηλ 210 8811903, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ρυθμίσεις οφειλών έως τέλη 2018

Με το φαινόμενο της υπερχρέωσης να εμφανίζεται σήμερα εκτεταμένο στην ελληνική κοινωνία, η Πολιτεία έχει χορηγήσει μία σειρά από δυνατότητες ρύθμισης οφειλών, τόσο προς τους ιδιώτες (κυρίως τις τράπεζες), όσο και προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Η αρχή έγινε με το Ν. Κατσέλη για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, ενώ σήμερα έχουν προστεθεί ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών και οι ρυθμίσεις οφειλών δημοσίου των 120 δόσεων, ούτως ώστε να μπορεί να επωφεληθεί το σύνολο των συμπολιτών μας, είτε είναι ιδιώτες είτε έμποροι κι επιχειρηματίες.

Είναι πρωτοφανής ευκαιρία μάλιστα για απευθείας διαπραγμάτευση των οφειλών με τις ελληνικές τράπεζες, λόγω και των πιέσεων που τους ασκούνται από τους θεσμούς για τακτοποίηση των κόκκινων δανείων –περίπτωση όπου αναδεικνύεται και ο θεσμός της Διαμεσολάβησης. Ο χρόνος όμως είναι περιορισμένος, καθώς το Δεκέμβριο του 2018 οι μηχανισμοί ρύθμισης παύουν να ισχύουν. Η ταχύτερη δυνατή κινητοποίηση του οφειλέτη και η επικοινωνία του με εξειδικευμένους επαγγελματίες στο χώρο των κόκκινων δανείων είναι προϋπόθεση για μία ευνοϊκή και ικανοποιητική ρύθμιση.

Για περισσότερες πληροφορίες και προσωπικό ραντεβού με εξειδικευμένο δικηγόρο με σκοπό τη ρύθμιση οφειλών και την αποφυγή κατασχέσεων, πλειστηριασμών και πτωχεύσεων επικοινωνήστε στα τηλ 210 8811903, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Επαγγελματίες κι έμποροι: ρυθμίσεις οφειλών

Όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας σήμερα βρίσκονται σε αδυναμία να ανταποκριθούν στις δανειακές, φορολογικές κι, εν γένει, οικονομικές τους υποχρεώσεις. Ο Έλληνας Νομοθέτης έχει μεριμνήσει για να χορηγήσει στους οφειλέτες, ιδιώτες, επαγγελματίες κι επιχειρηματίες, τόσο δικαστικά όσο και εξωδικαστικά μέσα ρύθμισης των χρεών τους, όπως χαρακτηριστικά ο Νόμος Κατσέλη, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών και οι ρυθμίσεις των 120 δόσεων. Επίσης η ελεύθερη διαπραγμάτευση.

Με τα μέσα αυτά επιτυγχάνεται «κούρεμα» προσαυξήσεων και διαγραφή τόκων καθώς και αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, δηλαδή αποφεύγονται κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και άλλα δεινά.

Υπόψιν ότι οι τράπεζες, εν όψει των συνθηκών, φαίνονται προθυμότερες παρά ποτέ να διαπραγματευτούν με τους οφειλέτες τους μία αμοιβαία συμφέρουσα ρύθμιση. Η επιλογή, όμως, της καταλληλότερης λύσης δεν είναι εύκολη, αλλά απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση, γνώση κι εμπειρία, ώστε να επιτευχθεί και το πλέον ευνοϊκό για τον οφειλέτη αποτέλεσμα.

Για περισσότερες πληροφορίες και προσωπικό ραντεβού με εξειδικευμένο δικηγόρο με σκοπό τη ρύθμιση οφειλών και την αποφυγή κατασχέσεων, πλειστηριασμών και πτωχεύσεων επικοινωνήστε στα τηλ 210 8811903, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ελεύθεροι επαγγελματίες ρυθμίσεις σε ταμεία και εφορία

Ρύθμιση οφειλών δικηγόρων, μηχανικών, ιατρών, αγροτών, «μπλοκάκηδων»

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Πλειστηριασμοί

Με το έτος να πλησιάζει στο τέλος του, το ζήτημα των κόκκινων δανείων και το συναφές με αυτό θέμα της διενέργειας πλειστηριασμών παραμένουν στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος, με εξελίξεις να δρομολογούνται και στόχους να τίθενται από όλα τα μέρη, ώστε να διευθετηθούν τόσο τα διαδικαστικά ζητήματα των πλειστηριασμών που ταλανίζουν τα Ειρηνοδικεία της χώρας τον τελευταίο καιρό, όσο και να βρεθούν νέες λύσεις και να τεθούν νέες προοπτικές για τη γενικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων εν γένει.

Αρχικά, σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς και Αιγαίου & Δωδεκανήσου, δίνεται νέα αναβολή των (φυσικών μόνο) πλειστηριασμών στα Ειρηνοδικεία, αρχής γενομένης από την προηγούμενη Τετάρτη, 20.12.2017 και μέχρι την Τετάρτη, 03.01.2018. Σκοπός της αναβολής, όπως αναφέρει ρητώς η ανακοίνωση του Συλλόγου, είναι να δοθεί το περιθώριο για την υλοποίηση των (υπεσχημένων και προαναγγελμένων) νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας των πλειστηριασμών, ήτοι τη θεσμοθέτηση μέτρων προστασίας των συμβολαιογράφων από τις επιθέσεις που δέχονται και την ψήφιση ρύθμισης για την αυτεπάγγελτη δίωξη όσων παρεμποδίζουν τη διαδικασία διενέργειάς των πλειστηριασμών γενικώς.

Τα πιστωτικά ιδρύματα, από την άλλη,  στα πλαίσια των προσπαθειών τους να περιορίσουν τα κόκκινα δάνεια και να επαναφέρουν στην κανονικότητα την εξυπηρέτησή τους, έχουν ήδη εξαγγείλει την πρόθεσή τους να έρθουν σε διαπραγματεύσεις με τους οφειλέτες τους, δείχνοντας μεγαλύτερη συμβιβαστική διάθεση και προσφέροντας περισσότερες λύσεις, αποσκοπώντας κυρίως σε οριστικές διευθετήσεις. Αυτό φαίνεται ιδίως στις περιπτώσεις των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων, όπου εντατικοποιούνται οι προσπάθειες για εξωδικαστικό διακανονισμό απαιτήσεων με καταβολή εφάπαξ ή τμηματικώς ορισμένου ποσού, όπου το υπόλοιπο της οφειλής θα διαγράφεται. Νέες προτάσεις περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση κυριότητας του ακινήτου στην τράπεζα και τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης για ορισμένο χρόνο μεταξύ αυτής και του οφειλέτη, ενώ προτείνεται στους δανειολήπτες η δυνατότητα να παραδώσουν εθελοντικά το ακίνητό τους ή και να το εκποιήσουν, με διαγραφή της οφειλής τους ή πολύ ευνοϊκή διευθέτηση του υπολοίπου αυτής. Άλλωστε είναι γνωστή η πρόθεση των τραπεζών να υπερθεματίζουν σε πλειστηριασμούς, στα πλαίσια μάλιστα συμφωνίας οριστικής διευθέτησης με τον οφειλέτη.

Στόχος που έχει τεθεί για τα επόμενα δύο έτη είναι η ρύθμιση ή διευθέτηση μη εξυπηρετούμενων δανείων συνολικού ύψους 21 δις ευρώ, με κύρια εργαλεία τους πλειστηριασμούς και τις πωλήσεις κόκκινων δανείων, συνδυαστικά με τις διαγραφές δανείων στα πλαίσια εξωδικαστικών ρυθμίσεων. Χαρακτηριστικά, εντός του 2017 (μέχρι το Σεπτέμβριο) υπολογίζεται ότι οι διαγραφές μη εξυπηρετούμενων δανείων έχουν ανέλθει ήδη στα 4,4 δις ευρώ, ενώ, από την επανέναρξη των πλειστηριασμών, αναμένεται η αύξηση των ρυθμίσεων-εξωδικαστικών συμβιβασμών κατά 10%. Πρόκειται για σημείο χαρακτηριστικό της πρόθεσης όλων των μερών, οφειλετών και πιστωτικών ιδρυμάτων να τακτοποιήσουν τις μεταξύ τους υποχρεώσεις, αναζητώντας αμοιβαία συμφέρουσες λύσεις.

Πρόκειται για μάλλον θετικό γεγονός το ότι όλα τα μέρη (περιλαμβανομένης της Πολιτείας) φαίνεται να συντονίζουν τις ενέργειές τους για την αντιμετώπιση του γενικού και πολύπλευρου φαινομένου των κόκκινων δανείων, επιτυχής έκβαση του  οποίου θα έχει ως αποτέλεσμα να ελαφρυνθούν αφενός οι οφειλέτες από τα συχνά υπέρογκα και δυσβάσταχτα χρέη που συχνά  τους οδηγούν σε οικονομική εξαθλίωση, να επανέλθει δε η ρευστότητα στα πιστωτικά ιδρύματα, παράγοντας που θα συμβάλει, αντικειμενικά, στην ανάκαμψη και τόνωση της ελληνικής οικονομίας συνολικά. Με τις συνθήκες για εξωδικαστικές απόπειρες ρύθμισης, επομένως, να είναι πιο πρόσφορες παρά ποτέ, είναι σκόπιμο οι οφειλέτες να επιληφθούν της ευκαιρίας αυτής και να επιδιώξουν την εκκίνηση διαδικασιών διαπραγμάτευσης με τις πιστώτριές τους. Ως υποσημείωση πρέπει να αναφερθεί ότι δεν πρέπει να παρασυρθεί κανείς και να κρίνει ως «καλοπροαίρετη» τη διάθεση των τραπεζών αυτή, αλλά, τηρώντας κατά νου ότι το τραπεζικό ίδρυμα θα επιδιώξει το πρώτον να διασφαλίσει τα ίδια συμφέροντά του, θα πρέπει να προσεγγίσει επιφυλακτικά, επικουρούμενος από νομική βοήθεια ώστε να εξασφαλίσει κατ’ ελάχιστον την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των δικών του συμφερόντων, τις διαπραγματεύσεις, ώστε να πετύχει την καλύτερη δυνατή λύση.

Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί, τέλος, ότι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί συνεχίζουν κανονικά, ενώ προβλέπεται ότι οι φυσικοί πλειστηριασμοί θα ξεκινήσουν ήδη από τις αρχές του 2018 και πάλι, ενώ οι ηλεκτρονικοί συνεχίζονται κανονικά. Αυτό σημαίνει ότι οι οφειλέτες που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν ενώπιον τους, δέον είναι να λάβουν εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα, να εξετάσουν τις νομικές τους άμυνες και να είναι σε θέση, συμπαραστατούμενοι από εξειδικευμένους νομικούς, να αντιμετωπίσουν τον πλειστηριασμό σε κάθε στάδιό του. Οι γενικευμένες αποχές συμβολαιογράφων, τα επεισόδια στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία και οι όποιες δυσλειτουργίες στα διαδικαστικά των πλειστηριασμών (πχ. τα τεχνικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα) δεν είναι και δεν πρέπει να γίνει λόγος επανάπαυσης κι αδράνειας.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού για αποφυγή πλειστηριασμών καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894 και 6932 455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , ,