RSS

Ασφαλιστικά μέτρα στα οικογενειακά θέματα

01 Αυγ.

Για να λυθεί ένας γάμος συναινετικά προϋποτίθεται ότι οι δύο σύζυγοι έχουν συμφωνήσει στα βασικά ζητήματα που αφορούν τις μεταξύ τους σχέσεις (κυρίως περιουσιακής φύσης), ενώ μεγάλη σημασία πρέπει να δίδεται στις περιπτώσεις που έχουν αποκτηθεί τέκνα, κι αυτά είναι ακόμα ανήλικα κατά το χωρισμό, οπότε απαραίτητο είναι οι γονείς να έχουν μεριμνήσει και να έχουν συμφωνήσει για το πώς θα διευθετηθούν καλύτερα και με βάση το βέλτιστο συμφέρον των τέκνων τους, τα ζητήματα που αφορούν αυτά (επιμέλεια, διατροφή, επικοινωνία, τόπος διαμονής κλπ).

Μολονότι οι γονείς- πρώην σύζυγοι έχουν συμφωνήσει στα ανωτέρω ζητήματα, και η συμφωνία τους αυτή έχει ενσωματωθεί σε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που εμπεριέχεται άλλωστε στην συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου, για να αποκτήσει εκτελεστότητα, δεν είναι σπάνιο, εκ των υστέρων, να δημιουργούνται έριδες και διαφωνίες. Οι αιτίες για αυτά τα δυσάρεστα περιστατικά ποικίλλουν (κακότροπη/ κακόπιστη συμπεριφορά των μερών, παραβίαση όρων συμφωνητικού από τα μέρη, αλλαγή εν γένει των συνθηκών κλπ) και δεν είναι σκόπιμο να αναλυθούν επί του παρόντος, όμως συνήθως πυροδοτούν και γιγαντώνουν τις εντάσεις μεταξύ των μερών, χωρίς να αφήνουν χώρο για διάλογο. Στις περιπτώσεις αυτές προκειμένου να επιλυθούν οι καταστάσεις και να παύσουν οι διαφωνίες, προς όφελος των τέκνων, η νομική οδός αποτελεί μονόδρομο.

Μάλιστα, για την άμεση επίλυση των διαφορών και προκειμένου να διασφαλίζεται η αποσόβηση κινδύνων από συμπεριφορές που θα είναι επιζήμιες για τα ανήλικα, σκόπιμη είναι η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και δη με αίτημα προσωρινής διαταγής. Ο δικαστής άλλωστε, κρίνοντας κατά περίπτωση και ελέγχοντας κάθε φορά με ποιον τρόπο εξασφαλίζεται καλύτερα το βέλτιστο συμφέρον των τέκνων, δύναται να αποφασίσει διαφορετικά από αυτά που είχαν συμφωνηθεί και ίσχυαν δυνάμει του ιδιωτικού συμφωνητικού, χωρίς να δεσμεύεται από αυτό.

Πρόσφατα σε υπόθεση εντολέα μας, με προσωρινή διαταγή μεταβλήθηκε ο τόπος διαμονής του ανήλικου τέκνου, καθώς κρίθηκε ότι το συμφέρον του ανήλικου είναι να εξακολουθήσει να διαμένει με τη μητέρα του, στην οποία –κατόπιν αιτήματός της– χορηγήθηκε η άδεια να μετοικήσει σε νομό άλλον από αυτόν που κατοικεί ο πατέρας, μολονότι αυτό απαγορευόταν ρητώς στο ιδιωτικό συμφωνητικό. Και τούτο διότι, πιθανολογήθηκε ότι ο βίαιος, οξύθυμος και κακοποιητικός χαρακτήρας του έτερου γονέα τόσο προς την μητέρα όσο και προς το τέκνο, δεν δικαιολογούσε την εφαρμογή του όρου αυτού, αντιθέτως, η διασφάλιση της ομαλής ανάπτυξης του ανήλικου υπαγόρευε την μετοίκηση μητέρας και τέκνου.

Επίσης,  και σε υποθέσεις που η διατροφή έχει ήδη συμφωνηθεί αλλά εν τω μεταξύ συμβεί να αλλάξουν οι ανάγκες, αλλάζουμε την παροχή της διατροφής για να καλύψουμε ανάγκες του παρόντος που δεν είχαν  υπολογιστεί  στο παρελθόν, μεταρρυθμίζοντας  με ασφαλιστικά μέτρα, και δικαστικές αποφάσεις και ιδιωτικά συμφωνητικά.

Και η επιμέλεια, συνεπιμέλεια, επικοινωνία καθώς και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που έχει ήδη ρυθμιστεί επαναρυθμίζεται με νέα δικαστική απόφαση εάν οι συνθήκες αλλάξουν.

Το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία στο οικογενειακό δίκαιο και συγκεκριμένα στα θέματα τέκνων περί επιμέλειας, συνεπιμέλειας, επικοινωνίας  και διατροφής, διατροφής συζύγων, γονέων και ανιόντων καθώς και υιοθεσίας τόσο στις δικαστικές αίθουσες σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας (ασφαλιστικά μέτρα, Πρωτοδικείο, Εφετείο, Άρειος Πάγος) όσο και στην οικογενειακή διαμεσολάβηση.

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή  στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: