RSS

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:

16 Δεκ.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΓΙΔΕΣ

            Η προκαταβολή πριν την κατάρτιση του συμβολαίου αγοραπωλησίας παρουσιάζεται συχνά από τους επίδοξους πωλητές ή/και τους μεσίτες ως μία διαδικαστική πράξη για την «επισημοποίηση» του ενδιαφέροντος του πιθανού αγοραστή για την απόκτηση ενός συγκεκριμένου ακινήτου. Μάλιστα, η πίεση που ασκείται στον αγοραστή για την ταχύτερη δυνατή καταβολή του ποσού της προκαταβολής στον πωλητή είναι σημαντική και συνοδεύεται από την παρουσίαση του ακινήτου ως «ευκαιρία» που διεκδικούν κι άλλοι επίδοξοι αγοραστές. Έτσι, ο κίνδυνος της απώλειας της ευκαιρίας λειτουργεί σαν φόβητρο για τον αγοραστή ώστε να «πεισθεί» για την ταχύτερη και μερικές φορές χωρίς καν τους απαραίτητους τύπους, με ένα απλό ιδιωτικό συμφωνητικό, καταβολή του ζητούμενου ποσού.

            Παρ’ όλα αυτά, αυτή η πολύ συχνά επίπλαστη συνθήκη της αίσθησης του κατεπείγοντος που δημιουργείται στον αγοραστή ενδέχεται να υποκρύπτει σοβαρούς κινδύνους για τον ίδιο, τους οποίους αποδεικνύει επανειλημμένα η εμπειρία, ώστε να καθίσταται η όποια παρορμητική κίνηση εκ μέρους του δυνάμει ζημιογόνα.

            Ο πρώτος και σημαντικότερος κίνδυνος είναι η ύπαρξη άγνωστων για τον αγοραστή βαρών ή νομικών ελαττωμάτων του ακινήτου (π.χ. να είναι ήδη πουλημένο ή να έχει προσημείωση υποθήκης για χρέη) που η  εκ των προτέρων γνώση τους θα ήταν άκρως αποτρεπτικός παράγοντας για την πρόοδο της αγοράς από τον ίδιο τον αγοραστή. Άλλωστε, ενίοτε αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός της προκαταβολής από τον πωλητή: η κάλυψη προϋπαρχουσών οφειλών που βαρύνουν το ακίνητο! Φυσικά, εφ’ όσον πράγματι υφίσταται κάποια τέτοιου είδους νομική παθολογία στο ακίνητο, αυτό θα έχει ως αναπόδραστη συνέπεια μία πολύ μεγάλη καθυστέρηση για την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας, όπου ο αγοραστής θα έχει ήδη καταβάλει ένα σημαντικό ποσό για την πρόοδο αυτής, ώστε να είναι αναγκασμένος κατόπιν να αναμένει, ενδεχομένως χάνοντας δυνητικές ευκαιρίες για άμεση αγορά άλλου ακινήτου.

            Ο συγκεκριμένος κίνδυνος, που είναι και ο συνηθέστερος και ο δυνητικά σοβαρότερος, είναι και ο πιο εύκολα αποτρέψιμος: ένας προσεκτικός κι ενδελεχής έλεγχος τίτλων σε Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο, διενεργούμενος από έμπειρους και εξειδικευμένους δικηγόρους, είναι σε θέση να αποκαλύψει όλα τα τυχόν νομικά ελαττώματα του ακινήτου και να θέσει υπ’ όψιν του υποψήφιου αγοραστή όλους τους δυνητικούς κινδύνους για την κατάσταση του ακινήτου! Είναι σημαντικό ο έλεγχος αυτός, φυσικά, να λαμβάνει χώρα πριν από οποιαδήποτε προκαταβολή, ώστε να μην βρεθεί ο αγοραστής στη δυσάρεστη θέση να δεσμευτεί οικονομικά για ένα ελαττωματικό νομικά ακίνητο.

            Παράλληλα, ένα ακίνητο που φαίνεται σε καλή κατάσταση, είναι πιθανό να ενέχει δομικά και τεχνικά ελαττώματα τα οποία να μην είναι ορατά με το γυμνό μάτι. Ο αγοραστής ο οποίος θέλει να είναι 100% βέβαιος για την κατάσταση του ακινήτου που επιθυμεί να αποκτήσει θα ήταν σκόπιμο να αναθέσει σε εξειδικευμένο προς τούτο μηχανικό τον έλεγχο του ακινήτου, ώστε να αποκαλύψει τυχόν πραγματικά ελαττώματα, προτού να είναι πολύ αργά.

            Πολλές φορές, ο επίδοξος αγοραστής μπορεί να βρεθεί ενώπιον ενός ακινήτου που να εμφανίζεται σε αυτόν ως «ευκαιρία άνευ προηγουμένου», την οποία θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί μόνον εάν προχωρήσει άμεσα σε προκαταβολή προς τον υποψήφιο πωλητή. Θα πρέπει, λοιπόν, να είναι σαφές στον αγοραστή ότι μία παρορμητική κίνηση αυτού του είδους ενέχει σημαντικό ρίσκο, εάν δεν έχει προηγηθεί μία προεργασία από εξειδικευμένους δικηγόρους και μηχανικούς, ώστε να διασφαλίσουν ότι το προς πώληση ακίνητο είναι ασφαλές και απαλλαγμένο ελαττωμάτων, νομικών και πραγματικών.

            Δυστυχώς, πολλές φορές, η εμπειρία αποδεικνύει ότι η επίμονη εξώθηση του αγοραστή να προχωρήσει σε μία βεβιασμένη καταβολή του αιτούμενου ποσού της προκαταβολής προς τον πωλητή υποκρύπτει ελαττώματα του ακινήτου και έχει σκοπό τη δέσμευση του αγοραστή για την αγορά ενός ακινήτου που δεν είναι πράγματι όσο «ευκαιρία» παρουσιάζεται, το οποίο έχει ως δυσάρεστο αποτέλεσμα την απώλεια των πραγματικών «ευκαιριών».

            Η αγορά ενός ακινήτου ενέχει πάντοτε κινδύνους και ρίσκα. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ο τρόπος να εκμηδενιστούν αυτά, εφ’ όσον ο αγοραστής θέλει να διασφαλιστεί πραγματικά. Για αυτό συστήνεται υπομονή – δυστυχώς είναι πολύ συχνότερες οι κάλπικες «ευκαιρίες» από τις πραγματικές, ενώ είναι πολύ πιο δυσάρεστη έκβαση η δέσμευση του αγοραστή σε ένα ελαττωματικό ακίνητο από την απόσυρση από την αγορά ενός ακινήτου το οποίο είναι αμφίβολης κατάστασης.

            Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: