RSS

Category Archives: πτωχευση

ΠΟΙΟΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ Η ΠΤΩΧΕΥΣΗ;

            Ο Νέος Πτωχευτικός Κώδικας (Ν. 4738/2020) έχει απολαύσει στα συστημικά μέσα ενημέρωσης μεγάλη προώθηση, με μεγάλη έμφαση να δίνεται στον εντελώς αδόκιμο (νομικά) τίτλο που επέλεξε για αυτόν η κυβέρνηση, περί «Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας». Απέναντι στις διατυπώσεις που ευαγγελίζεται η Κυβέρνηση έχει συνταχθεί σχεδόν ολόκληρος ο νομικός κόσμος, εδώ και πολύ καιρό – πριν από την ψήφιση του νόμου – προειδοποιώντας τους δανειολήπτες ότι τα μέσα «διευθέτησης» του ιδιωτικού χρέους που προσφέρει ο νόμος δεν είναι, κατ’ αρχήν, προς το συμφέρον τους, ώστε οι συμβουλές που δίδονται σήμερα να αφορούν κυρίως τους τρόπους που μπορεί κάποιος να προστατευτεί από τον Νέο Πτωχευτικό Νόμο.

            Έτσι, η πρώτη και πιο εύκολη απάντηση που δίδεται στην ερώτηση «Ποιον συμφέρει η πτώχευση;» είναι κατ’ αρχήν, τους πιστωτές, που είτε ως μέσο μόχλευσης είτε ως νομικό μέσο μπορούν να επιδιώξουν την ικανοποίησή τους από τον οφειλέτη.

            Παρά ταύτα, όπως κάθε κανόνας έχει τις εξαιρέσεις του, έτσι και στην περίπτωση του Νέου Πτωχευτικού, υπάρχουν περιστάσεις όπου, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να ωφεληθεί και κάποιος οφειλέτης από τις διατάξεις του Νέου Πτωχευτικού.

            Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις, επί παραδείγματι, οφειλετών που δεν διαθέτουν καθόλου ακίνητη περιουσία. Πρόκειται για τους οφειλέτες οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν έχουν κάτι να χάσουν. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά κανόνα, επί μία τριετία θα καταβάλλεται στους πιστωτές όλο το μέρος του εισοδήματος που δεν αφορά τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, δύναται όμως να επιτύχει την πλήρη απαλλαγή του από τα χρέη του. Αντίστοιχες είναι και οι περιπτώσεις οφειλετών που έχουν μικρή ακίνητη περιουσία, που δεν είναι επαρκής να καλύψει τα χρέη τους.

            Τέλος, ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στους ευάλωτους δανειολήπτες, κατά τους ορισμούς του νόμου, οι οποίοι διαθέτουν υψηλά χρέη, αλλά στην περιουσία τους εντάσσεται και η κύρια κατοικία τους, η οποία απειλείται από πράξεις εκτέλεσης. Εδώ είναι μία σκληρή στάθμιση που πρέπει να γίνει, αλλά η ρεαλιστική απάντηση είναι ότι ο Πτωχευτικός Νόμος, με το μηχανισμό προστασίας διά της δωδεκαετούς μίσθωσης, αποτελεί μία αυστηρή, αλλά δίκαιη λύση. Διότι, ο οφειλέτης πρώτον θα απαλλαχθεί από το χρέος του, δεύτερον θα κληθεί να καταβάλλει ένα ενοίκιο που σίγουρα θα είναι πολύ χαμηλότερο από οποιαδήποτε δόση θα όφειλε για μία ρεαλιστική αποπληρωμή των οφειλών του και τρίτον, θα έχει μία περίοδο «χάριτος» δώδεκα ετών ενδεχομένως για να ορθοποδήσει, αν όχι για να επαναγοράσει την κατοικία του, σίγουρα για να μπορέσει και πάλι να σταθεί στα πόδια του. Πολύ περισσότερο, δε, δεν θα κινδυνεύει από το επίσης δυσοίωνο ενδεχόμενο να απωλέσει την κατοικία του με μεμονωμένο πλειστηριασμό, όπου όμως και θα εκδιωχθεί άμεσα από την κύρια κατοικία του και θα παραμένει χρεωμένος στους πιστωτές του. Είναι πράγματι μία δύσκολη στάθμιση, και ο Νέος Πτωχευτικός δεν προσφέρει εύκολες επιλογές για τους δανειολήπτες, αλλά, ρεαλιστικά μιλώντας, ο συγκεκριμένος δανειολήπτης του παραδείγματος, σίγουρα επωφελείται, συγκριτικά, περισσότερο.

            Σε κάθε περίπτωση, καμία υπόθεση δανεισμού δεν είναι ίδια με κάποια άλλη, ώστε κάθε υπόθεση να πρέπει να κρίνεται ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ιδιαίτερες περιστάσεις και συνθήκες, οικονομικές και περιουσιακές, ώστε να μπορεί να προταθεί η μία λύση έναντι μίας άλλης. Αυτό, μόνον το έμπειρο μάτι ενός εξειδικευμένου στο αντικείμενο νομικού παραστάτη θα μπορούσε να το κρίνει, ώστε τα παραπάνω παραδείγματα να είναι ενδεικτικά και όχι απόλυτα και γενικευμένα.

Προσοχή! Υπενθυμίζεται ότι προϋπόθεση για ένταξη στον Πτωχευτικό Νόμο είναι να μην υπάρχει δόλια περιέλευση  σε πτώχευση καθώς και   καταχρηστικότητα, που θα αποτελούν σκόπελο για κάθε δανειολήπτη που θα επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει το νόμο όπως παλαιότερα τον Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, όπου οι δανειολήπτες έπρεπε να αποκρούσουν τις ενστάσεις δολιότητας. Αν και είναι πολύ νωρίς για να γίνει λόγος για σχετική νομολογία, είναι εύλογο και αναμενόμενο ότι οι δανειολήπτες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν αυστηρά κριτήρια για την απαλλαγή τους, εφ’ όσον πρόκειται για τις ανωτέρω περιπτώσεις, ώστε να πρέπει να έχει προηγηθεί μία εξαιρετικά προσεκτική εργασία, που θα προσφέρει στον οφειλέτη μία κατά το δυνατόν «αλεξίσφαιρη» υπεράσπιση της υπόθεσής του.

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για αποφυγή πλειστηριασμών, διάσωση περιουσιών, εξειδικευμένη νομική καθοδήγηση και διαμεσολάβηση στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Πριν την πτώχευση: Γίνεται εξυγίανση;

Τι είναι και πότε γίνεται εξυγίανση: Αφορά επιχειρήσεις.

Στο άρθρο 31 και επόμενα του νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ν4738/2020), προβλέπεται η προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης η οποία «αποτελεί συλλογική προπτωχευτική διαδικασία, που αποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης με την επικύρωση της συμφωνίας που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούται η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών».

Πράγματι η διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί, συλλογική διαδικασία, καθώς αφορά όλους τους πιστωτές, θεσμικούς και μη, σε αντίθεση με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης, στον οποίο, όπως έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενο άρθρο, δεν εντάσσονται πχ. οι προμηθευτές ενός εμπόρου οφειλέτη, αλλά μόνον οι τράπεζες, οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων κτλ και το Δημόσιο. Ως μη χειροτέρευση της θέσης των πιστωτών, νοείται η ικανοποίηση αυτών, δυνάμει της συμφωνίας εξυγίανσης, στον ίδιο βαθμό με την περίπτωση ο οφειλέτης θα πτώχευε.

Η διαδικασία εξυγίανσης, η οποία έχει ως σκοπό την αποτροπή της ενδεχόμενης πτώχευσης, αφορά κάθε πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ η καινοτομία που εισάγεται με τον νέο Νόμο είναι ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 32, είναι δυνατό να εκκινήσει και όταν δεν συντρέχει παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης, αφού αρκεί να υφίσταται απλώς πιθανότητα αφερεγγυότητάς του (την οποία έχουμε αναλύσει σε προηγούμενο άρθρο μας), η οποία δύναται να αρθεί με τη διαδικασία αυτή.

Η αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης εισάγεται προς συζήτηση (δίκη) με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του. Προϋπόθεση για την επικύρωση της συμφωνίας είναι η συναίνεση οφειλέτη και της πλειοψηφίας των πιστωτών. Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Νόμου, την πλειοψηφία αποτελούν οι πιστωτές που  «εκπροσωπούν αφενός περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) των απαιτήσεων που έχουν ειδικό προνόμιο και αφετέρου περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) των λοιπών απαιτήσεων…».

Ωστόσο, η παράγραφος 2 του άρθρου 34, εισάγει μια διαφοροποίηση η οποία είναι κρίσιμη, καθώς δίνεται η δυνατότητα να επικυρωθεί συμφωνία χωρίς την σύμπραξη του οφειλέτη!! Συγκεκριμένα, η εν λόγω διάταξη αναφέρει ότι αν έχει συγκεντρωθεί η ως άνω απαιτούμενη πλειοψηφία, είναι δυνατή η επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης, εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, παραδείγματος χάριν ο οφειλέτης να βρίσκεται, κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας, σε παύση πληρωμών.

Όσον αφορά στο, παραδοσιακά ανάλγητο, Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4738/2020, είναι υποχρεωμένα να συναινέσουν στην συμφωνία, «ακόμη και όταν με τη συμφωνία το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης παραιτούνται από προνόμια και εξασφαλίσεις ενοχικής ή εμπράγματης φύσεως καθώς και από ένδικα μέσα ή βοηθήματα». Ακόμη, η δεύτερη παράγραφος του αυτού άρθρου πάει ένα βήμα παραπέρα, ορίζοντας ότι η συναίνεση του Δημοσίου δεν είναι απαραίτητο να είναι ρητή, αλλά εφόσον σωρευτικά πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η συναίνεση θεωρείται έγκυρη.

Τέλος, για να κλείσουμε αυτή τη συνοπτική αναφορά στη διαδικασία εξυγίανσης, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι από την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση και μέχρι την έκδοση απόφασης από το Πολυμελές Πρωτοδικείο, αναστέλλονται αυτόματα τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, ενώ αναστέλλεται και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της συντηρητικής κατάσχεσης και της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης. Η αναστολή αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τους τέσσερις μήνες.

Το γραφείο μας ασχολείται επί σειρά ετών με την προπτωχευτική και πτωχευτική διαδικασία και είναι ενημερωμένο για όλες τις εξελίξεις. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για αποφυγή πλειστηριασμών, διάσωση περιουσιών, εξειδικευμένη νομική καθοδήγηση και διαμεσολάβηση στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Μητρώο Φερεγγυότητας – ειδοποίηση

Εδώ και 15 ημέρες, από την 1η Ιουνίου 2021, ενεργοποιήθηκε ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, ο οποίος επιδιώκει την ολιστική διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, προβλέποντας μηχανισμό προειδοποίησης (ή άλλως μηχανισμό αφερεγγυότητας), εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και τέλος, πτώχευση.

Ας ρίξουμε μια ματιά στον Ηλεκτρονικό Μηχανισμό Προειδοποίησης ή Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4738/2020 βασικός σκοπός του νέου νόμου είναι «η θέσπιση διαδικασίας πρόσβασης οφειλετών σε σαφή και διαφανή εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης, τα οποία μπορούν να εντοπίζουν περιστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε αφερεγγυότητα, καθώς και να επισημαίνουν στον οφειλέτη την ανάγκη άμεσης αντίδρασης».

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, στο αμέσως επόμενο άρθρο (αρ. 2), προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης στην ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), στην οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., προκειμένου ο οφειλέτης να ενημερωθεί εγκαίρως, σε ένα πρώτο επίπεδο, για την πιθανότητα να καταστεί αφερέγγυος.

Στην ουσία, με την εν λόγω αίτηση ο ενδιαφερόμενος παρέχει στο σύστημα (εν προκειμένω στην πλατφόρμα) άδεια για αναζήτηση, συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν την υπόθεσή του.

Κατόπιν επεξεργασίας των δεδομένων του ο οφειλέτης θα καταταχθεί σε ένα από τα τρία επίπεδα αφερεγγυότητας – χαμηλό, μέτριο ή υψηλό και, και εφόσον κριθεί ότι ανήκει είτε στο μέτριο είτε στο υψηλό επίπεδο, θα ακολουθήσει το επόμενο βήμα, με βάση την εξής διάκριση:

1. Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που δεν αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελεύθερο επάγγελμα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου, μπορεί να απευθυνθεί στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) ή στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.) της περιφέρειας της μόνιμης κατοικίας του, προκειμένου να λάβει δωρεάν εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν:

α. ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο και τους γενικούς όρους των δανειακών συμβάσεων και των συμφωνιών ρύθμισης οφειλών σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δανειολήπτη,

β. συνδρομή για την κατανόηση προταθέντων όρων δανειακών συμφωνιών ρύθμισης οφειλών λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες αποπληρωμής και τις ιδιαίτερες ατομικές του ιδιότητες,

γ. συνδρομή αναφορικά με την κατάρτιση οικογενειακού προϋπολογισμού, με σκοπό ιδίως την τήρηση ρυθμίσεων αποπληρωμής οφειλών,

δ. εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην οικονομική διαχείριση του νοικοκυριού του.

2. Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου, μπορεί να απευθυνθεί στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό Σύλλογο ή Ινστιτούτο Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων προκειμένου να λάβει δωρεάν εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων, που στόχο έχουν την επιχειρηματική υποστήριξη, καθοδήγηση, εμψύχωση και ενδυνάμωση της επιχειρηματικής σκέψης και κουλτούρας του ενδιαφερόμενου, προς άρση του κινδύνου.

Είναι αυτονόητο, ωστόσο, διευκρινίζεται και ρητά στον Νόμο, ότι οι παραπάνω υπηρεσίες δεν είναι ποτέ δυνατό να υποκαταστήσουν την συνδρομή επιχειρηματικών και νομικών συμβούλων, που ούτως ή άλλως θα χρειαζόταν ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο που αντιμετωπίζει οικονομική δυσχέρεια, είτε αυτή είναι παροδική είτε είναι μόνιμη,

Σε κάθε περίπτωση, η συνδρομή εξειδικευμένου και έμπειρου δικηγόρου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδια την υποβολή της αίτησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας εξ αρχής, αφού το ίδιο το σύστημα έχει την εξουσιοδότηση δικηγόρου ως προαπαιτούμενο για την εκκίνηση της διαδικασίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για αποφυγή πλειστηριασμών, διάσωση περιουσιών, εξειδικευμένη νομική καθοδήγηση και διαμεσολάβηση στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Βίντεο

Προπτωχευτική διαδικασία βάσει ν.4738/20

Συμφέρει η προσπάθεια με την πλατφόρμα ή η προσωπική εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών;

Αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί;

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Τραπεζική Διαμεσολάβηση-πτώχευση

Ρυθμίσεις προ πτώχευσης

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ότι οι πρακτικές ορισμένων εταιριών διαχείρισης δανείων φτάνουν στα άκρα, με συνεχείς οχλήσεις προς τους δανειολήπτες κατά τις οποίες τους ασκούν ασφυκτική πίεση, έχοντας, μάλιστα,  απειλητικό τόνο.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει την αντίδραση σύσσωμου του δικηγορικού σώματος και έχουν ήδη ξεκινήσει δυναμικές κινήσεις της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων για την αντιμετώπιση του ζητήματος και την προστασία των δανειοληπτών.

Οι δανειολήπτες δεν θα πρέπει να καταβάλλονται και να τρομοκρατούνται από αυτές τις συμπεριφορές, αντιθέτως, θα πρέπει οι ίδιοι να επιδιώξουν ρυθμίσεις των δανείων τους.

Πρόσφατα, με τον νέο πτωχευτικό νόμο, ξεκίνησε τη λειτουργία της η πλατφόρμα εξωδικαστικής ρύθμισης των χρεών, η οποία θα δώσει οριζόντιες λύσεις μέσω υπολογιστικού συστήματος, το οποίο θα βασιστεί αποκλειστικά στο είδος και το ύψος του δανείου και της οφειλής και στην τυχόν ύπαρξη ακίνητης περιουσίας.

Ωστόσο, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και μοναδική και, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η διαπραγμάτευση θα πρέπει να λάβει χώρα σε απολύτως προσωπικό επίπεδο, με την συνδρομή φυσικά, έμπειρου δικηγόρου. Μόνο μέσω της επίσημης εξατομικευμένης εξωδικαστικής διαπραγμάτευσης μπορούν οι δανειολήπτες να επιτύχουν ρυθμίσεις οι οποίες θα ανταποκρίνονται στα οικονομικά δεδομένα τους και θα είναι βιώσιμες.

Σε κάθε περίπτωση, το γραφείο μας συμβουλεύει τους απανταχού δανειολήπτες να αποφεύγουν τις απευθείας τηλεφωνικές επικοινωνίες, καθώς χωρίς έγγραφη πρόταση δεν μπορούν να είναι ασφαλείς. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι δανειολήπτες προσπαθούν να ρυθμίσουν τηλεφωνικά τις οφειλές τους, με τις Τράπεζες να αλλάζουν τις προτάσεις και προσφορές τους για ρύθμιση ακόμα και την τελευταία στιγμή!

Το γραφείο μας έχει τεράστια εμπειρία στην εξωδικαστική διαπραγμάτευση και διαμεσολάβηση για την διευθέτηση οφειλών και μάλιστα πολύ πρόσφατα έχουμε δημοσιεύσει σειρά εξαιρετικών ρυθμίσεων που πετύχαμε το τελευταίο διάστημα, που περιλαμβάνουν υψηλές διαγραφές οφειλών που φτάνουν μέχρι και στο 80%!!! Να τονίσουμε δε ότι οι οφειλές που ρυθμίστηκαν απορρέουν τόσο από στεγαστικά δάνεια όσο και από επιχειρηματικά και καταναλωτικά.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για αποφυγή πλειστηριασμών, διάσωση περιουσιών, εξειδικευμένη νομική καθοδήγηση και διαμεσολάβηση στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ρύθμιση χρεών σε ΔΟΥ και Ταμεία

Από την 1η Ιουνίου ενεργοποιήθηκε ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, ο οποίος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τον περιβόητο Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών.

Ας δούμε τι ισχύει όσον αφορά στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4738/2020, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να προβούν σε αναδιάρθρωση καθώς και διαγραφή των οφειλών τους προς αυτούς, με την προϋπόθεση, ωστόσο, ο οφειλέτης να έχει προηγουμένως υποβάλλει αίτηση εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών του προς τις τράπεζες στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών και να έχει επιτευχθεί έγκριση σύμβασης ρύθμισης από τις τράπεζες.

Δηλαδή, αν οι τράπεζες ή οι εταιρίες διαχείρισης κόκκινων δανείων, κατά την διακριτική τους ευχέρεια, αποδεχθούν μια ρύθμιση, τότε μόνον μπορεί να ενεργοποιηθεί και η διαδικασία για τη ρύθμιση των χρεών στο Δημόσιο και τα Ταμεία, ώστε να γίνει συνολική διευθέτηση των οφειλών. Πλέον θα βρίσκεται στην διακριτική ευχέρεια του Δημοσίου ή του εκάστοτε Ταμείου να αποδεχθεί την σύμβαση, αν και εφόσον οι απαιτήσεις του δεν ξεπερνούν το 1.500.000 ευρώ και είναι μικρότερες από το σύνολο των απαιτήσεων των τραπεζών.

Στην περίπτωση που όλα τα ανωτέρω λάβουν χώρα, το Δημόσιο ή το Ταμείο θα συμμετέχουν στην πολυμερή σύμβαση αναδιάρθρωσης, η οποία σύμβαση όσον αφορά αυτούς, θα διέπεται από ορισμένους πολύ συγκεκριμένους κανόνες και περιορισμούς (άρθρο 22 Ν.4738/2020):

1. Η αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης θα γίνεται το πολύ σε διακόσιες σαράντα (240) δόσεις,

2. Οι οφειλές που έχουν ήδη ρυθμιστεί βάσει του Ν.4469/2017 (Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων) δεν μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση, ανεξάρτητα αν η ρύθμιση είναι σε ισχύ ή όχι,

3. Η τμηματική αποπληρωμή των οφειλών θα πρέπει να γίνεται στην βάση μηνιαίων δόσεων,

4.  Η μηνιαία δόση θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον πενήντα (50) ευρώ

5. Δεν θα υφίσταται περίοδος χάριτος, αλλά η ρύθμιση θα αρχίσει να «τρέχει» άμεσα και

6. Δεν θα είναι εφικτή η ικανοποίηση απαιτήσεων του Δημοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με άλλα ανταλλάγματα αντί χρηματικού ποσού.

Αν στη σύμβαση αναδιάρθρωσης προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο η τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτή γίνεται κατά σειρά παλαιότητας, από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, με κριτήριο τον χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων και όχι τον χρόνο λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής αυτής, είτε η καταβολή γίνεται εφάπαξ είτε σε δόσεις. Ωστόσο, προσοχή, καθώς η διαγραφή αυτή θα λάβει χώρα αφού αποπληρωθούν ολοσχερώς οι ρυθμιζόμενες οφειλές!

Επίσης, να τονίσουμε ότι διαγραφή της βασικής οφειλής, δηλαδή της οφειλής που αρχικά βεβαιώθηκε, χωρίς τους τόκους ή τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, παρακρατουμένων φόρων, επιρριπτομένων φόρων προς το Δημόσιο (πχ ΦΠΑ) και ασφαλιστικών εισφορών απαγορεύεται.

Από την ημερομηνία ισχύος της εγκριθείσας σύμβασης αναδιάρθρωσης όσον αφορά στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. Ν.4738/2020:

1. Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει, για τις ληξιπρόθεσμες δόσεις επί της ίδιας της σύμβασης αναδιάρθρωσης

2. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τα αδικήματα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

3. Επιπλέον, ως προς το Δημόσιο κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης και υπό την προϋπόθεση ότι: α) έχει εξοφληθεί τουλάχιστον η πρώτη δόση της ρύθμισης δυνάμει αυτής, β) έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οι μη υπαγόμενες στη σύμβαση οφειλές και γ) έχουν υποβληθεί οι προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και η προβλεπόμενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους, μετά από αίτηση του οφειλέτη, η Φορολογική Διοίκηση αποφασίζει ότι οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων σε βάρος του οφειλέτη δεν καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις.

Εξαίρεση φαίνεται να εισάγει το άρθρο 24 του παραπάνω Νόμου, κατά το οποίο, εφόσον δεν υπάρχει οφειλή προς τις τράπεζες (ή «χρηματοδοτικούς φορείς», όπως αποκαλεί ο εν λόγω νόμος τα τραπεζικά ιδρύματα, τις εταιρείες διαχείρισης κτλ): «Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να καταρτίζουν διμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών, εφόσον με τη σύμβαση ο οφειλέτης καθίσταται βιώσιμος ή αξιόχρεος, κατά περίπτωση, η ανάκτηση του Δημοσίου ή του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης είναι τουλάχιστον ίση προς την εκτιμώμενη ανάκτησή του σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη και τηρούνται οι κανόνες και περιορισμοί του άρθρου 22. Η κατάρτιση διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης έχει ως προς το Δημόσιο ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά περίπτωση, τις συνέπειες του άρθρου 23.».

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο για διάσωση περιουσίας και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο -διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Προπτωχευτική ρύθμιση χρεών

Ο Νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών:

Αναστολή (;) Μέτρων Εκτέλεσης

            Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας (Ν. 4738/2020) περιλαμβάνει στις διατάξεις του και τις προβλέψεις για τον νέο Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών, όπου, κατά τα πρότυπα των προηγούμενων μορφών εξωδικαστικών μηχανισμών, συστήνεται μία νέα πλατφόρμα που θα παρέχει, δυνητικά, στους οφειλέτες και τους πιστωτές τους να ρυθμίσουν, με μία αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία, τις υφιστάμενες μεταξύ τους οφειλές.

            Ο εν λόγω Εξωδικαστικός Μηχανισμός έχει ευαγγελιστεί ήδη από κυβερνητικά στελέχη ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Το Δικηγορικό μας Γραφείο, που μετείχε ενεργά στη Διαβούλευση του συγκεκριμένου νόμου, ήδη έχει επισημάνει τις «παγίδες» και τα «ψιλά γράμματα» του νόμου, τόσο ως προς το σκέλος της Πτώχευσης όσο και του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, ώστε οι πολίτες να μην παρασύρονται από τις εξαγγελίες που πολλές φορές απλοποιούν τα πράγματα σε βαθμό επικίνδυνο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους.

            Μία τέτοια περίπτωση είναι και αυτή του άρθρου 18 του Ν. 4738/2020, η οποία προβλέπει αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης των συμμετεχόντων πιστωτών από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Από τη μία, η λήψη μέτρων αναστολής των διωκτικών μέτρων θεωρείται αυτονόητη για τη φυσιολογική πορεία της διαδικασίας ρύθμισης: διαφορετικά, θα δημιουργούνταν μία σειρά από ευτράπελα, όπως η ύπαρξη πιστωτών διαφορετικών ταχυτήτων, η μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη εν μέσω της ρύθμισης ή και η χρήση των μέτρων εκτέλεσης ως «μοχλών πίεσης» για την επίτευξη συμφωνιών που ενδεχομένως όχι απλώς να βαρύνουν υπέρμετρα τον οφειλέτη, αλλά πιθανώς να μην είναι καν βιώσιμες για αυτόν. Ως εκ τούτου, η λήψη ανασταλτικών της εκτέλεσης μέτρων θεωρείται αυτονόητη στο πλαίσιο μίας καλώς εννοούμενης διαδικασίας ρύθμισης.

            Από την άλλη όμως, αυτό στο οποίο δεν δίνεται ακόμη όση έμφαση απαιτείται, είναι το δεύτερο εδάφιο του άρθρου, όπου ορίζεται ρητώς ότι:

«Η αναστολή της παρούσας δεν καταλαμβάνει την διενέργεια πλειστηριασμού ο οποίος έχει προγραμματισθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού από ενέγγυο πιστωτή (περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης).»

Το οποίο σημαίνει ότι: πρώτον, εάν έχει ήδη προγραμματιστεί πλειστηριασμός εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης, ο πλειστηριασμός αυτός θα πραγματοποιηθεί κανονικά και, δεύτερον, οι πιστωτές που έχουν εξασφάλιση δικαιούνται να δρομολογούν τους πλειστηριασμούς, ήτοι να εκδίδουν διαταγές πληρωμής και εκθέσεις κατάσχεσης, ούτως ή άλλως.

Ως προς το πρώτο σημείο: δικαιοπολιτική εξήγηση της συγκεκριμένης πρόβλεψης είναι ότι επιδιώκεται να αποφευχθεί η «καταχρηστική» χρήση της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού από τους οφειλέτες που απλώς επιθυμούν να θέσουν προσχώματα στους πιστωτές τους μέσω της αίτησης ρύθμισης. Αυτό όμως είναι παράλογο ενόψει του νόμου, αφού είναι ένα μέτρο οριζόντιο, που δεν διακρίνει μεταξύ «καλόπιστων» και «κακόπιστων» οφειλετών (τους γνωστούς «στρατηγικούς κακοπληρωτές»), ενώ εκπαραθυρώνει με αυτόν τον τρόπο κάθε δυνατότητα ρύθμισης με διάσωση της κατοικίας για πλειάδα οφειλετών. Αν ληφθεί μάλιστα υπόψη ότι εβδομαδιαίως πλέον -στην Αθήνα μόνο- λαμβάνουν χώρα πάνω από 600 πλειστηριασμοί, που περιλαμβάνουν αδιακρίτως και πρώτες κατοικίες, για το επίμαχο διάστημα των τριών πρώτων μηνών ισχύος του νόμου κανένας δανειολήπτης δεν θα έχει ούτε καν την ελπίδα διάσωσης της κατοικίας του μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Ως προς το δεύτερο: η δυνατότητα των πιστωτών να δρομολογούν πλειστηριασμούς εν μέσω ρύθμισης στην πραγματικότητα καταργεί τη λογική αναστολής των διωκτικών μέτρων, αφού οι πιστωτές θα μπορούν να εκδίδουν, πιθανώς εκβιαστικά, διαταγές πληρωμής και εκθέσεις κατάσχεσης ακώλυτα και ανεμπόδιστα. Δεδομένου μάλιστα ότι η δυνατότητα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης  έχει ξεκάθαρα μη-δεσμευτικό χαρακτήρα για τους πιστωτές, οι τελευταίοι δύνανται απλώς να μην την λαμβάνουν καν υπόψη σαν διαδικασία!!! Το οποίο όμως καταστρατηγεί και την αξία αλλά και την βαρύτητα του Μηχανισμού, αφήνει δε σε κάθε περίπτωση τον οφειλέτη έρμαιο στις διαθέσεις των πιστωτών του.

Μέχρι σήμερα, είναι γεγονός ότι καμία πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών δεν απετέλεσε ικανό εργαλείο στην προσπάθεια διευθέτησης του ελληνικού ιδιωτικού χρέους. Αντί όμως να διδαχθεί ο νομοθέτης από τα σφάλματα του παρελθόντος, παραδίδει μία καινούργια πλατφόρμα ρύθμισης, η οποία όμως, συν τοις άλλοις, τυγχάνει και η πλέον «αγνοήσιμη» πλατφόρμα από τους πιστωτές, αφού όχι μόνον δεν υποχρεούνται να τη λάβουν σοβαρά υπόψη ως δυνατότητα ρύθμισης, αλλά επίσης δεν κωλύονται να δρομολογούν τις διωκτικές τους ενέργειες κατά του οφειλέτη, καταστρατηγώντας εντελώς την αξία και λειτουργία της κι αφήνοντας εντελώς έκθετο τον ίδιο τον οφειλέτη. Η μεγάλη δε αδικία δημιουργείται για τους οφειλέτες των οποίων τα ακίνητα θα βγουν σε πλειστηριασμό το τρέχον καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια του οποίου ο εξωδικαστικός μηχανισμός δεν θα αναστέλλει τις ενέργειες εκτέλεσης, με αμφίβολης βασιμότητας επιχειρήματα.

Το ηθικό δίδαγμα του νόμου είναι πλέον ξεκάθαρα η προώθηση των ενεργειών εκτέλεσης σε βάρος των οφειλετών, με τις ευλογίες του νομοθέτη και της κυβέρνησης. Ποτέ μέχρι σήμερα δεν υπήρξε τόσο μεγάλη απελευθέρωση των πλειστηριασμών και τόσο μικρή προστασία προς τους οφειλέτες σε βάρος των πιστωτών τους από το νομοθέτη, είτε πρόκειται για την κύρια κατοικία τους ή όχι. Επομένως, οι οφειλέτες δεν πρέπει να παρασύρονται από τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης και των Μ.Μ.Ε. για το «ανδραγάθημα» που επιτεύχθηκε με τον Νέο Πτωχευτικό, αλλά να απευθύνονται σε εξειδικευμένους νομικούς συμπαραστάτες για να τύχουν της ορθής καθοδήγησης σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα για τους οφειλέτες που δημιουργεί το Νέο Πτωχευτικό.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο -διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Μεγάλη Επιτυχία του Δικηγορικού μας Γραφείου:

            Διαγραφή – «Κούρεμα» 66% της οφειλής, ύψους 115.000 περίπου ευρώ!!!

            Δύο ευνοϊκές ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων με την Ε.Τ.Ε.: Και μεγάλη διαγραφή και μικρή δόση!!!

            Αξιοποιώντας μία ισορροπημένη προσέγγιση που περιελάμβανε τόσο δικαστικές όσο και εξωδικαστικές ενέργειες, το Δικηγορικό μας Γραφείο διαπραγματεύτηκε και πέτυχε ουσιαστική ρύθμιση των οφειλών εντολέα μας προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. που περιλαμβάνει «κούρεμα» 66% των οφειλών του δανειολήπτη, συνολικού ύψους 115.000 περίπου ευρώ, και μία εξαιρετικά χαμηλή και πρωτίστως βιώσιμη δόση 200 έως 240 ευρώ έως το πέρας της ρύθμισης!!!

            Και μάλιστα τούτο εν όψει πλειστηριασμού τον Ιούνιο του 2021!!!

            Πιο συγκεκριμένα, ο οφειλέτης, για τον οποίο είχαμε ήδη κερδίσει ρύθμιση -πολύ καλή απόφαση- ν. Κατσέλη αλλά την έχασε λόγω μη καταβολών των δόσεων…, διατηρούσε στην Εθνική Τράπεζα δύο οφειλές από στεγαστικά δάνεια, συνολικού ύψους 170.799 ευρώ και συγκεκριμένα:

  1. Μία οφειλή ύψους 46.805 ευρώ από Στεγαστικό Δάνειο, όπου ρυθμίστηκε μόνον το ποσό των 12.472,76 ευρώ για τριακονταετία, με αρχική δόση την πρώτη πενταετία 45 ευρώ, η οποία όμως δεν θα υπερβεί το ποσό των 55 ευρώ μέχρι το πέρας της ρύθμισης, αφού το επιτόκιο είναι επίσης χαμηλό για δεδομένα στεγαστικών δανείων, μόλις 3,14%!!! Σημειωτέον ότι το υπόλοιπο ποσό των 34.332,24 ευρώ διαγράφεται!!!

2.  Μία οφειλή ύψους 123.994 ευρώ επίσης από Στεγαστικό Δάνειο, όπου ρυθμίστηκε μόνον το ποσό των 43.797,74 ευρώ για τριακονταετία, με αρχική δόση για μία πενταετία 155 ευρώ, η οποία δεν θα υπερβεί τα 185 ευρώ μέχρι το πέρας της ρύθμισης, αφού το επιτόκιο είναι ακόμη χαμηλότερο, μόλις 2,65%!!! Σημειωτέον ότι το υπόλοιπο ποσό ύψους 80.196,26 ευρώ διαγράφεται!!!

Έτσι, ο εντολέας μας, από τη συνολική οφειλή των 170.799 ευρώ, θα ρυθμίσει μόλις τις 56.270,50 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 114.528,50 ευρώ θα διαγραφεί!!! Πρόκειται δηλαδή για «κούρεμα» -διαγραφή  ύψους 66%, ενώ το υπόλοιπο της οφειλής που παραμένει προς αποπληρωμή συνοδεύεται από ένα εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο και άρα εξαιρετικά χαμηλή και κυρίως βιώσιμη μηνιαία δόση που θα κυμανθεί από 200 έως 240 ευρώ κατά μέγιστο.

Διασώζεται με τη ρύθμιση αυτή μάλιστα και η κύρια κατοικία του που είχε αχθεί προς πλειστηριασμό για τον Ιούνιο!!!

Με τους έμπειρους χειρισμούς μας καταφέραμε να εξασφαλίσουμε πραγματικά ιδανικές ρυθμίσεις για τον οφειλέτη σε αυτή τη δύσκολη χρονικά συγκυρία.

Το γραφείο μας με πολυετή εμπειρία σε τραπεζικά ζητήματα εν γένει είναι σε θέση να βρει την καλύτερη λύση και να σας καθοδηγήσει στην προσπάθεια εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών σας είτε μέσω διαπραγμάτευσης είτε μέσω Διαμεσολάβησης και με τις τράπεζες και τα funds.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού για διάσωση περιουσίας από πτώχευση και πλειστηριασμό καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
Βίντεο

Επαναδιαπραγμάτευση χρεών: Συμφέρει πριν την πτώχευση πολλούς δανειολήπτες

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και αποφυγή πλειστηριασμών στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΜΠΟΡΕΙ Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ;

            Ενστικτωδώς, όταν ένας δανειολήπτης αντιμετωπίζει πρόβλημα διαχείρισης της οφειλής του, είτε επειδή αυτή ενώ αποπληρώνεται κανονικά, ελαττώνεται με πολύ χαμηλούς ρυθμούς, μένει στάσιμη ή και αυξάνεται είτε επειδή αδυνατεί να την αποπληρώσει, υποψιάζεται ότι έχει εμφιλοχωρήσει κάποια παράνομη συμπεριφορά εκ μέρους της Τράπεζας που διόγκωσε, με υπέρμετρο τρόπο, την οφειλή του αυτή.

            Αυτή η «υποψία» σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι πραγματική – αυτό δεν σημαίνει όμως ότι με μόνο του εργαλείο την «υποψία» του μπορεί να κινηθεί κατά της Τράπεζας.

            Έχουμε σε άλλο άρθρο αναλύσει εκτενώς τι είναι και τι οφέλη έχει η Αρνητική Αναγνωριστική Αγωγή. Η απόδειξη, μέσω μίας οικονομοτεχνικής ή οικονομομετρικής έκθεσης πραγματογνωμοσύνης, ότι η οφειλή του δανειολήπτη κείται σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που ισχυρίζεται η Τράπεζα, συνεπάγεται, πέρα από τον περιορισμό της οφειλής μέσω δικαστικής απόφασης, ακόμη ένα γεγονός: ότι η Τράπεζα έχει αδικοπραγήσει, και μάλιστα μέσω πολύ συγκεκριμένων τρόπων και μεθοδεύσεων! Πράγματι, μία τέτοιου είδους έκθεση ή έρευνα από ειδικό οικονομολόγο μπορεί να εκθέσει την Τράπεζα και τους υπαλλήλους της και να αποδείξει την παράνομη συμπεριφορά της, που κατέτεινε στην κερδοσκοπία της σε βάρος του οφειλέτη!!! Σημειωτέον ότι, μάλιστα, ο οφειλέτης, ως αδαής όσον αφορά των οικονομικών και νομικών όρων και τρόπων λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, λαμβάνει για πρώτη φορά γνώση της αδικοπραξίας ακριβώς από την οικονομοτεχνική αυτή έκθεση.

            Όλα αυτά κατατείνουν στο γεγονός ότι δικαιούται, νομικά, να προσφύγει στη Δικαιοσύνη διεκδικώντας όχι απλώς τον περιορισμό της οφειλής του, αλλά τη διεκδίκηση αποζημίωσης από την Τράπεζα! Τα πορίσματα του εξειδικευμένου οικονομολόγου, τα οποία θα πρέπει να ενδυθούν τον νομικό μανδύα, δύνανται να λειτουργήσουν ως το μέσον και ο τρόπος  για να έρθει η Τράπεζα ενώπιον των αστικών, αλλά και ποινικών ενδεχομένως, ευθυνών της.

            Δύο σημεία πρέπει να προσέξει ο δανειολήπτης:

            Πρώτον, η Αρνητική Αναγνωριστική Αγωγή είναι πολύ διαφορετική νομικά από την Αποζημιωτική Αγωγή: ενώ η πρώτη διώκει να αποδείξει ότι η πραγματική οφειλή του δανειολήπτη βρίσκεται χαμηλότερα από το επίπεδο που ισχυρίζεται η Τράπεζα, η δεύτερη διώκει να αποδείξει ότι λόγω των παράνομων τρόπων και μεθοδεύσεων που η Τράπεζα μετήλθε, έχει αδικοπραγήσει κι ως εκ τούτου οφείλει στο δανειολήπτη αποζημίωση.

            Δεύτερον, η οικονομοτεχνική έκθεση είναι το πιο σίγουρο μέσο για την ευδοκίμηση της Αποζημιωτικής Αγωγής. Ακόμη κι αν η «υποψία» του δανειολήπτη έχει πραγματική και νομική βάση, το ζητούμενο είναι να αποδειχθεί. Για το σκοπό αυτό τέτοιου είδους Αγωγές πρέπει να συντάσσονται προσεκτικά και με την καθοδήγηση των ειδικών, διαφορετικά ο δανειολήπτης διακινδυνεύει τη διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων του.

            Σε κάθε περίπτωση, μία Αποζημιωτική Αγωγή μπορεί να λειτουργήσει ως όπλο αντεπίθεσης στα χέρια ενός δανειολήπτη· οι διωκτικές διαθέσεις των Τραπεζών και των Fund τον τελευταίο καιρό έχουν εξωθήσει τους οφειλέτες σε διαρκή «άμυνα». Είναι σημαντικό να γνωρίζουν, όμως, οι δανειολήπτες ότι έχουν και οι ίδιοι νομικό οπλοστάσιο να τους υποστηρίξει και ότι με τον κατάλληλο χειρισμό από ειδικούς δικηγόρους και οικονομολόγους, να φέρουν τους πιστωτές τους σε κατάσταση «άμυνας».

            Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και αποφυγή πλειστηριασμών στα τηλ: 2108811903, 6932455478.