RSS

Category Archives: πτωχευση

Ήρθε κατάσχεση-πλειστηριασμός

Τι κάνουμε;;

ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ:

ΕΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ

            Η επιλογή του Έλληνα Νομοθέτη να αποστερήσει από τους οφειλέτες το δικαίωμα των ασφαλιστικών μέτρων κατά της διαδικασίας εκτέλεσης που κινούν οι πιστωτές τους σε βάρος τους (κατά κόρον πλειστηριασμούς, όχι όμως αποκλειστικά), έχει ήδη γνωρίσει σημαντική επίκριση από την ευρεία νομική κοινότητα, καθώς πράγματι ανέτρεψε το νομικό τοπίο ώστε η πλάστιγγα να γέρνει πολύ εμφατικά υπέρ των δανειστών και κατά των δανειοληπτών. Παράλληλα, νομοθετικές παρεμβάσεις έχουν καταστήσει τις διαδικασίες των πλειστηριασμών πολύ πιο γρήγορες και ευχερείς για τους δανειστές, ενώ η αμφισβήτηση των οφειλών στις οποίες βασίζονται οι πλειστηριασμοί, μέσω των Ανακοπών κατά των Διαταγών Πληρωμής, είναι, ως γνωστόν, εξαιρετικά βραδυκίνητες, καθώς οι ημερομηνίες δικασίμων στην Πρωτεύουσα κατά κόρον πέμπονται στο μακρινό 2028!

            Η δυνατότητα του οφειλέτη να αντιτάξει κατά του πιστωτή του ότι διενεργεί καταχρηστικά έναν πλειστηριασμό, είτε λόγω της μεγάλης απόκλισης της οφειλής συγκριτικά με μία πολύ υψηλή αξία ακινήτου, είτε λόγω της αιφνιδιαστικής κατάσχεσης εν μέσω διαπραγματεύσεων, μεταξύ άλλων, φυσικά δεν θα μπορούσε να εξαλειφθεί με την απώλεια των ασφαλιστικών μέτρων αναστολής πλειστηριασμού του άρθρου 938 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Για το λόγο αυτό, οι οφειλέτες, καθοδηγούμενοι από τους νομικούς συμπαραστάτες τους, στράφηκαν σε ένα παλιό αλλά παραγνωρισμένο ένδικο βοήθημα, δηλαδή την Ανακοπή του άρθρου 933 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά των Εκθέσεων Αναγκαστικής Κατάσχεσης.

            Παραδοσιακά, η νομολογία έκανε δεκτές τις Ανακοπές αυτές για τυπικούς κυρίως λόγους, ήτοι για διαδικαστικά σφάλματα στο σώμα της Έκθεσης Κατάσχεσης, τα οποία φυσικά, όταν οι Εκθέσεις συντάσσονται με τη δέουσα επιμέλεια, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξευρεθούν. Παρά ταύτα, τα τελευταία χρόνια, έχει δημιουργηθεί αξιόλογη νομολογία η οποία κάνει δεκτές τις Ανακοπές αυτές στη βάση της καταχρηστικότητας της έκδοσης των Εκθέσεων Κατάσχεσης, για λόγους δηλαδή που δεν άπτονται διαδικαστικών ζητημάτων αποκλειστικά, αλλά έχουν να κάνουν με την εν γένει συμπεριφορά του πιστωτή και το κατά πόσο αυτή συνάδει με την καλή πίστη και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

            Έτσι, έχει συσσωρευθεί σήμερα μία πλούσια νομολογία η οποία αναγνωρίζει ακυρότητα των Εκθέσεων Κατάσχεσης Ακινήτων για λόγους καταχρηστικότητας όπως, πχ.  η αναντιστοιχία της απαίτησης του πιστωτή και της αξίας του ακινήτου, όπου για μία πολύ μικρή απαίτηση φέρεται προς εκποίηση ένα ακίνητο πολύ μεγάλης αξίας ή η επιβολή κατάσχεσης όπου ο πιστωτής που την επισπεύδει δεν έχει λαμβάνειν από το εκπλειστηρίασμα διότι προηγούνται άλλοι δανειστές ή η αιφνιδιαστική για τον οφειλέτη επίδοση της Κατάσχεσης, ενώ βρισκόταν σε διαπραγμάτευση με τον πιστωτή του για τη συγκεκριμένη απαίτηση, η οποία δεικνύει ουσιαστικά αντιφάσκουσα συμπεριφορά του πιστωτή. Λιγότερο συχνά απαντώμενες αλλά αξιοσημείωτες είναι οι περιπτώσεις όπου η προηγούμενη αμφισβήτηση της οφειλής από τον δανειολήπτη και η παρά ταύτα κίνηση της διαδικασίας εκτέλεσης σε βάρος του από τον πιστωτή του οδηγεί στην αναγνώριση της ακυρότητας της Έκθεσης Κατάσχεσης για τον λόγο της καταχρηστικής συμπεριφοράς του πιστωτή.

            Τέλος, η Ανακοπή του άρθου 933 Κ.Πολ.Δ. γίνεται φυσικά δεκτή εφ’ όσον εμφιλοχωρούν διαδικαστικά σφάλματα στο σώμα της Έκθεσης Κατάσχεσης. Ένα από τα συχνά σφάλματα είναι συγκεκριμένα ο προσδιορισμός του πλειστηριασμού σε χρόνο εκτός των υποχρεωτικών ορίων που θέτει ο νόμος· για το σφάλμα αυτό ευθύνεται η πρόσφατη σύντμηση των ορίων αυτών από το νομοθέτη, η οποία προκαλεί συχνά σύγχυση στους πιστωτές και τους δικαστικούς επιμελητές, με αποτέλεσμα να προσδιορίζεται σε εκτός των νομίμων χρονικών ορίων ημερομηνίες ο πλειστηριασμός, όπερ όμως επισύρει την ακυρότητα της Κατάσχεσης!

            Εν κατακλείδι, η απώλεια των ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 938 Κ.Πολ.Δ. κατά της εκτέλεσης είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός πολύ σημαντικού εργαλείου άμυνας κατά των διωκτικών διαθέσεων των πιστωτών, παρά ταύτα, η μαζική μετακίνηση των οφειλετών στο ένδικο βοήθημα του άρθρου 933 Κ.Πολ.Δ. για την Ανακοπή κατά της Εκτέλεσης είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας πλούσιας νομολογίας που αναδεικνύει, πέρα από τους συμβατικούς λόγους, και την δυνητικά καταχρηστική συμπεριφορά των πιστωτών που επισπεύδουν την εκτέλεση, ώστε να πραγματοποιηθεί μία (μερική τουλάχιστον) εξισορρόπηση των νομίμων συμφερόντων των οφειλετών έναντι των νομοθετικά ευνοημένων δανειστών, η οποία πλέον δεν αναγνωρίζεται σποραδικά, όπως παλαιότερα, αλλά πιο συστηματικά, ώστε ο οφειλέτης που αντιμετωπίζει μία Κατάσχεση να έχει τον τρόπο να υπεραμυνθεί με σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και ρύθμιση οφειλών στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Funds – πλειστηριασμοί κατοικιών

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και ρύθμιση οφειλών στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΝΕΑ ΒΑΣΑΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

            Η μνήμη είναι σίγουρα πολύ νωπή για πληθώρα δανειοληπτών των εισπρακτικών εταιρειών και των δικηγορικών εταιρειών που τους καλούσαν δεκάδες φορές μέσα στην ίδια μέρα και κάθε μέρα, ιδίως κατά τα έτη 2015 – 2017, ήτοι όταν το φαινόμενο των «κόκκινων δανείων» είχε φτάσει στο ζενίθ τους. Χρειάστηκαν πολλές αποφάσεις δικαστηρίων που επιδίκαζαν αποζημίωση στους οφειλέτες που βίωναν αυτήν την ασφυκτική και άκρως επιβαρυντική καθημερινότητα, αλλά και παρεμβάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας ώστε να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο (όχι βέβαια να εξαλειφθεί), σε πιο βιώσιμα κι ανθρώπινα επίπεδα.

            Τον τελευταίο καιρό, όμως, πολλοί συμπολίτες μας βιώνουν μία καινούργια «αναβίωση» στις επίμονες οχλήσεις των εισπρακτικών και των δικηγορικών γραφείων, γεγονός που θα πρέπει να συνδεθεί με την πρόσφατη τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και τροποποιεί το άρθρο 4, παρ. 4 του Ν. 3758/2009 (για τις εισπρακτικές εταιρείες) και δη ως «επείγουσα διάταξη» και σύμφωνα με την οποία εξομοιώνονται οι δικηγόροι (και οι δικηγορικές εταιρείες) με τις εισπρακτικές.

            Η συγκεκριμένη τροπολογία, πέρα από το γεγονός ότι εισήχθη την τελευταία στιγμή στο νομοσχέδιο, δίχως επαρκή νομοθετική επιμέλεια, ενώ υποτίθεται ότι κατατείνει στη θέσπιση ενός πλαισίου προστασίας του οφειλέτη, στην πραγματικότητα χειροτερεύει τη θέση τους, αφού, όχι μόνον δεν περιορίζει το πεδίο δράσης των εξομοιωμένων με τις εισπρακτικές δικηγορικών γραφείων, αλλά αντιθέτως επιτρέπει την συχνότερη επικοινωνία με τους οφειλέτες!!!

            Και τούτο διότι, ενώ πάγιο αίτημα των νομικών (και των πολιτών) ήταν η θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου που θα τιμωρούσε με πρόστιμο τους δικηγόρους και τις δικηγορικές εταιρείες που επικοινωνούσαν πλέον της μίας φοράς με τους οφειλέτες των εντολέων τους (καθώς μέχρι σήμερα μόνο «φρένο» αποτελούν οι καταγγελίες των οφειλετών στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους και η κίνηση πειθαρχικών διαδικασιών, που μπορεί όμως να πάρουν χρόνια να ολοκληρωθούν), η νέα τροπολογία όχι απλώς δεν τιμωρεί, αλλά αντίθετα, επιτρέπει την αύξηση των ορίων του δικαιώματος όχλησης των οφειλετών!!!

            Παρά τις αντιδράσεις του Δικηγορικού Σώματος, όμως, φαίνεται ότι είναι σκοπός της Πολιτείας να δημιουργήσει τις συνθήκες για μία πλήρη αναβίωση της ζοφερής καθημερινότητας που βίωναν (και σε κάποιο βαθμό βιώνουν μέχρι σήμερα) οι οφειλέτες, οι οποίοι κινδυνεύουν, με την νέα τροπολογία, να δέχονται τακτικά τηλεφωνήματα και από εισπρακτικές εταιρείες και από δικηγορικές εταιρείες, και δη με την «ευλογία» του νομοθέτη.

            Τα ανωτέρω αποτελούν ένα λόγο παραπάνω για τους οφειλέτες να επιδιώξουν να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους με τη συνδρομή εξειδικευμένων σε αυτό νομικών συμπαραστατών και να επανέλθουν στην κανονικότητα, προτού βρεθούν αντιμέτωποι με την ψυχοφθόρα τακτική όχληση των δικηγορικών εταιρειών, που φυσικά μόνο σκοπό έχουν την «εκβίαση» του οφειλέτη και δεν είναι σε θέση να προσφέρουν καμία βιώσιμη λύση για τον ίδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αποφυγή πλειστηριασμού, διάσωση περιουσίας και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Διάσωση κατοικίας δανειολήπτη, που είχε απορριφθεί για «δόλο», με ασφαλιστικά μέτρα

Απόφαση του Δικηγορικού μας Γραφείου:

            Με την υπ’ αρίθμ. 9/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου, δανειολήπτης που είχε προσφύγει στο Ν. Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και του οποίου η αίτηση είχε πρωτοδίκως απορριφθεί, πέτυχε την αναστολή των διωκτικών ενεργειών εναντίον του από τις πιστώτριές του, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων!

            Ειδικότερα, ο δανειολήπτης είχε καταθέσει αίτηση προσφυγής στο Ν. 3869/2010, προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του προς τις τράπεζες και να διασώσει την κύρια κατοικία του. Η αίτησή του απορρίφθηκε, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχε δόλος ως προς την ανάληψη των δανείων. Ως αποτέλεσμα αυτού, έπαυσε η προστασία του Νόμου της ακίνητης περιουσίας του και οι πιστωτές του έσπευσαν να ξεκινήσουν διαδικασίες εκτέλεσης με την επίδοση αλλεπάλληλων διαταγών πληρωμής, με πρόδηλο και προφανή σκοπό την εκποίηση της κύριας – και μοναδικής – κατοικίας του.

            Το Δικηγορικό μας Γραφείο άσκησε Έφεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας την εξαφάνιση της απορριπτικής και κατάφωρα άδικης απόφασης. Παράλληλα, προχωρήσαμε σε κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων αναστολής των διωκτικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 3869/2010.

            Με την υπ’ αριθμ. 9/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου, το Δικαστήριο, κρίνοντας ως σφόδρα πιθανολογούμενη την ευδοκίμηση της Έφεσής μας, διέταξε την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Εφετείου!!!

            Ο δανειολήπτης κι εντολέας μας όχι μόνον πέτυχε την αναστολή των ενεργειών εκτέλεσης εκ μέρους των πιστωτών του, σε μία εξαιρετικά δύσκολη, λόγω της κατάστασης της υγείας του, περιόδου για τον ίδιο, καθώς προσφάτως διαγνώστηκε με κακοήθεια, και κέρδισε πολύτιμο χρόνο, αλλά απέκτησε κι ένα ακόμη πλεονέκτημα να υφίσταται ήδη μία δικανική κρίση που να πιθανολογεί την ευδοκίμηση της Έφεσής του, το οποίο φυσικά θα συνεκτιμηθεί κι από το Εφετείο!!!

            Επισημαίνεται ότι πρώτο το Δικηγορικό μας Γραφείο δημιούργησε νομολογία για τα ασφαλιστικά μέτρα του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν. Κατσέλη) φέρνοντας την πρώτη θετική απόφαση τέτοιου είδους ασφαλιστικών μέτρων και συγκεκριμένα την υπ’ αριθμ. 132/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να παράγει νομολογία με θετικές αποφάσεις ασφαλιστικών, όπως η παρούσα υπ’ αριθμ. 9/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιλίου!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αποφυγή πλειστηριασμού, διάσωση περιουσίας και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ρύθμιση χρέους με μεγάλη διαγραφή

Επιτυχία του Δικηγορικού μας Γραφείου:

Εξαιρετικές ρυθμίσεις δανειακών οφειλών με μεγάλα κουρέματα και συμφέρουσες δόσεις!

            Ειδικότερα:

            Ζεύγος οφειλετών μας εμπιστεύθηκε για να αναλάβουμε την διαπραγμάτευση με την τράπεζα, προκειμένου να επιτύχουμε τη ρύθμιση των οφειλών του, από επιχειρηματικό και καταναλωτικό δάνειο, αντίστοιχα, κατά τρόπο που εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τις οικονομικές δυνατότητές του.

Στην πρώτη περίπτωση, η συνολική οφειλή έφθασε να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ, καταφέραμε όμως με τα διαπραγματευτικά μέσα και τις μεθόδους μας, να πετύχουμε διαγραφή μεγαλύτερη από το 1/3 του συνόλου της οφειλής και την αποπληρωμή του υπολοίπου (39.000 ευρώ) σε 150 μηνιαίες δόσεις των 260 ευρώ, ποσό που ανταποκρίνεται πλήρως στις δυνατότητες των οφειλετών.  

Ταυτόχρονα, διεκδικήσαμε και επιτύχαμε τη ρύθμιση και της καταναλωτικής οφειλής του ζεύγους, ανερχόμενης σε ποσό 20.000 ευρώ περίπου, και δη με εξόφληση συνολικού ποσού 4.400 ευρώ, και διαγραφή του υπολοίπου, δηλαδή αναφερόμαστε σε διαγραφή οφειλής που αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 75%!! Ως προς δε το τμήμα της εξόφλησης, αυτή θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες, με εφαρμοζόμενο επιτόκιο 3,6% -μικρό επιτόκιο για τα καταναλωτικής φύσης δάνεια- με δόση μικρότερη από 130 ευρώ.      

Τα ανωτέρω αποτελούν απτή απόδειξη ότι μέσω των κατάλληλων, συνετών και μεθοδευμένων ενεργειών διαπραγμάτευσης, μία οφειλή είναι εφικτό να διευθετηθεί, με τον πλέον συμφέροντα για τον οφειλέτη τρόπο!

Το γραφείο μας με πολυετή εμπειρία σε τραπεζικά ζητήματα εν γένει είναι σε θέση να βρει την καλύτερη λύση και να σας καθοδηγήσει στην προσπάθεια εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών σας είτε μέσω διαπραγμάτευσης είτε μέσω Διαμεσολάβησης και με τις τράπεζες και τα funds.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού για διάσωση περιουσίας από πτώχευση και πλειστηριασμό καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Σημασία της εξωδικαστικής επίσημης διαπραγμάτευσης

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ;

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

            Η εξωδικαστική διαπραγμάτευση αποτελεί συχνά την πιο γρήγορη και ανώδυνη διαδικασία διευθέτησης του ιδιωτικού χρέους, καθώς, εφ’ όσον διενεργείται από έμπειρους κι εξειδικευμένους σε αυτήν νομικούς συμπαραστάτες, δύναται να οδηγήσει σε μία συμφέρουσα και βιώσιμη για τον οφειλέτη ρύθμιση των οφειλών του με πολύ μεγαλύτερες διαγραφές από αυτές που καταφέρνει κάποιος άπειρος και μη ενημερωμένος δανειολήπτης. Παρά ταύτα, συμβαίνει κάποιες φορές, τόσο λόγω της ούτως ή άλλως επιθετικής διάθεσης των πιστωτών (ιδίως των fund) ή και, ενδεχομένως κι επί παραδείγματι, της αμφισβήτησης εκ μέρους του οφειλέτη του ύψους της οφειλής του, όπου η διαδικασία της εξωδικαστικής διαπραγμάτευσης δεν είναι εφικτό να καρποφορήσει και να ευοδωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, αναρωτιέται κανείς εάν η προηγηθείσα διαδικασία υπήρξε ουσιαστικά ανώφελη για τον οφειλέτη, ιδίως εάν κινήθηκε δικαστική διαδικασία εναντίον του.

            Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον διενεργείται με καλή πίστη και διαφάνεια εκ μέρους του οφειλέτη, δύναται να αποτελέσει ένα ισχυρό «χαρτί» στη δικαστική διαδικασία του οφειλέτη. Ειδικότερα, η προσπάθεια, εκ μέρους του δανειολήπτη, να ρυθμίσει τις οφειλές του, η αποστολή εκ μέρους του όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων στην πιστώτριά του, εφ’ όσον αποδεικνύεται, είναι δυνατόν να οδηγήσει το Δικαστήριο στην κρίση ότι η πιστώτριά του (ή το fund) κινήθηκε άκρως καταχρηστικώς, εάν αυτή, για οποιονδήποτε λόγο, επέλεξε να κωφεύσει απέναντι στις προσπάθειές του και να τις αγνοήσει, δίχως να ανοίξει ουσιαστικό (ή και καθόλου) διάλογο, επιλέγοντας τη δικαστική οδό ως μονόδρομο.  ιδίως εν μέσω των συνομιλιών διαπραγμάτευσης.

            Πράγματι, υπάρχει ισχυρό νομολογιακό ρεύμα, όπου αναγνωρίζουν αποφάσεις δικαστηρίων ότι ενώ εκ μέρους του οφειλέτη έγιναν όλες οι προσπάθειες για τη ρύθμιση των οφειλών του ή και ότι συνεχίζονταν μέχρι του σημείου τούτου, η επιλογή της δικαστικής οδού από την πιστώτρια γίνεται καταχρηστικά, με αποτέλεσμα να   ακυρώνεται η δίκη υπέρ του οφειλέτη. Αυτό έχει αναγνωριστεί τόσο σε δίκες ανακοπής  που αφορούν την έκδοση διαταγών πληρωμής όσο και σε δίκες που αφορούν την εκτέλεση, δηλαδή την προσπάθεια εκπλειστηρίασης ακινήτου του οφειλέτη. Στις τελευταίες περιπτώσεις μάλιστα, ορισμένες αποφάσεις δικαστηρίων διαγιγνώσκουν καταχρηστικότητα κι όταν υπάρχει, π.χ., δυσαναλογία μεταξύ της απαίτησης και της αξίας του ακινήτου.

            Φυσικά, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι κάθε υπόθεση κρίνεται, όπως λέγεται στα νομικά, in concreto, δηλαδή εξετάζεται η κάθε υπόθεση με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες και περιστάσεις που την χαρακτηρίζουν. Άλλωστε, η έννοια της «καταχρηστικότητας» είναι γενική και πρέπει να εξειδικεύεται κάθε φορά σε κάθε υπόθεση.

            Για τους λόγους αυτούς, πρέπει να γίνουν δύο πολύ σημαντικές επισημάνσεις:

Πρώτον, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης πρέπει να λαμβάνει κατά το δυνατόν τον πιο επίσημο κι έγγραφο τύπο, ώστε να είναι εφικτή η απόδειξη της διενέργειάς της μέσω της προσκόμισης δικαιολογητικών (σχετικών) εγγράφων ενώπιον του εκάστοτε δικαστηρίου. Είναι προφανές ότι ο προφορικός χαρακτήρας της διαπραγμάτευσης, όσο κι αν φαινομενικά προωθεί την υπόθεση του εκάστοτε δανειολήπτη, δεν δύναται να αποδειχθεί ευχερώς (ή και καθόλου) ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ ταυτόχρονα δεν διασώζει και από το ότι ο πιστωτής συχνά παίζει παιχνίδι «ψαρεύοντας» τις δυνατότητες του οφειλέτη και διαρκώς ανεβάζει τα αιτούμενα από αυτόν ποσά…

Δεύτερον, η εξατομίκευση του όρου της «καταχρηστικότητας» είναι ένα νομικό έργο εξαιρετικά σύνθετο και προσεγμένο, ώστε σε κάθε περίπτωση, ο νομικός που χειρίζεται την υπόθεση θα πρέπει να έχει την εμπειρία και την εξειδίκευση στο αντικείμενο (εκτός από το υλικό) για να την επιχειρήσει με τον πλέον προσεκτικό και υπεύθυνο τρόπο.

            Καταληκτικά, η εξωδικαστική διαπραγμάτευση δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ως μία μικρής σημασίας για τον οφειλέτη κι ως εκ τούτου διεκπεραιωτική διαδικασία, αλλά ο χειρισμός της ευθύς εξαρχής θα πρέπει να διενεργείται με τον πλέον υπεύθυνο τρόπο, έτσι ώστε, ακόμη κι εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καρποφορήσει, να μπορεί σε δεύτερο χρόνο να «εργαλειοποιηθεί» και να προσφέρει ουσιαστικά «ανταλλάγματα» στον οφειλέτη – δανειολήπτη, στην προσπάθειά του να αμυνθεί από τις διωκτικές διαθέσεις των πιστωτών του.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και ρύθμιση οφειλών στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
Βίντεο

Μπορείτε να πτωχεύσετε;

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για αποφυγή πλειστηριασμών, διάσωση περιουσιών, εξειδικευμένη νομική καθοδήγηση και διαμεσολάβηση στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1.Ποιος μπορεί να αιτηθεί την πτώχευση;

Την αίτηση πτώχευσης μπορεί να αιτηθεί κάθε φυσικό πρόσωπο (ιδιώτης) ή νομικό πρόσωπο (επιχείρηση κλπ.) με πτωχευτική ιδιότητα. Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, πτωχευτική ιδιότητα διαθέτουν και οι ιδιώτες, χωρίς την προϋπόθεση να είναι έμποροι. Μπορεί όμως να την υποβάλουν και οι πιστωτές του οφειλέτη, αλλά και ο εισαγγελέας.

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της πτώχευσης;

Προϋπόθεση απαραίτητη είναι η γενική και μόνιμη αδυναμία πληρωμών, η οποία όμως δεν είναι δόλια. Η επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμών συνιστά επίσης λόγο για αίτηση πτώχευσης.

3.Τι σημαίνει καταχρηστική άσκηση της πτώχευσης;

Μία από τις προϋποθέσεις της υπαγωγής του οφειλέτη σε καθεστώς πτώχευσης είναι να μην είναι η αίτηση καταχρηστική, το οποίο σημαίνει ότι η καταχρηστική άσκηση της εν λόγω αίτησης συνιστά λόγο απόρριψης. Παρά ταύτα, ειδικότερος ορισμός της έννοιας της καταχρηστικότητας δεν προσφέρεται από το νόμο και πιθανολογείται (μέλλει να το αποδείξει η νομολογία) ότι θα προσεγγίζεται κατά τρόπο παρόμοιο με τη δολιότητα του προϋφιστάμενου Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν. Κατσέλη).

4. Υπάρχει δυνατότητα ασφαλιστικών μέτρων για την προστασία της περιουσίας του οφειλέτη;

Για το διάστημα από την υποβολή της αίτησης για πτώχευση μέχρι την έκδοση της απόφασης δίνεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την προστασία της περιουσίας του από τους πιστωτές τους, μόνον εφ’ όσον φέρεται ολόκληρη προς εκποίηση. Διαφορετικά, η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων δεν έχει ισχύ απέναντι σε ενέγγυους (εξασφαλισμένους) πιστωτές.

5.Τί περιλαμβάνει η πτωχευτική περιουσία;

Εκτός από την ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, στην πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνονται και τα εισοδήματα του οφειλέτη που υπερβαίνουν τις εύλογες δαπάνες. Το υπερβάλλον, μάλιστα, ποσό θα πρέπει να καταβάλλεται στους πιστωτές, βάσει σχετικού σχεδίου πληρωμών.

6. Ποιος ανήκει στα ευάλωτα νοικοκυριά;

Σύμφωνα με τον νόμο, τα κριτήρια για την ένταξη σε αυτήν την κατηγορία νοικοκυριού είναι κατ’ αρχήν τα κριτήρια που θέτει ο νόμος για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος, που ορίζει (χαμηλά) πλαφόν για το συνολικό εισόδημα (έως 7.000 ευρώ κι έως 21.000 ευρώ εάν υπάρχουν πρόσθετα μέλη) και την αξία της περιουσίας του οφειλέτη (έως 120.000 ευρώ κι έως τις 180.000 ευρώ εάν υπάρχουν πρόσθετα μέλη). Τα κριτήρια αυτά αποτελούν τη βασική αλλά όχι και τη μοναδική προϋπόθεση. Επιπλέον, ο οφειλέτης θα πρέπει να αποδεικνύει μείωση του οικογενειακού του εισοδήματος 20% – 30% (ανάλογα με την απασχόλησή του) τους τελευταίους έξι μήνες ή σε σχέση με το προηγούμενο έτος αν η απασχόληση είναι εποχική. Στην πράξη, αυτό περιορίζει σημαντικά – ασφυκτικά – το σύνολο των συμπολιτών μας που δύναται να ενταχθεί στην κατηγορία αυτή.

7.Προστατεύει ο Πτωχευτικός Νόμος την κύρια κατοικία;

Δυστυχώς η κύρια κατοικία δεν προστατεύεται από τον νέο νόμο. Από τις διατάξεις του νόμου συνάγεται, εμμέσως πλην σαφώς, ότι ο οφειλέτης δύναται να την φέρει ο ίδιος προς εκποίηση στο πλαίσιο της πτώχευσης, ειδάλλως, ελλείψει του καθεστώτος προστασίας αυτής από τους πιστωτές, αφήνεται «έρμαιο» στις διωκτικές διαθέσεις των πιστωτών του οφειλέτη.

8.Διασώζεται η κύρια κατοικία μέσω του θεσμού μίσθωσης κι επαναγοράς;

Κατ’ αρχήν, ο θεσμός αυτός απευθύνεται στα ευάλωτα νοικοκυριά (βλ. ανωτέρω), τουτέστιν σε πολύ μικρή μερίδα συμπολιτών μας. Ακόμη κι έτσι, όμως, ο θεσμός αυτός δεν παρέχει per se προστασία στην κύρια κατοικία, απλώς επιτρέπει στον οφειλέτη την εκμίσθωσή της για δώδεκα έτη, πρσοφέροντας κατόπιν τη δυνατότητα επαναγοράς της. Σημειώνεται ότι τα μισθώματα που θα καταβάλει ο οφειλέτης δεν αφαιρούνται από την τιμή στην οποία θα κληθεί να αποκτήσει (επαναγοράσει) αργότερα το ακίνητο ο οφειλέτης. Επομένως, η δωδεκαετία αυτή είναι απλώς μία ιδιαίτερη μορφή «περιόδου χάριτος» κατά την οποία ο ευάλωτος οφειλέτης δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει το ακίνητό του.

9.Πότε απαλλάσσεται ο οφειλέτης από τις οφειλές του;

Ο οφειλέτης απαλλάσσεται από τις οφειλές του εντός τριετίας, εκτός εάν εκποιηθεί το σύνολο της περιουσίας του, οπότε απαλλάσσεται εντός έτους.

10. Και οι πρώην έμποροι επανακτούν εάν θέλουν την εμπορική ιδιότητα σε 3 χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για αποφυγή πλειστηριασμών, διάσωση περιουσιών, εξειδικευμένη νομική καθοδήγηση και διαμεσολάβηση στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Ποιοι μπορούν να αιτηθούν τη ρύθμιση της πλατφόρμας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού;

Κάθε φυσικό πρόσωπο (ιδιώτης) ή νομικό πρόσωπο (επιχείρηση κλπ.) με πτωχευτική ιδιότητα. Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, πτωχευτική ιδιότητα διαθέτουν και οι ιδιώτες, χωρίς την προϋπόθεση να είναι έμποροι. Επομένως, τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά δύνανται να αιτηθούν την υπαγωγή τους στη ρύθμιση της πλατφόρμας.

  • Ποιες οφειλές μπορούν να φερθούν προς ρύθμιση;

Ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει τη ρύθμιση οφειλών του και προς χρηματοδοτικούς φορείς (τράπεζες, funds, λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) και προς το Δημόσιο (Εφορία και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης). Δεν ρυθμίζονται οφειλές προς τρίτους ιδιώτες καθώς και ορισμένες εξειδικευμένες περιπτώσεις (οφειλές προς αλλοδαπό δημόσιο, οφειλές από τελωνειακούς δεσμούς της Ε.Ε. και απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης της Σ.Λ.Ε.Ε.).

  • Σε ποιες περιπτώσεις απαγορεύεται η υποβολή της αίτησης ρύθμισης;

1. Εάν το 90% των οφειλών οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα. 2. Εάν το σύνολο των οφειλών δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. 3. Εάν έχει προηγηθεί αίτηση εξυγίανσης, πτώχευσης, Ν. Κατσέλη ή άλλου θεσμοθετημένου τρόπου διευθέτησης οφειλών, εκτός εάν έχει γίνει ήδη παραίτηση. 4. Εάν το πρόσωπο του οφειλέτη έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση (για τις επιχειρήσεις). 5. Εάν έχει ήδη εκδοθεί απόφαση (ή εκκρεμεί) για τις παραπάνω διαδικασίες. 6. Εάν ο οφειλέτης δεν αποδεικνύει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης κατά τουλάχιστον 20% είτε λόγω απομείωσης των εισοδημάτων του είτε λόγω της αύξησης των δαπανών του. 7. Εάν έχει καταδικαστεί ο οφειλέτης για αδικήματα σχετικά με φοροδιαφυγή και παρεμφερή οικονομικά εγκλήματα.

  • Τί σημαίνει ο όρος βιωσιμότητα;

Ο οφειλέτης που προτείνει μία ρύθμιση μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, οφείλει να αποδείξει ότι η πρότασή του είναι βιώσιμη. Αυτό σημαίνει ότι, με βάση την οικονομική του κατάσταση, θα πρέπει να αποδείξει ότι αφ’ ενός είναι σε θέση να αποπληρώνει την προτεινόμενη ρύθμιση σε βάθος χρόνου κι αφ’ ετέρου ότι θα είναι σε θέση, ενόσω αποπληρώνει τη ρύθμιση, να καλύπτει και τις βασικές του ανάγκες.

  • Αναστέλλονται τα διωκτικά μέτρα με την υποβολή της αίτησης;

Κατ’ αρχήν, ναι. Παρά ταύτα, υπάρχουν δύο ρητές εξαιρέσεις: 1.   Πλειστηριασμοί που έχουν οριστεί εντός τριμήνου από την υποβολή της αίτησης πραγματοποιούνται κανονικά και 2. Οι πιστωτές με εξασφάλιση υποθήκης δύνανται να προπαρασκευάζουν τη διενέργεια πλειστηριασμών (π.χ. να στέλνουν διαταγές πληρωμής).

  • Αν επιτευχθεί ρύθμιση, μπορεί να την χάσει ο οφειλέτης;

Ναι. Πρώτον, εάν καθυστερήσει την αποπληρωμή ποσού τριών δόσεων ή εάν καθυστερήσει το 3% του συνολικού ποσού της οφειλής.

  • Είναι υποχρεωτική η ρύθμιση μέσω της πλατφόρμας για τους πιστωτές;

Όχι. Η ρύθμιση δεν είναι υποχρεωτική για τους πιστωτές, τουτέστιν δεν υπάρχει κανένας τρόπος υποχρέωσής τους για συμμετοχή τους σε συγκεκριμένη ρύθμιση ούτε είναι υποχρεωμένοι οι πιστωτές να προτείνουν κάποια ρύθμιση. Επίσης, δεν είναι υποχρεωμένοι οι πιστωτές να αιτιολογήσουν την απόρριψη συγκεκριμένης πρότασης από τον οφειλέτη.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για αποφυγή πλειστηριασμών, διάσωση περιουσιών, εξειδικευμένη νομική καθοδήγηση και διαμεσολάβηση στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΡΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ:

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ FUNDS

            Σε προηγούμενο άρθρο μας, τονίσαμε το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα της ρύθμισης ακόμη και των μικρών οφειλών προς τις Τράπεζες και ιδίως προς τα Funds, λόγω της αυξημένης διωκτικής διάθεσης που έχουν επιδείξει αυτά τους τελευταίους μήνες, επιδιώκοντας την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, ακόμη και σε κύριες κατοικίες, ακόμη και για μικρές οφειλές, που προκύπτουν συνήθως από καταναλωτικά προϊόντα (π.χ. καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες).

            Δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο τα funds, επιβοηθούμενα κι από το μέχρι σήμερα εξαιρετικά θολό νομικό πεδίο που αφορά στον τρόπο λειτουργίας τους διά των εταιρειών διαχείρισης οφειλών, να προχωρούν σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς για οφειλές χαμηλότερες κι από το όριο των 20.000 ευρώ.

            Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του Ν. 3714/2008, ο οποίος τροποποίησε τον Ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, οι Τράπεζες, κατά πρώτο λόγο, είχαν ένα «όριο» στη διεκδίκηση μέσω κατάσχεσης οφειλών κατώτερων των 20.000 ευρώ, υπό συγκεκριμένους όρους, όταν πρόκειται για κύρια και μοναδική κατοικία του οφειλέτη. Έτσι, τόσο βάσει του συγκεκριμένου νόμου όσο και γενικότερα, εθιμικά, οι Τράπεζες απέφευγαν παραδοσιακά την κατάσχεση ακινήτων για οφειλές κατώτερες των 20.000 ευρώ.

            Ακόμη όμως κι αυτό το όριο έχει ξεπεραστεί πλέον σήμερα, καθώς τα Funds, λειτουργώντας με ένα ιδιότυπο, κι εν πολλοίς αρρύθμιστο από το νομοθέτη, καθεστώς στην Ελλάδα, μέσω των εταιρειών διαχείρισης, δημιουργώντας ένα «θολό τοπίο» ως προς το κατά πόσο ισχύει αυτή η «προστασία» των οφειλετών, προχωρούν σε κατασχέσεις ακινήτων ακόμη και για απαιτήσεις κάτω των 20.000 ευρώ!!! Εξωθώντας έτσι τους οφειλέτες σε επιπλέον δικαστικούς αγώνες οι οποίοι όμως, δεδομένης της έλλειψης μίας σαφούς νομικά (και νομοθετικά) τοποθέτησης για τη φύση των Funds, δεν μπορούν να προσφέρουν εγγυημένα αποτελέσματα.

            Ποια θα πρέπει λοιπόν να είναι η άμυνα του οφειλέτη; Σε αυτές τις περιπτώσεις, το βασικό μέλημα των οφειλετών θα πρέπει να είναι η ρύθμιση των οφειλών τους. Είναι γεγονός ότι ακόμη και μία κατάσχεση κι ένας επαπειλούμενος πλειστηριασμός ακινήτου χρησιμοποιείται από τα Funds ως μοχλός πίεσης κατά των οφειλετών, ώστε να προχωρήσουν σε μία ρύθμιση της οφειλής. Το πρόβλημα που τίθεται εν προκειμένω είναι ότι, δρομολογώντας το Fund μία κατάσταση εν όψει κατάσχεσης, δημιουργεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο διαπραγμάτευσης προς τους οφειλέτες, οι οποίοι, αν προχωρήσουν σε μία βεβιασμένη ρύθμιση της οφειλής τους, είναι πολύ πιθανόν να οδηγηθούν σε μία εξαιρετικά δυσβάσταχτη, ασύμφορη και άκρως δεσμευτική ρύθμιση της οφειλής τους.

            Όπως σε κάθε περίπτωση διαπραγμάτευσης, η οχύρωση του οφειλέτη με τα κατάλληλα νομικά, δικαστικά κι εξωδικαστικά, μέσα, αλλά και με τα κατάλληλα επιχειρήματα, απαιτεί την έγκαιρη απεύθυνσή του σε εξειδικευμένους νομικούς συμπαραστάτες, οι οποίοι να είναι σε θέση να τους καθοδηγήσουν έστω κι υπό αυτές τις άκρως αντίξοες συνθήκες, στη βέλτιστη δυνατή, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων τους, λύση.

            Το μείζον, μάλιστα, είναι οι δανειολήπτες να μην επαφίονται σε πληροφόρηση από παρωχημένες πηγές, καθώς οι διαβεβαιώσεις για προστασία της κύριας κατοικίας ή για διασφάλιση ακινήτων από τη ρύθμιση μόνον των στεγαστικών δανείων που σχετίζονται με αυτά δεν είναι μόνον ανακριβείς, αλλά τη σήμερον ημέρα, μπορεί να αποβούν καταστροφικές για τη θέση του δανειολήπτη.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και ρύθμιση οφειλών στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.