RSS

Υπάρχει απόρρητο μηνυμάτων και συνομιλιών;

02 Δεκ.

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

          Με την εκτεταμένη χρήση των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης (facebook, messenger, instagram, viber κ.ά.), μέσω των οποίων εν πολλοίς πραγματοποιείται η επικοινωνία μας, συχνά γεννάται το εύλογο ερώτημα αναφορικά με την νομιμότητα τυχόν αξιοποίησης κατά τη διαδικασία της ποινικής δίκης ιδιωτικών συνομιλιών που έχουν καταγραφεί στις εφαρμογές αυτές.

          Η σχετικά πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου (ΑΠ 954/2020) έκρινε ότι οι επικαλούμενες εκτυπώσεις από συνομιλίες, οι οποίες φέρονται να έγιναν μεταξύ των δύο κατηγορουμένων μέσω της εφαρμογής messenger του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Facebook είναι νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία και ορθώς αξιοποιήθηκαν ως αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας από το δικαστήριο της ουσίας. Το σκεπτικό της απόφασης αυτής έγκειται στο ότι η συλλογή και η επεξεργασία των επίμαχων στοιχείων έγινε με τη λιγότερη δυνατή επέμβαση στην προσωπική ζωή των κατηγορουμένων και με τα ηπιότερα δυνατά μέσα επίτευξης του επιδιωκόμενου σκοπού, τηρώντας την απαιτούμενη σχέση αναλογικότητας, δεδομένου ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρξε ούτε προέκυψε ότι προηγήθηκε επέμβαση και διερεύνηση των προσωπικών υπολογιστών των κατηγορουμένων. Και τούτο διότι, οι επίμαχες πληροφορίες ανευρέθησαν σε υπηρεσιακό ηλεκτρονικό υπολογιστή και η ανάκτησή τους έγινε χωρίς να απαιτηθεί η χρήση κωδικών χρήστη ή πρόσβασης, καθώς το επίμαχο προφίλ είχε παραμείνει ενεργό στη διαδικτυακή πλατφόρμα Facebook σε κάθε μεταγενέστερη είσοδο/ σύνδεση στο διαδίκτυο και στη σχετική ιστοσελίδα.

          Άλλωστε, σύμφωνα με το σκεπτικό του Αρείου Πάγου, η συνταγματική προστασία του απορρήτου εντοπίζεται κατά το στάδιο της επικοινωνίας, δηλαδή κατά τον χρόνο που αυτή πραγματοποιείται, και λήγει με τη λήξη της, ήτοι την στιγμή που ο παραλήπτης λάβει γνώση του περιεχομένου του μηνύματος. Από το χρονικό σημείο λήξης της επικοινωνίας και έπειτα, κάθε στοιχείο μπορεί να εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο της συνταγματικής προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, αλλά δεν καλύπτεται πλέον από την συνταγματική προστασία του απορρήτου. Έτσι και τα ηλεκτρονικά μηνύματα, που διατηρεί ο αποστολέας ή ο παραλήπτης τους σε τυπωμένη μορφή ή στον υπολογιστή του, χωρίς χρήση κωδικού πρόσβασης, μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας, δεν εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο του άρ. 19 παρ. 1 Συντάγματος, αλλά σε εκείνο των διατάξεων 9 και 9 Α του Συντάγματος. Περαιτέρω, τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων δεν είναι απόλυτα. Όπως και κάθε άλλο συνταγματικό δικαίωμα, μπορούν να περιορισθούν, αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημόσιου συμφέροντος και αν η άσκησή τους προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων. Και τούτο, υπό τον όρο ότι δεν παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, την οποία το άρθρο 25 παρ.1 του Συντάγματος κατοχυρώνει πλέον ρητά.        

          Περαιτέρω, ως προς το επιτρεπτό ή μη της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να αναφερθεί ότι το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν.2472/1997 ορίζει πως η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνο όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Ο θεμελιώδης όμως αυτός κανόνας δεν είναι απόλυτος. Έτσι, ο ίδιος ο Ν.2472/1997 προβλέπει ότι, κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, χωρίς την συγκατάθεση του υποκειμένου, οσάκις αυτή είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του εννόμου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων, στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών.

          Κρίθηκε, λοιπόν, ότι οι διατάξεις του ν. 2472/1997 (για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων) δεν τυγχάνουν εφαρμογής στην περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων τέτοιου χαρακτήρα από τις δικαστικές- εισαγγελικές αρχές και τις υπηρεσίες που ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία τους στο πλαίσιο της απονομής της δικαιοσύνης ή για την εξυπηρέτηση των αναγκών της λειτουργίας, με σκοπό τη βεβαίωση εγκλημάτων είτε αυτά τιμωρούνται ως κακουργήματα είτε ως πλημμελήματα με δόλο.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο  – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903 και 6932455478.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: