RSS

Category Archives: Φορολογικό

Διάδοχος ν. Κατσέλη-υπερχρεωμένα και για εμπόρους

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ν. 4605/2019

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

 • Φυσικό πρόσωπο µε ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα δικαιούται να ζητήσει τη ρύθµιση των οφειλών από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και οφειλές του από στεγαστικό δάνειο προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον για τις οφειλές αυτές έχει εγγράψει, πριν την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής, υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης σε ακίνητο, που χρησιµοποιείται ως κύρια κατοικία του, και οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ηµερών κατά την 31η Δεκεµβρίου 2018.
 • Τρίτος, ιδιοκτήτης ακινήτου,  µπορεί να ρυθµίσει οφειλές άλλων ενοχικά υπόχρεων φυσικών προσώπων από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά ιδρύµατα ή από στεγαστικό δάνειο προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τις οποίες έχει παραχωρηθεί υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης στη δική του κύρια κατοικία, εφόσον οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ηµερών κατά την 31η Δεκεµβρίου 2018.
 • Το αιτούν φυσικό πρόσωπο έχει εµπράγµατο δικαίωµα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό µερίδιο, κυριότητας, πλήρους ή ψιλής, ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα.
 • Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση, που απέρριψε αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) λόγω δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναµία πληρωµής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας του αιτούντος ή που δέχθηκε την αίτηση, ακόµα κι αν ο οφειλέτης εξέπεσε κατά την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3869/2010 ή το σχέδιο διευθέτησης οφειλών καταγγέλθηκε κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010. Αν εκδόθηκε τέτοια απόφαση, το φυσικό πρόσωπο µπορεί να ασκήσει την αίτηση του άρθρου 72 µόνο αν πριν την άσκηση της αίτησής του και πριν την πάροδο της προθεσµίας της παραγράφου 1 του άρθρου 72 η απόφαση εξαφανίστηκε ή αναιρέθηκε ύστερα από παραδοχή ένδικου µέσου.
 • Η αντικειμενική αξία της προστατευόµενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72, δεν υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές της παραγράφου 2 περιλαµβάνονται επιχειρηµατικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.
 • Το οικογενειακό εισόδηµα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για τον σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώµενο µέλος και µέχρι τα τρία εξαρτώµενα µέλη.
 • Αν το σύνολο των οφειλών προς πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και οι οφειλές από στεγαστικό δάνειο προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπερβαίνουν τα 20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του/της συζύγου του και των εξαρτώµενων µελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα µεταφορικά µέσα του αιτούντα και του/της συζύγου του, πρέπει να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
 • Οι καταθέσεις, τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιµα µέταλλα, σε νοµίσµατα ή ράβδους, του αιτούντος και του/της συζύγου και των εξαρτώµενων µελών έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
 • Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιηµένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης των οφειλών κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, δεν υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή ή τις 100.000 ανά πιστωτή αν στις οφειλές αυτές περιλαµβάνονται επιχειρηµατικά δάνεια. Αν η οφειλή έχει συνοµολογηθεί σε άλλο, πλην ευρώ, νόµισµα, τότε για τον καθορισµό του µέγιστου ορίου των 130.000 ευρώ ή των 100.000 ευρώ, αντίστοιχα, λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία αλλοδαπού νοµίσµατος και ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
 • Δεν ρυθμίζονται με το παρόν μέρος οφειλές φυσικών προσώπων, για τις οποίες υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Δεν ρυθμίζονται με τον παρόν μέρος οφειλές, που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72, έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 153), τα άρθρα 61 έως 67 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246) ή το ν. 4469/2017 (Α΄ 62), ή για τις οποίες υπάρχει εκκρεμής αίτηση ρύθμισης κατά τις διατάξεις αυτές.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 • Για να κριθεί η επιλεξιμότητα του αιτούντος ως αξία του ακινήτου, αν αυτό βρίσκεται στην Ελλάδα, λογίζεται η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σύμφωνα με τον ν. 4223/2013 (Α΄ 287), όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου.
 • Για τον προσδιορισμό του καταβλητέου ποσού ως αξία της κύριας κατοικίας λογίζεται η εμπορική της αξία όπως είχε καταχωρισθεί στα βιβλία του πιστωτικού ιδρύματος κατά την 31η Δεκεμβρίου του τελευταίου έτους, πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Εάν η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί μέχρι την 30η Απριλίου λαμβάνεται υπόψη η αξία της 31ης Δεκεμβρίου του προτελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Ο αιτών μπορεί να αποδείξει ότι η εμπορική αξία της κύριας κατοικίας του είναι διαφορετική από την καταχωρισμένη στα βιβλία των πιστωτών, οπότε το ποσό καταβολής για την προστασία της κύριας κατοικίας καθορίζεται με βάση την αποδεικνυόμενη εμπορική αξία.
 • Για την προστασία της κύριας κατοικίας του, ο αιτών καταβάλλει το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας αυτής σε μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά δύο τοις εκατό (2%). Αν το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας της κύριας κατοικίας υπερβαίνει το σύνολο των οφειλών που περιλαμβάνονται στην αίτηση, τότε καταβάλλεται το σύνολο των οφειλών σε αντίστοιχες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
 • Το ποσό της παραγράφου 1 καταβάλλεται σε χρονικό διάστημα εικοσιπέντε (25) ετών, το οποίο όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80ο έτος της ηλικίας του αιτούντος, εκτός εάν συμβληθεί εγγυητής, αποδοχής των πιστωτών, ευθυνόμενος ως αυτοφειλέτης.
 • Αν ρυθμίζονται περισσότεροι από ένας πιστωτές, τότε η μηνιαία δόση, που προκύπτει κατά τις παραγράφους 1 και 2, επιμερίζεται μεταξύ των ρυθμιζόμενων πιστωτών, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους σε πλειστηρίασμα που θα προέκυπτε, αν η κύρια κατοικία πλειστηριαζόταν χωρίς έξοδα εκτέλεσης και χωρίς κατάταξη λοιπών πιστωτών, που δεν αναφέρονται στην αίτηση. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου: α) η προσημείωση υποθήκης εξομοιώνεται με την υποθήκη και κατατάσσεται με βάση τη χρονική της προτεραιότητα, β) αν απαίτηση πιστωτή με ειδικό προνόμιο δεν ικανοποιείται στο σύνολό της ως τέτοια, τότε για το απομένον τμήμα της συμμετέχει στην υποθετική κατάταξη, κατά περίπτωση ως απαίτηση με γενικό προνόμιο ή ως μη προνομιούχος απαίτηση.
 • ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ο δανειστής ανακτά το δικαίωμα για επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τώρα μπορείτε με την καθοδήγηση του Δικηγορικού μας γραφείου να προετοιμαστείτε κατάλληλα ώστε να έχετε άμεσα την δυνατότητα υπαγωγής στις ως άνω ρυθμίσεις!!!  

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894 και 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , ,

120 δόσεις ΔΟΥ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΟΤΑ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΟΡΙΑ / ΤΑΜΕΙΑ / ΟΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Προθεσμία υποβολής αίτησης για ένταξη είναι η 28η Ιουνίου 2019 για βεβαιωμένες οφειλές έως 31.12.2018.
 • Τα εισοδήματα που θα λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του αριθμού των δόσεων, θα είναι τα πραγματικά δηλωθέντα και όχι αυτά που προκύπτουν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
 • Για οφειλές έως 3.000 ευρώ, δεν θα υπάρχουν προσαυξήσεις και τόκοι.
 • Για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ θα υπάρχουν έως 120 δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ.
 • Σε περίπτωση εφάπαξ αποπληρωμής της ρυθμιζόμενης οφειλής προβλέπεται διαγραφή του 100% των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν συσσωρευτεί έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση επιλογής λιγότερου αριθμού δόσεων από αυτό που δικαιούται ο φορολογούμενος, θα ισχύουν μειώσεις έως 90% στα ποσά των προσαυξήσεων και των τόκων. Ο ελάχιστος αριθμός των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης ορίζεται στις 18.
 • Για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, θα ισχύει προοδευτική κλίμακα συντελεστών με βάση την οποία θα καθορίζεται ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων, σε συνάρτηση με το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής. Για όσους βαρύνονται με τέκνα, ο συντελεστής θα μειώνεται, προκειμένου ο αριθμός των δόσεων να είναι μεγαλύτερος. Και για τους οφειλέτες αυτούς, το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 30 ευρώ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 • Έστω οφειλέτης με εισόδημα 10.000 ευρώ και συνολική οφειλή 3.600 ευρώ. Η ρύθμιση γίνεται σε 120 δόσεις των 30 ευρώ (διότι το εισόδημα είναι έως 10.000 ευρώ).
 • Έστω οφειλέτης με εισόδημα 21.000 ευρώ και συνολική οφειλή 30.000 ευρώ. Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:


Έως τις 10.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 0.

Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 4% = 200 ευρώ

Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 6% = 300 ευρώ.

Για τα τελευταία επιπλέον 1.000 ευρώ Χ 8% = 80 ευρώ.

Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 580 ευρώ.

Άρα, μηνιαία ικανότητα 580 / 12 = 48,33 ευρώ.

Άρα, προκύπτει αριθμός δόσεων 30.000 ευρώ / 48,33 = 620.

Άρα, η ρύθμιση είναι στον μέγιστο δυνατό αριθμό, στις 120 δόσεις.

 • Έστω οφειλέτης με εισόδημα 30.000 ευρώ και οφειλή 6.000 ευρώ.

Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:

Έως τις 10.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 0.

Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 4% = 200 ευρώ.

Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 6% = 300 ευρώ.

Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 8% = 400 ευρώ

Για τις τελευταίες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 10% = 500 ευρώ.

Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 1.400 ευρώ.

Άρα, μηνιαία ικανότητα 1.400 / 12 = 116,67 ευρώ.

Άρα, προκύπτει αριθμός δόσεων 6.000 ευρώ / 116,67 = 51,42, άρα 51 δόσεις.

Άρα, η ρύθμιση ορίζεται στις 51 δόσεις.

 • Έστω οφειλέτης με εισόδημα 30.000 ευρώ, οφειλή 6.000 ευρώ και ένα (1) τέκνο. Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:

Έως τις 10.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 0.

Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ (4-1)=3% = 150 ευρώ.

Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ (6-1)=5% = 250 ευρώ.

Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ (8-1)=7% = 350 ευρώ.

Για τις τελευταίες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ (10-1)=9% = 450 ευρώ.

Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 1.200 ευρώ.

Άρα, μηνιαία ικανότητα 1.200 / 12 = 100 ευρώ.

Άρα, προκύπτει αριθμός δόσεων 6.000 ευρώ / 100 = 60 δόσεις.

Άρα, η ρύθμιση ορίζεται στις 60 δόσεις.

ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

 • Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλοι οι φορολογούμενοι, εκτός από αυτούς που έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.
 • Οι οφειλέτες μπορούν, εάν θελήσουν, να εντάξουν στη νέα ρύθμιση και ήδη ρυθμισμένες οφειλές τους, ενταγμένες στις «πάγιες ρυθμίσεις» των 12 ή 24 μηνιαίων δόσεων.
 • Για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση θα προβλέπεται αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης (κατασχέσεων, πλειστηριασμών κ.λπ.), ενώ θα μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα.
 • Στην περίπτωση όπου ο οφειλέτης δεν θα έχει πληρώσει εμπρόθεσμα δύο συνεχόμενες δόσεις, θα χάνει τη ρύθμιση.
 • Για οφειλές σε Ασφαλιστικά Ταμεία προβλέπεται κούρεμα της βασικής οφειλής λόγω του υπολογισμού και των προσαυξήσεων κατά 85% για όλους. Με αυτή τη διπλή περικοπή, επέρχεται μεσοσταθμική μείωση κατά 65% στο σύνολο της οφειλής. Αυτή η οφειλή θα εξοφλείται σε 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ. Στη ρύθμιση θα εντάσσονται όλες οι οφειλές μέχρι και το τέλος του 2018. Εντάσσονται φυσικά και νομικά πρόσωπα χωρίς εισοδηματικά ή άλλα περιουσιακά κριτήρια ενώ στη ρύθμιση υπάγονται και οι εργοδοτικές οφειλές.
 • Ειδικά για τους αγρότες, η ρύθμιση προβλέπει ότι θα υπάρχει διαγραφή των προσαυξήσεων ενώ η ελάχιστη δόση θα διαμορφώνεται στα 30 ευρώ. Για τους αγρότες ανεβαίνει το όριο οφειλής για να λάβουν σύνταξη από τις 4000 στις 6000 ευρώ.
 • Για οφειλές σε ΟΤΑ: Η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμισή είναι τέσσερις μήνες από την ισχύ του νόμου. Όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση –υπάγονται όλες οι οφειλές που θα βεβαιωθούν ακόμη και μέσα στους επόμενους δύο μήνες από τη δημοσίευση- θα μπορούν  να εξασφαλίσουν διαγραφή των προσαυξήσεων. Η διαγραφή θα γίνεται ως εξής:

1.       Εφάπαξ πληρωμή: Διαγραφή 100%

2.       Πληρωμή από 2 έως 24 δόσεις: διαγραφή 80%

3.       Πληρωμή από 25 έως 48 δόσεις: διαγραφή 70%

4.       Πληρωμή από 49 έως 72 δόσεις: διαγραφή 60%

5.       Πληρωμή από 73 έως 100 δόσεις: διαγραφή 50%.

Τώρα μπορείτε με την καθοδήγηση του Δικηγορικού μας γραφείου να προετοιμαστείτε κατάλληλα ώστε να έχετε άμεσα την δυνατότητα υπαγωγής στις ως άνω ρυθμίσεις!!!  

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894 και 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , ,

Νομοσχέδιο για οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και Δήμους

ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ!!!! Τα πάνω κάτω φέρνει το νέο νομοσχέδιο για την ρύθμιση οφειλών σε Δημόσιο – Εφορία, Ταμεία – ΕΦΚΑ και ΟΤΑ (Δήμους)!!!  ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ!!! ΜΕΓΑΛΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΕΣ!!!

Μέχρι 28 Ιουνίου 2019 η προθεσμία για τα χρέη προς την Εφορία!!! ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ τώρα την σωτήρια ένταξη στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου!!

            Με υπολογισμό επί του πραγματικού και όχι του τεκμαρτού εισοδήματος θα καθορίζεται πλέον ο αριθμός των δόσεων και το κούρεμα της οφειλής! Με αυτόν τον τρόπο θεσπίζεται ακριβοδίκαιος προσδιορισμός τόσο των δόσεων όσο και του ύψους του οφειλόμενου ποσού, ενώ ταυτόχρονα προσαυξήσεις και λοιπά πρόστιμα απομειώνονται έως και  100%!!!

            Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. για την υπαγωγή στη ρύθμιση ανοίγει στις 14 Μαΐου για τα φυσικά πρόσωπα και στις 16 Μαΐου για τα νομικά πρόσωπα. Για την ρύθμιση των βεβαιωμένων – ληξιπρόθεσμων και μη – φορολογικών οφειλών τους, ιδιώτες και επιχειρήσεις,  θα μπορούν να αιτηθούν την ένταξή τους στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου μέχρι την 28η Ιουνίου 2019!

            Χιλιάδες συνταξιούχοι, που υπό καθεστώς ομηρίας, αδυνατούσαν επί μεγάλο χρονικό διάστημα να λάβουν σύνταξη λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών στα Ταμεία τους, μπορούν να ρυθμίσουν ΤΩΡΑ τα χρέη τους – με καταληκτική προθεσμία την 30η Σεπτεμβρίου 2019 –  και να καταθέσουν ΕΠΙΤΟΠΟΥ νέα αίτηση συνταξιοδότησης. Με την υπαγωγή στην ρύθμιση, επανυπολογίζεται το σύνολο της οφειλής, διατηρώντας ως βάση την ελάχιστη εισφορά που θεσπίστηκε με τον νόμο Κατρούγκαλου, προβαίνοντας ταυτόχρονα σε διαγραφή των προσαυξήσεων μέχρι και 85%!

          Ακόμα και οι αγρότες μπορούν να επωφεληθούν των ευεργετικών διατάξεων του νομοσχεδίου, αφού φημολογείται ότι θα διαγραφούν όλες οι προσαυξήσεις με καθορισμό ελάχιστης δόσης στα 30 ευρώ!!!

            Για τις οφειλές σε Δήμους και στα Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, τόσο για ληξιπρόθεσμες όσο και για νέες βεβαιωμένες οφειλές, που θα προκύψουν εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου!!

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, δεν υφίσταται  λόγος συνέχειας των κατασχέσεων και άλλων καταδιωκτικών μέτρων – πλειστηριασμών κατά του οφειλέτη, καθώς μπορούν να συμπεριληφθούν και χρέη για τα οποία έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ή υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα.

Τώρα μπορείτε με την καθοδήγηση του Δικηγορικού μας γραφείου να προετοιμαστείτε κατάλληλα ώστε να έχετε άμεσα την δυνατότητα υπαγωγής στις ως άνω ρυθμίσεις!!!  

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894 και 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Παραγραφή φόρων κληρονομιάς

Απόφαση του Δικηγορικού μας Γραφείου:

Απόφαση- δικαίωση για φορολογούμενους εμπλεκόμενους σε πολυετή δικαστικό αγώνα με το Δημόσιο και δη με την Εφορία!!

Οι προσφεύγοντες είναι τρία αδέρφια, συγκληρονόμοι της ακίνητης περιουσίας του αποβιώσαντος πατέρα τους. Τον Οκτώβριο 1999 κι εντός της νόμιμης προθεσμίας από την δημοσίευση της διαθήκης, οι κληρονόμοι προέβησαν στην εκ του νόμου προβλεπόμενη δήλωση φόρου κληρονομίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., τακτοποιώντας -είτε με εξόφληση είτε με ρύθμιση σε δόσεις- τον υπολογισθέντα για κάθε δήλωση φόρο.

Έντεκα χρόνια μετά, τον Ιούνιο 2010 το Δημόσιο και ιδίως η αρμόδια εφορία, σε χρόνο μεταγενέστερο της δεκαετούς προθεσμίας, προέβη εκπρόθεσμα σε έλεγχο των δηλώσεων του φόρου κληρονομίας, με αποτέλεσμα να επιβάλλει μεταγενέστερα και εκπρόθεσμα πρόσθετους φόρους στους συνεπείς κληρονόμους- φορολογούμενους. Μάλιστα, το Δημόσιο επικαλούμενο διατάξεις φορολογικού δικαίου που εκδόθηκαν μετά την υποβολή των αρχικών δηλώσεων φόρου κληρονομίας, επεφύλαξε για τον εαυτό του παρατάσεις του χρόνου παραγραφής του δικαιώματός του για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, προκειμένου να «νομιμοποιήσει» την επιγενόμενη επιβολή φόρου στους διοικούμενους.

Το Διοικητικό Δικαστήριο, στο οποίο θέσαμε υπόψη αφ’ ενός το ζήτημα της παραγραφής αφ’ ετέρου της καταχρηστικής και συνάμα παράνομης εκ μέρους του Δημοσίου πράξης επιβολής πρόσθετου φόρου μετά τη διενέργεια εκπρόθεσμου ελέγχου, δικαίωσε τους προσφεύγοντες για μια υπόθεση που είχε εκκινήσει το 1999, όταν ως κληρονόμοι του πατέρα τους έκαναν τις δέουσες ενέργειες αναφορικά με την αποδοχή της κληρονομίας.

Εξάλλου, επισημάναμε ότι με την υπ’ αρ. 1738/2017 δικαστική απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ έχει ήδη κριθεί ότι διάταξη νόμου περί παράτασης του χρόνου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων, οι οποίες ανάγονται σε ημερολογιακό έτος  προγενέστερο της δημοσίευσης του νόμου αυτού, είναι ανίσχυρη καθώς αντίκειται στην απορρέουσα από την αρχή του κράτους δικαίου αρχή της ασφάλειας του δικαίου για τους διοικούμενους.

Συνεπώς, ασκώντας για χάρη των εντολέων μας τα δέοντα ένδικα βοηθήματα, καταφέραμε να δικαιώσουμε τους προσφεύγοντες και να τους απαλλάξουμε από την επιπλέον φόρο.  

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , ,

Παραγραφή ΦΠΑ στην πενταετία!

Παραγραφή προστίμων ΦΠΑ λόγω πενταετίας – Απόφαση υπέρ των επιχειρήσεων!

 Με νέα απόφαση που εξέδωσε το ΣτΕ, έβαλε φρένο στις αξιώσεις του δημοσίου κατά επιχειρήσεων, για χιλιάδες υποθέσεις που αφορούν την επιβολή προστίμων ΦΠΑ. Με την τελευταία αυτή απόφαση, φαίνεται να ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με το αν θα ισχύει η 5ετής παραγραφή και για τις υποθέσεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, λοιπόν, χιλιάδες επιχειρήσεις στις οποίες είχε διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος στα βιβλία τους και διαπιστώθηκε ότι αυτές δεν είχαν αποδώσει μέρος του ΦΠΑ, γλιτώνουν οριστικά από τα σχετικά πρόστιμα και τους φόρους λόγω παραγραφής.

Ειδικότερα, το ιστορικό της αναφερόμενης απόφασης του ΣτΕ έχει ως εξής: Μια μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. που είχε ως αντικείμενο την εμπορία τροφίμων, διατηρούσε βιβλία τρίτης κατηγορίας του πρώην ΚΒΣ και κατά την χρήση 2002, είχε ακαθάριστα έσοδα 939.007,44 ευρώ. Το 2004 έκανε τροποποιητική δήλωση προσαυξάνοντας τα ακαθάριστα έσοδά της στα 1.486.239,25 ευρώ. Όταν το 2019 ζητήθηκε από την εταιρεία να προσκομίσει τα βιβλία της για την χρήση 2002, αυτή αρνήθηκε. Τότε η ελεγκτική υπηρεσία προχώρησε το 2010 στον χαρακτηρισμό των βιβλίων ως ανακριβών και προσδιόρισε εξωλογιστικά τα ακαθάριστα έσοδά της σε 1.650.000 ευρώ. Μετέπειτα, εξέδωσε πράξη επιπρόσθετου ΦΠΑ ύψους 207.072,87 ευρώ καθώς και προσαυξήσεις ΦΠΑ 621.218,61 ευρώ λόγω ανακρίβειας της αρχικής δήλωσης.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ όμως, η εν λόγω εταιρεία απαλλάχθηκε από όλες αυτές τις επιβολές προστίμων λόγω παρέλευσης της 5ετούς παραγραφής! Μια απόφαση – ανάσα για χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες λόγω και της οικονομικής κρίσης, έχουν να αντιμετωπίσουν πολυάριθμα χρέη όχι μόνο προς το δημόσιο αλλά κυρίως και προς πιστωτικά ιδρύματα.

Με τις σχετικές ενστάσεις ή και προσφυγές οι ενδιαφερόμενοι φορολογούμενοι μπορούν να γλιτώσουν και την πληρωμή του ΦΠΑ μετά των προστίμων του και να διαγράψουν αυτά χρέη και να άρουν κατασχέσεις και να ακυρώσουν πλειστηριασμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για απαλλαγή από την επιβολή ΦΠΑ και την διάσωση της περιουσίας σας στα τηλ : 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , ,

Απαλλαγή από φόρους για ενοίκια απλήρωτα

Πώς να γλιτώσετε το «χαράτσι» της εφορίας – Έκδοση Διαταγής πληρωμής!!

Την Πέμπτη στις 26.07.2018 λήγει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων στην εφορία. Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, και δη γι’ αυτούς οι οποίοι έχουν ανείσπρακτα ενοίκια, ελλοχεύει ο κίνδυνος να φορολογηθούν  και γι’ αυτά και μάλιστα με συντελεστή που εκκινεί από 15%.

Τα μισθώματα που δεν εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2017 αλλά και εκείνα που είχαν δηλωθεί ως ανείσπρακτα το προηγούμενο φορολογικό έτος και εισπράχθηκαν το 2017 θα δηλωθούν πρώτα στο έντυπο Ε2 (στήλες 13, 16 και 17). Στη συνέχεια τα ποσά θα πρέπει να μεταφερθούν στους κωδικούς 125-126 του υποπίνακα Δ2 του πίνακα 4 του εντύπου Ε1.

Ωστόσο, και εδώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία, πριν υποβάλουν την δήλωσή τους, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προβούν οπωσδήποτε στις ακόλουθες νόμιμες ενέργειες. Πρώτον, θα πρέπει να έχουν προχωρήσει στην αίτηση, εις βάρος του μισθωτή που δεν πληρώνει, διαταγής πληρωμής ή διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου ή να έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή σε κάθε περίπτωση να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Δεύτερον, θα πρέπει αντίγραφο της ανωτέρω διαταγής πληρωμής ή δικαστικής απόφασης που έχει εκδοθεί ή τουλάχιστον έχει ασκηθεί, να κατατεθεί στην εφορία από τον ιδιοκτήτη – εκμισθωτή.

Εάν δεν προχωρήσει ο φορολογούμενος στην άσκηση π.χ. διαταγής πληρωμής ή σε ένα από τα ανωτέρω ένδικα βοηθήματα, ώστε να αποδεικνύεται δικαστικώς ότι υπάρχουν οφειλόμενα ενοίκια, τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν ως τέτοια και η εφορία θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογώντας τα συγκεκριμένα ποσά!!!

Ο ιδιοκτήτης – εκμισθωτής, λοιπόν, και δεν θα εισπράξει τα ενοίκια που νόμιμα του οφείλονται, αλλά και θα φορολογηθεί γι’ αυτά σαν να τα εισέπραξε κανονικά!! Πρόκειται για μια απόλυτα δυσμενή οικονομική εξέλιξη, ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης που ζούμε. Αποτελεί, μια απαραίτητη αλλά και έξυπνη επιλογή για έναν ιδιοκτήτη – εκμισθωτή, να προχωρήσει σε έκδοση διαταγής πληρωμής, ώστε από τη μια να αποφύγει το φαινόμενο αυτό της άδικης φορολόγησης αλλά από την άλλη να αυξήσει τις πιθανότητες με έναν άμεσο και γρήγορο τρόπο να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του έναντι του μισθωτή – κακοπληρωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894 και 6932 455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Παραγραφή προθεσμίας Δημοσίου για έλεγχο φορολογικών δηλώσεων

Με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 111/2018 γνωμοδότησή του, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους διακρίνει την μη υποβολή δήλωσης εισοδήματος από την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης, κρίνοντας ότι η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου βάσει της φορολογικής δήλωσης που υποβλήθηκε εκπρόθεσμα θα έπρεπε να είναι πενταετής (ή υπό περιστάσεις, οκταετής) κι όχι δεκαπενταετής, όπως υπολογιζόταν μέχρι σήμερα, λόγω της υπ’ αριθμ. 173/2006 γνωμοδότησης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών που εξίσωνε τις δύο περιπτώσεις.

Η εν λόγω πρόσφατη γνωμοδότηση συμπορεύεται με το πνεύμα των υπ’ αριθμ. 1738/2017, 2934/2017 και 2935/2017 αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, βάσει των οποίων αυστηροποιήθηκε το πλαίσιο εφαρμογής της πενταετίας στις παραγραφές των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου από πλημμελείς φορολογικές δηλώσεις, βάζοντας φρένο στις καταχρηστικές μεθόδους υπολογισμού προθεσμιών παραγραφής μέσω διαδοχικών παρατάσεων εκ μέρους της Διοίκησης.

Διαπιστώνει επομένως το Ν.Σ.Κ. ότι σήμερα, με τη «στροφή» που πραγματοποίησε το Σ.τ.Ε. στη νομολογία του, δεν μπορεί να γίνει δεκτή η εξίσωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδημάτων με την εκπρόθεσμη υποβολή της, όπως ερμηνευόταν από το 2006 η (πράγματι ασαφής) διάταξη του αρθρ. 84 παρ. 5 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος -ο οποίος ισχύει για τις χρήσεις μέχρι το 2013- και εισήγαγε εξαιρετικά την δεκαπενταετή προθεσμία παραγραφής στην περίπτωση της μη υποβολής, χωρίς όμως να κάνει μνεία στην περίπτωση της εκπρόθεσμης υποβολής. Η νέα γνωμοδότηση θεωρεί ότι η απουσία ρητής σχετικής αναφοράς είναι κρίσιμη και με κανέναν ερμηνευτικό τρόπο δεν είναι δυνατό να επεκταθεί κατ’ αναλογία η εξαιρετική περίπτωση της δεκαπενταετίας και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής.

Μάλιστα, γινόταν δεκτό ότι σε περίπτωση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημερομηνία λήξης του χρόνου παραγραφής, το δικαίωμα του Δημοσίου λάμβανε μια τριετή παράταση, δηλαδή θα παραγραφόταν μετά την πάροδο τριετίας από τη λήξη του έτους υποβολής της δήλωσης.

Αναφέρει λοιπόν, η ως άνω γνωμοδότηση, ότι η τριετής παράταση δεν μπορεί να αφορά την δεκαπενταετή παραγραφή, αλλά μόνον την πενταετή, καθώς το γράμμα του νόμου κάνει λόγο για έναρξή της από τη «λήξη του έτους υποβολής της δήλωσης», η οποία λήξη αφορά μόνον την πενταετή παραγραφή. Διαφορετικά, λόγος θα γινόταν για έναρξη από «την ημέρα επίδοσης της δήλωσης», όπως θα ήταν αναμενόμενο αν η τριετία αφορούσε την 15ετή παραγραφή.

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι πλέον υφίστανται δύο διαφορετικές γνωμοδοτήσεις με αντίθετο περιεχόμενο, η ίδια η υπ’ αριθμ. 111/2018 γνωμοδότηση καταλήγει πως το ζήτημα θα πρέπει να παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την οριστική διευθέτηση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται πως διανοίγεται η δυνατότητα να προσαρμοστεί η ερμηνεία των Κ.Φ.Ε. στην πρόσφατη νομολογία του Σ.τ.Ε. και να περιοριστεί η δεκαπενταετής παραγραφή μόνο στην περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης, και μάλιστα χωρίς δυνατότητα παράτασης για περαιτέρω τριετία.

Για περισσότερες πληροφορίες για φορολογικά, οικονομικά και σχετικά ποινικά ζητήματα  και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894 και 6932 455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΑΑΔΕ φορολ. έλεγχοι και περιουσιολόγιο

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΑΑΔΕ για το 2018, το οποίο απεικονίζει τους ετήσιους στόχους και τα έργα  για την αύξηση της αποδοτικότητάς της, την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης των πολιτών και τη μεγιστοποίηση των Δημοσίων Εσόδων, έχει τεθεί το ζήτημα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου μέσω της ολοκλήρωσης της δημιουργίας του ηλεκτρονικού περιουσιολόγιου.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ γενικώς περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο διεξαγωγής των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων και την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών με επιβολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων κα). Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προβλέψεις για έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών και  ακόμη, σχέδια για έλεγχο και τραπεζικών θυρίδων των φορολογουμένων.

Το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο ουσιαστικά θα αποτελεί ένα πληροφοριακό σύστημα όπου θα γίνεται η καταγραφή του συνόλου της ακίνητης και κινητής περιουσίας των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων, και ο χαρακτήρας του θα είναι «εργαλειακός» για την ΑΑΔΕ, αφού θα χρησιμοποιείται αφ’ ενός για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των φορολογουμένων κι αφ’ ετέρου για τη διαμόρφωση μίας δικαιότερης και αποτελεσματικότερης κατανομής φορολογικών βαρών στους πολίτες, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες των τελευταίων. Θα είναι μάλιστα ευκολότερος ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, μέσω του ελέγχου των προσαυξήσεων των περιουσιών των φορολογουμένων, και δη της αιτιολόγησης που αυτοί θα προσφέρουν.

Αντιστοίχως, στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο θα έχουν πρόσβαση και οι πολίτες, ώστε να δύνανται να ελέγξουν την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών της φορολογικής διοίκησης. Για να υπάρχει πληρότητα των στοιχείων που συνθέτουν την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα του φορολογουμένου, θα υπάρξει στενή συνεργασία με το Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «ΕΡΓΑΝΗ»,το Κτηματολόγιο και το πληροφοριακό σύστημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ώστε να υπάρχει εικόνα και της άυλης περιουσίας του φορολογουμένου).

Ενόψει της αναγκαιότητας του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου ως εργαλείο της ΑΑΔΕ στη διαδικασία πάταξης της φοροδιαφυγής, η ΑΑΔΕ έχει θέσει την ολοκλήρωσή του στους άμεσους στόχους της, υπολογίζοντας την περάτωσή του έως το 2020. Υπάρχουν ήδη οι απαραίτητοι πόροι για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ χρηματοδότηση θα ληφθεί και από το ΕΣΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες και προσωπικό ραντεβού με εξειδικευμένο δικηγόρο με σκοπό τη ρύθμιση οφειλών και την αποφυγή κατασχέσεων,  πλειστηριασμών και πτωχεύσεων επικοινωνείστε στα τηλ 210 8811903, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων

Οι υπ’ αριθμ. 1738/2017 και 2932/2017 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) έχουν ανανεώσει το ενδιαφέρον των φορολογουμένων για το ζήτημα της παραγραφής των φορολογικών τους υποθέσεων, καθώς οι ως άνω αποφάσεις έθεσαν όρια -και μάλιστα συνταγματικής περιωπής- στις φορολογικές αρχές ώστε να αποφεύγονται οι μέχρι πρόσφατα ακολουθούμενες καταχρηστικές πρακτικές που επέκτειναν αυθαίρετα τα όρια των παραγραφών.

Το περιεχόμενο της πρόσφατης νομολογίας του ΣτΕ ουσιαστικά ήταν ότι οι διαδοχικές παρατάσεις του χρόνου παραγραφής κατέληγαν καταχρηστικές, όταν αυτές έφταναν πρακτικά στην κατάλυση του κανόνα της πενταετίας. Τυπική προϋπόθεση για την επιμήκυνση αποτελεί διάταξη, η οποία θα πρέπει να θεσπίζεται το αργότερο εντός του επόμενου έτους από αυτό στο οποίο ανάγεται η φορολογική υποχρέωση, εν αντιθέσει με την όλως καταχρηστική παράταση του χρόνου παραγραφής λίγο πριν τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας. Ως αποτέλεσμα, στις υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος έχουν παραγραφεί σήμερα οι χρήσεις έως το 2011, ενώ στο τέλος του χρόνου θα παραγραφεί η χρήση του 2012.

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στις ακόλουθες δύο ειδικές περιπτώσεις, όπου επικρατεί ακόμη κάποια σύγχυση:

Όσον αφορά τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης: ο τότε ισχύων Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος προέβλεπε ότι η παραγραφή είναι δεκαπενταετής, πλην των περιπτώσεων όπου αυτή υποβαλλόταν το τελευταίο έτος πριν από την παραγραφή, οπότε επερχόταν επέκταση της παραγραφής για τρία πλέον έτη. Παρά το γράμμα όμως του νόμου, οι φορολογικές αρχές, βασιζόμενες σε μία γνωμοδότηση του ΝΣΚ (υπ’αριθμ. 173/2006), παρέτειναν την παραγραφή σε δεκαπέντε έτη όχι μόνον στις περιπτώσεις μη υποβολής, αλλά και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, πράγμα ανακόλουθο με τη διατύπωση του νόμου και σαφώς αντισυνταγματικό.

Όσον αφορά το φορολογικό πιστοποιητικό: στη σχετική υπ’ αριθμ. 1490/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (πλέον αμετάκλητη), κρίθηκε ότι για τις εταιρείες που έχουν λάβει έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης από τους ορκωτούς ελεγκτές ανεπιφύλακτα για τη χρήση 2011, υπάρχει προθεσμία 18 μηνών για τον έλεγχό τους από τις φορολογικές αρχές που αρχίζει από την υποβολή του πιστοποιητικού – πλην περιπτώσεων ανακάλυψης νέων στοιχείων ή ειδικά προβλεπόμενων ενδείξεων παραβάσεων. Παρά τη σχετική απόφαση, η διοίκηση προέβαινε σε σειρά ελέγχων, αγνοώντας τον τεθέντα δεκαοκτάμηνο χρόνο παραγραφής. Η παράνομη αυτή συμπεριφορά αναγνωρίστηκε ήδη από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία, επικαλούμενη την ως άνω απόφαση, έκανε αποδεκτή ενδικοφανή προσφυγή εταιρείας, λόγω της παρέλευσης του σχετικού δεκαοκτάμηνου και της συνακόλουθης παραγραφής της χρήσης του 2011. Κατ’ αναλογία τα ως άνω εφαρμόζονται και στη χρήση του 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894 και 6932 455478.

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 20/04/2018 σε Φορολογικό

 

Ετικέτες: , , , , , , , ,

Χωριστές δηλώσεις εφορίας για τους συζύγους

Σύμφωνα με την πρόσφατη, υπ’ αριθμ. 330/2018 απόφαση του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης των συζύγων μόνον από το σύζυγο προϋποθέτει την κοινή συναίνεση και των δύο, ελλείψει της οποίας οι φορολογικές υποχρεώσεις και οι βεβαιώσεις φόρων είναι χωριστές κι αυτοτελείς.

Όπως σημειώνει το Σ.τ.Ε. στην απόφασή του, ήδη ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) προβλέπει ότι κάθε σύζυγος χωριστά είναι υπόχρεος για το φόρο, τα τέλη και τις εισφορές του εισοδήματός του, με κατ’ αρχήν όμως διαδικαστικώς υπόχρεο για την υποβολή αυτής τον σύζυγο, ενώ ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) προβλέπει πως η βεβαίωση του φόρου γίνεται σε κάθε σύζυγο ξεχωριστά. Παρά ταύτα, υπό την ισχύ του ν. 4172/2013, η οφειλή για φόρο, τέλη και εισφορές που αναλογούν στα εισοδήματα των συζύγων, εξακολουθεί να βεβαιώνεται στο όνομα μόνο του συζύγου. Δηλαδή, βεβαιώνεται και καταχωρίζεται ως εισπρακτέο ή επιστρεπτέο το άθροισμα των οφειλών των δύο συζύγων στο όνομα του συζύγου.

Ο Κ.Φ.Ε. έχει διατηρήσει για το σύζυγο την υποχρέωση να υποβάλει τη δήλωση και της συζύγου του, μολονότι δεν είναι υπόχρεος για το φόρο, τα τέλη και τις εισφορές που αναλογούν στο εισόδημά της. Η διατήρηση της υποχρέωσης αυτής, όμως, δεν προβλέπεται ούτε στον Κ.Φ.Ε. ούτε στον Κ.Φ.Δ. ρητώς. Από την άλλη, οι τεχνικής φύσεως λόγοι που είχαν εκτεθεί στην αιτιολογική έκθεση του ν. 1473/1984 κι αφορούσαν το μεγάλο όγκο των δηλώσεων και τη συνεπαγόμενη καθυστέρηση στην εκκαθάριση τους, με την αλματώδη αύξηση της τεχνολογίας έχουν προ πολλού εκλείψει. Άλλωστε, σε κάθε περίπτωση, η εξέταση του οικογενειακού εισοδήματος συνολικά από τις φορολογικές αρχές δεν προϋποθέτει αναγκαστικά την κοινή υποβολή. Όσο για το ενδεχόμενο μη υποβολής δήλωσης από τον ένα σύζυγο ή ελέγχου του ενός, ο κίνδυνος υφίσταται και στην περίπτωση που ο ένας σύζυγος, αν και υπόχρεος σε κοινή δήλωση, δεν δηλώνει τα εισοδήματά του ή υποβάλλεται σε έλεγχο για αυτά. Είναι άλλωστε επιταγή της ορθής κι αποτελεσματικής εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας να προσαρμόζεται αυτή με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του συστήματος φορολόγησης.

Ενόψει των ανωτέρω, το Σ.τ.Ε. κρίνει ότι δεν υφίσταται γενικώς κάποιος λόγος, πόσο μάλλον προφανής λόγος δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος να δικαιολογεί την υποχρεωτική υποβολή κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος των συζύγων κι επομένως, με γνώμονα το Σύνταγμα, αλλά και την ΕΣΔΑ, καταλήγει ότι ο σύζυγος υποβάλλει κοινή δήλωση και για το εισόδημα της συζύγου εφόσον συναινούν και οι δύο σύζυγοι, ενώ ελλείψει τέτοιας συναίνεσης, οι σύζυγοι διατηρούν το δικαίωμά τους να υποβάλλουν αυτοτελώς δηλώσεις φόρου εισοδήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894 και 6932 455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , ,