RSS

Tag Archives: ανακοπή

Καταχρηστική διαταγή πληρωμής

Εάν στο στάδιο των διαπραγματεύσεων ασκηθεί διαταγή πληρωμής ακυρώνεται.

Με την υπ’ αριθμ. 7839/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από οφειλέτη τράπεζας, θεωρήθηκε ως καταχρηστική άσκηση δικαιώματος η έκδοση διαταγής πληρωμής κι ως εκ τούτου, ακυρώθηκε.

Επρόκειτο για περίπτωση οφειλέτη, ο οποίος είχε βρεθεί σε πρόσκαιρη οικονομική δυσχέρεια, η οποία υπερέβαινε τα όρια της αντοχής του,  όμως είχε αφ’ ενός ήδη καταβάλει μεγάλο μέρος της οφειλής του, ήταν δε σε διαρκή επαφή με την τράπεζα, στην προσπάθειά του να ρυθμίσει την οφειλή, καταβάλλοντας παράλληλα συγκεκριμένα ποσά μηνιαίως, με μία εύλογη χρονική καθυστέρηση, στην πιστώτρια. Η αρχική στάση της τράπεζας, η οποία έδειχνε κατανόηση προς την οικονομική αδυναμία του οφειλέτη κι επιδείκνυε, μέσω των προστηθέντων υπαλλήλων της, διάθεση διαπραγμάτευσης με εκείνον, όπως κρίθηκε από το δικαστήριο, δημιούργησε στον τελευταίο την εύλογη πεποίθηση ότι δεν θα προχωρούσε σε εσπευσμένη άσκηση των δικαιωμάτων της, αλλά, αντίθετα, θα την καθυστερούσε, με απώτερο σκοπό την ανεύρεση μίας κοινώς αποδεκτής λύσης.

Το δικαστήριο δεν αρνήθηκε ότι η τράπεζα είχε πράγματι δικαίωμα να διεκδικήσει την υπολειπόμενη οφειλή από τον δανειολήπτη, ο οποίος πράγματι καθυστερούσε τις δόσεις του, και ότι πρόκειται πράγματι για δικαίωμα που εντάσσεται στα πλαίσια διαχείρισης της περιουσίας της. Η συμπεριφορά της όμως αντιβαίνει στην αρχή της καλής πίστης και για τον πρόσθετο λόγο ότι η δικαστική αυτή της επιδίωξη θα είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη οικονομική εξαθλίωση του οφειλέτη, χωρίς η ίδια να αποκομίζει ιδιαίτερο κέρδος από τη διαδικασία αυτή. Πολλώ δε μάλλον, θα πρέπει να ανέχεται μία εύλογη καθυστέρηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του οφειλέτη, ιδίως όταν αυτός βρίσκεται σε άμεση οικονομική εξάρτηση από την ίδια και δεν οφείλει σε τρίτους. Άλλως, η συμπεριφορά της είναι καταχρηστική, αντιβαίνουσα στις αρχές του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα..

Η απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναγνωρίζει ότι μία δικαστική άσκηση δικαιώματος, ακόμη κι αν αποτελεί συμβατικό δικαίωμα, μπορεί να κριθεί καταχρηστική, αν τόσο η προηγούμενη συμπεριφορά της πιστώτριας έχει δημιουργήσει εύλογη πεποίθηση στον οφειλέτη ότι προτίθεται να βρει λύση μέσω διαπραγμάτευσης μίας ρύθμισης, όσο και η επιδίωξη καθαυτή δεν δύναται να της προσφέρει ιδιαίτερο κέρδος, αλλά θα οδηγήσει στην οικονομική καταστροφή του οφειλέτη.

Σημαντικό είναι ότι συνηγορούν στην ύπαρξη της καταχρηστικότητας:

α.  η αποδεικνυόμενη διάθεση του οφειλέτη να επιδιώξει μία ρύθμιση,

β. η συνέχιση των καταβολών, έστω με κάποια εύλογη καθυστέρηση κάποιο ποσό,

γ. η μέχρι τώρα συνέπεια στις καταβολές και

δ. ότι οι απαιτήσεις είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Διαταγή πληρωμής-πιστωτική κάρτα-υπέρογκοι τόκοι-ακύρωση

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου μας:

Με την υπ’ αριθμ. 1155/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, έγινε δεκτή η ανακοπή μας κατά διαταγής πληρωμής, η οποία βασίστηκε σε οφειλή από πιστωτική κάρτα. Η απόφαση έκρινε ότι η απαίτηση είναι μη εκκαθαρισμένη, αφού η οφειλή υπολογίστηκε βάσει επιτοκίου το οποίο, υπερβαίνοντας το οριζόμενο από το νόμο όριο, κρίθηκε καταχρηστικό.

Όπως όλοι ξέρουμε οι τόκοι που επιβάλλονται για τις πιστωτικές κάρτες είναι υπέρογκοι.  Καταχρηστικοί. Παράνομοι καθώς θα έπρεπε να είναι κατώτεροι των εξωτραπεζικών που ρυθμίζονται με νόμο ενώ στην πράξη είναι κατά πολύ υψηλότεροι!

Η οφειλή του κατόχου πιστωτικής κάρτας προέκυψε από τη σύμβαση με την τράπεζα και τους συμβατικούς τόκους αυτής. Κατά το σκεπτικό, όμως, της απόφασης, το ύψος του επιτοκίου, βάσει του οποίου υπολογίστηκε ο τόκος αυτός από την τράπεζα, υπερβαίνει τον εξωτραπεζικό τόκο, τον οποίο ρυθμίζει ο νομοθέτης. Η επέμβαση του νομοθέτη, συνεχίζει η απόφαση, διατηρεί την κοινωνικοοικονομική ισχύ της, με την έννοια ότι επιτρέπεται μεν η ελεύθερη διαμόρφωση των τραπεζικών επιτοκίων, όμως πάντοτε κάτω από τα όρια που θέτει ο νόμος.

Επομένως,  εφόσον το επιτόκιο υπερβαίνει το όρια του νόμου είναι  καταχρηστικό. Η δε ρύθμιση του υψηλού αυτού επιτοκίου έγινε και γίνεται μονομερώς από την τράπεζα, χωρίς κάποιο περιορισμό ή κριτήριο που να καθορίστηκε εκ των προτέρων και να είναι εύλογο για τον πελάτη. Δεδομένου ότι ο όρος αυτός της σύμβασης που επιτρέπει την μονομερή διαμόρφωση του επιτοκίου από την τράπεζα, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του εξωτραπεζικού (δικαιοπρακτικού) επιτοκίου, είναι και Γενικός Όρος Συναλλαγών, μπορεί να κριθεί ως καταχρηστικός κι, ως εκ τούτου, άκυρος.

Αποτέλεσμα αυτών είναι η οφειλή να έχει υπολογιστεί με βάση παράνομους και καταχρηστικούς όρους –άκυρους-, κι άρα να θεωρείται από το Δικαστήριο και το νόμο ως μη εκκαθαρισμένη, οπότε και μη απαιτητή και μάλιστα όχι μόνο ως προς το μέρος που υπερβαίνεται το δικαιοπρακτικό επιτόκιο, αλλά στο σύνολό της. Έτσι, επιτύχαμε την ακύρωση της διαταγής πληρωμής από το Δικαστήριο, ώστε η οφειλή να υπολογιστεί ξανά, με βάση τα εξωτραπεζικά επιτόκια που ίσχυαν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διαταγές πληρωμής και πλειστηριασμούς στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Κατάσχεση-πλειστηριασμός

Κατασχέσεις Δημοσίου και καταδιωκτικά μέτρα Τραπεζών – πώς να αμυνθείτε!!!

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι κατασχέσεις λογαριασμών και ακινήτων εκ μέρους του Δημοσίου και των Τραπεζών. Ωστόσο, ακόμα και αν ο οφειλέτης βρεθεί αντιμέτωπος με διαδικασία κατάσχεσης οποιουδήποτε περιουσιακού του στοιχείου, δεν σημαίνει ότι είναι ανυπεράσπιστός.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), το Δημόσιο μπορεί να κατάσχει ακόμα και την πρώτη κατοικία του οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη οφειλή άνω των 500 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή η άμυνα του οφειλέτη συνίσταται σε κατάθεση ανακοπής ΚΕΔΕ και ταυτόχρονη κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων για την αναστολή των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών.

Στην περίπτωση μάλιστα κατάσχεσης σε λογαριασμό του οφειλέτη ισχύουν τα εξής: α) Για μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικά βοηθήματα των οφειλετών του Δημοσίου ισχύει ακατάσχετο μέχρι το ποσό των 1.000 ευρώ, ενώ για ποσά άνω των χιλίων (1.000) ευρώ έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ½ αυτών και τέλος για ποσά άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ποσού και β) για τις καταθέσεις φυσικών προσώπων (εκτός από μισθούς, συντάξεις,  ασφαλιστικά βοηθήματα) σε πιστωτικά ιδρύματα για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό και ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα ισχύει ακατάσχετο μέχρι το ποσό των 1.250 ευρώ.

Προσοχή όμως! Ο κύριος του λογαριασμού θα πρέπει να προβεί σε σχετική δήλωση περί του ακατάσχετου, ακόμα και αν το ποσό είναι κατώτερο των 1.000 ευρώ, άλλως ελλοχεύει ο κίνδυνος της κατάσχεσης. Σημειωτέον ότι η σχετική δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά με τους λογαριασμούς TAXISNET του φορολογούμενου στην διεύθυνση της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr).

Επίσης, παρόμοιο είναι και το κυνήγι που έχουν εξαπολύσει οι Τράπεζες κατά των οφειλετών με την έκδοση διαταγών πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης μπορεί να καταθέσει ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου δικόγραφο ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής, ωστόσο επειδή η άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση-πλειστηριασμό θα πρέπει να καταθέσει και δικόγραφο αίτησης αναστολής.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894 και 6932 455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ασφαλιστικά-ελβετικό φράγκο-προσωρινή διαταγή

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου μας:

Προσωρινή Διαταγή σε Ασφαλιστικά Μέτρα – Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής για Δάνειο σε ελβετικό φράγκο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 27.2.2015.

Οικογένεια δανειοληπτών στεγαστικού δανείου σε ελβετικό φράγκο δικαιώθηκε με την χορήγηση προσωρινής διαταγής από το Δικαστήριο, με την οποία απαγορεύεται η άσκηση από την πιστώτρια τράπεζα οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της όλης περιουσίας τους, τόσο της κινητής όσο και- κυρίως- της ακίνητης, ύψους αντικειμενικής αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ!

Η απόφαση αυτή δημιουργεί ουσιαστικά νομολογία στο θέμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο, καθώς η Δικαστής δέχθηκε τους ισχυρισμούς μας ότι οι δανειολήπτες εξαπατήθηκαν από την τράπεζα και ότι τελικά λόγω της αλλαγής της ισοτιμίας κατέληξαν να οφείλουν υπέρογκο ποσό σε σχέση με αυτό που δανείστηκαν αρχικά, δεδομένων και των καταβολών στις οποίες έχουν προβεί.

Να σημειωθεί ότι οι δανειολήπτες έλαβαν το 2007 ποσό 290.000 ευρώ και ύστερα από καταβολές συνολικού ποσού 50.000 ευρώ, η τράπεζα ζητούσε να της καταβάλουν 400.000 ευρώ!!!

Συνεπώς, από το Δικαστήριο δεν αμφισβητήθηκε μόνο η οφειλή  τους, αλλά εν γένει η ρήτρα του δανείου σε ελβετικό φράγκο.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , ,

Φορολογικά θέματα

Είναι αλήθεια ότι η εφορία ήταν πάντα μία μάστιγα για εκείνους που θεωρούνταν φοροφυγάδες, ιδίως δηλαδή στις περιπτώσεις που είτε δεν υπάρχει φοροδιαφυγή είτε αυτή είναι ελάχιστη σε σχέση με τα επιβαλλόμενα πρόστιμα και φόρους.

Πολύ συχνά, επιδιδόμενη σε σαφάρι αιμοδιψές, η εφορία καταλογίζει τεράστια ποσά ως φόρους που έπρεπε να έχουν καταβληθεί, ακόμα και εν αγνοία του πολίτη, όπως στους φόρους κληρονομιάς, όπου έρχεται καταχρηστικά και θα λέγαμε ληστρικά, μετά από 10-12 χρόνια από τις αρχικές δηλώσεις και προσδιορίζει πχ τις αξίες ακινήτων όπου δεν υπάρχει αντικειμενική αξία αυτών ή δεν υπήρχε τότε, ισχυρίζεται αναιτιολόγητα ότι το ακίνητο αυτό κάνει τα τριπλάσια από αυτά που δήλωσες και σε καλεί να τα καταβάλλεις στο διπλάσιο ή και τριπλάσιο λόγω τόκων και προσαυξήσεων αυτών αναδρομικά κλπ!!!

Σε άλλες περιπτώσεις σε υποβάλει σε πληρωμές φόρων, τόκων, προσαυξήσεων  χωρίς καν να έχεις λάβει επαρκή γνώση των υποτιθέμενων παραβάσεων και μάλιστα – εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι χρειάζεται χρήματα και η προσφυγή στη δικαιοσύνη μαζί με πληρωμή ποσοστού των υπέρογκων και παράνομων συχνά προστίμων- «χορεύει στην πλάτη» των δεινοπαθούντων φορολογουμένων που υποκύπτουν και συμβιβάζονται να καταβάλουν υπέρογκα ποσά. Σε πολλές δε περιπτώσεις που ο πολίτης προσπαθεί να αποφύγει τον πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας ή άλλων ακινήτων εάν ο φορολογούμενος δεν έχει ασκήσει ανακοπή και ασφαλιστικά μέτρα προστασίας της περιουσίας του τότε είναι παντελώς έρμαιο στις διαθέσεις της φορολογικής αρχής.

Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των αυθαιρεσιών με αντικειμενικότητα, οι φορολογούμενοι πρέπει να απευθύνονται στη δικαιοσύνη με προσφυγές στα διοικητικά φορολογικά δικαστήρια,διότι έτσι όχι μόνο θα απαλλάσσονται από τα απίθανα πρόστιμα κλπ προσαυξήσεις επί παράνομων πράξεων επιβολής φόρων, ΦΠΑ και προστίμων αλλά θα γλυτώνουν από τους πλειστηριασμούς των ακινήτων τους καθώς και από τα ποινικά δικαστήρια που παράλληλα τους καταδιώκουν.

Για ειδικές πληροφορίες και ραντεβού τηλ 210 8811903, 210 8251894, 6932 455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , ,