RSS

Εμπορικό Σήμα και προϋποθέσεις

08 Οκτ.

Σε προηγούμενη αρθρογραφία μας αναλύσαμε την σπουδαιότητα της κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος. Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες σε καθ’ αυτά τα εμπορικά σήματα και τις προϋποθέσεις κατοχύρωσής τους.

Εμπορικό σήμα μπορεί να κατοχυρώσει κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο που παράγει προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες.Η διαδικασία επιλογής σήματος είναι σύνθετη και λεπτή δουλειά, και πρέπει να γίνει με την βοήθεια έμπειρου δικηγόρου σημάτων. Δεν αρκεί, δηλαδή, μια επιχείρηση να απευθυνθεί σε έναν γραφίστα ώστε να αποκτήσει ένα σήμα που να προσελκύει το καταναλωτικό κοινό, αλλά θα πρέπει πρώτα – πρώτα να απευθυνθεί σε δικηγόρο, ώστε να ελέγξει αν πληροί τα κριτήρια κατοχύρωσης.

Αρχικά, δεν θα πρέπει να υπάρχει όμοιο σήμα ή σήμα το οποίο ηχητικά να προσομοιάζει και διακρίνει όμοια ή παρεμφερή προϊόντα ή υπηρεσίες με αυτά για τα οποία επιδιώκουμε την κατοχύρωση σήματος, το οποίο έχει κατατεθεί και κατοχυρωθεί προγενέστερα στο εθνικό μητρώο σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αυτός ο κίνδυνος μειώνεται με έναν νομικό προέλεγχο στον οποίο προβαίνει ο πληρεξούσιος δικηγόρος, στο αρχείο σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Έπειτα, ένα εμπορικό σήμα θα πρέπει να έχει διακριτική δύναμη, τουτέστιν να είναι πρωτότυπο, να μην αποτελείται από κοινόχρηστες λέξεις ή κοινόχρηστα σύμβολα, και να εντυπώνεται στο νου του καταναλωτή με μια και μόνο ματιά. Ένα τέτοιο σήμα καταφέρνει να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες χωρίς να δημιουργείται σύγχυση.

Ακόμη, είναι σημαντικό το σήμα να μην αποτελείται από λέξεις ή σύμβολα που έχουν καθαρά περιγραφικό χαρακτήρα. Δηλαδή, ένα σήμα το οποίο απλά περιγράφει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία ή απλά δηλώνει την ποιότητα, την ποσότητα ή την προέλευση, δεν θα λάβει την έγκριση από τον αρμόδιο εξεταστή της υπηρεσίας σημάτων.

Τέλος, το σήμα μιας επιχείρησης δεν θα πρέπει να αποτελείται από λέξεις ή σύμβολα που αντίκεινται στην δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη, ενώ σημαντικό είναι το να μην παραπλανεί τον καταναλωτή ως προς το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα, και τον τόπο προέλευσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διακρίνει.

Κατόπιν υπάρχουν οι κλάσεις, οι οποίες είναι κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών στις οποίες καταχωρείται το κάθε σήμα. Κάθε κλάση έχει υποκατηγορίες, ενώ ένα σήμα μπορεί να ανήκει σε παραπάνω από μία κλάσεις. Για παράδειγμα, ένας σχεδιαστής μόδας ο όποιος κατασκευάζει και πωλεί ο ίδιος τα ρούχα του, θα πρέπει να καταχωρήσει το εμπορικό του σήμα στην κλάση σχεδιασμού και παραγωγής ενδυμάτων, στην κλάση των ενδυμάτων (κλάση προϊόντος) και την κλάση εμπορίας αυτών (κλάση υπηρεσίας).

Προσοχή όμως! Μετά την κατάθεση της αίτησης κατοχύρωσης, δεν υπάρχει η δυνατότητα να προσθέσετε περαιτέρω κλάσεις παρά μόνον με εκ νέου κατάθεση αίτησης και πληρωμή παραβόλων. Για την αποφυγή, λοιπόν, περιττών εξόδων αλλά κυρίως για την κατοχύρωση προγενέστερης ημερομηνίας θα πρέπει να φροντίσετε να δηλώσετε όλες τις κλάσεις που αφορούν το σήμα. Διότι ο κάτοχος του σήματος έχει δικαίωμα για αποκλειστική χρήση από την στιγμή της καταχώρησης του σήματος στο μητρώο σημάτων, η οποία αναδρομικά ανατρέχει πίσω στην ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για την κατοχύρωσή του. Είναι κρίσιμο, λοιπόν, η κατάθεση της αίτησης να γίνεται όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα και σωστά από τον πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του για δέκα χρόνια με κάθε τρόπο. Ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιεί το σήμα για τα  προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του, να το εναποθέτει σε συσκευασίες, σε τιμολόγια, διαφημίσεις, επιστολόχαρτα κτλ. Η κατοχύρωση μπορεί να ανανεώνεται ανά δεκαετία και για απεριόριστες δεκαετίες.

Προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία αφορά στην κατοχύρωση εμπορικού σήματος απευθυνθείτε σε έμπειρο δικηγόρο σημάτων. Το γραφείο μας έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρία σε εμπορικές υποθέσεις και κατοχυρώσεις σήματος και μπορεί να σας καθοδηγήσει ώστε να επιλέξετε, να αιτηθείτε και να κατοχυρώσετε ένα δυνατό εμπορικό σήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.

 
Σχολιάστε

Posted by στο 08/10/2021 σε Αστικο, Εμπορικο

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: