RSS

ΠΟΙΟΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ Η ΠΤΩΧΕΥΣΗ;

18 Ιον.

            Ο Νέος Πτωχευτικός Κώδικας (Ν. 4738/2020) έχει απολαύσει στα συστημικά μέσα ενημέρωσης μεγάλη προώθηση, με μεγάλη έμφαση να δίνεται στον εντελώς αδόκιμο (νομικά) τίτλο που επέλεξε για αυτόν η κυβέρνηση, περί «Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας». Απέναντι στις διατυπώσεις που ευαγγελίζεται η Κυβέρνηση έχει συνταχθεί σχεδόν ολόκληρος ο νομικός κόσμος, εδώ και πολύ καιρό – πριν από την ψήφιση του νόμου – προειδοποιώντας τους δανειολήπτες ότι τα μέσα «διευθέτησης» του ιδιωτικού χρέους που προσφέρει ο νόμος δεν είναι, κατ’ αρχήν, προς το συμφέρον τους, ώστε οι συμβουλές που δίδονται σήμερα να αφορούν κυρίως τους τρόπους που μπορεί κάποιος να προστατευτεί από τον Νέο Πτωχευτικό Νόμο.

            Έτσι, η πρώτη και πιο εύκολη απάντηση που δίδεται στην ερώτηση «Ποιον συμφέρει η πτώχευση;» είναι κατ’ αρχήν, τους πιστωτές, που είτε ως μέσο μόχλευσης είτε ως νομικό μέσο μπορούν να επιδιώξουν την ικανοποίησή τους από τον οφειλέτη.

            Παρά ταύτα, όπως κάθε κανόνας έχει τις εξαιρέσεις του, έτσι και στην περίπτωση του Νέου Πτωχευτικού, υπάρχουν περιστάσεις όπου, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να ωφεληθεί και κάποιος οφειλέτης από τις διατάξεις του Νέου Πτωχευτικού.

            Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις, επί παραδείγματι, οφειλετών που δεν διαθέτουν καθόλου ακίνητη περιουσία. Πρόκειται για τους οφειλέτες οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν έχουν κάτι να χάσουν. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά κανόνα, επί μία τριετία θα καταβάλλεται στους πιστωτές όλο το μέρος του εισοδήματος που δεν αφορά τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, δύναται όμως να επιτύχει την πλήρη απαλλαγή του από τα χρέη του. Αντίστοιχες είναι και οι περιπτώσεις οφειλετών που έχουν μικρή ακίνητη περιουσία, που δεν είναι επαρκής να καλύψει τα χρέη τους.

            Τέλος, ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στους ευάλωτους δανειολήπτες, κατά τους ορισμούς του νόμου, οι οποίοι διαθέτουν υψηλά χρέη, αλλά στην περιουσία τους εντάσσεται και η κύρια κατοικία τους, η οποία απειλείται από πράξεις εκτέλεσης. Εδώ είναι μία σκληρή στάθμιση που πρέπει να γίνει, αλλά η ρεαλιστική απάντηση είναι ότι ο Πτωχευτικός Νόμος, με το μηχανισμό προστασίας διά της δωδεκαετούς μίσθωσης, αποτελεί μία αυστηρή, αλλά δίκαιη λύση. Διότι, ο οφειλέτης πρώτον θα απαλλαχθεί από το χρέος του, δεύτερον θα κληθεί να καταβάλλει ένα ενοίκιο που σίγουρα θα είναι πολύ χαμηλότερο από οποιαδήποτε δόση θα όφειλε για μία ρεαλιστική αποπληρωμή των οφειλών του και τρίτον, θα έχει μία περίοδο «χάριτος» δώδεκα ετών ενδεχομένως για να ορθοποδήσει, αν όχι για να επαναγοράσει την κατοικία του, σίγουρα για να μπορέσει και πάλι να σταθεί στα πόδια του. Πολύ περισσότερο, δε, δεν θα κινδυνεύει από το επίσης δυσοίωνο ενδεχόμενο να απωλέσει την κατοικία του με μεμονωμένο πλειστηριασμό, όπου όμως και θα εκδιωχθεί άμεσα από την κύρια κατοικία του και θα παραμένει χρεωμένος στους πιστωτές του. Είναι πράγματι μία δύσκολη στάθμιση, και ο Νέος Πτωχευτικός δεν προσφέρει εύκολες επιλογές για τους δανειολήπτες, αλλά, ρεαλιστικά μιλώντας, ο συγκεκριμένος δανειολήπτης του παραδείγματος, σίγουρα επωφελείται, συγκριτικά, περισσότερο.

            Σε κάθε περίπτωση, καμία υπόθεση δανεισμού δεν είναι ίδια με κάποια άλλη, ώστε κάθε υπόθεση να πρέπει να κρίνεται ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ιδιαίτερες περιστάσεις και συνθήκες, οικονομικές και περιουσιακές, ώστε να μπορεί να προταθεί η μία λύση έναντι μίας άλλης. Αυτό, μόνον το έμπειρο μάτι ενός εξειδικευμένου στο αντικείμενο νομικού παραστάτη θα μπορούσε να το κρίνει, ώστε τα παραπάνω παραδείγματα να είναι ενδεικτικά και όχι απόλυτα και γενικευμένα.

Προσοχή! Υπενθυμίζεται ότι προϋπόθεση για ένταξη στον Πτωχευτικό Νόμο είναι να μην υπάρχει δόλια περιέλευση  σε πτώχευση καθώς και   καταχρηστικότητα, που θα αποτελούν σκόπελο για κάθε δανειολήπτη που θα επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει το νόμο όπως παλαιότερα τον Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, όπου οι δανειολήπτες έπρεπε να αποκρούσουν τις ενστάσεις δολιότητας. Αν και είναι πολύ νωρίς για να γίνει λόγος για σχετική νομολογία, είναι εύλογο και αναμενόμενο ότι οι δανειολήπτες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν αυστηρά κριτήρια για την απαλλαγή τους, εφ’ όσον πρόκειται για τις ανωτέρω περιπτώσεις, ώστε να πρέπει να έχει προηγηθεί μία εξαιρετικά προσεκτική εργασία, που θα προσφέρει στον οφειλέτη μία κατά το δυνατόν «αλεξίσφαιρη» υπεράσπιση της υπόθεσής του.

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή για αποφυγή πλειστηριασμών, διάσωση περιουσιών, εξειδικευμένη νομική καθοδήγηση και διαμεσολάβηση στα τηλ: 2108811903, 6932455478.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

 
Αρέσει σε %d bloggers: