RSS

Tag Archives: Δικηγορικά γραφεία

Κακούργημα- όχι στη μετατροπή ποινής κάθειρξης

Απαγορεύει τη μετατροπή ποινής κάθειρξης σε χρηματική η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

Εντός του 2017, απασχόλησε δύο φορές τον Άρειο Πάγο το ζήτημα της μετατροπής της ποινής κάθειρξης μέχρι 5 ετών σε χρηματική. Με την πρώτη, υπ’ αριθμ. 130/2017 απόφασή του, το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, είχε κρίνει ότι η ποινή αυτή μπορούσε να μετατραπεί σε χρηματική, όπως έκρινε έπειτα και με την υπ’ αριθμ. 723/2017, αλλά με οριακή πλειοψηφία 3-2, με αποτέλεσμα την αναγκαστική παραπομπή του ζητήματος στην Ολομέλεια του δικαστηρίου, για οριστική του επίλυση. Σημειωτέον ότι το ζήτημα αφορά ουσιαστικά την πρώτη παράγραφο του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα, ο οποίος προβλέπει ότι η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη από δύο έτη και δεν υπερβαίνει τα πέντε μετατρέπεται σε χρηματική ποινή.

Το ζήτημα τελικώς επιλύθηκε με την υπ’ αριθμ. 6/20.12.2017 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου,  καταλήγοντας σε συμπέρασμα αντίθετο με τις προηγούμενες δύο αποφάσεις των Ποινικών Τμημάτων, καθώς έκρινε ότι η ποινή καθείρξεως των πέντε ετών δεν μπορεί να μετατραπεί σε χρηματική. Στην απόφασή του αυτή, το ανώτατο δικαστήριο διέγνωσε μία σαφώς διακριτή, ποιοτική διαφορά μεταξύ της πενταετούς φυλάκισης και της πενταετούς καθείρξεως, το οποίο καθίσταται πρόδηλο κι από την αντίστοιχη διαφορά στις συνέπειες που επιφέρει η καθεμία στον καταδικασθέντα (π.χ. αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, παραγραφή κ.α.). Επιπροσθέτως, οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 82 κάνουν λόγο για μετατροπή ημερών κράτησης και φυλάκισης, χωρίς αναφορά ρητώς σε ημέρες «καθείρξεως», παράλειψη που ο Άρειος Πάγος κρίνει ότι ήταν ηθελημένη από το νομοθέτη κι όχι τυχαία.

Προς επίρρωση δε του επιχειρήματος αυτού, η απόφαση επικαλείται σειρά νομοθετημάτων που ταυτίζουν ουσιαστικά τον όρο «στερητική» ή «περιοριστική» της ελευθερίας ποινή με τη φυλάκιση, καθώς αφορούν περιπτώσεις που τιμωρούνται μόνον με φυλάκιση, όχι όμως και με κάθειρξη. Άλλωστε, αν ο νομοθέτης ήθελε να συμπεριλάβει και τις ποινές καθείρξεως στους μηχανισμούς μετατροπής -οι οποίοι κατά κανόνα έχουν χαρακτήρα ρυθμιστικό του ολοένα αυξανόμενου αριθμού του σωφρονιστικού πληθυσμό, αλλά και προωθούν σύγχρονες σωφρονιστικές αντιλήψεις- θα το έκανε ρητώς και δεν θα το άφηνε να συνάγεται έμμεσα και ερμηνευτικά. Απορρίπτει δε και το επιχείρημα ότι μπορεί να συναχθεί το επιτρεπτό της μετατρεψιμότητας σε χρηματική και της ποινής πενταετούς καθείρξεως από τη διάταξη του άρθρου 83 στοιχεία Β΄ και Γ΄, όπου δίδεται η δυνατότητα καταγνώσεως λόγω ελαφρυντικών ποινής φυλάκισης για κακουργηματική πράξη, καθώς αυτή μπορεί να μετατραπεί σε χρηματική, εφ’ όσον δεν το απαγορεύει ρητώς ο νόμος (π.χ. για το κακούργημα της εμπορίας ναρκωτικών).

Επομένως, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, αντίθετο από τις δύο προηγούμενες αποφάσεις του Ποινικού του Τμήματος είναι ότι η πενταετής ποινή καθείρξεως δεν μπορεί να μετατραπεί σε χρηματική, όπως προβλέπεται για τη φυλάκιση και τούτο απορρέει τόσο από το γράμμα του νόμου όσο και από το πνεύμα των διατάξεων, όμως η κρίση αυτή αποτελεί και την οριστική διευθέτηση του ζητήματος, προερχόμενη από την Ολομέλεια.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Advertisements
 
Σχολιάστε

Posted by στο 19/01/2018 in Ποινικο

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , ,

Συναινετικό διαζύγιο σε Συμβολαιογράφο

Διαδικασία συναινετικών διαζυγίων

Η ψήφιση και θέση σε ισχύ της νέας διαδικασίας έκδοσης συναινετικών διαζυγίων ενώπιον συμβολαιογράφου κι όχι του αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου, έχει προκαλέσει σειρά αποριών, τόσο στους πολίτες όσο και στους ίδιους τους νομικούς στην Ελλάδα, κάτι που είναι αναμενόμενο σε κάθε περίπτωση εκ βάθρων αλλαγής κάποιας νομικής διαδικασίας. Για το σκοπό αυτό, δικηγορικοί σύλλογοι ανά τη χώρα, όπως αυτός της Θεσσαλονίκης, εκδίδουν διευκρινήσεις κι οδηγίες για τα ακόμη «θολά» διαδικαστικά ζητήματα που αποτυπώνονται (ιδίως) στο άρθρο 1441.

Το πρώτον, πρέπει να σημειωθεί ότι οι σύζυγοι, κατά την υπογραφή των συμφωνιών λύσης του γάμου και, πιθανώς, επιμέλειας και διατροφής, καθώς και της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, παρίστανται υποχρεωτικά με χωριστό δικηγόρο κι όχι με κοινό. Οι ως άνω συμφωνίες και συμβολαιογραφικές πράξεις υπογράφονται είτε από τους συζύγους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους είτε μόνον από τους τελευταίους, εάν σε πληρεξούσιο έγγραφο τους παρέχεται η ανάλογη εντολή. Η υπογραφή των εγγράφων αυτών από τους δικηγόρους είναι υποχρεωτική, προαιρετική δε μόνον για τους συζύγους. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων (όχι όμως και των δικηγόρων) γίνεται από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου ενώπιον του οποίου συντάσσεται η σχετική συμβολαιογραφική πράξη. Το ειδικό και προς το σκοπό αυτό υπογεγραμμένο πληρεξούσιο πρέπει να έχει χορηγηθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την υπογραφή των συμφωνιών.

Η υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης περί συναινετικής λύσης του γάμου μπορεί να λάβει χώρα απαραιτήτως 10 ημέρες μετά την υπογραφή των συμφωνιών.

Για την παράσταση των δικηγόρων, εκδίδεται ειδικό γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής «ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ (ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ)», το οποίο αντικαθιστά το αντίστοιχο γραμμάτιο για παράσταση ενώπιον του Δικαστηρίου. Παράλληλα, προβλέπεται η καταβολή πάγιας αμοιβής στο συμβολαιογράφο.

Η συμβολαιογραφική πράξη θα αποτελεί εκτελεστό τίτλο αναφορικά με τους όρους του που σχετίζονται με την επιμέλεια, τη διατροφή και την επικοινωνία των τέκνων με τους γονείς τους, η οποία εκτελεστότητα θα πρέπει να προβλέπεται με συγκεκριμένο, ειδικό όρο. Η πνευματική λύση του θρησκευτικού γάμου προβλέπεται πλέον ως υποχρεωτική και για το σκοπό αυτό, όταν ο γάμος που λύεται είναι θρησκευτικός, χορηγείται στους συζύγους ένα παραπάνω αντίγραφο της πράξης, για να απευθυνθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών (για την εισαγγελική παραγγελία πνευματικής λύσης του γάμου). Κατά τα λοιπά, χορηγούνται από ένα αντίγραφο για τον κάθε συμβαλλόμενο κι από ένα για το αρμόδιο ληξιαρχείο, καθώς η καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης της συναινετικής λύσης του γάμου σε αυτό είναι απαραίτητη για την επέλευση της έννομης συνέπειας της λύσης του γάμου.

Δεν είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί απορίες ως προς την ακολουθητέα διαδικασία για την έκδοση συναινετικών διαζυγίων μέσω συμβολαιογραφικής πράξης, καθώς είναι μία καινοτομία για το ελληνικό νομικό σύστημα, τόσο για τους πολίτες όσο και για τους δικηγόρους. Κάθε φορά που επέρχεται μία νομοθετική αλλαγή τέτοιου βεληνεκούς, η μεταβατική περίοδος είναι αναμενόμενη. Σημαντικό είναι σε αυτήν την περίοδο να παραμένει κανείς ενημερωμένος ως προς τις εξελίξεις, πχ. τις ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις και τις επίσημες ερμηνείες κι ανακοινώσεις, ενώ απαιτείται και η συνεπής μελέτη του κείμενου του νόμου, ώστε να μπορεί να οδηγηθεί σε ασφαλή συμπεράσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , ,

Υπερχρεωμένα: Διαγραφή χρέους 100% σε 25χρονο και διάσωση ακίνητης περιουσίας

Απόφαση του Δικηγορικού μας Γραφείου:

Η υπ’ αριθμ. 52/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Φλώρινας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα στην ελληνική νομολογία όσον αφορά το νόμο για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (γνωστό και ως νόμο «Κατσέλη»). Εμφορούμενη από συνταγματικές αρχές, απαλλάσσει πλήρως νεαρό δανειολήπτη από τις οφειλές του, ύψους 80.000 ευρώ περίπου και διασώζει όλη την ακίνητη περιουσία του!

 

Ο αιτών, ηλικίας σήμερα 25 ετών, κατοικεί με τη μητέρα του σε διαμέρισμα επί του οποίου ο ίδιος έχει ποσοστό συγκυριότητας 25%, με το υπόλοιπο ποσοστό να μοιράζεται μεταξύ της μητέρας του και των δύο αδελφών του. Ο νεαρός ήδη από την ηλικία των 17 ετών είχε βρεθεί αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα υγείας, λόγω των οποίων διαγνώσθηκε με 80% αναπηρία κι ως εκ τούτου είναι χρόνια άνεργος, με μόνο του εισόδημα ένα διμηνιαίο προνοιακό επίδομα ύψους περί τα 620 ευρώ. Το δε εισόδημα της μητέρα του είναι επίσης περιορισμένο και επί του παρόντος προσωρινό, αφού εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Το ιστορικό της υπερχρέωσης του αιτούντος, όπως δέχθηκε το δικαστήριο, ξεκίνησε ήδη από την παιδική ηλικία του, οπότε ο πατέρας του σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα, αφήνοντας την οικογένειά του σε ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση, συναισθηματική και οικονομική. Η μικρή επιχείρηση, την οποία διατηρούσε μέχρι τότε εκείνος ουσιαστικά, έπρεπε να υποστηριχθεί από όλα τα μέλη της οικογένειας και για το σκοπό αυτό λήφθηκε στεγαστικό δάνειο, στο οποίο, κατόπιν πιέσεως από την πιστώτρια τράπεζα, έπρεπε, εκτός της μητέρας, να συμβληθούν και τα ανήλικα τέκνα! Με την κατοπινή μάλιστα διάγνωση της προσβολής της υγείας του και τα συνακόλουθα ιατρικά έξοδα, ο αιτών και η οικογένειά του αφ’ ενός επιβαρύνθηκαν οικονομικά και ψυχολογικά, αφ’ ετέρου ο πρώτος περιήλθε σε σωματική αδυναμία να εργαστεί, λόγω της αναπηρίας του αυτής. Η περιέλευσή του, επομένως, καταλήγει το δικαστήριο, σε αδυναμία πληρωμών, δεν θα μπορούσε να είναι δόλια.

Το Ειρηνοδικείο, προέβη σε μία πολύ δίκαιη και αξιόλογη κρίση, συνεκτιμώντας τα ως άνω, θεωρώντας πως, με την κατάσταση της υγείας του να μην του επιτρέπει να βρει εργασία κι άρα να καθιστά αδύνατη την αποπληρωμή των χρεών του, αλλά και δεδομένης της συνταγματικής επιταγής της αξιοπρεπούς διαβίωσης, δεν θα έπρεπε να προκριθούν τα περιουσιακά δικαιώματα έναντι της αξίας του ανθρώπου. Επομένως έγινε κούρεμα 100%, αφού  κρίθηκε ότι η μόνη αποδεκτή ρύθμιση που μπορεί να γίνει είναι αυτή των μηδενικών καταβολών και για την αποπληρωμή των οφειλών του και για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας του, αλλά και της λοιπής ακίνητής του περιουσίας, που περιλαμβάνει ποσοστά εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ορισμένων αγροτεμαχίων. Πρόκειται, δηλαδή, για ολοσχερή διαγραφή των οφειλών του, που ανέρχονταν στις 80.000 ευρώ!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Έως 120 δόσεις η ρύθμιση οφειλών προς δημόσιο και ταμεία

Για εμπόρους κι ελεύθερους επαγγελματίες με οφειλές έως 50.000 €

Το τέλος του προηγουμένου έτους συνοδεύτηκε από σειρά δημοσιεύσεων νομοθετημάτων. Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν -κι ευλόγως- η Κοινή Υπουργική Απόφαση 62134/4100/2017 και η Εγκύκλιος ΠΟΛ. 1223/2017, οι οποίες δημοσιεύτηκαν αμφότερες στις 29.12.2017 κι αφορούν τη ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο, αντιστοίχως, εισάγοντας ουσιαστικά πανομοιότυπους κανόνες και κριτήρια για τον ορισμό των (αποκαλούμενων) ρυθμίσεων των 120 δόσεων για τους οφειλέτες που το χρέος τους δεν υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ. Στο βαθμό που οι ρυθμίσεις είναι κοινές μεταξύ των δύο νομοθετημάτων, θα παρουσιαστούν με ενιαίο τρόπο κατωτέρω.

Η αίτηση για ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) απευθύνεται προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.), ενώ η αίτηση για ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο απευθύνεται προς τη Φορολογική Διοίκηση. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, και θα είναι δυνατή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2018. Η ρύθμιση χορηγείται μία μόνο φορά για κάθε αιτούντα. Δυνατότητα υποβολής έχουν φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, των οποίων οι συνολικές οφειλές προς τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τα 20.000 ευρώ, και των οποίων οι οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. ή το Δημόσιο υπερβαίνουν το 85% του συνολικού ποσού χρεών, χωρίς να υπερβαίνουν όμως το ποσό των 50.000 ευρώ. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν πτωχευτική ικανότητα. Οι οφειλές που δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση είναι οι βεβαιωμένες ήδη κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2016 οφειλές, ενώ ορίζεται ότι η υπαγωγή στη ρύθμιση συνεπάγεται αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές, εκτός αν η ρύθμιση έχει προέλθει από το νόμο 3869/2010 (νόμο Κάτσελη).

Το περιεχόμενο της αίτησης, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία του οφειλέτη (και τυχόν συνυποβαλλόντων συνοφειλετών) και κατάλογο όλων των πιστωτών και των οφειλόμενων ποσών στον καθένα. Περαιτέρω, απαιτείται η προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών, τα οποία αναλυτικά εκτίθενται στο άρθρο 3 των νομοθετημάτων και αφορούν ουσιαστικά αφ’ ενός πιστοποιητικά μη υπαγωγής των οφειλετών σε διαδικασία πτώχευσης ή εκκαθάρισης αν είναι νομικά πρόσωπα ή ρύθμισης βάσει του νόμου για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά αν είναι φυσικά πρόσωπα, αφ’ ετέρου δε την οικονομική και περιουσιακή κατάστασή τους. Πέραν αυτών που εκτίθενται, το Κ.Ε.Α.Ο. ή το Δημόσιο μπορούν να ζητήσουν επιπρόσθετα. Αν διαπιστωθεί έλλειψη ή ανακρίβεια, τάσσεται προθεσμία έως 10 ημερών για διόρθωση ή συμπλήρωσή τους.

Για τη διαμόρφωση της πρότασης προς τον οφειλέτη, λαμβάνεται υπ’ όψη το εισόδημά του και η αξία των περιουσιακών του στοιχείων, κινητών και ακινήτων. Για το σκοπό αυτό, ως προς τα ακίνητα, απαιτείται προσκόμιση έκθεσης εκτιμητή ακινήτων αν η οφειλή υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ ή, άλλως, της τελευταίας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. Για τα κινητά, αν σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του οφειλέτη, απαιτείται προσκόμιση πρόσφατης έκθεσης οικονομολόγου, ενώ αν δεν σχετίζονται, λαμβάνεται υπ’ όψη η αξία που αναγράφεται στην αίτηση του οφειλέτη. Το δε εισόδημα εκτιμάται, για τα νομικά πρόσωπα, βάσει του μεγαλύτερου μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων κι αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας και του έτους πριν από την υποβολή της αίτησης. Για τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα ισχύει το ίδιο, αλλά με προσαύξηση κατά το μέσο όρο των εσόδων από άλλες πηγές.

Ο προσδιορισμός της πρότασης είναι τυποποιημένος και περιγράφεται στα άρθρα 4 και επόμενα των νομοθετημάτων. Αν η οφειλή δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, δεν διαγράφεται κανένα ποσό και οι δόσεις,  που ελάχιστο ποσό της καθεμίας είναι τα 50 ευρώ, δεν υπερβαίνουν τις 36 συνολικά. Αν η οφειλή είναι ανώτερη των 3.000, δεν υπερβαίνει όμως τις 20.000, τότε διαγράφονται το 85% των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, και οι δόσεις, μέγιστος αριθμός των οποίων είναι οι 120, επίσης δεν μπορούν να είναι χαμηλότερες των 50 ευρώ. Αν η οφειλή υπερβαίνει τις 20.000, ρύθμιση γίνεται μόνον εφόσον το εισόδημα, όπως προσδιορίστηκε ως άνω, δεν είναι οκταπλάσιο (ή μεγαλύτερο) του χρέους. Για τους σκοπούς της ρύθμισης, διαγράφεται το 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής (και το 95% των προστίμων από τη Φορολογική Αρχή), ενώ οι δόσεις και πάλι μπορούν να είναι μέχρι 120, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ. Αυτά ισχύουν το πρώτον για τους έχοντες πτωχευτική ικανότητα, κι αναλογικά για τους μη επιτηδευματίες.

Εάν το Δημόσιο ή το Κ.Ε.Α.Ο. έχει δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας ο οφειλέτης δεν κρίνεται βιώσιμος, δεν προτείνεται ρύθμιση. Επίσης δεν προτείνεται ρύθμιση αν η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει το εικοσαπενταπλάσιο της συνολικής οφειλής. Η διαγραφή που είναι δυνατό να γίνει έχει ως προϋπόθεση να αποπληρωθεί η ρυθμιζόμενη οφειλή ολοσχερώς (αναβλητική αίρεση). Για να θεωρηθεί ότι ο οφειλέτης έχει υπαχθεί στη ρύθμιση, πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός 5 ημερών από την αποδοχή της πρότασης για τη ρύθμιση από τον αιτούντα. Με την υπαγωγή, παύουν να υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας. Τυχόν σχετικές με τις οφειλές ποινικές διώξεις (αυτές που προβλέπονται στο α.ν. 89/1967 για οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. και στο αρ. 25 του ν. 1882/1990 για οφειλές προς το Δημόσιο) αναστέλλονται, όπως άλλωστε αναστέλλεται και η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κατά κινητών και ακινήτων του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν αφορά ληξιπρόθεσμες δόσεις της ρύθμισης. Το Δημόσιο και το Κ.Ε.Α.Ο. έχουν δικαίωμα να συμψηφίζουν απαιτήσεις του οφειλέτη μέχρι το ύψος των οφειλών του, να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά του στοιχεία, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη και να κάνουν ελέγχους ακρίβειας των στοιχείων που δήλωσε ο οφειλέτης.

Εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει μερικώς ή ολικώς δόσεις έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις δόσεις, β) δεν υποβάλει την προβλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση μέχρι και 3 μήνες μετά την παρέλευση της προθεσμίας της ή γ) παραλείψει να τακτοποιήσει νέες οφειλές του προς το Κ.Ε.Α.Ο. ή το Δημόσιο, βεβαιωμένες μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2016 εντός 90 ημερών από την υπαγωγή του στη ρύθμιση ή εντός 60 ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους, τότε εκπίπτει της ρύθμισης και το σύνολο της οφειλής που μένει ανεξόφλητο καθίσταται αυτομάτως ληξιπρόθεσμο.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι ημερομηνία έναρξης της δυνατότητας υποβολής των σχετικών αιτήσεων στο Κ.Ε.Α.Ο. είναι αυτή της δημοσίευσης της Κ.Υ.Α., δηλαδή η 29η Δεκεμβρίου του 2017, ενώ προς το Δημόσιο ορίζεται η 1η Φεβρουαρίου του 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες και προσωπικό ραντεβού με εξειδικευμένο δικηγόρο με σκοπό τη ρύθμιση οφειλών και την αποφυγή πλειστηριασμών και πτωχεύσεων επικοινωνήστε στα τηλ 210 8811903, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , ,

Συναινετικό διαζύγιο σε Συμβολαιογράφο

Ο πολύ-αναμενόμενος νόμος που θα καθιερώσει τη δυνατότητα λύσης του γάμου με συναινετικό διαζύγιο μέσω συμβολαιογραφικής πράξης αντί της δικαστικής μεθόδου, κατέστη επισήμως νόμος του Ελληνικού κράτους στα τέλη του προηγούμενου έτους. Συγκεκριμένα, ο Ν. 4509/2017 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017 κι αποσκοπεί, με τις νέες ρυθμίσεις που εισφέρει, να επιτρέψει στους διαδίκους μία ευκολότερη και ταχύτερη διαδικασία συναινετικού διαζυγίου. Κατωτέρω θα επιδιωχθεί μία συνοπτική επισκόπηση των (τελικών) σχετικών διατάξεων του νόμου.

Τροποποιείται, το πρώτον, το άρθρο 1438 του Αστικού Κώδικα, ώστε πέραν της δυνατότητας λύσης του γάμου με διαζύγιο που απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, να προστεθεί η δυνατότητα να λυθεί «με συμφωνία μεταξύ των συζύγων», η οποία συμφωνία  περαιτέρω εξειδικεύεται στο άρθρο 1441, όπου άλλωστε το 1438 παραπέμπει. Η συμφωνία αυτή ουσιαστικά περιγράφει το συναινετικό τρόπο λύσης του γάμου. Στην παρούσα του μορφή, το άρθρο 1441, όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4509/2017, ορίζει πως οι σύζυγοι μπορούν να λύσουν το γάμο τους με έγγραφη συμφωνία, η οποία συντάσσεται παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των συζύγων και περιλαμβάνει, εφ’ όσον υπάρχουν ανήλικα τέκνα, και συμφωνία για την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή αυτών.

Η ουσιαστική διαφοροποίηση έγκειται στην πρόβλεψη της υποβολής της έγγραφης συμφωνίας των συζύγων και των ειδικών πληρεξουσίων προς τους δικηγόρους τους σε συμβολαιογράφο κι όχι στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο. Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης, η οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου κι επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων, πρέπει να απέχει τουλάχιστον 10 ημέρες από τη σύνταξη των ως άνω συμφωνιών, υπογράφεται δε είτε από τους συζύγους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή από τους τελευταίους μόνον. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση του αντιγράφου της πράξης στο ληξιαρχείο. Εάν ο γάμος ήταν θρησκευτικός, η πνευματική του λύση είναι υποχρεωτική και γίνεται κατά τον προβλεπόμενο από τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος τρόπο.

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αυτή δεν περιλαμβάνει όσες αιτήσεις συναινετικού διαζυγίου είχαν κατατεθεί με το προηγούμενο νομικό καθεστώς, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, οι οποίες θα εκδικαστούν κανονικά σύμφωνα με τη διαδικασία που ίσχυε κατά το χρόνο κατάθεσής τους. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι οι διάδικοι σύζυγοι, εφόσον το επιθυμούν, δεν έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν την κατατεθείσα στο δικαστήριο αίτηση, ώστε να προχωρήσουν, εκ νέου, με τη νέα διαδικασία, ενώπιον συμβολαιογράφου.

Είναι πολύ σημαντικό, πάντως, εν κατακλείδι, να σημειωθεί ότι η συμμετοχή πληρεξούσιων δικηγόρων είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα, τόσο κατά τη σύνταξη της συμφωνίας λύσης του γάμου, όσο και κατά την υπογραφή τη  συμβολαιογραφικής πράξης. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι το πρώτον θα πρέπει να απευθύνονται στους δικηγόρους τους κι έπειτα σε συμβολαιογράφο, κι όχι αποκλειστικά στον τελευταίο, για την έκδοση του συναινετικού τους διαζυγίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , ,

ΑΠ: Άκυρος ο γάμος ομόφυλων

Μεγάλη αίσθηση έχει προκαλέσει στην ελληνική κοινή γνώμη η πρόσφατη και υπ’ αριθμ. 1428/2017 απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία κρίνει ως ανυπόστατο τον πολιτικό γάμο μεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου (ομοφύλων), επικυρώνοντας την προηγούμενη σχετική απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου. Η απόφαση θίγει ένα νομικό ζήτημα θετικού δικαίου, αποκτά όμως προεκτάσεις κοινωνικού και δικαιοπολιτικού ενδιαφέροντος, κι ως εκ τούτου χρήζει αναλυτικότερης εξέτασης.

Το πρώτον, ο Άρειος Πάγος έθεσε το ζήτημα της εφαρμογής του άρθρου 8 της Ε.Σ.Δ.Α. για το σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωή των προσώπων, προστασία η οποία όμως κάμπτεται υπέρ της εθνικής ασφάλειας, της οικονομικής ευημερίας της χώρας και της τάξης καθώς και για την προστασία της υγείας και της ηθικής, δηλαδή επιτρέπεται παρέμβαση δημόσιας αρχής για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Ενόψει αυτού, η άσκηση αγωγής αναγνωρίσεως του ανυπόστατου του γάμου εκ μέρους του εισαγγελέα είναι επιτρεπτή, καθώς αποτελεί μέτρο αναγκαίο για την προστασία της ηθικής και την ομαλή διαμόρφωση και λειτουργία των οικογενειακών σχέσεων. Πολύ περισσότερο, αμφισβητείται εκ προοιμίου το κατά πόσο πρόκειται πράγματι για επέμβαση στην «οικογενειακή ζωή» των αναιρεσείοντων.

Στη συνέχεια, γίνεται μνεία του άρθρου 1372 εδ. γ΄ του Αστικού Κώδικα, κατά το οποίο, αν τελέστηκε γάμος χωρίς να τηρηθεί καθόλου ένας από τους τύπους του 1367, είναι ανυπόσταστος. Το ζήτημα με τον (πολιτικό εν προκειμένω) γάμο είναι το εάν οι «μελλόνυμφοι» μπορούν να είναι πρόσωπα του ιδίου φύλου. Καθώς η λέξη «μελλόνυμφοι» του άρθρου 1367 δεν προσφέρει λύση στο ζήτημα, πρέπει να προσφύγει κανείς στο σκοπό του νόμου και τη βούληση του νομοθέτη (κι όχι μόνον του εθνικού). Η ΕΣΔΑ, στο άρθρο 12, επίσης δεν προσφέρει σαφή λύση, επομένως καθίσταται προφανές ότι ο «ευρωπαίος» νομοθέτης παραπέμπει στις εθνικές έννομες τάξεις για να συγκεκριμενοποιηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις. Ούτε όμως και το Διεθνές Σύμφωνο της Νέας Υόρκης για τα Ανθρώπινα και Πολιτικά Δικαιώματα, στο άρθρο 23, προσδιορίζει το ζήτημα, αφήνοντάς το εμμέσως να κριθεί από τις πρωτοβουλίες του εκάστοτε εθνικού νομοθέτη.

Ο Άρειος Πάγος καταλήγει πως ο Έλληνας νομοθέτης, κατά το χρόνο σύνταξης του Αστικού Κώδικα, έκρινε αυτονόητα ανύπαρκτο το ενδεχόμενο σύναψης γάμου μεταξύ ομοφύλων, ενώ τόσο παλαιότεροι όσο και νεώτεροι μελετητές του Α.Κ. συμφωνούν ότι «…γάμος εστί ένωσις ανδρός και γυναικός…» (Μοδεστίνος, Ρωμαίος νομοδιδάσκαλος, 3ος αιώνας μ.Χ.). Επομένως, μολονότι ο Α.Κ. δεν το προσδιορίζει ρητώς, η διαφορά του φύλου αναφέρεται ως στοιχείο του υποστατού του γάμου. Άλλωστε, η νομοθετική βούληση για αντιμετώπιση του ζητήματος έχει εκφραστεί ρητώς με τον ν. 4356/2015 που προβλέπει τη δυνατότητα ελεύθερής ένωσης των ομοφύλων με σύμφωνο συμβίωσης κι όχι γάμου, συμφώνως προς τις ηθικές και κοινωνικές παραδόσεις του ελληνικού λαού.

Ούτε όμως το άρθρο 4 παρ. 1 για την αρχή της ισότητας και το άρθρο 5 παρ. 1 για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας προσφέρει έρεισμα για την αντίθετη άποψη, γιατί η πρώτη διάταξη εμποδίζει το νομοθέτη να λάβει μέτρα που εισάγουν μία αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή ενιαία μεταχείριση διαφορετικών καταστάσεων, στη βάση όμως προϋφιστάμενου καθεστώτος, το οποίο στην Ελλάδα ποτέ δεν υπήρξε, ενώ η δεύτερη προστατεύει την ευρεία έννοια της προσωπικότητας (π.χ. τη σεξουαλική ελευθερία), χωρίς όμως να δίνει δικαίωμα σε τυποποίηση νομικής περιωπής σχέσεων για τις οποίες ο νομοθέτης δεν έχει προβλέψει θεσμικό πλαίσιο.

Έτσι, ο Άρειος Πάγος καταλήγει ότι, στο κρατούν νομικό καθεστώς στην Ελλάδα δεν νοείται πολιτικός γάμος μεταξύ ομοφύλων, ενώ το ζήτημα, εάν υφίσταται ανάγκη σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, είναι τα τελευταία έτη στη χώρα μας υπό ευρεία επιστημονική, αλλά και κοινωνική, συζήτηση. Τέλος, παρά το γεγονός ότι η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο έχει νομολογία που τάσσεται υπέρ της διεύρυνσης της έννοιας της οικογένειας και μεταξύ των ομοφύλων, το ίδιο δεν έχει αποφανθεί για τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματωθεί αυτή η διεύρυνση – αν λόγου χάρη αρκεί το σύμφωνο συμβίωσης.

Η απόφαση κινείται ερμηνεύοντας το θετικό δίκαιο της χώρας, χωρίς να εξετάζει όμως το δικαιοπολιτικό ζήτημα της αναγκαιότητας νομοθετικής ρύθμισης που θα επέκτεινε το δικαίωμα του γάμου και στους ομοφύλους. Άλλωστε, δεν είναι νοητό η δικαστική εξουσία να προβεί σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες ή να εκφράσει σχετική γνώμη, καθώς έργο της είναι η εφαρμογή του ισχύοντος νομικού καθεστώτος και όχι η τροποποίηση αυτού (το οποίο είναι έργο της νομοθετικής εξουσίας).

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894 και 6932 455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , ,

Πλειστηριασμοί

Με το έτος να πλησιάζει στο τέλος του, το ζήτημα των κόκκινων δανείων και το συναφές με αυτό θέμα της διενέργειας πλειστηριασμών παραμένουν στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος, με εξελίξεις να δρομολογούνται και στόχους να τίθενται από όλα τα μέρη, ώστε να διευθετηθούν τόσο τα διαδικαστικά ζητήματα των πλειστηριασμών που ταλανίζουν τα Ειρηνοδικεία της χώρας τον τελευταίο καιρό, όσο και να βρεθούν νέες λύσεις και να τεθούν νέες προοπτικές για τη γενικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων εν γένει.

Αρχικά, σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς και Αιγαίου & Δωδεκανήσου, δίνεται νέα αναβολή των (φυσικών μόνο) πλειστηριασμών στα Ειρηνοδικεία, αρχής γενομένης από την προηγούμενη Τετάρτη, 20.12.2017 και μέχρι την Τετάρτη, 03.01.2018. Σκοπός της αναβολής, όπως αναφέρει ρητώς η ανακοίνωση του Συλλόγου, είναι να δοθεί το περιθώριο για την υλοποίηση των (υπεσχημένων και προαναγγελμένων) νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας των πλειστηριασμών, ήτοι τη θεσμοθέτηση μέτρων προστασίας των συμβολαιογράφων από τις επιθέσεις που δέχονται και την ψήφιση ρύθμισης για την αυτεπάγγελτη δίωξη όσων παρεμποδίζουν τη διαδικασία διενέργειάς των πλειστηριασμών γενικώς.

Τα πιστωτικά ιδρύματα, από την άλλη,  στα πλαίσια των προσπαθειών τους να περιορίσουν τα κόκκινα δάνεια και να επαναφέρουν στην κανονικότητα την εξυπηρέτησή τους, έχουν ήδη εξαγγείλει την πρόθεσή τους να έρθουν σε διαπραγματεύσεις με τους οφειλέτες τους, δείχνοντας μεγαλύτερη συμβιβαστική διάθεση και προσφέροντας περισσότερες λύσεις, αποσκοπώντας κυρίως σε οριστικές διευθετήσεις. Αυτό φαίνεται ιδίως στις περιπτώσεις των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων, όπου εντατικοποιούνται οι προσπάθειες για εξωδικαστικό διακανονισμό απαιτήσεων με καταβολή εφάπαξ ή τμηματικώς ορισμένου ποσού, όπου το υπόλοιπο της οφειλής θα διαγράφεται. Νέες προτάσεις περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση κυριότητας του ακινήτου στην τράπεζα και τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης για ορισμένο χρόνο μεταξύ αυτής και του οφειλέτη, ενώ προτείνεται στους δανειολήπτες η δυνατότητα να παραδώσουν εθελοντικά το ακίνητό τους ή και να το εκποιήσουν, με διαγραφή της οφειλής τους ή πολύ ευνοϊκή διευθέτηση του υπολοίπου αυτής. Άλλωστε είναι γνωστή η πρόθεση των τραπεζών να υπερθεματίζουν σε πλειστηριασμούς, στα πλαίσια μάλιστα συμφωνίας οριστικής διευθέτησης με τον οφειλέτη.

Στόχος που έχει τεθεί για τα επόμενα δύο έτη είναι η ρύθμιση ή διευθέτηση μη εξυπηρετούμενων δανείων συνολικού ύψους 21 δις ευρώ, με κύρια εργαλεία τους πλειστηριασμούς και τις πωλήσεις κόκκινων δανείων, συνδυαστικά με τις διαγραφές δανείων στα πλαίσια εξωδικαστικών ρυθμίσεων. Χαρακτηριστικά, εντός του 2017 (μέχρι το Σεπτέμβριο) υπολογίζεται ότι οι διαγραφές μη εξυπηρετούμενων δανείων έχουν ανέλθει ήδη στα 4,4 δις ευρώ, ενώ, από την επανέναρξη των πλειστηριασμών, αναμένεται η αύξηση των ρυθμίσεων-εξωδικαστικών συμβιβασμών κατά 10%. Πρόκειται για σημείο χαρακτηριστικό της πρόθεσης όλων των μερών, οφειλετών και πιστωτικών ιδρυμάτων να τακτοποιήσουν τις μεταξύ τους υποχρεώσεις, αναζητώντας αμοιβαία συμφέρουσες λύσεις.

Πρόκειται για μάλλον θετικό γεγονός το ότι όλα τα μέρη (περιλαμβανομένης της Πολιτείας) φαίνεται να συντονίζουν τις ενέργειές τους για την αντιμετώπιση του γενικού και πολύπλευρου φαινομένου των κόκκινων δανείων, επιτυχής έκβαση του  οποίου θα έχει ως αποτέλεσμα να ελαφρυνθούν αφενός οι οφειλέτες από τα συχνά υπέρογκα και δυσβάσταχτα χρέη που συχνά  τους οδηγούν σε οικονομική εξαθλίωση, να επανέλθει δε η ρευστότητα στα πιστωτικά ιδρύματα, παράγοντας που θα συμβάλει, αντικειμενικά, στην ανάκαμψη και τόνωση της ελληνικής οικονομίας συνολικά. Με τις συνθήκες για εξωδικαστικές απόπειρες ρύθμισης, επομένως, να είναι πιο πρόσφορες παρά ποτέ, είναι σκόπιμο οι οφειλέτες να επιληφθούν της ευκαιρίας αυτής και να επιδιώξουν την εκκίνηση διαδικασιών διαπραγμάτευσης με τις πιστώτριές τους. Ως υποσημείωση πρέπει να αναφερθεί ότι δεν πρέπει να παρασυρθεί κανείς και να κρίνει ως «καλοπροαίρετη» τη διάθεση των τραπεζών αυτή, αλλά, τηρώντας κατά νου ότι το τραπεζικό ίδρυμα θα επιδιώξει το πρώτον να διασφαλίσει τα ίδια συμφέροντά του, θα πρέπει να προσεγγίσει επιφυλακτικά, επικουρούμενος από νομική βοήθεια ώστε να εξασφαλίσει κατ’ ελάχιστον την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των δικών του συμφερόντων, τις διαπραγματεύσεις, ώστε να πετύχει την καλύτερη δυνατή λύση.

Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί, τέλος, ότι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί συνεχίζουν κανονικά, ενώ προβλέπεται ότι οι φυσικοί πλειστηριασμοί θα ξεκινήσουν ήδη από τις αρχές του 2018 και πάλι, ενώ οι ηλεκτρονικοί συνεχίζονται κανονικά. Αυτό σημαίνει ότι οι οφειλέτες που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν ενώπιον τους, δέον είναι να λάβουν εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα, να εξετάσουν τις νομικές τους άμυνες και να είναι σε θέση, συμπαραστατούμενοι από εξειδικευμένους νομικούς, να αντιμετωπίσουν τον πλειστηριασμό σε κάθε στάδιό του. Οι γενικευμένες αποχές συμβολαιογράφων, τα επεισόδια στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία και οι όποιες δυσλειτουργίες στα διαδικαστικά των πλειστηριασμών (πχ. τα τεχνικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα) δεν είναι και δεν πρέπει να γίνει λόγος επανάπαυσης κι αδράνειας.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού για αποφυγή πλειστηριασμών καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894 και 6932 455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , ,