RSS

Προσβολή προσωπικότητας διά εξύβρισης, απειλής κλπ

18 Φεβ.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

            Καθώς απροσδόκητα μπορεί να υποστούμε προσβλητικές της προσωπικότητας, της τιμής και της υπόληψής μας συμπεριφορές από τρίτους, είναι σκόπιμο να γνωρίζουμε ότι ο νόμος παρέχει την δυνατότητα να κινηθούμε δικαστικά, με ασφαλιστικά μέτρα, αξιώνοντας αφενός για το παρόν την άρση της συμπεριφοράς που μας προσβάλλει, καθώς και για το μέλλον την απαγόρευση επανάληψή της σε βάρος μας, αφετέρου να διεκδικήσουμε ακόμα και χρηματική αποζημίωση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που έχουμε υποστεί.       

Προσβλητική συμπεριφορά μπορεί να συνίσταται σε εξύβριση, σε δυσφήμιση, όταν δηλαδή μεσολαβεί διάδοση ισχυρισμών ή γεγονότων, που μπορεί να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη του παθόντος, αλλά και σε συκοφαντική δυσφήμιση, όταν διαδίδονται ψευδείς ισχυρισμοί ή γεγονότα, κι εκείνος που τα διαδίδει γνωρίζει τον ψευδή τους χαρακτήρα. Επίσης οι προπηλακισμοί, οι απειλές, οι εκβιασμοί, η διασπορά φόβου στο θύμα, είναι ποινικά κολάσιμες συμπεριφορές.

Επίσης, δεδομένου ότι πλέον επικοινωνούμε ιδιαίτερα μέσω των κοινωνικών δικτύων, οι προσβλητικές συμπεριφορές τελούνται και δια του διαδικτύου, «ανοίγοντας» κατά τον τρόπο αυτό σημαντικά το εύρος της δημοσιότητας που μπορεί να λάβει η δυσφήμιση, όπως άλλωστε συμβαίνει και δια του τύπου.  

            Για το λόγο αυτό, στις μέρες μας, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη εποχή, καθίσταται αναγκαίο, να γνωρίζουμε ότι δίνεται η δυνατότητα να κινηθούμε δικαστικά και μάλιστα με άμεσα αποτελέσματα, ασκώντας αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων, προκειμένου να επιτευχθεί άμεση επενέργεια, ήτοι να παύσει η προσβλητική συμπεριφορά (σε όποια μορφή κι αν τελείται), να ληφθούν πιθανώς και περιοριστικά μέτρα για τον θύτη, ώστε το θύμα να απολάβει προστασίας, όπως να τηρείται απόσταση 50 μέτρων από το θύμα, να παύσει κάθε επικοινωνία ηλεκτρονικά ή δια ζώσης κλπ, ενώ αναλόγως της εκάστοτε περίπτωσης μπορεί να ζητηθεί η δημόσια ανάκληση της προσβολής ή η συγγνώμη (κυρίως όταν η προσβολή τελείται δια του τύπου ή δια του διαδικτύου). Σημαντικό είναι να γνωρίζει κανείς πως με την απόφαση των Ασφαλιστικών Μέτρων, ο θύτης απειλείται ακόμα και με χρηματική ποινή ή/και με προσωπική κράτηση σε περίπτωση παραβίασης του περιεχομένου της.  

            Περαιτέρω, δέον να τονιστεί πως εκτός από την αντιμετώπιση αυτή, ομοίως δικαστικά, με αγωγή, μπορεί να διεκδικηθεί και χρηματική αποζημίωση για την ήδη τελεσθείσα ηθική βλάβη που έχει υποστεί ο παθών εξαιτίας της προσβλητικής συμπεριφοράς του δράστη, και της προσβολής της προσωπικότητάς της δια εξυβρίσεως. Ο παθών, δηλαδή, έχει τη δυνατότητα να στραφεί κατά του θύτη καταθέτοντας αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων και μάλιστα με πολύ υψηλές προσδοκίες η αγωγή του να γίνει δεκτή εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Άλλωστε, ο νόμος προβλέπει στο άρ. 57 ΑΚ, πως όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του έχει δικαίωμανα απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί αυτή στο μέλλον, ενώ, παράλληλα, η διάταξη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για αξίωση αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες (914 ΑΚ επ.).Περαιτέρω, κατά το άρ. 59 ΑΚ, ιδίως για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρ. 57 ΑΚ, το δικαστήριο με την απόφασή του, μπορεί επιπλέον να καταδικάσει τον υπαίτιο να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη αυτού που έχει προσβληθεί. Η ικανοποίηση μπορεί να είναι οποιασδήποτε φύσεως ζητηθεί, πχ  μπορεί μεταξύ άλλων να είναι η πληρωμή κάποιου χρηματικού ποσού.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: