RSS

Διαμεσολάβηση: γρήγορη κι ειρηνική επίλυση διαφορών

10 Νοέ.

Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια ο θεσμός της Διαμεσολάβησης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της νομικής πραγματικότητας της χώρας μας.

Πέρα από τις περιπτώσεις της υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης, βάσει του άρθρου 6 Ν. 4640/2019, όπου για να είναι παραδεκτή η προσφυγή στη δικαιοσύνη, θα πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία της Διαμεσολάβησης, υπάρχει και η δυνατότητα της προαιρετικής ή άλλως εκούσιας Διαμεσολάβησης.Η τελευταία βρίσκει πλέον όλο και μεγαλύτερη ανταπόκριση και καταφεύγουν σε αυτοί πολλοί ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να αποφύγουν μια χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική διαμάχη.

Η Διαμεσολάβηση είναι μια σύντομη διαδικασία με απόλυτα εμπιστευτικό χαρακτήρα κατά την διάρκεια της οποίας δεν τηρούνται πρακτικά.

Αρχικά, τα μέρη επιλέγουν από κοινού τον Διαμεσολαβητή που θα αναλάβει την υπόθεση, ο οποίος θα πρέπει να είναι ένας ουδέτερος τρίτος. Ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει, φυσικά, να είναι διαπιστευμένος, δηλαδή να έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα και να έχει επιτύχει στις εξετάσεις διαπίστευσης και, κατ’ επέκταση, να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο Διαμεσολαβητών που τηρεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Εν συνεχεία, σε συμφωνημένη ώρα και μέρος, πραγματοποιείται η πρώτη συνεδρία (η πρώτη αυτή συνεδρία είναι υποχρεωτική (ΥΑΣ) για κάποιες διαφορές πριν γίνει η δίκη). Στην συνάντηση αυτή τα μέρη προσέρχονται υποχρεωτικά με τους νομικούς τους παραστάτες ή εκπροσωπούνται από αυτούς δυνάμει εξουσιοδότησης. Εκεί ενημερώνονται από τον Διαμεσολαβητή για τη διαδικασία και εκθέτουν τις απόψεις τους επί της διαφοράς. Αν κριθεί απαραίτητο, στη συνάντηση μπορεί να παρασταθεί και τρίτο πρόσωπο, όπως, παραδείγματος χάρη, ένας ειδικός πραγματογνώμονας.

Σημειωτέον, ότι λόγω της δυσκολίας που επικρατεί στις συναθροίσεις και στην δια ζώσης επικοινωνία λόγω της συνεχόμενης έξαρσης της πανδημίας, η διαμεσολάβηση μπορεί να γίνει και απομακρυσμένα, μέσω της εφαρμογής Zoom ή ακόμη και μέσω Viber (!!!) από το κινητό σας τηλέφωνο, μια δυνατότητα που, φυσικά, δεν υφίσταται για τις δίκες ενώπιον των δικαστηρίων.

Αν κατά την πρώτη συνεδρία δεν βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση, ακολουθούν επόμενες συναντήσεις. Οι συναντήσεις μπορούν να είναι είτε κοινές είτε κατ’ ιδίαν μεταξύ του Διαμεσολαβητή και εκάστου των μερών, κατά τις οποίες ο πρώτος μεταφέρει, πάντα με την συναίνεσή τους,  προτάσεις και αντιπροτάσεις προς τη μία και την άλλη πλευρά, ώστε να προωθήσει τη μεταξύ τους επικοινωνία και την εξεύρεση της πιο σωστής και δίκαιης λύσης. Σε όλη τη διαδικασία πολύτιμη είναι η συμβολή των νομικών παραστατών των μερών, οι οποίοι παρέχουν νομικές συμβουλές και επιδιώκουν τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εντολέων τους.

Έτσι, εύκολα, γρήγορα, με χαμηλό κόστος και κυρίως χωρίς ψυχική ταλαιπωρία επιτυγχάνεται μια συμφωνία που αποτελεί την χρυσή τομή στο πρόβλημα που απασχολεί τα μέρη.

Τέλος, να τονίσουμε πως η Διαμεσολάβηση ενδείκνυται για ένα τεράστιο φάσμα υποθέσεων, και κυρίως για οικογενειακού δικαίου ζητήματα, και οικονομικές υποθέσεις πάσης φύσεως (με ιδιώτες, πιστωτικά ιδρύματα κτλ)

Το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα του δικαίου –  εξωδικαστικά και δικαστικά- και μπορεί να σας καθοδηγήσει κατάλληλα για την επίλυση των διαφορών σας, πριν χρειαστεί να  ακολουθήσετε την δύσκολη δικαστική οδό.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο –διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 

Ετικέτες: , , , ,

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: