RSS

Μέθοδος για αναστολή πλειστηριασμού

13 Ιολ.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

            Πολλές φορές έχουμε τονίσει ως Δικηγορικό Γραφείο τη σημασία του άρθρου 954 του ΚΠολΔ, που αφορά την Ανακοπή για τη Διόρθωση Αρχικής Τιμής του Πλειστηριασμού, ως ένα μέτρο άμυνας του οφειλέτη κατά του πλειστηριασμού, ακόμη κι όταν τα προηγούμενα ένδικα βοηθήματα (Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής, Ανακοπή κατά Έκθεσης Κατάσχεσης, κατά κύριο λόγο) έχουν χαθεί ή δεν έχουν καν ασκηθεί.

            Και τούτο διότι το ενδιαφέρον των Τραπεζών και των Εταιρειών Διαχείρισης που εκπροσωπούν τα Funds του εξωτερικού για την εκποίηση των ακινήτων των οφειλετών δεν έγκειται τόσο στην ικανοποίηση της απαίτησής τους από την οφειλή του δανειολήπτη από την εκποίηση ενός ακινήτου, αλλά περισσότερο στην κερδοσκοπία που θα έχουν από την αγορά του ακινήτου, σε μία πραγματικά ευτελιστική τιμή, και στην μεταπώλησή του στην πραγματική του αξία ή και σε μεγαλύτερη τιμή.

Άλλωστε, ως γνωστόν, η παρούσα οικονομική συγκυρία δεν έχει ευνοήσει την αγορά ακινήτων, με αποτέλεσμα τις αυξημένες τιμές και την έλλειψη ευκαιριών για αγοραπωλησίες. Μέσω του πλειστηριασμού ακινήτων για οφειλές από δάνεια, όμως, οι Τράπεζες και τα Funds δημιουργούν τέτοιες ευκαιρίες, με πολλαπλό όφελος:

Πρώτον, μέσω της εκποίησης του ακινήτου, απομειώνεται η απαίτησή τους,

Δεύτερον, είναι σε θέση να αποκτήσουν οι ίδιες (και πράγματι η εμπειρία λέει ότι κατά κύριο λόγο υπερθεματιστές αναδεικνύονται οι Τράπεζες και τα Funds) σε εξαιρετικά προνομιακές τιμές – εντελώς ανακόλουθες με την αγορά ακινήτων σήμερα – ακίνητα, χτίζοντας ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων,

Τρίτον είναι σε θέση να εκποιήσουν σε δεύτερο χρόνο τα αποκτηθέντα ακίνητα στις πραγματικές τους τιμές ή και υψηλότερες, σε κάθε περίπτωση αντίστοιχες με την σημερινή οικονομική συγκυρία, ώστε να κερδοσκοπήσουν επί πλέον από τη διαφορά της μεταπώλησης και

Τέταρτον, το λιγότερο εμφανές όφελος, λόγω της πολύ χαμηλής τιμής που επιδιώκουν να εκποιήσουν το ακίνητο στον πλειστηριασμό, φέρνουν τον οφειλέτη σε θέση να μην μπορεί να εξοφληθεί η οφειλή του με την εκποίηση του ακινήτου του και, μολονότι έχει χάσει το ακίνητο – το οποίο σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί και την αιτία της οφειλής του (άτυχου εν προκειμένω) δανειολήπτη – να διατηρείται μέρος της οφειλής, συχνά σημαντικό, σε βάρος του.

            Με ποιον τρόπο όμως μπορεί να προστατευτεί ο δανειολήπτης από όλη αυτή την κερδοσκοπική και τυχοδιωκτική στάση των πιστωτών του; Ακριβώς με την Ανακοπή του άρθρου 954 του Κ.Πολ.Δ. για τη διόρθωση της αρχικής τιμής του πλειστηριασμού!

            Πρακτικό παράδειγμα αποτελεί η – ήδη μνημονευθείσα σε προηγούμενο άρθρο – υπ’ αριθμ. 4420/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ακολούθως προς την οποία επιτύχαμε την διόρθωση της τιμής ενός ακινήτου που φερόταν προς πλειστηριασμό σε τιμή κατώτερη από την αντικειμενική αξία του (!!!), ώστε να αντιστοιχεί αυτή σε μία τιμή που συνάδει με την πραγματική εμπορική αξία του, με βάση τις τρέχουσες συνθήκες στην αγορά ακινήτων, αξιοποιώντας τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα που δημιουργούμε και που δεν άφησαν περιθώρια στο δικαστήριο για διαφορετική απόφαση.

            Το αποτέλεσμα; Το ακίνητο έπαψε να αποτελεί την «κερδοσκοπική ευκαιρία» που προσδοκούσε το αντίδικο Fund κι ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε!!! Με αυτόν τον τρόπο, ο οφειλέτης πήρε μία πραγματική ανάσα, ώστε να συνεχίσει εν προκειμένω τις διαπραγματευτικές του προσπάθειες, χωρίς το φόβο του επικείμενο – κι εξαιρετικά επιζήμιου πλειστηριασμού –  κερδίζοντάς του πολύτιμο χρόνο.

            Έτσι, η χρησιμότητα της συγκεκριμένης Ανακοπής έχει κι έμπρακτη απόδειξη κι αποτελεί ένα απαραίτητο κι εξαιρετικά επιβοηθητικό νομικό εργαλείο στα χέρια του οφειλέτη, ικανό να ματαιώσει τις προσδοκίες του πιστωτή του για γρήγορη κι εύκολη κερδοσκοπία.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο -διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμών στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: