RSS

Category Archives: ν 4346/15

Υπερχρεωμένα: Διάσωση δύο κατοικιών με χαμηλές δόσεις.

Απόφαση του Δικηγορικού μας Γραφείου:

Υπ’ αρ. 167/2016 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΥΨΟΥΣ ΓΙΑ  ΖΕΥΓΑΡΙ  ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ – ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ και ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.

Ιδιαιτέρως ευνοϊκή ήταν η απόφαση του εν λόγω Δικαστηρίου για ένα ζευγάρι με τρία τέκνα, που κατέθεσαν ξεχωριστές αιτήσεις του ν. 3968/2010, οι οποίες συνεκδικάστηκαν.

Συγκεκριμένα, ο αιτών είναι άνεργος, καθώς, ενώ έχει κριθεί διοριστέος ως εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον διαγωνισμό του έτους 2008 του ΑΣΕΠ, δεν έχει διοριστεί ακόμα ως καθηγητής αγγλικών και αναμένει το διορισμό του. Εκτός από την κύρια κατοικία υπάρχει και δεύτερο διαμέρισμα από το οποίο εισπράττει μίσθωμα ποσού 300 ευρώ μηνιαίως. Η αιτούσα – σύζυγός του εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος με εισόδημα περί τα 1.200 ευρώ μηνιαίως. Έτσι οι αιτούντες με 1.500 ευρώ περίπου μηνιαίως καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες της πενταμελούς τους οικογένειας, ήτοι των ιδίων και των τριών τους τέκνων (το ένα ενήλικο – σπουδαστής, τα δύο ανήλικα) και βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμής των δανειακών οφειλών, που πλέον για τον αιτούντα ανέρχονται σε ποσό 278.875,32 ευρώ και για την αιτούσα ανέρχονται σε ποσό 251.319,39 ευρώ,  όπου τα περισσότερα αφορούν τρία στεγαστικά δάνεια, στα οποία είναι συνοφειλέτες.

Τονίζοντας με την αίτησή μας και τις προτάσεις μας, ότι οι δανειολήπτες αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, το δικαστήριο, αφού έλαβε υπόψη τη χρόνια ανεργία του αιτούντος, το πενιχρό εισόδημά του, τα εισοδήματα της αιτούσας, τις βασικές προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες της πενταμελούς οικογένειάς τους και τη δυνατότητα συνεισφοράς της αιτούσας προς τον αιτούντα – σύζυγό της, όρισε χαμηλές καταβολές στα πλαίσια του άρ. 8 παρ. 5 του ν. 3869/2010. Ειδικότερα, όρισε την καταβολή των είκοσι (20) ευρώ μηνιαίως για τον αιτούντα και την καταβολή των πενήντα (50) ευρώ μηνιαίως για την αιτούσα. Επίσης, διέταξε την εξαίρεση από την εκποίηση και της κύριας κατοικίας τους καθώς και του δεύτερου διαμερίσματος, ορίζοντας νέα κρίση για τυχόν αλλαγή της οικονομικής τους κατάστασης.   

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Απόφαση του Δικηγορικού μας Γραφείου:

Υπ’ αρ. 158/2016 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Πειραιά

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ- ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΌ ΣΧΕΔΟΝ 60 %!!

Η αιτούσα είναι ιδιωτική υπάλληλος με μισθό 900 ευρώ, μητέρα δύο ενήλικων τέκνων που είναι φοιτήτριες και διαζευγμένη, ενώ ο πρώην σύζυγος δεν καταβάλλει τη διατροφή που είχε συμφωνηθεί για τα τέκνα του. Λόγω της ανεργίας που κατά καιρούς είχε αντιμετωπίσει η αιτούσα και λόγω των αυξημένων αναγκών της ίδιας και κυρίως των τέκνων της, βρίσκεται σε αδυναμία πληρωμής των δανειακών οφειλών που πλέον ανέρχονται σε ποσό που ξεπερνά τις 150.000 ευρώ.

Τονίζοντας με την αίτησή μας και τις προτάσεις μας ότι η δανειολήπτρια αδυνατεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της, μεταξύ άλλων και τη δόση των δανείων της συνολικού ποσού 720 ευρώ από το μισθό της, πετύχαμε τον ορισμό μηδενικών καταβολών. Μετά δε την πάροδο τετραετίας από σήμερα η αιτούσα θα αρχίσει να καταβάλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, ποσό 270 ευρώ για είκοσι χρόνια. Συνεπώς, η δανειολήπτρια θα πληρώσει συνολικά ποσό σχεδόν 65.000 ευρώ αντί για το οφειλόμενο ποσό των 150.000 ευρώ και πλέον!  

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , ,

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Διάσωση κύριας κι εξοχικής κατοικίας και πολυτελούς αυτοκινήτου!

Απόφαση του Δικηγορικού μας Γραφείου:

Υπ’ αρ. 44/2016 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΣΟΥ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ ΑΠΌ ΤΟ 20% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ

Επιτύχαμε την διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος στην Κηφισιά και της εξοχικής του κατοικίας στην Εύβοια, με δόση που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 20% της συνολικής δόσης, ήτοι ποσό 220 ευρώ, για συνολικά δεκαπέντε χρόνια, την στιγμή που η δόση των οφειλών του ανερχόταν συνολικά σε 1.185 ευρώ περίπου το μήνα!

Ο αιτών, είναι συνταξιούχος με μοναδικό εισόδημα που πλέον έχει μειωθεί σε ποσό λίγο μικρότερο από 1.300 ευρώ, ενώ η σύζυγός του δεν διαθέτει δικό της εισόδημα.

Η συνολική οφειλή ανέρχεται σε περίπου 55.000 ευρώ και η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας του είναι περίπου 187.000 ευρώ. Ωστόσο, καταφέραμε να μη ρευστοποιηθεί ούτε η κινητή ούτε η  ακίνητη περιουσία του, ούτε καν η εξοχική κατοικία! Παρότι δε αρχικώς στην αίτησή μας προτείναμε δόσεις ποσού 300 ευρώ, με τις επιγενόμενες μειώσεις του εισοδήματός του, αλλά κι όπως είχε αποδειχθεί ήδη κατά την διαδικασία της προσωρινής διαταγής η δυνατότητα του αιτούντος για καταβολές περιορίζεται σε 220 ευρώ. Το ποσό αυτό όρισε μάλιστα το Δικαστήριο για πέντε χρόνια προς ρύθμιση των οφειλών και ακολούθως, ομοίως το ίδιο ποσό, για δέκα χρόνια προς τον σκοπό της εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του από τη ρευστοποίηση.

Σημειωτέον δε ότι οι οφειλές αυτές ήταν από πιστωτική κάρτα με την οποία είχε αγοραστεί ακριβώς πριν την αίτηση πολυτελές αυτοκίνητο!!!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Επικαιροποίηση ν Κατσέλη

Η προθεσμία για την επικαιροποίηση των εγγράφων όσων έχουν υπαχθεί στο ν Κατσέλη και δεν έχουν εκδικαστεί ακόμα οι υποθέσεις τους παρατάθηκε επισήμως έως 4.5.2016.

Λόγω του ότι η ημερομηνία αυτή πέφτει ακριβώς μετά το Πάσχα καλύτερα να προλάβετε πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα γιατί θα κλείνουν οι γραμματείες και δεν θα τα δέχονται ενώ την τελευταία μέρα οι ουρές θα φτάνουν μέχρι το δρόμο σε κάθε Ειρηνοδικείο και οι δικηγόροι δεν θα προλαβαίνουμε….

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932 455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , ,

Συνεργάσιμος Δανειολήπτης

Συμπλήρωση επιστολών για τον  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ

Καίριο και ιδιαιτέρως σημαντικό, είναι το ζήτημα που έχει ανακύψει με τις επιστολές, που λαμβάνουν οι οφειλέτες από τις Τράπεζες, των οποίων η συμπλήρωση είναι απαραίτητη, για την ένταξη τους στην έννοια του «Συνεργάσιμου Δανειολήπτη». Πλέον καθυστέρηση πληρωμής δανείου πάνω από ένα μήνα (30 ημερολογιακές ημέρες) αρκεί, ώστε ο δανειολήπτης να λάβει την πρώτη ειδοποίηση- επιστολή από την τράπεζα, με την οποία, εντός αυστηρού χρονικού περιθωρίου 15 ημερών, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει την πολυσέλιδη επιστολή και να μεταβεί στην Τράπεζα, αποδεικνύοντας ότι είναι «συνεργάσιμος».

Τεράστιος Κίνδυνος υπάρχει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του οφειλέτη στην εν λόγω επιστολή!!!! Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του,  η τράπεζα εντός 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας θα του στείλει προειδοποιητική αυτή τη φορά επιστολή με νέα προθεσμία. Σε περίπτωση που, ο οφειλέτης χάσει την ως άνω προθεσμία – κλήση της Τράπεζας, κινδυνεύει να απολέσει τον χαρακτηρισμό του «συνεργάσιμου», με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με πλειστηριασμό ακόμη και η μοναδική κατοικία του!!!!!!

Ιδιαιτέρως όμως σημαντική είναι η συμπλήρωση της συγκεκριμένης επιστολής για τον χαρακτηρισμό ως συνεργάσιμων δανειοληπτών, και των οφειλετών που θέλουν να υπαχθούν στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά!! Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 2 εδ. δ’ του ν 3869/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο 4346/2015. Πλέον, το εν λόγω άρθρο, θέτει εκτός άλλων, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία της κύριας κατοικίας από την ρευστοποίηση των πιστωτών, να είναι ο οφειλέτης-αιτών συνεργάσιμος δανειολήπτης, να έχει δηλαδή προβεί και στην συμπλήρωση της εν λόγω επιστολής, εφόσον του έχει ζητηθεί από την πιστώτρια Τράπεζα.

Επομένως, γίνεται σαφές ότι, η συμπλήρωση της ως άνω επιστολής, πρέπει να γίνεται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση, ενώ σημαντικό είναι να πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή!! Για το λόγο αυτό, συνίσταται η συμπλήρωση της να γίνεται από Δικηγόρους ειδικούς σε θέματα δανείων.

Τονίζουμε δε ότι εφόσον ο δανειολήπτης απαντήσει εγκαίρως και σωστά στις κλήσεις της τράπεζας κίνδυνο διατρέχει πλέον η τράπεζα που δεν θα λάβει υπόψη της τις ιδιαίτερες ανάγκες του δανειολήπτη και δεν θα του κάνει πρόταση ανάλογη με τις οικονομικές του δυνατότητες!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932 455478.

 

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , ,

Επικαιροποίηση ν Κατσέλη

Παράταση έως τον Απρίλιο για την κατάθεση δικαιολογητικών στις αιτήσεις του Ν.Κατσέλη
Λόγω σημαντικής καθυστέρησης εκ μέρους των τραπεζών
08/02/2016 13:16

Σύμφωνα με σχετική δήλωση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. Α. Παπαδεράκη, σε ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ1, οι υπαχθέντες στο Ν.Κατσέλη το προηγούμενο έτος (2015), θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χορηγούν οι τράπεζες για την τεκμηρίωση των αιτήσεών τους, μέχρι τον μήνα Απρίλιο του τρέχοντος έτους.

«Υπάρχει θέμα με την τήρηση από τις τράπεζες της προθεσμίας του δεκαημέρου για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών» ανέφερε ο κ. Παπαδεράκης και συνέχισε «Αναζητούμε το πλαίσιο του συνεργάσιμου τραπεζίτη» αναφερόμενος στις προσπάθειες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου να διαμορφώσει ένα πλαίσιο όρων καλής συνεργασίας των δανειοληπτών με τις τράπεζες.

ΠΗΓΗ: LAWNET

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , ,

Προθεσμία επικαιροποίησης ν Κατσέλη

Παράταση προθεσμίας για την επικαιροποίηση των φακέλων του ν. 3869/2010 (Ν. Κατσέλη).

Με την τροποποίηση του ν. 3869/2010 (νόμου Κατσέλη), δυνάμει του υπ’ αρ. 4336/2015 νόμου που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του έτους 2015, όλοι οι αιτούντες των οποίων η αίτηση για υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη δεν θα έχει συζητηθεί οριστικά μέχρι την 19.2.2016, έχουν την υποχρέωση να επικαιροποιήσουν, δηλαδή να ενημερώσουν τους φακέλους τους με πιο πρόσφατα έγγραφα, που αφορούν την προσωπική- οικογενειακή, εισοδηματική, φορολογική κατάστασή τους, καθώς και το ύψος των οφειλών τους προς τις πιστώτριες.

Ωστόσο, οι τράπεζες, που πρέπει να χορηγήσουν εκ νέου σε κάθε αιτούντα βεβαιώσεις οφειλών, βάζουν εμπόδια στην εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, δια της σημαντικής και μάλιστα σε σημείο παρανομίας- καταχρηστικότητας καθυστέρησης στην χορήγηση των βεβαιώσεων. Αυτή η κατάσταση δεν αφορά ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά αποτελεί γενικευμένη πολιτική των τραπεζών.

Ως εκ τούτου, υπάρχει έντονη φημολογία να γίνει το αυτονόητο, δηλαδή να δοθεί επίσημα παράταση έως τον Μάιο για την ολοκλήρωση της επικαιροποίησης από όλους τους αιτούντες, σε χρόνο μετά τις 19.2.2016. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν δοθεί παράταση και η τράπεζα δεν έχει χορηγήσει την αιτούμενη βεβαίωση οφειλών στο μεταξύ, οι αιτούντες μπορούν παραδεκτά να βάλουν στο φάκελό τους- αντί της βεβαίωσης οφειλών- αντίγραφο της αίτησης που υπέβαλαν στο κατάστημα της τράπεζας για την χορήγηση της βεβαίωσης ή όποιο αποδεικτικό για την υποβολή του αιτήματός τους έλαβαν από την τράπεζα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932 455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Καταγγείλτε καθυστερήσεις τραπεζών=Πρόστιμο!

Πρόστιμο ύψους 238.000 ευρώ στις Τράπεζες!

Πρόστιμο επέβαλε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Αιτία η όλως καταχρηστική καθυστέρηση στην χορήγηση των βεβαιώσεων οφειλών που αιτήθηκαν οι δανειολήπτες από τις τράπεζες. Οι ως άνω βεβαιώσεις απαιτούνταν τόσο για την κατάθεση νέων αιτήσεων με τις ισχύουσες μέχρι τις 31.12.2015 ευνοϊκές διατάξεις του νόμου Κατσέλη, όσο και για την εν εξελίξει διαδικασία επικαιροποίησης των εγγράφων που συνοδεύουν τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις.

Παρά την ρητή δέσμευση των τραπεζών για χορήγηση των βεβαιώσεων εντός 10 ημερών από την αίτηση ενώπιων των αρμοδίων υπαλλήλων εκάστης των τραπεζών, χιλιάδες είναι οι περιπτώσεις όπου η χορήγηση των βεβαιώσεων έχει καθυστερήσει για χρονικό διάστημα άνω των δύο μηνών, με τις προθεσμίες που θέτουν οι νόμοι 4336/2015 και 4346/2015 να εκπνέουν η μία μετά την άλλη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω παραβιάσεων, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή προχώρησε στην επιβολή προστίμων στις τράπεζες για τη μη έγκαιρη έκδοση των βεβαιώσεων οφειλών στους δανειολήπτες. Από τη μέχρι στιγμής διερεύνηση των καταγγελιών προκύπτουν 37 περιπτώσεις, όπου δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προθεσμίας και για τις οποίες καταλογίστηκε συνολικό πρόστιμο ύψους 238.000 ευρώ.

Σε σχετική ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Καταναλωτή τονίζεται ότι μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί στις υπηρεσίες 333 καταγγελίες για παράβαση των προθεσμιών που τίθενται από τον νόμο. Λαμβάνοντας υπόψη την βλάβη που η ανωτέρω δόλια καθυστέρηση συνεπάγεται για τους δανειολήπτες, οι εν λόγω καταγγελίες εξετάζονται κατά προτεραιότητα και προωθούνται άμεσα στα πιστωτικά ιδρύματα για υποβολή απαντητικού υπομνήματος, με ρητή αναφορά στις διατάξεις του νόμου για υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να παραδίδουν ατελώς και εντός 10 εργάσιμων ημερών τις βεβαιώσεις οφειλών.

Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας  Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Αντώνης Παπαδεράκης, έχει αποστείλει σειρά  επιστολών στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών και σε καθεμία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με τις οποίες καλεί αυτές να συμμορφωθούν με τα οριζόμενα από τον νόμο και να εκδίδουν αμελλητί τις βεβαιώσεις. Για όσες από τις καταγγελίες στοιχειοθετηθεί παράβαση των προβλεπόμενων προθεσμιών, οι αρμόδιες υπηρεσίες, κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου θα προχωρήσουν σε επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.

Σημειωτέον δε πως την 19η Φεβρουαρίου 2016 εκπνέει η προθεσμία για την επικαιροποίηση ενώπιων των κατά τόπον αρμοδίων Ειρηνοδικείων, με τις Τράπεζες να συνεχίζουν να κωλυσιεργούν δολίως. Δυνατή είναι η κατάθεση, με τα έγγραφα της επικαιροποίησης,  της αίτησης  για χορήγηση βεβαίωσης οφειλών, όταν αυτή δεν προσκομίζεται λόγω υπαίτιας καθυστέρησης της Τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932 455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , ,

Συνεργάσιμος δανειολήπτης

Με τα έντυπα που αποστέλλουν τελευταία οι τράπεζες για τα κόκκινα δάνεια πιέζουν κι έως εκβιάζουν τους δανειολήπτες στο να υπογράψουν ρυθμίσεις με τους όρους των ισχυρών τραπεζιτών προκειμένου να διασώσουν τις περιουσίες τους οι οφειλέτες.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ενημερωθείτε από ειδικούς δικηγόρους καλύτερα πριν υπογράψετε ή δηλώσετε οτιδήποτε στις τράπεζες διότι κινδυνεύετε να υπογράψετε παραίτηση από δικαιώματα δικαστικής προστασίας δηλ παραίτηση από νόμο Κατσέλη, αποδοχή του ύψους του οφειλόμενου ποσού με όλα τα δήθεν έξοδα και υπέρογκους τόκους, αποδοχή της αύξησης του δανείου σε ελβετικό φράγκο κλπ

Μην υπογράφετε και μην διαπραγματεύεστε χωρίς προηγούμενη διερεύνηση και προάσπιση των δικαιωμάτων  σας.

Υπάρχει τρόπος να φαίνεται ότι εσείς είστε συνεργάσιμοι ενώ η τράπεζα ΟΧΙ!!!

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , ,

Διεύρυνση κριτηρίων για ν Κατσέλη 2016

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά από το 2016…

Από 1η Ιανουαρίου του 2016, ισχύουν νέα κριτήρια για την υπαγωγή των υπερχρεωμένων νοικοκυριών στον «νόμο Κατσέλη», με σκοπό τη διαγραφή μέρους των οφειλών τους προς τις τράπεζες, τους ιδιώτες και το Δημόσιο. Η εξαίρεση, δε, της κύριας κατοικίας από την εκποίηση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας θα επιτυγχάνεται μόνον εφόσον οι οφειλέτες πληρούν σωρεία όρων και προϋποθέσεων. Οι κατωτέρω περιγραφόμενοι όροι, αυστηρότεροι μεν συγκριτικά με το παλαιότερο καθεστώς, δεν είναι στατικοί και απόλυτοι και θα επιτρέπουν την υπαγωγή της συντριπτικής πλειοψηφίας των υπερχρεωμένων προσώπων στο Ν. 3869/2010.

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι δανειολήπτες είναι :

α) ύψος αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας έως 260.000 ευρώ, ενδεικτικά για τετραμελή οικογένεια και

β) ύψος εισοδήματος ίσο η λιγότερο με τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης  (ΕΛΣΤΑΤ), προσαυξημένες κατά 70%. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα οι δαπάνες αυτές  φτάνουν σε ποσό 1.159,40 ευρώ για άγαμο 1.972 ευρώ για ζευγάρι, 2.448 ευρώ για ζευγάρι με ένα παιδί και 2.924 ευρώ για ζευγάρι με δύο παιδιά κλπ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για την υπαγωγή  θα προσδιορίζονται επί τη βάσει των ανωτέρω εύλογων δαπανών διαβίωσης και θα είναι καθαρά μετά την αφαίρεση των φόρων (όπως προκύπτουν στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας), ασφαλιστικών εισφορών και αφού αφαιρεθεί η δόση στεγαστικού δανείου για τους δανειολήπτες ή ισοδύναμο ποσό ενοικίου για κατοικία.

 Οι εύλογες δαπάνες και ως εκ τούτου τα εισοδηματικά κριτήρια που τίθενται για την υπαγωγή στο Ν. 3869/10 θα προσαρμόζονται στη σύνθεση και στις ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Κάθε νοικοκυριό θα αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή περίπτωση με διαφορετικές ανάγκες. Γι’ αυτό και ο προσδιορισμός των εισοδηματικών κριτηρίων, θα γίνεται σε εξατομικευμένη βάση, με χρήση ειδικών συντελεστών στάθμισης ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Ιδίως, θα προσαυξάνονται σημαντικά για τις οικογένειες με παιδιά ή εξαρτώμενα μέλη, που αποτελούν και την πλειονότητα των δανειοληπτών. Επίσης, προσαυξάνονται σε περιπτώσεις νοικοκυριών όπου υπάρχουν ιδιάζουσες συνθήκες: π.χ. μέλη που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, φυσικές ή διανοητικές αναπηρίες και προβλήματα υγείας που απαιτούν ιδιαίτερη θεραπεία.

Ευνοϊκή για τα υπερχρεωμένα πρόσωπα είναι και η τροποποίηση του νόμου αναφορικά με το ανώτατο ποσό στο οποίο θα ανέρχεται η ρύθμιση, το οποίο πλέον θα  υπολογίζεται επί τη βάσει της εμπορικής αξία του ακινήτου, και όχι επί των παλαιότερων – εξωφρενικά διογκωμένων – αντικειμενικών. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση του ποσού που αντιστοιχεί στην τιμή του ακινήτου θα αντιστοιχεί σε αυτή που υποθετικά θα έφτανε το ακίνητο στην περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Σημειωτέον πως, κατά τα τελευταία έτη, κάθετη πτώση χαρακτήριζε τις τιμές των ακινήτων κατά την αναγκαστική εκτέλεση αυτών, γεγονός που μόνο θετικά μπορεί να λειτουργήσει, αφού αντίστοιχα θα περιοριστεί πλέον και η υποχρέωση του υπερχρεωμένου προσώπου προς τους πιστωτές του.

Εν κατακλείδι,  ο Ν. Κατσέλη, όπως έχει τροποποιηθεί, συνεχίζει να ισχύει και να προσφέρει αποτελεσματική προστασία στους υπερχρεωμένους δανειολήπτες.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,