RSS

Προτιμότερη η ρύθμιση με τράπεζα αντί fund

01 Απρ.

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Η πρακτική εμπειρία έχει αποδείξει ότι η διαπραγμάτευση με ένα αλλοδαπό fund και την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων που το εκπροσωπεί στην Ελλάδα πραγματοποιείται υπό εντελώς διαφορετικούς όρους συγκριτικά με τη διαπραγμάτευση με το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο εξέδωσε (ή ανέλαβε π.χ. κατόπιν συγχώνευσης με έτερο πιστωτικό ίδρυμα) τη δανειακή οφειλή. Τούτο συμβαίνει διότι τα funds αυτά λειτουργούν με εντελώς διαφορετικό επιχειρηματικό σχέδιο από τις Τράπεζες: συγκεκριμένα, το αλλοδαπό fund αναλαμβάνει τις τιτλοποιημένες οφειλές, σε εξαιρετικά προνομιακές τιμές, τις οποίες αντιμετωπίζει ως επένδυση, από την οποία προσδοκά συγκεκριμένο κέρδος. Από την άλλη, η Τράπεζα αντιμετωπίζει την κόκκινη οφειλή ως προβληματική για τη ρευστότητά της, ώστε η εξυγίανσή της να είναι προτεραιότητά της για την συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας της, που περιλαμβάνει προφανώς την παροχή νέων δανειοδοτήσεων – η οποία όμως ένεκα της έλλειψης ρευστότητας παρακωλύεται.

Έτσι, ενώ το fund δρα υπό όρους επένδυσης και συγκεκριμένου προσδοκώμενου κέρδους, η Τράπεζα στοχοθετεί την εξυγίανση πρωτίστως των οφειλών της, προσδοκώντας την αποκατάσταση της ρευστότητάς της. Αυτό σημαίνει σε πρώτο επίπεδο ότι τα «ρυθμιστικά προϊόντα», δηλαδή οι ρυθμίσεις που προσφέρονται, είναι εντελώς διαφορετικά, ενώ υπάρχει και μεγάλη διαφοροποίηση ως προς την ευελιξία της διαπραγμάτευσης και των προσφερόμενων «κουρεμάτων».

Υπό το πρίσμα αυτό, κατά καιρούς τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα συνήθως ανακοινώνουν την πρόθεσή τους να τιτλοποιήσουν τις κόκκινες οφειλές τους σε βάθος συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα· αυτό αποτελεί μία συγκεκαλυμένη πρόσκληση προς δανειολήπτες με «κόκκινες» οφειλές να τις ρυθμίσουν, πριν την τιτλοποίηση, με τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα. Συνήθως τέτοιες ανακοινώσεις συνοδεύονται από επικοινωνίες με τους δανειολήπτες, όπου τους απευθύνονται αντίστοιχες προσκλήσεις ρύθμισης.

Μία τέτοια, πολύ χαρακτηριστική περίπτωση, σήμερα συμβαίνει με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία, μέχρι σήμερα, έχει προχωρήσει στις συγκριτικά λιγότερες τιτλοποιήσεις οφειλών και η οποία, όλως προσφάτως, ανακοίνωσε τιτλοποίηση – μαμούθ περί τα 5,5 – 6 δις προς αλλοδαπά funds, μέχρι περίπου το Σεπτέμβριο του 2022. Η συγκεκριμένη συγκυρία αποτελεί μία ενδεχομένως ύστατη ευκαιρία για δανειολήπτες της Εθνικής Τράπεζας με «κόκκινες» οφειλές για να τις ρυθμίσουν, πριν τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου. Σε γενικές γραμμές, η μεταβίβαση αυτή προβλέπεται να περιορίσει δραστικά τις δυνατότητες διαπραγμάτευσης των εν λόγω οφειλών των δανειοληπτών, ιδίως δε τη δυνατότητά τους να «κουρέψουν» την οφειλή τους, αφού κατά κανόνα, η διαχείριση των οφειλών από funds είναι πιο «δύσκαμπτη» και «δυσκίνητη».

Αυτό σε καμία περίπτωση όμως δεν αποτελεί προτροπή προς τους οφειλέτες να σπεύσουν κατά μόνας στο εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα για να ρυθμίσουν την οφειλή τους. Δεν πρέπει να παραβλέπεται, άλλωστε, ότι σε κάθε περίπτωση, μεταξύ οφειλέτη και Τραπέζης υφίστανται αντικρουόμενα συμφέροντα, καθώς η πλέον συμφέρουσα ρύθμιση της οφειλής για τον οφειλέτη είναι η λιγότερο συμφέρουσα για την Τράπεζα και τούμπαλιν.

Η προσπάθεια εξεύρεσης όχι απλώς μίας «χρυσής τομής», αλλά της βέλτιστης δυνατής και πάντοτε ρεαλιστικής και βιώσιμης ρύθμισης για τον οφειλέτη είναι μία επίπονη διαδικασία, ιδιαίτερα εν όψει του γεγονότος ότι ο περιορισμός της απαίτησης της Τραπέζης με «κούρεμα» της οφειλής δεν είναι ποτέ προς το συμφέρον της τελευταίας.

Για το σκοπό αυτό, η – άμεση κι έγκαιρη – απεύθυνση σε ειδικούς, με πολυετή πείρα στην διαχείριση και διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους, φυσικών και νομικών προσώπων, είναι μονόδρομος για τον συνετό οφειλέτη και ίσως μοναδική εγγύηση για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, για την επίτευξη των βέλτιστων δυνατών όρων για τον οφειλέτη.

Μεγάλη προσοχή!: Σε κάθε περίπτωση η προφορική διαπραγμάτευση των οφειλών πρέπει να αποφεύγεται· είναι γεγονός ότι ο μη έμπειρος ιδιώτης είναι εύκολο να «πιαστεί κορόιδο» από τις προτάσεις των υπαλλήλων των Τραπεζών, προτάσεις όμως που δύνανται να ενέχουν σοβαρούς κινδύνους υπέρμετρης δέσμευσης του ίδιου του οφειλέτη. Δεν είναι άλλωστε ασύνηθες φαινόμενο να βρίσκονται οφειλέτες συμβατικά δεσμευμένη από προφορικές συμφωνίες με υπαλλήλους των Τραπεζών, συμφωνώντας με συμβατικούς όρους τις συνέπειες των οποίων φυσικά και δεν μπορούν να αντιληφθούν πλήρως στο πλαίσιο μίας προφορικής μόνον ενημέρωσης. Το χείρον, δε, η προφορική – τηλεφωνική διαπραγμάτευση ενέχει τον επίσης σοβαρό κίνδυνο να «προδώσει» ο οφειλέτης τα επιχειρήματα και τις θέσεις του, «ανοίγοντας τα χαρτιά του» στην Τράπεζα, στο πλαίσιο μίας ηχογραφούμενης συνομιλίας, ώστε, κατά κυριολεξία, «ό, τι πει θα χρησιμοποιηθεί εναντίον του» στο μέλλον. Φυσικά, ο πεπειραμένος νομικός συμπαραστάτης αφ’ ενός είναι σε θέση να αποφύγει τις έντεχνες παγίδες που ενδεχομένως υφίστανται στο πλαίσιο των προφορικών συνομιλιών, αφ’ ετέρου τα ουσιαστικά και θεμελιώδη ζητήματα της απεικόνισης της οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης του εντολέα του και των ρυθμιστικών αιτημάτων αποτυπώνει μόνον κι απαρεγκλίτως εγγράφως, για τη μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση των έννομων δικαιωμάτων και συμφερόντων του δανειολήπτη.

Έτσι, είναι εφικτή η επίτευξη ουσιωδών «κουρεμάτων» οφειλών και η διάσωση της ακίνητης περιουσίας των οφειλετών.

Άλλωστε, το δικηγορικό μας γραφείο έχει πλειάδα αντίστοιχων υποθέσεων στο ενεργητικό του, όπου μέσα από προσεγμένη διαπραγματευτική διαδικασία, επιτεύχθηκαν επωφελείς για τους δανειολήπτες ρυθμίσεις, μεγάλα κουρέματα και διάσωση περιουσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και ρύθμιση οφειλών στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: