RSS

Category Archives: Αποζημιώσεις

Πρόστιμα σε 4 μεγάλες τράπεζες για ελλιπή ενημέρωση κατά την επεξεργασία δεδομένων μέσω καρτών

ΑΠΔΠΧ:

Με τέσσερις αποφάσεις της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προχώρησε στην επιβολή προστίμων για την επεξεργασία δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών από τις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank.

Όπως αναφέρεται στις υπ’ αριθμ. 53/2022, 54/2022, 55/2022, 56/2022 αποφάσεις της Αρχής, πρώτα εξετάστηκε,  κατόπιν καταγγελιών, εάν και κατά πόσο οι Τράπεζες συμμορφώθηκαν με τα διαλαμβανόμενα στην πρωθύστερη υπ’ αριθμ. 48/2018 Απόφαση της Αρχής. Οι σχετικές καταγγελίες αφορούσαν την υποχρεωτική αντικατάσταση χρεωστικών/πιστωτικών καρτών με νέες, οι οποίες είχαν ως προεπιλογή τη δυνατότητα ανέπαφων συναλλαγών.

Η Αρχή με την υπ΄ αριθμ. 48/2018 Απόφαση, αφού εξέτασε ζητήματα ασφάλειας της εν λόγω επεξεργασίας καθώς επίσης και τους σχετικούς κινδύνους, απηύθυνε σύσταση στις εν λόγω Τράπεζες, καθώς, όπως  προέκυψε, οι τράπεζες δεν παρείχαν σχετική ενημέρωση ότι στο chip των χρεωστικών/πιστωτικών καρτών τύπου Mastercard των πελατών της Τράπεζας, θα τηρούνται πληροφορίες για τις τελευταίες 10 συναλλαγές που έχει πραγματοποιήσει ο κάτοχός τους σε φυσικό κατάστημα, οι οποίες πληροφορίες μπορούν να αναγνωστούν «ανέπαφα». Αντί για ενημέρωση ξεκίνησαν διαδικασίες αντικατάστασης των εν λόγω καρτών.  

Η Αρχή με τις παρακάτω αποφάσεις της επέβαλε πρόστιμο 20.000 ευρώ σε κάθε μία από τις τράπεζες για παραβίαση του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ):

Απόφαση 53/2022 – Επεξεργασία δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών από την Εθνική Τράπεζα

Απόφαση 54/2022 – Επεξεργασία δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών από την Τράπεζα Πειραιώς

Απόφαση 55/2022 – Επεξεργασία δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών από την Τράπεζα Eurobank

Απόφαση 56/2022 – Επεξεργασία δεδομένων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών από την Τράπεζα Alphabank

Οι οφειλέτες των ανωτέρω πιστωτικών ιδρυμάτων μπορούν να αποκαταστήσουν την βλάβη τους από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων χωρίς τη συναίνεσή τους με την κατάθεση αγωγών αποζημίωσης ενώπιον των δικαστηρίων της χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για ζητήματα αποζημίωσης λόγω παραβίασης προσωπικών δεδομένων στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

πηγη: LAWSPOT

 

Αποζημίωση για αστυνομική βία

Εθνικά δικαστήρια και ΕΔΔΑ

Τη δικαίωσή του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) πέτυχε πολίτης που υπέστη εξευτελιστική μεταχείριση κατά την σύλληψή του από αστυνομικούς ύστερα από επεισόδια σε δημόσιο δρόμο του Βελγίου, λαμβάνοντας τελικά αποζημίωση από το βελγικό κράτος ποσού 16.000 ευρώ για την ηθική βλάβη και τα έξοδά του, που επιδικάστηκε από το ΕΔΔΑ κατόπιν προσφυγής του.

Συγκεκριμένα, ο προσφεύγων υποστήριξε ότι δέχθηκε αδικαιολόγητη αστυνομική βία από τα όργανα της τάξης, με προσβολές και άσκηση σωματικής βίας, όταν τον σταμάτησαν για έλεγχο στο δρόμο, αλλά και κατά σύλληψη και μεταφορά του στο αστυνομικό τμήμα. Δεν δικαιώθηκε από τα εθνικά δικαστήρια για την προσβολή του αυτή και γι’ αυτό άσκησε προσφυγή στο ΕΔΔΑ για την παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων του, λόγω της εξευτελιστικής μεταχείρισής του από τους αστυνομικούς. Στο στάδιο όμως πριν την εκδίκαση της υπόθεσης, επιτεύχθηκε σιωπηρός φιλικός διακανονισμός μεταξύ των μερών (κράτος- πολίτης/προσφεύγων) και το βελγικό κράτος υπέβαλε μονομερή δήλωση, με την οποία αναγνώριζε την παραβίαση των δικαιωμάτων του πολίτη κατά την σύλληψή του (αρ. 3 ΕΣΔΑ), δεσμευόμενο να καταβάλει ως ηθική αποζημίωση το ποσό των 15.000 ευρώ, χωρίς να χρειαστεί να εκδικασθεί η υπόθεση περαιτέρω.

Ωστόσο, η ταλαιπωρία του πολίτη δεν σταμάτησε εκεί, διότι, μολονότι είχε προηγηθεί η μονομερής δήλωση του βελγικού κράτους, εκείνος τελικά κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε εκ των υστέρων για αντίσταση κατά των αστυνομικών αρχών στα εθνικά δικαστήρια. Και τούτο διότι θεώρησαν ότι η δήλωση αυτή κάλυπτε μόνο τις προσβολές που ειπώθηκαν από τους αστυνομικούς κατά τη μεταφορά του στο αστυνομικό τμήμα μετά την σύλληψή του, κι ότι δεν έθετε υπό αμφισβήτηση την απόφαση της εισαγγελίας να παύσει την ποινική δίωξη κατά των αστυνομικών. Για το λόγο αυτό, ο θιγόμενος πολίτης άσκησε εκ νέου προσφυγή στο ΕΔΔΑ, ισχυριζόμενος ότι υπήρξε λανθασμένη ερμηνεία της μονομερούς δήλωσης από τα βελγικά δικαστήρια. 

Το ΕΔΔΑ, κατά την εξέταση της νέας προσφυγής, διαπίστωσε ότι τα εθνικά δικαστήρια καταδίκασαν τον προσφεύγοντα, δίνοντας αποφασιστική βαρύτητα στην ενοχοποιητική μαρτυρία των αστυνομικών που τον είχαν σταματήσει και ενεπλάκησαν μαζί του, αλλά και στις καταθέσεις των συναδέλφων τους αστυνομικών που ήταν παρόντες στο περιστατικό, ενώ απέδωσαν λιγότερη αποδεικτική αξία στις καταθέσεις των τεσσάρων μαρτύρων υπεράσπισης με το σκεπτικό ότι, ως πρόσωπα που γνώριζαν τον προσφεύγοντα, δεν είχαν παράσχει επαρκείς εγγυήσεις αξιοπιστίας!! Όμως, το ΕΔΔΑ έκρινε διαφορετικά, επισημαίνοντας ότι οι αστυνομικοί είχαν κατονομαστεί κατά την διαδικασία που το πρώτον είχε ξεκινήσει ο προσφεύγων για αστυνομική βία και η βελγική κυβέρνηση με τη δήλωσή του είχε αναγνωρίσει την παραβίαση του άρ. 3, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενοι οι μάρτυρες αστυνομικοί να ήταν απρόθυμοι να καταθέσουν σε βάρος των συναδέλφων τους. Περαιτέρω, το ΕΔΔΑ υποστήριξε ότι οι όροι της μονομερούς δήλωσης δεν περιορίζονταν μόνο στη μεταφορά του προσφεύγοντος στο αστυνομικό τμήμα μετά τη σύλληψή του και ότι το βελγικό κράτος είχε ρητά αναγνωρίσει την παραβίαση του άρθρου 3 που απορρέει από τις συνθήκες υπό τις οποίες οι αρχές είχαν σταματήσει τον προσφεύγοντα και το είχε κάνει στο πλαίσιο προσφυγής του πολίτη ενώπιον του ΕΔΔΑ, όπου ο τελευταίος ισχυριζόταν ότι τα αστυνομικά όργανα ήταν υπερβολικά βίαια και φυλετικά προκατειλημμένα εναντίον του. Κατέληξε δε το ΕΔΔΑ ότι η δήλωση του κράτους για την αναγνώριση της παραβίασης των δικαιωμάτων του αρ. 3 ΕΣΔΑ, σε καμία περίπτωση δεν σήμαινε ότι ο προσφεύγων δεν ήταν ένοχος για αντίσταση στους αστυνομικούς, επέβαλε όμως στα εθνικά δικαστήρια το καθήκον να εξετάσουν τους ισχυρισμούς αντίστασης με τη μέγιστη προσοχή και να βεβαιωθούν ότι διατυπώθηκαν αυτοί οριστικά. 

Για την εν λόγω παραβίαση, τελικά το ΕΔΔΑ επιδίκασε στον προσφεύγοντα συνολικά 16.000 ευρώ για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης και για έξοδα.

Πηγή: echrcaselaw.com, dikastiko.gr

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ!

            Κατά κανόνα, βασική προϋπόθεση που θέτουν οι Τράπεζες και οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων για τη ρύθμιση των δανειακών προϊόντων τους, είναι η καταβολή ενός ποσού ως προκαταβολής, που είναι αρκετά μεγάλη ιδίως εάν έχει οριστεί πλειστηριασμός. Η δε ανάγκη των οφειλετών να ρυθμίσουν, ενόψει της πλέον έκδηλης διωκτικής διάθεσης των πιστωτών και του επικείμενου κινδύνου του πλειστηριασμού και της απώλειας του ακινήτου τους, είναι πολύ πιθανό να τους οδηγήσει, από υπερβάλλοντα ζήλο, σε βεβιασμένες κινήσεις που μπορεί να τους στοιχίσουν πολλά.

            Ας δούμε τους κινδύνους που μπορούν να ανακύψουν σε αυτές τις περιπτώσεις και τί πρέπει να προσέχουν οι Οφειλέτες σε αυτές τις περιπτώσεις:

            Σε πολλές περιπτώσεις, το ποσό της προκαταβολής ζητείται για την εξέταση και μόνον του αιτήματος ρύθμισης. Αυτό σημαίνει ότι ο οφειλέτης καλείται να καταβάλει το ποσό αυτό όχι στο πλαίσιο μίας συνολικής ρύθμισης των οφειλών του, αλλά για την έναρξη της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης! Πλείστες είναι οι φορές που οφειλέτες ενώ κατέβαλαν το ποσό που τους ζητήθηκε, εν τέλει δεν κατάφεραν να ρυθμίσουν!

            Επίσης, πολλές φορές παρατηρείται το ποσό να μην χρεώνεται καν στο λογαριασμό εξυπηρέτησης της οφειλής, ώστε να την απομειώνει, αλλά να χρεώνεται είτε σε διαφορετικό λογαριασμό είτε και καθόλου! Το οποίο σημαίνει ότι η οφειλή αυτή καθαυτή συνεχίζει να διογκώνεται με τάχιστους ρυθμούς ενώ, όταν κι εφ’ όσον γίνει ο συμψηφισμός της προκαταβολής, το υπόλοιπο της οφειλής να παραμένει, συγκριτικά, υψηλό.

            Τέλος, έχουν σημειωθεί αρκετές περιπτώσεις που οι οφειλέτες, μολονότι συμφωνούν σε ένα συγκεκριμένο ποσό προκαταβολής, κατά το συμφωνημένο χρόνο καταβολής του προς τον πιστωτή τους, ενημερώνονται ότι το απαιτούμενο ποσό έχει αλλάξει και είναι σημαντικά υψηλότερο!

            Όλες αυτές οι αξιοσημείωτες, αλλά όχι ασυνήθιστες, δυστυχώς, περιπτώσεις, παρασταίνουν εξαιρετικά καταχρηστικές πρακτικές εκ μέρους των πιστωτών, οι οποίες επιδεινώνουν την ήδη δεινή θέση των οφειλετών, οι οποίοι καλούνται να εξεύρουν και πολύ συχνά να καταβάλουν ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, δίχως εν τέλει ούτε η οφειλή τους να απομειώνεται ούτε ο επικείμενος κίνδυνος να αποτρέπεται!

            Τί πρέπει, επομένως, να προσέχουν οι οφειλέτες;

            Πρώτον, το ποσό της προκαταβολής είναι κατά κανόνα διαπραγματεύσιμο. Το άγχος, η πίεση και το στρες που ασκείται από τις Τράπεζες και τα Funds στους οφειλέτες, μέσω των απειλών για ενέργειες εκτέλεσης και απώλεια των ακινήτων τους δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι ίδιοι οι οφειλέτες δεν έχουν περιθώρια ελιγμού. Ο συνδυασμός δικαστικών κι εξωδικαστικών ενεργειών, ανάλογα με κάθε περίπτωση, μπορεί να δώσει στους οφειλέτες την διαπραγματευτική «αβάντα» που χρειάζονται για την διεκδίκηση ενός χαμηλότερου ποσού προκαταβολής. Η άκριτη αποδοχή κάθε απαίτησης των πιστωτών, ως προϊόν πανικού, είναι μεν κατανοητή, αλλά δεν αποτελεί μονόδρομο για τους οφειλέτες.

            Δεύτερον, η καταβολή του απαιτούμενου ποσού πρέπει πάντοτε να λαμβάνει χώρα μετά την λήψη από τον οφειλέτη των λεγόμενων «προσυμβατικών», ήτοι του προσχεδίου του συμβατικού κειμένου της ρύθμισης, όπου θα πρέπει ρητώς να αναφέρεται ότι το ποσό της προκαταβολής αφ’ ενός μειώνει ευθέως την οφειλή κι αφ’ ετέρου εντάσσεται στο πλαίσιο της ίδιας της ρύθμισης – ήτοι να έχει θετική γνώση ο οφειλέτης ότι η προκαταβολή δεν αποτελεί προστάδιο της ρύθμισης.

            Τρίτον, πριν την καταβολή, πρέπει να ελέγχονται γενικότερα οι συμβατικοί όροι της προτεινόμενης ρύθμισης, για τυχόν παγίδες ή ρήτρες που μπορεί να καταστήσουν τη ρύθμιση ασύμφορη, υπερβολικά δεσμευτική ή και αδύνατο να εξυπηρετηθεί, με αποτέλεσμα η προκαταβολή να αναλωθεί, κατόπιν, πολύ σύντομα, σε – συχνά μη σύννομες – τοκοφορίες και να «εξαϋλωθεί». Φυσικά, ο οφειλέτης είναι πολύ πιθανόν να μην έχει την γνώση ή την εμπειρία για να «διαβάσει» ένα συμβατικό κείμενο ρύθμισης, οπότε συστήνεται ανεπιφύλακτα να επικοινωνήσει σε κάθε περίπτωση με νομικό συμπαραστάτη με εξειδίκευση στο αντικείμενο.

            Ούτως ή άλλως, η διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης μίας οφειλής ενεργείται εντελώς διαφορετικά μεταξύ ενός νομικού και του πιστωτή εν συγκρίσει με ενός ιδιώτη και του πιστωτή. Τουτέστιν, ανυπόστατες και κενές απειλές, υπερβολικές απαιτήσεις, αντισυμβατικές πρακτικές και λοιπές παρατηρούμενες – κι εντελώς καταχρηστικές – πρακτικές είναι δυνατόν να αποφεύγονται ή αποκρούονται ήδη εξ αρχής, μέσω μίας πιο ψύχραιμης προσέγγισης, η οποία βασίζεται τόσο σε γνώση όσο και σε εμπειρία.

            Επειδή ακριβώς για την επίτευξη μιας ρύθμισης η προκαταβολή είναι σήμερα ο κανόνας και ιδίως για στεγαστικά δάνεια, και πολύ συχνά πρόκειται για ποσά πολύ δύσκολο να εξευρεθούν – τα οποία αποτελούν και σημαντική οικονομική θυσία για τους οφειλέτες, η καταβολή τους στους πιστωτές θα πρέπει να γίνεται κατόπιν διαβούλευσης κι όχι ελαφρά τη καρδία. Δυστυχώς, τόσο οι Τράπεζες όσο και τα Funds λειτουργούν υπό όρους κερδοσκοπικούς και λίγο ενδιαφέρονται για τον άνθρωπο πίσω από την οφειλή, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα διστάσουν να εκμαιεύσουν πολύ σημαντικά ποσά για μικρά ανταλλάγματα (ή και καθόλου), όσο κι αν πρόκειται να στοιχίσει αυτό στους οφειλέτες.

            Παρά ταύτα, οι δανειολήπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είναι μόνοι τους σε αυτό και δεν πρέπει να πανικοβάλλονται υπακούοντας σε κάθε επιταγή του πιστωτή τους· τουναντίον, σκόπιμο είναι, για να αποφεύγονται τέτοια φαινόμενα, να συμβουλεύονται εξειδικευμένους στο αντικείμενο νομικούς συμπαραστάτες, ικανούς να τους καθοδηγήσουν στις σωστές και ωφέλιμες ενέργειες.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και αποφυγή πλειστηριασμών στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΕΔΔΑ προσφυγή για συνθήκες κράτησης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

            Το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει απασχολήσει πολλάκις την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη – ιδίως δε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) αλλά και, κατά περίπτωση, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.). Αποτελεί δε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα που άπτεται ενός πανευρωπαϊκού φαινομένου που δεν αποτελεί έκπληξη ο όγκος (πλούτος) της νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α., που έχει εκδοθεί μόλις από την αρχή του έτους 2022, για πλειάδα χωρών του ευρωπαϊκού χώρου. Μάλιστα, το περιεχόμενο των αποφάσεων αποτελεί οδοδείκτη, με την έννοια ότι δύναται να αποτελέσει καταφύγιο για κρατούμενους στην Ελλάδα – που ας μην ξεχνάμε ότι πολλάκις έχει φερθεί  για το εν λόγω ζήτημα ενώπιον της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης – και φυσικά την Ευρώπη εν γένει, αλλά και φόβητρο για τις χώρες του Ευρωπαϊκού Χώρου.

            Κατωτέρω αναφέρονται ενδεικτικά οι περιστάσεις που έφεραν ευρωπαϊκές χώρες ενώπιον του Ε.Δ.Δ.Α. και τις καταδίκασαν για παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.):

            Ως παραβίαση του άρθρου 3 της Ε.Σ.Δ.Α. που αφορά στην υποβολή σε βασανιστήρια ή σε εξευτελιστική ποινή ή μεταχείριση θεωρήθηκε:

            – Η έλλειψη κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης για κρατούμενους με σοβαρές ιατρικές παθήσεις (BORODAY κλπ κατά Ουκρανίας), μεταξύ άλλων και για κρατούμενους με AIDS/HIV (KALMYKOV κατά Ρωσίας), για κρατούμενους με σοβαρή ασθένεια σε τελικό στάδιο (COSOVAN κατά Μολδαβίας).

            – Η άρνηση πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης σε κρατούμενο με σοβαρή ιατρική πάθηση που εμπόδιζε την όρασή του (BAYLO κατά Ουκρανίας).

            – Η ανεπαρκής ιατρική περίθαλψη και η μη παροχή βοήθειας για την άσκηση του κρατουμένου σε εξωτερικό χώρο σε κρατούμενο με προβλήματα υγείας (SHIRKHANYAN κατά Αρμενίας). Παράλληλα, η μη παροχή προσφυγής ενώπιον των εθνικών αρχών για το ζήτημα αυτό κρίθηκε και ως παραβίαση του άρθρου 13 της Ε.Σ.Δ.Α. που αφορά στην παροχή πραγματικής προσφυγής.

.

            – Η κράτηση σε κοινό σωφρονιστικό κατάστημα ατόμου που πάσχει από διπολική διαταραχή, σε κακές συνθήκες και δίχως παροχή θεραπευτικής αρωγής (SY κατά Ιταλίας).

            – Η κράτηση σε υπερπλήρες κελί και η κράτηση σε ερειπωμένο και ανεπαρκώς φωτισμένο κελί (LUKOŠIN κατά Λιθουανίας).

            – Η επιβολή ισόβιας κάθειρξης δίχως την προοπτική αποφυλάκισης (BORODAY κλπ κατά Ουκρανίας).

            – Η μη λήψη υπόψιν του κινδύνου κακομεταχείρισης κατά την εξέταση της έκδοσης σε τρίτη χώρα – εν προκειμένω το Τατζικιστάν (S.A. κατά Ουκρανίας).

            – Οι ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής της κράτησης (MOCANU κατά Ρουμανίας).

            Ως παραβίαση του άρθρου 5 της Ε.Σ.Δ.Α. που αφορά στο δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια, θεωρήθηκε:

            – Η παράνομη κράτηση που διατάχθηκε από Ανώτατο Δικαστήριο κατόπιν πρωτόδικης καταδίκης, καθώς και η έλλειψη διαθέσιμης αποζημίωσης για την ως άνω παραβίαση (SALMANOV κατά Σλοβακίας).

            – Η συνέχιση της κράτησης ατόμου που πάσχει από διπολική διαταραχή σε κοινό κατάστημα κράτησης παρά την ύπαρξη απόφασης εθνικού δικαστηρίου που προβλέπει τη μεταφορά του σε ειδικό ίδρυμα, λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας (SΥ κατά Ιταλίας).

            – Η μη παροχή συναφών και επαρκών λόγων για την παράταση της κράτησης (SHIRKHANYAN κατά Αρμενίας).

            Ως παραβίαση του άρθρου 8 της Ε.Σ.Δ.Α. που αφορά στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της κατοικίας και της αλληλογραφίας, θεωρήθηκε:

            – Η τακτική παρακολούθηση της αλληλογραφίας κρατουμένων με τη συνδρομή των εθνικών εισαγγελικών αρχών (VASILENSKO κατά Ουκρανίας). Σημειώνεται ότι η απουσία διαθέσιμου ενδίκου βοηθήματος όπου να μπορεί να προσφύγει ο κρατούμενος για την παραβίαση αυτή συνιστά παράλληλα παραβίαση του άρθρου 13 της Ε.Σ.Δ.Α. που αφορά την παροχή πραγματικής προσφυγής ενώπιον των εθνικών αρχών.

            – Η άρνηση σε κρατούμενο σύντομων συναντήσεων με τη σύζυγό του χωρίς γυάλινο διαχωριστικό (KALDA κατά Εσθονίας).

            – Η απαγόρευση μακροχρόνιων οικογενειακών υποσχέσεων στους προσωρινά κρατούμενους (VOOL και TOMIK κατά Εσθονίας). Η παρούσα απαγόρευση κρίθηκε και ως παραβίαση του άρθρου 14 της Ε.Σ.Δ.Α. που αφορά στην απαγόρευση των διακρίσεων.

            – Η αναφόρτωση της αλληλογραφίας των κρατουμένων σε εθνικό διακομιστή με αδιαφανή τρόπο λειτουργίας (NUH UZUN κλπ κατά Τουρκίας).

Ως παραβίαση του άρθρου 10 της Ε.Σ.Δ.Α. που αφορά στην ελευθερία έκφρασης θεωρήθηκε:

– Η επιβολή κυρώσεων σε κρατούμενους που διάβαζαν ποιήματα και τραγουδούσαν στη μνήμη πεσόντων συγκρατουμένων τους (MEHMET ÇIFTÇI ΚΑΙ SUAT İNCEDERE κατά Τουρκίας).

            Ως παραβίαση του άρθρου 34 της Ε.Σ.Δ.Α. που αφορά στους όρους της ατομικής προσφυγής, θεωρήθηκε:

            – Η άρνηση των εθνικών αρχών να επιτρέψουν την επικοινωνία του αιτούντος και των εκπροσώπων του ενώπιον του Δικαστηρίου (SHIRKHANYAN κατά Αρμενίας).

            – Η καθυστέρηση 35 ημερών στην εκτέλεση προσωρινού μέτρου που διατάχθηκε από το Δικαστήριο αναφορικά με τοποθέτηση διπολικού ασθενούς σε εξειδικευμένο κέντρο (SY κατά Ιταλίας).

            Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κρατουμένων θα πρέπει να είναι θέσφατο στις ευνομούμενες κοινωνίες, δυστυχώς όμως πλείστες χώρες επιδεικνύουν από αδιαφορία μέχρι αναλγησία προς αυτή τη μερίδα των πολιτών τους. Η νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α. παρά ταύτα δείχνει συστηματικά την ευαισθησία του απέναντι στις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των κρατουμένων, δικαιώνοντας τα αιτήματά τους και προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματά τους.

Πηγή Νομολογίας: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (CECL)

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

     

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ακυρώσεις διαταγών πληρωμής και πλειστηριασμών

ΚΑΜΠΗ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΟΠΛΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ που ασκούν ένδικα μέσα.

            Μέσα σε ανύποπτα μικρό χρονικό διάστημα, από τα τέλη Ιουλίου μέχρι κι εντός του μηνός Αυγούστου, εκδόθηκαν, σωρηδόν, τέσσερις εξαιρετικά σημαντικές αποφάσεις για τη λειτουργία και το καθεστώς αντιπροσώπευσης των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων εκ μέρους των αλλοδαπών funds στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την υπ’ αριθμ. 1858/2022 απόφαση και την υπ’ αριθμ. 3577/2022 απόφαση του Εφετείου της Αθήνας, την υπ’ αριθμ. 494/2022 απόφαση του Εφετείου της Θεσσαλονίκης και την υπ’ αριθμ. 467/2022 του Εφετείου του Πειραιά και, σύμφωνα με αυτές, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων δεν δύνανται, βάσει νόμου, να διενεργούν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, αλλά και ούτε καν να εκδίδουν διαταγές πληρωμής!!!

            Ήδη τα τελευταία χρόνια, από τότε που εμπεδώθηκε ότι την ικανοποίηση των απαιτήσεων δεν θα αναλάμβαναν πλέον οι ίδιες οι Τράπεζες, αλλά οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (DoValue, Intrum, Cepal, QQuant οι κυριότερες εξ αυτών), η νομική κοινότητα, εκ μέρους των οφειλετών, είχε ήδη προβάλει τις (νομικές) ενστάσεις της κατά της λειτουργίας των συγκεκριμένων εταιρειών. Παρά ταύτα, η έλλειψη ενός πλήρους θεσμικού πλαισίου που να ορίζει τη λειτουργία τους δημιουργούσε ένα άκρως εκμεταλλεύσιμο νομικό κενό, ενώ κάθε απόπειρα «πλήγματος» από πλευράς ερμηνείας του νόμου λογιζόταν ως νομικός ακροβατισμός και κατ’ αρχήν δεν καρποφορούσε.

            Παρά ταύτα, ήδη από το 2021, ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Γ. Αποστολάκης, με άρθρο του σε νομικό περιοδικό, εξέφρασε γνώμη που αντιτίθετο, από νομικής απόψεως, στη νόμιμη δικαστική παράσταση των εταιρειών διαχείρισης εκ μέρους των αλλοδαπών funds ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης, ιδίως δε της διενέργειας ενεργειών αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των οφειλετών. Στο ίδιο μήκος κύματος κυμάνθηκε και η υπ’ αριθμ. 909/2021 απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία όμως δεν απέκτησε πρακτική διάσταση.

            Την πρακτική αυτή διάσταση προσέφεραν οι άνωθι εφετειακές αποφάσεις των μεγαλύτερων Εφετείων της Χώρας, το κύρος των οποίων είναι αδιαμφισβήτητο, οι οποίες, βασιζόμενες στο ισχύον νομικό πλαίσιο, όπως ισχύει με βάση τους Ν. 3156/2003 και Ν. 4354/2015, αναγνώρισαν ότι οι συμβάσεις διαχείρισης ως γίνονται μέχρι σήμερα δεν απονέμουν στις εταιρείες διαχείρισης το δικαίωμα να προβαίνουν σε πράξεις εκτέλεσης ή ακόμη και σε αίτηση έκδοσης διαταγών πληρωμής!!!

            Φυσικά, αυτό προσφέρει ένα εξαιρετικά σημαντικό όπλο των οφειλετών που βρίσκονται σε δικαστικούς αγώνες με εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων αλλοδαπών funds, αφού με την καινοφανή αυτή νομολογία, η οποία το πρώτον γεννήθηκε από τους ανώτατους δικαστικούς κύκλους της Χώρας, η ικανοποίηση των αλλοδαπών funds μέσω των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (με έκδοση Διαταγών Πληρωμής, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς) τίθεται συνολικά εν αμφιβόλω!!! Η νομολογία δε αυτή είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε κάθε στάδιο της διαδικασίας εκτέλεσης!!!

            Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτό το κενό που δημιουργείται αναφορικά με την πρακτική δυνατότητα των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους στην παρούσα χρονική στιγμή δεν σημαίνει ότι κάθε απαίτηση που διαχειρίζεται εταιρεία διαχείρισης σήμερα θα παραμείνει ανείσπραχτη στο διηνεκές. Για το νομικό κενό που δημιουργείται θα υπάρξει μελλοντικά λύση είτε σε νομοθετικό είτε σε νομολογιακό επίπεδο.

            Παρά ταύτα, στο μεσοδιάστημα, εν μέσω του νομικού αναβρασμού που έχει δημιουργηθεί, υπάρχει διάχυτος πανικός στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, καθεστώς το οποίο είναι δυνατόν να προσφέρει ένα «πεδίον δόξης λαμπρόν» για μία νέα περίοδο όπου οι διωκτικές διαθέσεις των εταιρειών διαχείρισης θα περιοριστούν και θα δώσει χώρο σε προσφορότερες και πιο συμφέρουσες λύσεις διαπραγμάτευσης οφειλών και ρύθμισης και διευθέτησης οφειλών για τους δανειολήπτες – το οποίο αποτελεί μία ευκαιρία που οι οφειλέτες δεν πρέπει να αφήσουν αναξιοποίητη!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και αποφυγή πλειστηριασμών στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ – ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

            Με ένα διοικητικό πρόστιμο – χαστούκι, ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ τιμώρησε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης κι Επενδύσεων την Τράπεζα Eurobank Α.Ε., λόγω εφαρμογής καταχρηστικού και παράνομου όρου σε Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου.

            Συγκεκριμένα, ο περί ου ο λόγος παράνομος γενικός όρος συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.) που τέθηκε σε συμβατικό κείμενο της Τραπέζης αφορά τον υπολογισμό των τόκων με βάση έτος 360 ημερών έναντι του ορθού που αποτελεί το έτος των 365 ημερών. Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι ο επίμαχος Γ.Ο.Σ. ετίθετο κατά κανόνα μέχρι τουλάχιστον και το έτος 2008 στα συμβατικά κείμενα των περισσοτέρων τραπεζών, οπότε, κατόπιν της προηγούμενης υπ’ αριθμ. 430/2005 απόφασης του Αρείου Πάγου, εκδόθηκε η υπ’ αρίθμ. Ζ1-798/2008 Υπουργική Απόφαση, ακολούθως προς την οποία κατέστη ο όρος παράνομος και κατ’ αρχήν απαλείφθηκε από τα συμβατικά κείμενα κι αντικαταστάθηκε από τον ορθό υπολογισμό των 365 ημερών.

Άλλωστε, η σύγχρονη τεχνολογία στην οποία στηρίζεται η τήρηση των μηχανογραφικών βιβλίων των Τραπεζών δεν δικαιολογεί τον υπολογισμό με βάση έτος 360 ημερών, με αποτέλεσμα το μόνο αποτέλεσμα το αθέμιτο κέρδος της εκάστοτε Τραπέζης, που, μολονότι ανέρχεται στο φαινομενικά χαμηλό ποσοστό 1,3889% επί των τόκων, εάν υπολογιστεί η επιβάρυνση σε βάθος χρόνων του εκάστοτε δανειολήπτη, το ποσό αυτό καθίσταται σημαντική και σε καμία περίπτωση αμελητέα επιβάρυνση.

Ο όρος αυτός αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους Ανακοπής κατά Διαταγών Πληρωμής που αφορούν συμβάσεις που ανάγονται σε χρόνο κατά κύριο λόγο προ του 2008, αφού πράγματι προκύπτει αθέμιτο και καταχρηστικό κέρδος για την πιστώτρια σε βάρος του δανειολήπτη. Μάλιστα, τόσο η νομολογία, στο μεγαλύτερο μέρος της, όσο και η πολιτεία, έχουν αποφανθεί οριστικά ως προς το παράνομο του συγκεκριμένου όρου, χωρίς τούτο βέβαια να πτοεί τους πιστωτές (Τράπεζες και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων) να απαιτούν κι αξιώνουν ποσά από τους οφειλέτες επιβαρυμένα με τον εν θέματι όρο.

Ως εκ τούτου, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα εκ μέρους της πολιτείας να προβεί στη συγκεκριμένη ενέργεια, καθώς, μολονότι, ομολογουμένως, το ποσό που επιβλήθηκε για έναν συστημικό πιστωτή όπως η εν λόγω Τράπεζα δεν αποτελεί σημαντική βλάβη, παρά ταύτα δεν παύει να είναι ένα αξιοσέβαστο ποσό, και, πολύ περισσότερο, αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο στο χέρι του οφειλέτη που θα βρεθεί απέναντι σε πιστωτή που θα αξιώνει απαίτηση από δάνειο που έχει χορηγήσει βεβαρυμμένη με τον συγκεκριμένο παράνομο όρο.

Πρέπει, στο σημείο αυτό βέβαια να τονιστεί, προς αποφυγή παρανοήσεων, ότι το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ δεν αποτελεί αποζημίωση κάποιου οφειλέτη από την εν λόγω Τράπεζα, αλλά επιβολή διοικητικού προστίμου από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης κι Επενδύσεων την Τράπεζα Eurobank Α.Ε., λόγω εφαρμογής καταχρηστικού και παράνομου όρου σε Σύμβαση Δανείου. Ούτε φυσικά προβλέπεται η επιβολή του συγκεκριμένου προστίμου για κάθε μεμονωμένη περίπτωση σύμβασης δανείου που προβλέφθηκε ο συγκεκριμένος όρος.

Παρά ταύτα, η Πολιτεία, με την συγκεκριμένη επιλογή της, ισχυροποιεί τους ισχυρισμούς των απανταχού καταναλωτών περί της δικαστικής αμφισβήτησης του όρου αυτού, κατά κόρον σε επίπεδο Ανακοπής κατά Διαταγής Πληρωμής, και για τον λόγο ακριβώς αυτό δεν πρέπει, από νομικής άποψης, να παροράται η σημασία της είδησης αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για αποφυγή πλειστηριασμών, διάσωση περιουσιών, εξειδικευμένη νομική καθοδήγηση και διαμεσολάβηση στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Καταδίκη σε αποζημίωση λόγω εμβολιασμού

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

            Με την εξαιρετικά σημαντική υπ’ αριθμ. 1390/2022 απόφασή του, το Τριμελές Διοικ. Εφετείο Αθηνών αναγνώρισε την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να αποζημιώσει ιδιώτη λόγω θανάτου του ανηλίκου τέκνου της στο πλαίσιο του προγράμματος υποχρεωτικού εμβολιασμού των ανηλίκων.

            Ειδικότερα, όπως διαπίστωσε το Τριμελές Διοικ. Εφετείο Αθηνών, το οποίο επιλήφθηκε μίας πραγματικά δύσκολης – κι ομολογουμένως τραγικής – υπόθεσης, από τη μία πλευρά, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των ανηλίκων είναι θεμιτός, καθώς ακολουθεί τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα και αποσκοπεί στο Δημόσιο Συμφέρον, και συγκεκριμένα στην προστασία της Δημόσιας Υγείας, που συνίσταται στην αποφυγή της διασποράς των ασθενειών από τις οποίες προστατεύουν τα εμβόλια (εν προκειμένω της ιλαράς). Κατά τούτο, αποτελεί θεμιτό περιορισμό του ατομικού δικαιώματος στην υγεία και δεν αντίκειται στο άρθρο 5 του Συντάγματος περί ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας των πολιτών.

            Εν προκειμένω, στην επίμαχη περίπτωση, όμως, στο πλαίσιο του υποχρεωτικού εμβολιασμού ανηλίκου με τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά της ιλαράς, το ανήλικο ήλθε σε επαφή με τη νόσο και εμφάνισε σοβαρές επιπλοκές εξαιρετικής σπανιότητας, με αποτέλεσμα να αποβιώσει (αντί της ολοκλήρωσης της ανοσοποίησης του ανηλίκου).

            Τούτο, όπως έκρινε το Δικαστήριο, υπερβαίνει τη θυσία και την υποχρέωση συνεισφοράς στα δημόσια βάρη κατ’ άρθρ. 4 παρ. 5 του Συντάγματος, την οποία οφείλουν να υφίστανται οι πολίτες στο πλαίσιο της διασφάλισης του Δημοσίου Συμφέροντος και συγκεκριμένα της Δημόσιας Υγείας, καθώς η βλάβη που επήλθε στην υγεία της ανήλικης κρίθηκε υπέρμετρη κι είχε μη αναστρέψιμο χαρακτήρα.

            Επομένως, το Ελληνικό Δημόσιο, έκρινε το Δικαστήριο, ενέχεται σε αποζημίωση, για την αποκατάσταση της ισότητας στα δημόσια βάρη, η οποία εν προκειμένω διαταράχθηκε από την υπέρμετρη βλάβη που υπέστη η υγεία της ανήλικης, το ύψος δε της χρηματικής ικανοποίησης της ηθικής βλάβης προσδιορίστηκε στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

            Με τη συγκεκριμένη απόφαση αναθερμαίνεται η συζήτηση για τα όρια μεταξύ της διασφάλισης του Δημοσίου Συμφέροντος από το Ελληνικό Δημόσιο και της θυσίας την οποία καλούνται να υποστούν, κατά περίπτωση, οι πολίτες, στο πλαίσιο αυτό – σε μία περίοδο δε που το ζήτημα παραμένει σε μεγάλο βαθμό στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης. Μολονότι η συγκεκριμένη περίπτωση ανήκει στα όρια της στατιστικής απιθανότητας, γεγονός που την καθιστά τόσο περισσότερο τραγική, δεικνύει και αποδεικνύει ότι όσο θεμιτή κι αν είναι η προσπάθεια του Δημοσίου να διασφαλίσει τη Δημόσια Υγεία, τούτο δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος της υγείας των πολιτών του κι, εάν η ζημία που οι τελευταίοι υφίστανται έχει μεγάλη βαρύτητα, το Ελληνικό Δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για αποζημιώσεις κι ιατρικά σφάλματα στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

Αποζημίωση, Ελληνικό Δημόσιο, δημόσιο συμφέρον, δημόσια υγεία, εμβόλια, υποχρεωτικός εμβολιασμός, εμβόλιο, covid, covid 19, κορωνοϊός, κορωναϊός, χρηματική, ικανοποίηση, αποζημιωση, ζημιά, βάρη, ζημία, ελεύθερη, ανάπτυξη, προσωπικότητας, θυσία, asfalistika metra, efesh, εφεση, Ειρηνοδικείο, Πρωτοδικείο, συμβολαιογράφος, dikhgoro, dikigoros, δικηγόρο, δικηγορικα, γραφεία, δικηγόρος, δικηγόροι, Αθήνα,  Yperxreomena noikokyria, νοικοκυρια, νοικοκυριά, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, δάνεια, κατσέλη, νόμος κατσέλη, Νέος Νόμος Κατσέλη, Neos Nomos Katseli, εξωδικαστικός συμβιβασμός με τράπεζες, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, νόμος Κατσέλη, δικηγόρος για υπερχρεωμένα νοικοκυριά, έφεση, ενστάσεις τραπεζών, μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ρύθμιση, στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια, αγροτικά δάνεια, κόκκινα δάνεια επιχειρήσεων, κόκκινα δάνεια και εισπρακτικές εταιρείες, διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές για κόκκινα δάνεια, εγγυητές σε μη εξυπηρετούμενο δάνειο, διαταγές πληρωμής από τράπεζα σε ιδιώτη, επίδοση, παραγραφή, κατάσχεση, συστημικές τράπεζες, πλειστηριασμοί ακινήτων από τράπεζα, πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας, διαδικασία, ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, πλειστηριασμοί από εφορία,

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ (REVENGE PORN):

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΑΔΙΚΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

            Ήδη σε προηγούμενο άρθρο μας, είχαμε τονίσει την αδήριτη ανάγκη για κάλυψη αυτού του πραγματικού νομοθετικού κενού αναφορικά με την εκδικητική πορνογραφία. Η υπόθεση του γνωστού τηλεπαρουσιαστή Στάθη Παναγιωτόπουλου υπήρξε η αφορμή όχι μόνον να συζητηθεί πιο ανοιχτά το ζήτημα της εκδικητικής πορνογραφίας, αλλά και να εμπεδωθεί στην κοινωνία – και στον Έλληνα Νομοθέτη – η πραγματική διάσταση του προβλήματος αυτού, ότι δηλαδή δεν πρόκειται απλώς για μερικές μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά για ένα «φαινόμενο» με επιδημικές διαστάσεις, το οποίο ο Νομοθέτης του παρελθόντος δεν (θα μπορούσε να) είχε προβλέψει, καθώς η εκδικητική πορνογραφία είναι υποπροϊόν μίας τεχνολογικής ανάπτυξης που ξεπέρασε την ελληνική νομοθεσία.

            Το νομοθετικό κενό άλλωστε διέγνωσε και ο Άρειος Πάγος, κρίνοντας επί της συγκεκριμένης υπόθεσης, πραγματοποιώντας μία πραγματική «νομική ακροβασία» ώστε το ποινικό αδίκημα να διωχθεί με την αληθή του βαρύτητα, ως κακούργημα.

            Εν όψει τούτων, ήταν δέσμευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης το κενό αυτό να καλυφθεί νομοθετικά, ευθέως, για την βέλτιστη δυνατή προστασία των θυμάτων. Η εκπλήρωση της υπόσχεσης αυτής έρχεται με τροπολογία «της τελευταίας στιγμής» σε νομοσχέδιο για την «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου», που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022.

            Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, κωδικοποιείται το άρθρο 346 του Ποινικού Κώδικα, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής:

«Άρθρο 346

Προσβολές της γενετήσιας ζωής

1. Όποιος χωρίς δικαίωμα κοινολογεί σε τρίτο πρόσωπο ή αναρτά σε κοινή θέα, πραγματική, αλλοιωμένη ή σχεδιασμένη εικόνα ή κάθε είδους οπτικό ή οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο αποτυπώνεται μη δημόσια πράξη άλλου που αφορά στη γενετήσια ζωή του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και χρηματική ποινή.

2. Όποιος απειλεί άλλον ότι θα τελέσει τις πράξεις της παρ. 1 τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους. Αν ο υπαίτιος της πράξης του προηγούμενου εδαφίου εξαναγκάζει άλλον σε πράξη ή παράλειψη ή ανοχή για την οποία αυτός δεν έχει υποχρέωση, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών.

3. Με κάθειρξη έως οκτώ (8) έτη και χρηματική ποινή τιμωρείται η πράξη της παρ. 1 αν τελείται:

α. με ανάρτηση στο διαδίκτυο ή σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης με αόριστο αριθμό αποδεκτών,

β. από ενήλικο και αφορά σε ανήλικο,

γ. σε βάρος νυν ή πρώην συζύγου ή συντρόφου του υπαιτίου ή σε βάρος προσώπου που συνοικεί με αυτόν ή έχει μαζί του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας ή βρίσκεται υπό την επιμέλεια ή την προστασία του ή δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του,

δ. με σκοπό να προσπορίσει ο υπαίτιος στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος.

4. Αν κάποια από τις πράξεις των προηγούμενων παραγράφων οδήγησε το θύμα σε απόπειρα αυτοκτονίας επιβάλλεται κάθειρξη και χρηματική ποινή. Αν η πράξη του προηγούμενου εδαφίου οδήγησε στο θάνατο επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή.»

Προκύπτει, από τα ανωτέρω, ότι η εκδικητική πορνογραφία θεσπίζεται ως αυτοτελές αδίκημα, από πλημμέλημα έως και κακούργημα. Οι κακουργηματικές μορφές του αδικήματος αφορούν τις περιπτώσεις: α. που ο δράστης αναρτά το υλικό στο διαδίκτυο,  β. που αφορούν ανήλικο, γ. που αφορούν ιδιαίτερη σχέση του δράστη με το θύμα (συζυγική, συντροφική, εργασίας, υπηρεσίας, επιμέλειας κα.) και δ. που ο δράστης αποσκοπεί να προσπορίσει περιουσιακό όφελος.

            Ιδιαίτερη περίπτωση που επισύρει κάθειρξη είναι αυτή που, συνεπεία των ως άνω πράξεων, το θύμα επιχείρησε να αυτοκτονήσει ενώ, αν η απόπειρα οδήγησε το θύμα στο θάνατο, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

            Η νομοθετική αυτή παρέμβαση αξιολογείται ήδη θετικά, καθώς ανταποκρίνεται σε ένα πάγιο αίτημα του νομικού κόσμου, αλλά και των θυμάτων της εκδικητικής πορνογραφίας, ενώ ελπίζουμε ότι η εφαρμογή του νόμου θα δικαιώσει τον οπτιμισμό των αρχικών αναλύσεων κι ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στην αποτροπή αλλά και την πάταξη αυτού του δυστυχούς φαινομένου, μακροπρόθεσμα.

Σημειωτέον ότι ο νόμος αυτός θα διασώσει πολλά ανήλικα θύματα – εφήβους ιδίως,  που είναι πιο συχνά εμπλεκόμενοι σε τέτοιες υποθέσεις, όπως έχει δείξει η εμπειρία μας, λόγω του ότι τα social media, Instagram, TikTok, f/b,  βρίθουν από εικόνες και βίντεο σχετικά.

Επίσης, τα θύματα εκτός από τις ποινικές ευθύνες κατά του δράστη μπορούν να διεκδικήσουν και αποζημιώσεις για την έκθεση της ιδιωτικής τους σφαίρας και τις συνέπειες στην προσωπικότητα και την συνέχιση της ζωής τους γενικότερα.

Για περισσότερες πληροφορίες και προσωπικό ραντεβού με εξειδικευμένο δικηγόρο επικοινωνήστε στα τηλ. 210 8811903, 6932455478.

   

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ελεύθερη επικοινωνία γονέα-τέκνου. Συνέπειες παρεμπόδισης:

            Στον τομέα του οικογενειακού δικαίου, βαρύνουσας σημασίας είναι το δικαίωμα του γονέα να επικοινωνεί με το τέκνο του, ελεύθερα και απρόσκοπτα. Και τούτο διότι, το συμφέρον του τέκνου υπαγορεύει να μην ατονήσει ο συναισθηματικός δεσμός μεταξύ γονέα και τέκνου, ούτε να επέλθει η αποξένωσή τους, υπό το πρίσμα της επίτευξης της ομαλής ψυχοσωματικής και διανοητικής ανάπτυξης του τελευταίου.

            Προς τούτο, ο νομοθέτης προστατεύει το δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα, που δεν διαμένει με το παιδί του, ο οποίος μπορεί με δικαστικά μέσα (ασφαλιστικά μέτρα ή αγωγή επικοινωνίας) να εξασφαλίσει την ομαλή και απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώματός του, με φυσική δια ζώσης επικοινωνία ή/και τηλεφωνική. Ακόμα και σε πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις, έχει γίνει δεκτό νομολογιακά ότι δεν εμποδίζεται η επικοινωνία, πχ  ο προσωρινά κρατούμενος στη φυλακή πατέρας έχει το δικαίωμα σε καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο του.

Αντίστοιχα, σε περίπτωση που το άλλο μέρος (συνήθως η μητέρα έχει  την επιμέλεια) προβάλλει εμπόδια στην επικοινωνία ή παραβιάζει την δικαστική απόφαση που ρυθμίζει την επικοινωνία του άλλου γονέα, μπορεί να επιβληθεί αποζημίωση για κάθε παραβίαση, ο δε γονέας -το δικαίωμα επικοινωνίας του οποίου προσβάλλεται- μπορεί να υποβάλλει μήνυση για τον ίδιο λόγο και να κινηθεί η ποινική δίωξη του έτερου γονέα, ακόμα και να χάσει ο έτερος την επιμέλεια και τη γονική μέριμνα.   

Πέραν των ανωτέρω, σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι μετά την νομοθετική τροποποίηση του οικογενειακού δικαίου και την εισαγωγή του όρου της «συνεπιμέλειας», ανοίγει ο δρόμος στους γονείς που δεν διαμένουν με τα τέκνα τους και ήδη έχουν ρυθμίσει τα ευαίσθητα και πρακτικά αυτά ζητήματα υπό το προϊσχύσαν καθεστώς (επιμέλεια, επικοινωνία, διατροφή), να διεκδικήσουν την διεύρυνση του χρόνου επικοινωνίας με τα ανήλικα τέκνα τους, αλλά και την ανάθεση της άσκησης της συνεπιμέλειας, πράγμα που θα έχει αντίκτυπο και στην υποχρέωση διατροφής που μέχρι τώρα έδιναν.

Σε περίπτωση δε διαφωνιών μεταξύ των γονέων, προβλέπεται για κάποια θέματα η προσφυγή σε διαμεσολάβηση, ώστε συμβιβαστικά να εξευρεθεί λύση, προτού η υπόθεση καταλήξει στις δικαστικές αίθουσες.

Το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία στο οικογενειακό δίκαιο και συγκεκριμένα στα θέματα επιμέλειας – επικοινωνίας  και διατροφής ανήλικων τέκνων, τόσο στις δικαστικές αίθουσες σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας (ασφαλιστικά μέτρα, Πρωτοδικείο, Εφετείο, Άρειος Πάγος) όσο και στην οικογενειακή διαμεσολάβηση.

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή  στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΟΧΛΗΣΗ

«Τσουχτερή» αποζημίωση ύψους 50.000 ευρώ υποχρεώθηκε να καταβάλλει εταιρεία τηλεφωνίας σε συνδρομήτριά της για τις 5 μη ζητηθείσες κλήσεις που πραγματοποίησε η πρώτη ενοχλώντας τη δεύτερη.      

            Ως γνωστόν, οι εταιρείες τηλεφωνίας, προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, «βομβαρδίζουν» με κλήσεις τους συνδρομητές τους, σε ακατάλληλες ώρες, κατά επαναλαμβανόμενο τρόπο (ακόμα και μέσα στην ίδια ημέρα περισσότερες της μιας φορές), και παρά το γεγονός ότι ίσως έχει ήδη δηλωθεί η δυσαρέσκεια του συνδρομητή κι η άρνησή του να δεχθεί ξανά τέτοιες κλήσεις.

            Καθώς το προπεριγραφόμενο φαινόμενο δεν είναι καινούριο, αλλά υφίσταται από τότε που στον χώρο των τηλεπικοινωνιών «άνοιξε» ο ανταγωνισμός, υπάρχει σχετικό νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 3471/2006). Ειδικότερα, προβλέπεται στο άρ. 11 του ν. 3471/2006 ότι «δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με ανθρώπινη παρέμβαση (κλήσεων) για τους ανωτέρω σκοπούς (της προώθησης προϊόντων κλπ), εφόσον ο συνδρομητής έχει δηλώσει προς τον φορέα παροχής της διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας, ότι δεν επιθυμεί γενικώς να δέχεται τέτοιες κλήσεις. Ο φορέας υποχρεούται να καταχωρίζει δωρεάν τις δηλώσεις αυτές σε ειδικό κατάλογο συνδρομητών, ο οποίος είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.».

            Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί πως ακόμα κι αν ο συνδρομητής έχει καταχωρηθεί στον ειδικό κατάλογο (Μητρώο) που αναφέρεται ανωτέρω, οι εταιρείες δεν διστάζουν να εξακολουθούν την επιθετική –και παράνομη!- τακτική τους, αδιαφορώντας για τον εκνευρισμό και την ενόχληση που δημιουργούν στους δέκτες των κλήσεών τους, οι οποίοι ενδεχομένως να είναι ασθενείς ή απασχολημένοι στην εργασία τους… Αντίστοιχα, οι υπάλληλοι- τηλεφωνητές ενίοτε είναι αγενείς, γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερο εκνευρισμό στον συνδρομητή- συνομιλητή τους.

            Ο νόμος, λοιπόν, παρέχει τη δυνατότητα στους συνδρομητές, εφόσον αποδειχθεί η βλάβη (περιουσιακή ή και ηθική) που έχουν υποστεί από την παράνομη και ενοχλητική συμπεριφορά των εταιρειών, να ζητήσουν με αγωγή την χρηματική ικανοποίησή τους τόσο για την τυχόν περιουσιακή βλάβη όσο και για την ηθική βλάβη, ιδίως δε για τη δεύτερη περίπτωση, ο νόμος προβλέπει κατ’ ελάχιστον αποζημίωση 10.000 ευρώ!!  

            Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.