RSS

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

07 Φεβ.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ, Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

            Για μία επιχείρηση, το εμπορικό σήμα (αγγλιστί trademark), σημαίνει αναγνωρισιμότητα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο το προϊόν, υπηρεσία και αγαθό μίας επιχείρησης διακρίνεται από όλα τα υπόλοιπα παρόμοια προϊόντα, υπηρεσίες και αγαθά. Για μεγάλες επιχειρήσεις, το εμπορικό σήμα είναι εγγύηση ποιότητας. Για μικρές επιχειρήσεις, είναι το όχημά τους για να διακριθούν ανάμεσα στα ανταγωνιστικά προϊόντα. Ο καταναλωτής, κατά κανόνα, επιλέγει με βάση το σήμα.

Εξ όλων των ανωτέρω, είναι σαφές ότι η σημασία του σήματος για μία επιχείρηση είναι θεμελιώδης, ενώ η ζημία που μπορεί να προκαλέσει μία προσβολή σήματος σε οποιαδήποτε επιχείρηση δύναται να είναι καταστροφική. Προκύπτει δηλαδή ότι το εμπορικό σήμα, μεταξύ άλλων, αποτελεί και σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της κάθε επιχείρησης. Για αυτό και οι μακρές δικαστικές διαμάχες με αφορμή και αιτία το εμπορικό σήμα μίας επιχείρησης είναι αρκετά συχνές, σε παγκόσμιο φυσικά επίπεδο, και μείζονος σημαντικότητας.

            Σημειώνεται ότι, για την νομική ακριβολογία, εμπορικό σήμα δίχως καταχώρηση σήματος δεν νοείται. Κάθε δικαίωμα επί του σήματος αποκτάται με (και ως εκ τούτου μετά) την καταχώρησή του στο Μητρώο Σημάτων της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης κι Επενδύσεων. Η καταχώρηση διαρκεί μία δεκαετία και ανανεώνεται επίσης για μία δεκαετία.

            Στη σύγχρονη εποχή, και ιδίως υπό το πρίσμα του νέου Ν. 4679/2020, τα σήματα δεν είναι απαραίτητα μόνον δισδιάστατες στατικές παραστάσεις, αλλά μπορεί να είναι και τρισδιάστατες, μπορεί να είναι δυναμικές (κινούμενες) ή ακόμη και ηχητικές!!! Κάθε σημείο που δύναται να διακρίνει ένα προϊόν από τα αντίστοιχα ανταγωνιστικά και που δύναται φυσικά να αναπαρασταθεί, λογίζεται ως σήμα.

            Με την καταχώρηση του σήματος, ο δικαιούχος αποκτά θετικές και αρνητικές εξουσίες επί αυτού: αφ’ ενός, αποκτά (τυπικό, απόλυτο και αποκλειστικό) δικαίωμα χρήσης κι εκμετάλλευσης του σήματος κι αφ’ ετέρου, αποκτά δικαίωμα να απαγορεύει τη χρήση του στους τρίτους, αντιστοίχως.

            Το νέο, πιο εκσυγχρονισμένο δίκαιο περί σημάτων, απαριθμεί τις ιδιαίτερες περιπτώσεις όπου συντρέχει προσβολή του δικαιώματος στο σήμα, όπου, εάν συντρέχει κίνδυνος ταύτισης κι ως εκ τούτου σύγχυσης ή συσχέτισης του σήματος του δικαιούχου, τότε «μπορεί ιδίως, να απαγορεύεται:

α) η επίθεση του σημείου επί των προϊόντων ή της συσκευασίας τους,

β) η επίθεση του σήματος σε γνήσια προϊόντα παραγωγής του σηματούχου, που προόριζε να τα κυκλοφορήσει ως ανώνυμα ή με άλλο σήμα,

γ) η αφαίρεση του σήματος από γνήσια προϊόντα του σηματούχου και η διάθεσή τους στην αγορά ως ανώνυμων ή με άλλο σήμα,

δ) η προσφορά ή εμπορία των προϊόντων ή η κατοχή τους προς εμπορία ή η προσφορά ή παροχή των υπηρεσιών με τη χρήση του σημείου,

ε) η εισαγωγή ή η εξαγωγή των προϊόντων με τη χρήση του σημείου,

στ) η χρησιμοποίηση του σημείου ως εμπορικής ή εταιρικής επωνυμίας ή ως μέρους εμπορικής ή εταιρικής επωνυμίας,

ζ) η χρησιμοποίηση του σημείου σε επαγγελματικό έντυπο υλικό και στη διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,

η) η χρησιμοποίηση του σημείου σε συγκριτική διαφήμιση, κατά τρόπο που αντίκειται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 2251/1994 (Α΄191).»

            Αυτό που πρέπει να παρατηρηθεί είναι ότι η ανωτέρω περιπτωσιολογία δεν είναι αποκλειστική, αλλά ενδεικτική. Το οποίο σημαίνει ότι ένας δικαιούχος σήματος ο οποίος κρίνει ότι προσβάλλεται το εμπορικό του σήμα με κάποιον μη απαριθμούμενο στις ανωτέρω περιπτώσεις τρόπο μπορεί επίσης να αξιώσει τη δικαστική του προστασία. Και τούτο έχει ιδιαίτερη σημασία, εν όψει του γεγονότος ότι στη σύγχρονη εποχή, όπου τα μέσα εξελίσσονται τεχνολογικά με ραγδαίους ρυθμούς, είναι σαφές ότι θα προκύψουν, σύντομα ή αργότερα, περιπτώσεις προσβολής που ο σημερινός νομοθέτης δεν ήταν σε θέση να προβλέψει. Αυτό δε σημαίνει ούτε ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να μείνουν απροστάτευτοι, ούτε ότι ο νομοθέτης θα πρέπει να ανανεώνει το νομοθετικό καθεστώς με κάθε καινούργια μορφή προσβολής.

Αντίθετα, η ενδεικτική απαρίθμηση επιτρέπει την προστασία του δικαιούχου από οποιαδήποτε προσβολή ανακύψει, άμεσα και δίχως την ανάγκη νέας νομοθετικής ad hoc παρέμβασης. Το οποίο όμως αποτελεί και μία άρρητη υπόμνηση και προειδοποίηση προς τους δικαιούχους για ακριβώς αυτό: ότι δηλαδή θα πρέπει να παραμένουν επιφυλακτικοί και σε εγρήγορση απέναντι στις γνωστές μέχρι σήμερα, αλλά και τις άγνωστες μορφές προσβολής του σήματός τους και να έχουν άμεσα αντανακλαστικά, λόγω ακριβώς της σημαντικότητας του σήματος για την επιχείρηση, στην οποία δώσαμε έμφαση στην αρχή.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: