RSS

Category Archives: 4336/2015 ν Κατσελη τροποποιηση

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά ν Κατσέλη

Προσωρινή Διαταγή Ρύθμισης Οφειλών Ειρηνοδικείου Κομοτηνής – Οφειλές 800.000 ευρώ.

Με πρόσφατη απόφαση προσωρινής διαταγής το Σεπτέμβριο 2016, το Ειρηνοδικείο Κομοτηνής ρύθμισε προσωρινά και μέχρι την εκδίκαση της κύριας αίτησης τις οφειλές ελεύθερου επαγγελματία, ανερχόμενες στο ύψος των 800.000 ευρώ. Στην αίτηση του οφειλέτη συμπεριλαμβάνονταν οφειλές από factoring, leasing καθώς και οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Η εν λόγω προσωρινή διαταγή, διατάσσει τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης του οφειλέτη και ορίζει προσωρινή δόση ύψους 600 ευρώ, συμμέτρως καταβαλλόμενη στους πιστωτές, μέχρι την οριστική συζήτηση της αιτήσεώς του. Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι τα εισοδήματα του συγκεκριμένου οφειλέτη αποδείχθηκε ότι ανέρχονται στο ύψος των 2.500 ευρώ μηνιαίως.

Η συγκεκριμένη προσωρινή διαταγή συμπεριλαμβάνει και οφειλές από factoring και leasing, κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών μέχρι σήμερα, καθώς δύσκολα γίνονταν δεκτές οι περιορισμένες έστω αιτήσεις που περιείχαν τέτοιου είδους οφειλές. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντική για μεγάλη κατηγορία ελεύθερων επαγγελματιών που χρησιμοποιούσαν τη διαδικασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης (factoring).

Δεδομένου μάλιστα ότι τελευταία παρατηρείται μία τάση να απορρίπτονται αρκετές προσωρινές διαταγές, αφενός λόγω καταχρηστικού υπερδανεισμού (οι οφειλές του εν λόγω αιτούντα ανέρχονταν στο ύψος των 800.000 ευρώ!!) και αφετέρου λόγω αντισυνταγματικότητας της ένταξης στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών εμπορικού χαρακτήρα καθώς και χρεών σε Ασφαλιστικά Ταμεία, η συγκεκριμένη προσωρινή διαταγή αποτελεί σημαντική εξαίρεση στη νομολογία που διαμορφώνεται έως τώρα. Άξιο αναφοράς είναι, επίσης, ότι ο εν λόγω αιτών εμφανίζει ακόμα και σήμερα υψηλά εισοδήματα, δυσανάλογα ωστόσο με την δόση που θα έπρεπε να καταβάλει μηνιαία για κάθε του οφειλή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Δεκτή αίτηση για εμπορικό χρέος με αποκλεισμό εμπορικής ιδιότητας και δόλου-Υπερχρεωμένα

Προσωρινή Διαταγή του Δικηγορικού Γραφείου μας:

Η από 26/09/2016 Προσωρινή Διαταγή του  Ειρηνοδικείου Χανίων (διαδικασία ρύθμισης οφειλών – υπερχρεωμένα νοικοκυριά)

Δεκτή η αίτηση για εμπορικό χρέος. Διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης του συνόλου της περιουσίας της αιτούσας – Ρύθμιση χρηματικών καταβολών δόσεων ύψους 50 ευρώ μηνιαίως συμμέτρως διανεμόμενο – Ορισμός επανασυζήτησης της Προσωρινής Διαταγής.

Η αιτούσα είναι εποχιακή ιδιωτική υπάλληλος και συγκεκριμένα ξενοδοχοϋπάλληλος και εργάζεται μόνο τους μήνες με τουριστική κίνηση στα Χανιά Κρήτης. Τους υπόλοιπους μήνες τα εισοδήματά της δεν είναι καθόλου σταθερά καθώς άλλοτε λαμβάνει επίδομα ανεργίας και άλλοτε όχι. Ο σύζυγος της αιτούσας τυγχάνει έμπορος και δη συνεταίρος σε οικογενειακή επιχείρηση με αντικείμενο την παροχή τουριστικών υπηρεσιών (ξενοδοχειακή μονάδα).

Οι δανειακές υποχρεώσεις της αιτούσας συνίστανται σε ένα στεγαστικό δάνειο το οποίο έλαβε η ίδια αλλά και στην παροχή εγγύησης σε επιχειρηματικό δάνειο που έλαβε ο σύζυγος της αιτούσας για τουριστικό γραφείο που διατηρούσε.

Η προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Χανίων δέχεται ότι δεν υποκρύπτεται εμπορική ιδιότητα της αιτούσας αλλά  ούτε και δόλος αποφυγής της πληρωμής και απαγορεύει στους καθών πιστωτές της αιτούσας τη λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου κατά της αιτούσας και τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης των χρεών της. Ορίζει μηνιαίες καταβολές των δόσεων όλων των δανείων στο ποσό των 50 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο, ενώ ορίζει ότι στις δανειακές συμβάσεις που η αιτούσα έχει την ιδιότητα του εγγυητή, οι καταβολές εκ μέρους της θα αρχίσουν, εφόσον η καθ’ ής πιστώτρια του συγκεκριμένου δανείου την ενημερώσει εγγράφως ότι ο πρωτοφειλέτης κατέστη υπερήμερος.

Τέλος, ορίζεται επανασυζήτηση της προσωρινής διαταγής σε ένα έτος, ώστε να επανεκτιμηθεί η οικονομική της κατάσταση και  αναλόγως αυτής να κριθεί το ύψος των μηνιαίων χρηματικών καταβολών.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Εξαιρετική απόφαση υπερχρεωμένα

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου:

Υπ’ αρ. 22/2016 Ειρηνοδικείου Μαραθώνα

Εξαίρεση διώροφης οικοδομής με δύο ξεχωριστές κατοικίες από τη ρευστοποίηση καθώς και όλης της υπόλοιπης ακίνητης και κινητής περιουσίας της αιτούσας. Διατηρήθηκε στο ακέραιο και η αποζημίωση απόλυσης 58.000 ευρώ. Δόση 50 € το μήνα!

Η αιτούσα, 47 ετών, διαζευγμένη και μητέρα ενός ανήλικου τέκνου,   άνεργη με περιστασιακές εργασίες και λαμβάνει διατροφή από τον πρώην σύζυγο. Πήρε και αποζημίωση απόλυσης 58.000 ευρώ. Ζητήσαμε να διασωθεί όλη η ακίνητη περιουσία της, δηλαδή το 50% σε δύο κατοικίες  -ενώ το υπόλοιπο 50% να το διασώσει ο σύζυγος- και άλλα μικρότερα ακίνητα και να καταβάλλει μόνο 50 ευρώ μηνιαίως για τις οφειλές της, ποσό το οποίο δέχθηκε η δικαστική απόφαση μέχρι να επανασυζητηθεί, για να κριθεί εάν έχει μεσολαβήσει βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της αιτούσας.

Κύριος όγκος της δανειακής οφειλής, συνολικού ύψους 234.000 ευρώ, είναι τα τρία στεγαστικά δάνεια που έλαβε από κοινού με τον πρώην σύζυγο για αγορά και επισκευή μιας διώροφης οικοδομής στο Μαραθώνα Αττικής, στην οποία καθένας έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% εξ αδιαιρέτου.

Παρότι η αιτούσα κατοικεί στον πρώτο όροφο και αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία της, ενώ στο ισόγειο κατοικεί ο πρώην σύζυγος, αιτηθήκαμε και πετύχαμε την εξαίρεση ολόκληρης της διώροφης οικοδομής. Ομοίως, πετύχαμε την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων της (ποσοστό 12,5% σε αγροτεμάχια και οικόπεδα στο Λουτράκι, ποσοστό 12,5% σε διαμέρισμα στο Γαλάτσι, 100% κυριότητα σε Ι.Χ. αυτοκίνητο) ως απρόσφορα προς εκποίηση.

Αντίστοιχα, η αποζημίωση που έλαβε από την τελευταία εργασία της ποσού 58.000 ευρώ περίπου δεν αναζητήθηκε από το Δικαστήριο προς ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτριών, καθώς λόγω ανεργίας της δικαιολογήσαμε ότι αναλώθηκε στην κάλυψη καθημερινών αναγκών και προβλημάτων υγείας οικείων της.

Τέλος, η σχετική ένσταση της πιστώτριας τράπεζας που παραστάθηκε στη δίκη περί δήθεν δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών κρίθηκε απορριπτέα, διότι θεωρήθηκε ότι η υποχρέωση για «υπεύθυνο δανεισμό» βαρύνει εξίσου τα πιστωτικά ιδρύματα και τους δανειολήπτες, ενώ οι δανειολήπτες έχουν δόλο μόνον αν εξαπάτησαν (προσκομίζοντας πλαστά έγγραφα ή αποσιωπώντας στοιχεία) τους αρμόδιους υπαλλήλους των τραπεζών και όχι απλώς με την ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων, ειδικά όταν τα εισοδήματα επέτρεπαν την εξυπηρέτηση των πληρωμών, όπως της αιτούσας, κατά το χρόνο δανειοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Κούρεμα χρέους-δόσης, διάσωσης δύο ορόφων κατοικίας 300 τμ και υπόλοιπης περιουσίας.

Απόφαση του Δικηγορικού μας Γραφείου από το Ειρηνοδικείο Χίου:

ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ και ΚΟΥΡΕΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΟΣΗΣ ΣΤΟ 1/6! – ΔΙΑΣΩΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ και ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

Ιδιαιτέρως ευνοϊκή ήταν η απόφαση του εν λόγω Δικαστηρίου για ζευγάρι αιτούντων με δύο ανήλικα τέκνα- μαθητές Γυμνασίου, που η μοναδική κοινή οφειλή τους αφορά στεγαστικό δάνειο ποσού 110.000 ευρώ από το ΤΠΚΔ για την ανέγερση διώροφης οικοδομής, με δύο ανεξάρτητους κατοικήσιμους χώρους, που αποτελεί την κύρια κατοικία τους, έκτασης περίπου 300 τμ.

Το ζευγάρι των αιτούντων, 38 και 37 ετών, ασχολείται με την αλιεία και τη γεωργία. Η δόση για το στεγαστικό δάνειο ανέρχεται σε 600 ευρώ περίπου, ποσό που λόγω μείωσης των εισοδημάτων τους αδυνατούν να πληρώσουν.

Αφού παρουσιάσαμε το σύνολο της περιουσιακής και οικονομικής κατάστασης των δανειοληπτών, το Δικαστήριο έκρινε και όρισε για την πρώτη πενταετία από τη δημοσίευση της απόφασης και προς τον σκοπό ρύθμισης της μοναδικής οφειλής τους ποσό δόσης 100 ευρώ, δηλαδή μείωσε τη μηνιαία δόση μόλις στο 1/6 του αρχικού ποσού αυτής!!

Ακολούθως, επιτεύχθηκε και η διάσωση όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας των δανειοληπτών, δηλαδή και η διώροφη οικοδομή και όλα τα αγροτεμάχια, καθώς επίσης και το αλιευτικό σκάφος και το ΙΧ αυτοκίνητό τους, με μόνη υποχρέωση εκ μέρους τους την καταβολή, μετά το πέρας της πρώτης πενταετίας και για 20 χρόνια, ποσού 340 ευρώ.

Σημειωτέον δε ότι με το νόμο αυτό υπάρχει η ασφάλεια για το μέλλον, δηλαδή όταν μειωθούν κι άλλο τα εισοδήματα ή αυξηθούν τα έξοδα ζητάμε νέα μείωση της δόσης!!!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , ,

Μεγάλη διαγραφή χρεών στα υπερχρεωμένα-Μεταβιβάσεις εντός τριετίας!!!

Απόφαση του Δικηγορικού μας Γραφείου:

Υπ’ αρ. 50/2016 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας:

ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ 80,6% ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΚΑΙ 96,7% ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΟΥΣΑ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ! – ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ιδιαιτέρως ευνοϊκή ήταν η απόφαση του εν λόγω Δικαστηρίου για τους αιτούντες που συνδέονται με συγγενική σχέση (μητέρα και υιός), οι οποίοι κατέθεσαν κοινή αίτηση του ν. 3968/2010.

Συγκεκριμένα, ο αιτών είναι 53 ετών και κατοικεί με τη μητέρα του (δεύτερη αιτούσα). Είναι άνεργος και λαμβάνει αναπηρική σύνταξη ποσού 627,99 ευρώ μηνιαίως και χρηματικό βοήθημα  ποσού 697 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 1324,00 ευρώ μηνιαίως, λόγω ιδιαίτερων προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Η αιτούσα είναι υπέργηρη (87 ετών) και λαμβάνει μηνιαία σύνταξη ποσού 636,01 ευρώ. Οι αιτούντες κατοικούν σε ιδιόκτητο διαμέρισμα, επί του οποίου ο αιτών έχει την ψιλή κυριότητα και η αιτούσα  την επικαρπία. Οι συνολικές δανειακές οφειλές του αιτούντος ανέρχονται στο ποσό των 242.786,51 ευρώ, μεταξύ των οποίων υπάρχει και μία εμπραγμάτως εξασφαλισμένη απαίτηση ποσού 169.981,87 ευρώ. Η αιτούσα ενέχεται ως εγγυήτρια για την εμπραγμάτως εξασφαλισμένη απαίτηση του γιου της, η οποία συνιστά και τη μοναδική οφειλή της. Να σημειωθεί ότι ο αιτών εντός της τριετίας είχε προβεί σε μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων (κινητού και ακινήτου).

Το Δικαστήριο κάνοντας δεκτή την αίτηση των αιτούντων έκρινε τα εξής:

Λόγω των ιδιαίτερων προβλημάτων υγείας του αιτούντος και λόγω του υπέργηρου της ηλικίας της αιτούσας και των συνακόλουθων προβλημάτων υγείας, αλλά και της χαμηλής σύνταξης που αυτή λαμβάνει, έκρινε ότι για αυτούς συντρέχουν οι εξαιρετικοί όροι του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 3869/2010 και όρισε μηδενικές καταβολές στα πλαίσια του άρθρου αυτού.

Επίσης, εξαίρεσε από την εκποίηση την κύρια κατοικία των αιτούντων, με την καταβολή του ποσού μέχρι του 60% της αντικειμενικής αξίας του δικαιώματος που διατηρεί επί αυτής έκαστος εξ αυτών, χωρίς ανατοκισμό !! Ειδικότερα, για τον αιτούντα όρισε την μηνιαία καταβολή του ποσού των 260,73 ευρώ για δεκαπέντε (15) έτη, ήτοι την καταβολή του συνολικού ποσού των 46.931,85 ευρώ έναντι της αρχικής οφειλής των 242.786,51 ευρώ, με απομείωση της αρχικής οφειλής κατά ποσοστό 80,6%. Για την αιτούσα όρισε την μηνιαία καταβολή του ποσού των 94,15 ευρώ για πέντε (5) έτη, ήτοι την καταβολή του συνολικού ποσού των 5.649,20 ευρώ έναντι της αρχικής οφειλής των 174.987,45 ευρώ, με απομείωση της αρχικής οφειλής κατά ποσοστό 96,7%. Τέλος, απάλλαξε τους αιτούντες από τα λοιπά χρέη τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Προστασία δανειοληπτών από αυθαιρεσίες τραπεζών

Ευνοϊκές μεταρρυθμίσεις και προστασία στους μελλοντικούς δανειολήπτες κυρίως δανείων σε ξένο νόμισμα (συνήθως ελβετικό φράγκο).

Με κάποια καθυστέρηση, τελικά θα ενσωματωθεί το επόμενο διάστημα και στην ελληνική νομοθεσία η κοινοτική οδηγία 2014/17/ΕΕ, που τώρα ακόμα βρίσκεται σε μορφή σχεδίου νόμου, με σκοπό να δώσει ανάσα στους δανειολήπτες, παρέχοντάς τους προστασία από τις αυθαιρεσίες των τραπεζικών ιδρυμάτων, που συχνά εγκλωβίζουν τους δανειολήπτες σε δυσβάσταχτες οικονομικές καταστάσεις, φθάνοντας ακόμα και σε απώλεια των περιουσιακών στοιχείων τους σε περίπτωση υπερχρέωσης και αδυναμίας πληρωμής.

Αναφορικά με συμβάσεις πίστωσης που αφορούν στην αγορά ή και την ανέγερση κατοικιών (στεγαστικά δάνεια) που και μεγάλη διάρκεια έχουν και αφορούν σε μεγάλα ποσά, με εμπράγματη εξασφάλιση, θα παρέχεται πια μεγαλύτερη προστασία ως εξής:

  1. Πριν την χορήγηση πιστώσεων θα πρέπει να ενημερώνονται επακριβώς οι δανειολήπτες από «μεσίτες πιστώσεων» ή τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα για τις δυνατότητες στην τραπεζική αγορά, προκειμένου να επιλεγεί το κατάλληλο πιστωτικό προϊόν που να ανταποκρίνεται στο αντίστοιχο προφίλ του δανειολήπτη, και με απόλυτη παράθεση και γνωστοποίηση των κινδύνων και των δανειακών επιπτώσεων.
  2. Ακολούθως θα πρέπει να ελέγχεται η πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη και να αξιολογείται αυτή με κριτήρια που αφορούν στα εισοδήματά του και τις βιοτικές δαπάνες, ώστε να προκύπτει η δυνατότητά του να καλύπτει το δάνειό του. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά τον ίδιο βαθμό- όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα- η αξία (παρούσα και μελλοντική) της ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη.
  3. Θα επαναξιολογείται η πιστοληπτική ικανότητα, πριν κάθε σημαντική αύξηση της πίστωσης, και δεν θα καταγγέλλεται η πιστωτική σύμβαση αν έχουν προσκομιστεί ελλιπή στοιχεία από τον δανειολήπτη κατά την σύναψη, αλλά θα μπορεί να γίνει αυτό αν αυτά έχουν παραποιηθεί και είναι ψευδή ή έχουν αποσιωποιηθεί τα αληθή στοιχεία.
  4. Ως προς τα δάνεια σε ξένο νόμισμα πχ ελβετικό φράγκο, η προστασία που θα παρέχεται έγκειται στα εξής: α) το πιστωτικό ίδρυμα είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει για την διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας όταν αυτή ξεπερνά το 20%, ώστε ο δανειολήπτης να μπορεί να αιτηθεί- εάν το επιθυμεί- την μετατροπή της πίστωσης σε εναλλακτικό νόμισμα, β) η υποχρέωση του πιστωτικού ιδρύματος να παρουσιάζει και να παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου το πλέον πρόσφορο χρηματοπιστωτικό μέσο αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου.

Οφείλει δε άμεσα ο πιστωτικός φορέας να ενημερώνει τον άπειρο και μέσο καταναλωτή- δανειολήπτη για τη διακύμανση της δόσης που ξεπερνά το 20%, σε σχέση με τη δόση που ίσχυε κατά τον χρόνο σύναψης της πιστωτικής σύμβασης.

  1. Τέλος, οι πιστωτικοί φορείς θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί κάποια λύση, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμών εκ μέρους του δανειολήπτη, προτού καταγγελθεί η σύμβαση και κινηθούν διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης (κατάσχεση κλπ.).   

Βέβαια  αυτά πρόκειται να ισχύσουν για το μέλλον, ενώ οι μέχρι  σήμερα δανειολήπτες δικαιούνται να προσφύγουν με αγωγές στα δικαστήρια για την ακύρωση των ρητρών σε ξένο νόμισμα καθώς και άλλων καταχρηστικών και παράνομων όρων.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΟΑΕΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΟΑΕΕ :

Οφειλές για ιατροφαρμακευτική κάλυψη

Για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, αναστέλλεται η χορήγηση παροχών ασθενείας, μητρότητας και γενικότερα κάθε είδους παροχών, εφόσον αυτοί οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές. Δεδομένου μάλιστα ότι η χορήγηση των παροχών υγείας εξαρτάται από την εξόφληση των πάσης φύσεως εισφορών προς τον ΟΑΕΕ, η αναστολή αυτή επέρχεται όταν οφείλονται όχι μόνον οι εισφορές του κλάδου υγείας, αλλά και εισφορές του κλάδου σύνταξης ή τυχόν άλλες.

Σημειωτέον ότι, κατά το διάστημα της αναστολής χορήγησης παροχών υγείας, διακόπτεται η ασφαλιστική κάλυψη υγείας των ασφαλισμένων που οφείλουν εισφορές, χωρίς ωστόσο να διακόπτεται καθαυτή η ασφαλιστική σχέση. Αυτό σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος εξακολουθεί να βαρύνεται με τις εισφορές που αναλογούν στο διάστημα αυτό, ωστόσο δε δικαιούται παροχές σε περίπτωση που επέλθει ασφαλιστικός κίνδυνος, όπως ασθένεια, εγκυμοσύνη, κλπ.

Τα παραπάνω βεβαίως αντίκεινται στον συνταγματικά κατοχυρωμένο υποχρεωτικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, με αποτέλεσμα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, παρότι ασκούν ασφαλιστέα δραστηριότητα, να αποστερούνται κατά την λειτουργία της εν λόγω σχέσης, την ασφαλιστική κάλυψη βασικών κινδύνων.

Η νομική αντιμετώπιση των ανωτέρω καταχρηστικών χρεώσεων που επιβάλλονται από τον ΟΑΕΕ μπορεί να λάβει δύο μορφές, ούτως ώστε να αποφευχθεί η επιβολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον μας :

  • Από τον Αύγουστο του 2015, υπαγωγή της καταλογισθείσας οφειλής στο Ν. Κατσέλη. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση είναι οι οφειλές αυτές να μην αποτελούν το σύνολο των οφειλών του αιτούντος (δηλ. ο οφειλέτης να χρωστάει και σε ιδιώτες πιστωτές, π.χ. τράπεζες), και οι οφειλές του αυτές προς τον ασφαλιστικό φορέα να έχουν γεννηθεί ένα και πλέον έτος πριν την κατάθεση της αίτησης για την υπαγωγή στον ν. Κατσέλη. Επιπλέον, μπορεί συχνά να τίθεται περιορισμός για την υπαγωγή στο ν. 3869/2010, όταν ασκείται διευρυμένη εμπορική δραστηριότητα.

 

  • Προσφυγή κατά του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών. Με αίτηση που συντάσσει πληρεξούσιος δικηγόρος ενώπιον του αρμόδιου υποκαταστήματος του ανωτέρω ασφαλιστικού φορέα, αιτούμαστε την αφαίρεση από την συνολική οφειλή προς το ταμείο, του συνόλου της χρέωσης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πλέον τόκων και προσαυξήσεων. Με δεδομένο ότι ο ΟΑΕΕ θα απαντήσει αρνητικά στο υποβληθέν αίτημα, το επόμενο βήμα είναι η προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.

Ταυτόχρονα  με την κατάθεση της προσφυγής, μπορεί να ζητηθεί και λήψη προσωρινής διαταγής για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εάν κάποιος έχει άμεση ανάγκη ή λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Η προσωρινή διαταγή δικάζεται άμεσα, συχνά και αυθημερόν, από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας και ισχύει έως την έκδοση απόφασης επί των ασφαλιστικών μέτρων. Τα ασφαλιστικά μέτρα προσδιορίζονται σε σύντομη δικάσιμο, δεν απαιτούν την προσέλευση των διαδίκων και ακροατήριο, παρά μόνο την προσαγωγή εγγράφων από τον πληρεξούσιο δικηγόρο.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932 455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,