RSS

Category Archives: εμπορικές μισθώσεις

Διαμεσολάβηση υποχρεωτική

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2019

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ  ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΤΙΘΕΜΕΝΟΥΣ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ   ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΣΑΣ

            Υποχρεωτικά – πλέον – υπάγονται πολλές ιδιωτικές διαφορές στην διαδικασία της διαμεσολάβησης, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης του ένδικου βοηθήματος και γενικά της προσφυγής στα δικαστήρια από τους ενδιαφερόμενους!! Αυτό, εξασφαλίζει μεν την αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων ανά την Επικράτεια, αλλά δημιουργεί, δε, ένα μεγάλο αίσθημα ανασφάλειας στον πολίτη, που δεν ξέρει πώς να βρει το δίκιο του.

            Το γραφείο μας, διαθέτοντας άδεια πιστοποιημένου διαμεσολαβητή και με εμπειρία άνω των 30 ετών στο πλαίσιο της επίλυσης των διαφορών, μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά, ως από μηχανής Θεός, στην επίλυση των διαφορών σας,   πριν χρειαστεί να  ακολουθήσετε τον οποιονδήποτε δικαστικό Γολγοθά.

            Το κλασσικό μοντέλο δικαστικής επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών αλλάζει, διότι στον νεοείσακτο θεσμό της διαμεσολάβησης υπάγονται:

α) Οι διαφορές ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων από τη σχέση οροφοκτησίας, οι διαφορές από τη λειτουργία απλής και σύνθετης κάθετης ιδιοκτησίας, οι διαφορές αφενός ανάμεσα στους διαχειριστές ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους και κάθετης ιδιοκτησίας και αφετέρου στους ιδιοκτήτες ορόφων, διαμερισμάτων και κάθετων ιδιοκτησιών, καθώς επίσης και διαφορές που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο των άρθρων 1003 έως 1031 του ΑΚ.

β) Οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής για ζημίες από αυτοκίνητο, ανάμεσα στους δικαιούχους ή τους διαδόχους τους και εκείνους που έχουν υποχρέωση για αποζημίωση ή τους διαδόχους τους, όπως και απαιτήσεις από σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου, ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες και τους ασφαλισμένους ή τους διαδόχους τους, εκτός αν από το ζημιογόνο συμβάν επήλθε θάνατος ή σωματική βλάβη.

γ) Οι διαφορές από αμοιβές του άρθρου 622Α του ΚΠολΔ.

δ) Οι οικογενειακές  διαφορές, εκτός από αυτές της παραγράφου 1 περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ και της παραγράφου 2 του άρθρου 592 ΚΠολΔ.

ε) Οι διαφορές που αφορούν σε απαιτήσεις αποζημίωσης ασθενών ή των οικείων τους σε βάρος ιατρών, οι οποίες ανακύπτουν κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των τελευταίων.

στ) Οι διαφορές που δημιουργούνται από την προσβολή εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικών σχεδίων ή υποδειγμάτων.

ζ) Οι διαφορές από χρηματιστηριακές συμβάσεις.

Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος πολίτης, λοιπόν, δύναται να υποβάλλει αίτημα προσφυγής στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, σε πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή που μπορεί να επιλεγεί από τη λίστα διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να προσπαθήσει – πλέον – με αυτόν τον τρόπο να λύσει το κάθε πρόβλημά του.

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ και ΛΥΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ, ΜΕ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ!!

Τώρα μπορείτε με την καθοδήγηση του Δικηγορικού μας γραφείου να προετοιμαστείτε κατάλληλα ώστε να έχετε άμεσα την δυνατότητα υπαγωγής στην νέα διαδικασία της διαμεσολάβησης!!!  

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894 και 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Πληρωμή φόρου ή αγωγή έξωσης;

Απαλλαγή από το φόρο ενοικίων με αγωγή έξωσης ή διαταγή πληρωμής!

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων με ανείσπρακτα ενοίκια αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να πληρώσουν και το φόρο για τα ενοίκια αυτά σαν να τα είχαν εισπράξει.

Μέχρι πέρυσι αρκούσε να δηλώσει στην εφορία ο ιδιοκτήτης ότι δεν είχε καταβάλει τα μισθώματα ο ενοικιαστής και γλίτωνε την πληρωμή του φόρου. Φέτος δεν ισχύει αυτό. Πρέπει να αποδεικνύεται ότι δεν έχει γίνει η καταβολή των ενοικίων από αγωγή έξωσης ή αγωγή με την οποία να ζητούνται τα μισθώματα. Επίσης γίνεται με διαταγή πληρωμής.

Ευτυχώς παρότι υπάρχει αποχή των δικηγόρων επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων αγωγών και μάλιστα λόγω του ότι μέχρι τέλος Ιουνίου είναι η προθεσμία για τις δηλώσεις  οι αγωγές αυτές ασκούνται κατ’ επίσπευση!

Σημειώνεται ότι με την άσκηση αγωγών ή διαταγών πληρωμής τα εισοδήματα των ενοικίων θα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , ,

GRANT OF VISA (Type D)

GRANT OF VISA (Type D)

          For the issuance of the 5 year residence permit due to purchase/lease of real estate in Greece, valued over 250.000 euro, it is required as a prerequisite that the person concerned has been granted a visa for entering the country.

Type D visa provides the most benefits since the beneficiary is awarded the right to multiple entrances and free movement inside and between the member states of the Schengen Treaty being, while its effective duration extends up to one year. Nonetheless, the right to obtain a residence permit is also awarded to people with a different type of visa or those seeking asylum.

Conditions and required documents

The competent authorities for the provision of type D visa are the Greek Consulates of the state of residence of the applicant. The person who wishes to be granted a type D long term national visa needs to appear in person before the Consulate, submit the required documents, declare the purpose for entering and staying in the country and lastly, pay the required fees.

The required documents are as follow:

 1. Filled out and singed application for the grant of long term visa, along with a recent color picture.
 2. Valid passport of other official travel document. The document has to have been issued during the past decade, have at least two blank pages and its period of validity has to extend for at least three months after the date of departure from the state of destination.

iii. Certificate of criminal record from the authorities of the state of origin of the applicants certifying their criminal status. In cases where a court decision has been issued against the applicant, the competent consulate authority evaluates ad hoc whether or not he/she should be considered a threat for the national safety of Greece.

 1. Medical Certificate issued by a certified public or private institution certifying that the applicant doesn’t suffer from any contagious diseases and in general isn’t a threat for national public health.
 2. Documents of travel insurance with a period of validity equal to the provided visa duration, covering the expenses that may occur under certain circumstances during the applicant’s stay at the country of destination.

The competent consulate authority in some cases and in order to evaluate and ensure the fulfillment of every condition for granting type D visa may request from the applicant some additional of the above documents.

For specific additional information and counseling you can contact our Law Firm and speak with a qualified attorney at 0030 210 8811903, 0030 210 8251894 (fax) or via email at akorela@gmail.com

 

 

Ετικέτες: , , , , , , ,

Άδεια διαμονής αλλοδαπών με αγορά-μίσθωση ακινήτου 250.000 ευρώ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Ι. Δικαιούχοι

Δικαίωμα απόκτησης της 5ετους άδειας διαμονής δυνάμει του ν. 4146/2013 έχουν:

α.  Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι κατέχουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, η αντικειμενική αξία της οποίας ανέρχεται τουλάχιστον σε 250.000 ευρώ. Η προϋπόθεση αυτή καλύπτεται και σε περιπτώσεις ιδιοκτησίας περισσότερων του ενός ακινήτου μικρότερης αξίας, αρκεί η συνολική αξία αυτών να ξεπερνάει τα 250.000 ευρώ. Η άδεια διαμονής χορηγείται ακόμα και στις περιπτώσεις όπου το καταβληθέν ποσό αγοράς ήταν μικρότερο των 250.000 ευρώ αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου ξεπερνάει το ως άνω όριο. Αντίστοιχο δικαίωμα λήψεως άδειας διαμονής έχουν και όσοι έγιναν κύριοι ακινήτου λόγω δωρεάς ή γονικής παροχής. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ακινήτου, η μεν αξία του οποίου ξεπερνάει τα 250.000 ευρώ, όχι όμως και η αξία του επιμέρους δικαιώματος, άδεια διαμονής παρέχεται μόνο όταν οι ιδιοκτήτες είναι σύζυγοι και κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου. Σε διαφορετική περίπτωση το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνο εάν ο κάθε συνιδιοκτήτης έχει καταβάλλει ποσό τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Τέλος, δικαίωμα άδειας διαμονής έχει ο πολίτης τρίτης χώρας που αγοράζει οικόπεδο και προβαίνει σε ανέγερση κτιρίου, εάν το άθροισμα της αξίας αγοράς και του εργολαβικού κόστους ανέγερσης ξεπερνάει τις 250.000 ευρώ.

β. Στις περιπτώσεις όπου η αγορά ακινήτου αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ έχει πραγματοποιηθεί μέσω νομικού προσώπου, δικαίωμα απόκτησης άδειας διαμονής έχει και ο μέτοχος ή εταίρος, εφόσον του ανήκουν εξ ολοκλήρου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια.

γ. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι προτίθενται τεκμηριωμένα να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία τουλάχιστον 250.000 ευρώ στην Ελλάδα. Η πρόθεση τεκμαίρεται με έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική δυνατότητα του ενδιαφερομένου (πχ βεβαίωση αναγνωρισμένης τράπεζας Α΄ τάξεως ή επίσημου χρηματοδοτικού οργανισμού ή άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού φύλαξης χρεογράφων) ώστε να βεβαιώνεται η ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών ή λοιπών κινητών αξιών, όπως ομόλογα ή μετοχές, ύψους τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Περαιτέρω θα πρέπει να προκύπτει και η πρόθεση αγοράς ακινήτου πχ μέσω προσκόμισης σύμβασης ανάθεσης σε κτηματομεσιτικό γραφείο ή ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής σχετικών υπηρεσιών με δικηγορικό γραφείο).

δ. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστική μίσθωση ή μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, εφόσον το ελάχιστο ύψος της μίσθωσης ανέρχεται σε 250.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών θα πρέπει να αποδεικνύεται από το συμβόλαιο η εφάπαξ καταβολή του ανωτέρω ποσού.

ε. Τα μέλη της οικογένειας των ως άνω πολιτών τρίτων χωρών (ήτοι οι σύζυγοι και τα κάτω των 18 ετών άγαμα τέκνων αυτών ή ενός εκ των συζύγων, εφόσον του έχουν ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας). Στα τέκνα των πολιτών τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτά στην Ελλάδα, χορηγείται αυτοτελής άδεια διαμονής μετά την ενηλικίωσή τους, η οποία ανανεώνεται μέχρι το 21ο έτος σε ετήσια βάση.

ΙΙ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Γενικά δικαιολογητικά

 1. Έντυπο αίτησης (εις διπλούν)
 2. Τρεις έγχρωμες φωτογραφίες (πρόσφατες)
 3. Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό νοσηλευτικό ίδρυμα που βεβαιώνει ότι ο αιτών δεν πάσχει από νόσημα το οποίο αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία (εφόσον ο αιτών είναι κάτοχος θεώρησης εισόδου τύπου D, μπορεί εναλλακτικά να υποβληθεί το πιστοποιητικό υγείας που προσκομίσθηκε ενώπιον της Προξενικής αρχής για την έκδοση αυτής).
 4. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη ενδεχομένων εξόδων νοσηλείας/ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Ειδικά δικαιολογητικά

Περαιτέρω και κατά περίπτωση απαιτούνται επιπλέον τα κάτωθι:

– Στις περιπτώσεις αίτησης άδειας διαμονής από ιδιοκτήτες ακινήτων:

 1. i. Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς ή πράξης γονικής παροχής/δωρεάς του ακινήτου.
 2. ii. Βεβαίωση συμβολαιογράφου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρ. 6 παρ. 2 του ν. 4146/2013.

iii. Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

 1. iv. Στις περιπτώσεις όπου το ποσό των 250.000 ευρώ καλύπτεται συνολικά από την αγορά οικοπέδου σε συνδυασμό με την ανέγερση κτιρίου θα πρέπει να προσκομίζονται επιπλέον: το εργολαβικό συμφωνητικό ανέγερσης, η σχετική οικοδομική άδεια και τα τιμολόγια του εργολάβου με τις αντίστοιχες αποδείξεις καταβολής.
 2. v. Στις περιπτώσεις όπου η αίτηση γίνεται από μέτοχο/εταίρο νομικού προσώπου μέσω του οποίου έχει αποκτηθεί ακίνητο αξίας 250.000 ευρώ θα πρέπει να προσκομισθεί και αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών είναι κάτοχος του συνόλου των εταιρικών μεριδίων ή μετοχών.
 • Στις περιπτώσεις αίτησης άδειας διαμονής λόγω δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστικής μίσθωσης ή μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών.
 1. i. Αντίγραφο σύμβασης ή συμβολαιογραφικού εγγράφου μίσθωσης στα οποία θα αναγράφεται το κατ’ έτος τίμημα (χρονομεριστική μίσθωση) ή θα βεβαιώνεται η εφάπαξ καταβολή του συνολικού μισθώματος και θα γίνεται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ (ξενοδοχειακά καταλύματα ή τουριστικές κατοικίες).
 2. ii. Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο

iii. Στις περιπτώσεις χρονομεριστικής μίσθωσης θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση του ΕΟΤ ότι έχει λάβει γνώση της κατάρτισης της σύμβασης.

 • Στις περιπτώσεις αίτησης άδειας διαμονής από τα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου ιδιοκτήτη/μισθωτή πολίτη της τρίτης χώρας.

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του κράτους προέλευσης από το οποίο να προκύπτει ο σχετικός οικογενειακός δεσμός.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές επικοινωνήστε μαζί μας και μιλήστε με  εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ.  0030 2108811903, 00308251894, 0030 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , ,

visa D Θεώρηση άδειας παραμονής

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA τύπου D)

Για την έκδοση της 5ετούς άδειας διαμονής λόγω αγοράς/μίσθωσης ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα αξίας άνω των 250.000 ευρώ απαιτείται η προγενέστερη εξασφάλιση από τον ενδιαφερόμενο θεώρησης εισόδου στη χώρα.

Η θεώρηση εισόδου τύπου D προσφέρει τα περισσότερα πλεονεκτήματα, καθώς ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στα κράτη μέλη της διεθνούς συνθήκης Σένγκεν με δυνατότητα πολλαπλών εισόδων, ενώ η διάρκεια ισχύος της εκτείνεται έως το ένα έτος. Παρ’ όλα αυτά δικαίωμα απόκτησης άδειας διαμονής έχουν και οι κάτοχοι θεωρήσεων εισόδου διαφορετικού τύπου καθώς και οι αιτούντες άσυλο.

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά

Σε ό,τι αφορά τη θεώρηση εισόδου τύπου D, αρμόδια υπηρεσία απονομής είναι τα ελληνικά προξενεία της χώρας διαμονής του αιτούντος. Ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας που επιθυμεί να λάβει εθνική θεώρηση εισόδου μακράς διαρκείας (τύπου D) πρέπει να εμφανιστεί αυτοπροσώπως ενώπιον της προξενικής αρχής, να υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, να υποβληθεί σε συνέντευξη προκειμένου να διαπιστωθεί ο σκοπός εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα και τέλος να καταβάλει τα απαιτούμενα τέλη.

Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

 1. i. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου μακράς διαρκείας, συνοδευόμενη από μια σχετικά πρόσφατη, έγχρωμη φωτογραφία.
 2. ii. Εν ισχύ διαβατήριο ή άλλο επίσημο ταξιδιωτικό έγγραφο. Το έγγραφο θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας, να περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και η διάρκεια ισχύος του να εκτείνεται τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης από την επικράτεια του κράτους παραμονής.

iii. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των αλλοδαπών αρχών με το οποίο να πιστοποιείται η ποινική κατάσταση του αιτούντος στη χώρα κατοικίας του. Στις περιπτώσεις όπου υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση γίνεται κατά περίπτωση αξιολόγηση από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο αιτών αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της Ελλάδας.

 1. iv. Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν πάσχει από κάποια μεταδοτική νόσο και εν γένει δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
 2. v. Έγγραφα ταξιδιωτικής ασφάλισης με διάρκεια ισχύος ίση με τη χορηγούμενη θεώρηση, για την κάλυψη εξόδων που ενδέχεται να προκύψουν υπό περιπτώσεις κατά την παραμονή του αιτούντος στο κράτος εισόδου.

Η αρμόδια προξενική αρχή υπό περιπτώσεις και προκειμένου να διαπιστώσει και να διασφαλίσει την πλήρωση όλων των προϋποθέσεων για την απονομή θεώρησης εισόδου τύπου D, ενδέχεται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα από τον αιτούντα, πέραν των ως άνω αναφερομένων. 

Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές επικοινωνήστε μαζί μας και μιλήστε με  εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ.  0030 2108811903, 00308251894, 00306932455478

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , ,

Εμπορικές μισθώσεις τροποποίηση με ν 4242/14

Με το άρθρο 13 του νόμου 4242/28.2.2014  ( ΕΚ Α΄ 50/28.2.2014) επήλθαν σοβαρές αλλαγές στο νόμο περί εμπορικών μισθώσεων (πδ 34/95) και ιδίως όσον αφορά τη διάρκεια και την προστασία τους καθώς και τις αποζημιώσεις της άυλης αξίας και της καταγγελίας. Με τις νέες αυτές ρυθμίσεις υλοποιείται η απελευθέρωση των εμπορικών μισθώσεων με σκοπό να συναφθούν μισθωτικές συμβάσεις και να αξιοποιηθούν αρκετά καταστήματα. Ταυτόχρονα όμως μειώνεται και η προστασία των μισθωτών αφού ευκολότερα μπορεί να καταγγείλει ο εκμισθωτής τη μίσθωση στην λήξη της τριετίας για ανοικοδόμηση ή ιδιόχρηση καταβάλλοντας μικρή αποζημίωση.

Συγκεκριμένα:

 Για τις νέες μισθώσεις η διάρκεια ορίζεται εφεξής τουλάχιστον  τριετής (αντί 12ετής ή 9ετής), για όσες μισθώσεις θεωρούνται αόριστες ή συμφωνούνται για βραχύτερο διάστημα.

Η καταγγελία είναι έγγραφη και τα αποτελέσματά της επέρχονται σε τρεις (3) μήνες από την κοινοποίησή της. Σε καταγγελία μπορεί να προβεί τόσο ο εκμισθωτής όσο και ο μισθωτής μετά την λήξη της συμφωνηθείσας διάρκειας (εάν είναι μεγαλύτερη της τριετίας) ή των τριών ετών (εάν η συμφωνηθείσα διάρκεια είναι μικρότερη από τρία έτη ή αορίστου χρόνου). Η διάταξη αυτή είναι υπέρ του μισθωτή-επαγγελματία, ο οποίος μπορεί να δεσμευθεί μόνο για τρία χρόνια, και να απελευθερωθεί από συμβατικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, αν τυχόν οι συνθήκες της αγοράς και τα δεδομένα του λάβουν δυσμενή τροπή.

Αντικαθίστανται και οι διατάξεις που αφορούν τους λόγους καταγγελίας για ιδιόχρηση ή ανοικοδόμηση, για τις μισθώσεις που ήδη ισχύουν, επιτρέποντας στον εκμισθωτή να καταγγείλει την μίσθωση σε πιο σύντομη προθεσμία από εκείνη που μέχρι πρότινος ίσχυε, ανάλογα με τη διάρκεια που είχε αρχικώς συμφωνηθεί. Κατ’ αντιστοιχία, έχει τροποποιηθεί (μειωθεί) και ο αριθμός των μισθωμάτων που οφείλονται στον μισθωτή ως αποζημίωση στις περιπτώσεις καταγγελίας για το λόγο ιδιόχρησης και ανοικοδόμησης.

Οι υφιστάμενες μισθώσεις μπορούν να παραμείνουν δωδεκαετείς, όμως καταργείται η υποχρέωση του εκμισθωτή να καταβάλλει αποζημίωση 24 μηνιαίων μισθωμάτων, για την «άυλη εμπορική αξία του μισθωτή» και δεν ισχύει η τετραετής αυτόματη παράταση της διάρκειάς της. Μετά τη λήξη τους, οι μισθώσεις αυτές καταγγέλλονται ελεύθερα από καθένα από τα δύο μέρη, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθ. 609 ΑΚ. Διατηρείται σε ισχύ ότι σε περίπτωση μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης από τον μισθωτή, αυτή μπορεί να γίνει μετά από ένα έτος από την έναρξή της, με 3μηνη προειδοποίηση και καταβολή προς τον εκμισθωτή ενός μηνιαίου μισθώματος ως αποζημίωση.

Πρόβλεψη υπάρχει και για τις μισθώσεις που πρόκειται να καταγγελθούν από τον εκμισθωτή ή να λήξουν μέχρι 31.8.2014, λόγω συμπλήρωσης της 12ετίας ή μισθώσεις που έχουν μεν λήξει λόγω 12ετίας αλλά δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) μήνες από τη λήξη τους (όπως ίσχυε) ή τελούν υπό 4ετή παράταση, οπότε οφείλεται στον μισθωτή αποζημίωση ποσού που ισούται με το καταβαλλόμενο κατά τον χρόνο λήξης της μίσθωσης 6 μηνών ποσό.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , ,