RSS

Tag Archives: εμπορικό

Ελβετικό φράγκο-διαγραφή-ακύρωση ρήτρας

Κατά τη διάρκεια της προ κρίσης περιόδου, και συγκεκριμένα κατά τα έτη 2006-2009, πολλοί δανειολήπτες προέβησαν σε λήψη στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο, καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα παρουσίαζαν αυτό το είδος δανεισμού ως ιδιαίτερα δελεαστικό, δεδομένου ότι η ισοτιμία ευρώ κι ελβετικού φράγκου ανερχόταν τότε σε 1,60. Αυτό σημαίνει ότι με κάθε 1 ευρώ, οι δανειολήπτες αγόραζαν 1,60 ελβετικά φράγκα.  

Μολονότι αρχικά η ισοτιμία αυτή σήμαινε και ευνοϊκότερα επιτόκια,   όταν αργότερα, το 2012 έφτασε το 1,20 και σήμερα βρίσκεται σχεδόν στο 1, οι δανειολήπτες έφτασαν, ενώ πλήρωναν κανονικά τις δόσεις τους, να οφείλουν υπέρογκα ποσά, λόγω της υποτίμησης του ευρώ. Τούτο συνέβη διότι η αποπληρωμή γινόταν βάσει της ισοτιμίας που ίσχυε στο χρόνο της δόσης κι όχι της αρχικής κι ευνοϊκής ισοτιμίας. Πρόκειται ουσιαστικά για συναλλαγματικό κίνδυνο, για τον οποίο όμως δεν είχαν ενημερωθεί καταλλήλως οι δανειολήπτες από τα πιστωτικά ιδρύματα, που γνωρίζοντας προφανώς την αλλαγή  της ισοτιμίας που θα επερχόταν  χορηγούσαν τα δάνεια αυτά με το δέλεαρ του χαμηλού επιτοκίου για να έχουν στο εγγύς μέλλον τα  κέρδη που τώρα αποκομίζουν με την αύξηση του κεφαλαίου των δανείων αυτών σε ποσοστό άνω του 60%.

Είναι καταφανής η απάτη σε βάρος των δανειοληπτών οι οποίοι  ανέλαβαν έναν συναλλαγματικό κίνδυνο τον  οποίο δε γνώριζαν, όπως και δε θα μπορούσαν να είναι σε θέση να γνωρίζουν, αφού οι περισσότεροι είναι χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις οικονομικών και βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να πληρώνουν κανονικά τη δόση τους, κι όμως η οφειλή τους να αυξάνεται έως και κατά 60%. Σήμερα οφείλουν περισσότερα σε κεφάλαιο από αυτά που δανείστηκαν από το 2006 και μετά που ξεκίνησε η πώληση αυτών των δανείων. Δύνανται όμως να προστατευθούν, προσφεύγοντας με αγωγή ενώπιον της Δικαιοσύνης, ώστε να επιτύχουν την ακύρωση της ρήτρας σε ελβετικό φράγκο -συνήθως για εικονικότητα-  και την επαναφορά της ισοτιμίας για την καταβολή της δόσης σε αυτήν που ανερχόταν κατά τη σύναψη της σύμβασης, και μάλιστα αναδρομικά, με αποτέλεσμα να κερδίζουν μείωση κατά 60% του κεφαλαίου που φαίνεται να οφείλουν σήμερα και αντίστοιχη διαγραφή του επιπλέον ποσού που ζητείται καταχρηστικά από τις τράπεζες.

Μαζί με την αγωγή, είναι σκόπιμη η κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, που θα προσφέρει στους δανειολήπτες που δεν μπορούν να καταβάλουν την υπέρογκα αυξημένη δόση τους προσωρινή προστασία και μείωση της δόσης μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αγωγής τους.

Είναι γεγονός ότι η νομολογία (δικαστικές αποφάσεις), όπως εξελίσσεται μέχρι σήμερα, είναι εξαιρετικά ευνοϊκή για τους δανειολήπτες, καθιστώντας τις συνθήκες για τη δικαστική προσφυγή ευεπίφορες για θετικές επί των αγωγών αποφάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , ,

Υπερχρεωμένα: νέο ζευγάρι-χονδρικό εμπόριο-κούρεμα άνω του 50%

Απόφαση Υπερχρεωμένων του Γραφείου μας:

Απόφαση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κάνει δεκτή την αίτηση ζεύγους δανειοληπτών, μολονότι ο σύζυγος εργάζεται ως χονδρέμπορος και το δάνειο λήφθηκε ενώ το ζεύγος ήταν αρκετά νεαρό σε ηλικία και χαμηλόμισθο. Η απόφαση, μάλιστα, προβαίνει και σε «κούρεμα» δανείου άνω του 50%!

Με την υπ’ αριθμ. 24/2017 απόφαση  Ειρηνοδικείου Περιστερίου διατάσσεται η οριστική υπαγωγή του ζεύγους των αιτούντων, νέων γονέων δύο ανηλίκων τέκνων, στα προστατευτικά πλαίσια του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ο σύζυγος,  για αρκετά χρόνια ευρισκόμενος μεταξύ ανεργίας και περιστασιακών μεροκαμάτων ως βοηθός υδραυλικού, προέβη σε έναρξη εργασιών για χονδρικό και λιανικό εμπόριο υλικών για υδραυλικές εγκαταστάσεις. Παρά ταύτα, το δικαστήριο δέχθηκε, όπως ισχυρισθήκαμε, ότι, δεδομένου ότι τα υλικά τα αγοράζει μόνον κατά παραγγελία και για λογαριασμό του κάθε πελάτη, αμείβεται δε για την εργασία του,  δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, που θα του στερούσε την υπαγωγή στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Από την εργασία του, όμως αυτή, αποκερδαίνει μόλις 500-600€ μηνιαίως. Η σύζυγος, αφ’ ετέρου, εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος και οι αποδοχές της δεν υπερβαίνουν τα 880€. Καθίσταται σαφές ότι το συνολικό τους ποσό δεν επαρκούσε για τις ανάγκες διαβίωσης μίας τετραμελούς οικογένειας, βεβαρημένη κι από τις υψηλές δόσεις του στεγαστικού δανείου.

Το δε ποσό του δανεισμού ανέρχεται στα 165.000€. Η σύναψη του δανείου, όμως, είχε γίνει όσο οι αιτούντες ήταν αρκετά νεαρής ηλικίας και χαμηλόμισθοι και για την εξυπηρέτηση του βασίζονταν στη συνδρομή των γονέων τους και στην εγγύηση που παρείχε ο –άνευ ακίνητης περιουσίας- μισθωτός πατριός. Καταφέραμε όμως να μην τους αποδοθεί δόλος περί μη αποπληρωμής του δανείου που θα οδηγούσε σε απόρριψη της άιτησής τους. Το δικαστήριο δε προχωράει στη διαπίστωση ότι όχι μόνο δεν ήταν δόλιοι οι δανειολήπτες αλλά οι τράπεζες είχαν τη δυνατότητα να ελέγξουν την πιστοληπτική ικανότητα των αιτούντων οι ίδιες, μέσω των διατραπεζικών συστημάτων και της μηχανογραφικής τους επικοινωνίας.

Λαμβάνοντας αυτά υπ’ όψιν, όπως τα παρουσιάσαμε και τα αποδείξαμε ενώπιόν του, το δικαστήριο προέβη σε μία ιδιαίτερα ευνοϊκή απόφαση για τους δανειολήπτες, ορίζοντας συνολικό ποσό αποπληρωμής που δεν υπερβαίνει συνολικά τα 80.000€ για το ζεύγος, σε ορίζοντα, μάλιστα, 25 ετών. Αυτό σημαίνει ότι το «κούρεμα» του χρέους υπερβαίνει το 50% €!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΙΚΕ Κεφαλαιουχική εταιρία

Εταιρία ΙΚΕ. Γιατί προτιμάται;

Το ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κοινού για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) είναι αναντίρρητα έντονο, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, σύμφωνα με τα οποία, από το 2012 που εισήχθη ο θεσμός μέχρι και σήμερα έχουν συσταθεί σχεδόν 12.000 εταιρείες υπό τη μορφή της ΙΚΕ. Γεγονός είναι ότι οι ΙΚΕ καταλαμβάνουν περί το 39% των εταιρειών που συστήνονται σήμερα στην Ελλάδα. Τόσο το ουσιαστικά συμβολικό ποσό που απαιτείται για τη σύστασή της (1€) και τα χαμηλά γραφειοκρατικά έξοδα σύστασης, τουλάχιστον συγκριτικά με τα λοιπά εταιρικά μορφώματα, όσο και η ταχύτητα συστάσεώς τους, αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα και δικαιολογούν την προτίμηση αυτή.

Άλλωστε, ακόμη και υπό το νέο φορολογικό καθεστώς, τα καθαρά κέρδη που απομένουν σε μία ΙΚΕ συγκριτικά με τις λοιπές είναι σημαντικά αυξημένα, οδηγώντας πολλούς ελεύθερους επιχειρηματίες, στην επιδίωξή τους να αποφύγουν τις δριμύτατες φορολογικές εισφορές, να αιτηθούν τη σύσταση ΙΚΕ, καθώς υπό το ισχύον καθεστώς τα «μπλοκάκια» εμφανίζονται εξαιρετικά ασύμφορα. Σύμφωνα δε με εκπροσώπους επιμελητηρίων, περί τις 18.000 αιτήσεις κατατίθενται ανά έτος προς σύσταση ΙΚΕ.

Ταυτόχρονα, η προοπτική της ΙΚΕ είναι θελκτική και για τις ήδη υπάρχουσες εταιρείες  άλλου τύπου, με το ενδεχόμενο της -νόμιμης- μετατροπής τους στο για πληθώρα λόγων ευνοϊκότερο και θελκτικό μόρφωμα της ΙΚΕ. Βεβαίως, μία τέτοια μετατροπή εν τοις πράγμασι αποδεικνύεται συχνά εξαιρετικά κοστοβόρα, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να προβαίνουν σε ενδελεχείς σταθμίσεις περί διαπιστώσεως των πλέων συμφερουσών επιλογών. Η πραγματικότητα στην Ελλάδα των τελευταίων χρόνων αποδεικνύει πως επιχειρηματίες κι επιχειρήσεις αναζητούν διεξόδους και καταφυγές από τις κυρίως φορολογικού χαρακτήρα επιβαρύνσεις που υφίστανται, παρακωλύοντας, ενίοτε ολικώς, τη δραστηριοποίηση τους στην αγορά, ωθώντας τους σε «πατέντες», όπως η εν προκειμένω συζητούμενη ΙΚΕ ή, άλλως, η μεταφορά έδρας σε χώρες με γόνιμο έδαφος για ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, όπως η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Μάλτα.

Διαβάστε κι άλλα άρθρα μας σχετικά με τα θέματα αυτά.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 03/11/2016 σε Εμπορικο

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , ,

Το εμπόριο στο ίντερνετ-Διαδίκτυο και νόμος

Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Αγοραπωλησίες μέσω ίντερνετ

 

Η ταχύρρυθμη εξέλιξη της τεχνολογίας που σημειώνεται τα τελευταία έτη, με την παράλληλη -και αναπόφευκτη- εγκαθίδρυση του Internet ως απαραίτητου «θεσμού» στις σύγχρονες κοινωνίες, δεν άργησε, άμα τη εμφανίσει της, να επηρεάσει και να επιφέρει αναφανδόν εκσυγχρονιστικές αλλαγές και στο πεδίο των εμπορικών συναλλαγών. Λόγος γίνεται για το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-Commerce), σήμερα την πλέον διαδεδομένη μορφή σύναψης συμβάσεων από απόσταση, η οποία λαμβάνει χώρα εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου, με την αμοιβαία ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων από τον πωλητή («φορέα της παροχής υπηρεσιών») προς τον αγοραστή («αποδέκτη των υπηρεσιών») και αντίστροφα.

Στον ελληνικό χώρο, το νομοθετικό κείμενο που ρυθμίζει τις συναλλαγές διά του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι το Π.Δ. 131/2003, που μεταφέρει στην κρατική νομοθεσία την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/31/ΕΚ, γνωστή και ως «Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο», με την οποία επιδιώχθηκε η εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς εντός του ευρωπαϊκού χώρου (και μόνον εντός αυτού) στην εποχή του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο ειδικός χαρακτήρας του ως άνω Π.Δ. ήρθε ουσιαστικά ως συμπλήρωμα στον ήδη υπάρχοντα ν. 2251/1994 περί της προστασίας καταναλωτών, ενώ εφαρμογής τυγχάνουν σε ζητήματα ηλεκτρονικού εμπορίου και ο ν. 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως και το Π.Δ. 150/2001 για τις ηλεκτρονικές υπογραφές.

Αντικείμενο του Π.Δ. 131/2003 είναι οι υπηρεσίες «της κοινωνίας της πληροφορίας» , ‘ήτοι κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται έναντι αμοιβής, με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν προσωπικής επιλογής ενός αποδέκτη υπηρεσιών’, κατ’ αρ. 1 στοιχ. α΄ του Π.Δ. Οι συναλλαγές που καλύπτονται είναι οι λεγόμενες on line (σε απευθείας σύνδεση) και όχι οι συμβατικές (off line), στις οποίες γίνεται χρήση παραδοσιακών μέσων συναλλαγής, όπως διά καταστήματος ή ταχυδρομείου. Επίσης σημαντική διάκριση είναι αυτή μεταξύ συναλλαγών που ο αντισυμβαλλόμενος είναι καταναλωτής με τη στενή του όρου έννοια (αυτός που δεν δραστηριοποιείται για επαγγελματικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς) και αυτών που ο αντισυμβαλλόμενος είναι επιχείρηση ή επιχειρηματίας, εν γένει. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι στη μεν πρώτη περίπτωση (B2C) η παρεχόμενη προστασία στον καταναλωτή με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον φορέα της παροχής των υπηρεσιών είναι αναγκαστικού δικαίου, ενώ, στη δεύτερη περίπτωση (Β2Β), οι υποχρεώσεις αυτές είναι φύσεως ενδοτικού δικαίου, άλλως, διαπραγματεύσιμες, τρόπον τινά.

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το Π.Δ. 131/2003 συμπληρώνεται στα ζητήματα που αφήνει αρρύθμιστα από τον ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή. Τέτοιες περιπτώσεις είναι το ζήτημα της υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη σύμβαση, όπου εν προκειμένω ισχύει η γενική 14ήμερη προθεσμία του αρ.4 ν.2251/1994, ενώ αν προκύψει ζήτημα καταχρηστικότητας των Γενικών Όρων Συναλλαγών, οι οποίοι είναι πολύ συχνό φαινόμενο στις συναλλαγές του ηλεκτρονικού εμπορίου, θα βρει εφαρμογή το αρ. 2 του ν. 2251/1994.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το παρόν Π.Δ. ρυθμίζει και τη συχνή σήμερα περίπτωση της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, το κοινώς λεγόμενο spam.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 21/10/2016 σε Εμπορικο

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ακατάσχετο λογαριασμών επιχειρήσεων

Έρχεται το ακατάσχετο στους λογαριασμούς επιχειρήσεων!!

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης έκανε λόγο πριν λίγες ημέρες,  για τη θέσπιση ειδικού ακατάσχετου λογαριασμού για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

Έως σήμερα, όσες επιχειρήσεις εμφάνιζαν ληξιπρόθεσμες οφειλές, υπήρχε ο κίνδυνος ανά πάσα στιγμή να υποστούν μία κατάσχεση (ή περισσότερες) να βρεθούν δίχως κεφάλαιο κίνησης, φαινόμενο το οποίο αλυσιδωτά οδηγούσε σε μη εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς άλλους ιδιώτες ή και το δημόσιο και συνακόλουθα στην παύση των δραστηριοτήτων τους. Η κατάσχεση των συγκεκριμένων ποσών για οφειλές σε Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία ή για την εξόφληση δανείων, ουσιαστικά συντελεί στην εκμηδένιση της ρευστότητας της επιχείρησης και στο κλείσιμό της.

Σκοπός του μέτρου που αφορά το ακατάσχετο των λογαριασμών των επιχειρήσεων, είναι η διαφύλαξη της ρευστότητας των εταιρειών προκειμένου να καλύπτουν τις υπόλοιπες πάγιες ή λειτουργικές ανάγκες τους, όταν έρχονται αντιμέτωπες με κατασχέσεις ποσών για ληξιπρόθεσμες οφειλές τους έναντι του Δημοσίου, των ασφαλιστικών ταμείων ή των τραπεζών. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου με προσκεκλημένο τον κ. Αλεξιάδη, πρότεινε την ψήφιση διάταξης για τον ακατάσχετο λογαριασμό. Κάτι τέτοιο θα δώσει μια μεγάλη ανάσα στις επιχειρήσεις, καθώς  αυτή θα μπορεί να εξακολουθεί να δραστηριοποιείται και να  έχει συναλλαγές, να διατηρεί ένα ελάχιστο κεφάλαιο με βάση το οποίο θα μπορεί να πραγματοποιήσει κάποιες αγορές ή να αντεπεξέλθει σε ορισμένες έστω από τις υποχρεώσεις της.

Προϋπόθεση είναι ο συγκεκριμένος λογαριασμός, που θα υποδείξει ο επιχειρηματίας, να είναι αυστηρά επαγγελματικός, όλοι οι συνδικαιούχοι να συνδέονται με τον ΑΦΜ της επιχείρησης και φυσικά να είναι προσβάσιμος από το υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή να μπορεί το υπουργείο να έχει όλα τα στοιχεία κίνησης του εν λόγω λογαριασμού. Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες, η ρύθμιση αυτή –που σήμερα ισχύει μόνο για μισθωτούς και συνταξιούχους– θα περιληφθεί στο επικείμενο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος. Σύμφωνα με πηγές που παρευρίσκονταν στη συνεδρίαση, η κυβέρνηση μελετά το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού να μην είναι ένα συγκεκριμένο ποσό (για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους είναι 1.000 ευρώ) στην περίπτωση των επιχειρήσεων, αλλά να καθορίζεται ως ποσοστό επί του τζίρου κάθε επιχείρησης

Ωστόσο, επειδή στόχος του λογαριασμού είναι να μπορεί να εντοπιστεί η προέλευση των συναλλαγών, μελετάται να εξαιρεθούν οι επιταγές τρίτων, οι οποίες λόγω της οπισθογράφησης δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό του πληρωτή, με αποτέλεσμα να είναι δυσχερής η καταγραφή των συγκεκριμένων κινήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894 και 6932 455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση- εταιρία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

Εμπορική εταιρία ή Σωματείο?

 

Τι είναι οι «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις» του Ν. 4019/2011;

Για να περιγράψουμε τα βασικά σημεία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011 θα πρέπει πρώτα να αναφερθούμε στην έννοια της «Κοινωνικής Οικονομίας». Θα μπορούσαμε να την ορίσουμε ως το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

 

Τι είναι λοιπόν η «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση» (Κοιν.Σ.Επ.);

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), είναι ένας φορέας της προαναφερθείσας Κοινωνικής Οικονομίας και εμφανίσθηκε με το Ν.4019/2011. Στην ουσία είναι ένας αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα.

 

Κατηγορίες

Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α) «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης», οι οποίες αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού δηλαδή τις ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες. Ποσοστό 40% κατ’ ελάχιστον των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.

β) «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας», οι οποίες αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.

γ) «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού», οι οποίες αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

 

Ποια η διαδικασία σύστασης αυτών των εταιρειών;

Για τη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. τηρείται η διαδικασία ίδρυσης ενός αστικού συνεταιρισμού. Το καταστατικό πρέπει να υπογράφεται από επτά τουλάχιστον πρόσωπα, αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, και από πέντε τουλάχιστον πρόσωπα αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού Σκοπού. Ενδεικτικό πρότυπο καταστατικό διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι «Κοιν.Σ.Επ.» εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Οι Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούνται πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς τους να υποβάλουν, για την καταχώρισή τους στο Μητρώο αυτό, αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή. Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά.

Η υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών της Κοιν.Σ.Επ. στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία γίνεται μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Στη σφραγίδα, στα έντυπα, στα έγγραφα και στις συμβάσεις που συνάπτουν οι Κοιν.Σ.Επ. αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός εγγραφής τους στο Μητρώο. Το ετήσιο πρόγραμμα των Κοιν.Σ.Επ., καθώς και ο απολογισμός εκτέλεσης αυτού αναρτώνται υποχρεωτικώς στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική σελίδα του Μητρώου.

Με την εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, η Κοιν.Σ.Επ. αποκτά νομική μορφή και εμπορική ιδιότητα.

 

Τα χαρακτηριστικά τους:

Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα, είτε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην Κοιν. Σ.Επ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της.

  • Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη ΝΠΔΔ που υπάγονται σε ΟΤΑ με εξαίρεση τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης και υπό την προϋπόθεση ύπαρξης προηγούμενης έγκρισης από το φορέα που εποπτεύει το ΝΠΔΔ.
  • Κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες. Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται η απόκτηση προαιρετικών μερίδων χωρίς δικαίωμα ψήφου. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν.
  • Η απόκτηση συνεταιριστικών μερίδων πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών.

Ποιοι θα είναι οι πόροι αυτών των επιχειρήσεων;

Οι πόροι της Κοιν.Σ.Επ. αποτελούνται από το κεφάλαιο της επιχείρησης, δωρεές τρίτων, έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητά της, επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή Ο.Τ.Α., καθώς και κάθε άλλο έσοδο από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με το καταστατικό της.

Χρηματοδότηση

Με την εγγραφή τους οι Κοιν.Σ.Επ. και οι Κοι.Σ.Π.Ε του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 αποκτούν πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία του άρθρου 9 του Ν.4019/11, δηλαδή:

α) δύνανται να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας 

β) δύνανται να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 

γ) δύνανται  να εντάσσονται στο Ν. 3908/2011, για την «Ενίσχυση των Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή».

δ) Έχουν την δυνατότητα να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για τη στήριξη της εργασίας.

ε) Μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Πώς διοικούνται οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις; 
Εκτελεστικό διοικητικό όργανο της Κοιν.Σ.Επ. είναι η Διοικούσα Επιτροπή που διέπεται από το άρθρο 7 του ν. 1667/1986 (Α’ 196), με την επιφύλαξη του Ν.4019/2011. Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, αποτελείται τουλάχιστον από τρία μέλη και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της, ενώ σε περίπτωση τριμελούς επιτροπής οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο μελών. Συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.
Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται με σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. τακτικώς, μία τουλάχιστον φορά κάθε χρόνο, και μέσα σε διάστημα τριών μηνών από τη λήξη της οικονομικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται εκτάκτως εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με συγκεκριμένο θέμα προς τη Διοικούσα Επιτροπή της Κοιν.Σ.Επ. από το 1/3 των μελών.

Τι γίνεται με τα κέρδη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων; Ποιος είναι ο τρόπος φορολόγησής τους και τι κίνητρα υπάρχουν;

Τα κέρδη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, κατά ποσοστό έως 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης ως κίνητρο παραγωγικότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό τους και το υπόλοιπο διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σημειωτέον ότι οι εργαζόμενοι στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ.

Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη στήριξη της εργασίας και στις κάθε είδους ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

Υπάρχουν ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις ή άλλες ευθύνες στα μέλη που απλά συμμετέχουν (και δεν εργάζονται) στις εταιρείες αυτές;

Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους εταίρου, σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.

Πέραν του ποσού που καταβάλλει για απόκτηση της συνεταιριστικής μερίδας, το μέλος της Κοιν.Σ.Επ. δεν έχει καμία άλλη ευθύνη έναντι των δανειστών της.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932 455478.

 

 
 

Ετικέτες: , , , , , , , ,

Εμπορικό σήμα

Κάθε επιχείρηση σήμερα έχει ένα σήμα, ένα διακριτικό τίτλο πχ Goody ‘s.

Θεωρείται σήμα κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων.

Μπορούν να αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του.

Όταν αποφασιστεί από τον επιχειρηματία ποιο είναι το σήμα -διακριτικό γνώρισμα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του τότε γίνεται έρευνα κατά πόσο αυτό το σήμα μπορεί να κατοχυρωθεί σε αυτόν ή το έχει ήδη άλλος ακριβώς έτσι ή παρεμφερώς. Η έρευνα αυτή αφορά τόσο τα εγχώρια όσα και τα αλλοδαπά σήματα. Η έρευνα και η κατάθεση καθώς και η κατοχύρωση του σήματος γίνεται από ειδικευμένο δικηγόρο ώστε να είναι αξιόπιστη.

Η Δ/νση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι αρμόδια για την εφαρμογή των άρθρων 121-183 Ν. 4072/2012 για τα σήματα (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012) με τον οποίο παρέχεται προστασία σε εθνικό επίπεδο του σήματος των προϊόντων ή και υπηρεσιών των επιχειρήσεων.

Οδηγίες για την Κατάθεση Εθνικών, εκ Μετατροπής Κοινοτικών & εκ Μετατροπής Διεθνών Σημάτων

Σύμφωνα με τα άρθρα 134, 135, 136, 173 και 176 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος- Νέα εταιρική μορφή- Σήματα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τα κάτωθι:

 1. Δήλωση ορισμένου τύπου (πρωτότυπη) υπογεγραμμένη από το δικαιούχο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του. Έντυπα δηλώσεων διατίθενται στο διαδίκτυο και συμπληρώνονται στον Η/Υ. Στην Υπηρεσία Σημάτων προσκομίζεται η πρωτότυπη δήλωση σε έντυπη μορφή, καθώς και σε ηλεκτρονική με ψηφιακό δίσκο (CD) ή άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (USB stick).

2.

α) Αν ο δικαιούχος του σήματος δηλώνει «με ορισμένη έγχρωμη σύνθεση» τότε στην πρωτότυπη δήλωση επικολλά έγχρωμη  απεικόνιση, το ίδιο και στη δήλωση υπό ηλεκτρονική μορφή.

β) Αν ο δικαιούχος του σήματος καταθέτει το σήμα μόνο με ασπρόμαυρη απεικόνιση, τότε στην πρωτότυπη δήλωση επικολλά ασπρόμαυρη απεικόνιση, το ίδιο και στη δήλωση υπό ηλεκτρονική μορφή.

γ) Οι διαστάσεις του σήματος δεν θα υπερβαίνουν τα 8 χ 8 cm.

3. Παράβολο του Δημοσίου 110 ευρώ για την πρώτη κλάση (για κάθε επιπλέον κλάση και μέχρι και τη δέκατη, παράβολο 20 ευρώ).

4. Πληρεξούσιο έγγραφο προς τον υπογράφοντα δικηγόρο ειδικά για σήματα (όχι απαραίτητα συμβολαιογραφικό).

5. Εξουσιοδότηση προς τον υποβάλλοντα τη δήλωση, ειδική για την κατάθεση σήματος, στην περίπτωση κατάθεσης από τρίτο πρόσωπο πλην του δικαιούχου.

6. Αν ο δικαιούχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. υποβάλλεται και καταστατικό της εταιρείας, αν είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. υποβάλλεται ΦΕΚ ή άλλο σχετικό έγγραφο νομιμοποίησης του υπογράφοντος τη δήλωση ή την εξουσιοδότηση ή το τυχόν πληρεξούσιο. Η δήλωση ή εξουσιοδότηση ή το πληρεξούσιο απαραίτητα φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου αυτής.

7. Στην περίπτωση αλλοδαπού δικαιούχου, δηλαδή όταν η κατοικία ή έδρα του καταθέτη είναι στην αλλοδαπή, πρέπει να υποβάλλεται δήλωση περί υπαγωγής αυτού στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

8. Ντοσιέ με πτερύγια.

9. Ένσημα

10. Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής.

11. Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήματος εκ Μετατροπής Κοινοτικού απαιτείται, εκτός των ανωτέρω και η συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς και η μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα των ακολούθων εγγράφων: α) Αίτηση κοινοτικού σήματος β) Αίτηση μετατροπής γ) Εγγράφου του ΟΗΙΜ που πιστοποιεί την ημερομηνία κατάθεσης του κοινοτικού σήματος δ) Απόφασης του ΟΗΙΜ όπου προκύπτει ο λόγος απόρριψης του κοινοτικού σήματος. Η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι 2 μήνες και αρχίζει από την επομένη της ειδοποίησης του καταθέτη με έγγραφο της Υπηρεσίας μας, επί αποδείξει παραλαβής.

12. Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήματος εκ Μετατροπής Διεθνούς απαιτείται, εκτός των ανωτέρω και η συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς και η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των ακολούθων εγγράφων: α) Εγγράφου του W.I.P.O απ όπου προκύπτει η ημερομηνία παύσης της ισχύος της διεθνούς καταχώρησης. β) Εγγράφου του W.I.P.O με τα στοιχεία της διεθνούς καταχώρησης.

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

ΠΗΓΗ: Κείμενη νομοθεσία, Γεν. Γραμματεία Εμπορίου- Δ/νση Εμπορικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

 
Σχολιάστε

Posted by στο 02/10/2014 σε Εμπορικο, Uncategorized

 

Ετικέτες: , , ,

IKE η κεφαλαιουχική εταιρία του 1 €!

Γιατί οι επιχειρηματίες προτιμούν την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ).

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο πλέον επιτυχημένος θεσμός και η πρώτη μορφή εταιρείας που επιλέγουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν στον επιχειρηματικό κόσμο είναι η Ι.Κ.Ε. Οι λόγοι που την καθιστούν πρώτη επιλογή είναι λόγοι διευκόλυνσης σε κάθε στάδιο της «ζωής» της εταιρείας αυτής.

Συγκεκριμένα, η σύστασή της γίνεται με ελάχιστες διατυπώσεις και ένα ιδιωτικό συμφωνητικό ως καταστατικό. Προϋπόθεση όμως είναι η ύπαρξη ιστοσελίδας (site), προκειμένου να γίνονται εκεί όλες οι ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις, για μεγαλύτερη διαφάνεια και προστασία των συναλλασσομένων. Το δε κόστος είναι περιορισμένο, ενώ το κεφάλαιο επιβαρύνεται με φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου 1%. Ως προς τη διάρκεια, η εταιρεία συστήνεται για ορισμένο χρόνο και εάν δεν ορίζεται στο καταστατικό ο χρόνος, η διάρκεια είναι δωδεκαετής, δυνάμενη να παραταθεί με απόφαση των εταίρων. Στην επωνυμία πρέπει να περιλαμβάνονται ολογράφως οι λέξεις «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή σε συντομογραφία «Ι.Κ.Ε.». Η έδρα μιας Ι.Κ.Ε. είναι ο Δήμος που ορίζεται στο καταστατικό της, με δυνατότητα μεταφοράς και σε άλλο κράτος μέλος. Επίσης, διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, εφόσον έχει καταχωρηθεί στο ΓΕ.ΜΗ..

Η Ι.Κ.Ε. προτιμάται διότι το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται είναι 1 €!!, ενώ οι εταίροι μπορούν να εισφέρουν υπηρεσίες, περιουσιακά στοιχεία, γνώσεις και φερεγγυότητα. Και βέβαια, η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους, όπως αποτιμάται, χωρίς να επεκτείνεται στην ατομική τους περιουσία. Σημειωτέον ότι σχηματίζεται και ένα τακτικό αποθεματικό για την εταιρεία.

Όργανα της Ι.Κ.Ε. είναι η συνέλευση των εταίρων και οι διαχειριστές της. Χρησιμοποιούνται δε όλα τα νέα τεχνολογικά μέσα για να ενημερωθούν οι εταίροι ενόψει μιας συνέλευσης, η οποία μπορεί να γίνει και από απόσταση, ενώ αποφάσεις λαμβάνονται τόσο εντός όσο και εκτός συνέλευσης. Οι δε διαχειριστές μπορεί και να μην είναι εταίροι, όμως πρέπει υποχρεωτικώς να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ. Οι διαχειριστές ευθύνονται προσωπικά, αστικά και ποινικά, απέναντι σε ασφαλιστικούς και φορολογικούς φορείς, τηρώντας για τους ίδιους βιβλία. Αντίστοιχα, και η Ι.Κ.Ε. τηρεί διπλογραφικά βιβλία Γ΄ Κατηγορίας για να επιτυγχάνεται η μέγιστη διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές. Ισχύει δε η φορολογία κερδών με συντελεστή 26% και ο φόρος μερισμάτων 10%, ενώ ο διαχειριστής φορολογείται ως μισθωτός για την αμοιβή του.

Η Ι.Κ.Ε. έχει καταφέρει να συγκεντρώσει τα πλεονεκτήματα των υπόλοιπων μορφών εταιρείας και να επεκτείνει έτσι τις δυνατότητες που παρέχονται στους επιχειρηματίες.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 19/09/2014 σε Εμπορικο, Uncategorized

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , ,

Εμπορικές μισθώσεις τροποποίηση με ν 4242/14

Με το άρθρο 13 του νόμου 4242/28.2.2014  ( ΕΚ Α΄ 50/28.2.2014) επήλθαν σοβαρές αλλαγές στο νόμο περί εμπορικών μισθώσεων (πδ 34/95) και ιδίως όσον αφορά τη διάρκεια και την προστασία τους καθώς και τις αποζημιώσεις της άυλης αξίας και της καταγγελίας. Με τις νέες αυτές ρυθμίσεις υλοποιείται η απελευθέρωση των εμπορικών μισθώσεων με σκοπό να συναφθούν μισθωτικές συμβάσεις και να αξιοποιηθούν αρκετά καταστήματα. Ταυτόχρονα όμως μειώνεται και η προστασία των μισθωτών αφού ευκολότερα μπορεί να καταγγείλει ο εκμισθωτής τη μίσθωση στην λήξη της τριετίας για ανοικοδόμηση ή ιδιόχρηση καταβάλλοντας μικρή αποζημίωση.

Συγκεκριμένα:

 Για τις νέες μισθώσεις η διάρκεια ορίζεται εφεξής τουλάχιστον  τριετής (αντί 12ετής ή 9ετής), για όσες μισθώσεις θεωρούνται αόριστες ή συμφωνούνται για βραχύτερο διάστημα.

Η καταγγελία είναι έγγραφη και τα αποτελέσματά της επέρχονται σε τρεις (3) μήνες από την κοινοποίησή της. Σε καταγγελία μπορεί να προβεί τόσο ο εκμισθωτής όσο και ο μισθωτής μετά την λήξη της συμφωνηθείσας διάρκειας (εάν είναι μεγαλύτερη της τριετίας) ή των τριών ετών (εάν η συμφωνηθείσα διάρκεια είναι μικρότερη από τρία έτη ή αορίστου χρόνου). Η διάταξη αυτή είναι υπέρ του μισθωτή-επαγγελματία, ο οποίος μπορεί να δεσμευθεί μόνο για τρία χρόνια, και να απελευθερωθεί από συμβατικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, αν τυχόν οι συνθήκες της αγοράς και τα δεδομένα του λάβουν δυσμενή τροπή.

Αντικαθίστανται και οι διατάξεις που αφορούν τους λόγους καταγγελίας για ιδιόχρηση ή ανοικοδόμηση, για τις μισθώσεις που ήδη ισχύουν, επιτρέποντας στον εκμισθωτή να καταγγείλει την μίσθωση σε πιο σύντομη προθεσμία από εκείνη που μέχρι πρότινος ίσχυε, ανάλογα με τη διάρκεια που είχε αρχικώς συμφωνηθεί. Κατ’ αντιστοιχία, έχει τροποποιηθεί (μειωθεί) και ο αριθμός των μισθωμάτων που οφείλονται στον μισθωτή ως αποζημίωση στις περιπτώσεις καταγγελίας για το λόγο ιδιόχρησης και ανοικοδόμησης.

Οι υφιστάμενες μισθώσεις μπορούν να παραμείνουν δωδεκαετείς, όμως καταργείται η υποχρέωση του εκμισθωτή να καταβάλλει αποζημίωση 24 μηνιαίων μισθωμάτων, για την «άυλη εμπορική αξία του μισθωτή» και δεν ισχύει η τετραετής αυτόματη παράταση της διάρκειάς της. Μετά τη λήξη τους, οι μισθώσεις αυτές καταγγέλλονται ελεύθερα από καθένα από τα δύο μέρη, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθ. 609 ΑΚ. Διατηρείται σε ισχύ ότι σε περίπτωση μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης από τον μισθωτή, αυτή μπορεί να γίνει μετά από ένα έτος από την έναρξή της, με 3μηνη προειδοποίηση και καταβολή προς τον εκμισθωτή ενός μηνιαίου μισθώματος ως αποζημίωση.

Πρόβλεψη υπάρχει και για τις μισθώσεις που πρόκειται να καταγγελθούν από τον εκμισθωτή ή να λήξουν μέχρι 31.8.2014, λόγω συμπλήρωσης της 12ετίας ή μισθώσεις που έχουν μεν λήξει λόγω 12ετίας αλλά δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) μήνες από τη λήξη τους (όπως ίσχυε) ή τελούν υπό 4ετή παράταση, οπότε οφείλεται στον μισθωτή αποζημίωση ποσού που ισούται με το καταβαλλόμενο κατά τον χρόνο λήξης της μίσθωσης 6 μηνών ποσό.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , ,

Εικονικά – πλαστά τιμολόγια και λοιπά φορολογικά στοιχεία

Τα  άρθρα 55 και 56 του ν 4174/26.7.2013 (ΦΕΚ 170/Α) τροποποίησαν και μείωσαν, ελαφρώς, τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περιπτώσεις εκδόσεων εικονικών τιμολογίων, χρήσης πλαστών, μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων, λήψης εικονικών στοιχείων για λήπτες που τελούσαν σε καλή ή κακή πίστη κλπ

Στις περιπτώσεις που έχουν τελεστεί οι ανωτέρω πράξεις εκτός των  προστίμων  που παραμένουν υψηλότατα -εν και μειώθηκαν- με το νόμο αυτό υπάρχει και η ποινή φυλάκισης από το ποινικό δικαστήριο.

Ο νόμος αυτός αφορά και τις παλαιότερες υποθέσεις.

Η μόνη περίπτωση να αρθούν οι ποινικές κυρώσεις, ώστε να μην υπάρξει ποινή φυλάκισης, είναι ο συμβιβασμός με την εφορία, δηλαδή η παραδοχή του αδικήματος! Ομολογία δηλαδή ενοχής!!!

Η μόνη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι να ασκηθεί φορολογική προσφυγή από τον φορολογούμενο και στη συνέχεια να επιτευχθεί συμβιβασμός με τον έφορο, διότι με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται συμφερότερος συμβιβασμός καθώς και ουσιαστικά μη παραδοχή ενοχής!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , ,