RSS

Category Archives: Ακίνητα

Αγορά ακινήτου από πλειστηριασμό

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

            Λόγω της σημαντικής απόκλισης της διαδικασίας για την απόκτηση ακινήτου από πλειστηριασμό από την παραδοσιακή αγοραπωλησία, και λόγω των πλείστων νομικών ζητημάτων που δύνανται να ανακύψουν κατά την πορεία της, η κατάλληλη, έμπειρη κι εξειδικευμένη νομική συνδρομή κρίνεται απαραίτητη ήδη από την πρώτη στιγμή. Κατωτέρω θα καταγραφούν ενδεικτικά οι υπηρεσίες που δύναται να προσφέρει ένας εξειδικευμένος στο αντικείμενο δικηγόρος κατά τη διαδικασία της απόκτησης ενός ακινήτου από πλειστηριασμό:

            1. Έλεγχος της καταλληλότητας του ακινήτου: Ήδη πριν από την δήλωση συμμετοχής σε έναν πλειστηριασμό, είναι σκόπιμο να ανατεθεί σε έναν δικηγόρο ο έλεγχος της καταλληλότητας του ακινήτου, ώστε να είναι δυνατό ο υποψήφιος υπερθεματιστής να έχει μία αξιολόγηση του ρίσκου όσον αφορά το εκάστοτε συγκεκριμένο ακίνητο. Αυτός ο έλεγχος περιλαμβάνει περιλαμβάνει:

            Α. Έλεγχο τίτλων:  μπορεί το ακίνητο που αποκτάται από πλειστηριασμό να αποκτάται ελεύθερο βαρών (υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων), τούτο όμως δεν σημαίνει ότι απαλείφονται υφιστάμενες δουλείες, ελαττώματα στους τίτλους ή ότι παύει μία ενδεχόμενη διαδικασία απαλλοτρίωσης ή ότι δεν υπάρχει αγωγή διεκδίκησης από τρίτο!!

            Β.  Έλεγχο του εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου (αν είναι κατά ποσοστό, ψιλή κυριότητα, επικαρπία)

            Γ. Έλεγχος του ίδιου του ακινήτου: ερευνάται π.χ. εάν συναποτελεί ενιαίο λειτουργικό σύνολο με άλλο ακίνητο (π.χ. άνω ή κάτω όροφο), ή εάν τούτο είναι μισθωμένο.

            Δ. Έλεγχος προηγούμενων νομικών ενεργειών: ερευνάται τυχόν υφιστάμενη από τρίτο πρόσωπο διεκδίκηση του ακινήτου κι εκκρεμείς Ανακοπές κατά της Εκτελεστικής Διαδικασίας.

            2. Συνδρομή κατά την διεξαγωγή του πλειστηριασμού: Αυτή περιλαμβάνει συνδρομή τόσο κατά την προδικασία του πλειστηριασμού όσο και κατά τη διεξαγωγή του και ειδικότερα:

            Α. Συνδρομή κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής και της καταβολής της εγγυοδοσίας: αφορά την ίδια την υποβολή της αίτησης, τον ορισμό αντικλήτου και την καταβολή της εγγυοδοσίας,  με επιταγή ή ηλεκτρονική κατάθεση του λογαριασμού του Συμβολαιογράφου, που αντιστοιχεί στο 30% της τιμής πρώτης προσφοράς.

            Β. Παρακολούθηση της πλειοδοτικής διαδικασίας: Δεδομένου ότι η εκάστοτε κατά κανόνα τετράωρη διαδικασία μπορεί να λάβει έως και είκοσι τέσσερις (24) πεντάλεπτες παρατάσεις τελευταίας στιγμής, κατά την ημέρα του πλειστηριασμού απαιτείται παρακολούθηση της υπόθεσης για όλη τη διάρκεια του πλειστηριασμού, που μπορεί να διαρκέσει από τέσσερις έως έξι ώρες.

            Γ. Δρομολόγηση της Κατακύρωσης: Αφορά σε συνδρομή για τη σύνταξη της κατακυρωτικής έκθεσης, της περίληψης αυτής και τέλος στη επίδοση της τελευταίας με επιταγή προς απόδοση.

3. Νομικές ενέργειες μετά την κατακύρωση:

            Α. Ενώπιον Κτηματολογίων και Υποθηκοφυλακείων: Για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης απαιτείται η μεταγραφή της Κατακυρωτικής Έκθεσης στα οικεία βιβλία των αρμοδίων κατά τόπο Κτηματολογίων ή Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων.

            Β. Σε περίπτωση υφιστάμενης μίσθωσης: Εάν το ακίνητο είναι μισθωμένο, θα απαιτηθεί η κατάλληλη νομική συνδρομή για τη διαχείριση της υφιστάμενης μίσθωσης, όσον αφορά την καταγγελία και τη λύση της και την απόδοση του μισθίου.

            Γ. Σε περίπτωση αδυναμίας εγκατάστασης: Η απόκτηση ενός ακινήτου μέσω πλειστηριασμών δεν είναι πάντοτε εύκολη υπόθεση και συχνά ο υπερθεματιστής αδυνατεί να εγκατασταθεί στο ακίνητο που απέκτησε, ώστε να απαιτηθεί διαδικασία βίαιης αποβολής.

            Φυσικά, η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική, καθώς δεν είναι ασύνηθες ή απίθανο να προκύψουν περαιτέρω νομικής φύσης επιπλοκές κατά τη διαδικασία απόκτησης ενός ακινήτου από πλειστηριασμό. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εμπεδώνεται ότι η διαδικασία είναι πολυσύνθετη και δύναται να ενέχει σημαντικό ρίσκο για τον υποψήφιο υπερθεματιστή, ώστε η νομική συνδρομή του να μην συστήνεται απλώς, αλλά να είναι απαραίτητη για την νομική θωράκιση και προστασία του.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Βίντεο

Γιατί είναι απαραίτητος ο νομικός παραστάτης για μεταβιβάσεις ακινήτων, αγοραπωλησίες, κληρονομιές, πλειστηριασμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Αγοραπωλησία ακινήτου

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙΣ ΕΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Πολύ σημαντικό βήμα πριν την αγορά ακινήτου είναι η συνδρομή ενός εξειδικευμένου δικηγόρου ακινήτων, ο οποίος θα μελετήσει τους τίτλους ιδιοκτησίας και θα αναλάβει ελέγχους και τα διαδικαστικά μέχρι την τελική υπογραφή στο συμβολαιογραφείο. Το ακίνητο μπορεί να έχει νομικά και πραγματικά ελαττώματα. Είναι απαραίτητος ο έλεγχος τίτλων γιατί από τις εγγραφές στο Υποθηκοφυλακείο και στο Κτηματολόγιο προκύπτει  εάν πραγματικά το ακίνητο ανήκει σε αυτόν που το πουλάει, εάν έχει επάνω του υποθήκες ή διεκδικήσεις τρίτων, εάν έχει δουλείες, εάν έχει καταγεγραμμένα σωστά τα τετραγωνικά και τα υπόλοιπα παραρτήματά του, εάν του ανήκουν αποθήκη και πάρκινγκ, εάν οφείλει εισφορά σε γη και χρήμα, εάν είναι νομιμοποιημένες τυχόν οικοδομικές αυθαιρεσίες, ημιυπαίθριοι και άλλα, όπως τυχόν υφιστάμενη μίσθωση και η πραγματική διάρκειά της.

Επίσης εξετάζεται όλη η σύσταση κι ο κανονισμός πολυκατοικίας.

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος σας καθορίζει το  συμφωνητικό ή/και προσύμφωνο προκαταβολής ώστε να υπάρχει εξασφάλιση του ποσού που θα δοθεί και να μην πέσετε θύματα απάτης.

Το γραφείο μας αποτελείται από ομάδα δικηγόρων εξειδικευμένων στον τομέα του real estate, με συνεργάτες Συμβολαιογράφους, μηχανικούς και Λογιστές, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκπροσώπησή σας στη διαδικασία επικοινωνίας με τα μεσιτικά γραφεία και τους ιδιοκτήτες των πωλούμενων ακινήτων στη διαπραγμάτευση, στη συλλογή και έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών μετά από σχετική παροχή πληρεξουσιότητας.

            Και στην αντίθετη περίπτωση που θέλετε να μεταβιβάσετε/ πωλήσετε ένα ακίνητο  είναι συνετό να προσλάβετε έναν δικηγόρο πριν υπογράψετε οποιαδήποτε γραπτή συμφωνία αγοραπωλησίας. Με αυτόν τον τρόπο, θα είστε σίγουροι ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Η προσφορά αγοράς είναι μια τεκμηριωμένη νομική μορφή συμφωνίας, η οποία περιλαμβάνει και ποινικές ρήτρες σε περίπτωση υπαίτιας υπαναχώρησης ενός από τα δύο μέρη. 

Ένας δικηγόρος ακινήτων βοηθά να διασφαλιστεί ότι το προσύμφωνο που υπογράφηκε τηρεί τις προϋποθέσεις του νόμου και είναι δίκαιο για αμφότερα τα μέρη και διασφαλίζει ότι ο υποψήφιος αγοραστής ή πωλητής θα αποφύγει οποιαδήποτε κακοτοπιά που θα του στοιχίσει χρόνο και χρήμα.

Επιπλέον, ο δικηγόρος προ της τελικής υπογραφής ελέγχει, για τον αγοραστή,  την εξάλειψη προσημειώσεων και άλλων βαρών από Κτηματολόγιο κι Υποθηκοφυλακείο,  καθώς και τους όρους αποπληρωμής του τιμήματος ενώ ελέγχει προσχέδια και  τελικά συμβόλαια μαζί με τον συμβολαιογράφο.

  Για την πλευρά του πωλητή εξασφαλίζει ότι θα γίνει τυχόν άρση προσημείωσης και αποπληρωμή υφιστάμενου δανείου ή άλλων υποχρεώσεων του ακινήτου καθώς και να λάβει το συμφωνηθέν τίμημα άλλως το πώς θα διεκδικήσει άμεσα το ακίνητό του πίσω.

            Το γραφείο μας είναι δίπλα σας σε όλα τα στάδια μίας αγοροπωλησίας δηλαδή:

 • Για τον έλεγχο ακίνητης περιουσίας στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/ Κτηματολογικό γραφείο
 • Για την υπογραφή του προσυμφώνου πώλησης/καπάρου/αρραβώνα και την κατάθεση της προκαταβολής
 • Για τη συγκέντρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών πωλητή/ αγοραστή
 • Για τον έλεγχο άλλων στοιχείων του ακινήτου σε συνεργασία με μηχανικό και συμβολαιογράφο
 • Για την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου
 • Για την καταβολή του τιμήματος και τους τρόπους καταβολής
 • Για την μεταγραφή του συμβολαίου στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο.
 • Για οτιδήποτε σχετικό με το ακίνητο. 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Golden visa-Αγορά Ακινήτου

Ως γνωστόν, ο νόμος προβλέπει την «χρυσή βίζα» (“golden visa”), δηλαδή την απόκτηση άδειας διαμονής από πολίτες τρίτης χώρας, για πέντε (5) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης, που επιτυγχάνεται με την αγορά ακινήτου αξίας -κατ’ ελάχιστον μέχρι σήμερα- 250.000 ευρώ.

            Λόγω της εκτεταμένης χρήσης της δυνατότητας αυτής από ξένους επενδυτές, ιδίως σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας, με αποτέλεσμα να προκαλείται πρόβλημα στεγαστικής κρίσης λόγω έλλειψης κατοικιών προς ενοικίαση, κυκλοφορεί έντονη φημολογία από κυβερνητικές πηγές, ότι επίκειται στο προσεχές διάστημα η αύξηση του ανωτέρω πλαφόν για τον σκοπό απόκτησης «χρυσής βίζας», από 250.000 ευρώ σε 500.000 ευρώ, για ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, στα Βόρεια και Νότια Προάστια της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη, στη Σαντορίνη και στη Μύκονο. Για ακίνητα που βρίσκονται στα Ανατολικά και Δυτικά Προάστια της Αθήνας, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, το τίμημα αγοράς- προϋπόθεση για απόκτηση βίζας θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με τα σημερινά.  

            Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες κυβερνητικές πηγές, προβλέπεται η ύπαρξη ενός μεταβατικού διαστήματος, ενδεχομένως μέχρι τις 30 Απριλίου 2023, κατά το οποίο θα μπορούν να «κλείσουν» αγοραπωλησίες με το ισχύον σήμερα καθεστώς και τιμή 250.000 ευρώ, με την υπογραφή προσυμφώνων και προκαταβολή ποσοστού τουλάχιστον 10% της αγοραίας αξίας του ακινήτου, καθώς και με την προϋπόθεση ότι τα οριστικά συμβόλαια θα υπογραφούν μέχρι το τέλος του έτους 2023.  

            Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές να σπεύσουν να προβούν στις δέουσες ενέργειες, πάντα υπό την καθοδήγηση δικηγόρων που ειδικεύονται στην αγορά ακινήτων, προκειμένου να τύχουν συμφερουσών και ασφαλών αγοραπωλησιών.

            Και τούτο διότι η ασφάλεια στις συναλλαγές είναι το ζητούμενο σε όλες τις μεταβιβάσεις ακινήτων, πόσω μάλλον σε αγοραπωλησίες με τίμημα πολλών εκατοντάδων ευρώ (250.000 ευρώ και άνω). Συνεπώς, είναι πρωταρχικής σημασίας να ελεγχθεί η τυχόν ύπαρξη άγνωστων για τον αγοραστή βαρών ή νομικών ελαττωμάτων του ακινήτου (π.χ. να είναι ήδη πουλημένο ή να έχει προσημείωση υποθήκης για χρέη), καθώς η εκ των προτέρων γνώση τους θα ήταν άκρως αποτρεπτικός παράγοντας για την πρόοδο της αγοράς από τον ίδιο τον αγοραστή. Περαιτέρω, σκόπιμο είναι το ακίνητο –ακόμα κι φαίνεται σε καλή κατάσταση-, να ελεγχθεί για δομικά και τεχνικά ελαττώματα (δομικές αυθαιρεσίες, κωλύματα και περιορισμοί από τον κανονισμό της πολυκατοικίας, αν βρίσκεται σε «μπαζωμένο» ρέμα, κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους κλπ), τα οποία εκ πρώτοις να μην είναι ορατά.

            Θα πρέπει, λοιπόν, να είναι σαφές στον αγοραστή ότι μία παρορμητική κίνηση αυτού του είδους ενέχει σημαντικό ρίσκο, εάν δεν έχει προηγηθεί μία προεργασία από εξειδικευμένους δικηγόρους και μηχανικούς, ώστε να διασφαλίσουν ότι το προς πώληση ακίνητο είναι ασφαλές και απαλλαγμένο ελαττωμάτων, νομικών και πραγματικών.

            Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΓΙΔΕΣ

            Η προκαταβολή πριν την κατάρτιση του συμβολαίου αγοραπωλησίας παρουσιάζεται συχνά από τους επίδοξους πωλητές ή/και τους μεσίτες ως μία διαδικαστική πράξη για την «επισημοποίηση» του ενδιαφέροντος του πιθανού αγοραστή για την απόκτηση ενός συγκεκριμένου ακινήτου. Μάλιστα, η πίεση που ασκείται στον αγοραστή για την ταχύτερη δυνατή καταβολή του ποσού της προκαταβολής στον πωλητή είναι σημαντική και συνοδεύεται από την παρουσίαση του ακινήτου ως «ευκαιρία» που διεκδικούν κι άλλοι επίδοξοι αγοραστές. Έτσι, ο κίνδυνος της απώλειας της ευκαιρίας λειτουργεί σαν φόβητρο για τον αγοραστή ώστε να «πεισθεί» για την ταχύτερη και μερικές φορές χωρίς καν τους απαραίτητους τύπους, με ένα απλό ιδιωτικό συμφωνητικό, καταβολή του ζητούμενου ποσού.

            Παρ’ όλα αυτά, αυτή η πολύ συχνά επίπλαστη συνθήκη της αίσθησης του κατεπείγοντος που δημιουργείται στον αγοραστή ενδέχεται να υποκρύπτει σοβαρούς κινδύνους για τον ίδιο, τους οποίους αποδεικνύει επανειλημμένα η εμπειρία, ώστε να καθίσταται η όποια παρορμητική κίνηση εκ μέρους του δυνάμει ζημιογόνα.

            Ο πρώτος και σημαντικότερος κίνδυνος είναι η ύπαρξη άγνωστων για τον αγοραστή βαρών ή νομικών ελαττωμάτων του ακινήτου (π.χ. να είναι ήδη πουλημένο ή να έχει προσημείωση υποθήκης για χρέη) που η  εκ των προτέρων γνώση τους θα ήταν άκρως αποτρεπτικός παράγοντας για την πρόοδο της αγοράς από τον ίδιο τον αγοραστή. Άλλωστε, ενίοτε αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός της προκαταβολής από τον πωλητή: η κάλυψη προϋπαρχουσών οφειλών που βαρύνουν το ακίνητο! Φυσικά, εφ’ όσον πράγματι υφίσταται κάποια τέτοιου είδους νομική παθολογία στο ακίνητο, αυτό θα έχει ως αναπόδραστη συνέπεια μία πολύ μεγάλη καθυστέρηση για την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας, όπου ο αγοραστής θα έχει ήδη καταβάλει ένα σημαντικό ποσό για την πρόοδο αυτής, ώστε να είναι αναγκασμένος κατόπιν να αναμένει, ενδεχομένως χάνοντας δυνητικές ευκαιρίες για άμεση αγορά άλλου ακινήτου.

            Ο συγκεκριμένος κίνδυνος, που είναι και ο συνηθέστερος και ο δυνητικά σοβαρότερος, είναι και ο πιο εύκολα αποτρέψιμος: ένας προσεκτικός κι ενδελεχής έλεγχος τίτλων σε Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο, διενεργούμενος από έμπειρους και εξειδικευμένους δικηγόρους, είναι σε θέση να αποκαλύψει όλα τα τυχόν νομικά ελαττώματα του ακινήτου και να θέσει υπ’ όψιν του υποψήφιου αγοραστή όλους τους δυνητικούς κινδύνους για την κατάσταση του ακινήτου! Είναι σημαντικό ο έλεγχος αυτός, φυσικά, να λαμβάνει χώρα πριν από οποιαδήποτε προκαταβολή, ώστε να μην βρεθεί ο αγοραστής στη δυσάρεστη θέση να δεσμευτεί οικονομικά για ένα ελαττωματικό νομικά ακίνητο.

            Παράλληλα, ένα ακίνητο που φαίνεται σε καλή κατάσταση, είναι πιθανό να ενέχει δομικά και τεχνικά ελαττώματα τα οποία να μην είναι ορατά με το γυμνό μάτι. Ο αγοραστής ο οποίος θέλει να είναι 100% βέβαιος για την κατάσταση του ακινήτου που επιθυμεί να αποκτήσει θα ήταν σκόπιμο να αναθέσει σε εξειδικευμένο προς τούτο μηχανικό τον έλεγχο του ακινήτου, ώστε να αποκαλύψει τυχόν πραγματικά ελαττώματα, προτού να είναι πολύ αργά.

            Πολλές φορές, ο επίδοξος αγοραστής μπορεί να βρεθεί ενώπιον ενός ακινήτου που να εμφανίζεται σε αυτόν ως «ευκαιρία άνευ προηγουμένου», την οποία θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί μόνον εάν προχωρήσει άμεσα σε προκαταβολή προς τον υποψήφιο πωλητή. Θα πρέπει, λοιπόν, να είναι σαφές στον αγοραστή ότι μία παρορμητική κίνηση αυτού του είδους ενέχει σημαντικό ρίσκο, εάν δεν έχει προηγηθεί μία προεργασία από εξειδικευμένους δικηγόρους και μηχανικούς, ώστε να διασφαλίσουν ότι το προς πώληση ακίνητο είναι ασφαλές και απαλλαγμένο ελαττωμάτων, νομικών και πραγματικών.

            Δυστυχώς, πολλές φορές, η εμπειρία αποδεικνύει ότι η επίμονη εξώθηση του αγοραστή να προχωρήσει σε μία βεβιασμένη καταβολή του αιτούμενου ποσού της προκαταβολής προς τον πωλητή υποκρύπτει ελαττώματα του ακινήτου και έχει σκοπό τη δέσμευση του αγοραστή για την αγορά ενός ακινήτου που δεν είναι πράγματι όσο «ευκαιρία» παρουσιάζεται, το οποίο έχει ως δυσάρεστο αποτέλεσμα την απώλεια των πραγματικών «ευκαιριών».

            Η αγορά ενός ακινήτου ενέχει πάντοτε κινδύνους και ρίσκα. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ο τρόπος να εκμηδενιστούν αυτά, εφ’ όσον ο αγοραστής θέλει να διασφαλιστεί πραγματικά. Για αυτό συστήνεται υπομονή – δυστυχώς είναι πολύ συχνότερες οι κάλπικες «ευκαιρίες» από τις πραγματικές, ενώ είναι πολύ πιο δυσάρεστη έκβαση η δέσμευση του αγοραστή σε ένα ελαττωματικό ακίνητο από την απόσυρση από την αγορά ενός ακινήτου το οποίο είναι αμφίβολης κατάστασης.

            Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Αγορά ακινήτου: τι ελέγχουμε;

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ

Πρώτο βήμα του αγοραστή είναι να αναθέσει στο δικηγόρο του να διενεργήσει ΕΛΕΓΧΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΠ) στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/ Κτηματολόγιο, σχετικά με το ακίνητο το οποίο προτίθεται να αγοράσει προκειμένου να διαπιστώσει  αρχικά εάν ανήκει στον πωλητή, και στη συνέχεια εάν βαρύνεται με νομικά ελαττώματα όπως ενδεικτικά διεκδικήσεις τρίτων, υποθήκες, προσημειώσεις υποθήκης,  κατασχέσεις ή δουλείες πχ δουλεία οίκησης, οδού, επικαρπία κτλ.

Το στάδιο αυτό είναι το πιο ΟΥΣΙΩΔΕΣ καθώς σε περίπτωση που δεν γίνει ενδελεχής νομικός έλεγχος με τη συνδρομή δικηγόρου είναι πολύ πιθανόν ο νέος ιδιοκτήτης να βρεθεί κύριος ακινήτου με υποθήκη, την οφειλή για την οποία εγγράφηκε θα κληθεί να πληρώσει ή το ακίνητο να είναι ήδη κατασχεμένο ή πουλημένο,  και να μην γίνει ποτέ πραγματικός κύριος αυτού!!

 Επίσης, κατά τον νομικό έλεγχο του ακινήτου ελέγχεται η νομιμότητα των τίτλων ιδιοκτησίας για τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια,   δηλαδή ελέγχεται εάν ο τίτλος ή οι τίτλοι ιδιοκτησίας του πωλητή και των δικαιοπαρόχων του είναι ορθώς μεταγεγραμμένοι, εάν στους τίτλους υπάρχει κάποια αίρεση, ή εάν έχει εξοφληθεί το τίμημα αυτών κ.ο.κ.

Σε δεύτερο στάδιο ο δικηγόρος ελέγχει το τυχόν υφιστάμενο εργολαβικό συμβόλαιο, αλλά και τους όρους του συμβολαίου σύστασης οριζοντίου ή και κάθετης ιδιοκτησίας, καθώς και την τυχόν ύπαρξη κανονισμού πολυκατοικίας και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την ιδιοκτησία.

Σε ένα τρίτο στάδιο και αφού ο δικηγόρος έχει ελέγξει ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο βαρών, προκειμένου ο αγοραστής να «κρατήσει» το ακίνητο για εκείνον, απευθύνεται στο δικηγόρο του προκειμένου ο τελευταίος να συντάξει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό/ αρραβώνα και να δοθεί προκαταβολή. Μια τέτοια συμφωνία ορίζει ποινικές ρήτρες σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων, το ύψος των οποίων πάλι είναι θέμα διαπραγμάτευσης, Εξάλλου εάν γίνει συμβολαιογραφικό προσύμφωνο και αθετηθεί, αμέσως επιτρέπει στον «χαμένο» να διεκδικήσει με  κατάσχεση- πλειστηριασμό την αποζημίωση της ποινικής ρήτρας άνευ δικαστηριακών επιπλοκών καθώς αποτελεί τίτλο εκτελεστό.

            Σε κάθε περίπτωση, η προκαταβολή δίδεται ΜΟΝΟΝ κατόπιν υπογραφής αντίστοιχου συμφωνητικού μεταξύ των μερών (πωλητή και αγοραστή), στο οποίο περιγράφεται πλήρως και με λεπτομέρεια το προς αγορά ακίνητο, το ύψος του τιμήματος για την αγορά του, ο τρόπος καταβολής του τιμήματος, η προθεσμία υπογραφής του οριστικού συμβολαίου της μεταβίβασης, ενώ συγχρόνως εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερες συμφωνίες των μερών (λ.χ. η τυχόν αναγκαιότητα κατασκευαστικών παρεμβάσεων, η τύχη της προκαταβολής σε περίπτωση υπαναχώρησης κάποιου από τα μέρη αναίτια ή κατόπιν σπουδαίου λόγου κ.ο.κ). Συνιστάται σε κάθε περίπτωση να αποφεύγεται από τους αγοραστές η υπογραφή τυποποιημένων ιδιωτικών συμφωνητικών που παρέχονται από τα μεσιτικά γραφεία και να ζητείται η σύνταξη του συμφωνητικού αυτού, δεδομένης και της σημασίας του, να γίνεται από τον δικηγόρο του.

Επίσης εξετάζεται εάν το ακίνητο είναι μισθωμένο, εάν υπάρχουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα από Μηχανικό και άλλες ουσιώδεις λεπτομέρειες.

            Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 09/12/2022 σε Αστικο, Ακίνητα

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Δωρεά-γονική παροχή-κληρονομιά

ΔΩΡΕΑ – ΠΟΙΑ Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ;

Η δωρεά είναι μια χαριστική δικαιοπραξία, δυνάμει της οποίας ένα πρόσωπο προβαίνει σε παροχή ενός περιουσιακού αντικειμένου σε άλλο πρόσωπο χωρίς αντάλλαγμα (496 ΑΚ). Τα πράγματα, όμως, δεν είναι τόσο απλά όσο ίσως φαίνονται και ένας δωρεοδόχος θα πρέπει να έχει υπόψη του τις περιπτώσεις που μια δωρεά μπορεί να ανατραπεί ή να ανακληθεί.

Ανατροπή δωρεάς

Σύμφωνα με την διάταξη 1825 ΑΚ: «Οι κατιόντες και οι γονείς του κληρονομουμένου, καθώς και ο σύζυγος που επιζεί, οι οποίοι θα είχαν κληθεί ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι, έχουν δικαίωμα νόμιμης μοίρας στην κληρονομία. Η νόμιμη μοίρα είναι το μισό της εξ αδιαθέτου μερίδας.» Η περιουσία, δηλαδή, ενός προσώπου δεν είναι πλήρως ελεύθερη να τη μοιράσει όπως εκείνο επιθυμεί, αλλά θα πρέπει ένα ελάχιστο μερίδιο να πάει στα παιδιά, τους γονείς του ή τον / την σύζυγο που επιζεί. Το ελάχιστο αυτό μερίδιο ονομάζεται «νόμιμη μοίρα».

Κατά το άρθρο 1831 ΑΚ, ο υπολογισμός της νόμιμης μοίρας γίνεται ως εξής: «Ο υπολογισμός της νόμιμης μοίρας γίνεται με βάση την κατάσταση και την αξία της κληρονομιάς κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου, αφού αφαιρεθούν τα χρέη και οι δαπάνες της κηδείας του και της απογραφής της κληρονομιάς. Στην κληρονομιά προσθέτονται, με την αξία που είχαν κατά το χρόνο της παροχής, οτιδήποτε ο κληρονομούμενος παραχώρησε, όσο ζούσε, χωρίς αντάλλαγμα σε μεριδούχο είτε με δωρεά είτε με άλλο τρόπο και επίσης οποιαδήποτε δωρεά που ο κληρονομούμενος έκανε στα τελευταία δέκα χρόνια πριν από το θάνατο του, έκτος αν την επέβαλαν λόγοι ευπρέπειας ή ιδιαίτερο ηθικό καθήκον

Αυτό που εύκολα αντιλαμβανόμαστε από τα ανωτέρω είναι ότι όλες οι δωρεές στις οποίες προβαίνει ένα πρόσωπο την τελευταία δεκαετία πριν τον θάνατό του, πλην αυτών που «επέβαλαν λόγοι ευπρέπειας ή ιδιαίτερο ηθικό καθήκον», βρίσκονται υπό αίρεση! Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Κατ’ αρχάς ας διευκρινίσουμε τι ακριβώς σημαίνει ότι μια δωρεά έγινε από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από λόγους ευπρέπειας, η οποία είναι και η μόνη που εξαιρείται της ανωτέρω διάταξης υπολογισμού της νομίμου μοίρας. Δωρεά από ιδιαίτερο καθήκον θεωρείται εκείνη η οποία γίνεται από υποχρέωση του δωρητή προς το δωρεοδόχο, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών και περιστάσεων και βασίζεται σε όσα επιτάσσουν η ηθική και η αλληλεγγύη. Τουτέστιν, δεν υφίσταται τέτοια δωρεά από γονέα σε τέκνο ως ανταμοιβή για τις περιποιήσεις του, αφού μεταξύ τους υπάρχει νομική υποχρέωση, εξαιτίας του συγγενικού τους δεσμού. Αντιθέτως, όμως, είναι δυνατόν να υφίσταται δωρεά από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον από τον παππού ή τη γιαγιά προς το εγγόνι, το οποίο τους προσέχει. Όσον αφορά τη δωρεά από λόγους ευπρέπειας, είναι εκείνη η δωρεά που γίνεται από κοινωνική υποχρέωση ή ανταποκρίνεται στις κοινωνικές συνήθειες ή τις απαιτήσεις της κοινής γνώμης.

Εφόσον, επομένως, μια δωρεά δεν πληροί τα παραπάνω κριτήρια, μπορεί να ανατραπεί. Αυτό ακριβώς ορίζει και το άρθρο 1835 ΑΚ, το οπόιο κάνει λόγο για την μέμψη άστοργης δωρεάς: «Κάθε δωρεά εν ζωή του κληρονομουμένου, η οποία κατά το άρθρο 1831 υπολογίζεται στην κληρονομία, μπορεί να ανατραπεί εφόσον η κληρονομία που υπάρχει κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου δεν επαρκεί για να καλύψει τη νόμιμη μοίρα.». Αν, επομένως, κάποια δωρεά την οποία έκανε ο κληρονομούμενος όσο ζούσε προσβάλλει τη νόμιμη μοίρα του μεριδούχου (στους οποίους όπως εξηγήσαμε ανωτέρω περιλαμβάνονται οι «στενοί» συγγενείς, δηλαδή, οι γονείς, τα τέκνα και ο / η σύζυγος του θανόντος) ο νόμος δίνει το δικαίωμα στους θιγμένους κληρονόμους (μεριδούχους) ή στους διαδόχους τους, εντός δύο ετών, να την ανατρέψουν με την αγωγή της μέμψη άστοργης δωρεάς, κατά το μέρος που λείπει από τη νόμιμη μοίρα. Να σημειώσουμε, πως φυσικά ο δωρεοδόχος μπορεί να αποφύγει την ανατροπή καταβάλλοντας το ισάξιο εκείνου που λείπει.

Ανάκληση δωρεάς

Η ανωτέρω περίπτωση, της ανατροπής δωρεάς με την αγωγή της μέμψης άστοργης δωρεάς, δεν πρέπει να συγχέεται με την ανάκληση δωρεάς, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 505ΑΚ: «Ο δωρητής έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά, αν ο δωρεοδόχος φάνηκε με βαρύ του παράπτωμα αχάριστος απέναντι στο δωρητή ή στο σύζυγο στη στενό συγγενή του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωσή του να διατρέφει το δωρητή.» Ως αχαριστία του δωρεοδόχου, η οποία θα μπορούσε να δικαιολογήσει την ανάκληση της δωρεάς, νοείται η έλλειψη ευγνωμοσύνης προς το δωρητή, που εκδηλώνεται με βαριά αντικοινωνική συμπεριφορά προς τον δωρητή ή τον / την σύζυγο ή στενό συγγενή, η οποία αντίκειται στους κανόνες ευπρέπειας και ηθικής.

Περαιτέρω λόγους ανάκλησης προβλέπουν τα παρακάτω άρθρα:

 • 506 ΑΚ: Ο κληρονόμος του δωρητή έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά, αν ο δωρεοδόχος, ενεργώντας με πρόθεση, θανάτωσε το δωρητή ή τον εμπόδισε να ανακαλέσει τη δωρεά.
 • 507 ΑΚ: Ο δωρητής ή ο κληρονόμος του έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά, αν ο δωρεοδόχος παραλείπει υπαίτια να εκτελέσει τον τρόπο υπό τον οποίο έγινε η δωρεά.
 • 508 ΑΚ: Η δωρεά που έγινε από κάποιον που δεν έχει γνήσιους κατιόντες μπορεί να ανακληθεί μέσα σε μια πενταετία αφότου εκπληρώθηκε αν, ενόσω ζούσε ο δωρητής ή ύστερα από το θάνατό του, γεννήθηκε γνήσιο τέκνο του ή αν νομιμοποιήθηκε τέκνο του με γάμο.

Των ανωτέρω εξαιρούνται, όπως και στην περίπτωση ανατροπής, οι δωρεές που έγιναν από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από λόγους ευπρέπειας (512 ΑΚ).

Κατά το άρθρο 509 ΑΚ, το δικαίωμα ανάκλησης της δωρεάς ασκείται με μονομερή δήλωση του δωρητή ή του κληρονόμου του προς το δωρεοδόχο, η οποία είναι άτυπη, ακόμη και αν η δωρεά αφορά σε ακίνητο. Στην εν λόγω δήλωση, προκειμένου αυτή να είναι ισχυρή, θα πρέπει να αναφέρονται τα πραγματικά γεγονότα που συνιστούν το βαρύ παράπτωμα του δωρεοδόχου που αποτελεί τον λόγο ανάκλησης, ώστε να έχει ο τελευταίος τη δυνατότητα να αμυνθεί αμφισβητώντας τα ενώπιον του δικαστηρίου.

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει τεράστια εμπειρία σε ζητήματα κληρονομικού δικαίου εν γένει και είναι σε θέση να σας βοηθήσει να διεκδικείσετε τα κληρονομικά σας δικαιώματα και να χειριστείτε θέματα που άπτονται δωρεών.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903 και 6932455478.

 

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ:

            Η αγορά ενός ακινήτου δεν είναι μία απλή διαδικασία. Είτε πρόκειται για την επιλογή του προς αγορά ακινήτου, είτε για τον νομικό του έλεγχο, είτε για τη σύνταξη προσυμφώνου και προκαταβολή, είτε για τη σύνταξη του σχετικού συμβολαίου αγοραπωλησίας, υπάρχουν άφθονες λεπτομέρειες και σημαντικά σημεία που ελλοχεύουν κινδύνους για τον λιγότερο προσεκτικό αγοραστή. Μολονότι η παράσταση δικηγόρου δεν είναι καθαυτή υποχρεωτική, η συνδρομή του είναι πάντοτε καθοριστική για την βέλτιστη και ασφαλέστερη δυνατή διεκπεραίωση της αγοράς του εκάστοτε ακινήτου. Το ίδιο ισχύει για την συμβολή του μηχανικού.

            Αρχικά, η επιλογή του ακινήτου από τον επίδοξο αγοραστή δεν είναι απλή υπόθεση. Πέραν της συνεκτίμησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ακινήτου και του κατά πόσο ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του αγοραστή και πέρα από τον έλεγχο για ύπαρξη τυχόν ελαττωμάτων σε αυτό, μείζονος σημασίας είναι και ο νομικός του έλεγχος, ήτοι ο λεγόμενος έλεγχος τίτλων. Αυτό που ελέγχεται εν προκειμένω στα αρμόδια κτηματολογικά γραφεία και υποθηκοφυλακεία είναι το εάν ο πωλητής είναι πράγματι και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου και νομιμοποιείται να το διαθέτει προς πώληση, αλλά και το εάν το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από βάρη (π.χ. υποθήκη, κατάσχεση, δουλεία κ.λπ.). Αναζητώνται δηλαδή τυχόν νομικά ελαττώματα του ακινήτου, που πολλές φορές είναι και τα κρισιμότερα και τα πιο δύσκολα να διορθωθούν.

            Επίσης, η αρχική συμφωνία για την αγορά περιλαμβάνει την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού, που θα ορίζει κι εξειδικεύει το προς αγορά ακίνητο, το τίμημα της αγοράς και την καταβολή ποσού προκαταβολής από τον αγοραστή προς τον πωλητή και τις ποινικές ρήτρες. Αυτό το συμφωνητικό, όμως, αν είναι τυποποιημένο, αφήνει τον αγοραστή έκθετο σε  ευθύνες για αποζημιώσεις, ενώ   ήδη σε αυτό το σημείο, είναι γεγονός ότι πιθανώς έχουν μεσολαβήσει έξοδα και δαπάνες, απώλεια άλλης ευκαιρίας για αγορά κ.ο.κ. Για αυτό, τα ιδιωτικά αυτά συμφωνητικά πρέπει να συντάσσονται εξ αρχής από τα μέρη εξατομικευμένα, επιμελημένα από τους νομικούς τους συμπαραστάτες, ώστε να τους παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.  

            Και η υπογραφή όμως της τελικής συμβολαιογραφικής πράξης αγοραπωλησίας ενδέχεται να βρίθει λαθών και να υποκρύπτει παγίδες για τα εμπλεκόμενα μέρη· έτσι, η σύνταξή της πρέπει   να λαμβάνει χώρα εφ’ όσον και μόνον εφ’ όσον είναι νομικά εξασφαλισμένη η θέση του αγοραστή, κατά τα ανωτέρω. Διότι, εκκρεμότητες, αστοχίες και σφάλματα που θα εμφιλοχωρήσουν τυχόν στο τελικό συμβόλαιο διορθώνονται έπειτα πολύ δύσκολα, με τρόπο κοστοβόρο, χρονοβόρο και σε κάθε περίπτωση ασύμφορο (αν χωρούν διόρθωσης). Σημειωτέον δε ότι η αγοραπωλησία δεν περατούται με τη σύνταξη του σχετικού συμβολαίου, αλλά με την μεταγραφή αυτού στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία. Είναι, κατά πως λέγεται, όρος του ενεργού για την απόκτηση της κυριότητας από το νέο ιδιοκτήτη.

            Πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι μία αγορά ακινήτου γίνεται πιο δύσκολη στις περιπτώσεις αλλοδαπών, κατοίκων τρίτων κρατών, που για επενδυτικούς επιθυμούν να προχωρήσουν σε αγορά ακινήτου στην Ελλάδα, αλλά δεν δύνανται να είναι παρόντες καθ’ όλη τη διαδικασία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου μάλιστα απαιτείται συγκεκριμένη προδικασία (έκδοση Α.Φ.Μ., άνοιγμα λογαριασμού σε ελληνική τράπεζα κ.λπ.) η σημασία κι ανάγκη ενός εξουσιοδοτημένου δικηγόρου καθίσταται προφανέστερη και επιτακτικότερη. Εν τοις πράγμασι, ολόκληρη η διαδικασία, έως και την υπογραφή των τελικών συμβολαίων, μπορεί να γίνει εκ του μακρόθεν, αποκλειστικά από τον πληρεξούσιο δικηγόρο. Στις πλείονες δε των περιπτώσεων, η εν λόγω επένδυση αποσκοπεί στην έκδοση της  Golden Visa (άδειας διαμονής πέντε ετών), διαδικασία η οποία επίσης απαιτεί τη μεσολάβηση νομικού συμπαραστάτη, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξέλιξή της.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Τέλος στην ταλαιπωρία για τους πολίτες – Βεβαιώσεις ακινήτων από δικηγόρους

Μόλις πρόσφατα, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 127/Α/29.06.2020) ο Νόμος 4700/2020, ο οποίος, μεταξύ άλλων, βάζει φρένο στις ουρές των έμμισθων υποθηκοφυλακείων και ελαφραίνει τους πολίτες από την ατελείωτη γραφειοκρατία.

Σύμφωνα, με το άρθρο 364 του Νόμου 4700/2020, το οποίο τροποποιεί την παρ. 2 του άρθρο 36 του Κώδικα Δικηγόρων, οι δικηγόροι πλέον μπορούν να εκδώσουν βεβαιώσεις που αφορούν στη μεταγραφή, την ιδιοκτησία, τα βάρη και τις διεκδικήσεις επί ακινήτων που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα εμμίσθου υποθηκοφυλακείου. Φυσικά, οι βεβαιώσεις αυτές επέχουν ως προς όλες τις έννομες συνέπειες θέση αντίστοιχου πιστοποιητικού (μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων), με κύρος ακριβώς ισάξιο με εκείνο του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι οι πολίτες που ενδιαφέρονται για την έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν στα ακίνητά τους δε χρειάζεται πια να ταλαιπωρούνται περιμένοντας συνωστισμένοι στις ατελείωτες ουρές των υποθηκοφυλακείων, με κίνδυνο της υγείας τους λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού, αλλά μπορούν να απευθυνθούν σε δικηγόρο. Ο δικηγόρος, αφού προηγουμένως προβεί σε έλεγχο των ακινήτων, μπορεί άμεσα να εκδώσει την αντίστοιχη βεβαίωση, χωρίς την οποιαδήποτε χρονοβόρα διαμεσολάβηση του υποθηκοφυλακείου, η οποία θα είναι έγκυρη για οποιαδήποτε νομική χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 10/07/2020 σε Αστικο, Ακίνητα

 
Βίντεο

Ασφαλιστικά μέτρα για διάσωση ακινήτων

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.