RSS

Ήρθε κατάσχεση-πλειστηριασμός

23 Ιον.

Τι κάνουμε;;

ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ:

ΕΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ

            Η επιλογή του Έλληνα Νομοθέτη να αποστερήσει από τους οφειλέτες το δικαίωμα των ασφαλιστικών μέτρων κατά της διαδικασίας εκτέλεσης που κινούν οι πιστωτές τους σε βάρος τους (κατά κόρον πλειστηριασμούς, όχι όμως αποκλειστικά), έχει ήδη γνωρίσει σημαντική επίκριση από την ευρεία νομική κοινότητα, καθώς πράγματι ανέτρεψε το νομικό τοπίο ώστε η πλάστιγγα να γέρνει πολύ εμφατικά υπέρ των δανειστών και κατά των δανειοληπτών. Παράλληλα, νομοθετικές παρεμβάσεις έχουν καταστήσει τις διαδικασίες των πλειστηριασμών πολύ πιο γρήγορες και ευχερείς για τους δανειστές, ενώ η αμφισβήτηση των οφειλών στις οποίες βασίζονται οι πλειστηριασμοί, μέσω των Ανακοπών κατά των Διαταγών Πληρωμής, είναι, ως γνωστόν, εξαιρετικά βραδυκίνητες, καθώς οι ημερομηνίες δικασίμων στην Πρωτεύουσα κατά κόρον πέμπονται στο μακρινό 2028!

            Η δυνατότητα του οφειλέτη να αντιτάξει κατά του πιστωτή του ότι διενεργεί καταχρηστικά έναν πλειστηριασμό, είτε λόγω της μεγάλης απόκλισης της οφειλής συγκριτικά με μία πολύ υψηλή αξία ακινήτου, είτε λόγω της αιφνιδιαστικής κατάσχεσης εν μέσω διαπραγματεύσεων, μεταξύ άλλων, φυσικά δεν θα μπορούσε να εξαλειφθεί με την απώλεια των ασφαλιστικών μέτρων αναστολής πλειστηριασμού του άρθρου 938 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Για το λόγο αυτό, οι οφειλέτες, καθοδηγούμενοι από τους νομικούς συμπαραστάτες τους, στράφηκαν σε ένα παλιό αλλά παραγνωρισμένο ένδικο βοήθημα, δηλαδή την Ανακοπή του άρθρου 933 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά των Εκθέσεων Αναγκαστικής Κατάσχεσης.

            Παραδοσιακά, η νομολογία έκανε δεκτές τις Ανακοπές αυτές για τυπικούς κυρίως λόγους, ήτοι για διαδικαστικά σφάλματα στο σώμα της Έκθεσης Κατάσχεσης, τα οποία φυσικά, όταν οι Εκθέσεις συντάσσονται με τη δέουσα επιμέλεια, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξευρεθούν. Παρά ταύτα, τα τελευταία χρόνια, έχει δημιουργηθεί αξιόλογη νομολογία η οποία κάνει δεκτές τις Ανακοπές αυτές στη βάση της καταχρηστικότητας της έκδοσης των Εκθέσεων Κατάσχεσης, για λόγους δηλαδή που δεν άπτονται διαδικαστικών ζητημάτων αποκλειστικά, αλλά έχουν να κάνουν με την εν γένει συμπεριφορά του πιστωτή και το κατά πόσο αυτή συνάδει με την καλή πίστη και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

            Έτσι, έχει συσσωρευθεί σήμερα μία πλούσια νομολογία η οποία αναγνωρίζει ακυρότητα των Εκθέσεων Κατάσχεσης Ακινήτων για λόγους καταχρηστικότητας όπως, πχ.  η αναντιστοιχία της απαίτησης του πιστωτή και της αξίας του ακινήτου, όπου για μία πολύ μικρή απαίτηση φέρεται προς εκποίηση ένα ακίνητο πολύ μεγάλης αξίας ή η επιβολή κατάσχεσης όπου ο πιστωτής που την επισπεύδει δεν έχει λαμβάνειν από το εκπλειστηρίασμα διότι προηγούνται άλλοι δανειστές ή η αιφνιδιαστική για τον οφειλέτη επίδοση της Κατάσχεσης, ενώ βρισκόταν σε διαπραγμάτευση με τον πιστωτή του για τη συγκεκριμένη απαίτηση, η οποία δεικνύει ουσιαστικά αντιφάσκουσα συμπεριφορά του πιστωτή. Λιγότερο συχνά απαντώμενες αλλά αξιοσημείωτες είναι οι περιπτώσεις όπου η προηγούμενη αμφισβήτηση της οφειλής από τον δανειολήπτη και η παρά ταύτα κίνηση της διαδικασίας εκτέλεσης σε βάρος του από τον πιστωτή του οδηγεί στην αναγνώριση της ακυρότητας της Έκθεσης Κατάσχεσης για τον λόγο της καταχρηστικής συμπεριφοράς του πιστωτή.

            Τέλος, η Ανακοπή του άρθου 933 Κ.Πολ.Δ. γίνεται φυσικά δεκτή εφ’ όσον εμφιλοχωρούν διαδικαστικά σφάλματα στο σώμα της Έκθεσης Κατάσχεσης. Ένα από τα συχνά σφάλματα είναι συγκεκριμένα ο προσδιορισμός του πλειστηριασμού σε χρόνο εκτός των υποχρεωτικών ορίων που θέτει ο νόμος· για το σφάλμα αυτό ευθύνεται η πρόσφατη σύντμηση των ορίων αυτών από το νομοθέτη, η οποία προκαλεί συχνά σύγχυση στους πιστωτές και τους δικαστικούς επιμελητές, με αποτέλεσμα να προσδιορίζεται σε εκτός των νομίμων χρονικών ορίων ημερομηνίες ο πλειστηριασμός, όπερ όμως επισύρει την ακυρότητα της Κατάσχεσης!

            Εν κατακλείδι, η απώλεια των ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 938 Κ.Πολ.Δ. κατά της εκτέλεσης είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός πολύ σημαντικού εργαλείου άμυνας κατά των διωκτικών διαθέσεων των πιστωτών, παρά ταύτα, η μαζική μετακίνηση των οφειλετών στο ένδικο βοήθημα του άρθρου 933 Κ.Πολ.Δ. για την Ανακοπή κατά της Εκτέλεσης είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας πλούσιας νομολογίας που αναδεικνύει, πέρα από τους συμβατικούς λόγους, και την δυνητικά καταχρηστική συμπεριφορά των πιστωτών που επισπεύδουν την εκτέλεση, ώστε να πραγματοποιηθεί μία (μερική τουλάχιστον) εξισορρόπηση των νομίμων συμφερόντων των οφειλετών έναντι των νομοθετικά ευνοημένων δανειστών, η οποία πλέον δεν αναγνωρίζεται σποραδικά, όπως παλαιότερα, αλλά πιο συστηματικά, ώστε ο οφειλέτης που αντιμετωπίζει μία Κατάσχεση να έχει τον τρόπο να υπεραμυνθεί με σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και ρύθμιση οφειλών στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: