RSS

Category Archives: Uncategorized

Πλειστηριασμοί και μέσα άμυνας

Λόγω της πανδημίας του covid-19, η οποία μαστίζει τη χώρα, των απανωτών lockdown και των εβδομαδιαίων Κ.Υ.Α. με τις οποίες ρυθμίζεται πλέον η καθημερινότητά μας, οι πολίτες έχουν απορρυθμιστεί και, ίσως, αμελήσει εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και οι πλειστηριασμοί.

Καθώς οι τράπεζες επιδεικνύουν άκρως επιθετική συμπεριφορά σε σχέση με την αναγκαστική εκτέλεση, οι δανειολήπτες θα πρέπει να θυμούνται ότι ακόμα κι αν επιδοθεί κοινοποίηση για πλειστηριασμό μπορούν για πολλούς λόγους να ανακόψουν το πρόγραμμα πλειστηριασμού ή/και να ασκήσουν ασφαλιστικά μέτρα και γι’ αυτό χρειάζεται  να απευθυνθούν εξ αρχής σε έμπειρο στα τραπεζικά ζητήματα δικηγόρο.

Ειδικά κατά την περίοδο που διανύουμε, με τη διαρκή αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων, είναι πολύ εύκολο να γίνουν λάθος υπολογισμοί στις προθεσμίες. Μάλιστα η πολύ πρόσφατη υπ’ αριθμ. 93/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ακύρωσε πλειστηριασμό ακινήτου, λόγω λανθασμένου υπολογισμού προθεσμιών.

Πιο συγκεκριμένα, συμφώνα με τη διάταξη του άρθρου 954 παρ. 2 στοιχ. ε’ του ΚΠολΔ, η διενέργεια πλειστηριασμού ορίζεται υποχρεωτικά επτά (7) μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης. Το δικαστήριο, λοιπόν, έκανε δεκτή ανακοπή και ακύρωσε έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας βάσει της οποίας προσδιορίστηκε λανθασμένα η ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού, συνυπολογιζομένης της χρονικής περιόδου του Αυγούστου. Το δικαστήριο, κάνοντας αναλογική εφαρμογή του  147 παρ. 2 του ΚΠολΔ, έκρινε ότι ο μήνας Αύγουστος, δηλαδή το χρονικό διάστημα από 1η έως 31η Αυγούστου δεν συνυπολογίζεται.

  Το γραφείο μας με πολυετή εμπειρία σε τραπεζικά ζητήματα και ειδικά σε ζητήματα κόκκινων δανείων και πλειστηριασμών και μεγάλη επιτυχία σε όλες τις υποθέσεις  μπορεί να σας δώσει άμεση και εξειδικευμένη νομική καθοδήγηση, ώστε να προστατέψετε την ακίνητη περιουσία σας.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο -διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμών στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Κόκκινα δάνεια ρύθμιση με διαγραφές

Διαγραφή – Κούρεμα μέχρι και 74,00%!!

Έπειτα από εξωδικαστική διαπραγμάτευση του δικηγορικού μας γραφείου με εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις για λογαριασμό εντολέως μας, καταφέραμε κούρεμα οφειλής σε ποσοστό 74%!

Συγκεκριμένα, ο εντολέας μας και οφειλέτης είχε ληξιπρόθεσμη οφειλή που απέρρεε από καταναλωτικό δάνειο για αγορά αυτοκινήτου, το οποίο ανερχόταν μέχρι πρόσφατα στο ποσό των 25.507,10€. Μέσω της εξωδικαστικής διαπραγμάτευσης, καταφέραμε μία εξαιρετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία θα αποπληρώσει ποσό μόλις 6.632,00€! Πετύχαμε δηλαδή διαγραφή ποσοστού 74%!!!. Σημειωτέον ότι υπήρχαν περιουσιακά στοιχεία στην κυριότητα του εντολέως.

Με τους έμπειρους χειρισμούς μας καταφέραμε να εξασφαλίσουμε πραγματικά ιδανικές ρυθμίσεις για τον οφειλέτη σε αυτή τη δύσκολη χρονικά συγκυρία.

Για του λόγου το αληθές, παραθέτουμε αυτούσιο το πρακτικό συμφωνίας που απεστάλη στον εντολέα μας:

Το γραφείο μας με πολυετή εμπειρία σε τραπεζικά ζητήματα εν γένει είναι σε θέση να βρει την καλύτερη λύση και να σας καθοδηγήσει στην προσπάθεια εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών σας είτε μέσω διαπραγμάτευσης είτε μέσω Διαμεσολάβησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση περιουσίας κι αποφυγή πτώχευσης και πλειστηριασμών στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Διαγραφή – Κούρεμα δανείων 88,00%!!

Όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις ευνοϊκές ρυθμίσεις!

Έπειτα από εξωδικαστική διαπραγμάτευση του δικηγορικού μας γραφείου με εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις για λογαριασμό εντολέως μας, καταφέραμε τεράστια διαγραφή τριών διαφορετικών οφειλών, ενώ η ακίνητη περιουσία σε ακίνητα (4 διαμερίσματα και δυο καταστήματα) ξεπερνάει κατά πολύ τις αρχικές οφειλές!

Πιο συγκεκριμένα η οφειλέτρια είχε ληξιπρόθεσμη οφειλή απορρέουσα από στεγαστικό δάνειο, ύψους 63.586,90€ και καταφέραμε μια εξαιρετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία θα πληρώσει ποσό μόλις 7.200€. Πετύχαμε, δηλαδή, διαγραφή ποσοστού 88,68%!!!

Η δεύτερη οφειλή είχε προκύψει από καταναλωτικό δάνειο το οποίο στην ουσία αποτελούσε ρύθμιση παλαιότερων καταναλωτικών προϊόντων και ανερχόταν στο ποσό των 30.156,90€, σήμερα όμως, κατόπιν της καθοριστικής μας παρέμβασης, η οποία επέφερε κούρεμα σε ποσοστό 88,06%, η οφειλέτρια καλείται να πληρώσει ποσό μόλις 3.600€!

Τέλος, η τρίτη οφειλή της εντολέως μας ύψους 11.121,57€, προερχόμενη από πιστωτική κάρτα, κατήλθε στα 1.800€, τουτέστιν έγινε διαγραφή ύψους 83,82%!

Με τους έμπειρους χειρισμούς μας καταφέραμε με μια όχληση να εξασφαλίσουμε πραγματικά ιδανικές ρυθμίσεις για την οφειλέτρια σε αυτή τη δύσκολη χρονικά συγκυρίας.

Για του λόγου το αληθές, παραθέτουμε αυτούσιo ένα από τα πρακτικά συμφωνίας που απεστάλησαν στην εντολέα μας:

Το γραφείο μας με πολυετή εμπειρία σε τραπεζικά ζητήματα εν γένει είναι σε θέση να βρει την καλύτερη λύση και να σας καθοδηγήσει στην προσπάθεια εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών σας είτε μέσω διαπραγμάτευσης είτε μέσω Διαμεσολάβησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού για διάσωση περιουσίας από πτώχευση και πλειστηριασμό καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες:

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

Σε μια προσπάθεια απλούστευσης και επιτάχυνσης των πραγμάτων, σήμερα, πλέον, η απονομή συντάξεως χηρείας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ http://www.efka.gov.gr, αλλά μόνο εν μέρει, καθώς, λόγω της γραφειοκρατίας που εξακολουθεί να διέπει την όλη διαδικασία, απαραίτητη κρίνεται σε πολλές περιπτώσεις η αυτοπρόσωπη παρουσία στο αρμόδιο γραφείο ΕΦΚΑ.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή.

Ποιοι δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου;

Κατ’ αρχάς, ο επιζών σύζυγος/έτερο μέρος του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης, κατά δεύτερον τα τέκνα του θανόντος ασφαλισμένου και τέλος, ο διαζευγμένος σύζυγος.

Πιο συγκεκριμένα, με τις αλλαγές που επήλθαν λίγο πριν τις τελευταίες εκλογές, από 17.05.2019 προβλέπεται πλέον η 3ετία ως ελάχιστη διάρκεια γάμου/συμφώνου συμβίωσης, για την αναγνώριση δικαιώματος συνταξιοδότησης σε επιζώντα σύζυγο ή στο έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης, ενώ ο επιζών σύζυγος/έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη λόγω θανάτου και μετά το πέρας της πρώτης τριετίας από την αρχική χορήγησή της, ανεξάρτητα από την ηλικία του.

Ακόμη, όσον αφορά στα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους, η σύνταξη εξακολουθεί να καταβάλλεται σε αυτά, μόνο εφόσον κατά τον χρόνο του θανάτου του συνταξιούχου ή του ασφαλισμένου ήταν άγαμα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, και υπό τον όρο η ανικανότητά τους να επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Ειδικά για διαζευγμένο σύζυγο υπάρχουν ορισμένες πιο αυστηρές προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

α) Να είχαν συμπληρωθεί 10 χρόνια έγγαμου βίου μέχρι τη λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

β) Το διαζύγιο να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της έγγαμης συμβίωσης λόγω υπαιτιότητας του αιτούντος τη σύνταξη.

γ) Ο πρώην σύζυγος, κατά τη στιγμή του θανάτου του, να κατέβαλλε σε αυτόν ή να υποχρεούνταν να του καταβάλει διατροφή βάσει δικαστικής απόφασης ή μεταξύ τους σύμβασης.

δ) Το μέσο μηνιαίο ατομικό φορολογητέο εισόδημα διαζευγμένου επιζώντος συζύγου να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων, δηλαδή τα 720 ευρώ.

ε) Να μην έχει τελεστεί άλλος γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης.

Πώς υπολογίζεται το ποσό της σύνταξης των δικαιούχων;

Ο υπολογισμός λαμβάνει χώρα επί του ποσού της σύνταξης που δικαιούται ή έχει δικαιωθεί ο θανών ως εξής:

Ο σύζυγος/έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης δικαιούται το 70% επί του ποσού της σύνταξης, το οποίο δικαιούταν ή έχει χορηγηθεί στον σύζυγο που απεβίωσε.

Σε περιπτώσεις που εκτός από τον χήρο επιζώντα σύζυγο υπάρχει και διαζευγμένος σύζυγος, ο οποίος πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τότε το 70% της σύνταξης επιμερίζεται σε ποσοστό 75% για τον χήρο και 25% για τον διαζευγμένο ενώ από εκεί και έπειτα υπάρχουν ειδικότερες διαφοροποιήσεις ανάλογα με τα έτη γάμου κτλ.

Όσον αφορά τα τέκνα, εάν ο θανών καταλείπει ένα τέκνο, αυτό λαμβάνει το 25% του ποσού της σύνταξής του. Εάν το τέκνο είναι ορφανό και από τους δύο γονείς με αποτέλεσμα να μην δικαιούται σύνταξη από τους δύο γονείς, τότε λαμβάνει ποσοστό 50%.

Σε περίπτωση  που ο θανών καταλείπει περισσότερα από ένα τέκνα, τότε εάν υπάρχει επιζών σύζυγος ή/και διαζευγμένος, στα τέκνα θα επιμεριστεί ισόποσα το ποσοστό σύνταξης που απομένει μετά την αφαίρεση του 70% που δικαιούται ο επιζών/ή και ο διαζευγμένος, στα τέκνα, δηλαδή, επιμερίζεται το 30%. Τα  τέκνα που είναι ορφανά και από τους δύο γονείς που πάσχουν από κάποια βαριά σωματική αναπηρία ή ψυχική διαταραχή που επιφέρει μόνιμο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, δικαιούνται το σύνολο του ποσού της σύνταξης που λάμβανε ο θανών συνταξιούχος ή δικαιούνταν ο θανών ασφαλισμένος, με την προϋπόθεση να μην εργάζονται, να μην ασκούν κάποιο επάγγελμα ή να μη λαμβάνουν σύνταξη από δική τους εργασία.

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει αιτήσεις για απονομή συντάξεων χηρείας, μεταξύ άλλων, απαλλάσσοντάς σας από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες εν μέσω της υγειονομικής κρίσης του covid-19 είναι ακόμη πιο χρονοβόρες από το σύνηθες.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Μαύρη λίστα

ΤΑ «ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ» ΤΟΥ ΤΕΙΡΕΣΙΑ

Η «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» είναι μια διατραπεζική εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στην συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών που αναφέρονται, κατά κύριο λόγο, στην οικονομική συμπεριφορά επιχειρήσεων και ιδιωτών. Σκοπός του συστήματος, λοιπόν, είναι η εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των ιδιωτών και των επιχειρήσεων.

Με την ανάληψη ενός τραπεζικού προϊόντος, είτε πρόκειται για κάποιο δάνειο είτε για κάποια πιστωτική κάρτα, αυτομάτως ο δανειολήπτης εγγράφεται στη λεγόμενη «λευκή λίστα» του «ΤΕΙΡΕΣΙΑ». Όταν, όμως, υπάρξει μια καθυστέρηση στην καταβολή των δόσεων του δανειακού προϊόντος, ο δανειολήπτης εγγράφεται, πλέον, στη «μαύρη λίστα του Τειρεσία. Η καθυστέρηση αυτή για τα δάνεια ορίζεται στους εννέα μήνες και στις πιστωτικές κάρτες στους τρεις μήνες.

Η εγγραφή αυτή, ακόμη και στη «λευκή λίστα», γίνεται χωρίς οποιαδήποτε συγκατάθεση του δανειολήπτη, ενώ το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που διατηρεί η «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» είναι περιορισμένο αν όχι ανύπαρκτο. Επομένως, δεν μπορεί κάποιος πολίτης να γνωρίζει τι ακριβώς περιλαμβάνουν τα «κατάστιχα» της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» αναφορικά με το άτομό του και, συνεπώς, δεν είναι σε θέση να ζητήσει τη διόρθωση των δεδομένων, να εναντιωθεί σε αυτά ή, πολύ περισσότερο, να ζητήσει τη διαγραφή του από τη «μαύρη λίστα».

Μάλιστα, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους τα αιτήματα που υποβάλλουν οι δανειολήπτες προς ενημέρωση σχετικά με τα παραπάνω απορρίπτονται, καθώς η «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» διατηρεί αυτό το δικαίωμα της άρνησης. Ακόμη, υπάρχουν περιπτώσεις δανειοληπτών, οι οποίοι ενώ τακτοποίησαν τις όποιες οφειλές τους, παραμένουν για καιρό στη «μαύρη λίστα», καθιστώντας έτσι αδύνατη την ανάληψη ενός νέου τραπεζικού προϊόντος, αφού οι τράπεζες θεωρώντας αυτόν πιστοληπτικά αναξιόπιστο, αρνούνται.

Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει κάποιος να απευθυνθεί σε έναν έμπειρο στο τραπεζικό δίκαιο δικηγόρο, προκειμένου να ενημερωθεί για τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ή να ζητήσει τη διαγραφή αυτών, άμεσα, σωστά και χωρίς περιττές ενέργειες και καθυστερήσεις.

Το γραφείο μας έχει τεράστια εμπειρία στα τραπεζικά ζητήματα και μπορεί να σας ενημερώσει και να σας καθοδηγήγσει για το πως θα κινηθείτε όσον αφορά τα «κατάστιχα» της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.».

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε μας και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Κόκκινα δάνεια ενόψει πανδημίας

Κανονικότητα στον καιρό του Covid-19

Παρά την υγειονομική κρίση που διανύουμε και παρά το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς δεύτερου γενικού lockdown τις τελευταίες ημέρες, οι απαιτήσεις των τραπεζών, των funds και των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, δεν έχουν ανασταλεί, ούτε υπάρχει οποιαδήποτε επιείκεια από πλευράς τους όσον αφορά στην καταβολή των δόσεων των δανείων. 

Με το σύστημα, λοιπόν, να κινείται σε ρυθμούς κανονικότητας, θα έλεγε κανείς ότι η εξωδικαστική διαπραγμάτευση με τις συστημικές τράπεζες είναι επιβεβλημένη αυτή την περίοδο, καθώς, λόγω της κατάστασης που επικρατεί, είναι πολύ πιθανόν να επιτευχθεί μία εξαιρετικά ευνοϊκή ρύθμιση για τους δανειολήπτες – οφειλέτες «κόκκινων δανείων» και όχι μόνο.

Με εμπειρία ετών και δίνοντας προσοχή στη λεπτομέρεια το δικηγορικό μας γραφείο ασκεί την κατάλληλη πίεση στα πιστωτικά ιδρύματα και επιτυγχάνει, ακόμη και σε αυτή τη δύσκολη για όλους συγκυρία, εξαιρετικές ρυθμίσεις για τους εντολείς μας, πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον τους. 

Επίσης, παρότι έχουν ανασταλεί οι πλειστηριασμοί για όσο διάστημα θα διαρκέσει η καραντίνα, οι επιδόσεις Διαταγών Πληρωμής προς γνώση συνεχίζονται κανονικά. Είναι κρίσιμο, επομένως, οι δανειολήπτες να βρίσκονται σε εγρήγορση για τυχόν κοινοποιήσεις δικογράφων, ώστε να  ασκηθούν οι ανάλογες ανακοπές επί αυτών προτού εξαντληθούν οι δικονομικές προθεσμίες .

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για αποφυγή πλειστηριασμών, διάσωση περιουσιών, εξειδικευμένη νομική καθοδήγηση και διαμεσολάβηση στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 12/11/2020 σε Uncategorized

 

Συνεπιμέλεια ανηλίκου τέκνου

Ενδιαφέρουσα απόφαση για τη συνεπιμέλεια: Μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για το ανήλικο τέκνο μόνο εφόσον υπάρχει αρμονική σχέση των γονέων

Μία ενδιαφέρουσα απόφαση σχετικά με τη συνεπιμέλεια εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Λασιθίου (261/2020). Συγκεκριμένα, με την απόφασή του το Δικαστήριο δέχθηκε την αγωγή μητέρας, η οποία ασκούσε ατομικώς και προσωρινά τη συνεπιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της, και της ανέθεσε οριστικά την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειάς του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκεπτικό του δικαστηρίου σχετικά με το θεσμό της συνεπιμέλειας. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, με απόφαση του ίδιου δικαστηρίου, που είχε εκδοθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων πριν από ένα χρόνο, είχε ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, σε αμφότερους τους γονείς του, κατανέμοντας χρονικά αυτή, ορίζοντας ότι το τέκνο θα διαμένει εναλλάξ ανά μήνα με τον κάθε γονέα. Μετά τη δημοσίευση της αρχικής απόφασης, η κοινή επιμέλεια του τέκνου τηρήθηκε από αμφότερους τους γονείς, χωρίς να ανακύψουν ιδιαίτερα πρακτικά προβλήματα, ενώ υπήρξε η ελάχιστη απαιτούμενη επικοινωνία ανάμεσα στους διαδίκους, ώστε να ασκηθεί ομαλά από αμφοτέρους το κοινό αυτό καθήκον.

Εντούτοις, αποδείχθηκε ότι η σχέση ανάμεσα στους διαδίκους δεν είναι αυτή που απαιτείται ώστε να λειτουργήσει ο θεσμός της συνεπιμέλειας, με τη μορφή που καθόρισε το Δικαστήριο των ασφαλιστικών μέτρων και ζητείται από τον πατέρα του ανηλίκου τέκνου, ήτοι με τη μορφή της εναλλάξ ανά μήνα διαμονής του ανηλίκου τέκνου με έκαστο των διαδίκων, προς το σκοπό της προαγωγής του πραγματικού συμφέροντος του τέκνου, κατά την έννοια του άρθρου 1511 § 1 ΑΚ.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο αναφέρει πως «σε πραγματικό – βιωματικό επίπεδο, για να εφαρμοστεί η συνεπιμέλεια, διασφαλίζοντας κυρίαρχα το συμφέρον του τέκνου, απαιτείται, αφενός μεν, να υπάρχουν κοντινοί τόποι διαμονής των γονέων, ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη και ασφαλής πρόσβαση του παιδιού και στις δύο χωριστές κατοικίες και από αυτές στο σχολείο και τις λοιπές δραστηριότητές του, αφετέρου δε να τηρούν οι γονείς μεταξύ τους καλές και αρμονικές σχέσεις, έτσι ώστε, η παράλληλη ύπαρξη δυο κέντρων ζωής του παιδιού να μην αναστατώνει και απορρυθμίζει τη ζωή του, ούτε να δημιουργεί σε αυτό έλλειψη σταθερότητας και ανασφάλειας, όπως θα συμβαίνει αν συνεχίζει να ζει σε κλίμα συνεχών εντάσεων και τριβών μεταξύ των γονέων του, καθόσον η εναλλασσόμενη ανατροφή απαιτεί μια πραγματική συνεργασία μεταξύ των γονέων στις επιλογές και στη διαχείριση του ανηλίκου κατά τρόπο παραγωγικό. (ΕφΑθ 504/2019, ΝΟΜΟΣ).

Τόσο, όμως, από την εξέταση των ίδιων των διαδίκων και του μάρτυρα αποδείξεως και ανταποδείξεως, όσο και από τα αναφερόμενα από αμφότερους τους διαδίκους στις νομίμως κατατεθειμένες προτάσεις τους, δεν αποδείχθηκε το κλίμα της αρμονίας που απαιτείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ώστε να λειτουργήσει ωφέλημα προς το τέκνο η συνεπιμέλεια, όπως αυτή καθορίστηκε με την ως άνω απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων.

Αντίθετα, αποδείχθηκε ότι οι διάδικοι, χωρίς να φτάνουν στο σημείο να διαρρήξουν παντελώς τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, συνεχώς ερίζουν για διάφορα σημαντικά ή ασήμαντα ζητήματα, δημιουργώντας ένα τεταμένο κλίμα, ενώ φαίνεται να έχουν εμπλακεί σε ένα ιδιότυπο μεταξύ τους ανταγωνισμό για να κερδίσουν την αγάπη και αφοσίωση του ανηλίκου τέκνου τους.

Το Δικαστήριο σημειώνει πως κατά την κρίση του, ο θεσμός της συνεπιμέλειας απαιτεί οι διαπροσωπικές σχέσεις των εν διαστάσει γονέων να διακατέχονται από το μέγιστο δυνατό επίπεδο αμοιβαίας αγάπης, εμπιστοσύνης, κατανόησης και αγαστής συνεργασίας, ώστε το τέκνο, το οποίο θα καλείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα να μεταβαίνει από τη μία οικία στην άλλη και είναι ήδη επιφορτισμένο με την έλλειψη μόνιμης εγκατάστασης και τη συνεχή εναλλαγή οικιακού περιβάλλοντος, να μην επιφορτώνεται και με το βάρος των ανακυπτουσών αυτών συγκρούσεων.

Η συνεπιμέλεια ενδεχομένως να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για το ανήλικο τέκνο, μόνο εφόσον λειτουργήσει υπό την ανωτέρω προϋπόθεση (της αρμονικής διαπροσωπικής σχέσης των γονέων), η οποία, όμως, δεν μπορεί να υπάρξει, αν αυτή δεν αποφασιστεί συναινετικά από τους γονείς, κατόπιν διαλογικής συζήτησης.

Το αίτημα να ορισθεί από το δικαστήριο, κατόπιν εκδίκασης σχετικών αγωγών με τη διαδικασία της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, ο καταμερισμός του τόπου διαμονής του τέκνου στις οικίες των εν διαστάσει γονέων αυτού, έχει ως προαπαιτούμενο την αντιδικία των ίδιων των γονέων, η οποία συνήθως στις περιπτώσεις αυτές, όπως εν προκειμένω, είναι σφοδρή.

Τίθεται, επομένως, εν αμφιβόλω εάν η απαραίτητη προϋπόθεση της αγαστής συνεργασίας των γονέων στην άσκηση της κοινής επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου τους, είναι δυνατόν να επέλθει, όταν η έναρξη της προσπάθειας αναζήτησης λύσης επί του ζητήματος αυτού, λαμβάνει χώρα με αντιδικία ενώπιον του δικαστηρίου.

Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, το Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να ανατεθεί η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειά του οριστικά στη μητέρα του, η οποία διαθέτει τα προσόντα και κρίνεται κατάλληλη και ικανή να ασκήσει το λειτουργικό αυτό καθήκον, ενόψει και του δεσμού του τέκνου με αυτήν και της ανάγκης σταθερότητας στις συνθήκες ανάπτυξής του.

 (Πηγή: Lawspot.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες και για ραντεβού σχετικά με ζητήματα επιμέλειας και εν γένει οικογενειακού δικαίου καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Διαβούλευση νέου πτωχευτικού-προτάσεις

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

            Με τη συσσωρευμένη εμπειρία πολλών ετών στη διαχείριση, διευθέτηση και ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους νοικοκυριών κι επιχειρήσεων, αλλά και με υψηλό αίσθημα ευθύνης, το Δικηγορικό μας Γραφείο θεώρησε αυτονόητη υποχρέωσή του να μετέχει ενεργά στη δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο του νέου πτωχευτικού κώδικα, θέτοντας ξεκάθαρες προτάσεις κι εκθέτοντας ουσιαστικά μειονεκτήματα του νομοσχεδίου. Στο μικρό χρονικό διάστημα που η συμμετοχή αυτή ήταν δυνατή, επιδιώξαμε να εντοπίσουμε τις, κατ’ εμάς, νομοθετικές αστοχίες και τα πρακτικά προβλήματα τα οποία αναπόδραστα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι συμπολίτες μας δανειολήπτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, εάν το νομοσχέδιο προχωρήσει αναλλοίωτο ως νόμος.

            Οι προτάσεις μας, συνοπτικά, αφορούν τα εξής ζητήματα:

  • Το περιορισμένο βεληνεκές του νόμου για τη διάσωση της κύριας κατοικίας των οφειλετών, αφού ο μηχανισμός μίσθωσης κι επαναγοράς αφορούν μόνο μία πολύ μικρή μερίδα των συμπολιτών μας.
  • Τη μελλοντική δυσκολία των συμπολιτών μας να προβούν στην πολυπόθητη επαναγορά της κύριας κατοικίας τους μετά τη δωδεκαετή μίσθωση, αφού αυτή κατά κανόνα θα είναι εφικτή μόνο μίας νέας δανειοδότησής τους, οι προϋποθέσεις της οποίας πιθανώς να μην είναι καν βιώσιμες.
  • Την αδικαιολόγητη αύξηση της διετίας για την πλήρη απαλλαγή των οφειλετών σε τριετία, χωρίς κάποια δικαιολογία, αφού το μεσοδιάστημα θα αφήνει τους ιδιώτες άνευ εργασίας και ως εκ τούτου άνευ εισοδήματος, όπερ θα οδηγεί σε μία οριστική οικονομική καταστροφή.
  • Την ασάφεια του νομοθέτη ως προς την καταχρηστικότητα και δολιότητα των αιτήσεων των οφειλετών, αφού γεννά επώδυνες μνήμες από την επίσης ασαφή και ανοιχτή σε (αυστηρές) ερμηνείες του δόλου από τον Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά.
  • Το αυξημένο κόστος της δικαστικής διαδικασίας ενώπιον των Πολυμελών Πρωτοδικείων, ιδίως για τα φυσικά πρόσωπα, αλλά και την καταλληλότητα των Ειρηνοδικείων εν γένει για τη διαχείριση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.
  • Την αναποτελεσματικότητα των ασφαλιστικών μέτρων να προστατεύσουν τον οφειλέτη με οποιονδήποτε τρόπο, αφού εξυπηρετούν μόνον τους πιστωτές, αφήνοντας ένα αδικαιολόγητο κενό στην προστασία της περιουσίας του οφειλέτη.
  • Την χαμένη ευκαιρία μίας νομοθετικής ρύθμισης που θα αφορά στην ποινική δίωξη των οφειλετών του δημοσίου ενόψει του νέου μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών αυτών, που θα οδηγούσε σε αποσυμφόρηση των ποινικών δικαστηρίων και στην διευκόλυνση της ποινικής αποδεικτικής διαδικασίας γενικότερα.

Είναι ελπίδα μας ότι ο νομοθέτης θα λάβει υπόψη τις ανωτέρω προτάσεις, ώστε να επιτευχθεί ουσιαστικά το «κοινωνικό» πρόσημο που έχει εξαγγελθεί και να αποτελέσει ο νόμος μία πραγματική δεύτερη ευκαιρία για τους υπερχρεωμένους ιδιώτες, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις είτε για νοικοκυριά. Στην παρούσα του μορφή, δυστυχώς, η πλάστιγγα γέρνει με τρόπο εξαιρετικά οφθαλμοφανή υπέρ των πιστωτριών Τραπεζών, και σε βάρος των δανειοληπτών, η δε πρώτη κατοικία όχι απλώς δεν προστατεύεται, αλλά δεν δίδεται και καμία ελπίδα ή ευκαιρία για την προστασία της.

Φυσικά, ο χρόνος μόνον θα δείξει την αποτελεσματικότητα του νόμου, αλλά, προς αποφυγή ενός δυσοίωνου μέλλοντος για όλους συλλήβδην τους δανειολήπτες, είναι αδήριτη ανάγκη το περιεχόμενο του νόμου να τροποποιηθεί, καθώς υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Για να γίνει αυτό, όμως, πρέπει να αλλάξει η δικαιοπολιτική στάση του νομοθέτη, να εξισορροπηθούν τα συμφέροντα των οφειλετών και των πιστωτών, ώστε να μην οδηγηθούμε σε μία δυστοπία ανεξέλεγκτων πλειστηριασμών, όπου οι οφειλέτες όχι απλώς δεν θα έχουν ευκαιρία να ορθοποδήσουν, αλλά δεν θα καταφέρουν ουδέποτε να ξεπεράσουν την πτώχευση, η οποία θα συνιστά μία ολοσχερή κι ανεπίστρεπτη οικονομική πανωλεθρία.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο για διάσωση περιουσίας και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 22/09/2020 σε πτωχευση, Uncategorized

 

Υπερχρεωμένα: με τραπεζικές καταθέσεις και κούρεμα 80%!!!

            Απόφαση του Δικηγορικού μας Γραφείου:

            Με την υπ’ αριθμ. 1164/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, οφειλέτρια ενεχόμενη ως εγγυήτρια δανεισμού της αδελφής της διασώζει την κινητή και την ακίνητη περιουσία της, απαλλασσόμενη από το 80% της συνολικής της οφειλής!!!

            Ειδικότερα, η δανειολήπτρια, ιδιωτικός υπάλληλος, είχε εγγυηθεί σε δάνειο της αδελφής της, ανερχόμενο στο ποσό των 100.000 ευρώ περίπου. Από την προηγούμενη, μάλιστα, εργασία της, είχε απολυθεί, κι είχε λάβει αποζημίωση 95.000 περίπου ευρώ, το υπόλοιπο της οποίας, κατά το χρόνο της αίτησης υπαγωγής της στο προστατευτικό πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά ανερχόταν στο λογαριασμό της στην τράπεζα σε 35.000 ευρώ. Παρά ταύτα, το Ειρηνοδικείο Αθηνών, αναγνώρισε την αδυναμία πληρωμών στην οποία είχε περιέλθει, κρίνοντας ότι το ανωτέρω ποσό θα αξιοποιούνταν από την εντολέα μας για την αποπληρωμή των ορισθέντων από το ίδιο δόσεων.

            Μάλιστα, το Δικαστήριο όρισε για την πρώτη τριετία δόση μόλις 70 ευρώ (συνυπολογίζοντας όσα είχαν ήδη καταβληθεί δυνάμει της Προσωρινής Διαταγής που είχε εκδοθεί), ενώ για τον προσδιορισμό των δόσεων για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, έκρινε ότι η εμπορική αξία του ακινήτου ανέρχεται στις 25.000 ευρώ, από τις οποίες αφαίρεσε ποσό 5.000 ευρώ ως έξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης, ώστε να απομείνει ποσό 20.000 ευρώ για να αποπληρώσει η εγγυήτρια εντολέας μας· σημειωτέον ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί στην αντικειμενική αξία του ακινήτου της εντολέως μας!!! Το ποσό αυτό δε θα καταβάλλει μάλιστα σε 15 χρόνια. Έτσι, η δόση της διαμορφώνεται σε ποσό 110 ευρώ μηνιαίως.

            Συνεπώς, η εντολέας μας συνολικά, μολονότι είχε καταθέσεις σε λογαριασμό της ύψους 35.000 ευρώ συνολικά, θα κληθεί να αποπληρώσει μόλις 23.000 ευρώ περίπου, από σύνολο 110.000 ευρώ! Πρόκειται δηλαδή για κούρεμα 80% επί της συνολικής της οφειλής!!!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο για διάσωση περιουσίας και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
Βίντεο

Κερδίστε χρόνο, χρήμα κι ακίνητα-ΑΜΥΝΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ:210 8811903 και 6932455478

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,