RSS

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

06 Μάι.

1.Ποιος μπορεί να αιτηθεί την πτώχευση;

Την αίτηση πτώχευσης μπορεί να αιτηθεί κάθε φυσικό πρόσωπο (ιδιώτης) ή νομικό πρόσωπο (επιχείρηση κλπ.) με πτωχευτική ιδιότητα. Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, πτωχευτική ιδιότητα διαθέτουν και οι ιδιώτες, χωρίς την προϋπόθεση να είναι έμποροι. Μπορεί όμως να την υποβάλουν και οι πιστωτές του οφειλέτη, αλλά και ο εισαγγελέας.

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της πτώχευσης;

Προϋπόθεση απαραίτητη είναι η γενική και μόνιμη αδυναμία πληρωμών, η οποία όμως δεν είναι δόλια. Η επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμών συνιστά επίσης λόγο για αίτηση πτώχευσης.

3.Τι σημαίνει καταχρηστική άσκηση της πτώχευσης;

Μία από τις προϋποθέσεις της υπαγωγής του οφειλέτη σε καθεστώς πτώχευσης είναι να μην είναι η αίτηση καταχρηστική, το οποίο σημαίνει ότι η καταχρηστική άσκηση της εν λόγω αίτησης συνιστά λόγο απόρριψης. Παρά ταύτα, ειδικότερος ορισμός της έννοιας της καταχρηστικότητας δεν προσφέρεται από το νόμο και πιθανολογείται (μέλλει να το αποδείξει η νομολογία) ότι θα προσεγγίζεται κατά τρόπο παρόμοιο με τη δολιότητα του προϋφιστάμενου Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Ν. Κατσέλη).

4. Υπάρχει δυνατότητα ασφαλιστικών μέτρων για την προστασία της περιουσίας του οφειλέτη;

Για το διάστημα από την υποβολή της αίτησης για πτώχευση μέχρι την έκδοση της απόφασης δίνεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την προστασία της περιουσίας του από τους πιστωτές τους, μόνον εφ’ όσον φέρεται ολόκληρη προς εκποίηση. Διαφορετικά, η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων δεν έχει ισχύ απέναντι σε ενέγγυους (εξασφαλισμένους) πιστωτές.

5.Τί περιλαμβάνει η πτωχευτική περιουσία;

Εκτός από την ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, στην πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνονται και τα εισοδήματα του οφειλέτη που υπερβαίνουν τις εύλογες δαπάνες. Το υπερβάλλον, μάλιστα, ποσό θα πρέπει να καταβάλλεται στους πιστωτές, βάσει σχετικού σχεδίου πληρωμών.

6. Ποιος ανήκει στα ευάλωτα νοικοκυριά;

Σύμφωνα με τον νόμο, τα κριτήρια για την ένταξη σε αυτήν την κατηγορία νοικοκυριού είναι κατ’ αρχήν τα κριτήρια που θέτει ο νόμος για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος, που ορίζει (χαμηλά) πλαφόν για το συνολικό εισόδημα (έως 7.000 ευρώ κι έως 21.000 ευρώ εάν υπάρχουν πρόσθετα μέλη) και την αξία της περιουσίας του οφειλέτη (έως 120.000 ευρώ κι έως τις 180.000 ευρώ εάν υπάρχουν πρόσθετα μέλη). Τα κριτήρια αυτά αποτελούν τη βασική αλλά όχι και τη μοναδική προϋπόθεση. Επιπλέον, ο οφειλέτης θα πρέπει να αποδεικνύει μείωση του οικογενειακού του εισοδήματος 20% – 30% (ανάλογα με την απασχόλησή του) τους τελευταίους έξι μήνες ή σε σχέση με το προηγούμενο έτος αν η απασχόληση είναι εποχική. Στην πράξη, αυτό περιορίζει σημαντικά – ασφυκτικά – το σύνολο των συμπολιτών μας που δύναται να ενταχθεί στην κατηγορία αυτή.

7.Προστατεύει ο Πτωχευτικός Νόμος την κύρια κατοικία;

Δυστυχώς η κύρια κατοικία δεν προστατεύεται από τον νέο νόμο. Από τις διατάξεις του νόμου συνάγεται, εμμέσως πλην σαφώς, ότι ο οφειλέτης δύναται να την φέρει ο ίδιος προς εκποίηση στο πλαίσιο της πτώχευσης, ειδάλλως, ελλείψει του καθεστώτος προστασίας αυτής από τους πιστωτές, αφήνεται «έρμαιο» στις διωκτικές διαθέσεις των πιστωτών του οφειλέτη.

8.Διασώζεται η κύρια κατοικία μέσω του θεσμού μίσθωσης κι επαναγοράς;

Κατ’ αρχήν, ο θεσμός αυτός απευθύνεται στα ευάλωτα νοικοκυριά (βλ. ανωτέρω), τουτέστιν σε πολύ μικρή μερίδα συμπολιτών μας. Ακόμη κι έτσι, όμως, ο θεσμός αυτός δεν παρέχει per se προστασία στην κύρια κατοικία, απλώς επιτρέπει στον οφειλέτη την εκμίσθωσή της για δώδεκα έτη, πρσοφέροντας κατόπιν τη δυνατότητα επαναγοράς της. Σημειώνεται ότι τα μισθώματα που θα καταβάλει ο οφειλέτης δεν αφαιρούνται από την τιμή στην οποία θα κληθεί να αποκτήσει (επαναγοράσει) αργότερα το ακίνητο ο οφειλέτης. Επομένως, η δωδεκαετία αυτή είναι απλώς μία ιδιαίτερη μορφή «περιόδου χάριτος» κατά την οποία ο ευάλωτος οφειλέτης δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει το ακίνητό του.

9.Πότε απαλλάσσεται ο οφειλέτης από τις οφειλές του;

Ο οφειλέτης απαλλάσσεται από τις οφειλές του εντός τριετίας, εκτός εάν εκποιηθεί το σύνολο της περιουσίας του, οπότε απαλλάσσεται εντός έτους.

10. Και οι πρώην έμποροι επανακτούν εάν θέλουν την εμπορική ιδιότητα σε 3 χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για αποφυγή πλειστηριασμών, διάσωση περιουσιών, εξειδικευμένη νομική καθοδήγηση και διαμεσολάβηση στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: