RSS

Tag Archives: γάμος

ΑΠ: Άκυρος ο γάμος ομόφυλων

Μεγάλη αίσθηση έχει προκαλέσει στην ελληνική κοινή γνώμη η πρόσφατη και υπ’ αριθμ. 1428/2017 απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία κρίνει ως ανυπόστατο τον πολιτικό γάμο μεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου (ομοφύλων), επικυρώνοντας την προηγούμενη σχετική απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου. Η απόφαση θίγει ένα νομικό ζήτημα θετικού δικαίου, αποκτά όμως προεκτάσεις κοινωνικού και δικαιοπολιτικού ενδιαφέροντος, κι ως εκ τούτου χρήζει αναλυτικότερης εξέτασης.

Το πρώτον, ο Άρειος Πάγος έθεσε το ζήτημα της εφαρμογής του άρθρου 8 της Ε.Σ.Δ.Α. για το σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωή των προσώπων, προστασία η οποία όμως κάμπτεται υπέρ της εθνικής ασφάλειας, της οικονομικής ευημερίας της χώρας και της τάξης καθώς και για την προστασία της υγείας και της ηθικής, δηλαδή επιτρέπεται παρέμβαση δημόσιας αρχής για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Ενόψει αυτού, η άσκηση αγωγής αναγνωρίσεως του ανυπόστατου του γάμου εκ μέρους του εισαγγελέα είναι επιτρεπτή, καθώς αποτελεί μέτρο αναγκαίο για την προστασία της ηθικής και την ομαλή διαμόρφωση και λειτουργία των οικογενειακών σχέσεων. Πολύ περισσότερο, αμφισβητείται εκ προοιμίου το κατά πόσο πρόκειται πράγματι για επέμβαση στην «οικογενειακή ζωή» των αναιρεσείοντων.

Στη συνέχεια, γίνεται μνεία του άρθρου 1372 εδ. γ΄ του Αστικού Κώδικα, κατά το οποίο, αν τελέστηκε γάμος χωρίς να τηρηθεί καθόλου ένας από τους τύπους του 1367, είναι ανυπόσταστος. Το ζήτημα με τον (πολιτικό εν προκειμένω) γάμο είναι το εάν οι «μελλόνυμφοι» μπορούν να είναι πρόσωπα του ιδίου φύλου. Καθώς η λέξη «μελλόνυμφοι» του άρθρου 1367 δεν προσφέρει λύση στο ζήτημα, πρέπει να προσφύγει κανείς στο σκοπό του νόμου και τη βούληση του νομοθέτη (κι όχι μόνον του εθνικού). Η ΕΣΔΑ, στο άρθρο 12, επίσης δεν προσφέρει σαφή λύση, επομένως καθίσταται προφανές ότι ο «ευρωπαίος» νομοθέτης παραπέμπει στις εθνικές έννομες τάξεις για να συγκεκριμενοποιηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις. Ούτε όμως και το Διεθνές Σύμφωνο της Νέας Υόρκης για τα Ανθρώπινα και Πολιτικά Δικαιώματα, στο άρθρο 23, προσδιορίζει το ζήτημα, αφήνοντάς το εμμέσως να κριθεί από τις πρωτοβουλίες του εκάστοτε εθνικού νομοθέτη.

Ο Άρειος Πάγος καταλήγει πως ο Έλληνας νομοθέτης, κατά το χρόνο σύνταξης του Αστικού Κώδικα, έκρινε αυτονόητα ανύπαρκτο το ενδεχόμενο σύναψης γάμου μεταξύ ομοφύλων, ενώ τόσο παλαιότεροι όσο και νεώτεροι μελετητές του Α.Κ. συμφωνούν ότι «…γάμος εστί ένωσις ανδρός και γυναικός…» (Μοδεστίνος, Ρωμαίος νομοδιδάσκαλος, 3ος αιώνας μ.Χ.). Επομένως, μολονότι ο Α.Κ. δεν το προσδιορίζει ρητώς, η διαφορά του φύλου αναφέρεται ως στοιχείο του υποστατού του γάμου. Άλλωστε, η νομοθετική βούληση για αντιμετώπιση του ζητήματος έχει εκφραστεί ρητώς με τον ν. 4356/2015 που προβλέπει τη δυνατότητα ελεύθερής ένωσης των ομοφύλων με σύμφωνο συμβίωσης κι όχι γάμου, συμφώνως προς τις ηθικές και κοινωνικές παραδόσεις του ελληνικού λαού.

Ούτε όμως το άρθρο 4 παρ. 1 για την αρχή της ισότητας και το άρθρο 5 παρ. 1 για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας προσφέρει έρεισμα για την αντίθετη άποψη, γιατί η πρώτη διάταξη εμποδίζει το νομοθέτη να λάβει μέτρα που εισάγουν μία αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή ενιαία μεταχείριση διαφορετικών καταστάσεων, στη βάση όμως προϋφιστάμενου καθεστώτος, το οποίο στην Ελλάδα ποτέ δεν υπήρξε, ενώ η δεύτερη προστατεύει την ευρεία έννοια της προσωπικότητας (π.χ. τη σεξουαλική ελευθερία), χωρίς όμως να δίνει δικαίωμα σε τυποποίηση νομικής περιωπής σχέσεων για τις οποίες ο νομοθέτης δεν έχει προβλέψει θεσμικό πλαίσιο.

Έτσι, ο Άρειος Πάγος καταλήγει ότι, στο κρατούν νομικό καθεστώς στην Ελλάδα δεν νοείται πολιτικός γάμος μεταξύ ομοφύλων, ενώ το ζήτημα, εάν υφίσταται ανάγκη σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, είναι τα τελευταία έτη στη χώρα μας υπό ευρεία επιστημονική, αλλά και κοινωνική, συζήτηση. Τέλος, παρά το γεγονός ότι η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο έχει νομολογία που τάσσεται υπέρ της διεύρυνσης της έννοιας της οικογένειας και μεταξύ των ομοφύλων, το ίδιο δεν έχει αποφανθεί για τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματωθεί αυτή η διεύρυνση – αν λόγου χάρη αρκεί το σύμφωνο συμβίωσης.

Η απόφαση κινείται ερμηνεύοντας το θετικό δίκαιο της χώρας, χωρίς να εξετάζει όμως το δικαιοπολιτικό ζήτημα της αναγκαιότητας νομοθετικής ρύθμισης που θα επέκτεινε το δικαίωμα του γάμου και στους ομοφύλους. Άλλωστε, δεν είναι νοητό η δικαστική εξουσία να προβεί σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες ή να εκφράσει σχετική γνώμη, καθώς έργο της είναι η εφαρμογή του ισχύοντος νομικού καθεστώτος και όχι η τροποποίηση αυτού (το οποίο είναι έργο της νομοθετικής εξουσίας).

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894 και 6932 455478.

 

 
 

Ετικέτες: , , , , , , , , ,

Άδεια διαμονής με σύμφωνο συμβίωσης-Επανένωση οικογένειας

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ Ε.Ε: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ «ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΩΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ»

 

Ο όρος της οικογένειας και στενότερα της οικογενειακής επανένωσής,  σύμφωνα με την ανακοίνωση της 17ης Ιουνίου 2008 όπως και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο της 24 Σεπτεμβρίου 2008 για την μετανάστευση, ορίζεται ως ο «ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχημένης μετανάστευσης.  Όμως, όταν αναφερόμαστε στον θεσμό της οικογένειας, τις περισσότερες φορές  προϋποθέτει να υπάρχει παντρεμένο ζευγάρι, η/και τέκνα.

Ποιο είναι λοιπόν το καθεστώς των ανύπαντρων ζευγαριών, ήτοι αυτών που διατηρούν απλώς μία σταθερή σχέση? Μπορεί να δοθεί από τις Ελληνικές Αρχές, άδεια διαμονής στον σύντροφο του πολίτη Ε.Ε ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρεί σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη?

Τα μέλη της οικογενείας που δεν έχουν την ιθαγένεια ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης αποκτούν δικαιώματα ίδια με εκείνα του πολίτη που συνοδεύουν, αλλά φέρουν την υποχρέωση να κατέχουν θεώρηση σύντομης διαμονής, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 539/2001.  Ο υπήκοος τρίτης  χώρας  λοιπόν, ο οποίος είναι σύντροφος πολίτη Ε.Ε ή Έλληνα μπορεί να λάβει θεώρηση εισόδου και να εισέλθει στην Ελλάδα μαζί με τον πολίτη της Ε.Ε ή τον Έλληνα, είτε να εισέλθει στην Ελλάδα προκειμένου να τον συναντήσει ή να συνενωθεί μαζί του. Η θεώρηση εισόδου, «θεώρηση SHENGEN» χορηγείται υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης αποδεικτικών  στοιχείων της ύπαρξης της σχέσης, και δίνει το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα έως τρείς (3) μήνες. Επιπροσθέτως, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που επιθυμούν να διαμείνουν στην Ελλάδα για περισσότερο από τρείς (3)μήνες, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών-Διεύθυνση Αλλοδαπών, εντός του επιτρεπόμενου χρόνου νόμιμης διαμονής τους στην Ελλάδα και εφόσον πιστοποιούν γραπτώς τη σταθερή σχέση τους  με τον πολίτη της Ένωσης ή τον Έλληνα και διατηρούν κοινή κατοικία μαζί του.

Συνεπώς, ως τεκμήρια της σταθερότητας των συντρόφων νοούνται:

-η καταχωρισμένη συμβίωση

-η ύπαρξη κοινού ή υιοθετημένου τέκνου του αιτούντος και του Έλληνα ή του πολίτη της Ένωσης

-η από κοινού ανάληψη μακροπρόθεσμων νομικών, οικονομικών ή κοινωνικών δεσμεύσεων

Σημαντικό είναι επίσης να επισημανθεί ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας θα μπορέσει να αποκτήσει προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής, εάν διέμενε στην Ελλάδα ως σύντροφος του πολίτη της Ε.Ε ή του Έλληνα για τρία (3) χρόνια τουλάχιστον πριν τη λήξη της συμβίωσης ή τον θάνατο του πολίτη της Ένωσης ή του Έλληνα, ή την αναχώρηση του από τη χώρα ή εάν πληροί της προϋποθέσεις ανανέωσης της άδειας διαμονής του, βάσει των διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης.

Η άδεια διαμονής σε σύντροφο πολίτη ΕΕ ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρεί σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη έχει:

-διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους με ανανέωση για δύο (2) έτη

-δίνει πρόσβαση σε μισθωτή εργασία

Όπως κατανοούμε λοιπόν, ο όρος της συμβίωσης και της συντροφικότητας, χωρίς να υπάρχει σύναψη γάμου μεταξύ των δύο συντρόφων, δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την χορήγηση αδειών διαμονής στους υπηκόους τρίτων χωρών, που απλά συζούν και έχουν μακροχρόνια σχέση με τον σύντροφό τους. Τόσο το ημεδαπό μας δίκαιο όσο και το Ευρωπαϊκό δίκαιο, αποδέχονται πλήρως τον θεσμό  του σύμφωνου συμβίωσης, ανοίγοντας έτσι καινούργιους και πιο φρέσκους ορίζοντες στον πολύτιμο όρο «οικογένεια».

 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Διατροφή τέκνων, συζύγου, αδερφών, γονέων

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Το δικαίωμα διατροφής των τέκνων μπορεί να ρυθμιστεί στο πλαίσιο της έκδοσης συναινετικού διαζυγίου με ειδικό ιδιωτικό συμφωνητικό που συνυπογράφουν οι σύζυγοι, κατόπιν συμφωνίας τους, και το οποίο κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μαζί με την αίτηση του συναινετικού διαζυγίου. Μάλιστα, όταν εκδίδεται η απόφαση του συναινετικού διαζυγίου, το συμφωνητικό αυτό επικυρώνεται από το δικαστήριο και αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου, όπως η δικαστική απόφαση, που σημαίνει πρακτικά ότι σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέρη (συνήθως ο υπόχρεος προς διατροφή) δεν συμμορφώνεται με όσα έχουν συμφωνηθεί, μπορεί το άλλο μέρος να κάνει κατάσχεση στον μισθό του άλλου ή σε άλλα περιουσιακά του στοιχεία.

Δικαίωμα για διατροφή δεν έχουν όμως μόνο τα ανήλικα τέκνα, αλλά ακόμη και τα ενήλικα τέκνα που σπουδάζουν ή έχουν περατώσει τις σπουδές τους αλλά είναι άνεργα, οπότε είναι οικονομικά εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας. Επίσης, στην περίπτωση διαζυγίου με αντιδικία, εκτός από τα τέκνα, δικαίωμα προς διατροφή από τον άλλο σύζυγο έχει και ο/η σύζυγος που είναι οικονομικά ασθενέστερος και προκύπτει ότι ο ισχυρός κλονισμός των σχέσεών τους επήλθε λόγω υπαιτιότητας του άλλου συζύγου (ψυχολογική βία, κακοποίηση, μοιχεία, εγκατάλειψη, διγαμία κλπ.).

Ο δικαιούχος της διατροφής, στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνει συμφωνία με τον υπόχρεο, μπορεί να  ζητήσει δικαστική προστασία με ασφαλιστικά μέτρα στα πλαίσια των οποίων μπορεί να ζητήσει και έκδοση προσωρινής διαταγής ώστε σε λίγες μέρες να έχει απόφαση! και τέλος να ασκήσει αγωγή (κύρια), η οποία είτε έπεται των ασφαλιστικών μέτρων είτε ασκείται αρχικά αλλά η δικάσιμος ορίζεται σε διάστημα περίπου ενός έτους, γι’ αυτό και  κρίνεται προτιμητέο από τους δικαιούχους να αρχίσουν με τα ασφαλιστικά μέτρα.

Δικαιούχοι διατροφής είναι επίσης τα αδέρφια έναντι των άλλων αδερφών καθώς και  οι γονείς έναντι των παιδιών τους εάν οι «υπόχρεοι» είναι σε καλή οικονομική κατάσταση ενώ οι συγγενείς τους οικονομικά ασθενείς. Οι οικονομικά ισχυρότεροι μπορούν να αντιτάξουν την ένσταση διακινδύνευσης της δικής τους διατροφής, η οποία δεν ισχύει μόνο για τη διατροφή προς τα τέκνα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932 455478.

 

 

 
 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Σύμφωνο γάμου και για ομοφυλόφιλους

Σύμφωνο συμβίωσης

Εν μέσω οξύτατων πολιτικών αντιπαραθέσεων, εχθές το βράδυ στη Βουλή των Ελλήνων, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά στο σύμφωνο συμβίωσης. Ο λόγος που έχουν προκληθεί εντάσεις, που σαφώς αντικατοπτρίζουν την στάση της ελληνικής κοινωνίας, είναι ακριβώς το πρώτο άρθρο του νομοσχεδίου που αναφέρει πως το σύμφωνο συμβίωσης είναι «η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την οποία ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους», καλύπτοντας έτσι και τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια, νομιμοποιώντας τις σχέσεις και την συμβίωσή τους.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο ετεροφυλόφιλων όσο και ομοφυλόφιλων ζευγαριών, το εν λόγω σύμφωνο που έχει συναφθεί με βοήθεια δικηγόρου, καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που ισχύει από την κατάθεσή του στον κατά τόπον- βάσει της κατοικίας τους- αρμόδιο ληξίαρχο. Οι συνέπειες του συμφώνου, καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα σχέσεων, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις σχέσεις που δημιουργούνται από το γάμο. Αφορούν δηλαδή σε οικογενειακές σχέσεις (επώνυμο, υποχρέωση διατροφής του ενός μέρους από το άλλο, συγγένεια), σε θέματα πατρότητας (επώνυμο τέκνων, γονική μέριμνα), κληρονομικά και θέματα αποκτημάτων.

Η λύση δε του συμφώνου συμβίωσης μπορεί να γίνει, είτε με συμφωνία των μερών και πάλι μέσω συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση του ενός μέρους, εφόσον τρεις (3) μήνες πριν έχει επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή προς το άλλο μέρος πρόσκληση για συναινετική λύση ή αυτοδικαίως, εφόσον επέλθει γάμος μεταξύ των μερών.

Το συμφωνητικό συμβίωσης έρχεται να προσφέρει αμεσότητα και δημιουργία νομικών δεσμών, ξεπερνώντας τις παραδοσιακές δομές και να καλύψει τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες των ανθρώπων.

 
 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , ,

Διαζύγιο – διατροφή -σύνταξη-κατάσχεση

Υπάρχουν τρεις τύποι διαζυγίου:

1.-  Το λεγόμενο «αυτόματο«,  που γίνεται μετά παρέλευση αποδεδειγμένης 2ετούς διάστασης με αγωγή που ασκεί ο ένας σύζυγος και  κατατίθεται στο Δικαστήριο και σε περίπου 10 μήνες εκδίδεται η απόφαση. Χρειάζεται στη δικάσιμο να έρθει μάρτυρας που να καταθέσει για το χρονικό όριο της διάστασης.

2.- Το συναινετικό διαζύγιο που γίνεται με κοινή αίτηση των συζύγων στο δικαστήριο, η οποία συντάσσεται από ένα ή δύο δικηγόρους, έναν για κάθε πλευρά ή έναν κοινό, και περιέχει τη δήλωση των συζύγων ότι θέλουν να διακόψουν την έγγαμη συμβίωση, που πρέπει να έχει διαρκέσει τουλάχιστον 6 μήνες, και ιδιωτικό συμφωνητικό στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά που να ρυθμίζει τα σχετικά με την επικοινωνία ή/και τη διατροφή. Γίνεται χωρίς μάρτυρες και χωρίς ακόμα και την παρουσία των συζύγων που μπορεί να έχουν κάνει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο στο δικηγόρο τους και η απόφαση εκδίδεται σε 3-4 μήνες.

3.- Κατ’ αντιδικία διαζύγιο, το οποίο αιτεί με αγωγή  στο Δικαστήριο ο ένας σύζυγος κατά του άλλου συζύγου, στην οποία εκθέτει τα περιστατικά που οδήγησαν στη διάλυση του γάμου και για τα οποία η υπαιτιότητα βαρύνει τον αντίδικο σύζυγο. Αυτά αποδεικνύονται στο δικαστήριο με μάρτυρες κι έγγραφα. Η απόφαση μπορεί να καθυστερήσει 2-3 χρόνια γιατί μπορεί να ασκηθεί και αντίθετη αγωγή ή/και έφεση από τον άλλο σύζυγο.

Διατροφή μπορεί να ζητηθεί και μαζί με την αγωγή διαζυγίου όχι μόνο για τα παιδιά αλλά ακόμα και για το σύζυγο υπό προϋποθέσεις. Γίνεται κατάσχεση του 1/2 του μισθού ή της σύνταξης του υπόχρεου συζύγου καθώς και περιουσιακών του στοιχείων. Ακόμα και η σύνταξη του θανόντος συζύγου καταβάλλεται εάν αυτός ήταν υπόχρεος σε διατροφή πριν το θάνατο και χωρίς να έχει εκδοθεί εν ζωή  σχετική δικαστική απόφαση!

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 02/10/2014 σε Οικογενειακο

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , ,