RSS

Tag Archives: επικοινωνία

Ασφαλιστικά μέτρα-προσωρινή διαταγή μετοίκησης-διατροφής-επιμέλειας

Νεαρή γυναίκα, άνεργη και μητέρα ενός ανήλικου τέκνου ενός έτους, έχει υποστεί ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της εκ μέρους του συζύγου της (αστυνομικού)  και πατέρα του τέκνου της. Πέραν αυτού, ο ίδιος παραβιάζει μονίμως τις υποχρεώσεις του περί διατροφής τόσο της ίδιας όσο και του ανήλικου τέκνου τους, παρότι είναι δημόσιος υπάλληλος με σταθερό μισθό, λόγω κυρίως του εθισμού του στον τζόγο. Ως αποτέλεσμα, το ανήλικο τέκνο στερείται τα βασικά, ενώ μεγαλώνει και μέσα σε ένα σφόδρα δυσάρεστο περιβάλλον.

Για την προστασία της εντολέως μας και επειδή οι εξωδικαστικές προσπάθειες – καταγγελίες της στα αστυνομικά τμήματα είχαν αποβεί άκαρπες  καταθέσαμε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα επιμέλειας, διατροφής και μετοίκησης (δηλαδή, αποχώρησης του συζύγου από το σπίτι).

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της υπόθεσης, υποβλήθηκε και αίτηση προσωρινής διαταγής με τα ίδια αιτήματα, η οποία έγινε δεκτή. Συζητήθηκε σε δύο ημέρες κι εκδόθηκε αυθημερόν απόφαση μετοίκησης  του συζύγου καθώς επίσης υποχρεώθηκε σε καταβολή διατροφής για το τέκνο του μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που προσδιορίστηκε σε 1 μήνα! Επίσης απορρίφθηκε αίτημα του πατέρα για επικοινωνία με το τέκνο. Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων στη συνέχεια θα ορίσει και τη διατροφή της μητέρας.

Εδώ βέβαια πρέπει να τονίσουμε και την αναγνώριση στους δικαστές που επιδεικνύουν ανθρωπιά!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

Advertisements
 

Ετικέτες: , , , , , , , , , ,

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Με πρόσφατη δικαστική απόφαση (υπ’ αρ. 165/2014 ΜΠΑ), έγινε δεκτή η αξίωση ενήλικου τέκνου σε διατροφή από τον υπόχρεο γονέα, λαμβανομένων των οικονομικών δυνατοτήτων του γονέα και εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η δική του διατροφή ή άλλου προσώπου, που από τον νόμο υποχρεούται αυτός να διατρέφει. Τέτοια αξίωση έχει το ενήλικο τέκνο που σπουδάζει στο εξωτερικό ή πραγματοποιεί πρακτική άσκηση, εφόσον πληροί την προϋπόθεση της απορίας, δηλαδή δεν έχει επαρκή και προσοδοφόρα περιουσιακά στοιχεία ή εισόδημα, και αδυνατεί να μετέλθει κατάλληλη εργασία, που να επιτρέπει την απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών του.

Η δε διατροφή που δικαιούται το ενήλικο τέκνο περιλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για την συντήρησή του, τα έξοδα στέγασης, την πανεπιστημιακή και εν γένει εκπαίδευση και επιμόρφωσή του, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ασφάλισή του σε ιδιωτικό φορέα, εφόσον δεν καλύπτεται ως έμμεσο μέλος από φορέα των γονέων, την μετακίνηση στον τόπο σπουδών και αντιστρόφως, την ένδυση και την ψυχαγωγία του.

Η δε ένσταση του υπόχρεου γονέα περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, λόγω επίδειξης συμπεριφοράς εκ μέρους του τέκνου που δεν συνάδει με την υποχρέωση της διάταξης του άρθ. 1507 ΑΚ για αμοιβαία (μεταξύ γονέων και τέκνων) βοήθεια, στοργή και σεβασμό, απορρίπτεται ως αβάσιμη, στην περίπτωση που το τέκνο αρνείται την επικοινωνία με τον υπόχρεο προς διατροφή γονέα, διότι από την εποχή της ανηλικότητάς του διέμενε αποκλειστικά με τον άλλο γονέα που ασκούσε την επιμέλειά του, ενώ και ο υπόχρεος γονέας στο παρελθόν καθυστερούσε την καταβολή της επιδικασθείσας διατροφής. Τα περιστατικά αυτά έχουν οδηγήσει συν τω χρόνω σε χαλάρωση του συναισθηματικού δεσμού, ο οποίος θα έπρεπε να υφίσταται μεταξύ γονέων και τέκνων, και δεν χαρακτηρίζονται ως ακραία περιστατικά αχαριστίας ή προσβολής του προσώπου του υπόχρεου, τα οποία να μπορούν να θεμελιώσουν την ένσταση της καταχρηστικής άσκησης της διατροφικής αξίωσης.

Η υποχρέωση του γονέα προς το τέκνο όχι μόνο δεν  εξαρτάται από την επικοινωνία και δεν παύει στα 18 χρόνια του παιδιού αλλά εκτείνεται και καλύπτει –ακόμα και στο εξωτερικό-  και τις σπουδές και τα μεταπτυχιακά και την πρακτική άσκηση και γενικά όλο το διάστημα  μέχρι να βρεθεί κατάλληλη και προσοδοφόρα εργασία!

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , ,

Αντιμετώπιση ενδοοικογενειακής βίας

Η ενδοοικογενειακή βία –λεκτική, ψυχική και σωματική- αποτελεί ακόμα και στις μέρες μας ένα ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο, που πλήττει κυρίως γυναίκες και παιδιά. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται από το νόμο ποικιλοτρόπως γι’ αυτό και το μόνο που απαιτείται είναι το θύμα να βρει το θάρρος και να κάνει το μεγάλο βήμα να ζητήσει τη βοήθεια δικηγόρου και των αρμοδίων αρχών.

Συγκεκριμένα για τις γυναίκες και τα παιδιά που υφίστανται πράξεις βιαιοπραγίας από το σύζυγο-πατέρα, υπάρχει άμεσα προστασία από αστυνομία, εισαγγελέα και ποινικά δικαστήρια με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ ταυτόχρονα το γεγονός αυτό αποτελεί λόγο διαζυγίου, καθώς εδραιώνει ισχυρό κλονισμό του γάμου, που καθιστά τη συμβίωση ανυπόφορη.

Μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης επί του διαζυγίου, ο νομοθέτης, προκειμένου να προστατεύσει το αδύναμο μέλος, έχει θεσπίσει τα ασφαλιστικά μέτρα μετοίκησης. Στις περιπτώσεις αυτές δηλαδή το θύμα δικαιούται να προσφύγει στο δικαστήριο και να ζητήσει την απομάκρυνση του θύτη συζύγου από το σπίτι άμεσα, ο οποίος και είναι υποχρεωμένος πλέον από το δικαστήριο να συμμορφωθεί με τη σχετική απόφαση. Σημειωτέον εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα το θύμα μπορεί με τη διαδικασία αυτή να ζητήσει την επιμέλειά τους και διατροφή.

Επομένως, το θύμα και δεν εγκαταλείπει την οικογενειακή εστία, αλλά δικαιούται επίσης να διατηρήσει την παραμονή στην οικία του, χωρίς να κινδυνεύει από οποιαδήποτε αιτία.

Περαιτέρω, βέβαια, η χρήση της ενδοοικογενειακής βίας επισύρει και αστικές, αλλά και σημαντικότατες ποινικές κυρώσεις – φυλάκιση χωρίς εξαγορά εκτός εάν συμφωνηθεί να παρακολουθείται ο δράστης από κοινωνική λειτουργό, ψυχολόγο κλπ και υπάρχει συναίνεση του θύματος για όλα αυτά.

 

Ετικέτες: , , , ,

Βίντεο

ΑΝΘΙΑ ΚΟΡΕΛΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ CHANNEL 9 ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

LIVE ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΝΘΙΑΣ ΚΟΡΕΛΑ ΣΤΟ CHANNEL 9 ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΕΗ, ΑΡΘΡΟ 99 ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,