RSS

Category Archives: Uncategorized

Δάνεια ΟΕΚ- 2 μήνες ακόμα!!!

Δάνεια ΟΕΚ – Σε 2 μήνες παύει η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για υπαγωγή στο ευνοϊκό πλαίσιο ρύθμισης!

Στις αρχές του τρέχοντος έτους είχε εκδοθεί Υπουργική Απόφαση, η υπ’ αριθμ. 52246/3173/26.01.2018, με την οποία δινόταν η δυνατότητα στους δανειολήπτες του (καταργηθέντα) Οργανισμού Εργατικών Κατοικιών να προβούν σε ρύθμιση των οφειλών τους προς το ταμείο.

Η διαδικασία αυτή θα εκκινούσε με την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στην αντίστοιχη πλατφόρμα του ΟΑΕΔ και μετά κατόπιν επικοινωνίας με την υπηρεσία αυτή, θα γινόταν ραντεβού όπου θα πραγματοποιούνταν η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σύμφωνα με το δελτίου τύπου του ΟΑΕΔ, η λειτουργία της πλατφόρμας αυτής θα συνεχιστεί έως και τις 19 Δεκεμβρίου του 2018, δηλαδή ακριβώς για δύο ακόμα μήνες! Όπερ και σημαίνει ότι όσοι ενδιαφερόμενοι για υπαγωγή στο πολύ ευνοϊκό αυτό πλαίσιο θα πρέπει τις επόμενες ημέρες να προχωρήσουν σε υποβολή της ανωτέρω αίτησης.

Υπενθυμίζουμε ότι, η ως άνω Υπουργική Απόφαση, ενδεικτικά, προβλέπει κατ’ αρχάς αύξηση του χρόνου αποπληρωμής για όλες τις κατηγορίες δανείων κατά δέκα έτη πέραν της συμφωνηθείσας διάρκειας του δανείου καθώς και σειρά διαγραφών: αν είχαν επιβληθεί τόκοι κεφαλαίου και υπερημερίας και έχουν καταβληθεί, αφαιρούνται από το κεφάλαιο, ενώ αν δεν έχουν καταβληθεί, διαγράφονται. Επίσης, διαγράφονται οι κεφαλαιοποιημένοι τόκοι και οι μεταγενέστερες οφειλές δεν υπόκεινται σε τόκο υπερημερίας. Επί του αρχικού ποσού γίνεται διαγραφή ύψους 15%, ενώ αν ο οφειλέτης ανήκει σε ευάλωτη ομάδα δανειστών ή είναι πολύτεκνος, γίνεται επιπλέον διαγραφή 10% ή 20% αντιστοίχως. Παράλληλα, αν ο δανειολήπτης καταβάλει το 60% του ποσού της οφειλής εντός 5 ετών, εκπίπτει του υπολοίπου 40%, ενώ αν καταβάλει το 80% εντός 8 ετών, εκπίπτει του υπολοίπου 20%. Τέλος, αν το συνολικό χρέος του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ συνολικά, το δάνειο θεωρείται αποπληρωμένο. Το ίδιο ισχύει εάν ο οφειλέτης έχει καταβάλει ήδη το 60% του τελικού ποσού δανείου.

Κύρια προϋπόθεση για την ένταξη στην ρύθμιση αυτή είναι η ιδιοκατοίκηση της κατοικίας ή έστω η χρησιμοποίηση αυτής από συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου.

Σημειωτέον ότι, εάν δεν γίνει σωστά η αίτηση απορρίπτεται, επομένως θα πρέπει να γίνεται από ειδικό για τα οικονομικά  δικηγόρο –συντονιστή –διαπραγματευτή- διαμεσολαβητή. Το γραφείο μας αναλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις με μεγάλη επιτυχία έχοντας πείρα ετών στη δικαστική κι εξωδικαστική τακτοποίηση οικονομικών ζητημάτων καθώς και στον εξωδικαστικό μηχανισμό για επιχειρήσεις και στη διευθέτηση όλων των δανείων λόγω πείρας διαμεσολάβησης – συντονισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες  για το κούρεμα και αποφυγή πλειστηριασμών  καλέστε στο δικηγορικό γραφείο για ραντεβού και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο-διαμεσολαβητή-συντονιστή στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 19/10/2018 in Uncategorized

 

Ρυθμίσεις χρεών επιχειρηματιών και υπερχρεωμένων

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότεροι συμπολίτες μας έχουν βρεθεί σε αδυναμία να ανταποκριθούν στις δανειακές, φορολογικές κι εν γένει οικονομικές τους υποχρεώσεις. Εν όψει αυτής της πραγματικότητας, ο Έλληνας Νομοθέτης έχει μεριμνήσει κι έχει προσφέρει μία ποικιλία δυνατοτήτων, δικαστικών (όπως ο Νόμος Κατσέλη) ή κι εξωδικαστικών (όπως ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών), ρύθμισης χρεών των οφειλετών, είτε αυτοί είναι ιδιώτες είτε επιχειρηματίες, τόσο προς τις τράπεζες όσο και προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (όπως οι ρυθμίσεις των 120 δόσεων).

Παράλληλα, και οι ίδιες οι τράπεζες φαίνονται προθυμότερες παρά ποτέ για να προβούν σε διαπραγματεύσεις με τους οφειλέτες τους προς εξεύρεση αμοιβαία συμφερουσών ρυθμίσεων. Η επιλογή όμως, του καταλληλότερου μέσου, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται σημαντική εξειδίκευση, γνώση και πείρα τόσο για την εξεύρεση της πλέον συμφέρουσας λύσης, όσο και για το χειρισμό της πορείας της υπόθεσης, για να έχει ο οφειλέτης τα ευνοϊκότερα αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες και προσωπικό ραντεβού με εξειδικευμένο δικηγόρο με σκοπό τη ρύθμιση οφειλών και την αποφυγή πλειστηριασμών και πτωχεύσεων επικοινωνήστε στα τηλ 210 8811903, 6932455478.

 

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 09/02/2018 in Uncategorized

 

Αλλαγή επωνύμου

Σε αντίθεση με το νομικό καθεστώς που ισχύει σε άλλες χώρες, η αλλαγή επωνύμου στην Ελλάδα δεν είναι σε καμία περίπτωση απλή υπόθεση. Αντιθέτως, όπως προκύπτει από το άρθρο μόνο του ν.δ. 2573/1953 όπως αντικαταστήθηκε με το ν. 2307/1995 και την υπ’ αριθμ. Φ. 42301/12167/28.06.1995 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, μολονότι το επώνυμο αποτελεί πράγματι στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου, η πρόσκτηση και η αλλαγή του είναι ζήτημα δημόσιας τάξης.

Αυτό συμβαίνει διότι η Πολιτεία έχει συμφέρον να γνωρίζει το επώνυμο κάθε ιδιώτη και, κυρίως, το -κατά κανόνα- αμετάβλητο αυτού, ώστε να υπάρχει ασφάλεια στις συναλλαγές, αλλά και σε κάθε έννομη σχέση που θα συνάψει το άτομο, είτε ιδιωτικού είτε δημοσίου δικαίου. Έτσι, τα αρμόδια διοικητικά όργανα πρέπει να κρίνουν ξεχωριστά την κάθε περίπτωση όπου κάποιος ιδιώτης προβάλει αίτημα αλλαγής επωνύμου, ώστε να διαπιστώνεται κάθε φορά ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους επιδιώκεται η μεταβολή αυτή και, κυρίως, το εάν ενδείκνυται, λόγω της σοβαρότητας των λόγων, να εγκριθεί η μεταβολή. Η απόφαση, μάλιστα, πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη.

Ήδη το άρθρο 1505 του Αστικού Κώδικα προβλέπει ότι ο προσδιορισμός του επωνύμου του τέκνου από τους γονείς του με κοινή τους δήλωση ή από το νόμο δεν αποκλείει την ενδεχόμενη μεταβολή του επωνύμου του τέκνου στο μέλλον με το επώνυμο του άλλου γονέα ή με την προσθήκη του επωνύμου του άλλου γονέα. Η μεταβολή αυτή γίνεται κατόπιν αίτησης των γονέων του τέκνου εφ’ όσον αυτό είναι ανήλικο ή και από το ίδιο το τέκνο, σύμφωνα πάντα, όμως, με τη διαδικασία που θέτουν τα ως άνω αναφερθέντα νομοθετήματα, δηλαδή μόνον εφ’ όσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν την αιτιολογημένη έγκριση του αρμοδίου οργάνου. Πρόκειται για μία ερμηνεία που επιβάλλεται εν όψει της κατοχύρωσης του δικαιώματος ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου, κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω δεδομένα, το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην πρόσφατη υπ’ αριθμ. 3166/2017 απόφασή του, έκρινε ότι ήταν πράγματι σοβαρός λόγος για τη μεταβολή του επωνύμου της αιτούσας η ανυπαρξία προσωπικής και συναισθηματικής επαφής με τον πατέρα της, η οποία οφειλόταν στην εγκατάλειψη της οικογενειακής στέγης και στην έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους του τελευταίου για ανάπτυξη σχέσεων με την κόρη του. Γεγονός είναι ότι το άρθρο μόνο του ν.δ. 2573/1953 δεν προβλέπει συγκεκριμένους λόγος που να δικαιολογούν την εν λόγω μεταβολή, αφήνοντας στην κρίση του εκάστοτε οργάνου την απόφαση περί έγκρισης ή μη του σχετικού αιτήματος. Εν προκειμένω, ο ψυχολογικός παράγοντας κρίθηκε -ευλόγως- αρκετά σοβαρός για να επιτραπεί η αιτούμενη μεταβολή  -για την ακρίβεια, η αντικατάσταση του παρόντος από εκείνο του άλλου γονέα. Διότι ο ιδιώτης δεν έχει τη διακριτική ευχέρεια να μεταβάλει το επώνυμό του με κάποιο της επιλογής του.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , ,

Ελβετικό φράγκο-απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης-Απόφαση προδικαστική για δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Σημαντική απόφαση για τους δανειολήπτες σε Ελβετικό Φράγκο εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αφορά την υποχρέωση πληροφόρησης των δανειοληπτών από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Συγκεκριμένα, η πληροφόρηση πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να βρίσκονται σε θέση να λαμβάνουν συνετές κι εμπεριστατωμένες αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι η πληροφόρηση πρέπει να εκτείνεται και στο συναλλαγματικό κίνδυνο που διατρέχει ο δανειολήπτης από την ενδεχόμενη ανατίμηση ή υποτίμηση του νομίσματος. Το πιστωτικό ίδρυμα, δηλαδή, θα πρέπει να εκθέτει πρώτον τις ενδεχόμενες διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, αλλά αυτό δεν θεωρείται επαρκές: Πολύ περισσότερο θα πρέπει να πληροφορεί το δανειολήπτη για τους κινδύνους που έχει γενικότερα η σύναψη δανείου σε ξένο νόμισμα.

 Η απόφαση αφορά δανειολήπτες στη Ρουμανία, οι οποίοι, κατά τη σύναψη δανείου σε ελβετικό φράγκο, ενημερώθηκαν μεροληπτικά από το πιστωτικό ίδρυμα, ως προς τα πολλά οφέλη που οι δανειολήπτες θα μπορούσαν να αντλήσουν, χωρίς όμως να επισημανθούν οι δυνητικοί κίνδυνοι που θα μπορούσαν να επέλθουν. Βάσει δε των όρων της σύμβασης, οι δανειολήπτες υποχρεούνταν να εξοφλούν τις μηνιαίες δόσεις τους σε ελβετικά φράγκα, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη ο κίνδυνος του συναλλαγματικού κινδύνου. Πρόκειται για όρο ο οποίος θα έπρεπε να κριθεί ως καταχρηστικός.

Το Δικαστήριο, με το σκεπτικό της απόφασης, υπενθύμισε ότι οι συμβατικές ρήτρες πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και με τρόπο κατανοητό, ώστε ο καταναλωτής να είναι σε θέση να μπορεί να εκτιμήσει με σαφή κριτήρια, τις οικονομικές συνέπειες σύναψης της σύμβασης. Το ζήτημα αυτό ελέγχεται με βάση το σύνολο των πραγματικών περιστατικών, ήτοι λαμβανομένων υπ’ όψιν παραγόντων όπως η διαφήμιση και η πληροφόρηση από το πιστωτικό ίδρυμα, καθώς και το εάν και πως επηρέασαν την απόφαση του δανειολήπτη να δεσμευτεί.

Μείζον σημείο της απόφασης του Δικαστηρίου είναι η παραδοχή του πως, εάν το πιστωτικό ίδρυμα δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του αυτή, ο χαρακτήρας της ως άνω ρήτρας μπορεί να ελεγχθεί ως καταχρηστικός και από στον εθνικό δικαστή επαφίεται η αξιολόγηση του κατά πόσον η τράπεζα συμμορφώνεται με την απαίτηση της καλής πίστης και την πιθανότητα ύπαρξης σημαντικής ανισορροπίας δυνάμεων μεταξύ των συμβαλλομένων, αξιολόγηση που γίνεται με βάση το χρόνο σύναψης της σύμβασης. Εν προκειμένω, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη η εξειδίκευση και γνώση του πιστωτικού ιδρύματος στο αντικείμενο των συναλλαγματικών συναλλαγών.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς καθαυτής, παρά απαντά σε προδικαστική παραπομπή από τα εθνικά δικαστήρια όσον αφορά ερωτήματα ερμηνείας δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τα λοιπά, το εθνικό δικαστήριο θα πρέπει να επιλύσει τη διαφορά σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ, σε περίπτωση που άλλα εθνικά δικαστήρια συναντήσουν αντίστοιχη περίπτωση, θα πρέπει να την επιλύσουν με βάση την απόφαση αυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , ,

Στρατηγικοί κακοπληρωτές-πλειστηριασμοί

Με την παύση της αποχής των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια των πλειστηριασμών και την αναμενόμενη θέση σε ισχύ της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, είναι εύλογο το ενδιαφέρον ολόκληρης της Ελλάδας να στρέφεται στο συγκεκριμένο ζήτημα. Το «άνοιγμα» αυτό των πλειστηριασμών αφορά κι επηρεάζει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού, σε ολόκληρη την επικράτεια.

Μαζί με την ανακοίνωση της παύσης της αποχής, σε μία προσπάθεια μετριασμού της αναταραχής που προκάλεσε αυτή στους απανταχού οφειλέτες, τραπεζικά στελέχη προέβησαν σε δηλώσεις ότι οι πλειστηριασμοί δεν θα αφορούν τους συνεργάσιμους δανειολήπτες, δηλαδή όσους έχουν περιέλθει πράγματι σε αδυναμία πληρωμών, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, αλλά αυτούς που οι ίδιες αποκαλούν ως «στρατηγικούς κακοπληρωτές», δηλαδή όσους κρίνουν ότι αρνούνται πεισματικά να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, μολονότι έχουν τη δυνατότητα, αποκρύπτοντας μάλιστα περιουσιακά τους στοιχεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Μάλιστα, εκτιμούν ότι το ποσοστό των «στρατηγικών κακοπληρωτών» ανέρχεται στο 20-25% του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Εδώ, όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτός ο χαρακτηρισμός που αποδίδεται από τις ίδιες τις τράπεζες είναι σαφώς υποκειμενικός και δεν ανταποκρίνεται απαραιτήτως τόσο στην πραγματικότητα, όσο στα ιδιαίτερα οικονομικά συμφέροντα των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Το γεγονός είναι ότι με το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων να αγγίζει το 44,8% του συνόλου των δανείων, σχεδόν δηλαδή το μισό, οι τράπεζες έχουν υποστεί ένα σοβαρό οικονομικό πλήγμα, ανερχόμενο περίπου στα 106 δις ευρώ. Αυτό είναι και το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες σήμερα, και άρα η απόδοση του όρου «στρατηγικός κακοπληρωτής», κατά των οποίων και μόνο, καθώς δηλώνουν, προτίθενται να στραφούν τα πιστωτικά ιδρύματα, πρέπει να εκλαμβάνεται με κριτική διάθεση, δεδομένων των συμφερόντων που διακυβεύονται. Επίσης πλήγμα για τα συμφέροντα των τραπεζών αποτέλεσε και το πάγωμα των πλειστηριασμών για τους τελευταίους 8 μήνες, λόγω της αποχής των συμβολαιογράφων, καθώς και οι συνεχείς διακοπές της διαδικασίας των πλειστηριασμών λόγω των κινητοποιήσεων ομάδων πολιτών, οι οποίοι παρακώλυαν συστηματικά τη διενέργειά τους σε διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια, εμποδίζοντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης και της ικανοποίησης των τραπεζών.

Μεταξύ άλλων, κι αυτό το κώλυμα καλείται να επιλύσει η υιοθέτηση της διαδικασίας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, κατά το μοντέλο της Ισπανίας, ώστε η διενέργεια των πλειστηριασμών ακινήτων να γίνεται εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου, χωρίς τα μειονεκτήματα που έχει η διενέργεια τους με φυσική παρουσία των οφειλετών. Τουναντίον, προσδοκάται μάλιστα ότι η διαδικασία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών θα αυξήσει τη μέση τιμή των ακινήτων, έως και κατά 30% υψηλότερα, καθώς θα προσελκύσει μεγαλύτερο πλήθος ενδιαφερομένων, και άρα θα αυξήσει και τη ζήτηση, όπως ουσιαστικά συνέβη στην Ισπανία. Σύμφωνα, πάντως, με τις νεώτερες πληροφορίες, η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι πλέον έτοιμη, ενώ θα τεθεί σε λειτουργία το Σεπτέμβριο, αφού διασφαλιστεί μέσω δοκιμαστικών ελέγχων, ότι η λειτουργία της, αλλά και τα δεδομένα των πλειστηριασμών θα είναι ασφαλή. Το κόστος της λειτουργίας θα καλύπτεται από το τέλος συμμετοχής που θα καταβάλλουν οι πλειοδότες των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Οι εξελίξεις, νομικές και τεχνικές, όσον αφορά τους πλειστηριασμούς αφορούν ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, πολλώ δε μάλλον αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι ο αριθμός των πλειστηριασμών που έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα από τις τράπεζες ανέρχεται στους 3.500 !!!. Παρά τις διαβεβαιώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων ότι οι οφειλέτες που στοχεύονται είναι οι «στρατηγικοί κακοπληρωτές», ο κίνδυνος αφορά πολύ μεγάλο αριθμό καλόπιστων συμπολιτών μας. Η γνώση των νομικών αμυνών και μέσων για την αντιμετώπιση του πλήθους των κατασχέσεων που αναμένονται, καθώς και των πλειστηριασμών που έπονται, είναι μέγιστης σημασίας για τους οφειλέτες που επιθυμούν να προστατεύσουν τα ακίνητά τους, ακόμη και την πρώτη τους κατοικία.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού για αποφυγή πλειστηριασμών και διάσωση κατοικίας – ακινήτων καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 11/07/2017 in Uncategorized

 

Εισπρακτικές εταιρίες-αποζημίωση

Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη λόγω διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε Εισπρακτική Εταιρία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του δανειολήπτη!! Σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 απαγορεύεται η ε…

Πηγή: Εισπρακτικές εταιρίες-αποζημίωση

 
Σχολιάστε

Posted by στο 05/10/2016 in Uncategorized

 

Εμπορική μίσθωση-διάρκεια-παράταση-αποζημίωση-καταγγελία

 

Επαγγελματικές μισθώσεις

H τροποποίηση που επέφερε ο ν. 4242/2014 στο Π.Δ. 34/1995, το οποίο ρυθμίζει τις εμπορικές μισθωτικές συμβάσεις, με χρόνο έναρξης ισχύος την 28.02.2014, επέφερε αμηχανία στις συναλλαγές, τόσο από πλευράς εκμισθωτών όσο και μισθωτών καταστημάτων, χώρων προορισμένων για επαγγελματική χρήση εν γένει. Ιδίως για τις συμβάσεις που είχαν συναφθεί υπό το προηγούμενο καθεστώς,  ο νέος νόμος λαμβάνει μνεία και περιλαμβάνει τη ρύθμισή τους στις διατάξεις του. Πολύ περισσότερο δε, σύγχυση ανακύπτει για τη λήξη αυτών  των μισθώσεων.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο, ο νέος ελάχιστος χρόνος διάρκειας των εμπορικών μισθώσεων είναι πλέον τριετής, οπότε και οι συμβάσεις που συνάπτονται κατόπιν της 28.02.2014, διέπονται από αυτήν την οριοθέτηση.

Διαφορετική αντιμετώπιση έχουν οι μισθώσεις που ήδη έτρεχαν πριν τις 28.2.2014,  για τις οποίες ορίζεται ότι ο μισθωτής διατηρεί το δικαίωμά του να παραμείνει ακώλυτα στο μίσθιο για 12 έτη συνολικά, ο οποίος ήταν και ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας των μισθώσεων υπό το προηγούμενο καθεστώς.

Σε κάθε περίπτωση, σε όποιο χρόνο και υπό όποιο καθεστώς κι αν συνάφθηκε  η σύμβαση, δυνάμει του νέου νόμου, καταργήθηκε η υποχρέωση του εκμισθωτή για αποζημίωση ύψους 24 μηνιαίων μισθωμάτων, καθώς και η αυτοδίκαιη παράταση της μίσθωσης για μία 4ετία, που προβλέπονταν μέχρι την ισχύ του ν. 4242/2014.

Είναι μείζον δε να γίνει διάκριση μεταξύ συμβάσεων εμπορικών μισθώσεων που συνάπτονται ως ορισμένου και ως αορίστου χρόνου. Οι μεν πρώτες, μη υπάρχουσας ειδικής διάταξης στον ειδικό νόμο περί επαγγελματικών μισθώσεων, λήγουν με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του ΑΚ (βλ. αρ. 599 παρ. 1 και 608) κατά τις οποίες, μόνο με την παρέλευση του χρόνου, λήγει αυτοδικαίως η σύμβαση και ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το έλαβε. Πρόκειται για γενική αρχή που διέπει όχι μόνο τις εμπορικές συμβάσεις, αλλά και κάθε μισθωτική σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Ειδικώς για τις προϊσχύουσες συμβάσεις, όπου, ως αναφέρθη ανωτέρω, διατηρείται το δικαίωμα για 12ετή παραμονή από το μισθωτή, ενώ, σύμφωνα και με την σχετική νομολογία, σε αυτές τις περιπτώσεις, η λήξη της μίσθωσης εξαρτάται κι από τις ενέργειες του εκμισθωτή, ήτοι, μετά την πάροδο της 12ετίας, αν ασκήσει την αξίωση απόδοσης του μισθίου, δυνάμει των ανωτέρω άρθρων του Αστικού Κώδικα, επέρχεται η οριστική λήξη της σύμβασης. Αυτήν την αξίωση, ο μισθωτής πρέπει να την ασκήσει εντός αποσβεστικής προθεσμίας 9 μηνών από την πάροδο της 12ετίας, ειδάλλως, επέρχεται (τότε και μόνον) αυτοδίκαιη τροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου, η οποία πλέον λύεται με καταγγελία, κατά το 609 ΑΚ και τα 15επόμ. του π.δ. 34/1995. Τούτο προέκυπτε από νυν κατηργημένο άρθρο του νόμου, του οποίου γίνεται όμως ακόμη χρήση από τα δικαστήρια στις εν λόγω περιπτώσεις.  Από την άλλη, αν η σύμβαση συνήφθη, οποτεδήποτε, το πρώτον ως αορίστου χρόνου ή αν πέρασε άπρακτη η ως άνω αποσβεστική προθεσμία, λήξη της σύμβασης μπορεί να επέλθει μόνον με έγγραφη καταγγελία αυτής. Ιδίως αν η καταγγελία γίνεται για λόγους ιδιόχρησης ή ανοικοδόμησης, τίθενται περιορισμοί για τη διενέργεια της καταγγελίας, ενώ η εν λόγω καταγγελία επάγεται και αποζημίωση προς τον μισθωτή, για την άυλη εμπορική αξία, η οποία αποζημίωση, αν η ιδιόχρηση έγκειται σε όμοια χρήση, είναι αρκετά υψηλότερη.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 05/10/2016 in Uncategorized