RSS

Category Archives: Ποινικο

Ομολογία δικαστική ή εξώδικη

Αποδεικτική δύναμη ομολογίας

Η υπ’ αριθμ. 691/2017 απόφαση του Β1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου θέτει το ενδιαφέρον ζήτημα της δικαστικής ομολογίας, που εμπίπτει στο πλαίσιο της πολιτικής δίκης. Συγκεκριμένα προσδιορίζει πότε αυτή αποτελεί πλήρη απόδειξη και πότε εκτιμάται ελεύθερα από το εκάστοτε δικαστήριο.

Ο Άρειος Πάγος ξεκίνησε το σκεπτικό του από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 335 και 352 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, από τις οποίες διατάξεις προκύπτει ότι δικαστική ομολογία που συνιστά πλήρη απόδειξη για το δικαστήριο είναι η περίπτωση όπου ο διάδικος επικαλείται επιζήμιο για τον ίδιο γεγονός, που αφορά αμέσως το αντικείμενο της δίκης, και γίνεται ενώπιον του δικαστηρίου που δικάζει την υπόθεση, γραπτώς ή προφορικώς. Οποιαδήποτε άλλη ομολογία θεωρείται εξώδικη και εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, ακόμη κι αν αυτή έγινε ενώπιον άλλου δικαστηρίου από το δικάζον. Η δικαστική ομολογία, είναι ουσιαστικά η -με μονομερή πράξη που απευθύνεται στο δικαστήριο- παραδοχή ενός κρίσιμου γεγονότος από τον αντίδικο εκείνου που φέρει το σχετικό βάρος απόδειξης και πρέπει να γίνεται με πρόθεση του εν λόγω διαδίκου να αναγνωριστεί το επιβλαβές αυτό γεγονός.

Η κρίση του Αρείου Πάγου αφορούσε αίτηση αναίρεσης, μόνος λόγος της οποίας ήταν η αποδιδόμενη στο Εφετείο πλημμέλεια περί της μη λήψης υπ’ όψιν της ομολογίας του εναγομένου (κι έπειτα αναιρεσιβαλλομένου) περί κατάρτισης σύμβασης μεσιτείας με την αναιρεσείουσα. Ο λόγος αυτός απορρίφθηκε, όμως, ως αβάσιμος, διότι από τις έγγραφες προτάσεις που επισκοπήθηκαν παραδεκτά προέκυψε ότι ο αναιρεσιβαλλόμενος είχε συνομολογήσει μόνο την υπογραφή μίας εντολής για αγορά πέντε ακινήτων, όχι όμως και του πωληθέντος, η αμοιβή για το οποίο ήταν και το αντικείμενο της εν λόγω δίκης. Άλλωστε, ο πρώτος είχε ρητώς αρνηθεί την συμπερίληψη του ακινήτου αυτού στη σχετική εντολή. Επομένως, η κρίση του Εφετείου περί τη μη ομολογία της μεταξύ των αντιδίκων σύναψης σύμβασης μεσιτείας δεν ήταν πλημμελής και δεν υπάρχει λόγος αναίρεσης.

Ως εκ τούτου, η εντολή την οποία συνομολόγησε ο αντίδικος της αναιρεσείουσας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δικαστική ομολογία και η μη λήψη του υπ’ όψιν από το δικαστήριο δεν στοιχειοθετεί λόγο αναίρεσης. Επρόκειτο πάντως για μία ευκαιρία για τον Άρειο Πάγο να προσδιορίσει ένα δικονομικό ζήτημα με μεγάλο ενδιαφέρον.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894 και 6932 455478.

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 22/02/2018 in Αστικο, Ποινικο

 

Ετικέτες: , , , , , , , , ,

Κακούργημα- όχι στη μετατροπή ποινής κάθειρξης

Απαγορεύει τη μετατροπή ποινής κάθειρξης σε χρηματική η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

Εντός του 2017, απασχόλησε δύο φορές τον Άρειο Πάγο το ζήτημα της μετατροπής της ποινής κάθειρξης μέχρι 5 ετών σε χρηματική. Με την πρώτη, υπ’ αριθμ. 130/2017 απόφασή του, το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, είχε κρίνει ότι η ποινή αυτή μπορούσε να μετατραπεί σε χρηματική, όπως έκρινε έπειτα και με την υπ’ αριθμ. 723/2017, αλλά με οριακή πλειοψηφία 3-2, με αποτέλεσμα την αναγκαστική παραπομπή του ζητήματος στην Ολομέλεια του δικαστηρίου, για οριστική του επίλυση. Σημειωτέον ότι το ζήτημα αφορά ουσιαστικά την πρώτη παράγραφο του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα, ο οποίος προβλέπει ότι η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη από δύο έτη και δεν υπερβαίνει τα πέντε μετατρέπεται σε χρηματική ποινή.

Το ζήτημα τελικώς επιλύθηκε με την υπ’ αριθμ. 6/20.12.2017 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου,  καταλήγοντας σε συμπέρασμα αντίθετο με τις προηγούμενες δύο αποφάσεις των Ποινικών Τμημάτων, καθώς έκρινε ότι η ποινή καθείρξεως των πέντε ετών δεν μπορεί να μετατραπεί σε χρηματική. Στην απόφασή του αυτή, το ανώτατο δικαστήριο διέγνωσε μία σαφώς διακριτή, ποιοτική διαφορά μεταξύ της πενταετούς φυλάκισης και της πενταετούς καθείρξεως, το οποίο καθίσταται πρόδηλο κι από την αντίστοιχη διαφορά στις συνέπειες που επιφέρει η καθεμία στον καταδικασθέντα (π.χ. αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, παραγραφή κ.α.). Επιπροσθέτως, οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 82 κάνουν λόγο για μετατροπή ημερών κράτησης και φυλάκισης, χωρίς αναφορά ρητώς σε ημέρες «καθείρξεως», παράλειψη που ο Άρειος Πάγος κρίνει ότι ήταν ηθελημένη από το νομοθέτη κι όχι τυχαία.

Προς επίρρωση δε του επιχειρήματος αυτού, η απόφαση επικαλείται σειρά νομοθετημάτων που ταυτίζουν ουσιαστικά τον όρο «στερητική» ή «περιοριστική» της ελευθερίας ποινή με τη φυλάκιση, καθώς αφορούν περιπτώσεις που τιμωρούνται μόνον με φυλάκιση, όχι όμως και με κάθειρξη. Άλλωστε, αν ο νομοθέτης ήθελε να συμπεριλάβει και τις ποινές καθείρξεως στους μηχανισμούς μετατροπής -οι οποίοι κατά κανόνα έχουν χαρακτήρα ρυθμιστικό του ολοένα αυξανόμενου αριθμού του σωφρονιστικού πληθυσμό, αλλά και προωθούν σύγχρονες σωφρονιστικές αντιλήψεις- θα το έκανε ρητώς και δεν θα το άφηνε να συνάγεται έμμεσα και ερμηνευτικά. Απορρίπτει δε και το επιχείρημα ότι μπορεί να συναχθεί το επιτρεπτό της μετατρεψιμότητας σε χρηματική και της ποινής πενταετούς καθείρξεως από τη διάταξη του άρθρου 83 στοιχεία Β΄ και Γ΄, όπου δίδεται η δυνατότητα καταγνώσεως λόγω ελαφρυντικών ποινής φυλάκισης για κακουργηματική πράξη, καθώς αυτή μπορεί να μετατραπεί σε χρηματική, εφ’ όσον δεν το απαγορεύει ρητώς ο νόμος (π.χ. για το κακούργημα της εμπορίας ναρκωτικών).

Επομένως, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, αντίθετο από τις δύο προηγούμενες αποφάσεις του Ποινικού του Τμήματος είναι ότι η πενταετής ποινή καθείρξεως δεν μπορεί να μετατραπεί σε χρηματική, όπως προβλέπεται για τη φυλάκιση και τούτο απορρέει τόσο από το γράμμα του νόμου όσο και από το πνεύμα των διατάξεων, όμως η κρίση αυτή αποτελεί και την οριστική διευθέτηση του ζητήματος, προερχόμενη από την Ολομέλεια.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 19/01/2018 in Ποινικο

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , ,

Εγκλήματα κατά της τιμής

 Ποινικά αδικήματα  – πλημμελήματα

Τα βασικά εγκλήματα κατά της τιμής που σήμερα τυποποιούνται στον Ποινικό Κώδικα είναι η εξύβριση, κατ’ άρθρο 361, η δυσφήμηση κατ’ άρθρο 362 και η συκοφαντική δυσφήμηση κατ’ άρθρο 363. Πολλές φορές η διάκριση μεταξύ τους αποδεικνύεται δύσκολη και στην κοινή γνώμη οι τρεις έννοιες συχνά συγχέονται μεταξύ τους. Για να γίνουν ευκολότερα οι διαφορές των τριών εγκλημάτων μεταξύ τους, είναι σκόπιμο να γίνει ανάλυση:

Απλή δυσφήμηση: Σύμφωνα με το άρθρο 362 του Π.Κ., «όποιος με οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψή του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή». Όμως, αν το γεγονός είναι αληθές κι αυτό αποδειχθεί, η πράξη μένει ατιμώρητη. Σημειωτέον, πάντως, ότι η απόδειξη γεγονότος που αφορά ζήτημα του οικογενειακού ή του ιδιωτικού βίου που δεν θίγει το δημόσιο συμφέρον, η διάδοση του οποίου έγινε κακόβουλα, είναι απαγορευμένη (αρ. 366 παρ. 1). Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι στην περίπτωση αυτή αποκλείεται και το ενδεχόμενο της τιμωρίας για εξύβριση, αν από το τρόπο που εκδηλώθηκε ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η δυσφήμηση προκύπτει σκοπός εξύβρισης (αρ. 366 παρ. 3).

Όσον αφορά το (επικουρικό) αδίκημα της εξύβρισης, από τη διάταξη του αρ. 361 παρ. 1 προκύπτει ότι «όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της δυσφήμησης… προσβάλλει την τιμή άλλου με λόγο ή έργο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους». Εν προκειμένω ενδιαφέρει ο δράστης να προσβάλλει την τιμή κάποιου, χωρίς να προϋποτίθεται η παρουσία τρίτου προσώπου ούτε η διάδοση συγκεκριμένου ισχυρισμού. Αρκεί το γεγονός ότι ο λόγος ή το έργο έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή της τιμής του άλλου.

Η δε συκοφαντική δυσφήμηση προβλέπεται στο άρθρο 363 του Π.Κ. και προσθέτει στη διάταξη της απλής συκοφαντικής δυσφήμησης την πρόσθετη περίσταση όπου το γεγονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος το γνωρίζει, διαδίδοντάς το. («Αν στην περίπτωση του άρθρου 362, το γεγονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.»)

Επιπροσθέτως, κατά το άρθρο 367 του Π.Κ. παρ. 1, οι δυσμενείς κρίσεις για επιστημονικές, καλλιτεχνικές ή λοιπές επαγγελματικές εργασίες, οι δυσμενείς εκφράσεις που περιέχονται σε έγγραφο δημόσιας αρχής για αντικείμενα που ανάγονται στον κύκλο της υπηρεσίας της καθώς και οι εκδηλώσεις που γίνονται για την εκτέλεση νόμιμων καθηκόντων, την άσκηση νόμιμης εξουσίας ή για τη διαφύλαξη δικαιώματος ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον δεν εμπίπτουν σε καμία από τις τρεις ως άνω κατηγορίες αδικημάτων και δεν αποτελούν, ως εκ τούτου, άδικες πράξεις. Ο κανόνας αυτός αίρεται, όμως, όταν οι ως άνω κρίσεις περιέχουν τα συστατικά στοιχεία της συκοφαντικής δυσφήμησης και όταν από τις συνθήκες που τελέστηκε η πράξη, προκύπτει σκοπός εξύβρισης (αρ. 367 παρ. 2)

Τέλος, κατά κανόνα, τα εγκλήματα κατά της τιμής είναι κατ’ έγκληση διωκόμενα, δηλαδή πρέπει να ζητήσει την τιμωρία του δράστη ο ίδιος ο παθών με έγκληση (μήνυση), όπως ρητά προβλέπει το άρθρο 368 του Π.Κ.

Επίσης για όλα τα παραπάνω μπορεί να ζητηθεί και αποκατάσταση της φήμης, του ονόματος με δημόσιες αναρτήσεις ή άλλους τρόπου ή και ανάλογη αποζημίωση ώστε να ικανοποιηθεί ο παθών για την ηθική του βλάβη έστω χρηματικά.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , ,

Απάτη-υπεξαίρεση

Ενδιαφέρον θέμα Ποινικού Δικαίου θίγει η υπ’ αριθμ. 3861/2016 απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών (ΣυμβΠλημΑθ), αναφορικά με ζήτημα συρροής του εγκλήματος της απάτης (αρ. 386 Π.Κ.) και της υπεξαίρεσης (αρ. 375 Π.Κ.), και ιδίως με το είδος της συρροής αυτής.

Ουσιαστικά, το θέμα που εγείρεται αφορά το πραγματικό όπου ο δράστης, καθώς τελεί την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της απάτης («Όποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων…»), έχοντας ήδη την πρόθεση προς τούτο, προβαίνει στην παράνομη ιδιοποίηση του περιουσιακού αντικειμένου. Δεδομένου ότι τελούνται ουσιαστικά δύο εγκλήματα, τίθεται ζήτημα συρροής μεταξύ τους. Κατά την κρίση του ΣυμβΠλημΑθ, καθώς και κατά την κρατούσα (νομολογιακή και θεωρητική) γνώμη, η συρροή που δημιουργείται είναι φαινομενική πραγματική, διότι η απαξία της ιδιοποίησης έχει ήδη συνυπολογισθεί στην ποινή της απάτης και η ιδιοποίηση συνιστά την πραγμάτωση του εγκληματικού σκοπού. Αυτό σημαίνει ότι η ποινή της απάτης θα απορροφήσει αυτήν της υπεξαίρεσης, αφού η τελευταία θα θεωρηθεί ύστερη συντιμωρητή πράξη.

Τι γίνεται όμως στο ενδεχόμενο που το Συμβούλιο κρίνει ότι οι συνθήκες της απάτης τελικά δεν συντρέχουν; Είναι δυνατόν να παραπεμφθεί ο κατηγορούμενος για υπεξαίρεση ή θα συνιστά αυτό μεταβολή της κατηγορίας, το οποίο, κατά το άρθρο 171 παράγραφος 1 του Κ.Π.Δ. οδηγεί σε απόλυτη ακυρότητα τη διαδικασία; Κατά τη γνώμη που διατυπώνεται στην παρούσα απόφαση, για να αναβιώσει η υπεξαίρεση που απορροφήθηκε και να αποτελέσει ποινική βάση της δίωξης, πρέπει στο κατηγορητήριο να εξειδικεύονται τα πραγματικά περιστατικά της υπεξαίρεσης, έστω κι αν δεν είχε ασκηθεί ρητώς ποινική δίωξη για αυτήν. Έπειτα ελέγχεται ο χρόνος της φερόμενης πράξης της υπεξαίρεσης, διότι για να είναι η αναβίωση δυνατή, δεν πρέπει να έχει επέλθει κάποια περίσταση που αποκλείει τον αξιόποινο χαρακτήρα της πράξης, όπως εν προκειμένω η παραγραφή. Στην περίπτωση που εξέτασε το Συμβούλιο είχε επέλθει για ορισμένους από τους κατηγορούμενους, με συνέπεια να παύσει η ποινική τους δίωξη, η παραγραφή για την απάτη, ενώ για άλλους, οι οποίοι τέλεσαν το αδίκημα της υπεξαίρεσης αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο, έγινε δεκτή η παραπομπή τους.

Επομένως, όταν συντρέχει περίπτωση απάτης και υπεξαίρεσης, μεταξύ των δύο εγκλημάτων δημιουργείται σχέση συρροής, φαινομενικής πραγματικής, οπότε η ποινή της υπεξαίρεσης απορροφάται από αυτήν της απάτης, αφού η υπεξαίρεση κρίνεται ύστερη συντιμωρητή πράξη της απάτης.

Εάν, όμως, για οποιονδήποτε λόγο κριθεί ότι το αξιόποινο της απάτης έχει εξαλειφθεί (π.χ. λόγω παραγραφής), μπορεί να αναβιώσει το έγκλημα της υπεξαίρεσης. Εφ’ όσον δε στο κατηγορητήριο γίνεται αναφορά στα αναγκαία κατά το νόμο περιστατικά που θεμελιώνουν το έγκλημα της υπεξαίρεσης, έστω κι αν δεν έγινε το πρώτον ρητή παραπομπή για αυτό (του κατηγορούμενου), δεν μπορεί να τεθεί και ζήτημα μεταβολής της κατηγορίας κι ο κατηγορούμενος μπορεί κανονικά να παραπεμφθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 10/11/2017 in Ποινικο

 

Ετικέτες: , , , , ,

Μοναδική απόφαση Υπερχρεωμένα: Αναγνώριση μη ύπαρξης δόλου, διαγραφή 98% της οφειλής

Απόφαση Υπερχρεωμένων του Γραφείου μας:

Απόφαση του Ειρηνοδικείου Φλώρινας για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά κάνει δεκτή την αίτηση δανειολήπτη αναγνωρίζοντας ότι αν και έκανε ανακύκλωση πληρωμών δεν είχε δόλο, και, χωρίς να ορίζει επανασυζήτηση, διατάσσει μηδενικές μηνιαίες καταβολές επί τρία έτη, δηλαδή τριετή ! περίοδο χάριτος ενώ διασώζει την ακίνητη περιουσία του, επιβάλλοντάς του μηνιαίες δόσεις επί εικοσαετία μόλις 15 !! ευρώ, καλώντας τον να καταβάλει λιγότερο από το 2% της οφειλής του, δηλαδή διαγραφή του 98%!!!.

 

Με την υπ’ αριθμ. 46/2017 απόφαση  Ειρηνοδικείου Φλώρινας διατάσσεται η οριστική υπαγωγή του αιτούντος, 34 ετών κι άγαμου, στα προστατευτικά πλαίσια του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Το δεύτερο από τα τρία τέκνα της οικογενείας του, ο αιτών βρέθηκε προ εικοσαετίας ορφανός από πατέρα, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Για να συνεχιστεί η επιχείρηση του πατέρα του, η μητέρα του κατάρτισε δανειακή σύμβαση, στην οποία εξαναγκάστηκαν από την τράπεζα να συμπράξουν και τα τρία, ανήλικα ακόμη, τέκνα της. Σοβαρά προβλήματα υγείας του μικρότερου των αδελφών εξώθησαν την οικογένεια αργότερα εκ νέου σε δανεισμό.

Ο αιτών υπηρετούσε ως μόνιμος υπαξιωματικός στο στρατό, με εισόδημα 1000 ευρώ, με τα οποία κάλυπτε τις δόσεις των δανείων. Το 2007, όμως, αποχώρησε από το στράτευμα, για να συμπαρασταθεί στην οικογένειά του, οπότε κι εργαζόταν, μέχρι το 2012, ως πωλητής, ενώ επί του παρόντος εργάζεται σε αρτοποιείο, με μισθό περί τα 300 ευρώ μηνιαίως. Περαιτέρω, το δικαστήριο δέχθηκε ότι η συνολική οφειλή του αιτούντος ανέρχεται σε ποσό ύψους 168.000 ευρώ, τις δε δόσεις του έπαψε να τις εξυπηρετεί από το 2014. Μοναδική του ακίνητη περιουσία είναι ποσοστό 25% επί διαμερίσματος, το οποίο έχει παραχωρήσει κατά χρήση στη μητέρα και μικρότερο αδελφό του.

Με αυτά τα δεδομένα, το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν του τις προσωπικές και οικογενειακές του ανάγκες, την εργασιακή του κατάσταση και τη γενικότερη δυσμενή εικόνα της αγοράς εργασίας, έκρινε ότι ο αιτών δεν είναι σε θέση να διαθέσει κανένα ποσό στις πιστώτριές του (δεχόμενο πως το εισόδημα των 300 ευρώ δεν επαρκεί ούτε για τη δική του διαβίωση, καθώς, κατά την κρίση του, επαρκές θα θεωρούνταν το ποσό των 700 ευρώ), χωρίς όμως να προσδιορίζει επανασυζήτηση στα επόμενα χρόνια, κρίνοντας την επανεξέταση των εισοδημάτων άσκοπη και θεωρώντας τη γενική υποχρέωση ενημέρωσης της γραμματείας του Δικαστηρίου από τον αιτούντα για τυχόν μεταβολή της οικονομικής του κατάστασης επαρκές μέτρο. Ως εκ τούτου, όρισε μηδενικές μηνιαίες δόσεις, που πρόκειται ουσιαστικά για περίοδο χάριτος, επί τριετία. Για τον δε υπολογισμό της αξίας του ακινήτου του, το δικαστήριο προέβη σε δική του εκτίμηση, η οποία δέχεται ότι είναι ύψους 3.600 ευρώ, όπερ είναι και το μόνο ποσό το οποίο θα κληθεί να αποπληρώσει ο δανειολήπτης βάσει της ρυθμίσεως. Το ως άνω ποσό, μάλιστα, θα αποπληρώνεται σε μηνιαίες δόσεις επί εικοσαετία, ήτοι οι δόσεις του αιτούντος διαμορφώνονται σε 15 ευρώ το μήνα, οι οποίες θα ξεκινήσουν μετά την παρέλευση της τριετίας.

Επίσης να σημειωθεί ότι, δεδομένης της κρίσης του δικαστηρίου για μη παρουσίαση αύξησης εισοδημάτων στο μέλλον, δεν ορίζει τιμαριθμική αναπροσαρμογή των δόσεων ανά πενταετία.

Τέλος, και σπουδαιότερο όλων: ενώ το δικαστήριο δέχεται πως ο αιτών είχε προβεί, εξ ανάγκης, σε ανακύκλωση δανεισμού, εν τέλει κρίνει ότι μόνο η ανακύκλωση αυτή δεν ισοδυναμεί με ενδεχόμενο δόλο, τον οποίο και δεν αναγνωρίζει στον αιτούντα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ευρωπαϊκό Δίκαιο – αποφάσεις Ελλ. δικαστηρίων

Με νέα τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, και συγκεκριμένα με προσθήκη εδαφίων στην παράγραφο 1 του άρθρου 758 του Κώδικα, εισάγεται η δυνατότητα άσκησης ανάκλησης ή μεταρρύθμισης απόφασης εθνικού δικαστηρίου που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας, κατόπιν της έκδοσης απόφασης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.).

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας αυτής, σκοπός του νομοθέτη είναι η παραχώρηση του δικαιώματος άσκησης αίτησης ανάκλησης ή μεταρρύθμισης κατά απόφασης της Εκούσιας Δικαιοδοσίας, στην οποία διαπιστώνεται παραβίαση «του δικαιώματος που αφορά το δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας που τηρήθηκε ή διάταξης ουσιαστικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» (Ε.Σ.Δ.Α.), η οποία διαπίστωση γίνεται από το Ε.Δ.Δ.Α.

Προβλέπεται επίσης μεταβατική διάταξη η οποία αφορά και τις υποθέσεις για τις οποίες εκδόθηκε απόφαση του Ε.Δ.Δ.Α. και κατέστη οριστική πριν από τη δημοσίευση της παρούσας τροπολογίας. Για τις υποθέσεις αυτές τίθεται προθεσμία για την άσκηση της αίτησης ανάκλησης ή μεταρρύθμισης ενός έτους από τη δημοσίευση ακριβώς του νόμου, ενώ, γενικώς, η προθεσμία που ο νόμος θέτει για την άσκηση αυτή είναι ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία που η απόφαση του Ε.Δ.Δ.Α. κατέστη οριστική, όπως ορίζει το άρθρο 44 της Ε.Σ.Δ.Α..

Το ακριβές περιεχόμενο των εδαφίων που προστίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 758 έχουν ως εξής:

«Η αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης του πρώτου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, και μετά την έκδοση οριστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με την οποία κρίνεται ότι η δικαστική απόφαση που δέχθηκε ή απέρριψε την αρχική αίτηση εκδόθηκε κατά παράβαση δικαιώματος που αφορά στον δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας που τηρήθηκε ή διάταξης ουσιαστικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση ασκείται μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία που καθίσταται οριστική η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σύμφωνα με το άρθρο 44 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.».

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932 455478.

 

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 22/09/2017 in Ποινικο

 

Ετικέτες: , , , , ,

Ποινικά χρονικά: Έφεση

Έφεση: Μόνο καλυτερεύει τη θέση του κατηγορουμένου 

Με την απόφαση 500/2017 του, το ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου αναιρεί απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, το οποίο, απορρίπτοντας την έφεση που του κατηγορουμένου ως ανυποστήρικτη, κατά την εξέτασή της έπειτα από αναίρεση, αναβίωσε την πρωτόδικη, δυσμενέστερη απόφαση κατά του τελευταίου, χειροτερεύοντας ουσιαστικά τη θέση του.

Ουσιαστικά, ο αναιρεσείων είχε καταδικαστεί με απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε συνολική ποινή φυλάκισης είκοσι έξι (26) μηνών και σε χρηματική ποινή 3.000 ευρώ, λόγω μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Κατά της απόφασης του Μ.Π.Α. αυτής, ο ίδιος άσκησε έφεση, επιτυγχάνοντας τη μείωση της ποινής του σε ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών. Κατά της τελευταίας αυτής απόφασης, ο καταδικασθείς άσκησε αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου, ο οποίος πράγματι την αναίρεσε και την παρέπεμψε για νέα συζήτηση στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Το τελευταίο δικαστήριο παραπομπής απέρριψε κατά την νέα συζήτηση ως ανυποστήρικτη την έφεση που επανεξέτασε, με αποτέλεσμα να αναβιώσει και να εκτελεστεί η πρωτόδικη απόφαση του Μ.Π.Α. και η οποία, ορίζοντας υψηλότερη ποινή φυλάκιση και χρηματική ποινή, κατέστησε τη θέση του καταδικασθέντος σαφώς χειρότερη απ’ ότι είχε διαμορφωθεί κατόπιν της πρώτης έφεσης κι αναίρεσης που ασκήθηκαν με δική του, άλλωστε, πρωτοβουλία. Ως εκ τούτου, υπέπεσε στην πλημμέλεια της υπέρβασης εξουσίας, καθώς, ανεπιτρέπτως, κατέστησε εμμέσως χειρότερη τη θέση του καταδικασθέντος κατά τη νέα συζήτηση κι επομένως έπρεπε να γίνει δεκτός ο προβλεπόμενος στο άρθρο 510, παράγραφος 1, στοιχείο Η΄ λόγος αναίρεσης και να αναιρεθεί η τελευταία απόφαση. Κατόπιν της τελευταίας αναίρεσης, η υπόθεση θα παραπεμφθεί για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, το οποίο μπορεί να συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν την προηγούμενη φορά.

Η απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου, έστω κι έμμεση, όπως εν προκειμένω, είναι απαγορευμένη και το δικαστήριο το οποίο θα την επιφέρει υποπίπτει στην πλημμέλεια της υπέρβασης εξουσίας, η οποία συνιστά λόγο αναίρεσης. Αυτό σημαίνει ότι ο καταδικασθείς στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο οποίος πέτυχε τη μείωση της ποινής του σε οκτώ (8) μήνες, δεν μπορεί να καταδικαστεί σε εκτέλεση της ποινής των (26) μηνών και της χρηματικής ποινής, δηλαδή η επανεξέταση της έφεσης μπορεί, στο χείριστο ενδεχόμενο, να μείνει στην αρχική μείωση σε οκτώ μήνες, σίγουρα όχι όμως να προσθέσει κάτι περισσότερο και να προσθέσει κάτι στην ποινή.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 
Σχολιάστε

Posted by στο 22/09/2017 in Ποινικο

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , ,