RSS

Tag Archives: αποφαση

Αποζημίωση από τροχαίο

ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4092/2012 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

            Ρηξικέλευθη απόφαση του Αρείου Πάγου, κρίνει αντισυνταγματικές τις διατάξεις του ν. 4092/2012 που περιορίζουν τα όρια αποζημίωσης για σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν από τροχαίο ατύχημα. Συγκεκριμένα, ο Άρειος Πάγος, έκρινε ότι το ποσό των 100.000 ευρώ που θεσπίστηκε ως ανώτερο όριο αποζημίωσης, αντίκειται τόσο στο Σύνταγμα, όσο και  στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

            Ο περιορισμός αυτός, είναι αντίθετος με την αρχή της αναλογικότητας, όπως εκφράζεται στο άρ. 25 παρ. 1, όπου «κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας». Εξάλλου, η περίφημη «βιωσιμότητα» του Επικουρικού Κεφαλαίου, δεν εξαρτάται μόνον από αυτό το μέτρο του καθορισμού ορίου αποζημίωσης στις 100.000 ευρώ (άρθρο 4 του ν. 4092/2012), ούτε επαρκεί φυσικά η διάταξη αυτή για την σωτηρία των κρατικών πόρων και του Επικουρικού Κεφαλαίου γενικότερα.

            Χωρίς να συντρέχουν λόγοι δημόσιας ωφέλειας και στερώντας αδικαιολόγητα την διεκδίκηση χρηματικής απαίτησης άνω των 100.000 ευρώ για ικανοποίηση ηθικής βλάβης που προκλήθηκε για σωματικές βλάβες από τροχαίο ατύχημα, ο ισχύον νόμος μέχρι σήμερα περιόριζε δραστικότατα την εκάστοτε αστική απαίτηση των παθόντων. Η κρίση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, λοιπόν, κατοχυρώνει τον σεβασμό της περιουσίας του ανθρώπου και το δικαίωμα απόλαυσής της, δικαιώνοντας αυτούς που υπέφεραν, αφού το Επικουρικό Κεφάλαιο θα μπορούσε να «διασωθεί» και με άλλους τρόπους, δηλαδή με την αποφυγή μεγάλων παραλείψεων του κράτους. Δηλαδή, η διάσωση του Επικουρικού Κεφαλαίου, δεν εξαρτάται μόνον από την «περιστολή των δαπανών για αποζημιώσεις», αλλά και από τον περιορισμό των λειτουργικών του δαπανών, την επιτήρηση και τον έλεγχο των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς και από την σχετική μέριμνα και πρόληψη που αφορά τα μη ασφαλισμένα ΙΧ αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους.

            Απευθυνθείτε τώρα στο γραφείο μας, για άμεση διεκδίκηση των αποζημιώσεων που σας αναλογούν για σωματικές βλάβες από τροχαία ατυχήματα!

            Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , ,

Αποφάσεις για δάνεια σε ελβετικό φράγκο

ΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ

Πληθαίνουν πλέον οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο με θετική έκβαση για τους δανειολήπτες.

Τα Δικαστήρια αναγκάζουν τις τράπεζες να ανέχονται την πληρωμή της μηνιαίας δόσης από τους δανειολήπτες με βάση την ισοτιμία ευρώ-chf που ίσχυε όταν έλαβαν τα δάνειά τους ή όταν μετέτρεψαν αυτά σε ελβετικό φράγκο.

Εκτός από την οριστική υπ’ αρ. 23/2014 απόφαση του ΠΠΡ Ξάνθης, που αποφαίνεται οριστικά και δικαιώνει το δανειολήπτη για την εξαπάτησή του από την τράπεζα, έχουν ήδη εκδοθεί και οι υπ’ αρ. 134/2014, 135/2015 και 163/2015 αποφάσεις του ΜΠΛαμίας, που αποφαίνονται για το ζήτημα υπέρ του δανειολήπτη σε επίπεδο ασφαλιστών μέτρων.

Πρόσφατα μάλιστα αντίστοιχη νομολογία δημιουργήθηκε και από τα Δικαστήρια της Αθήνας, καθώς από το ΜΠΑ εκδόθηκε η υπ’ αρ. 4481/2015 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, που με το καινοτόμο σκεπτικό της επίσης δικαιώνει τους δανειολήπτες και τους δίνει ανάσα για αρκετά χρόνια σχετικά με την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας δόσης τους με βάση την ισοτιμία σύναψης της δανειακής σύμβασης, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας αγωγής τους. Οι αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων με τις οποίες προκρίνεται η βασιμότητα των αγωγών αυτών και διατάσσεται να καταβάλλονται οι δόσεις με την αρχική ισοτιμία από σήμερα και μέχρι την οριστική κρίση της υπόθεσης είναι ήδη πάντα υπέρ των δανειοληπτών.

Θετικά βήματα προς διαμόρφωση σχετικής νομολογίας υπάρχουν επίσης και από τα Δικαστήρια της Καβάλας και της Ρόδου, ενώ ενθαρρυντική είναι και η αντιμετώπιση που έχουν οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο κατά τις δίκες αιτήσεων αναστολών και ανακοπών κατά Διαταγών Πληρωμής που έχουν εκδώσει οι τράπεζες.

Παρόλη την αδράνεια των κυβερνώντων να δώσουν λύση στο πρόβλημα χιλιάδων δανειοληπτών, που έπεσαν θύματα των τραπεζών και της υποτίμησης του ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου, φαίνεται τελικά ότι τη λύση θα δώσουν τα δικαστήρια.

Προσοχή όμως οι ομαδικές προσφυγές που έχουν κατατεθεί από συλλόγους δανειοληπτών δεν θα τύχουν ευνοϊκής απόφασης γιατί δεν  καταλαμβάνουν μεμονωμένα τους οφειλέτες καθώς προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα του καθενός πρέπει  να ασκηθεί ατομική αγωγή αιτούμενος ο κάθε δανειολήπτης την ακυρότητα των καταχρηστικών όρων της σύμβασής του.

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , ,