RSS

Category Archives: Διαδικαστικά

ΕΦΕΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ – ΔΟΛΟΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Συνέντευξη-video

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Βίντεο

Συνέντευξη στην εκπομπή του Σκάι «Τώρα», σχετικά με τα Διαζύγια και την Διαμεσολάβηση


Συνέντευξη της δικηγόρου Άνθιας Κορέλα στην εκπομπή του Σκάι Τώρα, με την Άννα Μπουσδούκου, με θέματα τα Διαζύγια και τη συχνότητά τους στην Ελλάδα του 2018, καθώς και για τη Διαμεσολάβηση και την υποχρεωτική εφαρμογή του θεσμού σε υποθέσεις αποζημιώσεων, δανείων, διατροφών, αμοιβών, εργατικών κι εμπορικών διαφορών.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Νέα για Πλειστηριασμούς ακινήτων

Νομοθετικές αλλαγές για πλειστηριασμούς  ακινήτων.

Λίγες ώρες μας χωρίζουν από την ψήφιση του Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που δικαίως επισύρει αρνητικά σχόλια στους κύκλους των νομικών, οι οποίοι αντιλαμβάνονται την άσχημη κατάσταση που θα επικρατήσει, μεταξύ άλλων, και αναφορικά με τους πλειστηριασμούς ακινήτων. Πρώτον, όλες οι προθεσμίες που αφορούν στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης συντέμνονται και μάλιστα περιορίζεται σημαντικά ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο οφειλέτης για να αντιδράσει απέναντι σε νομικές ενέργειες που οι -σαφώς πιο ευέλικτες- τράπεζες διενεργούν, και όλα αυτά προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία των πλειστηριασμών. Δεύτερον, περιορίζονται ακόμη και τα ένδικα μέσα που διαθέτει ο οφειλέτης για να προστατευτεί ή και να προσβάλλει την αναγγελία κάποιου δανειστή του, με αποτέλεσμα, το δικαστήριο μέχρι το οποίο μπορεί να φθάσει την υπόθεσή του ο οφειλέτης να είναι το Εφετείο και όχι ο Άρειος Πάγος, και έτσι και πάλι έχουμε σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών σε βάρος όμως της προστασίας του οφειλέτη! Τρίτον, συντέμνεται και ο χρόνος που θα πρέπει να αναγγελθούν οι πιστωτές, τροποποίηση που όμως προμηνύει ότι θα αυξηθούν σημαντικά τα «κόκκινα δάνεια», καθώς προκειμένου να αναγγελθούν όλοι οι πιστωτές εμπρόθεσμα, θα καταγγέλουν τις δανειακές συμβάσεις. Τέταρτον, και αρκετά σημαντικό είναι ότι οι τράπεζες αποκτούν μεγαλύτερα προνόμια ικανοποίησης από το πλειστηρίασμα ακόμα και από το Δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τους εργαζομένους! Δηλαδή, και το σπίτι θα βγαίνει σε πλειστηριασμό και θα συνεχίζουμε να χρωστάμε στο Δημόσιο!! Το δε Δημόσιο, θα φυλακίζει για το υπόλοιπο των οφειλέτη! Τέλος, η αξία του ακινήτου που θα λαμβάνεται υπόψη για την εκτίμηση της τιμής πρώτης προσφοράς θα είναι η εμπορική, όπως θα προσδιορίζεται αυθαίρετα κατά τον χρόνο της κατάσχεσης του ακινήτου!  Η διάταξη θα εφαρμοστεί μετά την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, πιθανώς μέχρι τις 31.12.2015, ενώ μέχρι τότε θα ισχύει η αντικειμενική αξία για την εκτίμηση της αξίας και για λίγους  πρωχούς η προστασία της πρώτης κατοικίας.

Είναι προφανές ότι οι τροποποιήσεις ευνοούν αποκλειστικά τις τράπεζες και επιταχύνουν τις διαδικασίες σε βάρος των οφειλετών και των διακηρύξεων για κράτος δικαίου! Προς το παρόν, και μόνον για ένα 10ήμερο, από 21.7.2015 έως 31.7.20105, αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί, οι εξώσεις και οι κατασχέσεις. Κατά τον Αύγουστο υπάρχει πάντα αναστολή. Αναμένουμε πλειστηριασμούς κι εξώσεις από Σεπτέμβριο…!

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.

 

 

 

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , ,

Aside

Προς ενημέρωση των συναδέλφων και αποφυγή απώλειας δικονομικών προθεσμιών, επισημαίνεται ότι με τη διάταξη του άρθρου πέμπτου κεφ. Β’ παρ. 2 του Ν. 4079/2012 (Φ.Ε.Κ. Α’ 180/20-09-2012) ορίζεται ότι, για πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, η προθεσμία άσκησης των φορολογικών και τελωνειακών προσφυγών είναι πλέον τριάντα (30) και όχι εξήντα (60) ημέρες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη:

“2.α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του ν. 2717/1999 (Α’ 97) προστίθενται λέξεις ως εξής:

«και στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει τριάντα (30) ημερών που αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο».

β. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής καταλαμβάνουν πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.”

ΠΗΓΗ: ΔΣΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! Αλλαγή στις προθεσμίες φορολογικών προσφυγών!!!

 

Αναβολή στις διατάξεις για επιτάχυνση της δικαιοσύνης!

Οι αλλαγές στην δικαιοσύνη θα αργήσουν να έρθουν. Ας ελπίσουμε και ότι δεν θα ξεχαστούν!

  • Αριθμός : 4077
  • Έτος : 2012
  • Φ.Ε.Κ. : 168 Β΄/31-8-2012
  • Κατηγορία : ΚΩΔΙΚΕΣ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ – ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  • Τύπος : Νόμος (Ν)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 α. Η παράγραφος 21 του άρθρου 110 του ν. 4055/2012 (Α’ 51) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 17 και 20 ισχύουν από την 1η Μαρτίου 2013 και η διάταξη του άρθρου 8 ισχύει από τη 16η Σεπτεμβρίου 2012.» β. Το εδάφιο ιστ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4076/2012 (Α’ 159) διαγράφεται. Άρθρο 2 1. Οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Α.Ε.) και τα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) που δικαιούνται συμμετοχής στα επαγγελματικά πρωταθλήματα,αποκλειστικά για την αγωνιστική περίοδο 2012 − 2013, μπορούν να προσκομίζουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 (Α’ 121), όπως αυτός ισχύει σήμερα, εντός προθεσμίας ενός μηνός από τηνέναρξη του οικείου πρωταθλήματος. 2. Η ισχύς της διατάξεως της προηγούμενης παραγράφου άρχεται από τις 23 Αυγούστου 2012. Άρθρο 3 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 31 Aυγούστου 2012 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 31 Aυγούστου 2012 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

ΠΗΓΗ:Lawnet.gr

 
Σχολιάστε

Posted by στο 25/09/2012 in Διαδικαστικά