RSS

Αγορά ακινήτου: τι ελέγχουμε;

09 Δεκ.

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ

Πρώτο βήμα του αγοραστή είναι να αναθέσει στο δικηγόρο του να διενεργήσει ΕΛΕΓΧΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΑΠ) στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/ Κτηματολόγιο, σχετικά με το ακίνητο το οποίο προτίθεται να αγοράσει προκειμένου να διαπιστώσει  αρχικά εάν ανήκει στον πωλητή, και στη συνέχεια εάν βαρύνεται με νομικά ελαττώματα όπως ενδεικτικά διεκδικήσεις τρίτων, υποθήκες, προσημειώσεις υποθήκης,  κατασχέσεις ή δουλείες πχ δουλεία οίκησης, οδού, επικαρπία κτλ.

Το στάδιο αυτό είναι το πιο ΟΥΣΙΩΔΕΣ καθώς σε περίπτωση που δεν γίνει ενδελεχής νομικός έλεγχος με τη συνδρομή δικηγόρου είναι πολύ πιθανόν ο νέος ιδιοκτήτης να βρεθεί κύριος ακινήτου με υποθήκη, την οφειλή για την οποία εγγράφηκε θα κληθεί να πληρώσει ή το ακίνητο να είναι ήδη κατασχεμένο ή πουλημένο,  και να μην γίνει ποτέ πραγματικός κύριος αυτού!!

 Επίσης, κατά τον νομικό έλεγχο του ακινήτου ελέγχεται η νομιμότητα των τίτλων ιδιοκτησίας για τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια,   δηλαδή ελέγχεται εάν ο τίτλος ή οι τίτλοι ιδιοκτησίας του πωλητή και των δικαιοπαρόχων του είναι ορθώς μεταγεγραμμένοι, εάν στους τίτλους υπάρχει κάποια αίρεση, ή εάν έχει εξοφληθεί το τίμημα αυτών κ.ο.κ.

Σε δεύτερο στάδιο ο δικηγόρος ελέγχει το τυχόν υφιστάμενο εργολαβικό συμβόλαιο, αλλά και τους όρους του συμβολαίου σύστασης οριζοντίου ή και κάθετης ιδιοκτησίας, καθώς και την τυχόν ύπαρξη κανονισμού πολυκατοικίας και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την ιδιοκτησία.

Σε ένα τρίτο στάδιο και αφού ο δικηγόρος έχει ελέγξει ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο βαρών, προκειμένου ο αγοραστής να «κρατήσει» το ακίνητο για εκείνον, απευθύνεται στο δικηγόρο του προκειμένου ο τελευταίος να συντάξει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό/ αρραβώνα και να δοθεί προκαταβολή. Μια τέτοια συμφωνία ορίζει ποινικές ρήτρες σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων, το ύψος των οποίων πάλι είναι θέμα διαπραγμάτευσης, Εξάλλου εάν γίνει συμβολαιογραφικό προσύμφωνο και αθετηθεί, αμέσως επιτρέπει στον «χαμένο» να διεκδικήσει με  κατάσχεση- πλειστηριασμό την αποζημίωση της ποινικής ρήτρας άνευ δικαστηριακών επιπλοκών καθώς αποτελεί τίτλο εκτελεστό.

            Σε κάθε περίπτωση, η προκαταβολή δίδεται ΜΟΝΟΝ κατόπιν υπογραφής αντίστοιχου συμφωνητικού μεταξύ των μερών (πωλητή και αγοραστή), στο οποίο περιγράφεται πλήρως και με λεπτομέρεια το προς αγορά ακίνητο, το ύψος του τιμήματος για την αγορά του, ο τρόπος καταβολής του τιμήματος, η προθεσμία υπογραφής του οριστικού συμβολαίου της μεταβίβασης, ενώ συγχρόνως εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερες συμφωνίες των μερών (λ.χ. η τυχόν αναγκαιότητα κατασκευαστικών παρεμβάσεων, η τύχη της προκαταβολής σε περίπτωση υπαναχώρησης κάποιου από τα μέρη αναίτια ή κατόπιν σπουδαίου λόγου κ.ο.κ). Συνιστάται σε κάθε περίπτωση να αποφεύγεται από τους αγοραστές η υπογραφή τυποποιημένων ιδιωτικών συμφωνητικών που παρέχονται από τα μεσιτικά γραφεία και να ζητείται η σύνταξη του συμφωνητικού αυτού, δεδομένης και της σημασίας του, να γίνεται από τον δικηγόρο του.

Επίσης εξετάζεται εάν το ακίνητο είναι μισθωμένο, εάν υπάρχουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα από Μηχανικό και άλλες ουσιώδεις λεπτομέρειες.

            Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 09/12/2022 σε Αστικο, Ακίνητα

 

Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: