RSS

Category Archives: ν 4224/14

Διάσωση 4 ακινήτων στο 1/4 της αρχικής δόσης. Δάνεια-διαγραφή

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά – Διάσωση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας με καταβολές στο ¼ της αρχικής δόσης!

 

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου μας:

Προσωρινή Διαταγή αίτησης υπερχρεωμένων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών:

 

Δεκτό έγινε το αίτημά μας για χορήγηση προσωρινής διαταγής στον αιτούντα και διάσωση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας, ήτοι δύο διαμερισμάτων στο Βύρωνα Αττικής και της ψιλής κυριότητας σε άλλα δύο διαμερίσματα ομοίως στο Βύρωνα και μάλιστα με καταβολή ποσού 330 ευρώ στην πιστώτρια, ακριβώς όπως το είχαμε βάσει των δυνατοτήτων του ζητήσει ενώ η δόση του στεγαστικού δανείου ήταν 1.250 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 4 φορές μεγαλύτερη!!

Πλέον ο δανειολήπτης δεν δύναται να καταβάλει τη δόση αυτή, καθώς το εισόδημά του έχει μειωθεί σημαντικά, όπως και οι αποταμιεύσεις που διέθετε κατά την λήψη του δανείου πριν χρόνια, και λόγω της ανασφάλειας που διέπει τον καλλιτεχνικό χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται, το μόνο ποσό που μπορεί με βεβαιότητα να διαθέτει, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη διαβίωσή του, είναι το χορηγηθέν με την προσωρινή διαταγή, το οποίο εξάλλου είχαμε προτείνει με την αίτησή μας για αυτόν ακριβώς το λόγο.

Η δόση των 330 ευρώ αποτελεί σχεδόν το ¼ της αρχικής δόσης της δανειακής σύμβασης ενώ διασώθηκαν και 4 ακίνητα!

 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά ν Κατσέλη

Προσωρινή Διαταγή Ρύθμισης Οφειλών Ειρηνοδικείου Κομοτηνής – Οφειλές 800.000 ευρώ.

Με πρόσφατη απόφαση προσωρινής διαταγής το Σεπτέμβριο 2016, το Ειρηνοδικείο Κομοτηνής ρύθμισε προσωρινά και μέχρι την εκδίκαση της κύριας αίτησης τις οφειλές ελεύθερου επαγγελματία, ανερχόμενες στο ύψος των 800.000 ευρώ. Στην αίτηση του οφειλέτη συμπεριλαμβάνονταν οφειλές από factoring, leasing καθώς και οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Η εν λόγω προσωρινή διαταγή, διατάσσει τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης του οφειλέτη και ορίζει προσωρινή δόση ύψους 600 ευρώ, συμμέτρως καταβαλλόμενη στους πιστωτές, μέχρι την οριστική συζήτηση της αιτήσεώς του. Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι τα εισοδήματα του συγκεκριμένου οφειλέτη αποδείχθηκε ότι ανέρχονται στο ύψος των 2.500 ευρώ μηνιαίως.

Η συγκεκριμένη προσωρινή διαταγή συμπεριλαμβάνει και οφειλές από factoring και leasing, κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών μέχρι σήμερα, καθώς δύσκολα γίνονταν δεκτές οι περιορισμένες έστω αιτήσεις που περιείχαν τέτοιου είδους οφειλές. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντική για μεγάλη κατηγορία ελεύθερων επαγγελματιών που χρησιμοποιούσαν τη διαδικασία της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης (factoring).

Δεδομένου μάλιστα ότι τελευταία παρατηρείται μία τάση να απορρίπτονται αρκετές προσωρινές διαταγές, αφενός λόγω καταχρηστικού υπερδανεισμού (οι οφειλές του εν λόγω αιτούντα ανέρχονταν στο ύψος των 800.000 ευρώ!!) και αφετέρου λόγω αντισυνταγματικότητας της ένταξης στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών εμπορικού χαρακτήρα καθώς και χρεών σε Ασφαλιστικά Ταμεία, η συγκεκριμένη προσωρινή διαταγή αποτελεί σημαντική εξαίρεση στη νομολογία που διαμορφώνεται έως τώρα. Άξιο αναφοράς είναι, επίσης, ότι ο εν λόγω αιτών εμφανίζει ακόμα και σήμερα υψηλά εισοδήματα, δυσανάλογα ωστόσο με την δόση που θα έπρεπε να καταβάλει μηνιαία για κάθε του οφειλή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Εξαιρετική απόφαση υπερχρεωμένα

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου:

Υπ’ αρ. 22/2016 Ειρηνοδικείου Μαραθώνα

Εξαίρεση διώροφης οικοδομής με δύο ξεχωριστές κατοικίες από τη ρευστοποίηση καθώς και όλης της υπόλοιπης ακίνητης και κινητής περιουσίας της αιτούσας. Διατηρήθηκε στο ακέραιο και η αποζημίωση απόλυσης 58.000 ευρώ. Δόση 50 € το μήνα!

Η αιτούσα, 47 ετών, διαζευγμένη και μητέρα ενός ανήλικου τέκνου,   άνεργη με περιστασιακές εργασίες και λαμβάνει διατροφή από τον πρώην σύζυγο. Πήρε και αποζημίωση απόλυσης 58.000 ευρώ. Ζητήσαμε να διασωθεί όλη η ακίνητη περιουσία της, δηλαδή το 50% σε δύο κατοικίες  -ενώ το υπόλοιπο 50% να το διασώσει ο σύζυγος- και άλλα μικρότερα ακίνητα και να καταβάλλει μόνο 50 ευρώ μηνιαίως για τις οφειλές της, ποσό το οποίο δέχθηκε η δικαστική απόφαση μέχρι να επανασυζητηθεί, για να κριθεί εάν έχει μεσολαβήσει βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της αιτούσας.

Κύριος όγκος της δανειακής οφειλής, συνολικού ύψους 234.000 ευρώ, είναι τα τρία στεγαστικά δάνεια που έλαβε από κοινού με τον πρώην σύζυγο για αγορά και επισκευή μιας διώροφης οικοδομής στο Μαραθώνα Αττικής, στην οποία καθένας έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% εξ αδιαιρέτου.

Παρότι η αιτούσα κατοικεί στον πρώτο όροφο και αυτό αποτελεί την κύρια κατοικία της, ενώ στο ισόγειο κατοικεί ο πρώην σύζυγος, αιτηθήκαμε και πετύχαμε την εξαίρεση ολόκληρης της διώροφης οικοδομής. Ομοίως, πετύχαμε την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων της (ποσοστό 12,5% σε αγροτεμάχια και οικόπεδα στο Λουτράκι, ποσοστό 12,5% σε διαμέρισμα στο Γαλάτσι, 100% κυριότητα σε Ι.Χ. αυτοκίνητο) ως απρόσφορα προς εκποίηση.

Αντίστοιχα, η αποζημίωση που έλαβε από την τελευταία εργασία της ποσού 58.000 ευρώ περίπου δεν αναζητήθηκε από το Δικαστήριο προς ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτριών, καθώς λόγω ανεργίας της δικαιολογήσαμε ότι αναλώθηκε στην κάλυψη καθημερινών αναγκών και προβλημάτων υγείας οικείων της.

Τέλος, η σχετική ένσταση της πιστώτριας τράπεζας που παραστάθηκε στη δίκη περί δήθεν δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών κρίθηκε απορριπτέα, διότι θεωρήθηκε ότι η υποχρέωση για «υπεύθυνο δανεισμό» βαρύνει εξίσου τα πιστωτικά ιδρύματα και τους δανειολήπτες, ενώ οι δανειολήπτες έχουν δόλο μόνον αν εξαπάτησαν (προσκομίζοντας πλαστά έγγραφα ή αποσιωπώντας στοιχεία) τους αρμόδιους υπαλλήλους των τραπεζών και όχι απλώς με την ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων, ειδικά όταν τα εισοδήματα επέτρεπαν την εξυπηρέτηση των πληρωμών, όπως της αιτούσας, κατά το χρόνο δανειοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Υπερχρεωμένα: Μηδενικές δόσεις – διάσωση Β΄ κατοικίας

Διαγραφή 100% χρέους με μηδενικές καταβολές και διάσωση δευτερεύουσας κατοικίας.

Απόφαση- σταθμό στην νομολογία που αφορά τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (ν. 3869/2010- Νόμος Κατσέλη) και απόδειξη ότι υπάρχουν δικαστές που βλέπουν τις πραγματικές διαστάσεις της κατάστασης που αντιμετωπίζουν αρκετοί συνάνθρωποί μας σήμερα, αποτελεί η υπ’ αρ. 2285/2016 του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης που προέβη σε διαγραφή 100% του χρέους υπερχρεωμένου  ζευγαριού ηλικιωμένων από την Κάρπαθο που έχει μετοικήσει στη Θεσσαλονίκη, σε αναζήτηση καλύτερης τύχης.

Ο δικαστής όρισε για την πρώτη πενταετία μηδενικές δόσεις, χωρίς να ζητά επανασυζήτηση μετά από κάποιο διάστημα- όπως συνήθως συμβαίνει-, και προχώρησε μάλιστα στη διάσωση ολόκληρης της ακίνητης περιουσίας του ζεύγους (δύο ακίνητα) χωρίς να θέτει τον όρο καταβολής από μέρους τους δόσεων για τα επόμενα (της πενταετίας) έτη. Ο δικαστής βασίστηκε κυρίως στην «φούσκα» των ακινήτων, δηλαδή στην απόκλιση που είχε η αξία των ακινήτων, όπως προσδιοριζόταν αρχικώς από τους μηχανικούς των τραπεζών για την χορήγηση των υψηλότατων δανείων και στην τελική αγοραστική αξία που έχουν κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης που έχει εδραιωθεί τώρα και έχει καθηλώσει την αγορά ακινήτων.

Επιπλέον, για πρώτη φορά το λογικό επιχείρημα του «ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος» έτυχε αποδοχής καθώς κατά το δικαστή «υποχρέωση καταβολών μηνιαίων δόσεων οδηγεί σε εξαθλίωση τον οφειλέτη». Τέλος, δε το δεύτερο ακίνητο των αιτούντων διασώθηκε από τη ρευστοποίηση ως δυνητική (δεύτερη) κατοικία, αλλά και δεδομένου ότι λόγω χαμηλής εμπορικής αξίας δεν θα υπάρξει αγοραστικό ενδιαφέρον.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Εκχώρηση-διαταγή πληρωμής-πλειστηριασμός

Ακύρωση διαταγής πληρωμής-ανακοπή. Ακύρωση ενδεχόμενου πλειστηριασμού.

Με την υπ’ αρ. 57/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης έγινε δεκτός λόγος ανακοπής περί έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης στο πρόσωπο της πιστώτριας τράπεζας- αιτούσας το πρώτον την έκδοση Διαταγής Πληρωμής, διότι δεν αποδεικνυόταν εγγράφως η αναμεταβίβαση- επανεκχώρηση της επίδικης απαίτησης που είχε χωρήσει παλιότερα ανάμεσα σε αυτήν ως εκχωρήτρια τράπεζα και την εκδοχέα- εταιρεία ειδικού σκοπού. Δηλαδή, πρώτα έγινε η μεταβίβαση από την πιστώτρια τράπεζα της απαίτησης στην εταιρεία ειδικού σκοπού και αργότερα, επαναμεταβιβάστηκε στην αρχική πιστώτρια τράπεζα. Για να έχουν αποτελέσματα έναντι τρίτων, θα πρέπει οι αντίστοιχες συμβάσεις πώλησης- εκχώρησης να εγγραφούν στα ειδικά βιβλία του κατά τόπον αρμόδιου Ενεχυροφυλακείου.

Ωστόσο, εν προκειμένω, το γεγονός ότι η σύμβαση εκχώρησης- μεταβίβασης (πώλησης) επιχειρηματικών απαιτήσεων, μεταξύ άλλων και της επίδικης απαίτησης, έχει εγγραφεί στα ειδικά βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών δεν αρκεί από μόνο του για να θεμελιώσει ενεργητική νομιμοποίηση της αιτούσας πιστώτριας τράπεζας για την έκδοση Διαταγής Πληρωμής (που πια της έχει επαναμεταβιβαστεί η επίδικη απαίτηση). Απαιτείται η έγγραφη απόδειξη του γεγονότος με την προσκόμιση των σχετικών εγγράφων στο αρμόδιο δικαστήριο. Μάλιστα, τυχόν έλλειψη των εγγράφων δεν καλύπτεται ούτε καν σε μεταγενέστερο στάδιο, που σημαίνει ότι η διαταγή πληρωμής δε θα πρέπει να εκδοθεί, ενώ αν τελικώς εκδοθεί, δημιουργεί λόγο ανακοπής κατά του εκτελεστού τίτλου.

Ένας ακόμα λόγος ανακοπής κατοχυρώνεται ώστε να αντιμετωπίζονται και να ανακόπτονται οι πλειστηριασμοί εγκαίρως.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Μηδενικές καταβολές-διάσωση διαμερισμάτων

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά – Διάσωση συνόλου περιουσίας με μηδενικές καταβολές μέχρι την οριστική συζήτηση!

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου μας:

Προσωρινή Διαταγή αίτησης υπερχρεωμένων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών:

Δεκτό έγινε το αίτημα προσωρινής διαταγής και μάλιστα με μηδενικές καταβολές για νεαρό ζευγάρι αιτούντων με δύο ανήλικα τέκνα.

Ο αιτών 37 ετών, είναι άνεργος και μόνον η αιτούσα σύζυγός του, ηλικίας 39 ετών, έχει εισόδημα 700 ευρώ περίπου από την εργασία της ως πωλήτρια. Με το ποσό αυτό προσπαθούν να συντηρηθούν οι ίδιοι και τα δύο ανήλικα τέκνα τους, ηλικίας 13 και 10 ετών, καθώς το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ που λάμβανε μέχρι πρότινος ο αιτών έχει παύσει.

Οι αιτούντες έχουν μια κοινή οφειλή που αφορά το στεγαστικό δάνειο για την αγορά της πρώτης κατοικίας τους με δόση 526 ευρώ, επιπλέον δε ο καθένας έχει δικές του μερικότερες οφειλές σε μικρά καταναλωτικά προϊόντα με αποτέλεσμα οι δόσεις για τα δάνεια να ανέρχονται συνολικά σε ποσό 596 ευρώ. Συνεπώς, συνολικά κάθε μήνα πρέπει να καταβάλλουν 600 ευρώ για να καλύπτουν μόνον τις δανειακές υποχρεώσεις τους και να προσπαθήσουν να ζήσουν αυτοί και τα δύο ανήλικα τέκνα τους με μόλις 100!!!  Σημειωτέον δε ότι ο αιτών έχει και ένα υπόγειο διαμέρισμα, το οποίο όμως δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί ή να το αξιοποιήσει.

Εκθέσαμε και επιμείναμε στο ότι βάσει της παρούσας οικονομικής κατάστασης των αιτούντων δεν είναι δυνατόν αυτοί να προβούν σε καταβολές για τις δανειακές οφειλές τους, με την ελπίδα ωστόσο ότι μελλοντικά, λόγω του νεαρού της ηλικίας των αιτούντων, ο αιτών θα βρει εργασία και θα βελτιωθούν τα εισοδήματά τους. Το αίτημά μας για διάσωση περιουσίας (κινητής και ακίνητης) έγινε δεκτό και μάλιστα με μηδενικές καταβολές μέχρι την οριστική συζήτηση της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Μείωση δόσης σχεδόν 50%. Επαναληπτική συζήτηση υπερχρεωμένων

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά – Μείωση της μηνιαίας δόσης σε επανασυζήτηση προσωρινής διαταγής!

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου μας:

Επανασυζήτηση 30.6.16 Προσωρινής Διαταγής αίτησης υπερχρεωμένων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου:

Δεκτό έγινε το αίτημα επανασυζήτησης προσωρινής διαταγής και μάλιστα με μείωση της μηνιαίας δόσης από 550 € στα 300€.

Συγκεκριμένα, η αιτούσα εργάζεται ως δημόσιος υπάλληλος στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία και λαμβάνει μηνιαίως ως μισθό το καθαρό ποσό των 1.336,37 ευρώ. Οι οφειλές της είναι στεγαστικής και καταναλωτικής φύσεως και ανέρχονται στις 138.134,17 ευρώ. Κατά την εκδίκαση της προσωρινής διαταγής τον Ιούνιο του 2014, ορίστηκε η καταβολή του ποσού των 550 ευρώ συμμέτρως προς τις πιστώτριες, υπό τον όρο επανασυζήτησης σε μία διετία, καθώς αναμενόταν μείωση του μισθού της περί  τα  200  ευρώ περίπου. Ωστόσο, κατά την ημέρα της επανασυζήτησης της προσωρινής διαταγής τον Ιούνιο του 2016, ο μισθός της αιτούσας ήταν μειωμένος κατά 50 ευρώ και όχι κατά 200 ευρώ, όπως της είχε ανακοινωθεί ανέμενε.

Παρόλα αυτά,  εκθέσαμε τα στοιχεία αυτά στην Ειρηνοδίκη και κυρίως το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης του μισθού της και μείωσε την αρχικώς προσωρινώς ορισθείσα  δόση των 550 ευρώ σε 300 ευρώ μέχρι την οριστική εκδίκαση της αιτήσεώς της. Εδώ βέβαια αποδίδονται έπαινοι στη δικ. λειτουργό!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Υπερχρεωμένα: Δόση 100 ευρώ από 1.315 !!!

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου μας:

Η από 3.6.2016 Προσωρινή Διαταγή αίτησης υπερχρεωμένων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών:

Δεκτό έγινε το αίτημά μας για χορήγηση προσωρινής διαταγής και ο ορισμός καταβολών ποσού 100 ευρώ, την στιγμή που μόνον το 10% του συνόλου των δόσεων της αιτούσας ήταν 131,50 ευρώ!!

Η δανειολήπτρια είναι 60 ετών και είναι κομμώτρια με δική της επιχείρηση σε μισθωμένο χώρο. Τονίσαμε δε ότι δεν υφίσταται εμπορική ιδιότητα, απλώς μικρεμπορία, αφού εργάζεται μόνη της με μικρές εξαιρέσεις που απασχόλησε προσωπικό  και οι καθημερινές απολαβές της είναι η ανταμοιβή για τον προσωπικό και σωματικό της κάματο.

Η λειτουργία του κομμωτηρίου στην ουσία συνεχίζεται για να παραμένει η αιτούσα ασφαλισμένη και να μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί σε λίγα χρόνια, καθώς το κομμωτήριο δεν παρουσιάζει πια κέρδη. Ο συνταξιούχος σύζυγος, με εισόδημα περίπου 1.000 ευρώ, συντηρεί την οικογένεια και μπορεί να δίνει, δεδομένων και των ιατρικών αναγκών τους, στην αιτούσα τα 100 ευρώ για την ικανοποίηση των οφειλών της.

Ο προσδιορισμός μηνιαίων καταβολών ποσού 100 ευρώ σήμερα αποτελεί θετική έκβαση για μια υπόθεση που θα φτάσει να συζητηθεί το έτος 2022, όταν στο μεταξύ η συνολική δόση των οφειλών θα έχει ξεπεράσει το ποσό των 1.315 ευρώ που είναι σήμερα! Εκτός δε του ν Κατσέλη με τους τόκους που επικρατούν το κεφάλαιο θα είχε υπερδιπλασιαστεί μέχρι τότε, ενώ, για όσους εντάσσονται στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, το κεφάλαιο παραμένει άτοκο!! Και «κουρεύεται»!!!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Μηδενικές καταβολές- υπερχρεωμένα-προσωρινή διαταγή

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά – Μηδενικές καταβολές μέχρι την οριστική συζήτηση!

 

Απόφαση του Δικηγορικού Γραφείου μας:

Προσωρινή Διαταγή αίτησης υπερχρεωμένων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας:

Δεκτό έγινε το αίτημα προσωρινής διαταγής και μάλιστα με μηδενικές καταβολές αν και ο αιτών έχει 1.300 ευρώ εισόδημα!

Συγκεκριμένα, ο αιτών είναι άγαμος κι εργάζεται ως ηλεκτρολόγος μηχανικός σε εταιρεία μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και λαμβάνει μηνιαίως ως μισθό το καθαρό ποσό των 1.300  ευρώ περίπου. Από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι και τον Απρίλιο του 2016 ήταν άνεργος, ενώ από το Μάρτιο του 2016 άρχισε να εργάζεται στην ως άνω εταιρεία με σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία λήγει τον Σεπτέμβριο του 2016. Οι οφειλές του είναι καταναλωτικής φύσεως και ανέρχονται στις 47.862,90 ευρώ. Ο αιτών αδυνατεί να καλύψει τις ως άνω δανειακές του υποχρεώσεις, καθώς καλείται κάθε μήνα να καταβάλλει και μία μικρή δόση προς το ασφαλιστικό του ταμείο καθώς και να επιστρέφει μέρος των δανεικών που από  φιλικά του πρόσωπα είχε λάβει κατά το διάστημα της ανεργίας του.

Εκθέσαμε τα στοιχεία αυτά στην Ειρηνοδίκη και κυρίως το αβέβαιο εργασιακό του μέλλον λόγω της λήξης της σύμβασης εργασίας του και έγινε δεκτό το αίτημά μας για διάσωση κατοικίας και χορήγηση μηδενικών καταβολών μέχρι την οριστική συζήτηση της αίτησής του.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Μεγάλη διαγραφή χρεών στα υπερχρεωμένα-Μεταβιβάσεις εντός τριετίας!!!

Απόφαση του Δικηγορικού μας Γραφείου:

Υπ’ αρ. 50/2016 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Ν.Ιωνίας:

ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΡΕΟΥΣ 80,6% ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΚΑΙ 96,7% ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΟΥΣΑ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ! – ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ιδιαιτέρως ευνοϊκή ήταν η απόφαση του εν λόγω Δικαστηρίου για τους αιτούντες που συνδέονται με συγγενική σχέση (μητέρα και υιός), οι οποίοι κατέθεσαν κοινή αίτηση του ν. 3968/2010.

Συγκεκριμένα, ο αιτών είναι 53 ετών και κατοικεί με τη μητέρα του (δεύτερη αιτούσα). Είναι άνεργος και λαμβάνει αναπηρική σύνταξη ποσού 627,99 ευρώ μηνιαίως και χρηματικό βοήθημα  ποσού 697 ευρώ, ήτοι συνολικά το ποσό των 1324,00 ευρώ μηνιαίως, λόγω ιδιαίτερων προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Η αιτούσα είναι υπέργηρη (87 ετών) και λαμβάνει μηνιαία σύνταξη ποσού 636,01 ευρώ. Οι αιτούντες κατοικούν σε ιδιόκτητο διαμέρισμα, επί του οποίου ο αιτών έχει την ψιλή κυριότητα και η αιτούσα  την επικαρπία. Οι συνολικές δανειακές οφειλές του αιτούντος ανέρχονται στο ποσό των 242.786,51 ευρώ, μεταξύ των οποίων υπάρχει και μία εμπραγμάτως εξασφαλισμένη απαίτηση ποσού 169.981,87 ευρώ. Η αιτούσα ενέχεται ως εγγυήτρια για την εμπραγμάτως εξασφαλισμένη απαίτηση του γιου της, η οποία συνιστά και τη μοναδική οφειλή της. Να σημειωθεί ότι ο αιτών εντός της τριετίας είχε προβεί σε μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων (κινητού και ακινήτου).

Το Δικαστήριο κάνοντας δεκτή την αίτηση των αιτούντων έκρινε τα εξής:

Λόγω των ιδιαίτερων προβλημάτων υγείας του αιτούντος και λόγω του υπέργηρου της ηλικίας της αιτούσας και των συνακόλουθων προβλημάτων υγείας, αλλά και της χαμηλής σύνταξης που αυτή λαμβάνει, έκρινε ότι για αυτούς συντρέχουν οι εξαιρετικοί όροι του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 3869/2010 και όρισε μηδενικές καταβολές στα πλαίσια του άρθρου αυτού.

Επίσης, εξαίρεσε από την εκποίηση την κύρια κατοικία των αιτούντων, με την καταβολή του ποσού μέχρι του 60% της αντικειμενικής αξίας του δικαιώματος που διατηρεί επί αυτής έκαστος εξ αυτών, χωρίς ανατοκισμό !! Ειδικότερα, για τον αιτούντα όρισε την μηνιαία καταβολή του ποσού των 260,73 ευρώ για δεκαπέντε (15) έτη, ήτοι την καταβολή του συνολικού ποσού των 46.931,85 ευρώ έναντι της αρχικής οφειλής των 242.786,51 ευρώ, με απομείωση της αρχικής οφειλής κατά ποσοστό 80,6%. Για την αιτούσα όρισε την μηνιαία καταβολή του ποσού των 94,15 ευρώ για πέντε (5) έτη, ήτοι την καταβολή του συνολικού ποσού των 5.649,20 ευρώ έναντι της αρχικής οφειλής των 174.987,45 ευρώ, με απομείωση της αρχικής οφειλής κατά ποσοστό 96,7%. Τέλος, απάλλαξε τους αιτούντες από τα λοιπά χρέη τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,