RSS

Category Archives: ΑΚΙΝΗΤΑ και ΧΡΕΗ.

Υπερχρεωμένα: με τραπεζικές καταθέσεις και κούρεμα 80%!!!

            Απόφαση του Δικηγορικού μας Γραφείου:

            Με την υπ’ αριθμ. 1164/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, οφειλέτρια ενεχόμενη ως εγγυήτρια δανεισμού της αδελφής της διασώζει την κινητή και την ακίνητη περιουσία της, απαλλασσόμενη από το 80% της συνολικής της οφειλής!!!

            Ειδικότερα, η δανειολήπτρια, ιδιωτικός υπάλληλος, είχε εγγυηθεί σε δάνειο της αδελφής της, ανερχόμενο στο ποσό των 100.000 ευρώ περίπου. Από την προηγούμενη, μάλιστα, εργασία της, είχε απολυθεί, κι είχε λάβει αποζημίωση 95.000 περίπου ευρώ, το υπόλοιπο της οποίας, κατά το χρόνο της αίτησης υπαγωγής της στο προστατευτικό πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά ανερχόταν στο λογαριασμό της στην τράπεζα σε 35.000 ευρώ. Παρά ταύτα, το Ειρηνοδικείο Αθηνών, αναγνώρισε την αδυναμία πληρωμών στην οποία είχε περιέλθει, κρίνοντας ότι το ανωτέρω ποσό θα αξιοποιούνταν από την εντολέα μας για την αποπληρωμή των ορισθέντων από το ίδιο δόσεων.

            Μάλιστα, το Δικαστήριο όρισε για την πρώτη τριετία δόση μόλις 70 ευρώ (συνυπολογίζοντας όσα είχαν ήδη καταβληθεί δυνάμει της Προσωρινής Διαταγής που είχε εκδοθεί), ενώ για τον προσδιορισμό των δόσεων για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, έκρινε ότι η εμπορική αξία του ακινήτου ανέρχεται στις 25.000 ευρώ, από τις οποίες αφαίρεσε ποσό 5.000 ευρώ ως έξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης, ώστε να απομείνει ποσό 20.000 ευρώ για να αποπληρώσει η εγγυήτρια εντολέας μας· σημειωτέον ότι το ποσό αυτό αντιστοιχεί στην αντικειμενική αξία του ακινήτου της εντολέως μας!!! Το ποσό αυτό δε θα καταβάλλει μάλιστα σε 15 χρόνια. Έτσι, η δόση της διαμορφώνεται σε ποσό 110 ευρώ μηνιαίως.

            Συνεπώς, η εντολέας μας συνολικά, μολονότι είχε καταθέσεις σε λογαριασμό της ύψους 35.000 ευρώ συνολικά, θα κληθεί να αποπληρώσει μόλις 23.000 ευρώ περίπου, από σύνολο 110.000 ευρώ! Πρόκειται δηλαδή για κούρεμα 80% επί της συνολικής της οφειλής!!!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο για διάσωση περιουσίας και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ-ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ:

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

            Η ευδοκίμηση μίας αίτησης υπαγωγής στο προστατευτικό πλαίσιο του Ν. Κατσέλη δεν αποτελεί πάντοτε το τέλος των «εγνοιών» για τους οφειλέτες, αναφορικά με τη ρύθμιση των οφειλών τους. Άλλωστε, ιδίως τα τελευταία χρόνια, οι δικαστικές αποφάσεις των υπερχρεωμένων είναι εξαιρετικά αυστηρές με τους δανειολήπτες.

Επί παραδείγματι, είναι πολύ πιθανό η δικαστική ρύθμιση να ορίζει μία «τσιμπημένη» δόση, στην οποία ο οφειλέτης ανταποκρίνεται με δυσκολία. Σε αυτήν την περίπτωση, το ενδεχόμενο μίας μείωσης των εσόδων του οφειλέτη ή της αύξησης των εξόδων του οφειλέτη θα τον οδηγήσει αναπόφευκτα σε αδυναμία να καταβάλλει την ορισθείσα δόση. Ή είναι επίσης πιθανό, μολονότι η δόση που προβλέπεται να είναι βιώσιμη, να επέλθει μία κατακόρυφη μείωση των εσόδων ή αύξηση των εξόδων του οφειλέτη (π.χ. επιγενόμενη ανεργία ή κάποια σοβαρή ασθένεια), ώστε και πάλι να είναι αδύνατη η ανταπόκριση στη μηνιαία δόση. Σε κάθε περίπτωση, δημιουργείται κίνδυνος να εκπέσει ο οφειλέτης από τη ρύθμιση του Ν. 3869/2010. Ο κίνδυνος αυτός είναι πολύ μεγάλος για τον οφειλέτη, καθώς η έκπτωση από το νόμο συνεπάγεται την απώλεια της προστασίας της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, και συνακόλουθα τον αφήνει εντελώς έκθετο στις διωκτικές διαθέσεις των πιστωτών του.

Ο νομοθέτης, όμως, έχει προνοήσει να καλύψει κι αυτές τις περιπτώσεις οφειλετών. Δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4 του Ν. 3869/2010, χορηγείται στον οφειλέτη που έχει επιτυχώς ενταχθεί στη ρύθμιση του νόμου η δυνατότητα, εφ’ όσον μεσολαβήσουν μεταγενέστερα γεγονότα ή μεταβολές της εισοδηματικής του κατάστασης, να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα, δηλαδή αίτηση μεταρρύθμισης, με την οποία θα εκθέτει τα γεγονότα αυτά στο δικαστήριο, ώστε η δόση να προσαρμοστεί στα μέτρα και τις δυνατότητες του οφειλέτη, όπως διαμορφώνονται σήμερα. Έτσι, ο οφειλέτης θα μπορεί να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στη δικαστική ρύθμιση χωρίς να κινδυνεύει με έκπτωση από το νόμο, καταβάλλοντας μία χαμηλότερη δόση, και να συνεχίσει έτσι να προστατεύει την ακίνητη περιουσία του.

Η αίτηση  εκδικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στα δικαστήρια, το οποίο σημαίνει ότι τόσο η συζήτηση όσο και η απόφαση δρομολογούνται με μεγάλη ταχύτητα. Από την άλλη όμως, είναι σκόπιμο ο οφειλέτης να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, ώστε να προλαβαίνει τις εξελίξεις: τουτέστιν, όταν μεσολαβεί ένα τέτοιο γεγονός που μεταβάλλει δραστικά τις οικονομικές του δυνατότητες – επαναλαμβάνουμε, μπορεί να πρόκειται είτε για μείωση εσόδων ή για αύξηση εξόδων – πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην αίτηση μεταρρύθμισης, ώστε να μην διακινδυνεύσει καθόλου η προστασία που του παρέχει ο νόμος για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

ΕΦΕΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ:

ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ «ΚΑΛΗ»

            Μια δικαστική ρύθμιση οφειλών του Ν. Κατσέλη δεν είναι πάντα μία «καλή» ρύθμιση για τον οφειλέτη. Τουτέστιν, μπορεί να προβλέπει μία εξαιρετικά υψηλή δόση για τη διάσωση της κύριας κατοικίας ή και να εκποιεί μεγάλο μέρος της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη για τον ίδιο σκοπό. Έτσι, μολονότι φαινομενικά η αίτηση του δανειολήπτη γίνεται δεκτή και επέρχεται δικαστική ρύθμιση της οφειλής, στην πραγματικότητα η απόφαση αυτή δύναται να είναι εξαιρετικά επιζήμια ή και μη βιώσιμη για τον οφειλέτη.

            Σε αυτές τις περιπτώσεις, βεβαίως, δύνανται οι οφειλέτες να ασκήσουν οι ίδιοι έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, η οποία έχει το όφελος ότι διεκδικούν οι οφειλέτες μία καλύτερη ρύθμιση, δίχως όμως να διακινδυνεύουν να βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση από αυτήν στην οποία βρίσκονται ήδη – δηλαδή, και να απορριφθεί η έφεσή τους, σίγουρα δεν θα προβλεφθούν βαρύτεροι όροι για τη ρύθμιση. Τουτέστιν, διεκδικούν τα περισσότερα, δίχως να διακινδυνεύουν τα κεκτημένα τους.

            Ως γνωστόν όμως, η έφεση δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Το οποίο σημαίνει ότι, έως την έκδοση της εφετειακής απόφασης (σε 3-4 χρόνια), οι οφειλέτες θα πρέπει να καταβάλλουν αυτές τις μεγαλύτερες δόσεις ή, χειρότερα, θα κινούνται ακώλυτες οι διαδικασίες εκποίησης της ακίνητης περιουσίας τους από τους διορισθέντες εκκαθαριστές. Τουτέστιν, είναι πολύ πιθανό, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της εφέσεως, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, οι οφειλέτες να έχουν ήδη βρεθεί σε αδυναμία να καταβάλλουν τις δόσεις τους, ή/και να έχουν χάσει τα ακίνητά τους.

            Απέναντι σε αυτό το δυσοίωνο ενδεχόμενο, οι οφειλέτες μπορούν να υπεραμυνθούν, υποβάλλοντας αίτηση αναστολής της εκτέλεσης της απόφασής τους, ώστε, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Εφετείου, και η δόση τους να μειωθεί και η ακίνητη περιουσία τους να μην εκποιηθεί. Έτσι, όταν θα έρθει η ώρα της Έφεσης, η περιουσιακή τους κατάσταση δεν θα έχει αλλάξει ούτε θα έχουν χάσει δόσεις που θα διακινδύνευαν διαφορετικά την παραμονή τους στη ρύθμιση του Νόμου 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά. Η αίτηση αυτή έχει χαρακτήρα ασφαλιστικών μέτρων, το οποίο σημαίνει ότι εκδικάζεται πολύ γρήγορα και η απόφαση εκδίδεται σε επίσης σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε εγκαίρως κι αποτελεσματικά να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα των οφειλετών και να μην κινδυνέψουν αυτοί να βλαφθούν περαιτέρω από μία «κακή» δικαστική ρύθμιση.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
Βίντεο

Ασφαλιστικά μέτρα για διάσωση ακινήτων

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Υπερχρεωμένα: διαγραφή σχεδόν ολική.

Απόφαση του Δικηγορικού μας Γραφείου:

            Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1336/2020 Απόφασης του   Ειρηνοδικείου Αθηνών, δανειολήπτρια ιδιωτική υπάλληλος, με αποδοχές περί τα 1.000 – 1.100 ευρώ μηνιαίως, απαλλάσσεται από το 85%  – 97% της συνολικής οφειλής της, διασώζει την περιουσία της και καλείται να καταβάλει μόλις 50 ευρώ μηνιαίως για 3 έτη!!!

            Ειδικότερα, στην προκειμένη περίπτωση η 43χρονη οφειλέτρια είχε λάβει καταναλωτικό δάνειο από την πιστώτριά της, ύψους 8.000 ευρώ, που ως σκοπό είχε την αγορά αυτοκινήτου. Παρά ταύτα, λόγω των παράνομα υψηλών επιτοκίων, των επιβληθέντων υπέρογκων τόκων και των ανατοκισμών αυτών, η οφειλή διογκώθηκε στις 12.000 ευρώ, παρά τις ενδιάμεσες καταβολές της οφειλέτριας! Σημειωτέον μάλιστα ότι οι δόσεις του δανείου αυτού ανέρχονταν σε 230 περίπου ευρώ το μήνα, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου ποσού καταβαλλόταν για την κάλυψη των τόκων παρά για το κεφάλαιο, έως εξαντλήσεως της εντολέως μας! Έτσι, προσέφυγε αυτή στη δικαιοσύνη, επιδιώκοντας μία δικαστική ρύθμιση της οφειλής της, υπαγόμενη στις προστατευτικές κι ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν. Κατσέλη).

            Και πράγματι, το Ειρηνοδικείο Αθηνών πολύ ορθά έκανε δεκτή την αίτηση της δανειολήπτριας κι εντολέως μας, και ρύθμισε την οφειλή της. Συγκεκριμένα, έκανε δεκτό ότι τα έξοδα διαβίωσής της ήταν αυξημένα, ανερχόμενα μάλιστα στο ποσό των 950 ευρώ μηνιαίως, όπως ακριβώς δηλαδή ισχυριστήκαμε κι αποδείξαμε! Τούτου δοθέντος, όρισε την καταβολή ποσού 50 ευρώ μηνιαίως, άτοικα,  και μάλιστα για τρία μόνον έτη!

            Έτσι, η οφειλέτρια θα κληθεί να καταβάλει μόλις το 15% της οφειλής της, ήτοι 1.800 ευρώ, εκ συνόλου που υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ!!! Πρόκειται δηλαδή για διαγραφή οφειλής που ανέρχεται σε 85% συνολικά!!! Αν υπολογιστούν δ εκαι οι τόκοι που δεν θα πληρωθούν το κέρδος της ανέρχεται τουλάχιστον στο 97%, αφού τα δάνεια αυτά έχουν τουλάχιστον 12% επιτόκιο συν άλλες χρεώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Διαμεσολάβηση: υποχρεωτική πριν τις δίκες

Η σχέση της Διαμεσολάβησης με τη Χώρα μας είναι μία ιστορία ταραχώδης. Για πρώτη φορά εισήχθη στην νομική πραγματικότητα της Ελλάδας με το Ν. 3898/2010, ως ένας νέος, εναλλακτικός τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών. Παρά ταύτα, η πρώτη αυτή προσπάθεια ένταξης της Διαμεσολάβησης στο ελληνικό νομικό καθεστώς στέφθηκε με αποτυχία: επρόκειτο για μία διαδικασία παντελώς άγνωστη για τον ελληνικό κόσμο. Σήμερα, δέκα ολόκληρα χρόνια μετά, η Διαμεσολάβηση είναι λίγο γνωστή αλλά έχει καταστεί αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής δικαιοσύνης, σε μεγάλο βαθμό υποχρεωτικό.

Τί είναι όμως η Διαμεσολάβηση και πώς λειτουργεί σήμερα ως στάδιο της δικαστικής διαδικασίας;

Πρώτα απ’ όλα, για να αντιληφθεί κανείς τί ακριβώς είναι η Διαμεσολάβηση, πρέπει να ανατρέξει στο αρχικό νομοθέτημα (Ν. 3898/2010), το οποίο αναλύει με μεγάλη ενδελέχεια τις συνιστώσες του θεσμού. Έτσι, σχεδιαγραφείται η Διαμεσολάβηση, όπως είπαμε, ως ένας εναλλακτικός τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, κατά την οποία τα μέρη, με τη βοήθεια του Διαμεσολαβητή, διαπραγματεύονται ώστε να επιλύσουν ειρηνικά και συμβιβαστικά τη διαφορά τους, καταλήγοντας σε μία αμοιβαία επωφελή συμφωνία.

Τα οφέλη της Διαμεσολάβησης είναι πολλαπλά, ιδίως εν συγκρίσει με τη δικαστική οδό: η διαδικασία είναι ταχύτερη, χωρίς διαδικαστικές και τυπικές καθυστερήσεις, ενώ τα έξοδα είναι πολύ λιγότερα. Το σημαντικότερο είναι ότι, εν αντιθέσει με μία δικαστική απόφαση, που κατά κανόνα έχει έναν νικητή κι έναν χαμένο, στη Διαμεσολάβηση, τα μέρη «συνδημιουργούν» την απόφαση, ώστε να βγαίνουν και οι δύο κερδισμένοι. Παράλληλα, όλη η διαδικασία καλύπτεται από εχεμύθεια (πρακτικά δεν τηρούνται). Η ιδιαιτερότητα της Διαμεσολάβησης, πάντως, εντοπίζεται κυρίως στον εκούσιο χαρακτήρα της: τα μέρη προσφεύγουν με δική τους πρωτοβουλία στη διαδικασία, επιλέγοντας ελεύθερα από κοινού το πρόσωπο του Διαμεσολαβητή, ώστε να διασφαλίζεται η αμεροληψία και η ανεξαρτησία του και να προστατεύονται τα συμφέροντά τους, τα οποία διασφαλίζονται επιπροσθέτως από την υποχρεωτική παράσταση νομικού συμπαραστάτη (δικηγόρου). Σημειωτέον ότι ακόμη και μετά την προσφυγή στο Δικαστήριο είναι δυνατό τα μέρη να επιλέξουν τη Διαμεσολάβηση, με όριο όμως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της διαφοράς τους.

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι ο Διαμεσολαβητής δεν είναι κάποιο τυχαίο πρόσωπο. Τουναντίον, προηγείται διαδικασία κατάρτισης, κατά την οποία ο Διαμεσολαβητής εκπαιδεύεται κι εξετάζεται, ώστε να διαπιστευθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο μάλιστα τηρεί ειδικό κατάλογο όπου περιλαμβάνονται όλοι οι Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές. Έτσι, όταν λέμε ότι τα μέρη είναι ελεύθερα να επιλέξουν το πρόσωπο του Διαμεσολαβητή, εννοείται ότι υπάρχει η προϋπόθεση το πρόσωπο αυτό να είναι εγγεγραμμένο στον ειδικό αυτό κατάλογο.

Κάθε διαφορά ιδιωτικής φύσης μπορεί να υπαχθεί στη Διαμεσολάβηση, εφ’ όσον τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς. Αυτό σημαίνει ότι όλες σχεδόν οι αστικές (διαφορές μισθωτικές, οικογενειακές, κληρονομικές, εργατικές, μεταξύ άλλων) κι εμπορικές διαφορές υπάγονται στη Διαμεσολάβηση. Από την άλλη, διαφορές π.χ. ενός ιδιώτη με το Δημόσιο ή διαφορές που ο νόμος προϋποθέτει την προσφυγή στα δικαστήρια (όπως η επιμέλεια ανηλίκου), εξαιρούνται από το φάσμα της.

Όλα τα διαδικαστικά ζητήματα επιλέγονται ελεύθερα από τα μέρη, ώστε να είναι αυτή προσαρμοσμένη σε όλες τις ιδιαίτερες περιστάσεις κι απαιτήσεις της διαφοράς τους. Οι συναντήσεις διενεργούνται από κοινού αρχικά, παρουσία του Διαμεσολαβητή, ώστε τα μέρη να μπορέσουν να παρουσιάσουν τις θέσεις τους, κι έπειτα πραγματοποιούνται και κατ’ ιδίαν συναντήσεις, όπου, με την καθοδήγηση και τις επισημάνσεις του Διαμεσολαβητή το κάθε μέρος διαμορφώνει τις θέσεις του, ενώ δύναται να υποβάλει προτάσεις στο άλλο μέρος, μέσω του Διαμεσολαβητή. Η κάθε Διαμεσολάβηση, βέβαια, είναι μοναδική, όσο και η υπαγόμενη διαφορά. Τουτέστιν, δεν είναι προκαθορισμένη ούτε η διαδικασία ούτε και ο χρόνος για την ολοκλήρωσή της. Έτσι, μπορεί να διαρκέσει αρκετές συνεδρίες, κοινές ή κατά μόνας, ή και μόνο μία· η εμπειρία αποδεικνύει ότι πολλές διαφορές επιλύονται πράγματι εντός μίας ημέρας, όπως είναι και το ζητούμενο!!!

Το αποτέλεσμα της Διαμεσολάβησης δεν είναι απόφαση, αλλά συμφωνία, αμοιβαία αποδεκτή, η οποία, όταν επιτευχθεί, αποτυπώνεται εγγράφως, υπογράφεται από τα μέρη και κατατίθεται στο κατά τόπο αρμόδιο Πρωτοδικείο. Εκεί, λαμβάνει εκτελεστό χαρακτήρα, όπως ακριβώς οι δικαστικές αποφάσεις.

Ο ευέλικτος κι ελκυστικός χαρακτήρας της διαμεσολάβησης υποσχόταν την ανατροπή του κλασικού μοντέλου δικαστικής επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών από το νεοείσακτο θεσμό. Το καλωσόρισμα της Διαμεσολάβησης όμως στη Χώρα μας ήταν αρκετά ψυχρό. Παρά τις ενημερωτικές καμπάνιες, που πληροφορούσαν τον κόσμο για τον πρωτοποριακό θεσμό, τις υψηλές προδιαγραφές του και την επιτυχία του ιδίως στις χώρες της Ευρώπης και τις Η.Π.Α., η Διαμεσολάβηση αντιμετωπίστηκε με καχυποψία, δισταγμό κι εν τέλει, αδιαφορία.

Έτσι, το 2018, με τον Ν. 4512/2018, ο Έλληνας νομοθέτης επεδίωξε για πρώτη φορά να καταστήσει τη Διαμεσολάβηση υποχρεωτική. Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία δημιούργησε αντιδράσεις από ολόκληρο το νομικό κόσμο της Ελλάδας, που υποστήριζε ότι η Χώρα μας δεν ήταν ακόμη προετοιμασμένη για αυτήν την αλλαγή. Μετά από διαδοχικές παρατάσεις στην εφαρμογή του νόμου, εκδόθηκε τελικά ο Ν. 4640/2019, σκοπός του οποίου ήταν να εξορθολογίσει την ενσωμάτωση της Διαμεσολάβησης στην ελληνική πραγματικότητα, με τρόπο σταδιακό, κλιμακωτό και στην πραγματικότητα, ευκολότερο.

Έτσι, προέβλεψε ο νόμος ότι θα υπάγονται υποχρεωτικά στη Διαμεσολάβηση α. οι οικογενειακές διαφορές (πλην ορισμένων εξαιρέσεων, πχ. περιπτώσεις διαζυγίου, ακύρωσης γάμου, προσβολής πατρότητας – μεταξύ άλλων) και β. όλες οι διαφορές που εκδικάζονται με την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Μονομελούς (εφ’ όσον υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ) και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Πρόκειται δηλαδή  για τη συντριπτική πλειονότητα των υποθέσεων. Υποχρεωτική όμως δεν καθίσταται η επίλυση της διαφοράς μέσω της Διαμεσολάβησης, αλλά η απόπειρα επίλυσής της. Ειδικότερα, υποχρεωτική κατέστη μόνον η αρχική συνεδρία (Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία: Υ.Α.Σ.), η αποφυγή της οποίας συνεπάγεται σαφέστατες – δικονομικού χαρακτήρα – κυρώσεις. Σκοπός είναι έτσι να πραγματοποιηθεί μία πρώτη επαφή με τον θεσμό της Διαμεσολάβησης από τα μέρη, ώστε να διαπιστωθεί ότι, τουλάχιστον σε μεγάλο ποσοστό, οι διαφορές μπορούν να επιλυθούν μέσω αυτής, χωρίς την ανάγκη της προσφυγής στα δικαστήρια. Παράλληλα, όμως, η προσφυγή ακριβώς στα δικαστήρια δεν αποκλείεται.

            Η διαδικασία της Υ.Α.Σ. είναι απλή. Το ενδιαφερόμενο μέρος επικοινωνεί με έναν Διαμεσολαβητή της επιλογής του, ο οποίος στη συνέχεια επικοινωνεί με το άλλο μέρος, για να εγκρίνει κι εκείνο τον ορισμό του συγκεκριμένου Διαμεσολαβητή ως αυτού που θα διενεργήσει την Υ.Α.Σ. Διότι ο θεσμός της Διαμεσολάβησης διέπεται καθ’ ολοκληρίαν από τη συναίνεση των μερών. Έτσι, και μόνον έτσι, είναι εφικτή η επιδίωξη μίας πραγματικά κοινής, συναινετικής λύσης της διαφοράς.

            Εφ’ όσον οριστεί ο Διαμεσολαβητής και ο χώρος και χρόνος της Υ.Α.Σ., τα μέρη προσέρχονται με το δικηγόρο τους, ώστε να εκτεθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι επιμέρους θέσεις και τα συμφέροντά τους κατά τη διάρκεια της προσπάθειας εξεύρεσης της κοινής συμφωνίας. Τα μέρη είναι δυνατόν ήδη από την Υ.Α.Σ., να συμφωνήσουν να συνεχίσουν μέσω της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης έως την εξεύρεση κοινής και συναινετικής λύσης ή απλώς να «συμφωνήσουν ότι διαφωνούν» και να οδηγηθεί η διαφορά τους στα δικαστήρια.

            Έτσι λοιπόν, εάν διαπιστωθεί ότι η λύση είναι εφικτή, αυτή αποτυπώνεται κατ’ αρχάς προφορικά και κατόπιν οι δικηγόροι των μερών, με την καθοδήγηση του Διαμεσολαβητή, αποτυπώνουν κι εγγράφως τη συμφωνία αυτή, επί τόπου, ώστε να συμπεριληφθεί στο πρακτικό συμβιβασμού – επίτευξης της συμφωνίας, η οποία υπογράφεται από τα μέρη κι έπειτα κατατίθεται στη γραμματεία των αρμόδιων δικαστηρίων για να αποτελέσει εκτελεστό τύπο. Εάν όμως τα μέρη διατυπώσουν εντελώς ασυμβίβαστες προτάσεις και διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει ελπίδα επίλυσης της διαφοράς, συντάσσεται πρακτικό αποτυχίας, το οποίο επιτρέπει στα μέρη να στραφούν στη δικαστική διαδικασία και το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να προσκομιστεί και κατατεθεί στο δικαστήριο – διαφορετικά η συζήτηση της υπόθεσης θα είναι απαράδεκτη!

Ως προς τις οικογενειακές διαφορές, η πρόβλεψη για την Υ.Α.Σ. τέθηκε σε εφαρμογή την 15.01.2020, ενώ για τις υποθέσεις τακτικής διαδικασίας των Πρωτοδικείων της επικρατείας θα ετίθετο σε ισχύ την 15.03.2020, λόγω όμως της έλευσης της πανδημίας του νέου κορωνοϊού στη Χώρα μας, ανεστάλη η διαδικασία, έως την 01.07.2020.

Το γραφείο μας, διαθέτει άδεια πιστοποιημένου διαμεσολαβητή και εμπειρία άνω των 30 ετών στο πλαίσιο της επίλυσης των διαφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903 και 6932455478.

 
Βίντεο

Κερδίστε χρόνο, χρήμα κι ακίνητα-ΑΜΥΝΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ:210 8811903 και 6932455478

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Υπερχρεωμένα: κούρεμα 90% με δόση 50€ για 3 χρόνια

Απόφαση του Δικηγορικού μας Γραφείου:

            Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1336/2020 Απόφασης του του Ειρηνοδικείου Αθηνών, δανειολήπτρια ιδιωτική υπάλληλος, με αποδοχές περί τα 1.000 ευρώ μηνιαίως, απαλλάσσεται από το 90% της συνολικής οφειλής της, διασώζει την περιουσία της και καλείται να καταβάλει μόλις 50 ευρώ μηνιαίως για 3 έτη!!!

            Ειδικότερα, στην προκειμένη περίπτωση η 43χρονη οφειλέτρια είχε λάβει καταναλωτικό δάνειο από την πιστώτριά της, ύψους 8.000 ευρώ, που ως σκοπό είχε την αγορά αυτοκινήτου. Παρά ταύτα, λόγω των παράνομα υψηλών επιτοκίων, των επιβληθέντων υπέρογκων τόκων και των ανατοκισμών αυτών, η οφειλή διογκώθηκε στις 12.000 ευρώ, παρά τις καταβολές της οφειλέτριας! Σημειωτέον μάλιστα ότι οι δόσεις του δανείου αυτού ανέρχονταν σε 230 περίπου ευρώ το μήνα, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου ποσού καταβαλλόταν για την κάλυψη των τόκων παρά για το κεφάλαιο, έως εξαντλήσεως της εντολέως μας! Έτσι, προσέφυγε αυτή στη δικαιοσύνη, επιδιώκοντας μία δικαστική ρύθμιση της οφειλής της, υπαγόμενη στις προστατευτικές κι ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν. Κατσέλη).

            Και πράγματι, το Ειρηνοδικείο Αθηνών πολύ ορθά έκανε δεκτή την αίτηση της δανειολήπτριας κι εντολέως μας, και ρύθμισε την οφειλή της. Συγκεκριμένα, έκανε δεκτό ότι τα έξοδα διαβίωσής της ήταν αυξημένα, ανερχόμενα μάλιστα στο ποσό των 950 ευρώ μηνιαίως, όπως ακριβώς δηλαδή ισχυριστήκαμε κι αποδείξαμε! Τούτου δοθέντος, όρισε την καταβολή ποσό 50 ευρώ μηνιαίως, που είναι το υπόλοιπο των μηνιαίων εισοδημάτων της, και μάλιστα για τρία μόνον έτη!

            Έτσι, η οφειλέτρια θα κληθεί να καταβάλει μόλις το 10% της οφειλής της, ήτοι 1.200 ευρώ, εκ συνόλου που υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ!!! Πρόκειται δηλαδή για διαγραφή οφειλής που ανέρχεται σε 90% συνολικά!!!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Υπερχρεωμένα: Κούρεμα 85%

Απόφαση του Δικηγορικού μας Γραφείου:

Με την υπ’ αριθμ. 1324/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, οφειλέτης απαλλάσσεται από το 85% περίπου της συνολικής του οφειλής, προερχόμενης από δανειακές οφειλές και διασώζει την κύρια κατοικία του, καλούμενος να καταβάλλει, μετά μάλιστα από τριετή περίοδο χάριτος, το ποσό των 25 μόλις ευρώ μηνιαίως για εικοσαετία!!!

            Συγκεκριμένα, ο δανειολήπτης, άνθρωπος του μεροκάματου, είχε λάβει στεγαστικό δάνειο, η οφειλή από το οποίο υπερέβαινε τις 90.000 ευρώ κατά το χρόνο της συζήτησης της αίτησής του για υπαγωγή στο Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, λόγω των τόκων και των ανατοκισμών των κεφαλαιοποιηθέντων τόκων. Λόγω όμως της βαθιάς οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα, βρέθηκε σε απόλυτη αδυναμία να ανταποκριθεί στη μηνιαία δόση του δανεισμού του, η οποία άγγιζε τα 400 ευρώ μηνιαίως!

            Το Ειρηνοδικείο Αθηνών, ορθώς αναγνώρισε τους ισχυρισμούς μας, που αποδείκνυαν την πραγματική αδυναμία του οφειλέτη να ανταποκριθεί στο δανεισμό του, και μάλιστα δίχως δόλο από μέρους του – παρά τις σχετικές ενστάσεις της πιστώτριας τράπεζας – και έκανε δεκτή την αίτησή του, ώστε να υπαχθεί αυτός στις ευεργετικές και προστατευτικές διατάξεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Η απόφαση μάλιστα έκρινε ότι το δικαίωμα κυριότητας του οφειλέτη επί της δυνητικής κύριας κατοικίας του, της οποίας την εξαίρεση ζητούσε, είχε εμπορική αξία περί τις 9.000 ευρώ, ποσό από το οποίο αφαίρεσε τα έξοδα τυχόν εκτέλεσης, ώστε να καταλήξει ότι το ποσό που θα έπρεπε να αποπληρώσει ο οφειλέτης – εντολέας μας, ως αντιστοιχούν στην εμπορική αξία της κύριας κατοικίας του είναι μόλις 6.000 ευρώ συνολικά!

Εξαίρεσε επίσης από την εκποίηση και την υπόλοιπη κινητή κι ακίνητη περιουσία του, ήτοι δύο αγροτεμάχια εκτάσεως 6 στρεμμάτων έκαστο, ένα αγροτεμάχιο 4 στρεμμάτων και το αυτοκίνητό του.

            Κατόπιν αυτών, το Δικαστήριο όρισε τριετή περίοδο χάριτος, κατά την οποία ο οφειλέτης δεν θα καταβάλλει τίποτε στην πιστώτριά του και, κατόπιν αυτής, όρισε μηνιαία δόση ύψους μόλις 25 ευρώ για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, διαγράφοντας παράλληλα το υπόλοιπο της οφειλής του, ήτοι ποσό που υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ συνολικά!!! Πρόκειται δηλαδή για κούρεμα σχεδόν 85% επί της συνολικής οφειλής του εντολέα μας!!!

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση περιουσίας στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
Βίντεο

Δάνεια, κουρέματα, ρυθμίσεις

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ:210 8811903 και 6932455478