RSS

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

05 Νοέ.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ;

Πλατφόρμα πτωχευτικής διαδικασίας:

            Ο Νέος Πτωχευτικός Κώδικας εξ αρχής παρουσιάστηκε ως ένα νομικό εργαλείο για την παροχή μίας «δεύτερης ευκαιρίας» σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία βρέθηκαν σε αδυναμία να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους. Κι ενώ είναι εκ των πραγμάτων πολύ νωρίς για να διαπιστωθεί η επιτυχία ή η αποτυχία του Πτωχευτικού Κώδικα στην αποστολή του, που ήταν και παραμένει η ρύθμιση και διευθέτηση του υπέρογκου ιδιωτικού χρέους που ταλανίζει την Χώρα, μπορεί ήδη κανείς να διακρίνει από το νέο νομοθετικό καθεστώς ότι ο Νέος Πτωχευτικός Κώδικας, για μία μερίδα οφειλετών, μικρότερη και μειοψηφούσα στο σύνολο, μπορεί πράγματι να αποδειχθεί εργαλείο για την παροχή μίας ουσιαστικής δεύτερης ευκαιρίας.

            Η πρώτη κατηγορία οφειλετών που φαίνεται να επωφελούνται είναι οι οφειλέτες που δεν διαθέτουν καθόλου ακίνητη περιουσία. Σε αυτήν την περίπτωση, κατ’ αρχήν τουλάχιστον, οι οφειλέτες θα βαρύνονται με την καταβολή του μέρους του εισοδήματός τους που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (κατ’ αρχήν τρία έτη), κατόπιν του οποίου θα δύνανται να επιτύχουν την πλήρη απαλλαγή από τις οφειλές τους.

            Η δεύτερη κατηγορία οφειλετών είναι αυτοί που διαθέτουν μικρή ακίνητη περιουσία, η οποία δεν επαρκεί για να καλύψει τα χρέη τους. Εδώ θα πρέπει να γίνει εξ αρχής μία επισήμανση: η διαδικασία της απαλλαγής από τα χρέη παραμένει κατ’ ουσίαν πτώχευση, κι, εφ’ όσον υπάρχει ακίνητο προς διάθεση, το ακίνητο αυτό θα φερθεί προς εκποίηση. Τουτέστιν, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Παρά ταύτα, δεν πρέπει να παροράται το γεγονός ότι ο οφειλέτης, από μία πιο ολιστική επόπτευση των πραγμάτων, θυσιάζοντας το ακίνητό του, μπορεί να απαλλαγεί από τα χρέη του, καθώς, σε περίπτωση που οι πιστωτές του επιδίωκαν την εκποίηση του ακινήτου προς ικανοποίησή τους, εκτός του Πτωχευτικού Νόμου, ο οφειλέτης θα έχανε και το ακίνητο και θα έμενε χρεωμένος.

            Τέλος, μία πιο σκληρή στάθμιση αφορά τους οφειλέτες που διαθέτουν ακίνητη περιουσία που περιλαμβάνει την κύρια κατοικία τους, πλην εντάσσονται στην κατηγορία των ευάλωτων δανειοληπτών. Μία ρεαλιστική προσέγγιση θα αποκαλύψει ότι η λύση που προτείνει ο πτωχευτικός νόμος, με την δωδεκαετή μίσθωση του ακινήτου και την παροχή δυνατότητας επαναγοράς αυτού κατόπιν της δωδεκαετίας, συνιστά μία αυστηρή μεν, αλλά δίκαιη λύση. Διότι έτσι, ο οφειλέτης, στη διάρκεια της δωδεκαετίας και θα παραμείνει στο ακίνητό του (και δεν θα διωχθεί κακήν – κακώς), και θα καταβάλλει μία, τηρουμένων των αναλογιών, χαμηλότερη δόση συγκριτικά με τη συνολική που θα απαιτούσαν οι πιστωτές του, ώστε, στη διάρκεια αυτή να έχει μία «περίοδο χάριτος» για να ορθοποδήσει ουσιαστικά, έστω κι αν δεν καταφέρει να επαναγοράσει την κατοικία του. Ομοίως με την παραπάνω περίπτωση, όμως, ο οφειλέτης δεν διακινδυνεύει και να χάσει την κύρια κατοικία του και να συνεχίσει να οφείλει, αλλά επιπροσθέτως, και να βρεθεί από την μία μέρα στην άλλη εκτός της κατοικίας του.

            Κρίσιμο, πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι, όταν ο οφειλέτης που εντάσσεται στις ανωτέρω κατηγορίες κινεί τις διαδικασίες απαλλαγής του μέσω του Νέου Πτωχευτικού Νόμου, να είναι προετοιμασμένος να αποδείξει ότι δεν υπάρχει καταχρηστικότητα στην αίτηση πτώχευσής του. Η δε καταχρηστικότητα φαίνεται να ομοιάζει με την έννοια του δόλου στο πλαίσιο των Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών (Ν. 3860/2010), ώστε να εκτιμάται ότι τα κριτήρια θα είναι αρκετά αυστηρά. Το οποίο σημαίνει ότι η πτώχευση δεν είναι απλή υπόθεση και η απαλλαγή από τα χρέη δεν είναι τόσο εύκολη. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί μία εξαιρετικά προσεκτική εργασία, εξειδικευμένη στην εκάστοτε υπόθεση δανεισμού, από νομικούς παραστάτες με πείρα και γνώση του αντικειμένου, με σκοπό την μεγαλύτερη δυνατή προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων των οφειλετών.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για εξειδικευμένη νομική καθοδήγηση και διαμεσολάβηση στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: