RSS

Category Archives: οικονομικά θέματα

ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΣΕΙ Η ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ;

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ;

            Από την 1η Ιανουαρίου του 2022 τέθηκε σε ισχύ το νέο άρθρο του 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σύμφωνα με το οποίο, μέσω των διαδοχικών προσπαθειών εκπλειστηριασμού ενός ακινήτου, η τιμή προσφοράς του μπορεί να βρεθεί ουσιαστικά σε «ελεύθερη» πτώση και να εκποιηθεί ακόμη και σε τιμή κατά πολύ χαμηλότερη της πραγματικής εμπορικής του αξίας.

            Τί ισχύει όμως στην πραγματικότητα;

            Το περιεχόμενο του νέου και ήδη σε ισχύ άρθρου ορίζει ότι, εάν ο αρχικός πλειστηριασμός αποβεί άγονος, τότε πραγματοποιείται για δεύτερη φορά, στην ίδια τιμή πρώτη προσφοράς. Εάν και την δεύτερη φορά ο πλειστηριασμός αποβεί άγονος, τότε, την τρίτη φορά, ο πλειστηριασμός πραγματοποιείται με την τιμή στο 85% της πρώτης προσφοράς κι αν και πάλι ο πλειστηριασμός αποβεί άγονος, την τέταρτη φορά, ο πλειστηριασμός πραγματοποιείται στο 65% της τιμής πρώτης προσφοράς. Εάν και την τέταρτη φορά αποβεί άγονος, υπάρχει δυνατότητα, με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον (δηλαδή, μέσω δικαστικής απόφασης) να επιδιωχθεί η εκποίηση του ακινήτου σε ελεύθερη τιμή, ήτοι σε τιμή ακόμη και κατώτερη του 65% της τιμής πρώτης προσφοράς.

            Η πρώτη ανάγνωση των ανωτέρω οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υφίσταται ένας πολύ ορατός κίνδυνος για τον οφειλέτη να βρεθεί στην πραγματικά δυσάρεστη θέση να εκπλειστηριαστεί το ακίνητό του σε μία πραγματικά εξευτελιστική τιμή – σημειωτέον άλλωστε ότι κατά κανόνα οι Τράπεζες «εκτιμούν» τα ακίνητα σε ήδη παράλογα κι εξωφρενικά χαμηλές τιμές κατά τον προσδιορισμό της τιμής προσφοράς – ώστε είναι πιθανή και η απώλεια του ακινήτου και η μη απόσβεση της οφειλής του οφειλέτη κατά μεγάλο μέρος, λόγω του «ελλειμματικού» εκπλειστηριάσματος.

            Υπάρχουν όμως πολύ απλοί και πρακτικοί τρόποι ο οφειλέτης να προστατευθεί από αυτό το πραγματικά απευκταίο σενάριο, το οποίο για έναν αδρανή στις νομικές εξελίξεις οφειλέτη μπορεί να αποδειχθεί δυστυχώς ρεαλιστικό. Το πρώτο που απαιτείται από τον δανειολήπτη είναι να βρίσκεται σε εγρήγορση και τα αντανακλαστικά του να είναι άμεσα. Εφ’ όσον λοιπόν η υπόθεσή του οδηγείται στον πλειστηριασμό, το πρώτο βήμα γίνεται με την κατάθεση ανακοπής ή/και ασφαλιστικών μέτρων κατά της έκθεσης κατάσχεσης, με στόχο είτε την ακύρωσή της (εάν υφίσταται λόγος προς τούτο) ή, ιδίως, την αύξηση της τιμής της πρώτης προσφοράς, στο επίπεδο τουλάχιστον της πραγματικής εμπορικής αξίας του ακινήτου, που σπανίως αποτυπώνει η εκτίμηση των Τραπεζών, ή ακόμη και σε μία «ιδανική» εμπορική αξία. Με αυτόν τον τρόπο, οι αλλεπάλληλες μειώσεις κατά την τρίτη και την τέταρτη φάση του πλειστηριασμού στην τιμή πρώτης προσφοράς δεν θα έχουν τόσο αντίκτυπο σε βάρος του οφειλέτη.

            Δεύτερον, ακόμη κι αν φτάσει κανείς σε αυτό το πέμπτο επίπεδο πτώσης τιμής, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μία καλά προετοιμασμένη νομική παρουσία του οφειλέτη στο δικαστήριο θα είναι σε θέση να αποδείξει ότι η εκπλειστηρίαση ακινήτου σε εξευτελιστική τιμή αποτελεί όχι απλώς δυσοίωνο και άδικο σενάριο για τον δανειολήπτη, αλλά και εξόχως καταχρηστική ενέργεια εκ μέρους της Τραπέζης. Το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι ο οφειλέτης θα είναι σε θέση να εμποδίσει την περαιτέρω πτώση της τιμής πρώτης προσφοράς του προς πλειστηριασμό ακινήτου του.

            Πολύ περισσότερο, το ίδιο άρθρο δίνει στον οφειλέτη το δικαίωμα, μετά την τέταρτη άγονη έκβαση του πλειστηριασμού, να απευθυνθεί ο ίδιος στο δικαστήριο, με αίτημα την απελευθέρωση του ακινήτου του, το οποίο θα βασίζεται ακριβώς στον κίνδυνο της εκποίησης του ακινήτου αντί πινακίου φακής, κατά τρόπο όχι απλώς αθέμιτα ζημιογόνο, αλλά και καταχρηστικό προς τον ίδιο. Έτσι, ο προετοιμασμένος νομικά οφειλέτης θα μπορέσει ουσιαστικά να «ανατρέψει» αυτήν την εκ πρώτης όψεως δυσοίωνη για τον ίδιο διαδικασία και να διεκδικήσει την απεμπλοκή του από τον πλειστηριασμό!

            Απαραίτητη προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, είναι η εξ αρχής έγκαιρη απεύθυνση του οφειλέτη σε εξειδικευμένους νομικούς συμπαραστάτες, οι οποίοι, διά της ειδικεύσεώς τους και της εμπειρίας τους, θα μπορέσουν να τον καθοδηγήσουν υπεύθυνα στις καταλληλότερες νομικές ενέργειες, που θα κατατείνουν στη βέλτιστη υπεράσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μισθώσεις ακινήτων και ζητήματα πλειστηριασμών καλέστε στο δικηγορικό γραφείο για ραντεβού και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Σε ποια τιμή βγαίνουν τα ακίνητα στον πλειστηριασμό;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μισθώσεις ακινήτων και ζητήματα πλειστηριασμών καλέστε στο δικηγορικό γραφείο για ραντεβού και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ασφαλισμένοι του e-EΦΚΑ οι οποίοι για οποιαδήποτε αιτία διακόπτουν την εργασία τους (π.χ. απόλυση, παραίτηση, λύση ή λήξη σύμβασης, διακοπή εργασιών ) έχουν δικαίωμα να συνεχίζουν να ασφαλίζονται προαιρετικά καταβάλλοντας τις αντίστοιχες εισφορές ανάλογα με τις αποδοχές τους, είτε επειδή θέλουν να συμπληρώσουν προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης ή/και για να διατηρήσουν την ασφαλιστική ικανότητα.

Στην περίπτωση της συμπλήρωσης των χρονικών προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση, θα πρέπει να δείχνει προσοχή ο ασφαλισμένος αναφορικά με τον απαιτούμενο υπολειπόμενο χρόνο ασφάλισης και με ποιες διατάξεις επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί

Μπορεί επίσης η προαιρετική ασφάλιση να αφορά την κλάδο κύριας ασφάλισης, επικουρικής, καθώς και τον κλάδο ασθένειας.

Θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει ήδη 10 έτη ασφάλισης συνολικά ή  5 έτη εκ των οποίων 1 εντός της τελευταίας 5ετίας

Ιδιαίτερη προσοχή να δείξουν οι αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ασφαλισμένοι π. ΟΓΑ αναφορικά με τυχόν οφειλές, καθώς αποτελούν εμπόδιο για προαιρετική και θα πρέπει με κάποιον τρόπο να υπαχθούν σε κάποια ρύθμιση.

Εισφορές που ο ασφαλισμένος κατέβαλε με τη λήξη/απώλεια της προαιρετικής επιστρέφονται άτοκα

Το γραφείο μας ασχολείται με την διεκδίκηση και υποβολή αιτήσεων για χορήγηση σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας κλπ.) και είναι ενημερωμένο για όλες τις εξελίξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ρυθμίσεις στην πλατφόρμα για χρέη σε ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, τράπεζες

Ολοένα περισσότερες βιώσιμες, ρεαλιστικές και δίκαιες ρυθμίσεις για τον οφειλέτη επιτυγχάνονται μέσω της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών που έχει τεθεί σε εφαρμογή και λειτουργία από τον Ιούλιο του έτους 2021, ιδίως σε ό,τι αφορά οφειλές προς το Δημόσιο.

Δέον να τονιστεί ότι στην πλατφόρμα μπορούν να υπαχθούν προς ρύθμιση οφειλές του ίδιου οφειλέτη τόσο προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ) όσο και προς χρηματοδοτικούς φορείς (τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις), υπό την προϋπόθεση ότι αυτές ξεπερνούν ως σύνολο τις 10.000 ευρώ. Ωστόσο, ο νομοθέτης αντιμετωπίζει διαφορετικά τις ρυθμίσεις που παράγονται μέσω της πλατφόρμας, καθώς δεσμεύει ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ να αποδεχθούν τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ενώ αντιθέτως οι ιδιώτες θεσμικοί πιστωτές (τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις), διατηρούν το έννομο δικαίωμά τους να επιλέξουν εάν συμφωνούν με την προτεινόμενη λύση ή όχι.      

Για το λόγο αυτό, η πλατφόρμα εξακολουθεί να παρέχει μια αξιόπιστη δυνατότητα εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο. Άλλωστε, ακόμα κι αν ο οφειλέτης δεν χρωστά σε ιδιώτες πιστωτές, αλλά διατηρεί οφειλές μόνον προς το Δημόσιο, μπορεί να υπαχθεί στην πλατφόρμα, αρκεί να έχει οφειλές προς τους δύο φορείς του Δημοσίου (ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ), που συνολικά ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ.

Οι ρυθμίσεις που παράγονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και οι αυτοματοποιημένες προτάσεις που εξάγονται από τον αλγόριθμο που χρησιμοποιεί η πλατφόρμα, δύναται να περιλαμβάνουν: α) Μερική διαγραφή («κούρεμα») οφειλών, η οποία μπορεί να ανέλθει: i. προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ) έως 75% επί της βασικής οφειλής, έως 85% επί των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ και έως 95% επί των προστίμων της ΑΑΔΕ, ii. προς τις τράπεζες και τις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις έως 80% επί της βασικής οφειλής και έως 100% επί των τόκων των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ή/και β) Μακροχρόνια αποπληρωμή οφειλών: i. έως 240 δόσεις για το Δημόσιο (ΑΑΔΕ και e-ΕΦΚΑ) και ii. έως 420 δόσεις για τις τράπεζες και τις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Για να επιτευχθεί η μερική διαγραφή χρέους, θα πρέπει να πληρούνται όλοι οι κανόνες και προϋποθέσεις, όπως καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι: α) να έχει πραγματική οικονομική αδυναμία, τόσο ο οφειλέτης όσο και οι συνοφειλέτες και εγγυητές του, δηλαδή μετά την κάλυψη των εύλογων δαπανών διαβίωσης δεν υφίσταται υπολειπόμενο εισόδημα και β) η εμπορική αξία της περιουσίας του οφειλέτη, των συνοφειλετών και των εγγυητών του να είναι μικρότερη του ύψους της οφειλής.

Κατόπιν της ενδεχόμενης ανωτέρω μερικής διαγραφής οφειλής, το υπόλοιπο χρέος δύναται να ρυθμιστεί σε ένα μακροχρόνιο πλάνο αποπληρωμής, ως εξής:
• οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να ρυθμιστούν σε έως διακόσιες σαράντα (240) δόσεις,

• τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων δύναται να ρυθμιστούν σε έως:

α) 420 δόσεις για οφειλές φυσικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια,
β) 240 δόσεις για τις οφειλές φυσικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια και για οφειλές νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια, και γ) 180 δόσεις για οφειλές νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια.

Το γραφείο μας ασχολείται επί σειρά ετών με την εξωδικαστική διαπραγμάτευση – διαμεσολάβηση και είναι ενημερωμένο για όλες τις εξελίξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για αποφυγή πλειστηριασμών, διάσωση περιουσιών, εξειδικευμένη νομική καθοδήγηση και διαμεσολάβηση στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Πρόωρη σύνταξη

Συνταξιοδότηση λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου

Όταν η αναπηρία επέρχεται λόγω βίου συμβάντος  κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή εξ αφορμής αυτής, δεν απαιτείται η συμπλήρωση των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση αναπηρικής σύνταξης. Μπορεί ο ασφαλισμένος να έχει χρόνο ασφάλισης ακόμα και μία ημέρα. Θα πρέπει να κριθεί από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ανάπηρος με συντάξιμο ποσοστό από πάθηση η οποία οφείλεται σε εργατικό ατύχημα.

Τον τρέχοντα χρόνο έχει οριστεί κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω εργατικού ατυχήματος από τον ΕΦΚΑ 780 ευρώ

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσκομίζεται  η απόφαση Δ/ντη ΕΦΚΑ για το χαρακτηρισμό του ατυχήματος ως εργατικού

Για τις επαγγελματικές νόσους θα πρέπει η πάθηση να καλύπτεται από τον Κανονισμό Ασθένειας του π. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα νομοθεσία. Αν ο εργαζόμενος είχε διακόψει την εργασία του όταν εμφανίστηκε η νόσος, υπάρχει κατά περίπτωση ένα μέγιστο χρονικό όριο της ιατρικής διάγνωσής της.

Αν το ατύχημα οφείλεται σε βίαιο συμβάν που έγινε εκτός εργασίας (εξωεργατικό ατύχημα), θα πρέπει να εξεταστεί η χορήγηση αναπηρικής σύνταξης με μειωμένες χρονικές προϋποθέσεις σε σχέση με την αναπηρική.

Σε κάθε περίπτωση η σύνταξη είναι ξεχωριστό σκέλος των δικαιωμάτων του ασφαλισμένου και δεν επηρεάζεται από τη διεκδίκηση ή μη αποζημιώσεων για υλική ζημία, διαφυγόντα κέρδη, ηθική βλάβη ή άλλες εργατικές επιδιώξεις ή την ποινική δίωξη εργοδότη σε περίπτωση υπαιτιότητας του τελευταίου.

Η προσφυγή σε δικηγόρο για την πλήρη ικανοποίηση των δικαιωμάτων του ασφαλισμένου είναι καίριας σημασίας.

Το γραφείο μας ασχολείται με την διεκδίκηση και υποβολή αιτήσεων για χορήγηση σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας κλπ.) και είναι ενημερωμένο για όλες τις εξελίξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Συνταξιοδότηση με τον νέο νόμο

Συνταξιοδότηση με τον νέο νόμο

Σε απάντηση ερωτημάτων που διατυπώνονται από ασφαλισμένους λόγω σύγχυσης που έχει δημιουργηθεί από  αντικρουόμενες πληροφορίες και μη αξιόπιστες ( μη νομικές )  πηγές πληροφόρησης όσον αφορά τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις, για το αν έχουν απωλέσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα ή το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών και δεν πρόλαβαν κάποια ευνοϊκά όρια ηλικίας ώστε να συνταξιοδοτηθούν μέχρι 31/12/2021 το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει ήδη αποσαφηνίσει τα εξής:

Πρώτον, όποιος ασφαλισμένος έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι 31/12/2021, μπορεί να το ασκήσει οποτεδήποτε χωρίς κανένα περιορισμό. Άρα μπορεί ένας ασφαλισμένος να παραμείνει στην εργασία του και να αναμένει μεγαλύτερη ανταποδοτική σύνταξη.

Δεύτερον, είναι αυθαίρετη και εσφαλμένη η άποψη ότι οι ασφαλισμένοι που θέλουν να βγουν στη σύνταξη θα πρέπει να το κάνουν μέχρι τις 31/12/2021, καθώς από 1/1/2022 δήθεν αυξάνονται τα όρια ηλικίας. Το Υπουργείο Εργασίας έχει διαβεβαιώσει κατά καιρούς με κάθε τρόπο ότι τα όρια ηλικίας δεν αυξάνονται.

Επομένως και με βάση τα παραπάνω τονίζεται πως:

  • Όσοι ασφαλισμένοι θεμελίωσαν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι τις 18/08/2015 μπορούν να υποβάλλουν ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ το αίτημα συνταξιοδότησης τους ΚΑΙ μετά την 01/01/2022, χωρίς κανένα περιορισμό ή αύξηση ορίων συνταξιοδότησης. 
  • Όσοι ασφαλισμένοι κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μεταξύ 19/8/2015 έως 31/12/2021 μπορούν να ασκήσουν και αυτοί ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ το δικαίωμα τους, ΚΑΙ μετά την 1/1/2022 και συγκεκριμένα όταν συμπληρώσουν το νέο (μεταβατικό) όριο ηλικίας. 
  • Όσοι ασφαλισμένοι ΔΕΝ θεμελίωσαν ή κατοχύρωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν τις 31/12/2021 ΔΕΝ εμπίπτουν στα μεταβατικά όρια ηλικίας και από 01/01/2022 συνταξιοδοτούνται με τους εξής βασικούς κανόνες:
  1. Στο 67ο έτος της ηλικίας με τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης ή τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ημέρες ασφάλισης ή
  2. Στο 62ο έτος της ηλικίας με τουλάχιστον σαράντα (40) έτη ασφάλισης ή δώδεκα χιλιάδες (12.000) ημέρες ασφάλισης ή
  1. Στο 62ο έτος της ηλικίας και τις εκάστοτε ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται για μειωμένη σύνταξη, όπου αυτή προβλέπεται,
  2. Συνεχίζουν να ισχύουν ειδικότερες προβλέψεις για συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων (στρατιωτικοί, βαρέα και ανθυγιεινά κ.λπ.)

Εκτός όμως από αυτούς τους κανόνες που παραθέτει το Υπουργείο θα πρέπει κάθε περίπτωση να εξετάζεται ξεχωριστά αν εμπίπτει σε κάποια κατηγορία μεταβατικών διατάξεων και αν δεν εμπίπτει ποιες είναι πλέον οι προϋποθέσεις. Επίσης πάντα διατηρείται η επιφύλαξη νεώτερων διαταξέων που μεταβάλλουν τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις.

Τέλος, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  έχει ήδη δώσει παράταση- κατά ένα έτος τουλάχιστον- στη προθεσμία υποβολής αίτησης αναγνώρισης πλασματικών ετών που έληγε στις 31/12/2021, προκειμένου οι ασφαλισμένοι να κατοχυρώσουν τα μεταβατικά όρια ηλικίας.

Το γραφείο μας ασχολείται με την διεκδίκηση και υποβολή αιτήσεων για χορήγηση σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας κλπ.) και είναι ενημερωμένο για όλες τις εξελίξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Απόφαση ΔΕΕ για ελβετικό φράγκο-Ταφόπλακα. Υπάρχει ελπίδα;

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ:

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ;

            Την Τρίτη, 21.12.2021, εκδόθηκε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) η πολυαναμενόμενη απόφαση επί της υπ’ αριθμ. C243/20 υπόθεσης, στην οποία πλειάδα Ελλήνων Δανειοληπτών είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους. Η συγκεκριμένη απόφαση εκδόθηκε κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος σε Συλλογική Αγωγή Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και η σημασία της ήταν σπουδαία, δεδομένου του αρνητικού προηγούμενου που είχε δημιουργήσει η πολύκροτη και αρνητική για τους δανειολήπτες υπ’ αριθμ. 4/2019 Απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, καθώς και οι σχετικές αποφάσεις που εκδόθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας εντεύθεν.

Δυστυχώς, ακόμη μία φορά, οι ελπίδες των δανειοληπτών διαψεύστηκαν, καθώς η απόφαση του Δ.Ε.Ε. θεωρείται, ήδη, μία πανηγυρική νίκη για τις Τράπεζες.

            Ποιο είναι το όλο ζήτημα; Ουσιαστικά, οι δανειολήπτες σε Ελβετικό Φράγκο, όχι μόνον στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές Χώρες, επιδίωξαν να αμβλύνουν την ζημία που υπέστησαν όταν η μέχρι πρότινος συμφέρουσα συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ ευρώ και ελβετικού φράγκου κατέρρευσε  και οι δόσεις των στεγαστικών δανείων τους οδηγήθηκαν στα ύψη, μέσω, μεταξύ άλλων, της αναγνώρισης ότι η ρήτρα της πληρωμής της εκάστοτε δόσης με βάση την τρέχουσα ισοτιμία είναι καταχρηστική, δεδομένων των συνθηκών, προκρίνοντας ως πιο δίκαιη λύση την αναδρομή στην αρχική ισοτιμία. Το οποίο, σε ανθρώπινο επίπεδο είναι κατανοητό, ακόμη και θεμιτό, αλλά δυστυχώς όχι απαραίτητα και σε νομικό. Κι αυτό που αναγνώρισε το Δ.Ε.Ε., αυτό που αναγνώρισε και ο Άρειος Πάγος, είναι ότι αυτή η ρήτρα επαναλαμβάνει στην πραγματικότητα το εθνικό δίκαιο (άρθρο 291 Α.Κ.) κι ως εκ τούτου δεν μπορεί να ελεγχθεί για καταχρηστικότητα. Με απλά λόγια, η ρήτρα αυτή επαναλαμβάνει εθνικό δίκαιο, κι άρα δεν ελέγχεται. Άλλωστε, αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι το συγκεκριμένο άρθρο ισχύει από χρόνια πριν και, πολύ περισσότερο, ότι ήταν αυτή ακριβώς η ρήτρα που καθιστούσε τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο επωφελή. Βλέπουμε, επομένως, ότι από νομικής άποψης, δεν είναι απαραίτητα άστοχη η απόφαση του Δ.Ε.Ε., ούτε του Αρείου Πάγου, ακόμη κι εάν βρίσκεται ενάντια στα συμφέροντα των δανειοληπτών.

            Είναι όμως και δίκαιη; Σήμερα, ξέρουμε πλέον, λίγο ή πολύ, ότι το Τραπεζικό Σύστημα προέβλεπε την μεταβολή της ισοτιμίας και ότι σε αυτήν ουσιαστικά επένδυσε για να δώσει φαινομενικά επωφελή δανειακά προϊόντα για τους δανειολήπτες, που όμως, σε βάθος χρόνου, θα αύξαναν την κερδοφορία της Τράπεζας. Επίσης, σήμερα ξέρουμε πλέον ότι οι Τράπεζες στις ενημερώσεις τους παρουσίαζαν την ισοτιμία ως ουσιαστικά αμετάβλητη, εμφανίζοντας τα δανειακά προϊόντα σε Ελβετικό Φράγκο ως μία ασφαλή και σίγουρη και στο διηνεκές συμφέρουσα επιλογή για τους δανειολήπτες, παραπλανώντας τους σε εγκληματικό βαθμό. Αυτό που οι Τράπεζες, βέβαια, δεν κατόρθωσαν να προβλέψουν μέσα στην φιλαργυρία τους, ήταν ότι οι δανειολήπτες δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στη διόγκωση της οφειλής τους κι ότι τα δάνεια θα «κοκκίνιζαν» στη συντριπτική πλειονότητά τους. Κάτι το οποίο, παρά τη φαινομενική «νίκη» τους σε νομικό επίπεδο δεν φαίνεται να μπορούν να ανορθώσουν. Διότι σήμερα το ζήτημα της οφειλής σε Ελβετικό Φράγκο έχει αναχθεί σε κοινωνικό φαινόμενο σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το ζήτημα είναι, βέβαια, ότι μολονότι σήμερα ξέρουμε κάποια βασικά πράγματα για τα αίτια αυτού του φαινομένου, ήτοι την πλεονεξία των Τραπεζών, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα αποδείξουμε. Έτσι, ακόμη και θετικές αποφάσεις του Δ.Ε.Ε. που θέτουν π.χ. τα κριτήρια της διαφανούς ενημέρωσης που δικαιούνταν οι Δανειολήπτες κι όφειλαν να τους παρέχουν οι Τράπεζες (C-212/20/18.11.2021, C-609/19/10.06.2021, C-776/19 έως C-782/19/10.06.2021), στην πραγματικότητα καθιστούν πολύ δύσκολη την πρακτική εφαρμογή τους, καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο ο δανειολήπτης να αποδείξει ότι έλαβε ή δεν έλαβε ορισμένη και συγκεκριμένη ενημέρωση. Μάλιστα, στο πλαίσιο των Συλλογικών Αγωγών, είναι κατά κυριολεξία ακατόρθωτο, αφού χάνεται εντελώς η προσωπική υπόθεση στο γενικό πλαίσιο της «ομάδας».

            Τι μπορεί να γίνει σήμερα; Πολλοί δανειολήπτες, εξωθημένοι από την απελπισία μπροστά σε ένα πραγματικά τοξικό προϊόν που δεν μπορούσαν εν μέσω οικονομικής κρίσης κι εντεύθεν να αποπληρώσουν, οδηγήθηκαν σε Συλλογικές Αγωγές που μέσω ενίοτε νομικών ακροβατισμών επιδίωξαν, άλλες περισσότερο κι άλλες λιγότερο γενναία, να επανορθώσουν μία πραγματική αδικία. Το ρίσκο όμως ήταν μεγάλο, και συγκεκριμένα να απολεσθεί από ένα «ομαδικό δεδικασμένο» η δυνατότητα αμφισβήτησης της οφειλής τους, κατ’ αρχήν τουλάχιστον. Φυσικά, τούτο δεν παραγνωρίζει το γεγονός ότι τα πρώτα χρόνια που εμφανίστηκε το φαινόμενο των Δανείων σε Ελβετικό Φράγκο η νομολογία του Δ.Ε.Ε. και των ελληνικών δικαστηρίων τασσόταν κατά κόρον υπέρ των δανειοληπτών, αλλά, όσο το φαινόμενο έπαιρνε διαστάσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι εθνικές και ευρωπαϊκές αποφάσεις «άλλαξαν στρατόπεδο» και τάχθηκαν αναφανδόν υπέρ του Τραπεζικού Συστήματος, ως ένα ακόμη δείγμα παροχής δικαιοπολιτικής προστασίας και κάλυψης του πιστωτικού συστήματος για να μην καταρρεύσει αυτό (άλλη είναι π.χ. οι ανακεφαλαιοποιήσεις των Τραπεζών μέσω Δημοσίου Χρήματος).

            Υπάρχει όμως τρόπος να παρακαμφθεί αυτή η δικαιοπολιτική προστασία των Τραπεζών και να δικαιωθεί ο δανειολήπτης σε Ελβετικό Φράγκο;

            Το κλειδί, ίσως, στην αποτελεσματική αμφισβήτηση της οφειλής και επαναφορά της σε φυσιολογικά επίπεδα δίχως νομικούς ακροβατισμούς και με έμφαση στα ιδιαίτερα στοιχεία και χαρακτηριστικά της κάθε μεμονωμένης υπόθεσης είναι η Αρνητική Αναγνωριστική Αγωγή. Μία αγωγή στην οποία θα εκτίθενται όλα τα συγκεκριμένα περιστατικά που οδήγησαν στην λήψη του δανείου (π.χ. το ζήτημα της ενημέρωσης: ο δανειολήπτης μπορεί να έχει στην κατοχή του τις ενδεικτικές δόσεις που θα καλούνταν να πληρώσει σε βάθος χρόνου ή να ενημερώθηκε για το δάνειο παρουσία μαρτύρων ή να συντρέχει στην περίπτωσή του κάποια προϋπόθεση που αποδεικνύει την ελλιπή ενημέρωση που έλαβε), αλλά και η (κακή) διαχείριση του δανείου του από την πιστώτριά του.

Διότι, διαπιστώνεται πολλές φορές από την οικονομοτεχνική ή και οικονομομετρική εξέταση των οφειλών σε Ελβετικό Φράγκο ότι οι πιστώτριες Τράπεζες επιδίωκαν ακόμη μεγαλύτερη κερδοσκοπία από τους δανειολήπτες τους, εφαρμόζοντας αυθαίρετες ισοτιμίες και αυθαίρετους επιτοκιακούς δείκτες, χρεώνοντας υπέρογκα κι ενίοτε παράνομα έξοδα και επιβαρύνσεις και εφαρμόζοντας εν γένει αθέμιτες χρηματοπιστωτικές πρακτικές. Φυσικά, όλα αυτά μπορεί να διακρίνει μόνον το έμπειρο μάτι ενός ειδικού οικονομολόγου, ο οποίος, ελέγχοντας την εξέλιξη του δανείου, μήνα μετά το μήνα, μπορεί να διακρίνει στοιχεία που ούτε ο νομικός αλλά και φυσικά ούτε ο ιδιώτης θα μπορούσε να διανοηθεί. Η αποκάλυψη αυτών των ατασθαλιών, η οποία συντελείται με μία πλήρη – και συχνά ογκώδη – Οικονομοτεχνική ή Οικονομομετρική Έκθεση από εξειδικευμένο οικονομολόγο, θα πρέπει να λάβει νομική μορφή και μέσω συγκεκριμένων νομικών συλλογισμών κι αιτημάτων, θα συνταχθεί μία Αρνητική Αναγνωριστική Αγωγή, η οποία θα διαπιστώνει ότι η πραγματική οφειλή είναι στην πραγματικότητα σημαντικά χαμηλότερη από αυτήν που αξιώνει η πιστώτρια Τράπεζα – ακόμη και στις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Μάλιστα, αυτές οι Αγωγές, επειδή ακριβώς βασίζονται σε Οικονομοτεχνικές Εκθέσεις που ελέγχουν με ενδελέχεια πολύ εξειδικευμένες πτυχές μεμονωμένων δανειακών προϊόντων είναι εξαιρετικά δύσκολο να αμφισβητηθούν από τις πιστώτριες Τράπεζες αλλά και από τη Δικαιοσύνη, κι ως εκ τούτου έχουν υψηλό βαθμό επιτυχίας, ιδίως εν συγκρίσει με τις Ομαδικές (Συλλογικές) Αγωγές.

Εν κατακλείδι, η κατάρρευση της ισοτιμίας Ελβετικού Φράγκου και Ευρώ οδήγησε σε μία άνευ προηγουμένου αδικία και οικονομική επιβάρυνση για τους Δανειολήπτες και αποτέλεσε προοπτική απρόσκοπτης κερδοσκοπίας από τις Τράπεζες, έστω και αν η άκρατη φιλαργυρία τους οδήγησε όχι στην κερδοσκοπία, αλλά στον «κοκκίνισμα» των δανειακών προϊόντων. Η Δικαιοσύνη και η Πολιτεία, εθνική και κοινοτική, από την πλευρά τους επέλεξαν να υποστηρίξουν το πιστωτικό σύστημα ώστε να μην καταρρεύσει, άσχετο αν για τον κίνδυνο της κατάρρευσης ευθυνόταν σε μεγάλο βαθμό το ίδιο. Σε αυτό το εξαιρετικά δυσοίωνο πλαίσιο για τους Δανειολήπτες, υπάρχει ακόμη η ελπίδα, η οποία όμως δεν μπορεί να έρθει από συλλογικές και απρόσωπες κι ως εκ τούτου γενικές διεκδικήσεις, αλλά από συγκεκριμένες, προσωπικές κι ατομικές, που θα υποστηρίζονται όχι από νομικούς ευφάνταστους ακροβατισμούς, αλλά από ισχυρές οικονομοτεχνικές μελέτες κι αγωγές ειδικού περιεχομένου από εξειδικευμένος οικονομολόγους και νομικούς, οι οποίες, ακόμη κι αν δεν μπορούν να αναιρέσουν την πραγματική αδικία που υπέστησαν οι δανειολήπτες όλα αυτά τα χρόνια, δύνανται τουλάχιστον να εξορθολογίσουν τις οφειλές σε μία κανονικότητα, η οποία θα είναι και σύμφωνη με τα συμβατικά κείμενα και σύμφωνη με το νόμο.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή και οικονομολόγο για διάσωση περιουσίας και αποφυγή πλειστηριασμών στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

REVENGE PORN:

ΤΙ ΕΙΝΑΙ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ

            Με αφορμή την αποκάλυψη της καταγγελίας και της κίνησης ποινικής διαδικασίας που αφορά σε γνωστό τηλεπαρουσιαστή ακριβώς για revenge porn (η λεγόμενη εκδικητική πορνογραφία), ο όρος πρωτοστατεί το τελευταίο εικοσιτετράωρο στα μέσα ενημέρωσης και στα social media και βρίσκεται στο προσκήνιο της επικαιρότητας. Πέρα από την απερίφραστη κατακραυγή τέτοιων πρακτικών, είναι σκόπιμο, με αφορμή αυτό το περιστατικό, να δοθεί έμφαση στο σε τί ακριβώς συνίσταται η πρακτική αυτή, στους λόγους για τους οποίους είναι επικίνδυνη και στα μέσα προστασίας που παρέχονται για την προστασία των θυμάτων.

            Τί είναι, λοιπόν, το revenge porn;

            Πρόκειται για την πρακτική της διαδικτυακής ανάρτησης προσωπικών φωτογραφιών και βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο, με στόχο τον εξευτελισμό του θύματος. Η ανάρτηση αυτή πραγματοποιείται προφανώς δίχως την συναίνεση ή συγκατάθεση του θύματος. Το φαινόμενο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας που ακουσίως προσέφερε τα μέσα για τη διευκόλυνση αφ’ ενός της απόκτησης τέτοιου υλικού κι αφ’ ετέρου της ανάρτησης και διάδοσής του στο διαδίκτυο, κυρίως (όχι όμως αποκλειστικώς) σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου. Πρόκειται πραγματικά για ένα «σημείο» της εποχής. Κατά συντριπτική πλειοψηφία αφορά γυναίκες (εκτιμάται το 90% των περιπτώσεων), ώστε να είναι δόκιμο – κι όχι γενίκευση – να αναφερθούμε στο φαινόμενο ως μία νέα μορφή της έμφυλης βίας. Κατ’ αρχήν είναι το αποτέλεσμα μίας ατυχούς έκβασης μίας ερωτικής σχέσης, όπου ο σύντροφος, που είναι κάτοχος υλικού σεξουαλικού περιεχομένου της τέως συντρόφου του, αναρτά το εν λόγω υλικό στο διαδίκτυο για εκδίκηση. Το σχήμα αυτό αποτελεί και τον κανόνα των περιπτώσεων, εξ ου και το όνομα «revenge porn» αν και ο σκοπός της ανάρτησης δεν αποκλείεται να είναι διάφορος του εξευτελισμού (π.χ. εκβιασμός για οικονομικό ή άλλο όφελος).

            Γιατί είναι επικίνδυνο;

            Το πρώτον, ως ήδη αναφέρθηκε, πρόκειται για ένα φαινόμενο έμφυλης βίας, ώστε δικαίως να λογίζεται ως κακοποιητική πράξη αυτή καθαυτή.

            Επίσης, συνήθως η τέλεση τέτοιων πρακτικών είναι αιφνιδιαστική για το θύμα, που κατά κανόνα είναι εντελώς ανυποψίαστο, καθώς προέρχεται κατά κανόνα από έναν (τέως) σύντροφο, ήτοι ένα πρόσωπο που μέχρι πρότινος έχαιρε της απόλυτης εμπιστοσύνης του θύματος και θα ήταν υπό φυσιολογικές συνθήκες υπεράνω πάσης υποψίας. Δεν αποκλείεται βέβαια το υλικό αυτό να υποκλαπεί από το θύμα μέσω ηλεκτρονικών μέσων, αλλά και πάλι, τούτο αρκετές φορές είναι αποτέλεσμα της γνώσης του θύτη των κωδικών ασφαλείας του θύματος, το οποίο είναι επίσης αποτέλεσμα της οικειότητας που είχε δημιουργηθεί από τη σχέση αυτή.

            Πέραν τούτου, όμως, στη σύγχρονη αυτή εποχή που διανύουμε, η ταχύτατη διάδοση της πληροφορίας οδηγεί σε ένα αναπόδραστο και θλιβερό αποτέλεσμα: το υλικό αυτό, αφότου αναρτηθεί, έχει την «τάση» να διαχέεται, να μεταφορτώνεται από χρήστες και να αποθηκεύεται σε άλλες συσκευές και να αναρτάται εκ νέου σε άλλες σελίδες, κι αυτό με ρυθμό εκθετικό, ιδίως όταν πρόκειται για επώνυμα πρόσωπα. Τουτέστιν, εφ’ όσον το υλικό αναρτηθεί, ακόμη κι αν αργότερα κατέβει από τον αρχικό χρήστη, δεν υπάρχει καμία απολύτως εγγύηση ότι το υλικό θα παύσει να υπάρχει αναρτημένο κάπου αλλού στο αχανές διαδίκτυο.

            Η επικινδυνότητα της πρακτικής όμως έγκειται στις συνέπειες, ψυχολογικές κι όχι μόνον, που συνεπάγονται για το θύμα· το σοκ, ο εξευτελισμός, η γελοιοποίηση, η ντροπή και ο ενδεχόμενος δημόσιος στιγματισμός και περιθωριοποίηση είναι μία κατάσταση που καλείται να βιώσει το θύμα από τη στιγμή της ανάρτησης κι εντεύθεν για το υπόλοιπο της ζωής του. Ακόμη κι αν η ανθρώπινη προσέγγιση του ζητήματος προφανώς και δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μομφή κατά του θύματος, η πίεση που εξ αντικειμένου ασκείται σε αυτό πολλές φορές μπορεί να αποδειχθεί αφόρητη, όπως δυστυχώς δεικνύει η εμπειρία, και να θέσει προσχώματα σε προσωπικό, κοινωνικό κι επαγγελματικό ακόμη επίπεδο. Μάλιστα, καθώς το φαινόμενο, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, γιγαντώνεται, δυστυχώς υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις όπου η πίεση για το θύμα αποδεικνύεται τόσο έντονη που σημειώνονται και περιπτώσεις (δυστυχώς κι επιτυχημένων) αποπειρών αυτοκτονίας.

            Πώς μπορεί κανείς να προστατευθεί;

            Δυστυχώς, η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι φρενήρης, σε σημείο που ο ήδη χαμηλών αντανακλαστικών Έλληνας Νομοθέτης έχει βρεθεί σήμερα πίσω από το φαινόμενο. Έτσι, η διάταξη του άρθρ. 370Α του Ποινικού Κώδικα προσφέρει μία αδρή περιγραφή του φαινομένου, χωρίς όμως να φωτογραφίζεται η εκδικητική πορνογραφία ως ιδιαίτερη εγκληματική πράξη, χωρίς καν να λαμβάνεται υπ’ όψιν το στοιχείο της σεξουαλικής φύσης του εγκλήματος ώστε να κατατάσσεται στα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και χωρίς να αναγνωρίζεται η φύσης της πράξης ως μορφή έμφυλης βίας. Στην πραγματικότητα το εν λόγω άρθρο αφορά κατά κυριολεξία την «παραβίαση απορρήτου», της οποίας, προφανώς, η ηθική απαξία δεν έχει την ίδια βαρύτητα, αλλά και η ποινική αντιμετώπιση είναι πιο «ελαφρά».

            Σημειωτέον ότι ούτε ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των (Προσωπικών) Δεδομένων προσφέρει λύσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα.

            Παρά ταύτα, και με δεδομένο ότι η πρόληψη αφ’ ενός δεν είναι πάντοτε εφικτή κι αφ’ ετέρου διότι η απαίτηση της πρόληψης έχει εγγενώς χαρακτήρα μομφής κατά του θύματος, η λύση πρέπει να εκπηγάσει από την ίδια την κοινωνία και τα πρότυπά της. Συγκεκριμένα, η κοινωνική συνείδηση πρέπει να ωθεί και να καθοδηγεί τα θύματα στην καταγγελία τέτοιων συμπεριφορών, ώστε η ποινική δικαιοσύνη, στο βαθμό του εφικτού, να επιλαμβάνεται και να τιμωρεί τις συμπεριφορές αυτές.

            Εδώ, θα πρέπει να γίνει μνεία, εν είδει κατακλείδας, σε μία «φωτεινή αχτίδα» που διαφαίνεται όσον αφορά το φαινόμενο της εκδικητικής πορνογραφίας· τα τελευταία χρόνια, κινήματα όπως το #metoo έχουν αναπτύξει την κοινωνική ενσυναίσθηση και ευαισθητοποίηση απέναντι στα θύματα έμφυλης βίας. Μάλιστα, η εμφατική διαδικτυακή παρουσία των κινημάτων αυτών στα social media δημιουργεί γρήγορα αντανακλαστικά για την ανάδειξη περιπτώσεων όπως και αυτή του γνωστού τηλεπαρουσιαστή, αλλά και για την κατάδειξη και κατακραυγή τέτοιου είδους ανθρώπων και συμπεριφορών, μαζικά και συντονισμένα, ώστε πλέον οι θύτες να οδηγούνται στην περιθωριοποίηση έμπρακτα και τα θύματα να βιώνουν μία μαζική συμπαράσταση και υποστήριξη, ψυχική και έμπρακτη, ώστε αντί να στιγματίζονται τα θύματα, να στιγματίζονται οι θύτες. Διότι η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει δύο πλευρές και η εκδοχή αυτή της χρήσης του διαδικτύου για προώθηση δράσεων και κινητοποιήσεων αυτών, μέσω των social media, έρχεται «μπούμερανγκ» κατά του θύτη.

            Σε κάθε περίπτωση, φαινόμενα εκδικητικής πορνογραφίας ήταν και παραμένουν κατακριτέα· αποκαλύψεις, όμως, όπως η προκείμενη, που δίδει αφορμή στον παρόντα διάλογο, ίσως δημιουργήσουν τις συνθήκες για έναν νομοθετικής περιωπής πλέον διάλογο, ώστε να θεσπιστεί, αισίως, ένα νομοθετικό πλαίσιο προστασίας του θύματος και τιμωρία των δραστών, σύγχρονο, ικανό και επαρκές.

Τέλος, να σημειωθεί ότι το θύμα εκτός από τη φυλάκιση -ποινική τιμωρία του δράστη- μπορεί να ζητήσει και χρηματική ικανοποίηση-αποζημίωση για την ηθική του βλάβη.

Για περισσότερες πληροφορίες και προσωπικό ραντεβού με εξειδικευμένο δικηγόρο επικοινωνήστε στα τηλ. 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Διαταγή πληρωμής-πλειστηριασμός

Σήμερα, μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση και με μια νέα οικονομική κρίση να κάνει την εμφάνιση της ως επακόλουθο της πανδημίας covid-19, έχουμε όλοι λίγο – πολύ ακούσει για «επίδοση διαταγών πληρωμής» από τις τράπεζες. Γνωρίζουμε όμως περί  τίνος πραγματικά πρόκειται;

Όταν ένας δανειολήπτης δεν πληρώσει για τουλάχιστον τρεις μήνες (90 ημέρες) την δόση του δανείου του, οι τράπεζες  δύνανται να αποστείλουν εξώδικη καταγγελία της ληξιπρόθεσμης δανειακής σύμβασης και να απαιτήσουν μέσω αυτής ολόκληρο το ποσό του δανείου ή της πιστωτικής κάρτας εντός μιας σύντομης προθεσμίας. Όπως είναι φυσικό, η συντριπτική πλειοψηφία των οφειλετών δεν δύναται να καταβάλλει τόσο μεγάλα ποσά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και, έτσι, στη συνέχεια οι τράπεζες εκδίδουν δικαστική απόφαση που λέγεται «Διαταγή Πληρωμής» ως απαραίτητο μέσο για την έναρξη των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης – πλειστηριασμών ακινήτων.

Τους τελευταίους μόνο μήνες, κατόπιν της σχετικής ομαλοποίησης της λειτουργίας της δικαιοσύνης μετά την λήξη των μέτρων κατά της διασποράς του covid-19, οι τράπεζες επέδωσαν -και συνεχίζουν να επιδίδουν- χιλιάδες Διαταγές Πληρωμής. Σημειωτέον δε, ότι επιδίδονται τόσο νέες όσο και παλαιές Διαταγές Πληρωμής, των οποίων γίνεται επίδοση δεύτερη φορά προκειμένου αυτές να τελεσιδικήσουν και να ξεκινήσει η αναγκαστική εκτέλεση.

Στην περίπτωση που ανήκετε στους χιλιάδες δανειολήπτες που έλαβαν μια νέα Διαταγή Πληρωμής, που επιδίδεται δηλαδή για πρώτη φορά μετά την έκδοσή της, θα πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε έμπειρο δικηγόρο, ώστε να ασκηθεί εμπρόθεσμα ανακοπή κατά αυτής, αλλά και αίτηση αναστολής της εκτέλεσής της με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Αν από την άλλη πλευρά, η Διαταγή Πληρωμής σας επιδίδεται για δεύτερη φορά, και πάλι θα πρέπει να προχωρήσετε άμεσα, σε ανακοπή αυτής, ειδάλλως θα τελεσιδικήσει και, όπως είπαμε παραπάνω θα ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Να σημειωθεί πως στη δεύτερη επίδοση δεν δίνεται από τον νόμο η δυνατότητα άσκησης ασφαλιστικών μέτρων, ωστόσο με τα κατάλληλα νομικά μέσα μπορούμε να κερδίσουμε πολύτιμο χρόνο για απευθείας διαπραγμάτευση με τις τράπεζες.

Να υπενθυμίσουμε δε ακόμη μία φορά ότι είτε αφορά σε πρώτη είτε σε δεύτερη επίδοση η προθεσμία της ανακοπής είναι ιδιαιτέρως στενή, δηλαδή έχει διάρκεια 15 εργάσιμων ημερών, που ξεκινά να τρέχει την επομένη της επίδοσης, γι’ αυτό ακριβώς απαιτούνται εγρήγορση και άμεσες κινήσεις.

Καταληκτικά, με την ανακοπή κατά μιας Διαταγής Πληρωμής αμφισβητούμε την απαίτηση της τράπεζας και, αν εν τέλει γίνει δεκτή από το δικαστήριο, ακυρώνουμε την Διαταγή Πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση η δικάσιμος είναι αρκετά μακρινή και υπάρχει πολύς χρόνος για διαπραγμάτευση που είναι πιθανό να φέρει ένα γενναίο κούρεμα στις οφειλές σας.

Το δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται κατά κόρον με οικονομικά ζητήματα και δη ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, αλλά και είναι σε θέση να σας καθοδηγήσει με συνέπεια και να σας κερδίσει τον απαραίτητο χρόνο, ώστε να βρούμε λύση και να αποφύγετε τον επικείμενο πλειστηριασμό.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και αποφυγή πλειστηριασμών στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Έξυπνη διαπραγμάτευση με κούρεμα και μικρές δόσεις

Όταν ένας οφειλέτης επιδιώκει τη ρύθμιση της οφειλής του, το κρίσιμο είναι να χειριστεί έξυπνα την διαπραγμάτευση. Ο χρόνος είναι ο σημαντικότερος σύμμαχος ή ο μεγαλύτερος εχθρός μας σε αυτή την περίπτωση, γι’ αυτό ακριβώς ένας δανειολήπτης – οφειλέτης πρέπει να απευθυνθεί σε έμπειρο δικηγόρο δανείων που θα τον καθοδηγήσει σωστά ώστε να μην χαθεί λεπτό ανεκμετάλλευτο.

Ποιές κινήσεις, όμως, αποτελούν έξυπνη διαπραγμάτευση;

Έξυπνη διαπραγμάτευση πλέον γίνεται όταν ο οφειλέτης μπορεί να «ανοίξει» μια δικαστική διαδικασία έναντι της τράπεζας, του fund ή της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, ώστε να την χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης προκειμένου μέχρι την συζήτηση της υπόθεσης από το δικαστήριο (η οποία εκτείνεται σε ορίζοντα πολλών ετών) να έχει όλο τον χρόνο μπροστά του να κινήσει την διαπραγμάτευση και τον εξωδικαστικό συμβιβασμό με τις μέγιστες πιθανότητες για ένα καλό κούρεμα!

Όπλα του οφειλέτη αποτελούν η αναγνωριστική αγωγή (στα πλαίσια της οποίας η σύμπραξη με οικονομολόγο ασκεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση), η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, τα ασφαλιστικά μέτρα και τυχόν έφεση κατά απορριπτικής απόφασης.

Το ποιο από τα παραπάνω ένδικα βοηθήματα και μέσα ταιριάζει στην δική σας οφειλή γνωρίζουμε μετά από εμπειρία χειρισμού εκατοντάδων υποθέσεων διατραπεζικής   εξωδικαστικής διαπραγμάτευσης.

Με την επίσημη διαπραγμάτευση μέσω έμπειρου δικηγόρου είναι δυνατόν να επιτύχετε ρυθμίσεις με ευνοϊκούς όρους, χωρίς να αναλωθείτε οι ίδιοι σε επαναλαμβανόμενες συζητήσεις με υπαλλήλους τραπεζών, funds, εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις ή, ακόμη χειρότερα, εισπρακτικών γραφείων, οι οποίες αλλάζουν πρόταση – αυξάνοντας τα απαιτούμενα ποσά σε κάθε τηλεφώνημα – και τελικά δεν οδηγούν πουθενά παρά μόνο προκαλούν ανείπωτο άγχος και ανησυχία.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.