RSS

Category Archives: Εμπορικο

Διαταγή πληρωμής-πλειστηριασμός

Σήμερα, μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση και με μια νέα οικονομική κρίση να κάνει την εμφάνιση της ως επακόλουθο της πανδημίας covid-19, έχουμε όλοι λίγο – πολύ ακούσει για «επίδοση διαταγών πληρωμής» από τις τράπεζες. Γνωρίζουμε όμως περί  τίνος πραγματικά πρόκειται;

Όταν ένας δανειολήπτης δεν πληρώσει για τουλάχιστον τρεις μήνες (90 ημέρες) την δόση του δανείου του, οι τράπεζες  δύνανται να αποστείλουν εξώδικη καταγγελία της ληξιπρόθεσμης δανειακής σύμβασης και να απαιτήσουν μέσω αυτής ολόκληρο το ποσό του δανείου ή της πιστωτικής κάρτας εντός μιας σύντομης προθεσμίας. Όπως είναι φυσικό, η συντριπτική πλειοψηφία των οφειλετών δεν δύναται να καταβάλλει τόσο μεγάλα ποσά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και, έτσι, στη συνέχεια οι τράπεζες εκδίδουν δικαστική απόφαση που λέγεται «Διαταγή Πληρωμής» ως απαραίτητο μέσο για την έναρξη των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης – πλειστηριασμών ακινήτων.

Τους τελευταίους μόνο μήνες, κατόπιν της σχετικής ομαλοποίησης της λειτουργίας της δικαιοσύνης μετά την λήξη των μέτρων κατά της διασποράς του covid-19, οι τράπεζες επέδωσαν -και συνεχίζουν να επιδίδουν- χιλιάδες Διαταγές Πληρωμής. Σημειωτέον δε, ότι επιδίδονται τόσο νέες όσο και παλαιές Διαταγές Πληρωμής, των οποίων γίνεται επίδοση δεύτερη φορά προκειμένου αυτές να τελεσιδικήσουν και να ξεκινήσει η αναγκαστική εκτέλεση.

Στην περίπτωση που ανήκετε στους χιλιάδες δανειολήπτες που έλαβαν μια νέα Διαταγή Πληρωμής, που επιδίδεται δηλαδή για πρώτη φορά μετά την έκδοσή της, θα πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε έμπειρο δικηγόρο, ώστε να ασκηθεί εμπρόθεσμα ανακοπή κατά αυτής, αλλά και αίτηση αναστολής της εκτέλεσής της με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Αν από την άλλη πλευρά, η Διαταγή Πληρωμής σας επιδίδεται για δεύτερη φορά, και πάλι θα πρέπει να προχωρήσετε άμεσα, σε ανακοπή αυτής, ειδάλλως θα τελεσιδικήσει και, όπως είπαμε παραπάνω θα ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Να σημειωθεί πως στη δεύτερη επίδοση δεν δίνεται από τον νόμο η δυνατότητα άσκησης ασφαλιστικών μέτρων, ωστόσο με τα κατάλληλα νομικά μέσα μπορούμε να κερδίσουμε πολύτιμο χρόνο για απευθείας διαπραγμάτευση με τις τράπεζες.

Να υπενθυμίσουμε δε ακόμη μία φορά ότι είτε αφορά σε πρώτη είτε σε δεύτερη επίδοση η προθεσμία της ανακοπής είναι ιδιαιτέρως στενή, δηλαδή έχει διάρκεια 15 εργάσιμων ημερών, που ξεκινά να τρέχει την επομένη της επίδοσης, γι’ αυτό ακριβώς απαιτούνται εγρήγορση και άμεσες κινήσεις.

Καταληκτικά, με την ανακοπή κατά μιας Διαταγής Πληρωμής αμφισβητούμε την απαίτηση της τράπεζας και, αν εν τέλει γίνει δεκτή από το δικαστήριο, ακυρώνουμε την Διαταγή Πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση η δικάσιμος είναι αρκετά μακρινή και υπάρχει πολύς χρόνος για διαπραγμάτευση που είναι πιθανό να φέρει ένα γενναίο κούρεμα στις οφειλές σας.

Το δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται κατά κόρον με οικονομικά ζητήματα και δη ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, αλλά και είναι σε θέση να σας καθοδηγήσει με συνέπεια και να σας κερδίσει τον απαραίτητο χρόνο, ώστε να βρούμε λύση και να αποφύγετε τον επικείμενο πλειστηριασμό.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και αποφυγή πλειστηριασμών στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Διατραπεζική διαμεσολάβηση

Διαπραγμάτευση-ρύθμιση κόκκινων δανείων με κούρεμα

Αμφότερα τα funds, στα οποία έχει πωληθεί μεγάλο μέρος των κόκκινων δανείων, και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις καθημερινά αποστέλλουν επιστολές – εξώδικες γνωστοποιήσεις στους δανειολήπτες. Με τις επιστολές αυτές ενημερώνουν τους οφειλέτες ότι οι απαιτήσεις μεταβιβάστηκαν σε εκείνα, απαιτώντας, παράλληλα, την άμεση και ολοσχερή εξόφλησή τους. Την ίδια ώρα οι τράπεζες επιδίδουν διαταγές πληρωμής ή προχωρούν σε δεύτερη επίδοση προκειμένου αυτές να τελεσιδικήσουν άμεσα.

Ταυτόχρονα, οι πλειστηριασμοί ξεπαγώνουν σταδιακά και αναμένεται η οριστική επαναφορά τους σε λίγους μήνες, η οποία θα συμπέσει με την έναρξη λειτουργίας του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων για τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες.

Εκ των πραγμάτων είναι η κατάλληλη, ίσως και τελευταία, ευκαιρία για να επιδιώξετε μια επίσημη εξωδικαστική διαπραγμάτευση μέσω εξειδικευμένου δικηγόρου. Μέσω της διαπραγμάτευσης όχι μόνο θα έχετε μια ευκαιρία να ρυθμίσετε τις οφειλές σας όσο το δυνατόν ταχύτερα, αλλά μπορείτε να απαιτήσετε από τους πιστωτές να σας χορηγήσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ώστε να ελέγξετε και εν συνεχεία να αμφισβητήσετε επίσημα το ύψος της οφειλής σας, μέσω αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής.

Τέλος, για ακόμη μια φορά να τονίσουμε ότι θα πρέπει να είστε σε εγρήγορση, ώστε σε περίπτωση που σας επιδοθεί μια διαταγή πληρωμής, να απευθυνθείτε άμεσα σε έμπειρο δικηγόρο, καθώς η άσκηση ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής πρέπει να γίνει μέσα σε προθεσμία μόλις 15 εργάσιμων ημερών!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμών στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Άρειος Πάγος: νέα απόφαση που μας αποδεικνύει την σπουδαιότητα του εμπορικού σήματος.

Το Α1 Πολιτικό Τμήμα του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου με τη υπ’ αρ. 249/2021 απόφασή του απέρριψε αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης του Εφετείου, η οποία έκρινε ότι υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης του καταναλωτικού κοινού από τη χρήση της επίμαχης λεκτικής ένδειξης από την πρώτη εναγομένη για την διάκριση των προϊόντων της.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την κρίση του αναιρετικού δικαστηρίου, ο μέσος καταναλωτής μπορεί να σχηματίσει την εσφαλμένη εντύπωση ότι τα προϊόντα της εναγομένης προέρχονται από την επιχείρηση της ενάγουσας ή ότι δύο επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους.

Ήδη το Εφετείο είχε διαπιστώσει ότι εφόσον σε αμφότερες τις ενδείξεις υπάρχει διαφορετική απεικόνιση, δεν πρόκειται για ταυτόσημες ενδείξεις, αλλά για όμοιες, συνεπώς θα έπρεπε να ερευνηθεί η ύπαρξη του κινδύνου σύγχυσης.

Για να καταστήσουμε πλήρως σαφή την έννοια του κινδύνου σύγχυσης, αυτός συνίσταται στο κατά πόσο ο μέσος ενημερωμένος καταναλωτής μπορεί λόγω της ομοιότητας των σημάτων να σχηματίσει την εντύπωση ότι τα προϊόντα μιας επιχείρησης προέρχονται από άλλη επιχείρηση ή συνδέονται με αυτή. Θα πρέπει να ερευνηθεί, επομένως, εάν υφίσταται οπτική, ηχητική και εννοιολογική ομοιότητα μεταξύ των δύο επίμαχων σύνθετων ενδείξεων.

Η τυχόν ομοιότητα εκτιμάται σφαιρικά, δηλαδή παίζει ρόλο η συνολική εντύπωση που δημιουργείται στον καταναλωτή, ο οποίος προσλαμβάνει το σήμα ως ολότητα και δεν εξετάζει τις διάφορες λεπτομέρειες που το αποτελούν.

Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με την εφετειακή απόφαση, που αντιπαρέβαλε τις δύο ενδείξεις, κρίθηκε ότι, καταρχάς, υπάρχει ηχητική ομοιότητα, καθώς αμφότερες φέρουν ηχητικά ταυτόσημη ένδειξη, η οποία ενέχει έντονη διακριτική δύναμη, καθώς είναι πρωτότυπη και αποτυπώνεται εύκολα στη μνήμη του μέσου καταναλωτή.

Το Εφετείο επίσης έκρινε ότι η προσθήκη της ένδειξης winery από την πρώτη εναγομένη, η οποία ενέχει περιγραφικό χαρακτήρα, δεν αρκεί για να διαφοροποιήσει αισθητά το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα. Όπως πολύ σωστά έκρινε η απόφαση, ιδίως όσον αφορά στα οινοπνευματώδη ποτά, ο μέσος καταναλωτής προσέχει περισσότερο το λεκτικό στοιχείο, διότι πρόκειται για μια κατηγορία εμπορευμάτων που προσδιορίζονται συνήθως με την ονομασία του προϊόντος και όχι με τα απεικονιστικά στοιχεία της ετικέτας. Με απλά λόγια αποτελούν προϊόντα που τα ζητάς, τα παραγγέλνεις με το όνομά τους, χωρίς απαραιτήτως να έχεις οπτική επαφή με το σήμα.

Επιπλέον, το δικαστήριο τόνισε ότι η ενάγουσα χρησιμοποιεί την ένδικη λέξη επί σειρά ετών και έχει έντονη διαφημιστική προβολή με αποτέλεσμα τα προϊόντα της να έχουν υψηλή αναγνωρισιμότητα στον χώρο της παραγωγής οίνου αλλά και στις αγορές της Ελλάδος και του εξωτερικού, προσδίδοντας στην επίμαχη ένδειξη πρόσθετη διακριτική δύναμη. Για να αποτραπεί, επομένως, ο κίνδυνος σύγχυσης, απαιτείται μεγαλύτερος από τον συνήθη βαθμός διαφοροποίησης.

Διαβάστε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της απόφασης:

«Με βάση τις ανωτέρω παραδοχές, το Εφετείο έκρινε ότι το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, με την εκκληθείσα απόφασή του, ορθά εφάρμοσε το νόμο και εκτίμησε τις αποδείξεις ως προς το ζήτημα της ύπαρξης κινδύνου συγχύσεως και απέρριψε το σχετικό λόγο έφεσης των εναγομένων και ήδη αναιρεσειόντων… Ειδικότερα, την εφαρμογή των διατάξεων αυτών δικαιολογούν οι παραδοχές της πληττόμενης απόφασης: Ότι, από το 1997, η ενάγουσα και ήδη αναιρεσίβλητη εταιρεία άρχισε να δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής και εμπορίας οίνων και είχε θέσει επί των προϊόντων της, ως διακριτικό γνώρισμα, τη λεκτική ένδειξη «Μελι…», η οποία συνοδεύεται και από την απεικόνιση μιας μέλισσας εντός ελλειπτικού κύκλου. Ότι, από τις 4-9-2007, κατέστη δικαιούχος κοινοτικού σήματος, αποτελούμενου από την ίδια ως άνω λεκτική ένδειξη, με λατινικούς χαρακτήρες «Meli…» και την ανωτέρω απεικόνιση, τα δε προϊόντα της διατίθενται ευρέως στην εγχώρια αγορά. Ότι, από το 1996, ο δεύτερος εναγόμενος, ήδη δεύτερος αναιρεσείων, διατηρούσε ατομική επιχείρηση εμπορίας και παραγωγής οίνου, με διακριτικό τίτλο τη λεκτική ένδειξη «Meli… Winery», διέθετε δε τα προϊόντα του σε περιορισμένο κύκλο προσώπων εντός της νήσου Κεφαλληνίας και, στη συνέχεια, κατέστη δικαιούχος, δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, σήματος τοπικής ισχύος, ήτοι εντός των εδαφικών ορίων της ως άνω νήσου. Ότι, το 2007, ο ανωτέρω κατέθεσε αιτήσεις για κατοχύρωση της λέξης «Meli…» ή «ΜΕΛΙ…» ως ημεδαπό σήμα πανελλήνιας εμβέλειας, οι οποίες, όμως, απορρίφθηκαν από την αρμόδια αρχή. Ότι το 2013 κατέθεσε αιτήσεις για κατοχύρωση ως εθνικών σημάτων των λεκτικών ενδείξεων «Οινοποιείο Μελι…», «Meli… Winery», «Gold Meli… Winery» «Gold Οινοποιείο Μελι…», οι οποίες έγιναν δεκτές από τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων, διατάχθηκε, όμως, στη συνέχεια, η διαγραφή τους, κατά παραδοχή αντίστοιχων αιτήσεων διαγραφής, που υπέβαλε η ενάγουσα και ήδη αναιρεσίβλητη, η υπόθεση δε ήδη εκκρεμεί ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Ότι το Δεκέμβριο του 2014 συστήθηκε η πρώτη εναγομένη, ήδη πρώτη αναιρεσείουσα, η οποία κατέστη ειδική διάδοχος των ανωτέρω διακριτικών γνωρισμάτων, συνέχισε δε την εμπορική δραστηριότητα της ατομικής επιχείρησης του δεύτερου, ήτοι την παραγωγή και εμπορία οίνου. Ότι αυτή άρχισε να διαθέτει τα προϊόντα της (οίνους), τα οποία φέρουν ως διακριτικό γνώρισμα τη λεκτική ένδειξη «Meli… Winery», συνοδευόμενη από την απεικόνιση ενός κυκλικού κτιρίου με κυκλικές κολώνες πάνω σε ένα βράχο δίπλα στη θάλασσα, ενώ διατηρεί ιστοσελίδα με το ίδιο όνομα , όπως και λογαριασμούς σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων διαφημίζει τα προϊόντα της. Ότι από την αντιπαραβολή των ανωτέρω ενδείξεων συντρέχει ηχητική ομοιότητα, καθόσον αμφότερες φέρουν την ηχητικά ταυτόσημη ένδειξη «meli…», που έχει έντονη διακριτική δύναμη και πρωτοτυπία, ενώ η μεν προσθήκη της λέξης winery, που αποτελεί μετάφραση στην αγγλική γλώσσα της λέξης ‘οινοποιείο’, έχει, δηλαδή, περιγραφικό χαρακτήρα και δεν αρκεί για να διαφοροποιήσει αισθητά το ηχητικό αποτέλεσμα, τα δε διαφορετικά εικαστικά τους στοιχεία δεν μεταβάλλουν τη συνολική εντύπωση. Ότι, λόγω της ομοιότητας των ανωτέρω ενδείξεων σε ταυτιζόμενα προϊόντα (οίνοι), είναι δυνατό να προκληθεί κίνδυνος σύγχυσης στο μέσο και όχι στον εξειδικευμένο καταναλωτή, ο οποίος, ερχόμενος σε επαφή με τη συσκευασία και την επαφή των προϊόντων της πρώτης εναγομένης, ευλόγως του δημιουργείται η εντύπωση ότι μεταξύ των επιχειρήσεων της ενάγουσας και της πρώτης εναγομένης υπάρχει εμπορική σχέση ή οικονομικός δεσμός. Εξάλλου, από τη διατύπωση, που χρησιμοποιήθηκε, σε συνδυασμό με το όλο περιεχόμενο της προσβαλλόμενης απόφασης συνάγεται με σαφήνεια ότι το Εφετείο δέχθηκε την ύπαρξη ομοιότητας μεταξύ των δύο αντιπαραβαλλόμενων διασχηματισμών, που αφορούν σε ταυτιζόμενα προϊόντα (οίνοι), τα οποία παράγουν και εμπορεύονται αμφότερες οι ανωτέρω επιχειρήσεις, ενώ δεν προκύπτει αδιαρατάρακτη συνύπαρξη αυτών, αλλά διαρκής δικαστική διαμάχη μεταξύ των δύο επιχειρήσεων.»

Διαχρονικά η κατοχύρωση ενός σωστού και δυνατού εμπορικού σήματος αποτελεί την σημαντικότερη επένδυση για μια επιχείρηση. Γι’ αυτό σας εφιστούμε την προσοχή, αν είστε έτοιμοι να προχωρήσετε στην κατοχύρωση του σήματος της επιχείρησής σας, να απευθυνθείτε σε έμπειρο δικηγόρο σημάτων, ο οποίος θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τυχόν σφάλματα και ελλείψεις και θα σας καθοδηγήσει σωστά, ώστε να αποφύγετε τις δικαστικές περιπέτειες.

Το γραφείο μας ασχολείται επί σειρά ετών με υποθέσεις εμπορικού δικαίου και σημάτων συγκεκριμένα και μπορεί να σας βοηθήσει τόσο στην κατοχύρωση όσο και στην υπεράσπιση του σήματός σας στα δικαστήρια. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Κατοχύρωση ευρωπαϊκού και διεθνούς σήματος

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

            Για ορισμένες επιχειρήσεις, οι οποίες, αν και ξεκινούν ως εντόπιες, ενδιαφέρονται να μπουν στην αγορά του εξωτερικού, η κατοχύρωση του εθνικού σήματος δεν είναι επαρκής. Μια ελληνική επιχείρηση που έχει κατοχυρώσει το σήμα της μόνο στην Ελλάδα, με κανέναν τρόπο δεν προστατεύεται από ανταγωνιστές του εξωτερικού, που δύνανται να υφαρπάξουν ένα ακατοχύρωτο σήμα και να το παρουσιάσουν ως δικό τους – εν αγνοία πολλές φορές της επιχείρησης, θέτοντας έτσι σχεδόν ανυπέρβλητα εμπόδια στην είσοδο της επιχείρησης στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά στο μέλλον.

            Για το σκοπό αυτό έχει μεριμνήσει ήδη ο ευρωπαϊκός νομοθέτης, κατοχυρώνοντας το ευρωπαϊκό σήμα, αλλά, αναγνωρίζοντας τις αναγκαιότητες που προκύπτουν από το διεθνές εμπόριο και δη τον διεθνή ανταγωνισμό, και η διεθνής κοινότητα έδωσε τη δυνατότητα, μέσω των πρωτοκόλλων της Μαδρίτης, να επεκταθεί η προστασία προϋπάρχοντος σήματος (εθνικού ή ευρωπαϊκού) σε διεθνές επίπεδο.

            Ως προς το ευρωπαϊκό σήμα, αυτό κατοχυρώνεται κατ’ αρχήν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του EUIPO (European Union Intellectual Property Office). Από την κατάθεση του σήματος, πρέπει να παρέλθει χρονικό διάστημα 3 μηνών, εντός του οποίου δύνανται να υποβληθούν ενστάσεις (ανακοπές) από τρίτα μέρη, σε περίπτωση διαπίστωσης ομοιότητας με προϋφιστάμενο σήμα. Το ευρωπαϊκό σήμα έχει διάρκεια 10 ετών και ανανεώνεται ελεύθερα χωρίς χρονικό περιορισμό. Το κόστος της διαδικασίας διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος του σήματος, αλλά και τον αριθμό των κλάσεων στις οποίες υπάγεται το σήμα (Ταξινόμηση της Νίκαιας).

            Ως προς το διεθνές σήμα, εξ αρχής πρέπει να τονιστεί ότι τα πρωτόκολλα της Μαδρίτης δεν προσφέρουν κατά κυριολεξία «διεθνές σήμα», αλλά τη δυνατότητα, μέσω του WIPO (World Intellectual Property Organization) να επεκταθεί ένα προϋπάρχον σήμα (κατοχυρωμένο σε μία έννομη τάξη, π.χ. την ελληνική ή της ευρωπαϊκής ένωσης), στις έννομες τάξεις μίας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών εκ των 78 συμβαλλομένων. Επισημαίνεται ότι έχει προσχωρήσει στα πρωτόκολλα της Μαδρίτης και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, κάποιος που έχει ήδη κατοχυρώσει ευρωπαϊκό σήμα, δύναται, μέσω των πρωτοκόλλων και διά της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του WIPO να κατοχυρώσει το σήμα του σε χώρες όπως η Ρωσία, οι Η.Π.Α., η Κίνα κ.λπ. Κάθε χώρα που επιλέγεται προς επέκταση της προστασίας του σήματος έχει ένα ορισμένο πρόσθετο παράβολο, διαφορετικό έκαστη, το οποίο προστίθεται στο συνολικό παράβολο των υπηρεσιών της πλατφόρμας του WIPO. Επομένως, μολονότι είναι πρακτικά δυνατόν να επεκταθεί η προστασία του σήματος μίας επιχείρησης σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, το συνολικό κόστος για μία τέτοια ενέργεια μπορεί να αποδειχθεί απαγορευτικό για πολλές επιχειρήσεις. Υπάρχει επίσης διαφοροποίηση ως προς το κόστος της κατοχύρωσης ενός ασπρόμαυρου σήματος από αυτό του έγχρωμου, με το δεύτερο να είναι βεβαίως ακριβότερο.

Τέλος, ιδίως όσον αφορά τις επιχειρήσεις που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ελλάδα, μολονότι υπάρχει η δυνατότητα απευθείας επέκτασης του ελληνικού σήματος μέσω των πρωτοκόλλων της Μαδρίτης, γεγονός είναι ότι ένα προϋπάρχον ευρωπαϊκό σήμα του οποίου η προστασία επεκτείνεται διά των πρωτοκόλλων, φέρει εν τοις πράγμασι την «εγγύηση» του EUIPO, του οποίου το εκτόπισμα υπερέχει προφανώς από αυτό μίας εθνικής απλώς νομοθετικής τάξης. Περισσότερο δε, το συγκεκριμένο εθνικό σήμα, καθώς δεν θα είναι κατοχυρωμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει, έστω και σε αυτόν τον ύστερο χρόνο να κατοχυρωθεί μέσω των πρωτοκόλλων, όπου η ενδιαφερόμενη επιχείρηση όμως και θα επιβαρυνθεί με το σχετικό παράβολο και θα έχει απωλέσει την «εγγύηση» των υφιστάμενων υπερεθνικών θεσμών.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 20/10/2021 σε Αστικο, Εμπορικο

 

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ- ΕΠΙΤΑΓΕΣ- ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΛΠ.

            Ο θεσμός της διαταγής πληρωμής αποτελεί τον ιδανικότερο τρόπο, χάρη στην ταχύτητα των διαδικασιών, προκειμένου ο δανειστής να εξοπλιστεί με έναν εκτελεστό τίτλο και να διεκδικήσει την ικανοποίηση της χρηματικής του απαίτησης από ιδιωτικά χρέη και αξιόγραφα (δηλ. επιταγές, συναλλαγματικές κλπ), χωρίς να εμπλακεί στη βάσανο μιας τακτικής αγωγής (προφανώς η δυνατότητα άσκησης αγωγής παραμένει, αλλά προϋποθέτει μεγαλύτερο χρόνο και κόστος).

Η ταχύτητα της διαδικασίας έγκειται στο γεγονός ότι η διαταγή πληρωμής εκδίδεται ύστερα από αίτηση του δανειστή προς τον αρμόδιο δικαστή (η αρμοδιότητα κρίνεται από τον τόπο που έχουν συμφωνήσει τα μέρη στο ιδιωτικό συμφωνητικό τους ή από τον τόπο κατοικίας του οφειλέτη ή τον τόπο εκτέλεσης της παροχής κλπ.), χωρίς να ακουσθεί ο αντίδικος, δηλαδή με προσκόμιση από τον δανειστή των εγγράφων που αποδεικνύουν και δημιουργούν βεβαιότητα στον δικαστή για την ύπαρξη της απαίτησης και ότι αυτή δεν έχει παραγραφεί. Από την στιγμή δε που θα εκδοθεί η διαταγή πληρωμής, ο δανειστής οφείλει -για να εξακολουθήσει να έχει στα χέρια του έναν εκτελεστό τίτλο- να προχωρήσει στην επίδοσής της στον οφειλέτη εντός διμήνου.

            Ειδικότερα, ως προς το ζήτημα της παραγραφής, για απαίτηση από επιταγή η προθεσμία είναι 6 μήνες από την λήξη της προθεσμίας προς εμφάνιση της επιταγής για πληρωμή. Στην περίπτωση της απαίτησης από συναλλαγματική, η διαταγή πληρωμής του κομιστή κατά του αποδέκτη μπορεί να ασκηθεί εντός 3 ετών από την λήξη της, ενώ κατά του εκδότη της και των οπισθογράφων είναι ένα έτος, ενώ όταν ο οπισθογράφος θέλει να στραφεί κατά του εκδότη έχει προθεσμία 6 μηνών από την ημέρα που πλήρωσε την συναλλαγματική ή την ημέρα που ασκήθηκε αγωγή εναντίον του. Εάν υπάρχει παραγραφή ανοίγει ο δρόμος για δικαστική επιδίωξη μέσω αγωγής και μόνον. Στα χρέη δε από επιταγή υπάρχει η δυνατότητα άσκησης έγκλησης για ποινική διαδικασία παράλληλα.

Επίσης και με την ύπαρξη ιδιωτικού εγγράφου – συμφωνητικού αναγνώρισης χρέους δύναται να ζητηθεί διαταγή πληρωμής αφού επιδοθεί εξώδικη όχληση.

            Σε κάθε περίπτωση, η διαταγή πληρωμής μπορεί να εκτελεσθεί άμεσα, δηλαδή από την έκδοσή της, και μάλιστα, ο δανειστής μπορεί να ζητήσει την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο του οφειλέτη για το ποσό που ορίζεται με την διαταγή πληρωμής ότι πρέπει να καταβληθεί, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κώλυμα στον οφειλέτη να προχωρήσει σε πώληση αυτού. Επίσης, δυνάμει της διαταγής πληρωμής, ο δανειστής μπορεί να ζητήσει σε βάρος του οφειλέτη -με ασφαλιστικά μέτρα- την συντηρητική κατάσχεση κινητών, ακινήτων, εμπράγματων δικαιωμάτων επάνω σ’ αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου.

          Στις ανωτέρω ενέργειες του δανειστή, ο νόμος δεν αφήνει απροστάτευτο τον οφειλέτη, ο οποίος ως γνωστόν, μπορεί να ασκήσει τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα της ανακοπής και της αίτησης αναστολής στις αντίστοιχες προθεσμίες.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Εμπορικό Σήμα και προϋποθέσεις

Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας αναλύσαμε την σπουδαιότητα της κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος. Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες σε καθ’ αυτά τα εμπορικά σήματα και τις προϋποθέσεις κατοχύρωσής τους.

Εμπορικό σήμα μπορεί να κατοχυρώσει κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο που παράγει προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες.Η διαδικασία επιλογής σήματος είναι σύνθετη και λεπτή δουλειά, και πρέπει να γίνει με την βοήθεια έμπειρου δικηγόρου σημάτων. Δεν αρκεί, δηλαδή, μια επιχείρηση να απευθυνθεί σε έναν γραφίστα ώστε να αποκτήσει ένα σήμα που να προσελκύει το καταναλωτικό κοινό, αλλά θα πρέπει πρώτα – πρώτα να απευθυνθεί σε δικηγόρο, ώστε να ελέγξει αν πληροί τα κριτήρια κατοχύρωσης.

Αρχικά, δεν θα πρέπει να υπάρχει όμοιο σήμα ή σήμα το οποίο ηχητικά να προσομοιάζει και διακρίνει όμοια ή παρεμφερή προϊόντα ή υπηρεσίες με αυτά για τα οποία επιδιώκουμε την κατοχύρωση σήματος, το οποίο έχει κατατεθεί και κατοχυρωθεί προγενέστερα στο εθνικό μητρώο σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αυτός ο κίνδυνος μειώνεται με έναν νομικό προέλεγχο στον οποίο προβαίνει ο πληρεξούσιος δικηγόρος, στο αρχείο σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Έπειτα, ένα εμπορικό σήμα θα πρέπει να έχει διακριτική δύναμη, τουτέστιν να είναι πρωτότυπο, να μην αποτελείται από κοινόχρηστες λέξεις ή κοινόχρηστα σύμβολα, και να εντυπώνεται στο νου του καταναλωτή με μια και μόνο ματιά. Ένα τέτοιο σήμα καταφέρνει να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες χωρίς να δημιουργείται σύγχυση.

Ακόμη, είναι σημαντικό το σήμα να μην αποτελείται από λέξεις ή σύμβολα που έχουν καθαρά περιγραφικό χαρακτήρα. Δηλαδή, ένα σήμα το οποίο απλά περιγράφει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία ή απλά δηλώνει την ποιότητα, την ποσότητα ή την προέλευση, δεν θα λάβει την έγκριση από τον αρμόδιο εξεταστή της υπηρεσίας σημάτων.

Τέλος, το σήμα μιας επιχείρησης δεν θα πρέπει να αποτελείται από λέξεις ή σύμβολα που αντίκεινται στην δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη, ενώ σημαντικό είναι το να μην παραπλανεί τον καταναλωτή ως προς το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα, και τον τόπο προέλευσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διακρίνει.

Κατόπιν υπάρχουν οι κλάσεις, οι οποίες είναι κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών στις οποίες καταχωρείται το κάθε σήμα. Κάθε κλάση έχει υποκατηγορίες, ενώ ένα σήμα μπορεί να ανήκει σε παραπάνω από μία κλάσεις. Για παράδειγμα, ένας σχεδιαστής μόδας ο όποιος κατασκευάζει και πωλεί ο ίδιος τα ρούχα του, θα πρέπει να καταχωρήσει το εμπορικό του σήμα στην κλάση σχεδιασμού και παραγωγής ενδυμάτων, στην κλάση των ενδυμάτων (κλάση προϊόντος) και την κλάση εμπορίας αυτών (κλάση υπηρεσίας).

Προσοχή όμως! Μετά την κατάθεση της αίτησης κατοχύρωσης, δεν υπάρχει η δυνατότητα να προσθέσετε περαιτέρω κλάσεις παρά μόνον με εκ νέου κατάθεση αίτησης και πληρωμή παραβόλων. Για την αποφυγή, λοιπόν, περιττών εξόδων αλλά κυρίως για την κατοχύρωση προγενέστερης ημερομηνίας θα πρέπει να φροντίσετε να δηλώσετε όλες τις κλάσεις που αφορούν το σήμα. Διότι ο κάτοχος του σήματος έχει δικαίωμα για αποκλειστική χρήση από την στιγμή της καταχώρησης του σήματος στο μητρώο σημάτων, η οποία αναδρομικά ανατρέχει πίσω στην ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για την κατοχύρωσή του. Είναι κρίσιμο, λοιπόν, η κατάθεση της αίτησης να γίνεται όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα και σωστά από τον πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του για δέκα χρόνια με κάθε τρόπο. Ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιεί το σήμα για τα  προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του, να το εναποθέτει σε συσκευασίες, σε τιμολόγια, διαφημίσεις, επιστολόχαρτα κτλ. Η κατοχύρωση μπορεί να ανανεώνεται ανά δεκαετία και για απεριόριστες δεκαετίες.

Προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία αφορά στην κατοχύρωση εμπορικού σήματος απευθυνθείτε σε έμπειρο δικηγόρο σημάτων. Το γραφείο μας έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρία σε εμπορικές υποθέσεις και κατοχυρώσεις σήματος και μπορεί να σας καθοδηγήσει ώστε να επιλέξετε, να αιτηθείτε και να κατοχυρώσετε ένα δυνατό εμπορικό σήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 08/10/2021 σε Αστικο, Εμπορικο

 
Βίντεο

Για εμπόρους, εταιρίες, επιχειρήσεις

Προστασία προϊόντων και υπηρεσιών, κατοχύρωση σήματος και ιδεών, εμπορικές συμφωνίες.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 08/10/2021 σε Εμπορικο

 

Εμπορικό σήμα. Αξία και σπουδαιότητα

Το εμπορικό σήμα αποτελεί το Α και το Ω για την εικόνα μιαςεπιχείρησης, καθώς είναι αυτό που την βοηθάει να διαφημιστεί και να καθιερωθεί στη συνείδηση των καταναλωτών.

Ένα αναγνωρίσιμο, δυνατό εμπορικό σήμα από μόνο του, όμως, δεν αρκεί. Η πιο σημαντική κίνηση που μπορεί να κάνει μια επιχείρηση για την προστασία του ονόματος και της φήμης της είναι να προχωρήσει σε κατοχύρωση εμπορικού σήματος.

Δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα που λειτουργούν έχοντας κάνει απλά εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο, χρησιμοποιώντας επί ολόκληρες δεκαετίες ένα σήμα που δεν έχουν κατοχυρώσει. Στην περίπτωση, ωστόσο, που κάποια ανταγωνιστική επιχείρηση αντιγράψει το εμπορικό τους σήμα, θα βρεθούν στην δύσκολη θέση να πρέπει να αποδείξουν ενώπιον του δικαστηρίου ότι εκείνοι χρησιμοποίησαν πρώτοι το σήμα καθώς και πολλά άλλα στοιχεία, όπως δημιουργία φήμης και πελατείας ανάλογης κλπ. Για την απόδειξη θα πρέπει να συγκεντρωθούν έγγραφα, τιμολόγια, τυχόν διαφημίσεις κτλ, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο, ειδικά αν η επιχείρηση έχει συσταθεί πριν πολλά χρόνια. Μάλιστα, ο όγκος των αποδεικτικών στοιχείων θα πρέπει να είναι τόσο μεγάλος, ώστε να προκύπτει ότι η επιχείρηση καθιερώθηκε στις συναλλαγές με το συγκεκριμένο όνομα και εμπορικό σήμα.

Επομένως, για να μην μπαίνει μια επιχείρηση σε αυτή την διαδικασία, η οποία μάλιστα είναι αμφίβολο αν θα έχει θετικά αποτελέσματα, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της θα πρέπει, από την σύστασή της ακόμα, να προχωρήσει σε άμεση κατοχύρωση σήματος στο Μητρώο Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η συνδρομή ενός έμπειρου δικηγόρου σημάτων είναι απαραίτητη. Κατ’ αρχάς, είναι σε θέση να σας συμβουλεύσει κατάλληλα ώστε να επιλέξετε ένα σήμα με την απαραίτητη διακριτική δύναμη, το οποίο θα είναι πρωτότυπο, θα συγκρατείται εύκολα στη μνήμη του καταναλωτή, δεν θα έχει περιγραφικό χαρακτήρα κτλ.

Έπειτα, ένας δικηγόρος σημάτων γνωρίζει την εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία των δικαστηρίων και είναι σε θέση να προβλέψει την τύχη της αίτησης κατοχύρωσης σήματος. Αυτή η γνώση είναι πολύτιμη καθώς στην περίπτωση που η αίτηση δεν γίνει σωστά και απορριφθεί, υπάρχει μεγάλη αναμονή, κατά την οποία η επιχείρηση θα αναγκαστεί να λειτουργεί χωρίς κατοχυρωμένο σήμα, με τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται. Επίσης, ο δικηγόρος σημάτων γνωρίζει σε ποια κλάση ή σε ποιες κλάσεις εμπίπτει το σήμα και αιτούμενος την κατοχύρωση του σήματος στις σωστές κλάσεις διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.

Η κατοχύρωση σήματος εφοδιάζει τον δικαιούχο με νομικά όπλα, τα οποία σε άλλη περίπτωση δεν θα είχε, όπως η δυνατότητα άσκησης αγωγής άρσης παράνομης χρήσης σήματος και παράλειψης αυτής για το μέλλον, αγωγής αποζημίωσης, κατάθεσης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κλπ. εναντίον ανταγωνιστικών επιχειρήσεων που παρανόμως οικειοποιούνται ένα ξένο σήμα. 

Προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία αφορά στην κατοχύρωση εμπορικού σήματος απευθυνθείτε σε έμπειρο δικηγόρο σημάτων. Το γραφείο μας έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρία σε εμπορικές υποθέσεις και κατοχυρώσεις σήματος και μπορεί να σας καθοδηγήσει ώστε να επιλέξετε, να αιτηθείτε και να κατοχυρώσετε ένα δυνατό εμπορικό σήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 30/09/2021 σε Αστικο, Εμπορικο

 

Διαγραφή – «Κούρεμα» 200.000 ευρώ!!!

            Μεγάλη Επιτυχία του Δικηγορικού μας Γραφείου: Διαγραφή άνω του 50%

                       Πέντε ευνοϊκές ρυθμίσεις με την Ε.Τ.Ε.: ΜΕΓΑΛΗ Διαγραφή & μικρό Επιτόκιο!!!

            Έπειτα από εξωδικαστική διαπραγμάτευση του δικηγορικού μας γραφείου με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., για λογαριασμό εντολέων μας, πετύχαμε τεράστιο κούρεμα σε πέντε διαφορετικές οφειλές, συνολικού ύψους σχεδόν 200.000 ευρώ, επιτυγχάνοντας παράλληλα μικρό επιτόκιο αποπληρωμής και εύλογη διάρκεια, ώστε η μηνιαία δόση που θα καταβάλλεται να είναι βιώσιμη!!!

            Πιο συγκεκριμένα, οι δανειολήπτες διατηρούσαν στην Εθνική Τράπεζα πέντε (5) οφειλές, συνολικού ύψους 387.487,39 ευρώ και συγκεκριμένα:

  1. Μία οφειλή ύψους 140.635,19 ευρώ από Στεγαστικό Δάνειο, όπου πετύχαμε διαγραφή ύψους 63.064,02 ευρώ και ρύθμιση διαρκείας 360 μηνών με επιτόκιο μόλις 0,5% για τα πρώτα 5 χρόνια και για το υπόλοιπο διάστημα ύψους μόλις 2,5%!!!
  2. Μία οφειλή ύψους 84.691,83 ευρώ από Στεγαστικό Δάνειο, όπου πετύχαμε διαγραφή ύψους 38.861,32 ευρώ και ρύθμιση διαρκείας 360 μηνών με επιτόκιο μόλις 0,5% για τα πρώτα 5 χρόνια και για το υπόλοιπο διάστημα  ύψους μόλις 2,5%.
  3. Μία οφειλή ύψους 64.322,82 ευρώ από Καταναλωτικό Δάνειο, όπου πετύχαμε διαγραφή ύψους 42.968 ευρώ και ρύθμιση διαρκείας 180 μηνών με επιτόκιο ύψους μόλις 3,6% – επιτόκιο ευτελές για καταναλωτικά δάνεια!!!!
  4. Μία οφειλή ύψους 83.515,55 ευρώ από Στεγαστικό Δάνειο, όπου πετύχαμε διαγραφή ύψους 43.553,64 ευρώ και ρύθμιση διαρκείας 132 μηνών με επιτόκιο ύψους μόλις 2,5%!!!
  5. Μία οφειλή ύψους 14.322 ευρώ ως υπόλοιπο από Στεγαστικό Δάνειο, όπου πετύχαμε διαγραφή 7.246,19 ευρώ και ρύθμιση διαρκείας 360 μηνών με επιτόκιο 1,5% για τα πρώτα 5 χρόνια και για το υπόλοιπο διάστημα ύψους μόλις 2,5%!!!

Επομένως, μολονότι η συνολική οφειλή ανερχόταν στις 387.487,39 ευρώ, πετύχαμε διαγραφή – «κούρεμα» – 195.675,17 ευρώ!!!, ήτοι ποσού πάνω από 50% και μάλιστα σε οφειλές και καταναλωτικές αλλά και στεγαστικές, ενώ οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν όλες εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια κι εύλογη διάρκεια, ώστε η δόση που θα καταβάλλουν οι δανειολήπτες μηνιαίως να είναι προπαντός βιώσιμη!!!

Με τους έμπειρους χειρισμούς μας καταφέραμε με μια όχληση να εξασφαλίσουμε πραγματικά ιδανικές ρυθμίσεις για τους οφειλέτες σε αυτή τη δύσκολη χρονικά συγκυρίας.

Το γραφείο μας με πολυετή εμπειρία σε τραπεζικά ζητήματα εν γένει είναι σε θέση να βρει την καλύτερη λύση και να σας καθοδηγήσει στην προσπάθεια εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών σας είτε μέσω διαπραγμάτευσης είτε μέσω Διαμεσολάβησης και με τις τράπεζες και τα funds.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού για διάσωση περιουσίας από πτώχευση και πλειστηριασμό καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ξεκινούν οι πλειστηριασμοί

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και αποφυγή πλειστηριασμών στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,