RSS

Category Archives: ν 4469/17 επιχ δάνεια

Πτώχευση για όλους η νέα λύση!!!

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Φλέγον θέμα των τελευταίων ημερών αποτελεί η διαμόρφωση του «νέου πτωχευτικού» συστήματος, δηλαδή του τι θα εφαρμοστεί μετά την κατάργηση των παντός είδους δυνατοτήτων για την προστασία της κύριας κατοικίας, χωρίς όμως ακόμα να έχει νομοθετηθεί επακριβώς το νομικό πλαίσιο.

Χρονικά αυτή η μετάβαση τοποθετείται από την 1η Μαΐου 2020, καθώς μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μέχρι σήμερα ισχύουσες νομικές μορφές προστασίας της κύριας κατοικίας, δηλαδή η γνωστή «πλατφόρμα» του ν. 4605/2019, που -υπό προϋποθέσεις- επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση διέξοδο προς τον ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά.

Ως γνωστόν, ο ν. 3869/2010 έχει παύσει να ισχύει για την προστασία της κύριας κατοικίας από τον Μάρτιο 2019. Ως εκ τούτου, όλο αυτό το διάστημα, από τον Μάρτιο 2019 μέχρι και τον Απρίλιο 2020, οι οφειλέτες  μπορούν να υπαχθούν   για την προστασία της κύριας κατοικίας στην πλατφόρμα του ν. 4605/2019, που ήρθε στο προσκήνιο ως «διάδοχος» του Ν. 3869/2010.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αυτή η πλατφόρμα, παρά τις περί του αντιθέτου προσδοκίες, δεν επέφερε τα αντίστοιχα αποτελέσματα, πράγμα που προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία: Από 1/7/2019 μέχρι και τις 10/1/2020 στην εν λόγω πλατφόρμα εισήχθησαν 59.802 χρήστες, εκ των οποίων οι 39.689 προχώρησαν στην προαπαιτούμενη άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου τους. Περαιτέρω, από τους χρήστες αυτούς, υπέβαλαν οριστικά αιτήσεις μόνον οι 1.548!! Προτάσεις ρύθμισης δέχθηκαν οι 491 και από αυτές αποδεκτές έγιναν μόνον 172 αιτήσεις. Σημειώνεται απλώς ότι η κρατική επιδότηση εγκρίθηκε μόνο για 88 αιτήσεις.

Σε αντιδιαστολή του παρόντος καθεστώτος, έρχεται το νέο σύστημα που στοχεύει τόσο στα νοικοκυριά- φυσικά πρόσωπα, όσο και στις επιχειρήσεις. Τα στάδια είναι τέσσερα και αφορούν: α) στην προληπτική αναδιάρθρωση, β) την πτώχευση με ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας, γ) απαλλαγή από το σύνολο των χρεών και δ) την χορήγηση επιδόματος στέγασης σε ευάλωτα νοικοκυριά.  

Ως προς τα φυσικά πρόσωπα που έχουν φθάσει στο σημείο να εκπλειστηριασθεί η περιουσία τους, εφόσον το τίμημα από τον πλειστηριασμό δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου των οφειλών, αυτό μόνον τότε μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο και να καταθέσουν αίτηση πτώχευσης. Προϋπόθεση για αυτό είναι ο δανειολήπτης να μην τελούσε σε δόλο κατά τη δημιουργία των χρεών του, στοιχείο που μας θυμίζει το παλαιό καθεστώς του ν. 3869/2010. Από το σημείο εκείνο, δηλαδή εφόσον έχει ήδη εκπλειστηριασθεί το σύνολο της ακίνητης περιουσίας, το τυχόν ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων «διαγράφεται» κι ως εκ τούτου, επέρχεται η απαλλαγή από την υποχρέωση αποπληρωμής τους.

Αυτό είναι και το μεγάλο προτέρημα του νέου καθεστώτος, αυτή η «δεύτερη ευκαιρία» που παρέχεται στους οφειλέτες, με ταυτόχρονο όμως μειονέκτημα την απώλεια του συνόλου της ακίνητης περιουσίας.

Αναφορικά με το πού θα μένει μετά από αυτή τη διαδικασία ο «πτωχευμένος» οφειλέτης, υπάρχει η πρόβλεψη, εφόσον συμφωνεί και ο πιστωτής, να μπορέσει ο ίδιος ο δανειολήπτης να παραμείνει στο -πάλαι ποτέ- σπίτι του, καταβάλλοντας στον πιστωτή ενοίκιο, εφόσον φυσικά αυτό βρίσκεται εντός των οικονομικών δυνατοτήτων του. δηλαδή το «βαλάντιό» του μπορεί να το υποστηρίξει. Ειδικά για τα ευάλωτα νοικοκυριά, υπάρχει η πρόβλεψη για την χορήγηση επιδόματος στέγασης, υπό προϋποθέσεις και με κριτήρια που ακόμα δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Ως προς τις επιχειρήσεις, προβλέπεται ένας προληπτικός μηχανισμός στήριξης, προκειμένου να γίνει έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων της επιχείρησης, ώστε να αποφευχθεί η πτώχευση.

Φυσικά, όλα αυτά μένει να αποδειχθούν, αφού πρώτα διαμορφωθεί το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ κι ΟΦΕΙΛΩΝ σε ΔΟΥ, ΕΦΚΑ

      ΤΟ ΑΚΡΟΝ ΑΩΤΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ     

Όταν η εκπνοή του ν. Κατσέλη άρχισε να γίνεται ορατή, η ελληνική νομοθεσία εισήγαγε ένα πρόσθετο «εργαλείο», για τη ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων, που έγινε γνωστό στην ελληνική κοινωνία ως «Εξωδικαστικός Μηχανισμός» και στον νομικό κόσμο ως Ν. 4469/2017. Αργότερα, όταν πράγματι έπαυσε η προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του ν. Κατσέλη, μία καινούργια πλατφόρμα ρύθμισης ξεπρόβαλε, η γνωστή «Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας», ή Ν. 4605/2019. Η εισαγωγή και των δύο μηχανισμών – πλατφορμών στην ελληνική πραγματικότητα έγινε μετά κλάδων και βαΐων, με τις πιο ευοίωνες προβλέψεις. Έτσι, ήταν εύλογη η αμηχανία των Ελλήνων πολιτών – και των νομικών ανάμεσά τους – όταν και οι δύο μηχανισμοί αποδείχθηκαν παντελώς ανεπαρκείς κι ακατάλληλοι για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων.

            Και σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση προχώρησε πρόσφατα σε διακηρύξεις για δημιουργία μίας ακόμη ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για τη ρύθμιση κάθε είδους οφειλών και κάθε είδους οφειλετών, είτε αυτοί είναι ιδιώτες είτε επιχειρήσεις. Μέσω της πλατφόρμας αυτής θα γίνεται πρόταση από τους πιστωτές, η οποία θα μπορεί να προβλέπει και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, εφ’ όσον υπάρχουν, για την εξυπηρέτηση τουλάχιστον μέρους οφειλής, με το υπόλοιπο αυτής να τίθεται σε διακανονισμό. Η πρόταση αυτή θα πραγματώνεται εφ’ όσον ο οφειλέτης την αποδέχεται, ενώ εάν δεν την αποδεχθεί, θα υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στα δικαστήρια. Προς το παρόν δεν γίνεται κανένας απολύτως λόγος βέβαια για προστασία πρώτης κατοικίας.

Αυτό που δεν προβάλλεται ιδιαίτερα είναι ότι θα πρόκειται στην πραγματικότητα για τη δημιουργία ενός «πτωχευτικού δικαίου» και για ιδιώτες, στο οποίο τον πρώτο λόγο θα έχουν οι τράπεζες. Κατά την οποία, όμως, οι δανειολήπτες θα καλούνται να εκθέσουν όλα τα σχετικά με την οικονομική και περιουσιακή τους κατάσταση στους πιστωτές τους, αίροντας εν τοις πράγμασι κάθε έννοια προσωπικού δεδομένου, ώστε οι ίδιοι οι πιστωτές να εκτιμήσουν την «βιωσιμότητά» τους και να τους προτείνουν μία ρύθμιση. Φυσικά, αφού τη «βιωσιμότητα» του εκάστοτε οφειλέτη θα κρίνει ο πιστωτής του, είναι σαφές ότι η προτεινόμενη ρύθμιση είτε θα είναι εντελώς ασύμφορη για τον ίδιο τον οφειλέτη είτε παντελώς αδύνατο να τηρηθεί. Και στις δύο περιπτώσεις, ο οφειλέτης θα καλείται να επιλέξει μεταξύ μίας ασύμφορης ρύθμισης και του βάρους απόδειξης ότι η ρύθμιση ήταν πράγματι αδύνατο να τηρηθεί, ενώπιον του δικαστηρίου σε δεύτερο χρόνο, ώστε να μην φανεί «δόλιος». Έτσι, η νέα πλατφόρμα δηλαδή θα εκθέτει πλήρως τον οφειλέτη έναντι των πιστωτών του, θα τον βαρύνει δε με την απόφαση αποδοχής ή όχι της προτεινόμενης ρύθμισης, «στιγματίζοντας» όμως αυτόν ως μη συνεργάσιμο κι ενδεχομένως ως «δόλιο» εάν δεν συμφωνήσει με την πρόταση των τραπεζών, ιδίως όταν έρθει η ώρα για την προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία. Στην οποία περίπτωση, βεβαίως, θα μένει πλήρως και παντελώς ακάλυπτος έναντι των διωκτικών διαθέσεων των τραπεζών.

Διότι, στην πραγματικότητα, αυτή η νέα «λύση», η νέα πλατφόρμα, θα είναι το επιστέγασμα της ήδη παρατηρηθείσας συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης και των τραπεζών, ώστε να επιτευχθεί όχι η ρύθμιση των κόκκινων δανείων με τρόπο αμοιβαία συμφέροντα και για τους δανειολήπτες και για τους πιστωτές τους, αλλά η ικανοποίηση των τελευταίων μέσω της περιουσίας των δανειοληπτών, οι οποίοι ενδεχομένως να καλούνται να εκποιήσουν μέχρι και το τελευταίο τους και πιο μικρό χωράφι για να επιτύχουν την πολυπόθητη αυτή ρύθμιση.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Υπολογισμός πραγματικής οφειλής στα κόκκινα δάνεια

Αρνητική Αναγνωριστική Αγωγή – Ένα ακόμη  όπλο στα χέρια του δανειολήπτη

            Έχετε δει ότι παρόλο που πληρώσατε ένα μεγάλο ποσό δόσεων εντούτοις η οφειλή σας είναι σε τεράστια ύψη; Γιατί και πώς γίνεται αυτό;

Είναι συχνότατο φαινόμενο στις δανειακές συμβάσεις που υπογράφουν οι δανειολήπτες με τα τραπεζικά καταστήματα να υπεισέρχονται όροι και προϋποθέσεις (οι λεγόμενοι Γενικοί Όροι Συναλλαγών, για συντομία Γ.Ο.Σ.), οι οποίοι προβλέπουν παράνομες παραιτήσεις από δικαιώματα από τους δανειολήπτες, παράνομες χρεώσεις στους λογαριασμούς τους και πολλές άλλες παράνομες πρακτικές που βαρύνουν ή δεσμεύουν υπέρμετρα τον δανειολήπτη – εκ των οποίων οι πιο γνωστές είναι, μεταξύ άλλων, η μετακύλιση και ο ανατοκισμός της εισφοράς του Ν. 128/75, ο υπολογισμός τόκων με βάση έτος 360 ημερών αντί 365. Πλέον, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πλήθος δικαστικών αποφάσεων από Δικαστήρια σε ολόκληρη την χώρα, που κρίνουν ακριβώς αυτούς τους όρους παράνομους και καταχρηστικούς.  

Αλλά υπάρχουν ακόμα χειρότερα.  Πολλές χρεώσεις χωρίς αιτία και επιτόκια πολύ υψηλά!! Έτσι η οφειλή εκτοξεύεται σε ύψη που δεν μπορεί να αποπληρωθεί κι οι τράπεζες κάνουν δήθεν κούρεμα στη βάση μιας διαπραγμάτευσης που δεν περιέχει οικονομική έκθεση με τα στοιχεία των επιπλέον χρεώσεων, δηλαδή απλά και μόνο, συνήθως, διαγράφουν ένα μέρος των παράνομων χρεώσεων που έχουν επιβάλλει!!

            Ενάντια στους όρους αυτούς, τους οποίους ο δανειολήπτης δεν έχει δικαίωμα ή δυνατότητα να διαπραγματευτεί κατά την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης, μπορεί να ασκήσει «αναγνωριστική» αγωγή, με την οποία να προβάλλει την αναγνώριση της ακυρότητας των παράνομων όρων  και να ακυρώσει τις παραπάνω αυτές χρεώσεις. Το δικαίωμά του αυτό μπορεί να το ασκήσει ήδη πριν από την καταγγελία της δανειακής σύμβασης. Μετά την καταγγελία της σύμβασης από την Τράπεζα, μπορεί να προσβάλλει, μέσω της αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής, και το ύψος του ποσού της οφειλής που απαιτεί η Τράπεζα, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των άκυρων όρων συναλλαγών  ή την παντελή έλλειψη αιτίας που χρησιμοποίησε η πιστώτριά του για να τον επιβαρύνει υπέρμετρα.

            Το πλεονέκτημα της αγωγής αυτής είναι ότι μπορεί να οδηγήσει το Δικαστήριο στην διαπίστωση του παράνομου και καταχρηστικού χαρακτήρα των συμβατικών όρων κι έτσι, ακόμη κι αν εκδοθεί μία διαταγή πληρωμής από την Τράπεζα, να είναι πολύ πιο εύκολο από τον δανειολήπτη να την προσβάλει με ανακοπή, αφού θα έχει ήδη αποδειχθεί ο παράνομος και καταχρηστικός χαρακτήρας που λήφθηκαν υπόψη για την διαμόρφωση του συνήθως υπέρμετρου αιτούμενου ποσού οφειλής. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη κι αν προλάβει η Τράπεζα να εκδώσει διαταγή πληρωμής, μπορεί το δικαστήριο της ανακοπής να αναστείλει  την απόφαση έως την εκδίκαση της ανωτέρω αγωγής και να μην χάσει ο οφειλέτης το πλεονέκτημα αυτό.

            Στο πλαίσιο της αγωγής αυτής, σκόπιμο είναι να συνταχθεί τεχνική έκθεση από εξειδικευμένο οικονομολόγο, όπου γίνεται ενδελεχής έλεγχος των συμβάσεων, των δανειακών κινήσεων και των διακυμάνσεων των επιτοκίων, από την οποία προκύπτουν όλες οι καταχρηστικές και παράνομες χρεώσεις που υπεισήλθαν στο ποσό της οφειλής για να το διογκώσουν, κι επομένως και το πραγματικό ύψος της οφειλής του δανειολήπτη. Πρόκειται για ένα επιπλέον «βέλος» στην φαρέτρα των δανειοληπτών, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για δικαστική χρήση (αγωγή, ανακοπή κλπ) και για εξωδικαστική, ως ένα χρήσιμο εργαλείο σε ενδεχόμενη διαπραγμάτευση με την τράπεζα.

Με την  αγωγή αυτή μπορεί να κερδηθεί αναστολή πλειστηριασμών και γενικά χρονικό διάστημα «ησυχίας» για τους δανειολήπτες άνω των 10 ετών. Επίσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις μεγάλων οφειλών επιχειρήσεων που με τους αλληλόχρεους λογαριασμούς χάνεται τελείως η δυνατότητα κατανόησης των χρεοπιστώσεων. Ειδικά επίσης στις περιπτώσεις των πιστωτικών καρτών έχει αποδειχθεί σωτήρια λύση γιατί κι εκεί τα «πανωτόκια» είναι εξαιρετικά υψηλά.

Στο γραφείο μας υπάρχει εμπειρία και συνεργασία με ειδικούς οικονομολόγους για την επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων για την εξεύρεση της λύσης – κουρέματος του δανείου καθώς και την αναστολή πλειστηριασμών με μεγάλες επιτυχίες σε όλες τις υποθέσεις, είτε δια της δικαστικής οδού είτε δια της εξώδικης διαπραγμάτευσης-διαμεσολάβησης.

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού για διάσωση ακινήτων κι αποφυγή πλειστηριασμού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Επιτρέπεται δεύτερη ανακοπή σε διαταγή πληρωμής;

ΠΟΤΕ ΑΠΟΚΤΑ ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΣΧΥ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ;

           Είναι πλέον γνωστό σε όλους ότι σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλών μετά την καταγγελία έρχεται διαταγή πληρωμής που ανοίγει το δρόμο για τον πλειστηριασμό, εάν δεν ανακοπεί με δίκη ανακοπής για την αμφισβήτηση των επιμέρους χρεώσεων στα αιτούμενα από τους πιστωτές ποσά. Όμως εάν η ανακοπή απορριφθεί αλλά μετά ξανακοινοποιηθεί διαταγή πληρωμής επιτρέπεται δεύτερη ανακοπή;

Είναι ένα ερώτημα που αφορά την νομική υπόθεση του μεγαλύτερου μέρος των δανειοληπτών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους οφειλές και, συνεπεία τούτου, τους κοινοποιήθηκε διαταγή πληρωμής εις βάρος τους από την πιστώτριά τους. Το ζήτημα είχε τεθεί στον Άρειο Πάγο, για να επιλυθεί το εάν, σε περίπτωση που ασκείται ανακοπή εμπροθέσμως εντός του πρώτου 15ήμερου από την κοινοποίηση της διαταγής πληρωμής κι απορρίπτεται αυτή για τυπικούς λόγους, μπορεί ο ανακόπτων να επανέλθει με δεύτερη ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής μετά την δεύτερη κοινοποίηση αυτής ή εάν η διαταγή πληρωμής αυτή θα έχει αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου.

            Υπήρχε δηλαδή διαφωνία αναφορικά με το θέμα αυτό, το οποίο ήταν γενικότερου ενδιαφέροντος και τέθηκε στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, καθώς υπήρχε από την μία η άποψη που διατεινόταν ότι προϋπόθεση για την άσκηση της ανακοπής εντός του 15ημέρου από την δεύτερη κοινοποίηση ήταν να μην έχει ασκηθεί καθόλου ανακοπή στην αρχική προθεσμία από την πρώτη κοινοποίηση, ενώ από την άλλη μεριά υπήρχε η γνώμη ότι εάν απορριφθεί η ανακοπή για τυπικούς λόγους, όπως πχ. για μη εμπρόθεσμη άσκησή της, υπάρχει δυνατότητα άσκησης νέας ανακοπής. Το θέμα είναι προφανώς πολύ σημαντικό για τους ανακόπτοντες, συνήθως δανειολήπτες, αφού εγείρει το ζήτημα εάν μπορούν αυτοί, στην περίπτωση που η πρώτη τους ανακοπή απορριφθεί για τυπικούς λόγους εντός της πρώτης 15ήμερης προθεσμίας από την κοινοποίηση της διαταγής πληρωμής, να επανέλθουν με δεύτερη ανακοπή κατά της ίδιας διαταγής πληρωμής εντός του δεύτερου 15ήμερου.

            Το ζήτημα αυτό έλυσε προς την ορθή κατεύθυνση ο Άρειος Πάγος, κρίνοντας ότι η πρώτη ανακοπή που ασκήθηκε κι απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους, θεωρείται σαν να μην ασκήθηκε καθόλου και το μόνο δεδικασμένο που παράγεται αφορά το δικονομικό ζήτημα για το οποίο απορρίφθηκε η ανακοπή. Τουτέστιν, ο ανακόπτων μπορεί να επανέλθει με δεύτερη ανακοπή, το περιεχόμενο της οποίας μπορεί να ταυτίζεται με αυτό της πρώτης, χωρίς να κινδυνεύει να απορριφθεί η ανακοπή του λόγω δεδικασμένου. Η αντίθετη περίπτωση θα ήταν εξαιρετικά επιβαρυντική για τον ανακόπτοντα, αφού για τυπικούς λόγους θα έχανε την πρόσβασή του στο ένδικο βοήθημα της ανακοπής, δίνοντας ταυτόχρονα ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα στον εκάστοτε πιστωτή να καταστήσει, δίχως ιδιαίτερη δυσκολία, την διαταγή πληρωμής του τελεσίδικη και να προχωρήσει σε εκτέλεση σε βάρος του οφειλέτη του.

            Διαφορετική βέβαια θα ήταν η περίπτωση της απόρριψης της ανακοπής για ουσιαστικό λόγο, οπότε καλύπτονται από δεδικασμένο όλες οι ενστάσεις που προτάθηκαν, καθώς και όλες οι ενστάσεις που μπορούσαν να προταθούν, αλλά δεν προτάθηκαν – με εξαίρεση βέβαια όσες στηρίζονται σε αυτοτελές δικαίωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού για διάσωση κατοικίας κι αποφυγή πλειστηριασμού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Διάσωση κατοικίας από πλειστηριασμό

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Απόφαση του γραφείου μας:

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, διέταξε με την υπ’ αριθ. 1029/2019 απόφασή του, την αναστολή της εκτελεστότητας διαταγής πληρωμής που εξέδωσε Τράπεζα κατά του εντολέα μας.

Κατόπιν της ανακοπής που ασκήσαμε, έγινε δεκτή και η αναστολή της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωμής, μέχρι την οριστική εκδίκαση της ανακοπής. Ειδικότερα, το Δικαστήριο έκρινε ότι θα κερδηθεί η ανακοπή βάσει:

α) Της ακυρότητας των υφιστάμενων προδιατυπωμένων όρων σύμφωνα με το Ν.2251/1994, σχετικά με την εισφορά του ν.128/1975 που ενσωματώνουν οι τράπεζες στις δανειακές συμβάσεις, υποχρεώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους δανειολήπτες να προβούν στην πληρωμή της.Περαιτέρω, η τράπεζα προέβη και σε παράνομο εκτοκισμό και ανατοκισμό της εισφοράς, δηλαδή στο κάθε φορά προκύπτον υπόλοιπο κεφάλαιο υπολόγιζε τόκους (εκτοκισμός) που περιείχαν και το ποσό της εισφοράς του Ν.128/1975, στο νέο δε προκύπτον κάθε φορά κεφάλαιο υπολόγιζε νέους τόκους περιέχοντες και εισφορά (εκτοκισμός και ανατοκισμός της εισφοράς). Πλην όμως, ακόμα και αν ο δανειολήπτης είχε νόμιμα αναλάβει αυτή την υποχρέωση πληρωμής, ο ανατοκισμός επιτρέπεται μόνο στις καθυστερούμενες δόσεις και όχι στους φόρους, στις εισφορές ή σε άλλες προμήθειες!! Έτσι η διαταγή πληρωμής θα κηρυχθεί- πιθανότατα-  άκυρη κατά το μέρος που επιδικάζει υπέρ της τράπεζας απαίτηση που δεν γεννήθηκε ποτέ!!!

β) Από τη στιγμή μάλιστα που πιθανολογήθηκε η βασιμότητα και ευδοκίμηση του ανωτέρω λόγου ανακοπής, το Δικαστήριο έκρινε περαιτέρω  ότι, σε περίπτωση που  προχωρήσει η διαδικασία εκτέλεσης μέχρι του σημείου της διενέργειας του πλειστηριασμού, η όποια θετική έκβαση υπέρ του ανακόπτοντος θα είναι άνευ σημασίας εφόσον θα έχει εκπλειστηριασθεί το σπίτι του και θα έχει υποστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο ανεπανόρθωτη βλάβη.

Με βάση τις ανωτέρω παραδοχές, το Ειρηνοδικείο χορήγησε την αναστολή  της εκτέλεσης έως την εκδίκαση της ανακοπής, προστατεύοντας τον ανακόπτοντα από την (πάγια) και εντελώς αντισυμβατική συμπεριφορά των τραπεζών  με την οποία οι οφειλέτες καλούνται να πληρώσουν υπερμεγέθη αλλά κυρίως αόριστα ποσά με βάση όρους παράνομους ως καταχρηστικούς, ενώ μάλιστα τα ποσά αυτά, τοκίζονται έναντι σε κάθε έννοια καλής πίστης, μπλέκοντας κατ’  αυτόν τον τρόπο  τους οφειλέτες σ’ έναν κυκεώνα τόκων.

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού για διάσωση κατοικίας κι αποφυγή πλειστηριασμού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ασφαλιστικά μέτρα πριν τον πλειστηριασμό

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903 και 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ

            Εκτός τόπου και χρόνου οι πλέον πρόσφατες κυβερνητικές δηλώσεις, που αφορούν την ρύθμιση των οφειλών των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αφού προτρέπονται οι υπερχρεωμένοι δανειολήπτες να απευθυνθούν στις Τράπεζες, όπου σύμφωνα με τις κυβερνητικές δηλώσεις «O κόσμος πρέπει να αδράξει την ευκαιρία και να κάνει αίτηση για να μπει στη ρύθμιση έως το τέλος του χρόνου. Η διαδικασία είναι πλέον πάρα πολύ εύκολη. Δεν χρειάζεται χαρτιά. Όλες οι τράπεζες έχουν σε κάθε τραπεζικό κατάστημα εξειδικευμένο υπάλληλο για να εξυπηρετήσουν τον συμπολίτη μας δωρεάν. Δεν χρειάζεται ο κόσμος να πάει ούτε σε δικηγόρο, ούτε σε λογιστή, ούτε σε κανέναν» (πηγή: Πρώτο Θέμα).

            Στο στόμα του λύκου, λοιπόν, στέλνει η κυβέρνηση τους υπερχρεωμένους, αφού τους προτρέπει να μην απευθύνονται στους ειδικούς, που όλα αυτά τα έτη έχουν γλυτώσει χιλιάδες οικογένειες από την οικονομική και ηθική εξαθλίωση, αλλά σε δήθεν εξειδικευμένους υπαλλήλους των Τραπεζών για τις ρυθμίσεις των δανείων!!! Πώς είναι δυνατόν να εμπιστευθούν ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες και υπερχρεωμένοι δανειολήπτες τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που τόσα χρόνια, με παράνομους εκτοκισμούς και αόριστα έξοδα, κρατώντας το μαχαίρι και το πεπόνι, όριζαν την πραγματικότητα χιλιάδων οικογενειών;;;; Είναι, δε, εντελώς απίθανο, να βρεθεί μια πολύ καλή λύση για τον οποιονδήποτε οφειλέτη, εφόσον εκείνος που κάνει την ρύθμιση, είναι αυτός στον οποίο οι οικογένειες χρωστούν χρήματα!!!

            Οι δε δηλώσεις ότι «δεν χρειάζεται χαρτιά», δείχνουν πόσο απέχουν οι τοποθετήσεις αυτές από την πραγματικότητα, αφού, εκτός των περιπτώσεων με έναν συμβαλλόμενο σε ένα δάνειο – ένα σπίτι – ένα αυτοκίνητο, ο όγκος των δικαιολογητικών που υποχρεωτικά ζητείται να υποβληθούν μαζί με την αίτηση υπαγωγής στις πλατφόρμες ρύθμισης, είναι κυριολεκτικά τεράστιος! Η δε διαχείριση του φακέλου του κάθε οφειλέτη, χρειάζεται συγκεκριμένη προσέγγιση και στρατηγική, ώστε να τελεσφορήσει η ρύθμιση με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον οφειλέτη, όχι για τους πιστωτές του!!!!

            Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

Πηγή: https://www.protothema.gr/economy/article/937299/exodikastiko-mihanismo-me-automato-kourema-shediazei-to-up-anaptuxis/

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,