RSS

Category Archives: ν 4224/14

Υπερχρεωμένα: Διάσωση δύο κατοικιών με χαμηλές δόσεις.

Απόφαση του Δικηγορικού μας Γραφείου:

Υπ’ αρ. 167/2016 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΥΨΟΥΣ ΓΙΑ  ΖΕΥΓΑΡΙ  ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ – ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ και ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.

Ιδιαιτέρως ευνοϊκή ήταν η απόφαση του εν λόγω Δικαστηρίου για ένα ζευγάρι με τρία τέκνα, που κατέθεσαν ξεχωριστές αιτήσεις του ν. 3968/2010, οι οποίες συνεκδικάστηκαν.

Συγκεκριμένα, ο αιτών είναι άνεργος, καθώς, ενώ έχει κριθεί διοριστέος ως εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον διαγωνισμό του έτους 2008 του ΑΣΕΠ, δεν έχει διοριστεί ακόμα ως καθηγητής αγγλικών και αναμένει το διορισμό του. Εκτός από την κύρια κατοικία υπάρχει και δεύτερο διαμέρισμα από το οποίο εισπράττει μίσθωμα ποσού 300 ευρώ μηνιαίως. Η αιτούσα – σύζυγός του εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος με εισόδημα περί τα 1.200 ευρώ μηνιαίως. Έτσι οι αιτούντες με 1.500 ευρώ περίπου μηνιαίως καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες της πενταμελούς τους οικογένειας, ήτοι των ιδίων και των τριών τους τέκνων (το ένα ενήλικο – σπουδαστής, τα δύο ανήλικα) και βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμής των δανειακών οφειλών, που πλέον για τον αιτούντα ανέρχονται σε ποσό 278.875,32 ευρώ και για την αιτούσα ανέρχονται σε ποσό 251.319,39 ευρώ,  όπου τα περισσότερα αφορούν τρία στεγαστικά δάνεια, στα οποία είναι συνοφειλέτες.

Τονίζοντας με την αίτησή μας και τις προτάσεις μας, ότι οι δανειολήπτες αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, το δικαστήριο, αφού έλαβε υπόψη τη χρόνια ανεργία του αιτούντος, το πενιχρό εισόδημά του, τα εισοδήματα της αιτούσας, τις βασικές προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες της πενταμελούς οικογένειάς τους και τη δυνατότητα συνεισφοράς της αιτούσας προς τον αιτούντα – σύζυγό της, όρισε χαμηλές καταβολές στα πλαίσια του άρ. 8 παρ. 5 του ν. 3869/2010. Ειδικότερα, όρισε την καταβολή των είκοσι (20) ευρώ μηνιαίως για τον αιτούντα και την καταβολή των πενήντα (50) ευρώ μηνιαίως για την αιτούσα. Επίσης, διέταξε την εξαίρεση από την εκποίηση και της κύριας κατοικίας τους καθώς και του δεύτερου διαμερίσματος, ορίζοντας νέα κρίση για τυχόν αλλαγή της οικονομικής τους κατάστασης.   

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Διάσωση κύριας κι εξοχικής κατοικίας και πολυτελούς αυτοκινήτου!

Απόφαση του Δικηγορικού μας Γραφείου:

Υπ’ αρ. 44/2016 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΣΟΥ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ ΑΠΌ ΤΟ 20% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ

Επιτύχαμε την διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος στην Κηφισιά και της εξοχικής του κατοικίας στην Εύβοια, με δόση που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 20% της συνολικής δόσης, ήτοι ποσό 220 ευρώ, για συνολικά δεκαπέντε χρόνια, την στιγμή που η δόση των οφειλών του ανερχόταν συνολικά σε 1.185 ευρώ περίπου το μήνα!

Ο αιτών, είναι συνταξιούχος με μοναδικό εισόδημα που πλέον έχει μειωθεί σε ποσό λίγο μικρότερο από 1.300 ευρώ, ενώ η σύζυγός του δεν διαθέτει δικό της εισόδημα.

Η συνολική οφειλή ανέρχεται σε περίπου 55.000 ευρώ και η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας του είναι περίπου 187.000 ευρώ. Ωστόσο, καταφέραμε να μη ρευστοποιηθεί ούτε η κινητή ούτε η  ακίνητη περιουσία του, ούτε καν η εξοχική κατοικία! Παρότι δε αρχικώς στην αίτησή μας προτείναμε δόσεις ποσού 300 ευρώ, με τις επιγενόμενες μειώσεις του εισοδήματός του, αλλά κι όπως είχε αποδειχθεί ήδη κατά την διαδικασία της προσωρινής διαταγής η δυνατότητα του αιτούντος για καταβολές περιορίζεται σε 220 ευρώ. Το ποσό αυτό όρισε μάλιστα το Δικαστήριο για πέντε χρόνια προς ρύθμιση των οφειλών και ακολούθως, ομοίως το ίδιο ποσό, για δέκα χρόνια προς τον σκοπό της εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του από τη ρευστοποίηση.

Σημειωτέον δε ότι οι οφειλές αυτές ήταν από πιστωτική κάρτα με την οποία είχε αγοραστεί ακριβώς πριν την αίτηση πολυτελές αυτοκίνητο!!!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Επικαιροποίηση ν Κατσέλη

Η προθεσμία για την επικαιροποίηση των εγγράφων όσων έχουν υπαχθεί στο ν Κατσέλη και δεν έχουν εκδικαστεί ακόμα οι υποθέσεις τους παρατάθηκε επισήμως έως 4.5.2016.

Λόγω του ότι η ημερομηνία αυτή πέφτει ακριβώς μετά το Πάσχα καλύτερα να προλάβετε πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα γιατί θα κλείνουν οι γραμματείες και δεν θα τα δέχονται ενώ την τελευταία μέρα οι ουρές θα φτάνουν μέχρι το δρόμο σε κάθε Ειρηνοδικείο και οι δικηγόροι δεν θα προλαβαίνουμε….

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932 455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , ,

Συνεργάσιμος Δανειολήπτης

Συμπλήρωση επιστολών για τον  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ

Καίριο και ιδιαιτέρως σημαντικό, είναι το ζήτημα που έχει ανακύψει με τις επιστολές, που λαμβάνουν οι οφειλέτες από τις Τράπεζες, των οποίων η συμπλήρωση είναι απαραίτητη, για την ένταξη τους στην έννοια του «Συνεργάσιμου Δανειολήπτη». Πλέον καθυστέρηση πληρωμής δανείου πάνω από ένα μήνα (30 ημερολογιακές ημέρες) αρκεί, ώστε ο δανειολήπτης να λάβει την πρώτη ειδοποίηση- επιστολή από την τράπεζα, με την οποία, εντός αυστηρού χρονικού περιθωρίου 15 ημερών, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει την πολυσέλιδη επιστολή και να μεταβεί στην Τράπεζα, αποδεικνύοντας ότι είναι «συνεργάσιμος».

Τεράστιος Κίνδυνος υπάρχει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του οφειλέτη στην εν λόγω επιστολή!!!! Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του,  η τράπεζα εντός 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας θα του στείλει προειδοποιητική αυτή τη φορά επιστολή με νέα προθεσμία. Σε περίπτωση που, ο οφειλέτης χάσει την ως άνω προθεσμία – κλήση της Τράπεζας, κινδυνεύει να απολέσει τον χαρακτηρισμό του «συνεργάσιμου», με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με πλειστηριασμό ακόμη και η μοναδική κατοικία του!!!!!!

Ιδιαιτέρως όμως σημαντική είναι η συμπλήρωση της συγκεκριμένης επιστολής για τον χαρακτηρισμό ως συνεργάσιμων δανειοληπτών, και των οφειλετών που θέλουν να υπαχθούν στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά!! Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 2 εδ. δ’ του ν 3869/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον νόμο 4346/2015. Πλέον, το εν λόγω άρθρο, θέτει εκτός άλλων, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία της κύριας κατοικίας από την ρευστοποίηση των πιστωτών, να είναι ο οφειλέτης-αιτών συνεργάσιμος δανειολήπτης, να έχει δηλαδή προβεί και στην συμπλήρωση της εν λόγω επιστολής, εφόσον του έχει ζητηθεί από την πιστώτρια Τράπεζα.

Επομένως, γίνεται σαφές ότι, η συμπλήρωση της ως άνω επιστολής, πρέπει να γίνεται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση, ενώ σημαντικό είναι να πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή!! Για το λόγο αυτό, συνίσταται η συμπλήρωση της να γίνεται από Δικηγόρους ειδικούς σε θέματα δανείων.

Τονίζουμε δε ότι εφόσον ο δανειολήπτης απαντήσει εγκαίρως και σωστά στις κλήσεις της τράπεζας κίνδυνο διατρέχει πλέον η τράπεζα που δεν θα λάβει υπόψη της τις ιδιαίτερες ανάγκες του δανειολήπτη και δεν θα του κάνει πρόταση ανάλογη με τις οικονομικές του δυνατότητες!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932 455478.

 

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , ,

Επικαιροποίηση ν Κατσέλη

Παράταση έως τον Απρίλιο για την κατάθεση δικαιολογητικών στις αιτήσεις του Ν.Κατσέλη
Λόγω σημαντικής καθυστέρησης εκ μέρους των τραπεζών
08/02/2016 13:16

Σύμφωνα με σχετική δήλωση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. Α. Παπαδεράκη, σε ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ1, οι υπαχθέντες στο Ν.Κατσέλη το προηγούμενο έτος (2015), θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χορηγούν οι τράπεζες για την τεκμηρίωση των αιτήσεών τους, μέχρι τον μήνα Απρίλιο του τρέχοντος έτους.

«Υπάρχει θέμα με την τήρηση από τις τράπεζες της προθεσμίας του δεκαημέρου για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών» ανέφερε ο κ. Παπαδεράκης και συνέχισε «Αναζητούμε το πλαίσιο του συνεργάσιμου τραπεζίτη» αναφερόμενος στις προσπάθειες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου να διαμορφώσει ένα πλαίσιο όρων καλής συνεργασίας των δανειοληπτών με τις τράπεζες.

ΠΗΓΗ: LAWNET

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , ,

Προθεσμία επικαιροποίησης ν Κατσέλη

Παράταση προθεσμίας για την επικαιροποίηση των φακέλων του ν. 3869/2010 (Ν. Κατσέλη).

Με την τροποποίηση του ν. 3869/2010 (νόμου Κατσέλη), δυνάμει του υπ’ αρ. 4336/2015 νόμου που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του έτους 2015, όλοι οι αιτούντες των οποίων η αίτηση για υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη δεν θα έχει συζητηθεί οριστικά μέχρι την 19.2.2016, έχουν την υποχρέωση να επικαιροποιήσουν, δηλαδή να ενημερώσουν τους φακέλους τους με πιο πρόσφατα έγγραφα, που αφορούν την προσωπική- οικογενειακή, εισοδηματική, φορολογική κατάστασή τους, καθώς και το ύψος των οφειλών τους προς τις πιστώτριες.

Ωστόσο, οι τράπεζες, που πρέπει να χορηγήσουν εκ νέου σε κάθε αιτούντα βεβαιώσεις οφειλών, βάζουν εμπόδια στην εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, δια της σημαντικής και μάλιστα σε σημείο παρανομίας- καταχρηστικότητας καθυστέρησης στην χορήγηση των βεβαιώσεων. Αυτή η κατάσταση δεν αφορά ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά αποτελεί γενικευμένη πολιτική των τραπεζών.

Ως εκ τούτου, υπάρχει έντονη φημολογία να γίνει το αυτονόητο, δηλαδή να δοθεί επίσημα παράταση έως τον Μάιο για την ολοκλήρωση της επικαιροποίησης από όλους τους αιτούντες, σε χρόνο μετά τις 19.2.2016. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν δοθεί παράταση και η τράπεζα δεν έχει χορηγήσει την αιτούμενη βεβαίωση οφειλών στο μεταξύ, οι αιτούντες μπορούν παραδεκτά να βάλουν στο φάκελό τους- αντί της βεβαίωσης οφειλών- αντίγραφο της αίτησης που υπέβαλαν στο κατάστημα της τράπεζας για την χορήγηση της βεβαίωσης ή όποιο αποδεικτικό για την υποβολή του αιτήματός τους έλαβαν από την τράπεζα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932 455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Καταγγείλτε καθυστερήσεις τραπεζών=Πρόστιμο!

Πρόστιμο ύψους 238.000 ευρώ στις Τράπεζες!

Πρόστιμο επέβαλε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Αιτία η όλως καταχρηστική καθυστέρηση στην χορήγηση των βεβαιώσεων οφειλών που αιτήθηκαν οι δανειολήπτες από τις τράπεζες. Οι ως άνω βεβαιώσεις απαιτούνταν τόσο για την κατάθεση νέων αιτήσεων με τις ισχύουσες μέχρι τις 31.12.2015 ευνοϊκές διατάξεις του νόμου Κατσέλη, όσο και για την εν εξελίξει διαδικασία επικαιροποίησης των εγγράφων που συνοδεύουν τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις.

Παρά την ρητή δέσμευση των τραπεζών για χορήγηση των βεβαιώσεων εντός 10 ημερών από την αίτηση ενώπιων των αρμοδίων υπαλλήλων εκάστης των τραπεζών, χιλιάδες είναι οι περιπτώσεις όπου η χορήγηση των βεβαιώσεων έχει καθυστερήσει για χρονικό διάστημα άνω των δύο μηνών, με τις προθεσμίες που θέτουν οι νόμοι 4336/2015 και 4346/2015 να εκπνέουν η μία μετά την άλλη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω παραβιάσεων, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή προχώρησε στην επιβολή προστίμων στις τράπεζες για τη μη έγκαιρη έκδοση των βεβαιώσεων οφειλών στους δανειολήπτες. Από τη μέχρι στιγμής διερεύνηση των καταγγελιών προκύπτουν 37 περιπτώσεις, όπου δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προθεσμίας και για τις οποίες καταλογίστηκε συνολικό πρόστιμο ύψους 238.000 ευρώ.

Σε σχετική ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Καταναλωτή τονίζεται ότι μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί στις υπηρεσίες 333 καταγγελίες για παράβαση των προθεσμιών που τίθενται από τον νόμο. Λαμβάνοντας υπόψη την βλάβη που η ανωτέρω δόλια καθυστέρηση συνεπάγεται για τους δανειολήπτες, οι εν λόγω καταγγελίες εξετάζονται κατά προτεραιότητα και προωθούνται άμεσα στα πιστωτικά ιδρύματα για υποβολή απαντητικού υπομνήματος, με ρητή αναφορά στις διατάξεις του νόμου για υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να παραδίδουν ατελώς και εντός 10 εργάσιμων ημερών τις βεβαιώσεις οφειλών.

Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας  Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Αντώνης Παπαδεράκης, έχει αποστείλει σειρά  επιστολών στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών και σε καθεμία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, με τις οποίες καλεί αυτές να συμμορφωθούν με τα οριζόμενα από τον νόμο και να εκδίδουν αμελλητί τις βεβαιώσεις. Για όσες από τις καταγγελίες στοιχειοθετηθεί παράβαση των προβλεπόμενων προθεσμιών, οι αρμόδιες υπηρεσίες, κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου θα προχωρήσουν σε επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.

Σημειωτέον δε πως την 19η Φεβρουαρίου 2016 εκπνέει η προθεσμία για την επικαιροποίηση ενώπιων των κατά τόπον αρμοδίων Ειρηνοδικείων, με τις Τράπεζες να συνεχίζουν να κωλυσιεργούν δολίως. Δυνατή είναι η κατάθεση, με τα έγγραφα της επικαιροποίησης,  της αίτησης  για χορήγηση βεβαίωσης οφειλών, όταν αυτή δεν προσκομίζεται λόγω υπαίτιας καθυστέρησης της Τράπεζας.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932 455478.

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , ,

Συνεργάσιμος δανειολήπτης

Με τα έντυπα που αποστέλλουν τελευταία οι τράπεζες για τα κόκκινα δάνεια πιέζουν κι έως εκβιάζουν τους δανειολήπτες στο να υπογράψουν ρυθμίσεις με τους όρους των ισχυρών τραπεζιτών προκειμένου να διασώσουν τις περιουσίες τους οι οφειλέτες.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ενημερωθείτε από ειδικούς δικηγόρους καλύτερα πριν υπογράψετε ή δηλώσετε οτιδήποτε στις τράπεζες διότι κινδυνεύετε να υπογράψετε παραίτηση από δικαιώματα δικαστικής προστασίας δηλ παραίτηση από νόμο Κατσέλη, αποδοχή του ύψους του οφειλόμενου ποσού με όλα τα δήθεν έξοδα και υπέρογκους τόκους, αποδοχή της αύξησης του δανείου σε ελβετικό φράγκο κλπ

Μην υπογράφετε και μην διαπραγματεύεστε χωρίς προηγούμενη διερεύνηση και προάσπιση των δικαιωμάτων  σας.

Υπάρχει τρόπος να φαίνεται ότι εσείς είστε συνεργάσιμοι ενώ η τράπεζα ΟΧΙ!!!

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , ,

Ν Κατσέλη-κόκκινα δάνεια από το νέο έτος

Νόμος Κατσέλη κατάργηση ή αλλαγή?

Από το νέο έτος θα αλλάξουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη αλλά σίγουρα ΔΕΝ καταργείται.

Εισάγονται εισοδηματικά κριτήρια για τους δανειολήπτες, δηλαδή για τον άγαμο έως 1159 ευρώ το μήνα, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα εάν αυτά τα χρήματα είναι μικτά ή καθαρά.

Η αξία του ακινήτου για τον  άγαμο να ανέρχεται έως τις 180.000 ευρώ.

Σε προηγούμενο άρθρο αναφέρω κι άλλες λεπτομερείς κατηγορίες.

Στο παρόν τονίζω ότι ισχύει ο ν Κατσέλη όπως έχει τροποποιηθεί και ότι όσοι δεν δύνανται να ενταχθούν με το νέο έτος μπορούν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους  με άλλες δικαστικές αγωγές και διακανονισμούς ώστε να μην κινδυνέψουν από πλειστηριασμούς.

Με ευχές για το νέο έτος για λιγότερες δυσκολίες και περισσότερη χαρά και με την πίστη ότι τα προβλήματα λύνονται με σωστό κι έγκαιρο χειρισμό!

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Συνέντευξη για κόκκινα δάνεια, πλειστηριασμούς και ν Κατσέλη στο περιοδικό Spiegel

Συνέντευξη της Δικηγόρου Άνθιας Κορέλα

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel και τον ανταποκριτή του στην Ελλάδα, Γεώργιο Χρηστίδη, την 11η.12.2015, η δικηγόρος Άνθια Κορέλα σχολιάζει το νέο καθεστώς που θα ισχύσει στο Ν. 3869/2010 από 01η.01.2016 και τις επιπτώσεις των επερχόμενων τροποποιήσεων στη νομοθετική προστασία της πρώτης κατοικίας.

Μεταφερθείτε στην σελίδα του περιοδικού Spiegel, χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο, για να διαβάσετε το άρθρο «Gesetzesänderung: Griechen fürchten Zwangsräumungen (Τροπολογία: Οι Έλληνες φοβούνται εξώσεις), το οποίο παρατίθεται αυτούσιο και κατωτέρω.

 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/griechenland-fuerchtet-zwangsraeumungen-nach-gesetzesaenderung-a-1067062.html

Gesetzesänderung: Griechen fürchten Zwangsräumungen

Von Giorgos Christides

Hunderttausende Griechen können ihre Hauskredite nicht bedienen, doch bislang schützt ein Gesetz sie vor Zwangsräumungen. Im neuen Jahr wird sich das ändern, aber nicht einmal Banker halten das für eine gute Idee.

Seit sie im Jahr 2009 ihren Job verlor, bezahlt Maria Kalakoudi die Raten für ihren Wohnungskredit nicht mehr. Die Mutter lebt mit ihren zwei Kindern in Exochi, einem Vorort von Thessaloniki. Pro Monat hat sie 524 Euro aus einer Witwenrente zur Verfügung. «Ich kann kaum das Notwendigste zahlen», sagt sie, «erst recht nicht die 1000-Euro-Monatsraten für meinen Hauskredit.»

 

Maria ist nicht die Einzige, der die Belastung über den Kopf gewachsen ist. Von den 1,2 Millionen Hauskrediten, die griechische Banken vergeben haben, sind mehr als 400.000 überfällig. Nach Jahren der Rezession und hoher Arbeitslosigkeit ist die Summe der faulen Hypotheken auf 24 Milliarden Euro gestiegen.

Die Kredite sind eins der großen Probleme griechischer Banken, die kürzlich bereits zum dritten Mal innerhalb von drei Jahren frisches Geld vom Staat benötigten. Bislang hat Griechenland keine Zwangsräumungen in großem Stil erlebt, die in Spanien während der Krise für sozialen Unfrieden sorgten. Aber das könnte sich bald ändern.

Seit Beginn der Finanzkrise haben griechische Regierungen wiederholt Zwangsräumungen von Erstwohnsitzen wie dem von Maria verboten. Rund 170.000 verschuldete Griechen nutzten ein Gesetz, das Hausbesitzer vor der Räumung ihres Erstwohnsitzes schützt – unabhängig von ihrer Verschuldung und ihrem Einkommen. Mehrere Schuldner konnten Richter überzeugen, dass ihre Verpflichtungen gegenüber den Banken nicht mit einem halbwegs menschenwürdigen Leben vereinbar seien und erreichten so einen weitgehenden Schuldenerlass.

Aber aufgrund von heftigem Druck von Griechenlands Gläubigern werden diese großzügigen Regeln bald Geschichte sein. Von Januar an gelten strengere Vorgaben. Danach wird schätzungsweise nur noch jeder Vierte der zahlungsunfähigen Hypothekenbesitzer einen Schutz vor Zwangsräumung beantragen können. Die Einkommensgrenze liegt dabei nahe dem sogenannten Grundlohn von 850 Euro netto pro Monat, der Wert der Immobilie darf höchstens 170.000 Euro betragen.

Rund 40 Prozent verlieren jeden Schutz

«Das bedeutet, dass ein Alleinstehender, der mehr als den Grundlohn verdient, von Januar an ungeschützt ist«, sagt Anthia Korela, ein Athener Anwalt, der viele verschuldete Hausbesitzer vertritt. «Dabei ist es egal, ob er Geschwister oder Kinder zu versorgen hat. Unter den bisherigen Regeln haben die Gerichte so etwas berücksichtigt.»

Verschärfte Regeln werden für rund 35 Prozent der Hypothekenbesitzer gelten, wenn sie höhere Einkommen und wertvollere Immobilien haben. Sie müssen eine Regelung mit ihren Banken finden, wobei diese die persönlichen Umstände berücksichtigen und die Ratenzahlungen über drei Jahre entsprechend anpassen sollen. Die übrigen etwa 40 Prozent werden keinerlei Form von Schutz mehr erhalten.

Betroffene wie Maria eilen nun zu den Anwälten, um noch vor Inkrafttreten der neuen Regeln den Gläubigerschutz zu beantragen. Sein Büro bearbeite zwischen 100 und 800 Fälle pro Tag, sagt der Verbraucherschutzanwalt Evangelos Kritikos. Er schätzt, dass nach den neuen Regeln nur zehn Prozent einen Schutz ihres Erstwohnsitzes erreichen werden.

Banker bestreiten das. Nach ihren Angaben haben die Finanzinstitute kein Interesse daran, einen ohnehin kriselnden Immobilienmarktzusätzlich durch Zwangsräumungen und -versteigerungen zu schwächen. «Wir haben von unseren Anteilseignern die Anweisung, keine Häuser zu versteigern», sagt ein hochrangiger Bankvertreter. «Wir wollen nicht zu Immobilienfriedhöfen werden, und die Regierung will keine Revolution riskieren.»

Die Bankvertreter bestreiten jede Beteiligung an der Verschärfung der Regeln, die allein auf Vertreter von EU, Internationalem Währungsfonds (IWF) und Europäischer Zentralbank (EZB) zurückgehe. «Das war die Idee der Troika», sagt ein Branchenvertreter, der die Gespräche zwischen Regierung und Geldgebern kennt. «Sie glauben fälschlicherweise, ohne den Schutz vor Räumungen wäre der Wirtschaft, dem Immobilienmarkt und unseren Bilanzen geholfen.»

Streit um die Geierfonds

Bisher haben sich Griechenland und seine Geldgeber noch nicht über die Details der Regelungen geeinigt. Bis Freitag ist eine Einigung aber notwendig, damit Griechenland die jüngste Überprüfung durch die Troika bestehen und neue Hilfsgelder erhalten kann. Troika-Vertreter fordern offenbar, dass Banken Hypotheken auch an sogenannte Geierfonds weiterreichen dürfen, die sich auf faule Kredite spezialisieren. Die Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras will dies aus Sorge um die sozialen Folgen hingegen nur für kommerzielle Kredite an Großunternehmen erlauben.

Manche Banker hoffen, dass die neuen Regeln zumindest bei der Suche nach sogenannten strategischen Pleitiers helfen. Als solche werden schätzungsweise 20.000 Bürger bezeichnet, die ihre Schulden ohne Weiteres bedienen könnten, aber von den derzeitigen Regeln und dem Schneckentempo griechischer Gerichte profitieren. Es soll Kunden geben, die Vermögen von mehreren Hunderttausend Euro haben und dennoch um Schutz gebeten haben. Dabei können sie darauf hoffen, dass ihr Fall erst in vielen Jahren verhandelt wird. Griechenlands überforderte Gerichte haben bislang nur 15.000 der 170.000 Verfahren entschieden.

In den kommenden Wochen werden Banken Hypothekenbesitzer, die mehr als einen Monat im Rückstand sind, um einen Besuch der nächsten Filiale bitten. Dort sollen ihnen verschiedene Optionen angeboten werden, die Bankern zufolge beiden Seiten dienen. So könnten Betroffene beispielsweise fünf Jahre lang nur die Hälfte ihrer Kreditsumme bedienen, in ein kleineres Haus mit entsprechend niedrigerer Hypothek ziehen oder zu Mietern im eigenen Haus werden.

Verbrauchervertreter wie Kritikos überzeugt das nicht. Er sagt, Banken würden nicht gleich alle Immobilien auf den Markt werfen, sondern mit den teureren anfangen und sich dann dem Rest zuwenden. «Die Schleusen sind geöffnet. Es ist nur ein Frage der Zeit, bevor Tausende ihre Häuser verlieren.»

Zusammengefasst: Bisher schützt ein Gesetz 170.000 überschuldete Griechen davor, aus ihren Wohnungen und Häusern geworfen zu werden – auch wenn sie ihre Kredite nicht bedienen. Von Januar an gelten neue Regeln, Zehntausende müssen mit einer Zwangsräumung rechnen. Bankern zufolge haben die Finanzinstitute kein Interesse an härteren Gesetzen, sondern die Troika aus IWF, EZB und EU-Kommission.

Übersetzung aus dem Englischen: David Böcking und Michael Kröger

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

18-12-15-yperxreomena-noikokyria-νοικοκυρια-daneia-katseli-katselh-asfalistika-metra-efesh-εφεση-Ειρηνοδικείο-Πρωτοδικείο-ακίνητο-akinito-διαγραφή-κούρεμα-χρεος-δάνειο-δανειο-υπερχρεωμένα- dikhgoro-dikigoros-δικηγόρο-δικηγορικα-γραφεία-δικηγόρος- δικηγόροι-Αθήνα-Κατσέλη-4161-3869-4336-4346-νέες-απαλλαγές-μειώσεις-οφειλών δανειολήπτης-daneiolhpths-danioliptis

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , ,