RSS

Tag Archives: δανειολήπτης

Ακύρωση διαταγής πληρωμής

Μεγάλη Επιτυχία του Γραφείου μας!!! Το Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου έκανε  δεκτή την Ανακοπή που ασκήθηκε κατά διαταγής πληρωμής από τράπεζα για καταναλωτικό δάνειο!!!

Πρόσφατη απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου δικαιώνει ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ – ΜΕΣΙΤΗ δανειολήπτη, ακυρώνοντας την διαταγή πληρωμής της τράπεζας για καταναλωτικό δάνειο ποσού περίπου 20.000 ευρώ!

Η τράπεζα θα δεχθεί πλέον οποιαδήποτε πρόταση του δανιεολήπτη για κούρεμα του χρέους!!!

Η απόφαση αυτή, χαρακτήρισε ορθά ως μη εκκαθαρισμένη την ακυρωθείσα διαταγή πληρωμής και ως παράνομο τον ανατοκισμό της εισφοράς του ν. 128/75, αφού ο αιτών όχι μόνον επιβαρυνόταν με την εισφορά του ν. 128/75 με ξεκάθαρη προσαύξηση επί του επιτοκίου του δανείου, αλλά και σε περίπτωση υπερημερίας, πέρα από το γεγονός ότι τόκοι οποιασδήποτε μορφής εκτοκίζονταν και ανατοκίζονταν από την πρώτη μέρα καθυστέρησης, κατ’ επέκτασιν κεφαλαιοποιούνταν, καθιστώντας την εισφορά του ν. 128/75 παρανόμως προστιθέμενη στο ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο και παντελώς άδικα, παράνομα και καταχρηστικά επιβαρυμένη με τόκο υπερημερίας.

Πιο συγκεκριμένα, το Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου με την υπ’ αριθμ. 145/2019 απόφασή του έκανε δεκτή την ανακοπή του δανειολήπτη, σε μία εξαιρετική περίπτωση ακύρωσης της διαταγής πληρωμής, αφού κατά τα οριζόμενα στο σκεπτικό της απόφασης, η απαίτηση της Τράπεζας δεν θα ήταν ανεκκαθάριστη, «εάν η διαταγή πληρωμής είχε εκδοθεί με αντίγραφα των μηνιαίων λογαριασμών, στους οποίους αναγράφονται λεπτομερώς οι χρεώσεις και πιστώσεις και το ύψος του επιτοκίου, καθώς τότε ο ανακόπτων θα μπορούσε με τα στοιχεία αυτά, αν και επίπονα, να προτείνει, υπολογίζοντας ο ίδιος κατά μήνα λεπτομερώς το ύψος της απαίτησης χωρίς αυτές τις παράνομες χρεώσεις, τη διαφορά, ως ποσό μείωσης της απαίτησης, προβάλλοντας με πληρότητα κατά της απαίτησης ουσιαστικές ενστάσεις Την δυνατότητα αυτή, όμως, στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει ο ανακόπτων – καθ’ ου η διαταγή πληρωμής, με βάση τα έγγραφα που εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής»

Ο αιτών υπέστη μείωση εισοδήματος, όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα προσκομιζόμενα σχετικά έγγραφα, με συνέπεια να μην μπορεί να εξυπηρετήσει τις δανειακές του υποχρεώσεις.

Αποδείξαμε, λοιπόν, στο δικαστήριο ότι ο αιτών δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να προβλέψει την κατάσταση αδυναμίας πληρωμών στην οποία περιήλθε, αποκλείοντας εντελώς την ύπαρξη δόλου, έστω και ενδεχόμενου .

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΔΕ ΚΑΙ Ο ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΡΙ ΑΟΡΙΣΤΙΑΣ μας, αφού κατά το σκεπτικό του Δικαστηρίου, ήταν επαρκές για τον δανειολήπτη να αναφέρει ότι παρανόμως ανατοκίστηκε η εισφορά του ν. 128/75!!

Συνεπεία αυτών και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την παρούσα οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη, το Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου έκρινε ότι αφού λόγω των επιβαρύνσεων που έχουν ενσωματωθεί στο κεφάλαιο και έχουν παρανόμως ανατοκιστεί, δεν προέκυπτε η «νομιμότητα» περί της απαίτησης της τράπεζας, ούτε το εκκαθαρισμένο αυτής και ΑΚΥΡΩΣΕ την Διαταγή Πληρωμής, καταδικάζοντας την Τράπεζα στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του δανειολήπτη.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για δάνεια σε ελβετικό φράγκο υπέρ δανειοληπτών

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απάντησε αρνητικά στην καταγγελία των τραπεζών για την ουγγρική νομοθεσία περί καταχρηστικών όρων στις δανειακές συμβάσεις – Πώς επηρεάζει τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο.

Πιο συγκεκριμένα, το 2014 είχε ψηφιστεί νόμος στην Ουγγαρία υπέρ των δανειοληπτών, που είχε εισάγει νομοθετικές αλλαγές περί καταχρηστικών όρων στις δανειακές συμβάσεις. Ως στόχος, τότε, είχε τεθεί να μπορέσει η χώρα να ανταποκριθεί στο πρόβλημα καταναλωτικού χρέους, και ιδίως να βοηθήσει τους  δανειολήπτες που είχαν δανειστεί σε ξένο νόμισμα.

Στη συνέχεια, το 2015 πέντε ουγγρικές τράπεζες κατέθεσαν αίτηση στην υπόθεση Merkantil Car Zrt. κατά Ουγγαρίας, με την οποία κατήγγειλαν την εθνική ουγγρική νομοθεσία που με τις τροποποιήσεις που είχε κάνει, είχε καταστήσει παράνομους και αθέμιτους διάφορους τυποποιημένους όρους συμβάσεων. Οι τράπεζες χρησιμοποίησαν ως επιχείρημα το γεγονός ότι είχε παραβιαστεί το δικαίωμά τους σε δίκαιη δίκη και στην ειρηνική απόλαυση της περιουσίας τους.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, λοιπόν, συνεκδίκασε τις προσφυγές των τραπεζών και τις απέρριψε και τις πέντε ως απαράδεκτες και προδήλως αβάσιμες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε περαιτέρω ότι η νομοθεσία που εφαρμόζεται υπέρ των δανειοληπτών δεν είχε διαταράξει την ισορροπία που θα πρέπει να τηρείται μεταξύ της προστασίας των δικαιωμάτων των τραπεζικών εταιρειών και του δημοσίου συμφέροντος.

Πρόκειται για ένα ελπιδοφόρο νέο που αφορά άμεσα τους Έλληνες δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, καθώς φαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνωρίζει και επιβεβαιώνει την μεγάλη διατάραξη της συμβατικής ισορροπίας σε βάρος των δανειοληπτών που προέκυψε από την τεράστια αλλαγή ισοτιμίας CHF- EUR. Η ανωτέρω απόφαση μπορεί να αποτελέσει γνώμονα για την κρίση των ελληνικών δικαστηρίων σχετικά με τις δίκες που έχουν ήδη ξεκινήσει αλλά και για όσους σκέφτονται να προχωρήσουν σε κατάθεση αγωγής για την προστασία τους από τη διατάραξη της ισοτιμίας και των άδικων επιπτώσεών της.

 Το γραφείο μας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με το ιδιαίτερο αυτό θέμα των δανείων από ελβετικό φράγκο και είναι κατάλληλα προετοιμασμένο να σας συμβουλέψει με τον ορθότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού για να διεκδικήσετε και να προστατεύσετε τα δικαιώματά σας  καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Βίντεο

Απόφαση Εφετείου κατά Εισπρακτικής-Δικηγορικού γραφείου, που αποζημιώνει Δανειολήπτη με 7.000€

Συνέντευξη της δικηγόρου-συντονίστριας Άνθιας Κορέλα στο Open Beyond TV, για απόφαση Εφετείου κατά Εισπρακτικής-Δικηγορικού γραφείου, που αποζημιώνει Δανειολήπτη με 7.000€

 

Ετικέτες: , , ,

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

 

Αναβλήθηκε  η εκδίκαση της συλλογικής αγωγής δανειοληπτών κατά της τράπεζας ΕUROBANK.

Όπως σας έχουμε κάνει γνωστό, το τελευταίο διάστημα όλες οι υποθέσεις που αφορούν τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο έχουν «παγώσει»καθώς τα αρμόδια δικαστήρια επιφυλάσσονται να απαντήσουν, περιμένοντας την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ήτοι του ανώτατου ελληνικού δικαστηρίου, που έχει αναλάβει την εκδίκαση αναίρεσης υπέρ μιας δανειολήπτριας ατομικά.

Τη Δευτέρα, στις 3/12/2018 ήταν να συζητηθεί η συλλογική αγωγή περίπου 4.500 δανειοληπτών σε βάρος της Τράπεζας EUROBANK οι οποίοι είχαν λάβει δάνειο σε ελβετικό φράγκο και, όπως είναι γνωστό, καλούνται τώρα να πληρώσουν πολλά παραπάνω από το αρχικό χορηγηθέν κεφάλαιο. Το τμήμα A1 του Αρείου Πάγου έκανε όμως δεκτό το αίτημα των δικηγόρων της Τράπεζας για αναβολή, αποφασίζοντας να περιμένει και αυτό την έκδοση της οριστικής απόφασης από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.  

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι χιλιάδες αγωγές να εκκρεμούν στα κατώτερης βαθμίδας δικαστήρια(Πρωτοδικεία, Εφετεία) αναμένοντας την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Σημειωτέον ότι ήδη η εισήγηση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι θετική υπέρ των δανειοληπτών. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι δανειολήπτες τέτοιων δανειακών συμβάσεων που έχουν εμπλακεί σε έναν πραγματικό οικονομικό κυκεώνα, μόνο εάν καταθέσουν ατομικά αγωγή, μπορεί να ωφεληθούν από την απόφαση αυτή διότι η έκβαση της κάθε δανειακής υπόθεσης είναι μοναδική για τον καθένα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού για να διεκδικήσετε και να προστατεύσετε τα δικαιώματά σας  καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894,6932455478. 

 

 

Ετικέτες: , , , , ,

Αποφάσεις για δάνεια σε ελβετικό φράγκο

ΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ

Πληθαίνουν πλέον οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο με θετική έκβαση για τους δανειολήπτες.

Τα Δικαστήρια αναγκάζουν τις τράπεζες να ανέχονται την πληρωμή της μηνιαίας δόσης από τους δανειολήπτες με βάση την ισοτιμία ευρώ-chf που ίσχυε όταν έλαβαν τα δάνειά τους ή όταν μετέτρεψαν αυτά σε ελβετικό φράγκο.

Εκτός από την οριστική υπ’ αρ. 23/2014 απόφαση του ΠΠΡ Ξάνθης, που αποφαίνεται οριστικά και δικαιώνει το δανειολήπτη για την εξαπάτησή του από την τράπεζα, έχουν ήδη εκδοθεί και οι υπ’ αρ. 134/2014, 135/2015 και 163/2015 αποφάσεις του ΜΠΛαμίας, που αποφαίνονται για το ζήτημα υπέρ του δανειολήπτη σε επίπεδο ασφαλιστών μέτρων.

Πρόσφατα μάλιστα αντίστοιχη νομολογία δημιουργήθηκε και από τα Δικαστήρια της Αθήνας, καθώς από το ΜΠΑ εκδόθηκε η υπ’ αρ. 4481/2015 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, που με το καινοτόμο σκεπτικό της επίσης δικαιώνει τους δανειολήπτες και τους δίνει ανάσα για αρκετά χρόνια σχετικά με την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας δόσης τους με βάση την ισοτιμία σύναψης της δανειακής σύμβασης, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας αγωγής τους. Οι αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων με τις οποίες προκρίνεται η βασιμότητα των αγωγών αυτών και διατάσσεται να καταβάλλονται οι δόσεις με την αρχική ισοτιμία από σήμερα και μέχρι την οριστική κρίση της υπόθεσης είναι ήδη πάντα υπέρ των δανειοληπτών.

Θετικά βήματα προς διαμόρφωση σχετικής νομολογίας υπάρχουν επίσης και από τα Δικαστήρια της Καβάλας και της Ρόδου, ενώ ενθαρρυντική είναι και η αντιμετώπιση που έχουν οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο κατά τις δίκες αιτήσεων αναστολών και ανακοπών κατά Διαταγών Πληρωμής που έχουν εκδώσει οι τράπεζες.

Παρόλη την αδράνεια των κυβερνώντων να δώσουν λύση στο πρόβλημα χιλιάδων δανειοληπτών, που έπεσαν θύματα των τραπεζών και της υποτίμησης του ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου, φαίνεται τελικά ότι τη λύση θα δώσουν τα δικαστήρια.

Προσοχή όμως οι ομαδικές προσφυγές που έχουν κατατεθεί από συλλόγους δανειοληπτών δεν θα τύχουν ευνοϊκής απόφασης γιατί δεν  καταλαμβάνουν μεμονωμένα τους οφειλέτες καθώς προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα του καθενός πρέπει  να ασκηθεί ατομική αγωγή αιτούμενος ο κάθε δανειολήπτης την ακυρότητα των καταχρηστικών όρων της σύμβασής του.

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , ,

Υπερχρεωμένα απόφαση για 5ετή περίοδο χάριτος, διάσωση περιουσίας και επίλυση νομικών θεμάτων!

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου μας:

Υπ’ αρ. 405/2014 απόφαση Ειρηνοδικείου Πειραιώς (υπερχρεωμένα νοικοκυριά)- Διάσωση όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της αιτούσας με πενταετή περίοδο χάριτος και καταβολές στη συνέχεια για 20 έτη!!

Τη διάσωση της πρώτης κατοικίας της αιτούσας επιτύχαμε, δηλαδή ενός διαμερίσματος 61 τ.μ. στο Κερατσίνι με μια θέση στάθμευσης, αλλά και της αποθήκης, παρότι αποτελεί ξεχωριστή ιδιοκτησία!  Επίσης, διασώθηκε και το ΙΧ αυτοκίνητο της οφειλέτριας, καθώς κρίθηκε ότι αυτά δεν είχαν ιδιαίτερο αγοραστικό ενδιαφέρον.

Οι δε καταβολές θα αρχίσουν να γίνονται μετά από περίοδο χάριτος πέντε ετών   και συνολικά σε βάθος 20 χρόνων η οφειλέτρια θα πρέπει να καταβάλει 36.288 ευρώ, δηλαδή 151,20 ευρώ το μήνα, την στιγμή που η μηνιαία δόση της ήταν 400 ευρώ!

Επίσης, αν και αναφέραμε ότι περί τις 10.000 ευρώ ήταν τα δανεικά από συγγενείς της, κρίθηκε ότι  τέτοιου είδους χρηματικές διευκολύνσεις μεταξύ αδερφών και γονέων-τέκνων δεν συνιστούν τυπικά «δάνεια», οπότε ορθώς δεν τα εντάξαμε στην αίτησή της.

Ακόμα, αν και η Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία βεβαίωνε την αλήθεια και ακρίβεια της οικονομικής κατάστασής της έφερε ημερομηνία προγενέστερη της σύνταξης (!) και της κατάθεσης της αίτησης, δεν απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η αίτηση διότι κρίθηκε ότι  εφόσον δεν εκκρεμεί άλλη ίδια αίτηση της οφειλέτριας, όσα δηλώνονται στην συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση αφορούν στα περιστατικά και τις συνθήκες που αναφέρονται στην κρινόμενη αίτησή της και δεν υπάρχει λόγος απαραδέκτου της αίτησης.

Τέλος, το ότι δεν ζητήσαμε την καταβολή δόσεων προς ρύθμιση των οφειλών της (βάση του άρθρου 8 παρ 2), αλλά καταβολές μόνον για τον σκοπό της διάσωσης της κατοικίας της (άρθρο 9), κρίθηκε δεν καθιστά την αίτησή μας μη νόμιμη, αλλά υποδηλώνει ότι επιθυμούμε μηδενικές καταβολές για την πρώτη πενταετία για τη ρύθμιση των οφειλών της, όπως προκύπτει και από το σύνολο του περιεχομένου της αίτησης.

Για αυτά βέβαια αξίζουν και στους δικαστές τα ανάλογα εύσημα!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , ,

Καταδίκη υπαλλήλου εισπρακτικής εταιρίας για παραβίαση προσωπικών δεδομένων οφειλέτη

Σε ποινή φυλάκισης επτά μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδίκασε το Μονομελές Πλημμελειοδικείo Θεσσαλονίκης υπάλληλο εισπρακτικής εταιρείας. Η υπάλληλος ήταν κατηγορούμενη για δυσφήμιση και παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Σε ποινή φυλάκισης επτά μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδίκασε το Μονομελές Πλημμελειοδικείo Θεσσαλονίκης υπάλληλο εισπρακτικής εταιρείας. Η υπάλληλος ήταν κατηγορούμενη για δυσφήμιση και παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Η υπόθεση έφτασε στα ακροατήρια μετά από μήνυση γυναίκας – οφειλέτη, η οποία δεχόταν αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα το 2009, προκειμένου να τακτοποιήσει την εκκρεμή οφειλή της σε τράπεζα.Η μηνύτρια έκανε λόγο για συστηματικά, ενοχλητικά τηλεφωνήματα που γινόταν ακόμη και στο χώρο εργασίας της. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε: «Έφτασε στο σημείο να ενημερώνει τους συναδέλφους μου για την οφειλή που είχα στην τράπεζα». Αντίθετα, η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε ότι ενήργησε νομότυπα. Για την ίδια υπόθεση το δικαστήριο αθώωσε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εισπρακτικής εταιρίας και την Προϊσταμένη της υπαλλήλου που καταδικάστηκε.
ΠΗΓΗ : LAWNET.gr
 

Ετικέτες: , , , ,