RSS

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ 3.000 ΕΥΑΛΩΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ:

04 Μαρ.

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Η εξαγγελία του Πρωθυπουργού στις 2.03.2022 περί αναστολής των πλειστηριασμών των πρώτων κατοικιών για τα ευάλωτα νοικοκυριά μέχρι την 30η.06.2022 συνέπεσε με την αυθημερόν πρόταση των Δικηγορικών Συλλόγων για την παράταση της αποχής των δικηγόρων από πλειστηριασμούς ευάλωτων νοικοκυριών. Η στάση αυτή ήρθε ως ένα αναγκαίο παρακολούθημα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους λειτουργούς της δικαιοσύνης ενώπιον μίας διαμορφούμενης σήμερα κατάστασης πλήρους αναλγησίας και ακόρεστης διάθεσης εκ μέρους των πιστωτών να προβαίνουν σε ενέργειες εκτέλεσης ακόμη και σε βάρος των ασθενέστερων, με αντικειμενικά κριτήρια, συμπολιτών μας, αποστερώντας τους ακόμη και την πρώτη κατοικία.

Φυσικά, αυτό που δεν πρέπει να παραβλέπεται είναι ότι ο όρος «ευάλωτο νοικοκυριό» δεν είναι γενικός κι αόριστος, αλλά σε επίπεδο ελληνικής νομοθεσίας, έχει προσδιοριστεί επακριβώς, και μάλιστα υπό αρκετά αυστηρά κριτήρια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Νέο Πτωχευτικό Κώδικα (Ν. 4738/2020), με ειδική παραπομπή στο άρθρ. 3 του Ν. 4472/2017, που προβλέπει το Επίδομα Στέγασης, όπως εξειδικεύτηκε με την Κ.Υ.Α. 71670/2021, ευάλωτα είναι τα νοικοκυριά όπου το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξημένο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού. Μόνο στις μονογονεϊκές οικογένειες, ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού. Σε κάθε περίπτωση όμως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης, το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 21.000 ευρώ.

Από περιουσιακή άποψη, η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξημένη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και σε κάθε περίπτωση μέχρι του ποσού των 180.000 ευρώ.

Σημειωτέον ότι τα ανωτέρω αποτελούν τα κριτήρια για την χορήγηση δικαιώματος απονομής στεγαστικού επιδόματος. Η βάση αυτή αποτελεί και την απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στην κατηγορία των «ευάλωτων νοικοκυριών», δεν είναι όμως και η μοναδική.

Συγκεκριμένα, αυτά τα πρόσωπα δεν πρέπει να έχουν υπόλοιπο οφειλής άνω των 135.000 ευρώ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά, προσαυξημένο κατά 20.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και σε κάθε περίπτωση έως του ποσού των 215.000 ευρώ.

Επιπρόσθετα δε, θα πρέπει τα πρόσωπα αυτά να έχουν υποστεί μείωση των οικογενειακών τους εισοδημάτων τους τελευταίους 6 μήνες, ως ακολούθως:

– Αν ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα, για απολαβές έως 1.000 ευρώ, να έχουν υποστεί μείωση τουλάχιστον 20% και για απολαβές άνω των 1.000 ευρώ, να έχουν υποστεί μείωση τουλάχιστον 30%.

– Αν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, τα έσοδα του τελευταίου εξαμήνου να έχουν παρουσιάσει μείωση τουλάχιστον 30% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.

– Αν έχουν εποχική απασχόληση, συγκρίνονται οι αποδοχές του τελευταίου έτους σε σχέση με το προηγούμενο.

Είναι ευνόητο ότι οι ως άνω προϋποθέσεις περιορίζουν ασφυκτικά τον όρο «ευάλωτο νοικοκυριό», απομειώνοντας δραστικά τον αριθμό των συνανθρώπων μας που δύνανται να υπαχθούν σε αυτόν. Άλλωστε, όσο κι αν φαίνεται περίεργο στο άκουσμα, η αναφορά από κυβερνητικές πηγές σε αριθμό 3.000 πλειστηριασμών καθιστά ενδεικτικό τον μειωμένο αριθμό των συμπολιτών μας που δύνανται να υπαχθούν στην κατά νόμο κατηγορία των «ευάλωτων νοικοκυριών», όταν, όπως είναι γνωστό, υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες σήμερα σε πολύ δεινή θέση.

Παρά ταύτα, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι αυτή η έστω μικρή μερίδα ανθρώπων βιώνει ίσως στο χειρότερο βαθμό από το σύνολο της κοινωνίας τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και χρήζει πραγματικά την προστασία της πολιτείας, απέναντι στις ουδόλως καμπτόμενες διωκτικές διαθέσεις των πιστωτών τους.

Γι’ αυτό το λόγο, σκόπιμο είναι να αναφερθεί ότι, ιδίως για αυτήν την κατηγορία ανθρώπων, αυτή η νομοθετικής, πολύ σύντομα, περιωπής, αναστολή πλειστηριασμών, αποτελεί μία ίσως ύστατη ευκαιρία για τη ρύθμιση των οφειλών τους με τους πιστωτές τους, υπό το πρίσμα ιδίως αυτής τους της ιδιότητας.

Σημειώνεται τέλος ότι, είναι πολύ χρήσιμο οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες να μεριμνήσουν για την έκδοση βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη (μέσω της πλατφόρμας gov.gr), για κάθε νόμιμη χρήση, καθώς αποτελεί, μεταξύ άλλων, σημαντικά ισχυρό – αμυντικό – μέσο από τις διωκτικές διαθέσεις των τραπεζών, αλλά και διαπραγματευτικό εργαλείο για τους ίδιους.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για διάσωση περιουσίας και ρύθμιση οφειλών στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: