RSS

Category Archives: ν 4469/17 επιχ δάνεια

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΩΣ ΑΠΡΟΟΠΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ:

Η ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ εμπορικών συμβάσεων και δανείων.

            Η επέλαση της πανδημίας του κορωνοϊού στη Χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως, έχει επηρεάσει την καθημερινότητα όλων των συμπολιτών μας με πολλούς και διάφορους τρόπους. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, όσα θεωρούσαμε άλλοτε βέβαια και ασφαλή έχουν ανατραπεί, και το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί πολύ διαφέρει από αυτό που γνωρίζαμε μέχρι εχθές.

            Χαρακτηριστικό και πολύ απτό είναι το παράδειγμα των πολλών δανειοληπτών συμπολιτών μας, επιχειρηματιών που έκλεισαν αναγκαστικά κι έτσι γνώρισαν την ελάττωση, αν όχι την απώλεια της πελατείας τους και τη συνακόλουθη κατακόρυφη πτώση των εισοδημάτων τους ή των εργαζομένων που βρέθηκαν δίχως εργασία. Οι συνάνθρωποί μας αυτοί, μολονότι είδαν τον οικονομικό τους προϋπολογισμό να κατακρημνίζεται από τις νέες συνθήκες που επέβαλε μία κατάσταση υπέρ και πέρα από κάθε πρόβλεψή τους, καλούνται μέχρι σήμερα να σταθούν πλήρως αξιόχρεοι και φερέγγυοι στις πιστωτικές τους υποχρεώσεις, καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα, οι Τράπεζες και οι λοιποί χρηματοπιστωτικοί φορείς έχουν επιδείξει πρωτοφανή αναλγησία απέναντι στους πληττόμενους δανειολήπτες τους, απαιτώντας να συνεχίσουν κανονικά την καταβολή των δόσεών τους ή προτείνοντάς τους φαινομενικά καινοτόμες μορφές αποπληρωμών (π.χ. μέθοδος balloon) που στην πραγματικότητα παραμένουν εξαιρετικά δυσβάσταχτες. Δυστυχώς, όπως αποδεικνύεται, είναι πολύ λίγοι οι δανειολήπτες που επωφελούνται από τις  τόσο προωθούμενες από την Κυβέρνηση νομοθετικές πρωτοβουλίες για διευκόλυνση δανειοληπτών, μιας και απευθύνονται σε πολύ μικρό αριθμό περιπτώσεων, που πρέπει να πληρούν πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές.

            Ως εάν, μολονότι όλοι ανεξαιρέτως οι ιδιώτες τη σήμερον ημέρα πλήττονται, μαζικά και με πρωτοφανή τρόπο, από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού, οι Τράπεζες, για κάποιον «ανεξήγητο» λόγο θεωρούν ότι θα πρέπει να εξαιρεθούν από το σύνολο και να χρήζουν εξαιρετικής μεταχείρισης, ακολουθώντας ένα πρότυπο business as usual.

            Ας αναλογιστούμε τον επιχειρηματία ξενοδόχο, ο οποίος προχώρησε σε δανεισμό για την εργασία του και βλέπει σήμερα την σεζόν ήδη να χάνεται, την πελατεία του να εκμηδενίζεται, το εισόδημά του να καταβαραθρώνεται και να έχει παράλληλα την αντισυμβαλλόμενη Τράπεζα να απαιτεί την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεών του, σαν να μην συμβαίνει τίποτε! Το ίδιο συμβαίνει με τον εργαζόμενο στον τουρισμό και σε άλλες επιχειρήσεις. Επίσης κάποιοι παρήγγειλαν  προϊόντα που δεν μπορούν να πουλήσουν και να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Και πάμπολλα τέτοια παραδείγματα…

            Η επαναλειτουργία της δικαιοσύνης, όμως, μπορεί να παράσχει τη διέξοδο στους δανειολήπτες, και το εργαλείο για να οδηγήσουν τις Τράπεζες στη – για τον μέσο πολίτη αυτονόητη – συμμόρφωση, με την κατάθεση αγωγής στη βάση του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα. Συγκεκριμένα, η διάταξη του άρθρου προβλέπει τα κάτωθι εξής: «Αν τα περιστατικά στα οποία κυρίως, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τα μέρη στήριξαν τη σύναψη αμφοτεροβαρούς σύμβασης, μεταβλήθηκαν υστέρα, από λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, και από τη μεταβολή αυτή η παροχή του οφειλέτη, ενόψει και της αντιπαροχής, έγινε υπέρμετρα επαχθής, το δικαστήριο μπορεί κατά την κρίση του με αίτηση του οφειλέτη να την αναγάγει στο μέτρο που αρμόζει και να αποφασίσει τη λύση της σύμβασης εξολοκλήρου ή κατά το μέρος που δεν εκτελέστηκε ακόμη. Αν αποφασιστεί η λύση της σύμβασης, επέρχεται απόσβεση των υποχρεώσεων παροχής που πηγάζουν απ’ αυτήν και οι συμβαλλόμενοι έχουν αμοιβαία υποχρέωση να αποδώσουν τις παροχές που έλαβαν κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό.»

            Ίσως να μην έχει υπάρξει μέχρι σήμερα μία τόσο πρόδηλη και προφανής περίπτωση «έκτακτων κι απρόβλεπτων λόγων»  και αδυναμίας στην εκπλήρωση υποχρεώσεων λόγω ανωτέρας βίας, όσο αυτή της πανδημίας του κορωνοϊού σήμερα και η επιρροή της στην ομαλή εξέλιξη της δανειακής σύμβασης και στη δυνατότητα των οφειλετών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Έτσι, η αγωγή που βασίζεται στο άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα μπορεί να οδηγήσει στη μεταρρύθμιση της δανειακής σύμβασης, ώστε να πάψει αυτή να είναι υπέρμετρα επαχθής για το ένα μέρος. Μάλιστα, την αγωγή αυτή δύνανται να συνοδέψουν ασφαλιστικά μέτρα, που θα εμποδίσουν την αντισυμβαλλόμενη Τράπεζα ή οποιονδήποτε ιδιώτη να καπηλευθεί τα δικαιώματα που άλλως θα είχε από την (αντικειμενική βέβαια) αδυναμία του οφειλέτη να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, που θα την εμποδίσουν δηλαδή να καταγγείλει τη σύμβαση και να προχωρήσει σε μέτρα εκτέλεσης εις βάρος του δανειολήπτη, σε διαταγή πληρωμής, κατάσχεση και πλειστηριασμό, αφού πρόκειται πλέον για μία σύμβαση υπέρμετρα επαχθή, κι η εκτέλεσή της κατά τα προβλεπόμενα αντιβαίνει πρόδηλα στην καλή πίστη.

            Η πανδημία του κορωνοϊού στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο, έχει οδηγήσει πολλούς συμπολίτες μας σε οικονομικά αδιέξοδα, ενώ είναι γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις γνωρίζουν ζημίες που θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωσή τους την επόμενη ημέρα. Είναι άδικο και κακόπιστο οι συνάνθρωποί μας που βρέθηκαν σε τέτοια θέση δίχως υπαιτιότητά τους, να κληθούν να «πληρώσουν τα σπασμένα», καθώς οι Τράπεζες θα παραμένουν στο απυρόβλητο, προβάλλοντας καταχρηστικά έναν οιονεί θεσμικό ρόλο ως ρυθμιστές της οικονομίας. Σε κάθε Χώρα, η αναπόδραστη ζημία στην οικονομία θα πρέπει να είναι ένα ζήτημα που θα επωμιστεί όλη η κοινωνία, κι όχι μόνον ένα μέρος της.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο –διαμεσολαβητή για αποφυγή πλειστηριασμών στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
Βίντεο

Ρυθμίσεις δανείων και κούρεμα εν μέσω κορωνοιού

Ιδιαίτερα ευνοϊκή περίοδος για καλύτερη ρύθμιση και κούρεμα δανείων

 

ΔΙΑΠΡΑΓMΑΤΕΥΣΗ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ FUNDS ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ-COVID-19-

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ –ΔΙΑΓΡΑΦΗ 80% ΔΑΝΕΙΟΥ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ με ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Αυξάνονται οι ρυθμίσεις «κόκκινων» δανείων: Στην αβέβαιη εποχή που διανύουμε είναι σχεδόν σίγουρο ότι o οικονομικός μας προγραμματισμός είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Η προστασία κύριας κατοικίας εκπνέει στο τέλος Απριλίου 2020 και  προς το παρόν δεν ανακοινώθηκε καμία παράταση. Πολλές οικογένειες δανειοληπτών  κινδυνεύουν να βρεθούν κυριολεκτικά στο δρόμο.

  Όμως εκτός από όσους δεν έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους και όσοι έχουν ρυθμίσεις θα βρεθούν με πρόβλημα. Οι απολυμένοι εργαζόμενοι άλλα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα κληθούν και αυτοί να ρυθμίσουν τα ως σήμερα ενήμερα δάνεια τους, αφού η αναστολή των δόσεων ουσιαστικά έχει ανακοινωθεί μόνο για τρεις μήνες, χωρίς καμία πρόβλεψη προς το παρόν για το μέλλον.

 Το Δικηγορικό μας γραφείο με βαθιά επίγνωση των δυσκολιών της εποχής έχει σχεδιάσει μια σειρά σύγχρονων  εργαλείων προκειμένου οι Τράπεζες και τα Funds να εξετάσουν εκ νέου αιτήματα ρύθμισης των πελατών μας, τα οποία έχουν την δυνατότητα να οδηγήσουν ακόμη και σε διαγραφή μεγάλου ποσοστού των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Ενδεικτικά παραθέτουμε απόσπασμα από πρακτικό συμβιβασμού εντολέα μας για τον οποίο επιτύχαμε διαγραφή δανείου την 24/03/2020  σχεδόν 80%, μετά από αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις

«Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας για την διευθέτηση της οφειλής σας σύμφωνα με τις οικονομικές σας δυνατότητες, και σε απάντηση της από 24/03/2020 αίτησής σας, σας γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκε ο διακανονισμός της οφειλής σας η οποία απορρέει από τoν υπ ́ αριθμ. ********* λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, με τους εξής όρους .Η οφειλή σας η οποία σήμερα ανέρχεται σε 19.974,62 € θα θεωρηθεί ολοσχερώς εξοφλημένη εφ’ όσον καταβάλετε το ποσό των 1.353,47 € στον αριθμό λογαριασμού ****** σύμφωνα με το ακόλουθο δοσολόγιο…..».

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη διαπραγμάτευση έγινε κατ’ εντολή υπερχρεωμένου  οφειλέτη κατόπιν απορριπτικής απόφασης του Ν. Κατσέλη και εν όψει έφεσης. Ξεκίνησε δε με εξώδικη όχληση, δηλ επίσημη γραπτή διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για ρύθμιση οφειλής με κούρεμα δανείου και αποφυγή  κατάσχεσης και πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903 και 6932455478.

 

Πότε κινδυνεύει το σπίτι μου και τι κάνω για να το σώσω;

  Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο -διαμεσολαβητή για αποφυγή πλειστηριασμών και ρύθμιση δανείων στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.  

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Διαπραγμάτευση για δάνεια-Διαμεσολάβηση, πλατφόρμα ν. 4605/19

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ- ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ FUNDS ΜΕΣΩ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ή ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ «ΨΙΛΑ» ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Με τις ραγδαίες αλλαγές και την πλήρη «απελευθέρωση» των πλειστηριασμών της α΄ κατοικίας προ των πυλών, πλήθος δανειοληπτών, αναζητώντας την προστασία του σπιτιού τους και την κατάλληλη ρύθμιση των οφειλών, στρέφεται είτε στην πλατφόρμα του ν. 4605/2019 είτε σε κατ’ ιδίαν διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες και τα funds που έχουν αναλάβει τα χαρτοφυλάκια των «κόκκινων δανείων».

Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι τον τελευταίο μήνα έχουν αυξηθεί οι αιτήσεις που γίνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και αντίστοιχα κατά 42% οι προτάσεις των τραπεζών προς τους δανειολήπτες. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις στην πρόταση που αποστέλλουν οι πιστωτές, μπορεί να περιλαμβάνεται και η κρατική επιδότηση, η οποία φτάνει έως και το 50% της δόσης του δανείου.  

Προκειμένου όμως ο κάθε δανειολήπτης να τύχει πραγματικής ωφέλειας από τις προτεινόμενες εκ των τραπεζών ρυθμίσεις, θα πρέπει να έχει την ενεργή συνδρομή διαμεσολαβητή δικηγόρου, ο οποίος θα μπορεί να ελέγξει εάν όντως πρόκειται για μια συμφέρουσα πρόταση, και όχι απλώς για μια καλυμμένη «παγίδα» της τράπεζας. Δηλαδή θα πρέπει να ελεγχθούν οι ειδικοί όροι της εκάστοτε πρότασης με βάση τα οικονομικά δεδομένα του εκάστοτε δανειολήπτη.

Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις που οι δανειολήπτες αποφασίζουν να διαπραγματευτούν εκτός πλατφόρμας, ομοίως θα πρέπει να είναι δυο φορές πιο προσεκτικοί, ποτέ να μην απευθύνονται στην τράπεζα χωρίς την συνδρομή νομικού συμβούλου, ώστε όλες οι μεταξύ τους διαπραγματευτικές συζητήσεις να γίνονται πάντα εγγράφως, διότι έχει παρατηρηθεί ότι κατά την διάρκεια της διαπραγμάτευσης, είναι σύνηθες να καταστρατηγείται πλήρως η ορθή συναλλακτική συμπεριφορά από την πλευρά των πιστωτών. Έχει συμβεί πολλές φορές, να απαιτεί η τράπεζα να της καταβληθεί υπέρογκη προκαταβολή, για να εκτιμήσει την κάθε υπόθεση και την πιθανότητα ρύθμισης, με τον κίνδυνο, παρ’ όλες τις προφορικές διαβεβαιώσεις της ότι θα προχωρήσει σε ρύθμιση των δανείων του οφειλέτη, εντελώς καταχρηστικά να «βγάζει στο σφυρί» την μοναδική του κατοικία!!!, διότι οι προκαταβολές που αναζητούνται από ορισμένους εκπροσώπους των πιστωτικών ιδρυμάτων συνήθως καλύπτουν έξοδα νομικών ενεργειών και δεν οδηγούν ποτέ σε ρύθμιση του δανείου.

Τα ανωτέρω αναφέρονται όχι για να ενταθεί το κλίμα ανασφάλειας που βιώνουν οι δανειολήπτες, αλλά ώστε, με τους κατάλληλους και άμεσους χειρισμούς και με την σωστή καθοδήγηση από γνώστες του αντικειμένου της διαπραγμάτευσης, να επιτευχθεί η κατάλληλη ρύθμιση οφειλών με την παράλληλη προστασία της πρώτης κατοικίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο -διαμεσολαβητή για αποφυγή πλειστηριασμών και ρύθμιση δανείων στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Πτώχευση για όλους η νέα λύση!!!

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Φλέγον θέμα των τελευταίων ημερών αποτελεί η διαμόρφωση του «νέου πτωχευτικού» συστήματος, δηλαδή του τι θα εφαρμοστεί μετά την κατάργηση των παντός είδους δυνατοτήτων για την προστασία της κύριας κατοικίας, χωρίς όμως ακόμα να έχει νομοθετηθεί επακριβώς το νομικό πλαίσιο.

Χρονικά αυτή η μετάβαση τοποθετείται από την 1η Μαΐου 2020, καθώς μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μέχρι σήμερα ισχύουσες νομικές μορφές προστασίας της κύριας κατοικίας, δηλαδή η γνωστή «πλατφόρμα» του ν. 4605/2019, που -υπό προϋποθέσεις- επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση διέξοδο προς τον ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά.

Ως γνωστόν, ο ν. 3869/2010 έχει παύσει να ισχύει για την προστασία της κύριας κατοικίας από τον Μάρτιο 2019. Ως εκ τούτου, όλο αυτό το διάστημα, από τον Μάρτιο 2019 μέχρι και τον Απρίλιο 2020, οι οφειλέτες  μπορούν να υπαχθούν   για την προστασία της κύριας κατοικίας στην πλατφόρμα του ν. 4605/2019, που ήρθε στο προσκήνιο ως «διάδοχος» του Ν. 3869/2010.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αυτή η πλατφόρμα, παρά τις περί του αντιθέτου προσδοκίες, δεν επέφερε τα αντίστοιχα αποτελέσματα, πράγμα που προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία: Από 1/7/2019 μέχρι και τις 10/1/2020 στην εν λόγω πλατφόρμα εισήχθησαν 59.802 χρήστες, εκ των οποίων οι 39.689 προχώρησαν στην προαπαιτούμενη άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου τους. Περαιτέρω, από τους χρήστες αυτούς, υπέβαλαν οριστικά αιτήσεις μόνον οι 1.548!! Προτάσεις ρύθμισης δέχθηκαν οι 491 και από αυτές αποδεκτές έγιναν μόνον 172 αιτήσεις. Σημειώνεται απλώς ότι η κρατική επιδότηση εγκρίθηκε μόνο για 88 αιτήσεις.

Σε αντιδιαστολή του παρόντος καθεστώτος, έρχεται το νέο σύστημα που στοχεύει τόσο στα νοικοκυριά- φυσικά πρόσωπα, όσο και στις επιχειρήσεις. Τα στάδια είναι τέσσερα και αφορούν: α) στην προληπτική αναδιάρθρωση, β) την πτώχευση με ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας, γ) απαλλαγή από το σύνολο των χρεών και δ) την χορήγηση επιδόματος στέγασης σε ευάλωτα νοικοκυριά.  

Ως προς τα φυσικά πρόσωπα που έχουν φθάσει στο σημείο να εκπλειστηριασθεί η περιουσία τους, εφόσον το τίμημα από τον πλειστηριασμό δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου των οφειλών, αυτό μόνον τότε μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο και να καταθέσουν αίτηση πτώχευσης. Προϋπόθεση για αυτό είναι ο δανειολήπτης να μην τελούσε σε δόλο κατά τη δημιουργία των χρεών του, στοιχείο που μας θυμίζει το παλαιό καθεστώς του ν. 3869/2010. Από το σημείο εκείνο, δηλαδή εφόσον έχει ήδη εκπλειστηριασθεί το σύνολο της ακίνητης περιουσίας, το τυχόν ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων «διαγράφεται» κι ως εκ τούτου, επέρχεται η απαλλαγή από την υποχρέωση αποπληρωμής τους.

Αυτό είναι και το μεγάλο προτέρημα του νέου καθεστώτος, αυτή η «δεύτερη ευκαιρία» που παρέχεται στους οφειλέτες, με ταυτόχρονο όμως μειονέκτημα την απώλεια του συνόλου της ακίνητης περιουσίας.

Αναφορικά με το πού θα μένει μετά από αυτή τη διαδικασία ο «πτωχευμένος» οφειλέτης, υπάρχει η πρόβλεψη, εφόσον συμφωνεί και ο πιστωτής, να μπορέσει ο ίδιος ο δανειολήπτης να παραμείνει στο -πάλαι ποτέ- σπίτι του, καταβάλλοντας στον πιστωτή ενοίκιο, εφόσον φυσικά αυτό βρίσκεται εντός των οικονομικών δυνατοτήτων του. δηλαδή το «βαλάντιό» του μπορεί να το υποστηρίξει. Ειδικά για τα ευάλωτα νοικοκυριά, υπάρχει η πρόβλεψη για την χορήγηση επιδόματος στέγασης, υπό προϋποθέσεις και με κριτήρια που ακόμα δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Ως προς τις επιχειρήσεις, προβλέπεται ένας προληπτικός μηχανισμός στήριξης, προκειμένου να γίνει έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων της επιχείρησης, ώστε να αποφευχθεί η πτώχευση.

Φυσικά, όλα αυτά μένει να αποδειχθούν, αφού πρώτα διαμορφωθεί το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ κι ΟΦΕΙΛΩΝ σε ΔΟΥ, ΕΦΚΑ

      ΤΟ ΑΚΡΟΝ ΑΩΤΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ     

Όταν η εκπνοή του ν. Κατσέλη άρχισε να γίνεται ορατή, η ελληνική νομοθεσία εισήγαγε ένα πρόσθετο «εργαλείο», για τη ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων, που έγινε γνωστό στην ελληνική κοινωνία ως «Εξωδικαστικός Μηχανισμός» και στον νομικό κόσμο ως Ν. 4469/2017. Αργότερα, όταν πράγματι έπαυσε η προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του ν. Κατσέλη, μία καινούργια πλατφόρμα ρύθμισης ξεπρόβαλε, η γνωστή «Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας», ή Ν. 4605/2019. Η εισαγωγή και των δύο μηχανισμών – πλατφορμών στην ελληνική πραγματικότητα έγινε μετά κλάδων και βαΐων, με τις πιο ευοίωνες προβλέψεις. Έτσι, ήταν εύλογη η αμηχανία των Ελλήνων πολιτών – και των νομικών ανάμεσά τους – όταν και οι δύο μηχανισμοί αποδείχθηκαν παντελώς ανεπαρκείς κι ακατάλληλοι για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων.

            Και σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση προχώρησε πρόσφατα σε διακηρύξεις για δημιουργία μίας ακόμη ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για τη ρύθμιση κάθε είδους οφειλών και κάθε είδους οφειλετών, είτε αυτοί είναι ιδιώτες είτε επιχειρήσεις. Μέσω της πλατφόρμας αυτής θα γίνεται πρόταση από τους πιστωτές, η οποία θα μπορεί να προβλέπει και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, εφ’ όσον υπάρχουν, για την εξυπηρέτηση τουλάχιστον μέρους οφειλής, με το υπόλοιπο αυτής να τίθεται σε διακανονισμό. Η πρόταση αυτή θα πραγματώνεται εφ’ όσον ο οφειλέτης την αποδέχεται, ενώ εάν δεν την αποδεχθεί, θα υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια. Προς το παρόν δεν γίνεται κανένας απολύτως λόγος βέβαια για προστασία πρώτης κατοικίας.

Αυτό που δεν προβάλλεται ιδιαίτερα είναι ότι θα πρόκειται στην πραγματικότητα για τη δημιουργία ενός «πτωχευτικού δικαίου» και για ιδιώτες, στο οποίο τον πρώτο λόγο θα έχουν οι τράπεζες. Κατά την οποία, όμως, οι δανειολήπτες θα καλούνται να εκθέσουν όλα τα σχετικά με την οικονομική και περιουσιακή τους κατάσταση στους πιστωτές τους, αίροντας εν τοις πράγμασι κάθε έννοια προσωπικού δεδομένου, ώστε οι ίδιοι οι πιστωτές να εκτιμήσουν την «βιωσιμότητά» τους και να τους προτείνουν μία ρύθμιση. Φυσικά, αφού τη «βιωσιμότητα» του εκάστοτε οφειλέτη θα κρίνει ο πιστωτής του, είναι σαφές ότι η προτεινόμενη ρύθμιση είτε θα είναι εντελώς ασύμφορη για τον ίδιο τον οφειλέτη είτε παντελώς αδύνατο να τηρηθεί. Και στις δύο περιπτώσεις, ο οφειλέτης θα καλείται να επιλέξει μεταξύ μίας ασύμφορης ρύθμισης και του βάρους απόδειξης ότι η ρύθμιση ήταν πράγματι αδύνατο να τηρηθεί, ενώπιον του δικαστηρίου σε δεύτερο χρόνο, ώστε να μην φανεί «δόλιος». Έτσι, η νέα πλατφόρμα δηλαδή θα εκθέτει πλήρως τον οφειλέτη έναντι των πιστωτών του, θα τον βαρύνει δε με την απόφαση αποδοχής ή όχι της προτεινόμενης ρύθμισης, «στιγματίζοντας» όμως αυτόν ως μη συνεργάσιμο κι ενδεχομένως ως «δόλιο» εάν δεν συμφωνήσει με την πρόταση των τραπεζών, ιδίως όταν έρθει η ώρα για την προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία. Στην οποία περίπτωση, βεβαίως, θα μένει πλήρως και παντελώς ακάλυπτος έναντι των διωκτικών διαθέσεων των τραπεζών.

Διότι, στην πραγματικότητα, αυτή η νέα «λύση», η νέα πλατφόρμα, θα είναι το επιστέγασμα της ήδη παρατηρηθείσας συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης και των τραπεζών, ώστε να επιτευχθεί όχι η ρύθμιση των κόκκινων δανείων με τρόπο αμοιβαία συμφέροντα και για τους δανειολήπτες και για τους πιστωτές τους, αλλά η ικανοποίηση των τελευταίων μέσω της περιουσίας των δανειοληπτών, οι οποίοι ενδεχομένως να καλούνται να εκποιήσουν μέχρι και το τελευταίο τους και πιο μικρό χωράφι για να επιτύχουν την πολυπόθητη αυτή ρύθμιση.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,