RSS

Πότε παππούδες και γιαγιάδες πληρώνουν τις διατροφές

12 Μάι.

Περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος παρέχει δικαίωμα αναζήτησης διατροφής ανηλίκων από τους παππούδες!

               Σύμφωνα με τα άρθρα 1488 και 1489 παρ 2 ΑΚ κατά κανόνα υπόχρεοι προς παροχή διατροφής των ανήλικων τέκνων τους είναι οι γονείς, τόσα κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβιώσεως όσο και μετά τη λύση αυτής.  Οι γονείς έχουν υποχρέωση να διατρέφουν από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, το ανήλικο τέκνο τους, το οποίο δεν μπορεί να διατρέφει τον εαυτό του από τα εισοδήματα ή την εργασία του (1486 ΑΚ). Αναλογία δυνάμεων σημαίνει ότι βάσει του ποιος από τους δύο γονείς είναι οικονομικά δυνατότερος, αυτός συνεισφέρει και το μεγαλύτερο ποσοστό όσον αφορά στη διατροφή του ανήλικου τέκνου.  Εάν ο ένας γονέας δεν έχει καθόλου δυνατότητα να συμβάλει στη διατροφή του τέκνου ή αν δεν υπάρχει ο ένας γονέας, ενέχεται ο άλλος, ο οποίος έτσι δεν αποκλείεται να οφείλει το σύνολο της απαιτούμενης για το τέκνο διατροφής. Σύμφωνα με τα άρθρα 1485, 1487 εδαφ. β’, 1489 παρ. 1 και 1490 Α.Κ, σε περίπτωση που οι γονείς δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα αναγκαία για τη συντήρηση και την ανατροφή του ανήλικου τέκνου τους, τότε, υπόχρεοι προς διατροφή είναι οι ανιόντες του ανηλίκου τέκνου δηλαδή οι παππούδες και οι γιαγιάδες και ακολούθως οι προπαππούδες και οι προγιαγιάδες, τόσο της μητρικής όσο και της πατρικής γραμμής. Η διάταξη του άρθρου 1490 ΑΚ εφαρμόζεται όχι μόνο όταν, όσοι ανήκουν στον προηγούμενο βαθμό και είναι υπόχρεοι, δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να παράσχουν διατροφή στο σύνολο ή μερικώς, αλλά και όταν αποδεικνύεται ότι και εκ της αυτής γραμμής μόνον ο ένας ή μερικοί έχουν οικονομική δυνατότητα, ο δε άλλος ή ενδεχόμενα οι περισσότεροι είναι άποροι ή βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία να καταβάλουν διατροφή. Έτσι η ανωτέρω διάταξη καθιερώνει την ευθύνη για διατροφή υπό μορφή διαδοχική και όχι παράλληλη ή σύγχρονη, είναι όμως παραδεκτή η επικουρική εναγωγή των κατά δεύτερο λόγο ευθυνόμενων προσώπων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 219 του ΚΠολΔ (ΑΠ 282/2012 Νόμος).

Συνοπτικά, υπόχρεοι σε παροχή διατροφής είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες:

Α) Όταν έχουν αποβιώσει οι γονείς

Β) Όταν οι γονείς, βρίσκονται εν ζωή, αλλά είτε αντικειμενικά δεν είναι σε θέση να παράσχουν διατροφή είτε γιατί είναι ιδιαίτερα δυσχερής η δικαστική επιδίωξη της διατροφής από τον πραγματικά υπόχρεο- γονέα ( πχ αν πχ ο υπόχρεος μένει στην αλλοδαπή ή έχει άγνωστη διαμονή ή μεταβάλει συνεχώς τον τόπο κατοικίας του, ή βρίσκεται αιχμάλωτος κτλ )

Γ) Όταν ο γονέας που απέμεινε να παράσχει διατροφή, δεν μπορεί να καλύψει με δικές του δαπάνες και στο σύνολό του το απαιτούμενο για το τέκνο ποσό της διατροφής, επομένως στρέφεται κατά των παππούδων και γιαγιάδων για το υπολειπόμενο μέρος της διατροφής. Επομένως, μπορεί ο ένας σύζυγος να στραφεί κατά των παππούδων και των γιαγιάδων του ανήλικου τέκνου και να αναζητήσει τη συμπλήρωση του ποσού της διατροφής  που υπολείπεται για να καλυφθούν οι ανάγκες του τέκνου, λόγω της αδυναμίας του αρχικώς υποχρέου προς καταβολή γονέα.

Το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία στο οικογενειακό δίκαιο και συγκεκριμένα στα θέματα τέκνων περί επιμέλειας, επικοινωνίας  και διατροφής, διατροφής συζύγων, γονέων και ανιόντων καθώς και υιοθεσίας τόσο στις δικαστικές αίθουσες σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας (ασφαλιστικά μέτρα, Πρωτοδικείο, Εφετείο, Άρειος Πάγος) όσο και στην οικογενειακή διαμεσολάβηση.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή  στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: