RSS

Category Archives: ν 4469/17 επιχ δάνεια

Διατραπεζική διαμεσολάβηση

Διαπραγμάτευση-ρύθμιση κόκκινων δανείων με κούρεμα

Αμφότερα τα funds, στα οποία έχει πωληθεί μεγάλο μέρος των κόκκινων δανείων, και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις καθημερινά αποστέλλουν επιστολές – εξώδικες γνωστοποιήσεις στους δανειολήπτες. Με τις επιστολές αυτές ενημερώνουν τους οφειλέτες ότι οι απαιτήσεις μεταβιβάστηκαν σε εκείνα, απαιτώντας, παράλληλα, την άμεση και ολοσχερή εξόφλησή τους. Την ίδια ώρα οι τράπεζες επιδίδουν διαταγές πληρωμής ή προχωρούν σε δεύτερη επίδοση προκειμένου αυτές να τελεσιδικήσουν άμεσα.

Ταυτόχρονα, οι πλειστηριασμοί ξεπαγώνουν σταδιακά και αναμένεται η οριστική επαναφορά τους σε λίγους μήνες, η οποία θα συμπέσει με την έναρξη λειτουργίας του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων για τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες.

Εκ των πραγμάτων είναι η κατάλληλη, ίσως και τελευταία, ευκαιρία για να επιδιώξετε μια επίσημη εξωδικαστική διαπραγμάτευση μέσω εξειδικευμένου δικηγόρου. Μέσω της διαπραγμάτευσης όχι μόνο θα έχετε μια ευκαιρία να ρυθμίσετε τις οφειλές σας όσο το δυνατόν ταχύτερα, αλλά μπορείτε να απαιτήσετε από τους πιστωτές να σας χορηγήσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ώστε να ελέγξετε και εν συνεχεία να αμφισβητήσετε επίσημα το ύψος της οφειλής σας, μέσω αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής.

Τέλος, για ακόμη μια φορά να τονίσουμε ότι θα πρέπει να είστε σε εγρήγορση, ώστε σε περίπτωση που σας επιδοθεί μια διαταγή πληρωμής, να απευθυνθείτε άμεσα σε έμπειρο δικηγόρο, καθώς η άσκηση ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής πρέπει να γίνει μέσα σε προθεσμία μόλις 15 εργάσιμων ημερών!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμών στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Προπτωχευτική ρύθμιση χρεών

Ο Νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών:

Αναστολή (;) Μέτρων Εκτέλεσης

            Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας (Ν. 4738/2020) περιλαμβάνει στις διατάξεις του και τις προβλέψεις για τον νέο Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών, όπου, κατά τα πρότυπα των προηγούμενων μορφών εξωδικαστικών μηχανισμών, συστήνεται μία νέα πλατφόρμα που θα παρέχει, δυνητικά, στους οφειλέτες και τους πιστωτές τους να ρυθμίσουν, με μία αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία, τις υφιστάμενες μεταξύ τους οφειλές.

            Ο εν λόγω Εξωδικαστικός Μηχανισμός έχει ευαγγελιστεί ήδη από κυβερνητικά στελέχη ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Το Δικηγορικό μας Γραφείο, που μετείχε ενεργά στη Διαβούλευση του συγκεκριμένου νόμου, ήδη έχει επισημάνει τις «παγίδες» και τα «ψιλά γράμματα» του νόμου, τόσο ως προς το σκέλος της Πτώχευσης όσο και του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, ώστε οι πολίτες να μην παρασύρονται από τις εξαγγελίες που πολλές φορές απλοποιούν τα πράγματα σε βαθμό επικίνδυνο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους.

            Μία τέτοια περίπτωση είναι και αυτή του άρθρου 18 του Ν. 4738/2020, η οποία προβλέπει αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης των συμμετεχόντων πιστωτών από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Από τη μία, η λήψη μέτρων αναστολής των διωκτικών μέτρων θεωρείται αυτονόητη για τη φυσιολογική πορεία της διαδικασίας ρύθμισης: διαφορετικά, θα δημιουργούνταν μία σειρά από ευτράπελα, όπως η ύπαρξη πιστωτών διαφορετικών ταχυτήτων, η μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη εν μέσω της ρύθμισης ή και η χρήση των μέτρων εκτέλεσης ως «μοχλών πίεσης» για την επίτευξη συμφωνιών που ενδεχομένως όχι απλώς να βαρύνουν υπέρμετρα τον οφειλέτη, αλλά πιθανώς να μην είναι καν βιώσιμες για αυτόν. Ως εκ τούτου, η λήψη ανασταλτικών της εκτέλεσης μέτρων θεωρείται αυτονόητη στο πλαίσιο μίας καλώς εννοούμενης διαδικασίας ρύθμισης.

            Από την άλλη όμως, αυτό στο οποίο δεν δίνεται ακόμη όση έμφαση απαιτείται, είναι το δεύτερο εδάφιο του άρθρου, όπου ορίζεται ρητώς ότι:

«Η αναστολή της παρούσας δεν καταλαμβάνει την διενέργεια πλειστηριασμού ο οποίος έχει προγραμματισθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον οφειλέτη, καθώς και οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια προπαρασκευαστική της διενέργειας πλειστηριασμού από ενέγγυο πιστωτή (περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης).»

Το οποίο σημαίνει ότι: πρώτον, εάν έχει ήδη προγραμματιστεί πλειστηριασμός εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης, ο πλειστηριασμός αυτός θα πραγματοποιηθεί κανονικά και, δεύτερον, οι πιστωτές που έχουν εξασφάλιση δικαιούνται να δρομολογούν τους πλειστηριασμούς, ήτοι να εκδίδουν διαταγές πληρωμής και εκθέσεις κατάσχεσης, ούτως ή άλλως.

Ως προς το πρώτο σημείο: δικαιοπολιτική εξήγηση της συγκεκριμένης πρόβλεψης είναι ότι επιδιώκεται να αποφευχθεί η «καταχρηστική» χρήση της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού από τους οφειλέτες που απλώς επιθυμούν να θέσουν προσχώματα στους πιστωτές τους μέσω της αίτησης ρύθμισης. Αυτό όμως είναι παράλογο ενόψει του νόμου, αφού είναι ένα μέτρο οριζόντιο, που δεν διακρίνει μεταξύ «καλόπιστων» και «κακόπιστων» οφειλετών (τους γνωστούς «στρατηγικούς κακοπληρωτές»), ενώ εκπαραθυρώνει με αυτόν τον τρόπο κάθε δυνατότητα ρύθμισης με διάσωση της κατοικίας για πλειάδα οφειλετών. Αν ληφθεί μάλιστα υπόψη ότι εβδομαδιαίως πλέον -στην Αθήνα μόνο- λαμβάνουν χώρα πάνω από 600 πλειστηριασμοί, που περιλαμβάνουν αδιακρίτως και πρώτες κατοικίες, για το επίμαχο διάστημα των τριών πρώτων μηνών ισχύος του νόμου κανένας δανειολήπτης δεν θα έχει ούτε καν την ελπίδα διάσωσης της κατοικίας του μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Ως προς το δεύτερο: η δυνατότητα των πιστωτών να δρομολογούν πλειστηριασμούς εν μέσω ρύθμισης στην πραγματικότητα καταργεί τη λογική αναστολής των διωκτικών μέτρων, αφού οι πιστωτές θα μπορούν να εκδίδουν, πιθανώς εκβιαστικά, διαταγές πληρωμής και εκθέσεις κατάσχεσης ακώλυτα και ανεμπόδιστα. Δεδομένου μάλιστα ότι η δυνατότητα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης  έχει ξεκάθαρα μη-δεσμευτικό χαρακτήρα για τους πιστωτές, οι τελευταίοι δύνανται απλώς να μην την λαμβάνουν καν υπόψη σαν διαδικασία!!! Το οποίο όμως καταστρατηγεί και την αξία αλλά και την βαρύτητα του Μηχανισμού, αφήνει δε σε κάθε περίπτωση τον οφειλέτη έρμαιο στις διαθέσεις των πιστωτών του.

Μέχρι σήμερα, είναι γεγονός ότι καμία πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών δεν απετέλεσε ικανό εργαλείο στην προσπάθεια διευθέτησης του ελληνικού ιδιωτικού χρέους. Αντί όμως να διδαχθεί ο νομοθέτης από τα σφάλματα του παρελθόντος, παραδίδει μία καινούργια πλατφόρμα ρύθμισης, η οποία όμως, συν τοις άλλοις, τυγχάνει και η πλέον «αγνοήσιμη» πλατφόρμα από τους πιστωτές, αφού όχι μόνον δεν υποχρεούνται να τη λάβουν σοβαρά υπόψη ως δυνατότητα ρύθμισης, αλλά επίσης δεν κωλύονται να δρομολογούν τις διωκτικές τους ενέργειες κατά του οφειλέτη, καταστρατηγώντας εντελώς την αξία και λειτουργία της κι αφήνοντας εντελώς έκθετο τον ίδιο τον οφειλέτη. Η μεγάλη δε αδικία δημιουργείται για τους οφειλέτες των οποίων τα ακίνητα θα βγουν σε πλειστηριασμό το τρέχον καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια του οποίου ο εξωδικαστικός μηχανισμός δεν θα αναστέλλει τις ενέργειες εκτέλεσης, με αμφίβολης βασιμότητας επιχειρήματα.

Το ηθικό δίδαγμα του νόμου είναι πλέον ξεκάθαρα η προώθηση των ενεργειών εκτέλεσης σε βάρος των οφειλετών, με τις ευλογίες του νομοθέτη και της κυβέρνησης. Ποτέ μέχρι σήμερα δεν υπήρξε τόσο μεγάλη απελευθέρωση των πλειστηριασμών και τόσο μικρή προστασία προς τους οφειλέτες σε βάρος των πιστωτών τους από το νομοθέτη, είτε πρόκειται για την κύρια κατοικία τους ή όχι. Επομένως, οι οφειλέτες δεν πρέπει να παρασύρονται από τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης και των Μ.Μ.Ε. για το «ανδραγάθημα» που επιτεύχθηκε με τον Νέο Πτωχευτικό, αλλά να απευθύνονται σε εξειδικευμένους νομικούς συμπαραστάτες για να τύχουν της ορθής καθοδήγησης σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα για τους οφειλέτες που δημιουργεί το Νέο Πτωχευτικό.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο -διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Κόκκινα δάνεια ρύθμιση με διαγραφές

Διαγραφή – Κούρεμα μέχρι και 74,00%!!

Έπειτα από εξωδικαστική διαπραγμάτευση του δικηγορικού μας γραφείου με εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις για λογαριασμό εντολέως μας, καταφέραμε κούρεμα οφειλής σε ποσοστό 74%!

Συγκεκριμένα, ο εντολέας μας και οφειλέτης είχε ληξιπρόθεσμη οφειλή που απέρρεε από καταναλωτικό δάνειο για αγορά αυτοκινήτου, το οποίο ανερχόταν μέχρι πρόσφατα στο ποσό των 25.507,10€. Μέσω της εξωδικαστικής διαπραγμάτευσης, καταφέραμε μία εξαιρετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία θα αποπληρώσει ποσό μόλις 6.632,00€! Πετύχαμε δηλαδή διαγραφή ποσοστού 74%!!!. Σημειωτέον ότι υπήρχαν περιουσιακά στοιχεία στην κυριότητα του εντολέως.

Με τους έμπειρους χειρισμούς μας καταφέραμε να εξασφαλίσουμε πραγματικά ιδανικές ρυθμίσεις για τον οφειλέτη σε αυτή τη δύσκολη χρονικά συγκυρία.

Για του λόγου το αληθές, παραθέτουμε αυτούσιο το πρακτικό συμφωνίας που απεστάλη στον εντολέα μας:

Το γραφείο μας με πολυετή εμπειρία σε τραπεζικά ζητήματα εν γένει είναι σε θέση να βρει την καλύτερη λύση και να σας καθοδηγήσει στην προσπάθεια εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών σας είτε μέσω διαπραγμάτευσης είτε μέσω Διαμεσολάβησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση περιουσίας κι αποφυγή πτώχευσης και πλειστηριασμών στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Covid lockdown και χρέη

Το δεύτερο γενικό lockdown λόγω κορωνοϊού που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μας κάνει να πιστεύουμε ότι έχουν ανασταλεί τα πάντα στη χώρα, αυτή η αναστολή δραστηριοτήτων, όμως, είναι μόνο φαινομενική, και αυτό διότι οι τράπεζες παραμένουν, καθόλα, ανοιχτές.

Είναι, λοιπόν, όσο παράδοξο και αν ακούγεται, η κατάλληλη εποχή για εξωδικαστική διαπραγμάτευση των οφειλών από κάθε είδους δάνεια, είτε έχουν εμπράγματη εξασφάλιση είτε όχι, καθώς η κατάσταση που επικρατεί πιέζει ακόμη και τις τράπεζες και τις ωθεί στο να επιδιώξουν το άμεσο «κλείσιμο» των λεγόμενων «κόκκινων δανείων».

Το δικηγορικό μας γραφείο μας σε όλη τη διάρκεια του lockdown, όπως, άλλωστε και κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας, συνεχίζει τις εξωδικαστικές διαπραγματεύσεις με όλες τις τράπεζες, τα funds και τις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μοχλό πίεσης με στόχο την καλύτερη δυνατή ρύθμιση για τους εντολείς μας.

Παράλληλα, και πέρα από τα παραπάνω, θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές στους δανειολήπτες ότι η περίοδος που διανύουμε δεν είναι περίοδος εφησυχασμού, καθώς οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας συνεχίζονται κανονικά, παρότι, η κυβέρνηση είχε εξαγγείλει το «πάγωμα» αυτών μέχρι το τέλος του 2020. Μάλιστα, αν κρίνουμε από την τακτική των τραπεζών κατά το πρώτο lockdown, ούτε αυτή τη φορά θα σταματήσουν τις επιδόσεις Διαταγών Πληρωμής προς γνώση.

Το γραφείο μας με πολυετή εμπειρία σε τραπεζικά ζητήματα και ειδικά σε ζητήματα «κόκκινων δανείων» και πλειστηριασμών και μεγάλη επιτυχία σε όλες τις υποθέσεις  μπορεί να σας δώσει άμεση και εξειδικευμένη νομική καθοδήγηση και διαμεσολάβηση, ώστε να προστατέψετε την ακίνητη περιουσία σας.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για αποφυγή πλειστηριασμών και διάσωση περιουσίας στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Κύρια σημεία πτωχευτικού

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ:

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ;

Από την 27η.10.2020 ο πολύκροτος και περιώνυμος Νέος Πτωχευτικός Κώδικας αποτελεί νόμο του Κράτους, και συγκεκριμένα τον υπ’ αριθμ. 4738/2020 Νόμο, που έλαβε την πραγματικά αταίριαστη ονομασία: «Ρύθμιση οφελών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις». Ο νόμος εκδόθηκε παρά τις πολλές επιφυλάξεις που εκφράστηκαν από τη νομική κοινότητα  προς τον νομοθέτη – το Δικηγορικό μας Γραφείο μετείχε ενεργά στη Δημόσια Διαβούλευση του υπό επεξεργασία ακόμη νόμου – ως προς το γεγονός ότι ήδη από τα σπάργανά του, ως νομοσχέδιο, φαινόταν να τάσσεται απροκάλυπτα σε βάρος των δανειοληπτών. Και δυστυχώς, έτσι φέρθηκε προς ψήφιση κι έτσι τέθηκε σε ισχύ, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα των πιστωτών και αφήνοντας ευάλωτους τους οφειλέτες απανταχού στην Επικράτεια.

Αρχικά, πρέπει να επισημανθεί ότι ο νόμος προβλέπει τρεις διαφορετικές μορφές διευθέτησης οφειλών (Ρύθμιση, Εξυγίανση και Πτώχευση), αποσκοπώντας να καλύψει όλο το φάσμα του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα. Κατωτέρω θα δούμε τις δύο περιπτώσεις, ήτοι τη Ρύθμιση και την Πτώχευση, που απευθύνονται όχι μόνο σε επιχειρήσεις, αλλά και σε νοικοκυριά.

Ως προς την Ρύθμιση:

 • Συστήνεται και πάλι πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού Οφειλών, στα πρότυπα των παλαιοτέρων (κι όχι ιδιαίτερα επιτυχών, να σημειωθεί), όπου θα μπορούν να υπάγονται και φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) και βεβαίως νομικά πρόσωπα. Η πρωτοβουλία δεν ανήκει μόνο στον οφειλέτη, αλλά και στους πιστωτές του.
 • Η βασική προϋπόθεση της υποβολής της αίτησης είναι να μην υφίσταται άλλου είδους δικαστική ρύθμιση σε ισχύ (π.χ. Νόμος Κατσέλη) και να μην οφείλεται το 90% και άνω σε έναν και μοναδικό χρηματοδοτικό φορέα. Στην δεύτερη αυτή περίπτωση, ουσιαστικά προκρίνεται η εξωδικαστική διαπραγμάτευση.
 • Αίτηση που υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο που έχει οικογένεια (σύζυγο και εξαρτώμενα μέλη), πρέπει να φέρει υπογραφή και των τελευταίων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το απόρρητο να αίρεται στην πραγματικότητα για ολόκληρο το νοικοκυριό!!!
 • Η υποβολή της αίτησης σημαίνει την αναστολή των διωκτικών μέτρων μεν, εκτός εάν έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός εντός 3 μηνών από την υποβολή της αίτησης.
 • Ρυθμίζονται και οφειλές προς το Δημόσιο (Εφορία και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης). Προϋπόθεση για την αποδοχή από το Δημόσιο είναι να τηρούνται ορισμένοι συγκεκριμένοι όροι, υπάρχει δε για το σκοπό αυτό ειδικό εργαλείο υπολογισμού.
 • Ο οφειλέτης κινδυνεύει να χάσει τη ρύθμιση αν καθυστερήσει την αποπληρωμή ποσού τριών δόσεων είτε του 3% του συνολικού ποσού της οφειλής.
 • Προβλέπεται δυνατότητα επιδότησης της ρύθμισης, υπό πολύ αυστηρούς όμως όρους, μεταξύ των οποίων είναι να πληροί ο οφειλέτης τα οικονομικά κριτήρια για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος!!!
 • Δεν υπάρχει καμία απολύτως υποχρέωση αποδοχής συγκεκριμένης πρότασης από τους ιδιώτες πιστωτές (Τράπεζες και Funds).

Ως προς την Πτώχευση:

 • Την πτωχευτική ικανότητα πλέον αποκτούν και τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή, εκτός από τις επιχειρήσεις, και οι ιδιώτες, τα νοικοκυριά.
 • Προϋπόθεση απαραίτητη είναι η γενική και μόνιμη αδυναμία πληρωμών, η οποία όμως δεν είναι δόλια. Μεγάλος κίνδυνος εν προκειμένω εγείρεται για τους οφειλέτες που επιχείρησαν να ρυθμίσουν μέσω του Νόμου Κατσέλη, αλλά απορρίφθηκαν λόγω δολιότητας, που είναι ακόμη εξαιρετικά της «μοδός», ως ένα άτυπο τεκμήριο υπέρ της δολιότητας του οφειλέτη. Η επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμών συνιστά επίσης λόγο για αίτηση πτώχευσης.
 • Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί τόσο από τον οφειλέτη, όσο και από τους πιστωτές, αλλά και από τον εισαγγελέα.
 • Η καταχρηστική ή δόλια άσκηση της αίτησης πτώχευσης συνιστά λόγο απόρριψής της. Βέβαια, το τί συνιστά καταχρηστικότητα και δολιότητα δεν διευκρινίζεται με κανέναν τρόπο, όπως απέδειξε η πρόσφατη εμπειρία του Νόμου Κατσέλη.
 • Αρμόδιο Δικαστήριο είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, εκτός αν πρόκειται για τη λεγόμενη «μικρή» πτώχευση.
 • Ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία της περιουσίας του οφειλέτη μεσούσης της προθεσμίας μέχρι την έκδοση απόφασης προστατεύουν την περιουσία του οφειλέτη μόνον εάν φέρεται ολόκληρη προς εκποίηση. Διαφορετικά, τα ασφαλιστικά μέτρα αυτά δεν επηρεάζουν τους ενέγγυους πιστωτές, που μπορούν να επιδιώξουν την εκποίηση της περιουσίας του οφειλέτη. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι τα ασφαλιστικά μέτρα είναι μόνον προς διασφάλιση των πιστωτών, αφού ο οφειλέτης είτε εκποιεί το σύνολο της περιουσίας του είτε η περιουσία που δεν φέρεται προς εκποίηση μένει έρμαιο των διωκτικών διαθέσεων των πιστωτών.
 • Η κατοικία του οφειλέτη δεν σφραγίζεται μεν, αλλά δίδεται προθεσμία έξι μηνών στον οφειλέτη να αποδώσει την κατοχή της.
 • Μέρος της πτωχευτικής περιουσίας είναι και τα εισοδήματα του οφειλέτη που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες. Το υπερβάλλον πρέπει να καταβάλλεται, βάσει σχετικού σχεδίου πληρωμών. Τούτο δεν ισχύει εάν η κύρια κατοικία του οφειλέτη προσφέρεται προς εκποίηση (ως πτωχευτική περιουσία).
 • Ο οφειλέτης απαλλάσσεται από τις οφειλές του εντός τριετίας, εκτός εάν εκποιηθεί το σύνολο της περιουσίας του, οπότε απαλλάσσεται εντός έτους.

Ως προς τα Ευάλωτα Νοικοκυριά:

Μεγάλη κουβέντα έχει γίνει για τον «κοινωνικά ευαισθητοποιημένο» χαρακτήρα του νόμου, όπου στους ευάλωτους δανειολήπτες θα δίνεται η δυνατότητα μίσθωσης κι επαναγοράς της κύριας κατοικίας τους. Ας δούμε όμως πότε συμβαίνει πραγματικά αυτό:

 • «Ευάλωτοι» θεωρούνται μόνον οι οφειλέτες που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για να λάβουν στεγαστικό επίδομα. Πρόκειται για μία εξαιρετικά μικρή μερίδα των συμπολιτών μας, εν συγκρίσει με το σύνολο των δανειοληπτών στη Χώρα.
 • Συστήνεται ειδικός φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης της περιουσίας των ευάλωτων οφειλετών, που λειτουργεί όπως θα δούμε κατωτέρω.
 • Ο μηχανισμός «προστασίας» τίθεται σε εφαρμογή είτε σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης είτε σε περίπτωση πτώχευσης, με σχετικό αίτημα του οφειλέτη προς τον φορέα. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποκτά  ο φορέας ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί του ακινήτου, το οποίο «αγοράζει» και αποδίδει το τίμημα στον υπάλληλο του πλειστηριασμού.
 • Ο φορέας εκμισθώνει για δώδεκα έτη το ακίνητο στον οφειλέτη. Ο οφειλέτης δεν πρέπει να χάσει πάνω από τρία μισθώματα, αλλιώς καταγγέλλεται η μίσθωση και χάνεται το δικαίωμα της επαναγοράς.
 • Για την επαναγορά του ακινήτου, προϋπόθεση είναι η καταβολή όλων των μισθωμάτων (244 στον αριθμό), ακόμη κι εάν ο οφειλέτης επιθυμεί να αποκτήσει το ακίνητο νωρίτερα από την δωδεκαετία.
 • Επαναγορά σημαίνει κυριολεκτική αγορά του ακινήτου, στην εμπορική του αξία, από τον φορέα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη για επιδότηση ή ειδικό πλαίσιο της επαναγοράς από τον οφειλέτη.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος νόμος καταργεί όλους τους παλαιούς νόμους που αφορούσαν πτώχευση ή ρύθμιση, δικαστική ή εξώδικη, του ιδιωτικού χρέους. Βεβαίως, ήδη αρχθείσες διαδικασίες δεν επηρεάζονται (π.χ. αιτήσεις του Ν. Κατσέλη που δεν έχουν ολοκληρωθεί).

Ο νόμος τίθεται σε ισχύ από 01η.01.2021.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο για διάσωση περιουσίας και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο -διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
Βίντεο

Πτώχευση: Συμφέρει τον οφειλέτη;

Σημειωτέον ότι όπως και στο προηγούμενο covid-lockdown οι τράπεζες και οι εισπρακτικές συνέχισαν ακάθεκτες την επιθετική τους πολιτική συχνά καταστρατηγώντας και την ηθική δεοντολογία και τους νόμους.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για αποφυγή πλειστηριασμού και διάσωση περιουσίας στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

«ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ:

CUI BONO?

            Στα «αποκαλυπτήρια» του πολυαναμενόμενου τους τελευταίους μήνες Νέου Πτωχευτικού Νόμου προέβη η κυβέρνηση, θέτοντας το σχετικό νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση, το οποίο πρόκειται να ψηφιστεί έως το τέλος του Σεπτεμβρίου, με προβλεπόμενη προς το παρόν ημερομηνία θέσης σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το όνομα αυτού: «Κώδικας Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας».

            Ο πολύκροτος νόμος αυτός, το περιεχόμενο του οποίου διαπραγματεύονταν η κυβέρνηση και οι θεσμοί εδώ και πολλούς μήνες, υπήρξε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών χιλιάδων συμπολιτών μας, ιδιωτών κι επιχειρήσεων, αφού προοριζόταν για το νέο εργαλείο συνολικής ρύθμισης οφειλών, με πολλά όμως ερωτήματα να τίθενται για τη φύση, την έκταση και τον τρόπο της ρύθμισης, ιδίως δε για την τύχη της πρώτης κατοικίας. Οι περισσότερες απαντήσεις ήδη, λοιπόν, έχουν δοθεί, με την αποκάλυψη του νομοσχεδίου, ακόμη όμως τίποτε δεν είναι οριστικό, αφού το νομοσχέδιο είναι προς διαβούλευση.

            Ας δούμε τις κυριότερες παραμέτρους που προβλέπει ο νέος Κώδικας στη σημερινή του μορφή:

            Πρώτον, προβλέπονται δύο οδοί: αυτός της ρύθμισης κι αυτός της πτώχευσης.

            Όσον αφορά τη ρύθμιση, αυτή θα πραγματοποιείται, καθώς φαίνεται, μέσω νέας, ειδικής πλατφόρμας/εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, και θα αφορά τόσο ιδιώτες πιστωτές (τράπεζες και funds), όσο και το δημόσιο. Η εξέταση της αίτησης θα γίνεται υπό την προϋπόθεση της συμφωνίας πλειοψηφίας των πιστωτών, κι εφ’ όσον αυτή επιτευχθεί, θα παρέχεται αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών και πρόταση ρύθμισης, η οποία θα δημιουργείται από ειδικό υπολογιστικό εργαλείο. Αν δεν υφίσταται οφειλή στο Δημόσιο, τότε οι ιδιώτες πιστωτές δύνανται να καταθέσουν πρόταση ανεξάρτητα από το υπολογιστικό εργαλείο, σημείο που πιθανώς να αποτελέσει σημείο τριβής μεταξύ οφειλετών και ιδιωτών πιστωτών.

Μάλιστα, τα ευάλωτα νοικοκυριά θα μπορούν να λάβουν κρατική επιδότηση για την εξυπηρέτηση της ρύθμισης.     Ο χαρακτηρισμός ενός νοικοκυριού ως ευάλωτου γίνεται υπό πολύ αυστηρά κριτήρια. Πρόκειται δηλαδή για: α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό με εισόδημα 7.000 ευρώ ετησίως, β. Νοικοκυριό δύο μελών με εισόδημα 10.500 ευρώ, γ. Νοικοκυριό τριών μελών ή μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικο τέκνο με εισόδημα 14.000 ευρώ, δ. Νοικοκυριό τεσσάρων μελών ή μονογονεϊκής οικογένειας με δύο ανήλικα τέκνα με εισόδημα 17.500 ευρώ και ε. Νοικοκυριό πέντε ή περισσοτέρων μελών ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα τέκνα ή περισσότερα με εισόδημα 21.000 ευρώ. Πρόκειται δηλαδή για τις περιπτώσεις των νοικοκυριών που δικαιούνται σήμερα το στεγαστικό επίδομα και αφορά μία αρκετά μικρή μερίδα συμπολιτών μας.

            Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αυτή είναι ίσως ο μόνος τρόπος για να είναι έστω πιθανή η διάσωση της κύριας κατοικίας του οφειλέτη.

            Ως προς τις επιχειρήσεις, προβλέπεται νέο πλαίσιο εξυγίανσης, η οποία επέρχεται με δικαστική επικύρωση της συμφωνίας.

            Όσον αφορά την πτώχευση, αυτή αφορά τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε παύση πληρωμών. Την αίτηση πτώχευσης μπορεί να καταθέσει όχι μόνον ο οφειλέτης, αλλά και οι πιστωτές του (απαιτείται σύμπραξη τουλάχιστον 30% του συνόλου, εκ των οποίων τουλάχιστον το 30% είναι ενέγγυοι), αλλά και η Εισαγγελία Πρωτοδικών, ενώπιον των Ειρηνοδικείο για τις «μικρές πτωχεύσεις» και κατά κανόνα ενώπιον των Πολυμελών Πρωτοδικείων της Επικράτειας, τα οποία κρίνουν τελικώς επί της πτωχεύσεως. Σημειωτέον ότι δεν θα επέρχεται αυτοδίκαια η αναστολή των διωκτικών μέτρων των πιστωτών, αλλά μόνον κατόπιν αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, και μάλιστα δεν θα περιλαμβάνει αυτή τους εμπραγμάτως ασφαλισμένους πιστωτές, εκτός κι αν προτείνεται η εκποίηση ολόκληρης της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη στην αίτηση.

Εύλογη ανησυχία βέβαια δημιουργεί η πρόβλεψη του νόμου για απόρριψη της αίτησης από τα αρμόδια Δικαστήρια λόγω καταχρηστικότητας, και δη, αναφορικά με τον οφειλέτη, λόγω δόλιας αποφυγής πληρωμής των χρεών του. Το ζήτημα του δόλου δημιουργεί, μέχρι και σήμερα, σοβαρά προβλήματα στους οφειλέτες, ιδίως όσον αφορά τις δικαστικές αποφάσεις του Ν. Κατσέλη.

Η απαλλαγή των υπερχρεωμένων οφειλετών θα επέρχεται: α΄. σε ένα έτος για τους οφειλέτες των οποίων η περιουσία ρευστοποιείται, και ειδικότερα η κύρια κατοικία ή η λοιπή περιουσία, εφ’ όσον υπερβαίνει το 10% των υποχρεώσεων και είναι αξίας τουλάχιστον 100.000 ευρώ ή β΄. σε τρία έτη για τους υπόλοιπους, π.χ. τους μη έχοντες ακίνητη περιουσία, οι οποίοι θα καλούνται να καταβάλουν το σύνολο του μέρους του εισοδήματός τους που δεν αφορά τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης τους, στους πιστωτές τους. Η λογική της πτώχευσης, βέβαια, σε ενδεχόμενο που η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη δεν επαρκεί για την κάλυψη των οφειλών του θα είναι η απώλεια όλης της ακίνητης περιουσίας του, η οποία θα διαμοιράζεται στους πιστωτές αναλογικώς, χάριν της συνολικής διαγραφής του υπολοίπου του, διαγραφή που θα αφορά και την οικογένεια του οφειλέτη και τους κληρονόμους τους (ώστε να μην γίνονται σωρηδόν αποποιήσεις κληρονομιών λόγω χρεών – αν και η καθαυτή κληρονομιά φαίνεται πως θα είναι εξαιρετικά περιτετμημένη, αν όχι ανύπαρκτη).

Έτσι, θα πραγματοποιείται μία οικονομική επανεκκίνηση, ώστε ιδίως οι επιχειρηματίες να μπορούν να ξεκινήσουν ξανά την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, τρία έτη μετά την πτώχευσή τους.

            Τί γίνεται όμως με την κύρια κατοικία; Κατ’ αρχάς, δεν υπάρχει σε πρώτη ανάλυση κάποια σαφής πρόβλεψη για τη διάσωσή της. Κατά πως φαίνεται, αυτή, σε περίπτωση πτώχευσης ή αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμού) θα περιέρχεται σε ειδικό Ιδιωτικό Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, στον οποίο ο πρώην ιδιοκτήτης και πλέον πτωχεύσας, θα καταβάλλει μηνιαίο μίσθωμα για τα επόμενα 12 έτη. Μάλιστα, προβλέπεται για τις περιπτώσεις των ευάλωτων νοικοκυριών κρατική επιδότηση για το ενοίκιο αυτό.

Κατόπιν του δίδεται η επιλογή της επαναγοράς, υπό την προϋπόθεση της συνεπούς καταβολής των μισθωμάτων και της μη δημιουργίας νέων οφειλών, της κατοικίας, μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος ή της οριστικής απώλειάς της. Αποσκοπείται έτσι η αποφυγή της άμεσης έξωσης του οφειλέτη, και του δίδεται η ευκαιρία να αποκτήσει ο ίδιος την κατοικία του προ του πλειστηριασμού.

Η επαναγορά θα γίνεται με τροπή της μίσθωσης σε σύμβαση μίσθωσης/επαναγοράς ή ακόμη και με λήψη νέου δανείου, εφ’ όσον έχει πλέον «επανεκκινήσει», απαλλασσόμενος από το σύνολο των χρεών του. Βέβαια, το εάν και το πώς ένας οφειλέτης θα είναι σε θέση να προβεί σε λήψη νέου δανείου και το κατά πόσο θα κρίνεται «αξιόχρεος» ανήκει σε μία προς το παρόν υποθετική σφαίρα και δεν διευκρινίζεται.

Η αποκάλυψη του νέου πτωχευτικού κώδικα έγινε μέσα σε ένα πλαίσιο φερέλπιδων δηλώσεων και πηχυαίων τίτλων από την κυβέρνηση, καθώς έγιναν αναφορές σε «οικονομική αποτελεσματικότητα», «κοινωνική ευαισθησία», «επιχειρησιακή λειτουργικότητα» κι «εθνική ανάπτυξη» από τον αρμόδιο Υπουργό. Σίγουρα πρόκειται για ένα ενιαίο σχέδιο, για πρώτη φορά, ρύθμισης οφειλών και πτώχευσης, που μέχρι τώρα λάμβαναν χώρα μέσω μίας σειράς διάσπαρτων νομοθετημάτων (νόμος Κατσέλη, Πτωχευτικός Κώδικας, Πλατφόρμες), τα οποία φαίνονται να φέρονται συλλήβδην για κατάργηση.

Παρά ταύτα, ήδη γίνονται επώδυνα αντιληπτά τα κενά, οι εικοτολογίες, οι κίνδυνοι και οι αδυναμίες του νόμου, ιδίως όσον αφορά τα συμφέροντα των οφειλετών, ώστε να τίθεται εύλογα το ερώτημα «Ποιος ωφελείται;» (Cui bono?). Παρά ταύτα, επισημαίνεται έτι μία φορά ότι πρόκειται για νομοσχέδιο κι όχι ακόμη για νόμο του κράτους, οπότε υπάρχει η ελπίδα ότι θα προληφθεί μέριμνα για τα αδύναμα μέρη εγκαίρως, πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου, ώστε οι εξαγγελίες για «δεύτερες ευκαιρίες» να μην αποδειχθούν φενάκη.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Βίντεο

Ασφαλιστικά μέτρα για διάσωση ακινήτων

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
Βίντεο

Δάνεια, κουρέματα, ρυθμίσεις

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ:210 8811903 και 6932455478

 

Νέες ρυθμίσεις δανείων και διαγραφές

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΕΠΟΧΗ

Τους τελευταίους μήνες μετά την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού δημιουργήθηκε μία μεταβαλλόμενη κι απρόβλεπτη κατάσταση, η οποία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί, ελήφθησαν κάποια μέτρα,  εξαιτίας των οποίων επηρεάστηκαν οι πάσης φύσεως συναλλαγές τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Είναι γνωστό ότι η πανδημία στη χώρα μας έχει οδηγήσει πολλούς συμπολίτες μας σε οικονομικό αδιέξοδο, ενώ είναι γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις γνωρίζουν ζημίες, που θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωσή τους την επόμενη μέρα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση δανειοληπτών, που ενώ είχαν λάβει επιχειρηματικά δάνεια για τις επιχειρήσεις τους (καταστήματα εστίασης, ξενοδοχεία),  λόγω των συνθηκών αναγκάστηκαν να κλείσουν, με αποτέλεσμα τα έσοδά τους να μηδενιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα και τα έξοδά τους αντίστοιχα να τρέχουν καθημερινά, γεγονός το οποίο έφερε ως συνέπεια την αδυναμία εξόφλησης των υποχρεώσεών τους προς τις τράπεζες.

Φυσικό επακόλουθο της κατάστασης αυτής ήταν να δημιουργηθεί μία νέα περίοδος και για τις εν γένει τραπεζικές συναλλαγές. Ήδη με την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης του covid-19 οι τράπεζες αναγκάστηκαν να θέσουν κάποιες προτεραιότητες, προκειμένου να υπάρξει μία ομαλή επαναφορά στην οικονομική πρακτική και πραγματικότητα μετά την περίοδο του lockdown.

Μία από τις προτεραιότητες αυτές είναι και η παροχή διευκολύνσεων σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, που πλήττονται από την πανδημική κρίση, έτσι ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν συνεπή με τις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Με το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας να έχει παρατείνει και για 3 μήνες της ισχύ του νόμου 4605/2019, οι τράπεζες εκ των πραγμάτων θα επαναπροσεγγίσουν τους περίπου 90.000 δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια, που εκτιμάται ότι εμπίπτουν στα κριτήρια του νόμου για προστασία της πρώτης κατοικίας και ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών τους.

Παράλληλα, καθώς το νέο πλαίσιο προβλέπει και την προστασία της πρώτης κατοικίας ενήμερων δανειοληπτών, που πλήττονται από τον κορωνοϊό, οι τράπεζες υποχρεούνται να διερευνήσουν όλες τις περιπτώσεις δανειοληπτών με δάνεια σε ρύθμιση ή μη, τα οποία κινδυνεύουν να σταματήσουν να εξυπηρετούνται. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι οι δανειολήπτες αυτοί κινούνται γύρω στις 300.000.

Σημειώνεται ότι τα κριτήρια προστασίας της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών αυτών και η διάρκεια και το ύψος της κρατικής επιδότησης των δόσεων των δανείων τους θα αποτελέσουν αντικείμενο νέων διαπραγματεύσεων , που θα ξεκινήσουν μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών.

Μέσα σ’ αυτό το νέο πλαίσιο συναλλαγών που δημιουργήθηκε λοιπόν οι τράπεζες αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να συμμορφωθούν με ό,τι αυτό το πλαίσιο επιτάσσει, καθώς η ανατροπή της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας λόγω της πανδημίας άμεσα και έμμεσα τις επηρεάζει. Δοθείσης μιας τέτοιας κατάστασης οι δυνατότητες διαπραγμάτευσης μεταξύ δανειοληπτών και τραπεζών είναι σημαντικά αυξημένες και μάλιστα με όρους  αρκετά ευνοϊκούς ως προς τα συμφέροντα των δανειοληπτών.

Η διαπραγμάτευση έχει ευνοϊκό αποτέλεσμα, δηλαδή και κούρεμα και μείωση δόσης ΜΟΝΟ εάν γίνεται με επίσημο τρόπο από εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή. Έχουμε ήδη πάρα πολλές επιτυχίες σε διαγραφές και επαναπροσδιορισμό δόσεων δανείων.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο-διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.