RSS

Category Archives: Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

               Απόφαση του Δικηγορικού μας Γραφείου:

            Αναστολή Πλειστηριασμού με απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων – Πιθανολόγηση Ευδοκίμησης της Έφεσης των Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών

            Το άρθρ. 6 παρ. 5 του Ν. 3860/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν. Κατσέλη) επιτρέπει στον οφειλέτη να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την αναστολή ενεργειών εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του, όταν ενώ έχει απορριφθεί η πρωτόδικη αίτηση υπαγωγής του στο νόμο, ώστε να έχει απωλέσει την προστασία της ακίνητης περιουσίας του, έχει ήδη ασκηθεί Έφεση, η οποία μάλιστα πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει. Παράλληλα, ο οφειλέτης θα πρέπει να κινδυνεύει να υποστεί ανυπέρβλητη ζημία από την επισπευδόμενη κατά της περιουσίας του εκτέλεση.

Τα Ασφαλιστικά Μέτρα αυτά αντιμετωπίστηκαν εξ αρχής από τα Δικαστήρια (Ειρηνοδικεία) με μεγάλη επιφυλακτικότητα, ώστε η νομολογία άργησε πάρα πολύ να εκδώσει θετικές αποφάσεις επ’ αυτών. Τούτο είναι από τη μία λογικό, αφού για να γίνουν δεκτά τα συγκεκριμένα Ασφαλιστικά Μέτρα, πρέπει να αποδειχθούν δύο πολύ κομβικοί παράμετροι: πρώτον, ότι η Έφεση του οφειλέτη πιθανολογείται ότι θα γίνει δεκτή – το οποίο προϋποθέτει μία πολύ καλή προεργασία κατά τη σύνταξη της Έφεσης – και δεύτερον, ότι η διαδικασία εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος του θα του προκαλέσει ανυπέρβλητη και ανεπανόρθωτη ζημία. Με το βάρος απόδειξης τόσο απαιτητικό και τη νομολογία εναντίον των οφειλετών, επί σειρά ετών τα Ασφαλιστικά Μέτρα αυτά θεωρούνταν «απρόσιτα» και αποφεύγονταν.

Παρά ταύτα, το Δικηγορικό μας Γραφείο, ήδη με την υπ’ αριθμ. 132/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ξεκίνησε να δημιουργεί, συστηματικά, νομολογία υπέρ των οφειλετών, αντεπεξερχόμενο στις απαιτητικές προϋποθέσεις τόσο του νόμου όσο και της νομολογίας και κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο στους οφειλέτες, προστατεύοντας την ακίνητη περιουσία τους.

Στη νομολογία αυτή έρχεται πλέον να προστεθεί και η υπ’ αριθμ. 101/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, δυνάμει της οποίας, πετύχαμε την αναστολή του πλειστηριασμού που στρεφόταν κατά της (δυνητικής) κύριας κατοικίας του εντολέα μας, η οποία ήδη απειλούνταν με πλειστηριασμό, αποδεικνύοντας τόσο τη βασιμότητα της Έφεσής μας όσο και την ανυπέρβλητη ζημία που ο ίδιος και η οικογένειά του επρόκειτο να υποστούν εάν έχαναν την ως άνω κατοικία τους.

Σύμφωνα με το διατακτικό της ως άνω απόφασης, η όποια διαδικασία εκτέλεσης θα ανασταλεί μέχρι την έκδοση απόφαση επί της Έφεσης του εντολέα μας, η οποία πρόκειται να εκδικαστεί τον Απρίλιο του 2024, με την απόφαση να αναμένεται αρκετούς μήνες αργότερα· έτσι, ο οφειλέτης δύναται να προστατεύσει την κατοικία του για χρονικό διάστημα περίπου δύο (2) ετών τουλάχιστον!!!

Παράλληλα, ο εντολέας μας έχει ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα, καθώς όχι μόνον ανεστάλησαν οι ενέργειες εκτέλεσης σε βάρος του ακινήτου του, αλλά, επιπλέον, διαθέτει μία δικανική κρίση η οποία πιθανολογεί την ευδοκίμηση της Έφεσής του και επιρρώνει τα επιχειρήματα αυτής, κάτι που φυσικά δεν θα είναι αδιάφορο για τον Δικαστή του Εφετείου!!!

Για του λόγου το αληθές, το διατακτικό της απόφασης έχει ως εξής:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αποφυγή πλειστηριασμού, διάσωση περιουσίας και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ακύρωση διαταγής πληρωμής

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου μας:

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 784/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, έγινε δεκτή η ανακοπή μας κατά διαταγής πληρωμής και επιταγής προς πληρωμή που είχε τεθεί κάτω από αντίγραφο του πρώτου εκτελεστού απογράφου της ως άνω διαταγής πληρωμής, η οποία βασίστηκε σε οφειλές προερχόμενες από συμβάσεις καταναλωτικών δανείων. Η απόφαση έκρινε ότι ο ανατοκισμός και η κεφαλαιοποίηση της εισφοράς του Ν. 128/75 από την Τράπεζα ήταν εντελώς παράνομος, με αποτέλεσμα η απαίτηση της Τράπεζας να είναι ανεκκαθάριστη και η διαταγή πληρωμής και η συνημμένη με αυτή επιταγή προς εκτέλεση να ακυρωθεί.

            Δυστυχώς σήμερα οι ρυθμοί με τους οποίους πλέον εκδίδονται διαταγές πληρωμής είναι πραγματικά καταιγιστικοί και πλειάδα συμπολιτών μας βρίσκονται στο στόχαστρο των Τραπεζών για οφειλές τους που έχουν πια «κοκκινίσει». Το πρώτο στάδιο άμυνας για τους οφειλέτες είναι η Ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής που στρέφεται εναντίον τους. Μολονότι λέγεται συχνά ότι «οι Ανακοπές δεν κερδίζονται», αυτό δεν είναι αλήθεια, και η παρούσα απόφαση είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σημειωτέον βέβαια ότι όλα πρέπει να γίνονται μέσα στις τασσόμενες προθεσμίες διαφορετικά ακυρώνονται οι ανακοπές.

            Διότι, στην μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, οι Τράπεζες επιβαρύνουν τις οφειλές των δανειοληπτών με τρόπο παράνομο και καταχρηστικό, ώστε να οδηγηθεί η οφειλή κυριολεκτικά σε πολλαπλασιασμό και να υπέρ-διογκωθεί. Και τούτο διότι οι αλλεπάλληλοι ανατοκισμοί και κεφαλαιοποιήσεις των οφειλών συμπεριλαμβάνουν αδιάκριτα επιπρόσθετες επιβαρύνσεις, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την εισφορά του Ν. 128/1975.

            Αυτή ήταν και η περίπτωση της εντολέως μας, στην οφειλή της οποίας επιβλήθηκαν υπέρογκοι, καταχρηστικοί και παράνομοι τόκοι, ώστε να εκτοξευθεί στα ύψη η οφειλή της. Αποτέλεσμα αυτών είναι ο συνυπολογισμός των ποσών αυτών να είναι παράνομος, κι επομένως άκυρος, η ακυρότητα δε αυτή των επιμέρους ποσών να επηρεάζει το σύνολο της απαίτησης. Έτσι, επιτύχαμε την ακύρωση της διαταγής πληρωμής και της συνημμένης σε αυτή επιταγής προς πληρωμή, από το Δικαστήριο, ώστε η οφειλή να υπολογιστεί ξανά, αυτή τη φορά με νόμιμο τρόπο.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο πλειστηριασμός, που θα ήταν η επόμενη ενέργεια και ταυτόχρονα διευκολύνεται η διαπραγμάτευση της οφειλής με μεγάλο κούρεμα!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση περιουσίας και αποφυγή πλειστηριασμών στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Για αγορά ακινήτου από πλειστηριασμό

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

            Η απόκτηση ακινήτων μέσω πλειστηριασμού αποκλίνει σημαντικά από μία απλή αγοραπωλησία ακινήτων. Είτε πρόκειται για οικιστικό ακίνητο είτε για επαγγελματικό ακίνητο, είτε για απλή αποθήκη είτε για ξενοδοχείο, η ίδια η φύση της διαδικασίας επιβάλει αυξημένη προσοχή από τον υποψήφιο υπερθεματιστή και, ως εκ τούτου, υφίσταται αντιστοίχως αυξημένη ανάγκη για νομική συνδρομή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό που προσφέρει μία εξειδικευμένη κι έμπειρη νομική συμπαράσταση είναι να καταστεί μία στην πραγματικότητα σύνθετη και πολλαπλώς δυνητικά επισφαλής για τον υποφήφιο υπερθεματιστή διαδικασία πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο ασφαλής.

            Ποια είναι όμως η φύση των νομικών υπηρεσιών που προσφέρονται στον υποψήφιο υπερθεματιστή και ποιους κινδύνους καλύπτουν;

            1. Έλεγχος της καταλληλότητας του ακινήτου:

            Ήδη πριν από την εμπλοκή του υποψήφιου υπερθεματιστή στη διαδικασία του πλειστηριασμού, μία εξειδικευμένη νομική συμπαράσταση είναι σε θέση να του προσφέρει τα μέγιστα και δη να γνωμοδοτήσει όσον αφορά στην επιλογή του ακινήτου, το ενδεχόμενο ρίσκο και την αξιολόγηση των κινδύνων που δύνανται να ανακύψουν κατά τη διάρκεια του πλειστηριασμού αλλά και μετά την κατακύρωση του ακινήτου.

            α. Έλεγχος τίτλων:

            Το πρώτο και κύριο έργο που αναλαμβάνει ο νομικός συμπαραστάτης είναι ο έλεγχος τίτλων. Αποτελεί μία συνηθισμένη παρανόηση ότι επειδή το ακίνητο αποκτάται από τον πλειστηριασμό «καθαρό» από βάρη, δεν υπάρχει ανάγκη ελέγχου τίτλων γιατί οποιαδήποτε νομική παθολογία θα θεραπευτεί λόγω ακριβώς του πλειστηριασμού. Στην πραγματικότητα, όμως, το ακίνητο αποκτάται ναι μεν ελεύθερο βαρών, ήτοι ελεύθερο από τυχόν προσημειώσεις υποθήκης, υποθήκες και κατασχέσεις, παρά ταύτα είναι πιθανό να υπάρχουν άλλου είδους νομικές παθολογίες, όπως μία πιθανή δουλεία, μία εκκρεμής διαδικασία απαλλοτρίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο ή κάποιο ελάττωμα ή/και έλλειψη στους τίτλους με το οποίο να είναι πιθανό ο υπερθεματιστής να βρεθεί αντιμέτωπος στο μέλλον. Άλλωστε, για να αποκτήσει νομίμως ο υπερθεματιστής το ακίνητο από τον καθ’ ου η εκτέλεση, θα πρέπει και ο καθ’ ου η εκτέλεση να είχε αποκτήσει επίσης νομίμως το ακίνητο.

Παράλληλα, στην ίδια φάση, ήδη πριν από οποιαδήποτε δήλωση ενδιαφέροντος ο υποψήφιος υπερθεματιστής θα πρέπει να γνωρίζει εάν υφίστανται εκκρεμείς διεκδικήσεις του ακινήτου από τρίτα πρόσωπα, τα οποία στο μέλλον να είναι πιθανό να στραφούν κατά του υπερθεματιστή.

            β. Έλεγχος του εκπλειστηριαζόμενου:

            Στον πλειστηριασμό, κατ’ ακριβολογία, εκπλειστηριάζονται εμπράγματα δικαιώματα και όχι κατά κυριολεξία ακίνητα. Αυτό σημαίνει ότι σε έναν πλειστηριασμό δεν είναι απίθανο να εκπλειστηριάζεται ένα ποσοστό επί της πλήρους κυριότητας επί του ακινήτου (π.χ. 50%), ή η ψιλή κυριότητα επ’ αυτού ή κάποιος συνδυασμός των δύο – κάτι που μπορεί να παραβλεφθεί εν όψει μίας φαινομενικά εξαιρετικά προνομιακής τιμής. Μπορεί επίσης ο πλειστηριασμός να αφορά οριζόντια ιδιοκτησία η οποία όμως, μολονότι φαίνεται αυτοτελές ακίνητο, να αποτελεί λειτουργικό σύνολο με κάποιο άλλο ακίνητο (π.χ. του άνω ή κάτω ορόφου). Όλοι αυτοί οι παράγοντες θα πρέπει να ελέγχονται διεξοδικά πριν από την δήλωση συμμετοχής του υποψήφιου υπερθεματιστή, ώστε ο ίδιος να έχει εικόνα των τυχόν κινδύνων που ενέχει το συγκεκριμένο ακίνητο και δη των (νομικών) συνεπειών που θα επιφέρει η απόκτησή του.

            Επίσης, είναι πιθανό το ακίνητο να είναι εκμισθωμένο, το οποίο αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα για τον υποψήφιο υπερθεματιστή, καθώς άπτεται στην πραγματικότητα του χρόνου στον οποίο θα είναι σε θέση εκ του νόμου να εκμεταλλευτεί ή να κάνει εν γένει χρήση του ακινήτου – χωρίς η μίσθωση να αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα για την απόκτηση του ακινήτου, όπως θα δούμε κατωτέρω.

            Γενικώς, ένας μη νομικός αλλά επίσης κομβικός παράγοντας ο οποίος συχνά παραβλέπεται είναι το ποιος κάνει χρήση του ακινήτου, ιδίως εάν πρόκειται για κατοικία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εμπειρία αποδεικνύει ότι η εγκατάσταση το υπερθεματιστή στο ακίνητο μπορεί να αποδειχθεί μία χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία, αφού οι καθ’ ων η εκτέλεση έχουν μεγαλύτερο κίνητρο και συμφέρον να προβάλουν κάθε διαθέσιμο ένδικο βοήθημα στη διάθεσή τους για την παρεμπόδιση της διαδικασίας ή και την ανατροπή της, πέρα από οποιοδήποτε ηθικό ζήτημα δύναται να εγερθεί.

γ. Έλεγχος προηγούμενων νομικών ενεργειών:

            Στη σημερινή χρονική συγκυρία, με τον όγκο των τιτλοποιούμενων απαιτήσεων από τις Τράπεζες προς αλλοδαπές επενδυτικές εταιρείες, εκπροσωπούμενες από εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων στην Ελλάδα, η επισπευσμένη διαδικασία εκτέλεσης την οποία προβλέπει ο νομοθέτης, πριν από την τελεσιδικία μείζονων νομικών βοηθημάτων του οφειλέτη, ο κίνδυνος της ανατροπής μίας ήδη τετελεσμένης εκτέλεσης είναι, αν μη τι άλλο, υπαρκτός. Για αυτό ο υποψήφιος υπερθεματιστής θα πρέπει να γνωρίζει εάν υφίστανται εκκρεμείς Ανακοπές κατά της Διαταγής Πληρωμής που κίνησε το πρώτον τη διαδικασία, κατά των Επιταγών προς Εκτέλεση αλλά και Ανακοπές κατά της Κατασχετήριας Έκθεσης και δη σε ποιο βαθμό εκκρεμούν.

            Η συνεκτίμηση και τα πορίσματα από τους ως άνω ελέγχους μπορεί να προσφέρει στον υποψήφιο υπερθεματιστή μία ικανοποιητική αξιολόγηση του εάν το ελεγχόμενο ακίνητο αποτελεί ασφαλή επιλογή ή όχι, δυνητικά αποτρέποντάς τον από ένα «τοξικό» ακίνητο ώστε να κατευθυνθεί ο οφειλέτης σε πιο ασφαλή ακίνητα.

            2. Συνδρομή κατά την προδικασία και τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού:

            α. Αίτηση συμμετοχής – εγγυοδοσία:

            Για να είναι νόμιμη η αίτηση συμμετοχής του υποψήφιου υπερθεματιστή στη διαδικασία του πλειστηριασμού, είναι υποχρεωτική η καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο 30% της τιμής πρώτης προσφοράς σε ειδικό λογαριασμό του Συμβολαιογράφου που έχει αναλάβει τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού, ως εγγυοδοσία. Με τον τρόπο αυτό, εμποδίζεται η είσοδος σε υποψήφιους που δεν ενδιαφέρονταν να αποκτήσουν πραγματικά το εκάστοτε ακίνητο, αλλά να θέσουν προσχώματα στη διαδικασία, επηρεάζοντας με τη συμμετοχή τους την τιμή στην οποία εν τέλει κατακυρωνόταν το ακίνητο. Η εγγυοδοσία αυτή είναι ουσιαστικά το εχέγγυο ότι το ενδιαφέρον του πλειοδότη είναι πραγματικό κι όχι εικονικό ενώ, φυσικά, το ποσό επιστρέφεται από τον Συμβολαιογράφο στον υποψήφιο υπερθεματιστή αν δεν αποκτηθεί το ακίνητο από τον ίδιο. Με την αίτηση αυτή, σημειωτέον, ορίζεται αντίκλητος του υποψήφιου υπερθεματιστή ο νομικός του συμπαραστάτης, ώστε, πλέον κάθε επικοινωνία με τον υποψήφιο υπερθεματιστή να γίνεται διά του εξουσιοδοτημένου νομικού συμπαραστάτη.

            β. Παρακολούθηση πλειοδοτικής διαδικασίας:

            Ο χρόνος του πλειστηριασμού ορίζεται κατά κανόνα στις 4 ώρες (από ώρα 10:00 έως ώρα 14:00 κατά πάγια πρακτική), τις ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη. Παρά ταύτα, εάν στο τελευταίο λεπτό του πλειστηριασμού υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά, χορηγείται παράταση 5 λεπτών. Τέτοιες πεντάλεπτες παρατάσεις μπορούν να χορηγηθούν μέχρι είκοσι τέσσερις (24) φορές (!!!), ώστε ο πλειστηριασμός να δύναται να διαρκέσει έως και έξι (6) ώρες! Είναι προφανές ότι η διαδικασία, σε συνθήκες αυξημένου ανταγωνισμού, είναι πιθανό να είναι εξαιρετικά αγχωτική, και να προσφέρει ανατροπή μέχρι και την τελευταία στιγμή. Για αυτό, απαιτείται κατά το χρόνο εκείνο πλήρης εγρήγορση και άμεσα αντανακλαστικά που ο υποψήφιος υπερθεματιστής, καθώς και ο καθείς μη εξοικειωμένος με τη διαδικασία και την πλατφόρμα, είναι πολύ πιθανό να μην διαθέτουν.

            γ. Δρομολόγηση της Κατακύρωσης

            Αφότου ολοκληρωθεί η διαδικασία του πλειστηριασμού και κηρυχθεί υπερθεματιστής ο υποψήφιος, απαιτείται η σύνταξη της Κατακυρωτικής Έκθεσης από τον Συμβολαιογράφο και, για την αποτελεσματική ολοκλήρωση της διαδικασίας, η σύνταξη και Περίληψης της Κατακυρωτικής Έκθεσης, ώστε δυνητικά να επιδοθεί με επιταγή για απόδοση του ακινήτου στον καθ’ ου η εκτέλεση. Ο χρόνος στον οποίο θα συνταχθούν οι ως άνω πράξεις είναι ευθέως ανάλογος του χρόνου τον οποίο θα διαθέσει ο υπερθεματιστής για αυτές, που σχετίζεται με το κατά πόσο τον ενδιαφέρει η άμεση χρήση ή άλλη εκμετάλλευση του αποκτηθέντος ακινήτου.

3. Νομικές ενέργειες μετά την κατακύρωση:

            α. Ενώπιον Κτηματολογίων και Υποθηκοφυλακείων

            Για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του ακινήτου στον υπερθεματιστή δεν αρκεί βέβαια ούτε η καταβολή του σύνολου ποσού της αξίας του εκπλειστηριασθέντος ακινήτου ούτε η σύνταξη της Κατακυρωτικής Έκθεσης από τον Συμβολαιογράφο. Η μεταβίβαση ολοκληρώνεται μόνον εφ’ όσον μεταγραφεί η ως άνω Κατακυρωτική Έκθεση στα οικεία βιβλία των αρμοδίων κατά τόπο Κτηματολογίων ή Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων. Τα έξοδα της μεταγραφής μπορούν ευχερώς να υπολογιστούν με ακρίβεια μετά την κατακύρωση του ακινήτου, καθώς προκύπτουν από συντελεστές επί του συνολικώς καταβληθέντος ποσού από τον υπερθεματιστή, το οποίο διαμορφώνεται φυσικά μόνον μετά το πέρας του πλειστηριασμού. Πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μόνον κατά προσέγγιση μπορούν να υπολογιστούν τα ποσά. Σημειωτέον ότι τον υπερθεματιστή επιβαρύνει εππιπλέον ο φόρος μεταβίβασης στην Εφορία και στον οικείο Δήμο και η αμοιβή του Συμβολαιογράφου.

β. Σε περίπτωση υφιστάμενης μίσθωσης

Όπως αναφέραμε ανωτέρω, υπάρχει περίπτωση το ακίνητο να είναι εκμισθωμένο κατά το χρόνο του πλειστηριασμού. Διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

ι. Αν πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση, ο υπερθεματιστής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση, η οποία θα λυθεί μετά την πάροδο έξι (6) μηνών. Με το νέο καθεστώς, ως ισχύει από την 1η.01.2022 δεν παρέχεται άλλη προστασία στο μισθωτή επαγγελματικών ακινήτων.

ιι. Αν πρόκειται για μίσθωση κατοικίας, ο υπερθεματιστής έχει ομοίως το δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση, η οποία θα λυθεί μετά την πάροδο έξι (6) μηνών, παρά ταύτα η καταγγελία αυτή δεν γίνεται να λάβει χώρα πριν παρέλθει η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης κατοικίας, ήτοι η τριετία (3 έτη).

ιιι. Αν η μίσθωση συνάφθηκε μετά την κατάσχεση του ακινήτου, όμως, ο υπερθεματιστής μπορεί να την καταγγείλει εντός δύο (2) μηνών από τη μεταγραφή ης περίληψης της Κατακυρωτικής Έκθεσης, οπότε λύεται αυτή μετά από δύο (2) μήνες.

γ. Σε περίπτωση αδυναμίας εγκατάστασης:

            Όπως προαναφέραμε, από τη μεταγραφή της Κατακυρωτικής Έκθεσης του πλειστηριασμού κι εντεύθεν, η μεταβίβαση του ακινήτου έχει πια συντελεσθεί κι ως εκ τούτου ο υπερθεματιστής αποκτά νομίμως κι αυτοδικαίως το ακίνητο. Παρ’ όλα αυτά, είναι πιθανό το ακίνητο να μην αποδίδεται είτε από τον ιδιοκτήτη είτε από τον μισθωτή, παρά τις νόμιμες κι εμπρόθεσμες εκ μέρους του υπερθεματιστή διεκπεραιωτικές ενέργειες και παρά τω νόμω. Σε αυτήν την περίπτωση, ο υπερθεματιστής θα πρέπει να επιτύχει τη βίαιη αποβολή του προηγούμενου κυρίου ή του μισθωτή, η οποία διενεργείται από δικαστικό επιμελητή.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
Βίντεο

Γιατί είναι απαραίτητος ο νομικός παραστάτης για μεταβιβάσεις ακινήτων, αγοραπωλησίες, κληρονομιές, πλειστηριασμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Απόφαση του Δικηγορικού μας Γραφείου:

            Μόνο με  Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναστείλαμε τον Πλειστηριασμό πολυτελούς ακινήτου!!!

Με την από 10.01.2023 Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών έγινε δεκτό το αίτημά μας για την αναστολή του πλειστηριασμού της κύριας και μοναδικής κατοικίας των εντολέων μας, λίγες ημέρες μόλις πριν τον πλειστηριασμό!

Ειδικότερα, οι νυν εντολείς μας, με προηγούμενο δικηγορικό γραφείο,  είχαν προσφύγει με αίτησή τους στο Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν. Κατσέλη), η οποία όμως πρωτοδίκως απορρίφθηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών. Ως αποτέλεσμα αυτού, έπαυσε η προστασία του νόμου επί της περιουσίας των εντολέων μας και κινήθηκε διαδικασία εκτέλεσης σε βάρος τους, με αποκορύφωμα την επιβολή κατάσχεσης και ορισμό πλειστηριασμού επί της κύριας και μοναδικής κατοικίας των οφειλετών.

Ακολουθώντας τις συμβουλές μας, οι εντολείς μας άσκησαν Έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, ζητώντας την εξαφάνισή της, και κατόπιν, έστω και την ύστατη στιγμή, άσκησαν Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ. 5 του Ν. 3869/2010, με Μη Αυτοτελές Αίτημα Προσωρινής Διαταγής, η οποία συζητήθηκε την 10η.01.2023, δύο εβδομάδες μόλις πριν τη διενέργεια του πλειστηριασμού!

Στο παρελθόν, τα Ασφαλιστικά Μέτρα αυτά θεωρούνταν αδύνατο να ευδοκιμήσουν, καθώς ήταν εξαιρετικά δύσκολη η απόδειξη και του υψηλού βαθμού πιθανολόγησης της ευδοκίμησης της Έφεσης και η απόδειξη της ανυπέρβλητης ζημίας των οφειλετών. Παρά ταύτα,  η πρώτη θετική απόφαση υπήρξε από το δικηγορικό μας γραφείο το οποίο τα τελευταία χρόνια συνεισφέρει στη δημιουργία Νομολογίας, εκδίδοντας αλλεπάλληλες αποφάσεις που κάνουν δεκτά τα εν λόγω Ασφαλιστικά Μέτρα, αναστέλλοντας έτσι τις διαδικασίες εκτέλεσης κατά της περιουσίας των οφειλετών μέχρι την έκδοση απόφασης επί των Εφέσεών τους, που πρόκειται να συζητηθούν σε μακρινές σε χρόνο δικασίμους.

Εν προκειμένω, μάλιστα, επιτύχαμε το έτι δυσκολότερο: την αναστολή πλειστηριασμού όχι με απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων, αλλά με Προσωρινή Διαταγή, πριν την εκδίκαση των ασφαλιστικών!!!

Και μάλιστα σε δανειολήπτες με χρέη άνω του 1.000.000 ευρώ!!!

Παράλληλα, δεν επιβλήθηκε καταβολή μηνιαίας δόσης προς τους πιστωτές των δανειοληπτών, δίνοντας μία ουσιαστική ανάσα στους εντολείς μας!!! Μάλιστα, η ισχύς της Προσωρινής Διαταγής που αναστέλλει τη διενέργεια του πλειστηριασμού εκτείνεται μέχρι και την έκδοση απόφασης επί της Αίτησης Αναστολής – κι όχι μέχρι τη συζήτηση και δη υπό τον όρο της συζήτησης αυτής, όπως συνηθίζεται!!!.

Για του λόγου το αληθές παρατίθεται το κείμενο της προσωρινής διαταγής:

Έτσι, το ζεύγος των οφειλετών πέτυχε την αναστολή των ενεργειών εκτέλεσης σε βάρος της κύριας και μοναδικής κατοικίας τους, και δη του πλειστηριασμού που επέκειτο σε λίγες ημέρες, προσφέροντας μάλιστα ένα πλεονέκτημα υπέρ των οφειλετών αφού υφίσταται πλέον ήδη μία δικανική κρίση που να πιθανολογεί τη θετική έκβαση της Αίτησής τους!!!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αποφυγή πλειστηριασμού, διάσωση περιουσίας και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Βίντεο

Αρνείται το fund τη ρύθμιση; Ακυρώνουμε τον πλειστηριασμό!!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο -διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμών στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΝΕΑ ΒΑΣΑΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

            Η μνήμη είναι σίγουρα πολύ νωπή για πληθώρα δανειοληπτών των εισπρακτικών εταιρειών και των δικηγορικών εταιρειών που τους καλούσαν δεκάδες φορές μέσα στην ίδια μέρα και κάθε μέρα, ιδίως κατά τα έτη 2015 – 2017, ήτοι όταν το φαινόμενο των «κόκκινων δανείων» είχε φτάσει στο ζενίθ τους. Χρειάστηκαν πολλές αποφάσεις δικαστηρίων που επιδίκαζαν αποζημίωση στους οφειλέτες που βίωναν αυτήν την ασφυκτική και άκρως επιβαρυντική καθημερινότητα, αλλά και παρεμβάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας ώστε να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο (όχι βέβαια να εξαλειφθεί), σε πιο βιώσιμα κι ανθρώπινα επίπεδα.

            Τον τελευταίο καιρό, όμως, πολλοί συμπολίτες μας βιώνουν μία καινούργια «αναβίωση» στις επίμονες οχλήσεις των εισπρακτικών και των δικηγορικών γραφείων, γεγονός που θα πρέπει να συνδεθεί με την πρόσφατη τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και τροποποιεί το άρθρο 4, παρ. 4 του Ν. 3758/2009 (για τις εισπρακτικές εταιρείες) και δη ως «επείγουσα διάταξη» και σύμφωνα με την οποία εξομοιώνονται οι δικηγόροι (και οι δικηγορικές εταιρείες) με τις εισπρακτικές.

            Η συγκεκριμένη τροπολογία, πέρα από το γεγονός ότι εισήχθη την τελευταία στιγμή στο νομοσχέδιο, δίχως επαρκή νομοθετική επιμέλεια, ενώ υποτίθεται ότι κατατείνει στη θέσπιση ενός πλαισίου προστασίας του οφειλέτη, στην πραγματικότητα χειροτερεύει τη θέση τους, αφού, όχι μόνον δεν περιορίζει το πεδίο δράσης των εξομοιωμένων με τις εισπρακτικές δικηγορικών γραφείων, αλλά αντιθέτως επιτρέπει την συχνότερη επικοινωνία με τους οφειλέτες!!!

            Και τούτο διότι, ενώ πάγιο αίτημα των νομικών (και των πολιτών) ήταν η θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου που θα τιμωρούσε με πρόστιμο τους δικηγόρους και τις δικηγορικές εταιρείες που επικοινωνούσαν πλέον της μίας φοράς με τους οφειλέτες των εντολέων τους (καθώς μέχρι σήμερα μόνο «φρένο» αποτελούν οι καταγγελίες των οφειλετών στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους και η κίνηση πειθαρχικών διαδικασιών, που μπορεί όμως να πάρουν χρόνια να ολοκληρωθούν), η νέα τροπολογία όχι απλώς δεν τιμωρεί, αλλά αντίθετα, επιτρέπει την αύξηση των ορίων του δικαιώματος όχλησης των οφειλετών!!!

            Παρά τις αντιδράσεις του Δικηγορικού Σώματος, όμως, φαίνεται ότι είναι σκοπός της Πολιτείας να δημιουργήσει τις συνθήκες για μία πλήρη αναβίωση της ζοφερής καθημερινότητας που βίωναν (και σε κάποιο βαθμό βιώνουν μέχρι σήμερα) οι οφειλέτες, οι οποίοι κινδυνεύουν, με την νέα τροπολογία, να δέχονται τακτικά τηλεφωνήματα και από εισπρακτικές εταιρείες και από δικηγορικές εταιρείες, και δη με την «ευλογία» του νομοθέτη.

            Τα ανωτέρω αποτελούν ένα λόγο παραπάνω για τους οφειλέτες να επιδιώξουν να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους με τη συνδρομή εξειδικευμένων σε αυτό νομικών συμπαραστατών και να επανέλθουν στην κανονικότητα, προτού βρεθούν αντιμέτωποι με την ψυχοφθόρα τακτική όχληση των δικηγορικών εταιρειών, που φυσικά μόνο σκοπό έχουν την «εκβίαση» του οφειλέτη και δεν είναι σε θέση να προσφέρουν καμία βιώσιμη λύση για τον ίδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αποφυγή πλειστηριασμού, διάσωση περιουσίας και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Διάσωση κατοικίας δανειολήπτη, που είχε απορριφθεί για «δόλο», με ασφαλιστικά μέτρα

Απόφαση του Δικηγορικού μας Γραφείου:

            Με την υπ’ αρίθμ. 9/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου, δανειολήπτης που είχε προσφύγει στο Ν. Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και του οποίου η αίτηση είχε πρωτοδίκως απορριφθεί, πέτυχε την αναστολή των διωκτικών ενεργειών εναντίον του από τις πιστώτριές του, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων!

            Ειδικότερα, ο δανειολήπτης είχε καταθέσει αίτηση προσφυγής στο Ν. 3869/2010, προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του προς τις τράπεζες και να διασώσει την κύρια κατοικία του. Η αίτησή του απορρίφθηκε, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχε δόλος ως προς την ανάληψη των δανείων. Ως αποτέλεσμα αυτού, έπαυσε η προστασία του Νόμου της ακίνητης περιουσίας του και οι πιστωτές του έσπευσαν να ξεκινήσουν διαδικασίες εκτέλεσης με την επίδοση αλλεπάλληλων διαταγών πληρωμής, με πρόδηλο και προφανή σκοπό την εκποίηση της κύριας – και μοναδικής – κατοικίας του.

            Το Δικηγορικό μας Γραφείο άσκησε Έφεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας την εξαφάνιση της απορριπτικής και κατάφωρα άδικης απόφασης. Παράλληλα, προχωρήσαμε σε κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων αναστολής των διωκτικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 3869/2010.

            Με την υπ’ αριθμ. 9/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου, το Δικαστήριο, κρίνοντας ως σφόδρα πιθανολογούμενη την ευδοκίμηση της Έφεσής μας, διέταξε την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Εφετείου!!!

            Ο δανειολήπτης κι εντολέας μας όχι μόνον πέτυχε την αναστολή των ενεργειών εκτέλεσης εκ μέρους των πιστωτών του, σε μία εξαιρετικά δύσκολη, λόγω της κατάστασης της υγείας του, περιόδου για τον ίδιο, καθώς προσφάτως διαγνώστηκε με κακοήθεια, και κέρδισε πολύτιμο χρόνο, αλλά απέκτησε κι ένα ακόμη πλεονέκτημα να υφίσταται ήδη μία δικανική κρίση που να πιθανολογεί την ευδοκίμηση της Έφεσής του, το οποίο φυσικά θα συνεκτιμηθεί κι από το Εφετείο!!!

            Επισημαίνεται ότι πρώτο το Δικηγορικό μας Γραφείο δημιούργησε νομολογία για τα ασφαλιστικά μέτρα του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν. Κατσέλη) φέρνοντας την πρώτη θετική απόφαση τέτοιου είδους ασφαλιστικών μέτρων και συγκεκριμένα την υπ’ αριθμ. 132/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να παράγει νομολογία με θετικές αποφάσεις ασφαλιστικών, όπως η παρούσα υπ’ αριθμ. 9/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αποφυγή πλειστηριασμού, διάσωση περιουσίας και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Σημασία της εξωδικαστικής επίσημης διαπραγμάτευσης

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ;

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

            Η εξωδικαστική διαπραγμάτευση αποτελεί συχνά την πιο γρήγορη και ανώδυνη διαδικασία διευθέτησης του ιδιωτικού χρέους, καθώς, εφ’ όσον διενεργείται από έμπειρους κι εξειδικευμένους σε αυτήν νομικούς συμπαραστάτες, δύναται να οδηγήσει σε μία συμφέρουσα και βιώσιμη για τον οφειλέτη ρύθμιση των οφειλών του με πολύ μεγαλύτερες διαγραφές από αυτές που καταφέρνει κάποιος άπειρος και μη ενημερωμένος δανειολήπτης. Παρά ταύτα, συμβαίνει κάποιες φορές, τόσο λόγω της ούτως ή άλλως επιθετικής διάθεσης των πιστωτών (ιδίως των fund) ή και, ενδεχομένως κι επί παραδείγματι, της αμφισβήτησης εκ μέρους του οφειλέτη του ύψους της οφειλής του, όπου η διαδικασία της εξωδικαστικής διαπραγμάτευσης δεν είναι εφικτό να καρποφορήσει και να ευοδωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, αναρωτιέται κανείς εάν η προηγηθείσα διαδικασία υπήρξε ουσιαστικά ανώφελη για τον οφειλέτη, ιδίως εάν κινήθηκε δικαστική διαδικασία εναντίον του.

            Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον διενεργείται με καλή πίστη και διαφάνεια εκ μέρους του οφειλέτη, δύναται να αποτελέσει ένα ισχυρό «χαρτί» στη δικαστική διαδικασία του οφειλέτη. Ειδικότερα, η προσπάθεια, εκ μέρους του δανειολήπτη, να ρυθμίσει τις οφειλές του, η αποστολή εκ μέρους του όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων στην πιστώτριά του, εφ’ όσον αποδεικνύεται, είναι δυνατόν να οδηγήσει το Δικαστήριο στην κρίση ότι η πιστώτριά του (ή το fund) κινήθηκε άκρως καταχρηστικώς, εάν αυτή, για οποιονδήποτε λόγο, επέλεξε να κωφεύσει απέναντι στις προσπάθειές του και να τις αγνοήσει, δίχως να ανοίξει ουσιαστικό (ή και καθόλου) διάλογο, επιλέγοντας τη δικαστική οδό ως μονόδρομο.  ιδίως εν μέσω των συνομιλιών διαπραγμάτευσης.

            Πράγματι, υπάρχει ισχυρό νομολογιακό ρεύμα, όπου αναγνωρίζουν αποφάσεις δικαστηρίων ότι ενώ εκ μέρους του οφειλέτη έγιναν όλες οι προσπάθειες για τη ρύθμιση των οφειλών του ή και ότι συνεχίζονταν μέχρι του σημείου τούτου, η επιλογή της δικαστικής οδού από την πιστώτρια γίνεται καταχρηστικά, με αποτέλεσμα να   ακυρώνεται η δίκη υπέρ του οφειλέτη. Αυτό έχει αναγνωριστεί τόσο σε δίκες ανακοπής  που αφορούν την έκδοση διαταγών πληρωμής όσο και σε δίκες που αφορούν την εκτέλεση, δηλαδή την προσπάθεια εκπλειστηρίασης ακινήτου του οφειλέτη. Στις τελευταίες περιπτώσεις μάλιστα, ορισμένες αποφάσεις δικαστηρίων διαγιγνώσκουν καταχρηστικότητα κι όταν υπάρχει, π.χ., δυσαναλογία μεταξύ της απαίτησης και της αξίας του ακινήτου.

            Φυσικά, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι κάθε υπόθεση κρίνεται, όπως λέγεται στα νομικά, in concreto, δηλαδή εξετάζεται η κάθε υπόθεση με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες και περιστάσεις που την χαρακτηρίζουν. Άλλωστε, η έννοια της «καταχρηστικότητας» είναι γενική και πρέπει να εξειδικεύεται κάθε φορά σε κάθε υπόθεση.

            Για τους λόγους αυτούς, πρέπει να γίνουν δύο πολύ σημαντικές επισημάνσεις:

Πρώτον, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης πρέπει να λαμβάνει κατά το δυνατόν τον πιο επίσημο κι έγγραφο τύπο, ώστε να είναι εφικτή η απόδειξη της διενέργειάς της μέσω της προσκόμισης δικαιολογητικών (σχετικών) εγγράφων ενώπιον του εκάστοτε δικαστηρίου. Είναι προφανές ότι ο προφορικός χαρακτήρας της διαπραγμάτευσης, όσο κι αν φαινομενικά προωθεί την υπόθεση του εκάστοτε δανειολήπτη, δεν δύναται να αποδειχθεί ευχερώς (ή και καθόλου) ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ ταυτόχρονα δεν διασώζει και από το ότι ο πιστωτής συχνά παίζει παιχνίδι «ψαρεύοντας» τις δυνατότητες του οφειλέτη και διαρκώς ανεβάζει τα αιτούμενα από αυτόν ποσά…

Δεύτερον, η εξατομίκευση του όρου της «καταχρηστικότητας» είναι ένα νομικό έργο εξαιρετικά σύνθετο και προσεγμένο, ώστε σε κάθε περίπτωση, ο νομικός που χειρίζεται την υπόθεση θα πρέπει να έχει την εμπειρία και την εξειδίκευση στο αντικείμενο (εκτός από το υλικό) για να την επιχειρήσει με τον πλέον προσεκτικό και υπεύθυνο τρόπο.

            Καταληκτικά, η εξωδικαστική διαπραγμάτευση δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ως μία μικρής σημασίας για τον οφειλέτη κι ως εκ τούτου διεκπεραιωτική διαδικασία, αλλά ο χειρισμός της ευθύς εξαρχής θα πρέπει να διενεργείται με τον πλέον υπεύθυνο τρόπο, έτσι ώστε, ακόμη κι εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καρποφορήσει, να μπορεί σε δεύτερο χρόνο να «εργαλειοποιηθεί» και να προσφέρει ουσιαστικά «ανταλλάγματα» στον οφειλέτη – δανειολήπτη, στην προσπάθειά του να αμυνθεί από τις διωκτικές διαθέσεις των πιστωτών του.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και ρύθμιση οφειλών στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ο Γολγοθάς των Πλειστηριασμών τελειώνει με μεγάλες διαγραφές και μικρές δόσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και ρύθμιση οφειλών στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,